Paulus se Brief aan die Romeine

Romeine 1

1:1 Paul, 'n dienaar van Jesus Christus, genoem as 'n apostel, geskei vir die Evangelie van God,
1:2 wat hy vooraf belowe het, deur sy profete, in die Heilige Skrif,
1:3 oor sy Seun, wat hy vir hom uit die geslag van Dawid volgens die vlees,
1:4 die Seun van God, wat voorbestem in die grond na die Gees van heiligheid uit die opstanding van die dooies, onse Here Jesus Christus,
1:5 deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, ter wille van sy naam, gehoorsaamheid van die geloof onder al die nasies,
1:6 van wie jy ook geroep is deur Jesus Christus:
1:7 Aan almal wat in Rome is, die geliefde van God, genoem as heiliges. Genade vir julle, en vrede, van God onse Vader en die Here Jesus Christus.
1:8 Sekerlik, Ek dank my God, deur Jesus Christus, eerste vir julle almal, omdat julle geloof word in die hele wêreld aangekondig.
1:9 Want God is my getuie, wie ek in my gees dien deur die evangelie van sy Seun, wanneer ek onophoudelik 'n herinnering van jou gehou het
1:10 altyd in my gebede, pleit dat in een of ander manier, op 'n sekere tyd, Ek kan 'n voorspoedige reis te hê, binne die wil van God, om julle te kom.
1:11 Want ek verlang om julle te sien, sodat ek 'n sekere geestelike genade kan gee aan julle om julle te versterk,
1:12 spesifiek, om saam getroos met jou deur dit wat wedersydse: jou geloof en myne.
1:13 Maar ek wil hê jy moet weet, broers, dat ek dikwels voorgeneem het om na julle te kom, (al het ek het selfs verhinder om die huidige tyd) sodat ek 'n paar vrugte te kan verkry onder julle ook, net so ook onder die ander nasies.
1:14 Vir die Grieke en die onbeskaafde, om die wyse en die dwase, Ek is in die skuld.
1:15 So in my daar is 'n aansporing om te evangeliseer tot jy ook wat in Rome.
1:16 Want ek skaam my nie oor die evangelie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir alle gelowiges, die Jood eerste, en die Griekse.
1:17 Vir die geregtigheid van God geopenbaar daarin, deur die geloof tot geloof, net soos dit geskryf is: "Vir die net 'n lewe deur die geloof."
1:18 Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid onder die mense wat die waarheid van God met onreg afweer.
1:19 Vir wat bekend is oor God is in hulle openbaar. Want God het dit aan hulle geopenbaar.
1:20 Vir onsigbare dinge oor hom is opvallend gemaak, sedert die skepping van die wêreld, verstaan ​​word deur die dinge wat gemaak is; so ook die ewige grond en goddelikheid, soveel so dat hulle geen verskoning.
1:21 Want alhoewel hulle dit geken het God, hulle het God verheerlik nie, nie dank. Plaas, hulle geword verswak in hul gedagtes, en hul onverstandige hart is verduister.
1:22 Vir, terwyl hulle uitroep wys is, hulle dwase geword.
1:23 En hulle verruil die heerlikheid van die onverganklike God vir die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en vlieg dinge, en viervoetige diere, en slange.
1:24 Om hierdie rede, God hulle oorgegee aan die begeertes van hul hart vir onreinheid, sodat hulle verdruk hul eie liggame met vernedering onder mekaar.
1:25 En hulle verruil die waarheid van God vir 'n leuen. En hulle vereer en gedien het die skepsel, eerder as die Skepper, wat geprys vir alle ewigheid. Amen.
1:26 As gevolg van hierdie, God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Byvoorbeeld, hul vrouens het die natuurlike verkeer met die liggaam verruil vir 'n gebruik wat teen die natuur.
1:27 En insgelyks, die mans ook, laat vaar die natuurlike verkeer met vroue, verbrand in hul begeertes vir mekaar: manlike geslag kom doen met mans wat is 'n skande, en die ontvangs van binne hulself die vergelding wat noodwendig gevolg van hulle dwaling.
1:28 En omdat hulle dit nie bewys dat God het deur kennis, God hulle oorgegee aan 'n moreel verdorwe denkwyse, sodat hulle die dinge wat nie betaam kan doen:
1:29 nadat heeltemal vervul met allerhande ongeregtigheid, ondeug, hoerery, gierigheid, boosheid; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, ondanks, skinder;
1:30 lasterlike, haatlik teenoor God, beledigende, arrogant, self-verheerliking, dit opgetrek van die bose, ongehoorsaam aan hulle ouers,
1:31 dwaas, wanordelike; sonder liefde, sonder trou, sonder genade.
1:32 en hierdie, alhoewel hulle die geregtigheid van God geken het, het nie verstaan ​​dat diegene wat optree in so 'n wyse is die dood verdien, en nie net diegene wat hierdie dinge doen, maar ook diegene wat toestemming tot wat gedoen word.

