Paul's Letter to the Galatians

Gal 1

1:1 Paul, 'n apostel, nie van mans en nie deur 'n mens, maar deur Jesus Christus, en God die Vader, wat hom uit die dood opgewek,
1:2 en al die broeders wat by my is: aan die gemeentes van Galásië.
1:3 Genade en vrede vir u van God die Vader, en onse Here Jesus Christus,
1:4 wat Homself gegee het namens ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose ouderdom, volgens die wil van God ons Vader.
1:5 Om hom is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
1:6 Ek wonder wat jou so vinnig oorgedra, van hom wat julle geroep het deur die genade van Christus, oor na 'n ander evangelie.
1:7 Want daar is geen ander, behalwe dat daar sommige mense wat jy versteur en wat wil die evangelie van Christus ongedaan.
1:8 Maar as iemand, selfs ons of 'n engel uit die hemel, was om 'n ander persoon as die een wat ons aan julle verkondig het evangelie aan julle, laat hom 'n vervloeking.
1:9 Net soos ons gesê het voordat, so sê Ek nou weer: As iemand 'n evangelie verkondig aan julle, behalwe dit wat jy ontvang het, laat hom 'n vervloeking.
1:10 Want is nou probeer oortuig ek mans, of God? Of, ek soek na mense te behaag? As ek nog steeds is om mense te behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees.
1:11 Want ek wil hê dat julle verstaan, broers, dat die Evangelie wat verkondig word deur my nie na die mens is.
1:12 En ek het dit nie ontvang van 'n mens, of het ek leer dit, behalwe deur die openbaring van Jesus Christus.
1:13 Want julle het gehoor van my vorige gedrag binne die Judaïsme: dat, uitermate, Ek vervolg die Kerk van God en oorlog gevoer rondom teen haar.
1:14 En ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my eie soort, nadat bewys meer volop wees in ywer na die oorleweringe van my voorvaders.
1:15 Maar, wanneer dit in sy oë reg wat, uit my moeder se skoot, my uitmekaar opgestel het, en wat my geroep het deur sy genade,
1:16 om sy Seun te openbaar binne my, sodat ek Hom kon evangeliseer onder die heidene, Ek het nie langs soek die toestemming van vlees en bloed.
1:17 Ook het ek na Jerusalem, aan diegene wat voor my apostels was. Plaas, Na Arabië vertrek, en volgende Ek het teruggekeer na Damaskus.
1:18 En toe, na drie jaar, Ek het na Jerusalem om met Petrus kennis te; en ek het by hom gebly vir vyftien dae.
1:19 Maar ek het nie een van die ander Apostels, behalwe Jakobus, die broer van die Here.
1:20 Nou wat ek aan julle skrywe: kyk, voor God, Ek lieg nie.
1:21 Volgende, Ek het gekom in die streke van Sírië en Cilícië.
1:22 Maar ek was persoonlik onbekend by die gemeentes van Judea, wat was in Christus.
1:23 Want as hulle dit net gehoor dat: "Hy, wat voorheen ons agtervolg, nou evangelizes die geloof wat hy vroeër besig geveg. "
1:24 En hulle het God verheerlik in my.

