2de Brief van Johannes

1:1 The Elder to the Elect Lady, and those born of her, whom I love in the truth: and not I alone, but also all those who have known the truth,
1:2 because the truth which dwells in us shall be with us for eternity.
1:3 May grace, genade, and peace be with you from God the Father, and from Christ Jesus, the Son of the Father, in truth and in love.
1:4 Ek was baie bly, want ek ontdek 'n paar van jou seuns in die waarheid wandel, net soos ons ontvang die gebod van die Vader.
1:5 En nou het ek jou petisie, Lady, nie asof die skryf van 'n nuwe gebod vir julle, maar in plaas daarvan dat die gebod wat ons van die begin af gehad het: dat ons mekaar liefhet.
1:6 En dit is die liefde: dat ons wandel volgens sy gebooie. Want dit is die gebod dat jy op dieselfde manier gehoor het van die begin af, en waarin jy moet loop.
1:7 Want baie verleiers het uitgegaan in die wêreld, diegene wat nie bely dat Jesus Christus het aangebreek in die vlees. So 'n mens, want dit is die verleier en die Antichris.
1:8 Wees versigtig vir julle, sodat julle nie verloor wat jy bereik het, en sodat, plaas, jy kan 'n volle loon ontvang.
1:9 Almal wat onttrek en nie in die leer van Christus bly, hy het God nie. Wie bly in die leer, so 'n mens dit het die Vader sowel as die Seun.
1:10 If anyone comes to you, and does not bring this doctrine, do not be willing to receive him into the house, and do not speak a greeting to him.
1:11 For whoever speaks a greeting to him, is speaking with his evil works.
1:12 I have much more to write to you, but I am not willing to do so through paper and ink. For I hope that I may be with you in the future, and that I may speak face to face, sodat julle blydskap volkome kan wees.
1:13 The sons of your Elect Sister greet you.