Romeine 2

2:1 Om hierdie rede, O man, elkeen van julle wat oordeel is onverskoonbaar. Deur wat jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Vir jou dieselfde dinge wat jy doen te oordeel.
2:2 Want ons weet dat die oordeel van God is in ooreenstemming met die waarheid oor die wat sulke dinge doen,.
2:3 Maar, O man, wanneer jy oordeel wat sulke dinge self te doen as wat jy dit ook doen, dink jy dat jy die oordeel van God sal ontvlug?
2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en geduld? Weet julle nie dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil roep?
2:5 Maar in ooreenstemming met jou harde en onbekeerlike hart, jy slaan toorn vir jouself, tot die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel deur God.
2:6 Want hy sal lewer aan elkeen volgens sy werke:
2:7 Aan diegene wat, in ooreenstemming met die pasiënt goeie werke, soek heerlikheid, eer en onverganklikheid, beslis, Hy sal die ewige lewe te lewer.
2:8 Maar vir diegene wat omstrede is en wat nie berus by die waarheid, maar in plaas daarvan vertrou ongeregtigheid, Hy sal die toorn en verontwaardiging lewer.
2:9 Verdrukking en benoudheid is op die siel van elke mens wat kwaad doen: die Jood eerste, en ook die Griekse.
2:10 Maar heerlikheid en eer en vrede is vir almal wat doen wat goed is: die Jood eerste, en ook die Griekse.
2:11 Want daar is geen voortrekkery met God.
2:12 Want elkeen wat gesondig sonder die wet, sal sonder wet verlore gaan. En elkeen het in die wet gesondig, sal deur die wet geoordeel.
2:13 Want dit is nie die hoorders van die wet wat by God regverdig is, maar eerder dit is die daders van die wet geregverdig sal word wat.
2:14 Want wanneer die heidene, wat nie die wet, doen deur die natuur van die dinge wat uit die wet, sodanige persone, nie met die wet, is 'n wet vir hulleself.
2:15 Want hulle openbaar die werk van die wet in hulle harte geskrywe, terwyl hulle gewete lewer getuienis oor hulle, en hulle gedagtes by hulleself ook beskuldig of selfs hulle te verdedig,
2:16 tot die dag wanneer God die verborge dinge van die mense oordeel, deur Jesus Christus, volgens my evangelie.
2:17 Maar as jy die naam geroep word 'n Jood, en jy rus op die wet, en jy vind heerlikheid in God,
2:18 en jy het sy wil bekend, en jy demonstreer hoe meer nuttige dinge, nadat opdrag gegee deur die wet:
2:19 jy seker binne jouself dat jy 'n leidsman is van blindes raak, 'n lig vir die wat in duisternis,
2:20 'n instrukteur by die dwase, 'n onderwyser vir kinders, want jy het 'n soort van kennis en waarheid in die wet.
2:21 As 'n resultaat, jy leer ander, maar jy het jouself nie leer. Jy preek dat mense nie moet steel, maar jy jouself steel.
2:22 Jy praat teen egbreuk, maar jy egbreek. Jy afsku afgode, maar jy pleeg heiligskennis.
2:23 Jy sou heerlikheid in die wet, maar deur 'n verraad van die wet God oneer jy.
2:24 (Want omdat julle die naam van God word deur die heidennasies belaster, net soos dit geskryf is.)
2:25 Sekerlik, besnydenis is voordelig, as jy die wet onderhou. Maar as jy 'n verraaier van die wet, jou besnydenis onbesnedenheid word.
2:26 En so, As die onbesnedene hou die regters van die wet, sal nie hierdie gebrek aan besnydenis gereken word as besnydenis?
2:27 En wat van nature onbesnede, indien dit voldoen aan die wet, moet dit jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnydenis deur 'n verraaier van die wet?
2:28 Vir 'n Jood is hy nie wat so uiterlik lyk. Nòg die besnydenis wat so uiterlik lyk, in die vlees.
2:29 Maar 'n Jood is hy wat so na binne. En besnydenis van die hart is in die gees, nie in die brief. Vir sy lof is nie uit mense nie, maar van God.

Romeine 3

3:1 So dan, wat meer is die Jood, of wat is die nut van die besnydenis?
3:2 Groot, in alle: Eerstens, beslis, omdat die welsprekendheid van God toevertrou is aan hulle.
3:3 Maar wat as 'n paar van hulle het nie geglo? Sal hulle ongeloof tot niet die geloof van God? Laat dit nie so wees!
3:4 Want God is die waarheid, maar elkeen is bedrog; net soos dit geskryf is: "Daarom, jy is geregverdig in jou woorde, en jy sal die oorhand kry wanneer jy oordeel gee. "
3:5 Maar as selfs ons onreg verwys na die geregtigheid van God, wat sal ons sê? Kon God onregverdig wees vir berokken toorn?
3:6 (Ek praat in menslike terme.) Laat dit nie so wees! Anders, hoe sou God oordeel die wêreld?
3:7 Maar as die waarheid van God het meer geword het, deur my valsheid, het tot sy heerlikheid, waarom moet ek nog geoordeel word as so 'n sondaar?
3:8 En moet ons geen kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan lei? Vir so het ons belaster, en so 'n paar het beweer ons het; hul veroordeling is net.
3:9 Wat is volgende? Moet ons probeer om voor hulle te presteer? Geensins! Want ons het daarvan beskuldig dat al Jode sowel as Grieke te wees onder die sonde,
3:10 net soos dit geskryf is: "Daar is niemand wat net.
3:11 Daar is niemand wat verstandig is. Daar is niemand wat God soek.
3:12 Almal het gedwaal; saam het hulle tot niet gaan. Daar is niemand wat goed doen nie; daar is nie eens 'n.
3:13 Hulle keel is 'n oop graf. Met hul tonge, hulle is wat met bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe.
3:14 Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.
3:15 Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.
3:16 Hartseer en ongelukkigheid is in hulle paaie.
3:17 En die weg van vrede ken hulle nie bekend.
3:18 Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. "
3:19 Maar ons weet dat alles wat die wet praat, dit spreek tot diegene wat in die wet, sodat elke mond stilgemaak en die hele wêreld mag onderhewig wees aan God.
3:20 Want in sy teenwoordigheid geen vlees geregverdig sal word uit die werke van die wet. Vir kennis van die sonde is deur die wet.
3:21 Maar nou, En sonder die wet, die geregtigheid van God, waarop die wet en die profete getuig, is geopenbaar.
3:22 En die geregtigheid van God, al die geloof in Jesus Christus, is in al daardie en oor al die wat in hom glo. Want daar is geen onderskeid.
3:23 Want almal het gesondig en almal is in die behoefte van die heerlikheid van God.
3:24 Ons is vrylik deur sy genade geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is,
3:25 wat God aangebied as 'n versoening, deur die geloof in sy bloed, om sy geregtigheid vir die vergifnis van die voormalige oortredings openbaar,
3:26 en deur die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid in hierdie tyd te openbaar, sodat hy homself kan wees beide die Just One en regverdig iemand wat uit die geloof van Jesus Christus.
3:27 So dan, waar is jou selfverheffing? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Dié van werke? Geen, maar eerder deur die wet van die geloof.
3:28 Vir oordeel ons 'n man te word deur die geloof geregverdig, sonder die werke van die wet.
3:29 God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene? Inteendeel, ook aan die heidene.
3:30 Want een is die God wat die besnydenis regverdig deur geloof en die onbesnedenes deur die geloof.
3:31 Is ons dan die vernietiging van die wet deur die geloof? Laat dit nie so wees! Plaas, ons maak die wet staan.

