CH 9 Hand

Handelinge van die Apostels 9

9:1 En Saul, nog asemhaal dreigemente en aanrandings het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester,
9:2 en hy versoekskrif hom vir briewe aan die sinagoges in Damaskus, sodat, as hy mense sou vind mans of vroue wat deel uitmaak van hierdie Way, Hy het hulle kan lei as gevangenes na Jerusalem.
9:3 En as hy die reis, dit gebeur dat hy nader Damaskus. en skielik, 'n lig uit die hemel skyn rondom hom.
9:4 En op die grond val, Hy hoor 'n stem vir hom sê, "Saul, Saul, waarom vervolg jy My?"
9:5 En hy het gesê, "Wie is jy, Here?"En hy: "Ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om te skop teen die prikkels. "
9:6 en hy, bewe en verbaas, gesê, "Here, wat wil jy hê moet ek doen?"
9:7 En die Here het vir hom gesê, "Staan op en gaan na die stad, en daar sal jy vertel wat jy behoort te doen. "Nou is die manne wat hom vergesel gestaan ​​bedwelmde, hoor inderdaad 'n stem, maar niemand sien nie.
9:8 Toe het Saul van die grond af. En op die opening van sy oë, Hy het niks. So lei hom deur die diens, Toe bring hulle hom na Damaskus.
9:9 En in daardie plek, Hy was niks gesien nie vir drie dae, en hy niks geëet of gedrink.
9:10 En daar was 'n dissipel in Damaskus, die naam van Ananías. En die Here het vir hom in 'n gesig, "Ananias!"En hy het gesê, "Ek is hier, Here. "
9:11 En die Here het vir hom gesê: "Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en soek, in die huis van Judas, die een met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. "
9:12 (En Paulus het 'n man met die naam Ananias betree en die instelling van die hande opgelê het, sodat hy weer kon sien.)
9:13 Maar Ananias gereageer: "Here, Ek het gehoor van baie mense aangaande hierdie man, hoeveel skade wat hy gedoen het om jou heiliges in Jerusalem.
9:14 En hy het gesag hier uit die leiers van die priesters aan almal wat u Naam aanroep bind. "
9:15 Toe sê die Here vir hom: "Gaan, want hierdie een is 'n deur my gekies het om my naam te dra voor nasies en konings instrument en die kinders van Israel.
9:16 Want Ek sal aan hom openbaar hoeveel hy moet ly namens my naam. "
9:17 En Ananias vertrek. En hy het die huis. En sy hande op hom, Hy het gesê: "Broer Saul, die Here Jesus, Hy wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom, My gestuur het, sodat jy jou oë sou ontvang en word vervul met die Heilige Gees. "
9:18 En dadelik, dit was asof skale van sy oë afgeval, en hy het sy oë. Toe staan, Hy is gedoop.
9:19 En toe hy 'n maaltyd geneem, Hy het hom versterk. Nou was hy saam met die dissipels in Damaskus was vir 'n paar dae.
9:20 En hy is voortdurend verkondig Jesus in die sinagoges: dat Hy die Seun van God.
9:21 En almal wat Hom gehoor het, was verbaas, en hulle het gesê, "Is dit nie die een wat, in Jerusalem, veg teen diegene beroep hierdie naam, en wat hierheen gekom het vir hierdie: sodat hy kan lei hulle weg na die leiers van die priesters?"
9:22 Maar Saul het toegeneem tot 'n mindere mate in vermoë, en so het hy sonder om die Jode wat in Damaskus gewoon het, deur kenne dat hy die Christus.
9:23 En n geruime tyd voltooi, die Jode beraadslaag as een, sodat hulle Hom kon doodmaak.
9:24 Maar hul verraad bekend geword het vir Saul. Nou is hulle ook kyk na die poorte, dag en nag, sodat hulle Hom kon doodmaak.
9:25 Maar die dissipels, neem hom weg in die nag, het hom oor die muur deur die verhuring van hom af in 'n mandjie.
9:26 En toe hy in Jerusalem aangekom, Hy het probeer om homself aan te sluit om die dissipels. En hulle was almal bang vir hom, nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.
9:27 Maar Bárnabas het hom eenkant toe geneem en hom na die apostels. En hy het aan hulle verduidelik hoe hy die Here gesien het nie, en dat hy met hom gepraat, en hoe, in Damaskus, Hy het getrou in die naam van Jesus opgetree.
9:28 En hy het saam met hulle, betree en vertrek Jerusalem, en waarnemende getrou in die naam van die Here.
9:29 Hy was ook praat met die heidene en om met die Grieke. Maar hulle het probeer om hom dood te maak.
9:30 En toe die broers het dit besef, Toe bring hulle hom na Cesaréa en het hom na Tarsus.
9:31 Sekerlik, die Kerk het vrede in die hele Judea en Galilea en Samaria, en dit is wat opgebou, terwyl Hy wandel in die vrees van die Here, en dit is gevul met die troos van die Heilige Gees.
9:32 Dan gebeur dit dat Petrus, as hy gereis om oral, gekom het om die heiliges, die inwoners van Lidda.
9:33 Maar hy het daar 'n man, die naam van Enéas, wat was 'n verlamde, wat in die bed gelê het vir agt jaar.
9:34 En Petrus sê vir hom:: "Aeneas, die Here Jesus Christus maak jou gesond. Opstaan ​​en reël jou bed. "En Hy staan ​​toe onmiddellik.
9:35 En al wat leef in Lidda en Saron het hom gesien, en hulle het tot bekering gekom om die Here.
9:36 Nou in Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tabíta, wat in vertaling staan ​​bekend as Dorkas. Sy is vervul met die goeie werke en aalmoese wat sy vervul.
9:37 En dit gebeur het dat, in daardie dae, sy siek geword en gesterf. En toe hulle haar gewas, hulle het haar in 'n bovertrek.
9:38 Nou sedert Lidda naby Joppe, die dissipels, op gehoor het dat Petrus daar was, gestuur twee manne na hom, vra hom: "Moenie traag wees in by ons kom."
9:39 Daarop sê Petrus, opstaan, saam met hulle gegaan. En toe hy aankom, hulle het hom gelei na die bo-vertrek. En al die weduwees gestaan ​​om hom, huil en wys hom die onder-- en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het vir hulle.
9:40 En toe hulle almal buite gestuur, Peter, neergekniel, gebid. En na die liggaam gedraai, Hy het gesê: "Tabitha, ontstaan. "En sy het haar oë oopgemaak en, op toe sy Petrus sien, sit weer.
9:41 En bied haar sy hand, Hy laat haar opstaan. En toe hy in die heiliges en die weduwees, Hy stel haar lewendig voor.
9:42 Nou dit het bekend geword in die hele Joppe. En baie het geglo in die Here.
9:43 En dit gebeur dat hy gewoon vir geruime tyd in Joppe, met 'n sekere Simon, 'n leerlooier.