Gal 2

2:1 Volgende, ná veertien jaar, Ek het weer na Jerusalem opgegaan, neem met my Barnabas en Titus.
2:2 Maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring, en ek bespreek met hulle oor die evangelie wat ek verkondig onder die heidene, maar weg van diegene wat voorgee om iets te wees, nie miskien sou ek hardloop, of het hardloop, verniet.
2:3 Maar selfs is Titus, wat saam met my was, al was hy 'n Griek, was nie gedwing om besny te,
2:4 maar net as gevolg van vals broers, wat in onwetend gebring. Hulle betree die geheim om te spioeneer op ons vryheid, wat ons in Christus Jesus, sodat hulle kan ons verminder tot slawerny.
2:5 Ons het nie toegee aan hulle in onderdanigheid, selfs vir 'n uur, sodat die waarheid van die Evangelie met jou sal bly,
2:6 en weg van die wat voorgee om iets te wees. (Alles wat hulle kan keer gewees, dit beteken niks vir my. God aanvaar nie die reputasie van 'n man.) En diegene wat beweer dat hy iets is niks gehad het om my aan te bied.
2:7 Maar dit was tot die teendeel, omdat hulle gesien het dat die Evangelie aan die onbesnedenes toevertrou is vir my, net soos die Evangelie aan die besny is toevertrou aan Petrus.
2:8 Want wie is die Apostelskap besig om die besny Peter, is ook besig om in my onder die heidene.
2:9 En so, toe hulle merk die genade wat aan my gegee is het erken, Jakobus en Céfas en Johannes, wat lyk soos pilare, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons sal gaan na die heidene, onderwyl hulle gaan om die besnyde,
2:10 vra net dat ons bewus van die armes moet wees, wat die einste ding wat ek my juis ook kwel om te doen was.
2:11 Maar toe Petrus het aangekom by Antiochíë, Ek staan ​​teen hom op sy gesig, omdat hy self verwijt het.
2:12 Want voordat sommige mense opgedaag van James, hy het geëet saam met die heidene. Maar toe hulle aangekom het, Hy het afgesien en hom eenkant, vrees diegene wat uit die besnydenis was.
2:13 En die ander Jode het toe na sy pretensie, sodat selfs Barnabas is gelei deur hulle in daardie valsheid.
2:14 Maar toe ek gesien het dat hulle nie korrek loop, deur die waarheid van die Evangelie, Ek sê vir Petrus in die voorkant van almal: "As jy, terwyl jy 'n Jood, leef soos die heidene en nie die Jode, hoe is dit dat julle verplig die heidene leer om van die gebruike van die Jode hou?"
2:15 deur die natuur, Ons is Jode, en nie van die heidene, sondaars.
2:16 En ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. En so ons glo in Christus Jesus, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet. Vir geen vlees geregverdig sal word nie deur die werke van die wet.
2:17 Maar as, terwyl geregverdig wil wees in Christus, ons self ook gevind het om sondaars te wees, sou dan Christus die dienaar van die sonde wees? Laat dit nie so wees!
2:18 Want as ek die dinge wat ek uitgeroei het herbou, Ek vestig myself as 'n bedrieër.
2:19 Want deur die wet, Ek het dood opsigte van die wet, sodat ek kan lewe vir God. Ek is vasgespyker aan die kruis met Christus.
2:20 ek leef; nog nou, dit is nie ek, Maar so waar Christus, wat leef in my. En al sou ek woon nou in die vlees, Ek woon in die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en wat homself oorgegee vir my.
2:21 Ek verwerp nie die genade van God. Want as geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.