Romeine 4

4:1 So dan, wat sal ons sê dat Abraham bereik, wat ons vader na die vlees?
4:2 Want as Abraham uit die werke geregverdig, Hy heerlikheid sou hê, maar nie by God.
4:3 Want wat sê die Skrif? "Abram het God geglo, en dit was na bewering hom na geregtigheid. "
4:4 Maar vir wie werk, lone nie verantwoordelik volgens genade, maar volgens die skuld.
4:5 Tog werklik, want hy wat nie werk nie, maar wat in Hom glo wat die oortreders regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken, volgens die doel van die genade van God.
4:6 Net so, Dawid ook die seën van 'n man, aan wie God geregtigheid bring sonder die werke:
4:7 "Geseënd is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.
4:8 Gelukkig is die mens aan wie die Here die sonde nie toegereken het. "
4:9 Doen dit salig, dan, bly net in die besnedenes, of is dit selfs in die onbesnedenes? Vir ons sê dat geloof is na bewering Abraham tot geregtigheid.
4:10 Maar dan hoe was dit beweerde? Besnede of onbesnede? Nie as besnedene, maar as onbesnedene.
4:11 Ontvang hy die teken van die besnydenis as 'n simbool van die geregtigheid van die geloof wat uitmekaar bestaan ​​uit die besnydenis, sodat hy die vader van almal wat terwyl onbesnede glo dalk, sodat dit ook kan word na bewering hulle na geregtigheid,
4:12 en hy mag die vader van die besnydenis wees, nie net vir diegene wat van die besnydenis, maar selfs vir diegene wat die voetspore van die geloof wat in die onbesnedenheid van ons vader Abraham volg.
4:13 Want die belofte aan Abraham, en sy nageslag, dat hy die wêreld sou erf, was nie deur die wet, maar deur die geregtigheid van die geloof.
4:14 Want as hulle wat uit die wet is die erfgename, Die geloof word leeg en die belofte is afgeskaf.
4:15 Want die wet werk toorn tot. En waar daar geen wet, daar is geen wet-breaking.
4:16 As gevolg van hierdie, dit is van die geloof volgens genade dat die belofte word verseker vir alle nageslag, nie net vir diegene wat van die wet, maar ook vir diegene wat van die geloof van Abraham, is, die vader van ons almal voor God,
4:17 in wie hy geglo het, wat herleef die dood en wat die dinge wat nie bestaan ​​nie in die bestaan ​​roep. Want daar is geskrywe: "Ek het julle gevestig as die vader van baie nasies."
4:18 En hy het geglo, met 'n hoop buite hoop, sodat hy die vader van baie nasies sou word, volgens wat gesê is om hom te: "So sal jou nageslag wees."
4:19 En hy is nie verswak in die geloof, of het hy oorweeg sy eie liggaam dood te wees (al was hy dan amper 'n honderd jaar oud), nie die moederskoot van Sara dood is.
4:20 En toe, in die belofte van God, Hy het nie gehuiwer uit wantroue, maar in plaas daarvan het hy in die geloof versterk, gee aan God die eer,
4:21 mees ten volle dat alles wat God belowe het om te weet, Hy is ook in staat om te bereik.
4:22 En om hierdie rede, dit is na bewering hom na geregtigheid.
4:23 Nou het dit geskryf, dat dit na bewering hom na geregtigheid, nie net ter wille van,
4:24 maar ook om ons ontwil. Vir dieselfde sal beweerde ons, as ons glo in Hom wat uit die dood opgewek onse Here Jesus Christus,
4:25 wat oorhandig wille van ons misdade, en wie opgestaan ​​het vir ons regverdiging.

Romeine 5

5:1 Daarom, geregverdig deur geloof, Laat ons in vrede met God, deur onse Here Jesus Christus.
5:2 Want deur Hom het ons ook toegang deur die geloof tot hierdie genade, waarin staan ​​ons firma, en om die heerlikheid, in die hoop van die heerlikheid van die kinders van God.
5:3 En nie net dit nie, maar ons roem in verdrukking vind ook, weet dat die verdrukking uitoefen geduld,
5:4 en geduld lei tot bewys, nog werklik bewys lei tot hoop,
5:5 maar hoop is nie ongegrond, omdat die liefde van God is uitgestort in ons harte deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is.
5:6 Tog, hoekom het Christus, toe ons nog swak, op die regte tyd, ly die dood vir die oortreders?
5:7 Nou iemand dalk skaars bereid om te sterf ter wille van die geregtigheid, byvoorbeeld, dalk iemand dalk waag om te sterf ter wille van 'n goeie man.
5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons in daardie, terwyl ons nog sondaars was, op die regte tyd,
5:9 Christus vir ons gesterf. Daarom, nadat nou dat ons geregverdig is in sy bloed, Al hoe meer so sal ons gered word van die toorn deur Hom.
5:10 Want as ons deur die dood van sy Seun met God versoen is, terwyl ons nog vyande, Al hoe meer so, nadat versoen, sal ons deur sy lewe gered.
5:11 En nie net dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.
5:12 Daarom, net soos dit deur een mens die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde, dood; so ook die dood is oorgeplaas na alle mense, aan almal wat gesondig.
5:13 Vir nog voordat die wet, was daar al sonde in die wêreld, maar sonde is nie toegereken terwyl die wet nie bestaan ​​het nie.
5:14 Nog die dood geheers van Adam af tot op Moses, selfs in daardie wat nie gesondig het, in die gelykheid van die oortreding van Adam, wat 'n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
5:15 Maar die genadegawe is nie heeltemal soos die oortreding. Want al deur die misdaad van die één, baie gesterf, nog baie meer, deur die genade van die een mens, Jesus Christus, het die genade en gawe van God vir baie oorvloedig geword.
5:16 En die sonde deur een is nie heeltemal soos die gawe. Vir beslis, die oordeel van die een was tot 'n oordeel, maar die genade teenoor baie misdade is tot vryspraak.
5:17 Want al, deur die een misdaad, dood geheers het deur die een, nog soveel meer so sal diegene wat 'n oorvloed van die genade te ontvang, beide van die gawe van geregtigheid en, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.
5:18 Daarom, soos deur die misdaad van die één, al die mense het onder veroordeling, so sal ook deur die geregtigheid van die mens, al die mense val onder regverdiging vir die lewe.
5:19 Vir, net soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, baie was gestig as sondaars, so ook deur die gehoorsaamheid van een man, baie sal gevestig word as net.
5:20 Nou in so het die wet 'n manier dat die struikelblokke sal oorvloed. Maar waar oortredings was volop, genade was oorvloedige.
5:21 So dan, net soos die sonde geheers het in die dood, so ook kan regeer genade deur geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here.

