CH 4 Hand

Handelinge van die Apostels 4

4:1 Maar terwyl hulle besig was om met die volk, die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs oorweldig hulle,
4:2 baie ontevrede dat hulle die volk leer en die aankondiging in Jesus die opstanding uit die dood.
4:3 En hulle het die hande aan hulle, en hulle sit dit onder wag tot die volgende dag. Want dit was al aand.
4:4 Maar baie van diegene wat die woord geglo het gehoor. En die getal van die manne het omtrent vyf duisend.
4:5 En dit gebeur op die volgende dag toe hulle leiers en ouderlinge en skrifgeleerdes bymekaargekom in Jerusalem,
4:6 insluitend Annas, die hoëpriester, en Kájafas, en Johannes en Alexander, en almal wat van die priesterlike familie.
4:7 En gestasioneer hulle in die middel, hulle bevraagteken hulle: "Deur watter krag, of in wie se naam, het julle dit gedoen?"
4:8 Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, sê vir hulle: "Leiers van die volk en ouderlinge, luister.
4:9 As ons vandag geoordeel deur 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword,
4:10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan al die mense van Israel, wat in die Naam van onse Here Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig, wie God uit die dood opgewek, deur hom, hierdie man staan ​​voor jy, gesonde.
4:11 Hy is die steen, wat deur julle,, die bouers, wat het geword van die hoof van die hoek.
4:12 En daar is geen heil in 'n ander. Want daar is geen ander naam onder die hemel gegee aan die mense, waardeur dit nodig vir ons om gered te word. "
4:13 Toe, sien die konstantheid van Petrus en Johannes, nadat bewys dat hulle mans sonder letters of leer was, hulle het gewonder. En hulle erken dat hulle met Jesus was.
4:14 ook, sien die man wat genees was aansien by hulle, hulle was nie in staat om iets te sê vir hulle weerspreek.
4:15 Maar hulle het hulle beveel om buite te trek, weg van die raad, en met mekaar beraadslaag,
4:16 sê: "Wat moet ons met hierdie manne doen? Vir seker 'n openbare teken gedoen is deur hulle, voordat al die inwoners van Jerusalem. Dit is duidelik, en ons kan dit nie ontken nie.
4:17 Maar dat dit verder versprei onder die mense, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie Naam met enige mens te spreek. "
4:18 En roep hulle in, hulle het hulle gewaarsku om nie te spreek of te leer alles in die naam van Jesus.
4:19 Tog werklik, Petrus en Johannes het in reaksie op hulle: "Oordeel of dit is net in die oë van God om na julle te luister, eerder as om God.
4:20 Want ons is nie in staat om hulle te weerhou van praat die dinge wat ons gesien en gehoor het. "
4:21 maar hulle, dreig hulle, het hulle laat gaan, nadat nie gevind 'n manier dat hulle hulle sou straf as gevolg van die mense. Vir almal is die dinge wat gedoen is in hierdie gebeure verheerlik.
4:22 Vir die man in wie hierdie teken van genesing is tot stand gebring was meer as veertig jaar oud.
4:23 Toe, Na sy vrygelaat, hulle het na hul eie, en hulle berig in volle wat die leiers van die priesters en die ouderlinge aan hulle gesê het.
4:24 En toe hulle dit hoor, eendragtig, Toe verhef hulle hul stem tot God, en hulle het gesê: "Here, Jy is die een wat die hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is,
4:25 wat, deur die Heilige Gees, deur die mond van ons vader Dawid!, u dienaar, gesê: "Waarom het die nasies kokende was, en hoekom het die mense is pondering nonsens?
4:26 Die konings van die aarde het opgestaan, en die leiers het saam as een aangesluit, teen die Here en teen sy Gesalfde. "
4:27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus, saam met heidene en die volke van Israel, saamgevoeg in hierdie stad teen u heilige Kind Jesus, wie jy salf
4:28 om te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal sou word gedoen.
4:29 En nou, O Here, let op hulle dreigemente, en gee aan u diensknegte wat hulle jou woord met volle vrymoedigheid kan praat,
4:30 deur die uitbreiding van jou hand in genesing en tekens en wonders, gedoen moet word deur die Naam van u heilige Seun, Jesus. "
4:31 En toe hulle gebid het, die plek waar hulle vergader het geskuif. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle het die woord van God met vrymoedigheid.
4:32 Toe die skare van gelowiges was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van die dinge wat hy besit sy eie was, maar alles was vir hulle gemeenskaplike.
4:33 En met groot krag, die Apostels was die lewering van getuienis tot die opstanding van Jesus Christus, onse Here. En groot genade was in hulle almal.
4:34 En nie was niemand by hulle 'n behoefte. Want almal wat besitters van velde of huise, verkoop hierdie, was die opbrengs van die dinge wat hulle verkoop bring,
4:35 en is dit die plasing voor die voete van die apostels. Toe was dit verdeel om elkeen, net soos hy nodig gehad het,.
4:36 nou Joseph, wat die apostels Bárnabas (wat vertaal as "seun van vertroosting"), 'n Leviet wat van Cyprianus afkoms was,
4:37 aangesien hy moes land, Hy verkoop dit, en hy het die opbrengs en geplaas hierdie by die voete van die apostels.