Gal 3

3:1 O Onverstandiges Galasiërs, wat jy so gefassineer dat jy die waarheid nie wil gehoorsaam, alhoewel Jesus Christus is voor die aangesig van jou oë, onder julle gekruisig?
3:2 Ek wil net hierdie van julle weet: Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof?
3:3 Is julle so onverstandig dat, al het jy begin met die Gees, jy sal nou eindig met die vlees?
3:4 Het jy al so baie ly sonder 'n rede? Indien wel, dan is dit tevergeefs.
3:5 Daarom, doen hy wat die Gees versprei aan jou, en wie kragte onder julle werk, Wet deur die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof?
3:6 Dit is net soos dit geskryf is: "Abraham het in God geglo, en dit was na bewering hom na geregtigheid. "
3:7 Daarom, weet dat die wat uit die geloof, En dit is die seuns van Abraham.
3:8 So Skrif, vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, voorspel tot Abraham: "Al die nasies geseën word in jou."
3:9 En so, diegene wat uit die geloof is geseën word saam met die gelowige Abraham.
3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want dit is geskryf: "Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat is in die boek van die wet geskryf, ten einde dit te doen nie. "
3:11 En, aangesien daar in die wet niemand is geregverdig met God, dit is duidelik: "Vir die regverdige leef deur die geloof."
3:12 Maar die wet is nie uit die geloof; plaas, "Hy wat hierdie dinge, sal daardeur lewe."
3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, want hy het 'n vloek vir ons. Want daar is geskrywe: "Vervloek is elkeen wat aan 'n boom hang."
3:14 Dit was sodat die seën van Abraham die heidene deur Christus Jesus kan bereik, sodat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
3:15 Broers (Ek spreek menslikerwys), indien testament 'n man se is bevestig, niemand sal dit verwerp of voeg by dit.
3:16 Die beloftes aan Abraham gemaak en aan sy nageslag. Hy het nie gesê, "En aan afstammelinge,"Asof vir baie, maar in plaas daarvan, asof om een, Hy het gesê, "En aan jou nageslag,"Wat Christus.
3:17 Maar ek sê dit: die testament bevestig deur God, wat, na vier honderd en dertig jaar het die wet, nie tot niet, ten einde die belofte leë maak.
3:18 Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte. Maar God wat dit aan Abraham deur die belofte.
3:19 Hoekom, dan, was daar 'n wet? Dit is gestig as gevolg van oortredings, totdat die nageslag sou kom, aan wie hy die belofte, deur engele beskik deur middel van die hand van 'n bemiddelaar.
3:20 En die middelaar is nie net vir een, tog gee God is een.
3:21 So dan, was die wet in stryd met die beloftes van God? Laat dit nie so wees! Want as 'n wet gegee was, wat in staat was om lewe te gee, werklik geregtigheid sal uit die wet is.
3:22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde ingesluit, sodat die belofte, deur die geloof in Jesus Christus, gegee kon word aan diegene wat glo.
3:23 Maar voordat die geloof gekom, ons bewaar deur dit ingesluit onder die wet, aan dat die geloof wat geopenbaar sal word.
3:24 En so het die wet was dus ons voog in Christus, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
3:25 Maar nou dat die geloof het aangebreek, is ons nie meer onder 'n voog.
3:26 Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus.
3:27 Want almal van julle as gedoop in Christus geword beklee met Christus.
3:28 Daar is nie meer Jood of Griek; daar is nie meer slaaf of vryman; daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus.
3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham, erfgename volgens die belofte.