Romeine 6

6:1 So, wat sal ons sê? Moet ons bly in sonde, sodat die genade meer kan?
6:2 Laat dit nie so wees! En hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog leef in sonde?
6:3 Weet julle nie dat dié van ons wat gedoop is in Christus Jesus gedoop is, in sy dood?
6:4 Want deur die doop is ons saam met Hom begrawe in die dood, sodat, in die wyse dat Christus uit die dood opgestaan, deur die heerlikheid van die Vader, so kan ons ook wandel in die nuwe lewe.
6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur geplant, in die gelykvormigheid aan sy dood, so sal ons ook wees, in die gelykvormigheid aan sy opstanding.
6:6 Want ons weet dit: dat ons voormalige self is gekruisig saam met hom, sodat die liggaam wat van sonde kan vernietig, en boonop, sodat ons nie meer die sonde dien.
6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.
6:8 Nou as ons met Hom gesterf het saam met Christus, Ons glo dat ons ook sal lewe saam met Christus.
6:9 Want ons weet dat Christus, in opstaan ​​uit die dood, kan nie meer sterf: dood het nie meer mag oor hom hê.
6:10 Vir sover hy gesterf het vir die sonde, Hy het gesterf nadat. Maar in soveel as wat hy leef, Hy woon vir God.
6:11 En so, moet jy self oorweeg beslis dood vir die sonde te wees, en om te lewe vir God in Christus Jesus, onse Here.
6:12 Daarom, Laat die sonde heerskappy in julle sterflike liggaam, sodanig dat jy sy begeertes sou gehoorsaam.
6:13 Ook moet jy bied die dele van jou liggaam as werktuie van ongeregtigheid, want die sonde. Plaas, bied julle aan God, asof jy die lewe na die dood, en bied die dele van jou liggaam as werktuie van geregtigheid vir God.
6:14 Want die sonde nie heers oor wat jy moet hê. Want julle is nie onder die wet, maar onder die genade.
6:15 Wat is volgende? Moet ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet, maar onder die genade? Laat dit nie so wees!
6:16 Weet julle nie aan wie jy self aanbied as dienaars onder gehoorsaamheid? Jy is die dienaars van wie julle gehoorsaam: òf van die sonde, tot die dood toe, òf van die gehoorsaamheid, na geregtigheid.
6:17 Maar God sy dank wat, al wat jy gebruik het om die diensknegte van die sonde wees, nou het jy gehoorsaam was uit die hart van die baie vorm van die leer waarin jy ontvang.
6:18 En nadat hy bevry van sonde, ons dienaars van geregtigheid geword.
6:19 Ek praat in menslike terme as gevolg van die swakheid van julle vlees. Vir net soos jy aangebied om die dele van jou liggaam aan onreinheid en ongeregtigheid dien, ter wille van die ongeregtigheid, so julle ook nou die dele van jou liggaam om reg te dien opgelewer, ter wille van heiligmaking.
6:20 Want al was jy een keer die diensknegte van die sonde, jy sal die kinders van geregtigheid geword het.
6:21 Maar wat vrugte het jy hou op daardie tydstip, in die dinge waaroor julle jul nou skaam? Vir die einde van daardie dinge is die dood.
6:22 Tog werklik, nadat nou bevry van die sonde, en hy is gemaak dienaars van God, jy jou vrugte in heiligmaking te hou, en werklik die einde daarvan is die ewige lewe.
6:23 Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

Romeine 7

7:1 Of weet julle nie weet, broers, (nou ek praat vir diegene wat die wet ken) dat die wet het oor die mens heers net so lank as hy lewe?
7:2 Byvoorbeeld, 'n vrou wat onderhewig is aan 'n man is verplig deur die wet, terwyl haar man lewe. Maar wanneer haar man gesterf het, Sy is vrygestel van die wet van haar man.
7:3 Daarom, terwyl haar man lewe, as sy is met 'n ander man, sy moet 'n egbreekster genoem word. Maar wanneer haar man gesterf het, Sy is bevry van die wet van haar man, sodat, as sy is met 'n ander man, Sy is nie 'n egbreekster.
7:4 En so, my broers, jy het ook dood opsigte van die wet, deur die liggaam van Christus, sodat jy 'n ander een wat opgestaan ​​het uit die dood kan wees, sodat ons kan vrugte dra vir God.
7:5 Want toe ons in die vlees, die passies van sondes, wat onder die wet, bedryf in ons liggame, so as om vrugte tot die dood toe dra.
7:6 Maar nou is ons ontslae van die wet van die dood, deur wat ons gehou, sodat nou kan ons dien met 'n hernude gees, en nie in die ou manier, deur die brief.
7:7 Wat moet ons sê volgende? Is die wet sonde? Laat dit nie so wees! Maar nie sonde leer ken, behalwe deur die wet. Byvoorbeeld, Ek sou nie geweet het oor begeer, tensy die wet sê: "Jy mag nie begeer nie."
7:8 maar sonde, ontvangs van 'n geleentheid deur die gebod, gewerk het in my allerhande verlang. Want sonder die wet, was daar al sonde dood.
7:9 Nou het ek vir 'n geruime tyd sonder die wet. Maar toe die gebod aangekom, sonde herleef,
7:10 en ek het gesterwe. En die gebod, wat tot die lewe, was self gevind word tot die dood toe vir my.
7:11 vir sy, ontvangs van 'n geleentheid deur die gebod, verlei my, en, deur die wet, sonde doodgemaak my.
7:12 En so, die wet self is inderdaad heilig, en die gebod is heilig en regverdig en goed.
7:13 Toe was dit wat goed gemaak in die dood vir my? Laat dit nie so wees! Maar eerder die sonde, sodat dit kan bekend staan ​​as die sonde deur die goeie, smee dood in my; sodat die sonde, deur die gebod, dalk sondige uitermate geword.
7:14 Want ons weet dat die wet geestelik is. Maar ek is vleeslik, nadat verkoop onder die sonde.
7:15 Want ek dinge doen wat ek nie verstaan ​​nie. Want ek wil nie die goeie wat ek wil doen nie. Maar die kwaad wat ek haat is wat ek doen.
7:16 So, toe ek doen wat ek nie wil doen, Ek is dit eens met die wet, dat die wet goed is.
7:17 Maar ek dan optree nie volgens die wet, maar volgens die sonde wat leef binne my.
7:18 Want ek weet dat wat goed is nie binne my lewe nie, dit is, in my vlees. Vir die bereidwilligheid om goed te doen lê naby aan my, maar die uitvoering van daardie goed, Ek kan nie bereik.
7:19 Want ek wil nie die goeie wat ek wil doen nie. Maar in plaas daarvan, Ek die onheil wat ek nie wil doen nie.
7:20 Maar as ek doen wat ek nie bereid is om te doen, dit is nie meer ek wat dit doen, maar die sonde wat in my woon.
7:21 En so, Ek ontdek die wet, deur wil goeie in myself te doen, al die kwaad lê naby langs my.
7:22 Want ek is baie tevrede met die wet van God, volgens die innerlike mens.
7:23 Maar ek 'n ander wet in my liggaam sien, veg teen die wet van my gemoed, en boeiende my met die wet van die sonde wat in my liggaam.
7:24 Ontevrede mens wat ek is, wat my sal bevry van hierdie liggaam van die dood?
7:25 Die genade van God, deur Jesus Christus, onse Here! Daarom, Ek dien die wet van God, met my eie gedagtes; maar met die vlees, die wet van die sonde.

Romeine 8

8:1 Daarom, daar is nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus, wat nie wandel volgens die vlees.
8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus my van die wet van die sonde en die dood bevry.
8:3 Want al hierdie onmoontlik was onder die wet, want dit is verswak deur die vlees, God het sy eie Seun gestuur in die gelykheid van die sondige vlees en vanweë die sonde, om sonde veroordeel in die vlees,
8:4 sodat die regverdiging van die wet in ons vervul sou word. Want ons wandel nie volgens die vlees, maar volgens die Gees.
8:5 Vir diegene wat in ooreenstemming met die vlees is bewus van die dinge van die vlees. Maar diegene wat in ooreenstemming met die gees is bewus van die dinge van die gees.
8:6 Vir die skranderheid van die vlees is dood. Maar die skranderheid van die gees is lewe en vrede.
8:7 En die wysheid van die vlees is skadelik vir God. Want dit is nie onderhewig aan die wet van God, nie kan dit.
8:8 So diegene wat in die vlees is nie in staat is om God te behaag.
8:9 En jy is nie in die vlees, maar in die gees, As dit waar is dat die Gees van God in julle woon. Maar as iemand nie die Gees van Christus nie het nie, Hy behoort nie aan Hom.
8:10 Maar as Christus in julle, dan is die liggaam dood, van sonde, maar die gees is lewe, as gevolg van regverdiging.
8:11 Maar as die Gees van Hom wat Jesus opgewek uit die dood in julle lewens, dan sal Hy wat uit die dood opgewek Jesus Christus het ook julle sterflike liggame vinkel, deur middel van sy Gees woon binne-in jou.
8:12 Daarom, broers, ons skuldenaars, nie aan die vlees, so te leef volgens die vlees.
8:13 Want as jy lewe volgens die vlees, jy sal sterf. Maar as, deur die Gees, jy doodmaak die werke van die vlees, jy sal lewe.
8:14 Vir almal wat onder leiding van die Gees van God is die seuns van God.
8:15 En jy het nie ontvang, weer, 'n gees van slawerny in vrees, maar jy het die Gees van die aanneming tot kinders ontvang, in wie ons roep: "Abba, Vader!"
8:16 Vir die Gees self lewer getuienis aan ons gees dat ons kinders van God.
8:17 Maar as ons kinders is, dan is ons ook erfgename: beslis erfgename van God, maar ook mede-erfgename van Christus, nog in so 'n manier dat, As ons saam met Hom ly, ons sal ook saam met Hom verheerlik.
8:18 Want ek reken dat die lyding van die tyd nie opweeg met daardie toekomstige heerlikheid wat geopenbaar sal word in ons.
8:19 Vir die afwagting van die wesens verwag die openbaring van die seuns van God.
8:20 Want die skepping is aan leegheid gemaak, nie gewillig, maar ter wille van die Een wat dit onderwerp het, vir hoop.
8:21 Vir die skepping self ook van die serwituut van korrupsie gered word, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
8:22 Want ons weet dat die hele skepping kreun innerlik, asof die bevalling, tot nou;
8:23 en nie net hierdie, maar ook onsself, aangesien ons die eerstelinge van die Gees te hou. Want ons is ook sug ook in onsself, antisipeer ons aanneming as kinders van God, en die verlossing van ons liggaam.
8:24 Vir ons is gered in hoop. Maar 'n hoop wat gesien word, is geen hoop. Vir wanneer 'n mens sien iets, Waarom sou hy hoop?
8:25 Maar aangesien ons hoop wat ons nie sien nie, ons wag met geduld.
8:26 En insgelyks, die Gees help ook ons ​​swakheid. Want ons weet nie hoe om te bid as ons behoort, maar die Gees self vra namens ons met onuitspreeklike versugtinge.
8:27 En hy wat harte ondersoek weet wat die Gees wil, want hy vra namens die heiliges in ooreenstemming met God.
8:28 En ons weet dat, vir hulle wat God liefhet, alles werk saam met 'n goeie, vir diegene wat, in ooreenstemming met sy doel, is geroepe heiliges.
8:29 Vir diegene wat Hy vantevore geken, Hy vantevore verordineer het ook, in ooreenstemming met die beeld van sy Seun, sodat hy kan wees, die eersgeborene onder baie broeders;.
8:30 En die wat Hy vantevore verordineer, hy het ook. En die wat Hy geroep, Hy ook geregverdig. En die wat Hy geregverdig, Hy verheerlik ook.
8:31 So, wat moet ons sê oor hierdie dinge? As God vir ons is, wat teen ons?
8:32 Hy wat nie eens sy eie Seun gespaar, maar aan hom oorhandig het oor ter wille van ons almal, hoe kon hy ook nie, met hom, ons alles gegee het?
8:33 Wie sal 'n aanklag te maak teen die uitverkorenes van God? God is die Een wat regverdig;
8:34 wat is die een wat veroordeel? Jesus Christus wat gesterf het, en wat inderdaad ook weer opgestaan, is aan die regterhand van God, en selfs nou intree Hy vir ons.
8:35 Dan wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking? Of angs? Of hongersnood? Of naaktheid? Of gevaar? Of vervolging? Of die swaard?
8:36 Want dit is soos dit is geskryf: "Om julle ontwil, ons tot die dood al lang dag geplaas. Ons word behandel soos slagskape. "
8:37 Maar in al hierdie dinge is ons oorkom, ter wille van hom wat ons liefgehad.
8:38 Want ek is seker dat geen dood, of lewe, nie Angels, of owerhede, nie Powers, nie die huidige dinge, nie die toekoms dinge, nie krag,
8:39 nie die hoogtes, nie die dieptes, of enige ander skepsel, kan ons skei van die liefde van God sal wees, wat in Christus Jesus ons Here.