Gal 4

4:1 Maar ek sê dat, gedurende die tyd 'n erfgenaam 'n kind, Hy is geen verskil tussen 'n dienaar, selfs al het hy is die eienaar van alles.
4:2 Want hy staan ​​onder voogde en versorgers, totdat die tyd wat vooraf deur die vader.
4:3 So ook ons, toe ons kinders, was ondergeskik aan die invloede van die wêreld.
4:4 Maar toe die volheid van die tyd aangebreek, God sy Seun uitgestuur, gevorm uit 'n vrou, gevorm onder die wet,
4:5 sodat hy te verlos diegene wat onder die wet was, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.
4:6 Daarom, omdat julle kinders is, God het die Gees van sy Seun in julle harte, uitroep: "Abba, Pa. "
4:7 En so nou is hy nie 'n slaaf, maar 'n seun. Maar as hy 'n seun, dan is hy ook 'n erfgenaam, deur God.
4:8 Maar dan, beslis, terwyl onkundig van God, jy bedien diegene wat, deur die natuur, is nie gode.
4:9 Maar nou, omdat jy God geken het, of eerder, want jy is deur God geken: hoe kan jy weer weg te draai, om swak en behoeftige invloede, wat jy wil om opnuut te dien?
4:10 Jy dien die dae, en maande, en tye, en jaar.
4:11 Ek is bang vir jou, nie miskien kan ek met moeite verrig verniet onder julle.
4:12 Broers, Ek smeek jou. Wees as ek. Want ek, te, is soos jy. Jy het my nie beseer glad.
4:13 Maar jy weet dat, in die swakheid van die vlees, Ek het die evangelie aan julle verkondig vir 'n lang tyd, en dat jou proewe is in my vlees.
4:14 Jy het nie verag of my verwerp. Maar in plaas daarvan, jy my aanvaar soos 'n engel van God, selfs soos Christus Jesus.
4:15 Daarom, waar is jou geluk? Want Ek bied aan u getuienis dat, As dit gedoen kan word, jy sou uitpluk jou eie oë en sal aan hulle gegee het om my.
4:16 So dan, Ek het julle vyand geword deur julle die waarheid?
4:17 Hulle is nie goed navolg jy. En hulle is bereid om jou te sluit, sodat jy kan hulle na te boots.
4:18 Maar wees navolgers van wat goed is, altyd in 'n goeie manier, en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig.
4:19 My klein seuns, Ek gee geboorte aan jou weer, totdat Christus in julle gestalte kry.
4:20 En ek sou graag by julle teenwoordig te wees, selfs nou. Maar ek sou my stem te verander: want ek is skaam vir jou.
4:21 Vertel my, julle wat begeer om te wees onder die wet, het julle nie gelees die wet?
4:22 Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad: een vir 'n kneg vrou, en een vir 'n vry vrou.
4:23 En hy wat uit die kneg is gebore na die vlees. Maar hy wat uit die vrye gebore deur die belofte.
4:24 Hierdie dinge het deur 'n allegorie. Vir hierdie verteenwoordig die twee testamente. Sekerlik die een, op die berg Sinai, gee geboorte aan n serwituut, wat Hagar.
4:25 Vir Sinai is 'n berg in Arabië, wat verband hou met die Jerusalem van die huidige tyd, en dit dien met haar seuns.
4:26 Maar dat Jerusalem wat daarbo is vry;; dieselfde is ons moeder.
4:27 Want dit is geskryf: "Verbly, Onvrugbare een, alhoewel jy nie swanger. Bars uit en roep uit, alhoewel jy nie geboorte skenk. Vir baie is die kinders van die eensame, selfs meer as van haar wat 'n man het. "
4:28 nou is ons, broers, soos Isak, is kinders van die belofte.
4:29 Maar net soos destyds, hy wat gebore is na die vlees vervolg hom wat gebore is na die Gees, so is dit nou ook.
4:30 En wat sê die Skrif? "Jaag die vrou kneg en haar seun. Want die seun van 'n dienaar vroue sal nie 'n erfgenaam saam met die seun van 'n vry vrou wees. "
4:31 En so, broers, ons is nie van die kinders van die dienaar vrou, maar eerder van die vrye. En dit is die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het.