Romeine 9

9:1 Ek die waarheid in Christus praat; Ek lieg nie. My gewete bied getuienis aan my in die Heilige Gees,
9:2 omdat die hartseer in my is 'n groot, en daar is 'n deurlopende kommer in my hart.
9:3 Want ek is begerig dat ek myself kan anathemized van Christus, ter wille van my broers, wat my stamgenote na die vlees.
9:4 Hierdie is die Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die testament, en die gee en na van die wet, en die beloftes.
9:5 S'n is die vaders, en van hulle, volgens die vlees, Hy is die Christus, wat oor alles, geseënde God, vir alle ewigheid. Amen.
9:6 Maar dit is nie wat die Woord van God het omgekom. Vir nie almal wat Israeliete is van Israel.
9:7 En nie al die seuns is die nageslag van Abraham: "Vir jou nageslag in Isak sal drie maande."
9:8 Met ander woorde, diegene wat die seuns van God is nie diegene wat kinders van die vlees, maar diegene wat kinders van die belofte; hierdie word beskou as die nageslag wees.
9:9 Want die woord van die belofte is hierdie: "Ek sal terugkeer op die regte tyd. En daar sal 'n seun vir Sarah wees. "
9:10 En sy was nie alleen. Vir Rebecca ook, was swanger uit Isak, ons vader, van die een daad,
9:11 Toe die kinders nog nie gebore, en het nog niks gedoen nie goed of sleg (sodanig dat die voorneme van God kan word op grond van hul keuse),
9:12 en nie as gevolg van dade, maar as gevolg van 'n roeping, dit is vir haar gesê: "Die oudste sal die jongste dien."
9:13 So ook is dit geskryf: "Ek het Jakob liefgehad, Want Ek het Esau gehaat. "
9:14 Wat moet ons sê volgende? Is daar onregverdigheid met God? Laat dit nie so wees!
9:15 Want Moses sê hy: "Ek wil nie jammer wie ek jammer. En Ek sal genade bied aan wie ek sal jammer. "
9:16 Daarom, dit is nie gebaseer op diegene wat kies, nie op diegene wat uitblink, maar op God wat jammer neem.
9:17 Vir die Skrif sê aan Farao: "Ek het jou verwek vir hierdie doel, sodat ek my krag kan toon deur jou, en sodat my naam kan bekend gemaak word aan al die aarde. "
9:18 Daarom, Hy neem ontferm oor wie Hy wil, en Hy verhard wie Hy wil.
9:19 En so, jy sal vir my sê:: "Nou hoekom het hy vind steeds skuld? Vir wie sy wil kan weerstaan?"
9:20 O man, Wie is jy om God te bevraagteken? Hoe kan die ding wat gevorm is, sê vir die een wat hom gevorm: "Hoekom het jy my gemaak op hierdie manier?"
9:21 En nie die pottebakker het die gesag oor die klei te maak, uit dieselfde materiaal, inderdaad, een voorwerp tot eer, nog werklik die ander tot oneer?
9:22 Wat gebeur as God, wil Hy sy toorn te openbaar en om sy mag bekend te maak, verduur, met baie geduld, vaartuie verdienstelike toorn, fiks te vernietig,
9:23 sodat hy die rykdom van sy heerlikheid kan openbaar, binne hierdie voorwerpe van barmhartigheid, wat hy het tot heerlikheid voorberei?
9:24 En so is dit met dié van ons wie hy ook 'n beroep, nie net uit die Jode, maar selfs uit die heidene,
9:25 net soos hy sê in Hosea: "Ek roep diegene wat nie my volk was, 'my mense,En sy wat was nie geliefde, 'geliefde,En sy wat geen barmhartigheid bewys, 'Een wat genade verkry het. "
9:26 En dit sal wees: in die plek waar aan hulle is gesê hulle, "Julle is nie my volk,"Daar sal hulle die kinders van die lewende God genoem word."
9:27 En Jesaja uitgeroep namens Israel: "Wanneer die getal van die kinders van Israel is soos die sand van die see, 'n oorblyfsel sal gered word.
9:28 Want hy sal sy woord te voltooi, terwyl dit abbreviating uit ekwiteit. Vir die Here sal 'n kort woord volbring wat op die aarde. "
9:29 En dit is net soos Jesaja voorspel: "As die Here van die leërskare het nagelaat nageslag, ons sou geword soos Sodom, en ons sou gewees het soortgelyk aan Gomorra gemaak. "
9:30 Wat moet ons sê volgende? Dat die heidene wat nie reg gevolg het nie bereik het geregtigheid, selfs die geregtigheid wat uit die geloof is.
9:31 Tog werklik, Israel, al na aanleiding van die wet van geregtigheid, het nie opgedaag by die wet van geregtigheid.
9:32 Hoekom is dit? Omdat hulle dit nie gesoek het nie uit die geloof, maar asof dit uit die werke. Want hulle het gestruikel oor 'n struikelblok,
9:33 net soos dit geskryf is: "Kyk, Ek plaas 'n struikelblok in Zion, en 'n rots van skandaal. Maar elkeen wat in Hom glo, nie sal beskaamd uitkom. "