Gal 5

5:1 vasstaan, en nie bereid wees om weer gehou word deur die juk van slawerny.
5:2 Kyk, Ek, Paul, sê vir julle, As jy reeds besny, Christus sal van geen nut vir julle wees.
5:3 Want ek betuig dit weer, oor elkeen besny homself, dat hy verplig om op te tree volgens die hele wet.
5:4 Jy word leeggemaak van Christus, julle wat geregverdig deur die wet. Julle het van die genade.
5:5 In gees, deur geloof, ons wag op die hoop van geregtigheid.
5:6 Want in Christus Jesus, nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid voorrang bo enigiets, maar net geloof wat werk deur die liefde.
5:7 Jy het goed geloop. So, wat het jy belemmer, dat jy die waarheid nie wil gehoorsaam?
5:8 Hierdie soort invloed is nie van Hom wat roep jou.
5:9 'N bietjie suurdeeg bederf die hele massa.
5:10 Ek vertrou van julle, in die Here, dat jy niks van die soort sal aanvaar. Maar, Hy wat versteur jy sal die oordeel dra, wie hy kan wees.
5:11 En wat my betref, broers, as ek preek nog die besnydenis, waarom word ek nog vervolg word? Want dan die skandaal van die Kruis leë sou word.
5:12 En ek wens dat diegene wat jy steur weg sou word verskeur.
5:13 Vir jou, broers, is tot vryheid geroep. Net moet jy nie vryheid maak in 'n geleentheid vir die vlees, maar in plaas daarvan, dien mekaar deur die liefde van die Gees.
5:14 Vir die hele wet word vervul deur een woord: "Jy moet jou naaste liefhê soos jouself."
5:15 Maar as jy byt en opeet mekaar, wees versigtig dat jy nie omgekom het deur mekaar!
5:16 So dan, ek sê: Wandel in die gees, en jy sal nie die begeertes van die vlees volbring.
5:17 Vir die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees. En aangesien dit teen mekaar, jy mag nie doen wat jy wil.
5:18 Maar as jy deur die Gees gelei, julle is nie onder die wet.
5:19 En die werke van die vlees is openbaar; hulle is: hoerery, wellus, homoseksualiteit, selfbevrediging,
5:20 die bediening van die afgode, dwelmgebruik, vyandigheid, contentiousness, jaloesie, toorn, rusies, tweedrag, afdelings,
5:21 afguns, moord, dronkenskap, gefuif, en soortgelyke dinge. Oor hierdie dinge, Ek voortgaan om aan julle verkondig, as ek aan julle verkondig het: dat diegene wat optree op hierdie manier die koninkryk van God nie sal kry.
5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, verdraagsaamheid,
5:23 sagmoedigheid, geloof, beskeidenheid, onthouding, kuisheid. Daar is geen wet teen sulke dinge.
5:24 Vir diegene wat aan Christus behoort het hulle vlees gekruisig, saam met sy euwels en begeertes.
5:25 As ons deur die Gees lewe, Ons moet ook deur die Gees wandel.
5:26 Laat ons nie word soekers van leë heerlikheid geword, uitdagende mekaar, jaloersheid mekaar.

Gal 6

6:1 En, broers, As 'n man is oorval deur 'n misdryf, julle wat geestelik moet iemand opdrag soos hierdie met 'n gees van toegeeflikheid, ag geneem word dat julle self ook dalk in die versoeking.
6:2 Dra mekaar se laste, en so sal jy voldoen aan die wet van Christus.
6:3 Want as iemand van mening dat hy iets is, alhoewel hy niks kan wees, Hy mislei homself.
6:4 Laat elkeen bewys sy eie werk. En op hierdie manier, Hy sal eer in homself het net, en nie in 'n ander.
6:5 Vir elkeen sal sy eie pak dra.
6:6 En laat hom wat geleer word die Woord bespreek dit met hom wat onderrig dit aan hom, in elke goeie pad.
6:7 Moet nie kies om 'n dwaalspoor te dwaal. God is nie te bespot.
6:8 Want alles sal 'n man gesaai het, dit sal hy ook maai. Want elkeen wat saai in sy vlees, van die vlees sal hy ook maai. Maar elkeen wat saai in die Gees, van die Gees sal hy die ewige lewe maai.
6:9 En so, Laat ons nie word 'n tekort in om goed te doen. Want op die regte tyd, Ons sal sonder maai misluk.
6:10 Daarom, terwyl ons tyd, Ons goeie werke teenoor almal moet doen, en die meeste van almal in die rigting van diegene wat van die huis van die geloof.
6:11 Oorweeg watter soort letters ek met my eie hand aan julle geskryf het.
6:12 Want almal van julle as hulle wil behaag in die vlees, hulle dwing om besny te word, maar net sodat hulle nie kan ly die vervolging van die kruis van Christus.
6:13 En tog, nie self doen hulle, wat besny, hou die wet. Plaas, hulle wil hê jy moet sekerlik besny, sodat hulle kan roem in jou vlees.
6:14 Maar ver van my om op te roem, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig, en ek vir die wêreld.
6:15 Want in Christus Jesus, nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid deurslag gee op enige wyse, maar in plaas daarvan is daar 'n nuwe skepsel.
6:16 En elkeen wat volg hierdie reël: mag daar vrede en barmhartigheid wees oor hulle, en oor die Israel van God.
6:17 Met betrekking tot ander aangeleenthede, laat niemand my moeite aandoen nie. Want ek dra die stigmata van die Here Jesus in my liggaam.
6:18 Mag die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle gees, broers. Amen.