Romeine 10

10:1 Broers, beslis die wil doen van my hart, en my gebed tot God, is vir hulle tot redding.
10:2 Want Ek bied getuienis vir hulle, dat hulle 'n ywer vir God, maar sonder kennis.
10:3 Vir, die geregtigheid van die geregtigheid van God, en op soek na hul eie geregtigheid te vestig, hulle het hul nie onderwerp word aan die geregtigheid van God.
10:4 Vir die einde van die wet, Christus, is vir geregtigheid vir almal wat glo.
10:5 En Moses het, oor die geregtigheid wat uit die wet is, dat die man wat geregtigheid sal uit die geregtigheid sal geskied het.
10:6 Maar die geregtigheid wat uit die geloof is praat op hierdie manier: Moenie in jou hart sê: "Wie sal in die hemel opvaar?" (dit is, naamlik om Christus af te bring);
10:7 "Of wat sal neerdaal in die afgrond?" (dit is, om terug te bel Christus uit die dood).
10:8 Maar wat sê die Skrif? "Die woord is naby, in jou mond en in jou hart. "Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig.
10:9 Want as jy met jou mond bely die Here Jesus, en as jy in jou hart glo dat God Hom opgewek uit die dood, sal jy gered word.
10:10 Want met die hart, ons glo aan geregtigheid; maar met die mond, belydenis is tot redding.
10:11 Vir die Skrif sê: "Almal wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie."
10:12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek. Dieselfde Here is oor alle, ryklik in almal wat Hom aanroep.
10:13 Vir almal wat die Naam van die Here het 'n beroep sal gered word.
10:14 Dan hoe sal diegene wat nie in Hom geglo Hom aanroep? Of op watter wyse sal diegene wat nie van Hom gehoor het nie in Hom geglo? En op watter wyse sal hulle van Hom hoor sonder preek?
10:15 En werklik, hoe kan hulle preek, tensy hulle gestuur, net soos dit geskryf is: "Hoe lieflik is die voete van die wat die vrede evangeliseer, van diegene wat evangeliseer wat goed is!"
10:16 Maar nie almal is gehoorsaam aan die evangelie. Jesaja sê vir: "Here, wie het ons geglo?"
10:17 Daarom, geloof is uit verhoor, en die gehoor is deur die Woord van Christus.
10:18 Maar Ek sê: Het hulle miskien nie gehoor? Vir beslis: "Hul klank het uitgegaan in die hele aarde, en hulle woorde tot by die grense van die hele wêreld. "
10:19 Maar Ek sê: Het Israel nie bekend? Eerste, Moses sê: "Ek sal jou lei in 'n wedywering met diegene wat nie 'n nasie; in die midde van 'n dwase nasie, Ek sal aan jou stuur in toorn. "
10:20 En Jesaja durf waag om te sê: "Ek is ontdek deur die wat My nie gesoek. Ek het ronduit tot diegene wat nie vra oor my. "
10:21 Dan na Israel sê hy: "Die hele dag het Ek my hande uitgebrei na 'n volk wat nie glo en wat my weerspreek."

Romeine 11

11:1 Daarom, ek sê: God het sy volk verdryf? Laat dit nie so wees! Want ek, te, is 'n Israeliet van die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin.
11:2 God het nie verdryf sy volk, wat Hy vantevore geken. En jy weet nie wat die Skrif sê in Elia, hoe hy 'n beroep op God optree teen Israel?
11:3 "Here, hulle het u profete gedood. Hulle het julle altare omgeslaan. En net ek alleen bly, en hulle is op soek na my lewe. "
11:4 Maar wat is die Goddelike reaksie op hom? "Ek het behou vir Myself sewe duisend manne, wat nie hul knieë gebuig voor Baäl. "
11:5 Daarom, op dieselfde manier, weer in hierdie tyd, daar is 'n oorblyfsel wat in ooreenstemming is gered met die keuse van genade.
11:6 En as dit is deur genade, dan is dit nie nou deur werke; anders is die genade nie meer gratis.
11:7 Wat is volgende? Wat Israel was op soek na, Hy het nie verkry. Maar die uitverkorenes het dit verkry. En werklik, hierdie ander is verblind,
11:8 net soos dit geskryf is: "God het hulle 'n gees van onwilligheid gegee: oë wat nie sien, en ore wat nie hoor, selfs tot vandag toe. "
11:9 En Dawid sê: "Laat hulle tafel vir hulle wees soos 'n strik, en 'n misleiding, en 'n skandaal, en 'n vergelding vir hulle.
11:10 Laat hulle oë verduister, sodat hulle nie kan sien, en sodat hulle kan altyd buig hulle rug. "
11:11 Daarom, ek sê: Het hulle gestruikel in so 'n manier dat hulle moet val? Laat dit nie so wees! Plaas, deur hul oortreding, verlossing is met die heidene, sodat hulle 'n teenstander vir hulle kan wees.
11:12 En as hulle oortreding is die rykdom van die wêreld, en as hulle vermindering is die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit is?
11:13 Want Ek sê vir julle wat heidene: Sekerlik, solank ek 'n apostel van die heidene, Ek sal my bediening eer,
11:14 in so 'n manier dat ek kan lok om diegene wat my eie vlees wedywering, en sodat ek kan 'n paar van hulle te red.
11:15 Want as hulle verlies is vir die versoening van die wêreld, wat kon hulle terugkeer wees vir, behalwe die lewe uit die dood?
11:16 Want as die eerste-vrugte is geheilig, so het ook die hele. En as die wortel heilig, so ook is die takke.
11:17 En as sommige van die takke het gebreek, en as jy, wat 'n wilde olyf tak, is geënt op hulle, en jy 'n deelgenoot is van die wortel en die vettigheid van die olyfboom,
11:18 moenie jouself verheerlik bo die takke. Want al sou jy die heerlikheid, jy ondersteun nie die wortel, maar die wortel vir jou.
11:19 Daarom, jy sou sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word op.
11:20 Goed genoeg. Is hulle afgebreek as gevolg van ongeloof. Maar jy staan ​​op trou. So moenie kies om te geniet wat verhewe is, maar in plaas daarvan bang wees.
11:21 Want as God nie gespaar het die natuurlike takke, miskien ook hy kan jou nie verskoon.
11:22 So dan, let op die goedheid en die gestrengheid van God. Sekerlik, teenoor diegene wat geval het, daar is erns; maar teenoor jou, daar is die goedheid van God, as jy bly in goedheid. Anders, jy sal ook afgesny.
11:23 Verder, as hulle nie in die ongeloof bly, hulle sal ingeënt op. Want God is magtig om hulle weer in te ent op.
11:24 So as jy is afgesny van die wilde olyfboom, wat natuurlik vir jou, en, in teenstelling met die natuur, jy ingeënt op die goeie olyfboom, hoeveel te meer sal hulle wat die natuurlike takke ingeënt op hul eie olyfboom?
11:25 Want ek wil nie hê dat julle onkundig wees, broers, van hierdie raaisel (sodat jy wys lyk net vir julleself) dat 'n sekere blindheid het plaasgevind in Israel, totdat die volheid van die heidene het aangebreek.
11:26 En op hierdie manier, die hele Israel gered kan word, net soos dit geskryf is: "Van Sion sal hy kom wat lewer, en hy sal die goddeloosheid van Jakob afwend.
11:27 En dit sal my verbond vir hulle wees, as Ek hulle sondes wegneem. "
11:28 Sekerlik, volgens die Evangelie, is hulle wel vyande ter wille van julle. Maar volgens die verkiesing, hulle is die mees geliefde ter wille van die vaders.
11:29 Want die genadegawes en die roeping van God is sonder spyt.
11:30 En net soos jy ook, in die verlede, het nie geglo in God, maar nou het jy barmhartigheid bewys, want hulle ongeloof,
11:31 so ook het hierdie nou nie geglo, vir jou genade, sodat hulle ook kan kry genade.
11:32 Want God het almal in ongeloof ingeslote, sodat hy ontferm oor almal.
11:33 O, die dieptes van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe onverstaanbaar is sy oordele, en Hoe ondeurgrondelik is sy maniere!
11:34 Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees?
11:35 Of wat eerste gegee om hom, sodat terugbetaling sou geskuld?
11:36 Want van hom, en deur Hom, en in Hom is alle dinge. Om hom is roem, vir alle ewigheid. Amen.

Romeine 12

12:1 En so, Ek smeek jou, broers, deur die genade van God, wat jy aanbied jul liggame stel as 'n lewende offer, heilige en aan God welgevallige, met die onderdanigheid van jou gedagtes.
12:2 En moenie kies om gelykvormig te wees aan hierdie ouderdom, maar in plaas daarvan kies om hervorm in die nuwigheid van jou gedagtes, sodat jy kan demonstreer wat is die wil van God: Wat is 'n goeie, en wat is welbehaaglik, en wat is perfek.
12:3 Want ek sê, deur die genade wat aan my verleen is, aan almal wat onder julle: Smaak nie meer as dit nodig is om smaak, maar smaak vir ingetoënheid en net soos God 'n aandeel van die geloof het versprei na elkeen.
12:4 Want soos, binne een liggaam, ons het baie dele, en al die dele nie dieselfde rol het,
12:5 ons ook so, hulle baie, een liggaam in Christus, en elkeen is 'n deel, die een van die ander.
12:6 En elkeen van ons het verskillende gawes, volgens die genade wat aan ons gegee is: of profesie, in ooreenstemming met die redelikheid van die geloof;
12:7 of bediening, in die bediening; of hy wat leer, in die leer;
12:8 hy wat vermaan, in die vermaning; hy wat gee, in eenvoud; hy wat regeer, in die aansoek; wie barmhartigheid toon, in blymoedigheid.
12:9 Laat die liefde valsheid: haat wat sleg, vasklou aan wat goed is,
12:10 liefdevolle mekaar met broederlike liefde, oortref mekaar in eer:
12:11 in die aansoek, nie lui; in die gees, vurige; dien die Here;
12:12 in die hoop, verbly; in die verdrukking, blywende; in gebed, steeds bereid;
12:13 in die probleme van die heiliges, deel; in gasvryheid, aandagtig.
12:14 Seën die wat julle vervolg: seën, en moenie vervloek.
12:15 Wees bly met die wat bly is oor. Ween met die wat ween.
12:16 Wees eensgesind onder mekaar: nie koester wat verhewe is, maar in nederigheid toestem. Kies nie om te lyk wys om jouself.
12:17 Vergeld niemand kwaad vir kwaad. Verskaf goeie dinge, nie net in die oë van God, maar ook in die oë van alle mense.
12:18 As dit moontlik is, in so ver as jy kan is, in vrede met alle mense.
12:19 Moenie julleself te verdedig, liewe kinders. Plaas, stap eenkant van die toorn. Want daar is geskrywe: "My kom die wraak. Ek sal vergelding gee, sê die Here. "
12:20 So as 'n vyand is honger, voer hom; as hy dors, gee hom 'n drankie. Vir sodoende, jy sal brand kole ophoop op sy hoof.
12:21 Moenie kwaad die oorhand laat, plaas oorwin die kwaad deur middel van goedheid.

Romeine 13

13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die hoër owerhede. Want daar is geen mag behalwe van God en diegene wat deur God bestem.
13:2 En so, wie weerstaan ​​gesag, weerstand bied teen dit wat deur God bestem. En diegene wat weerstand is die verkryging van verdoemenis vir hulself.
13:3 Vir leiers is nie 'n bron van vrees aan die wat goed werk, maar hulle wat sleg werk. En sou jy verkies om nie bang vir gesag te wees? Dan doen wat goed is, en jy sal lof van hulle het.
13:4 Want hy is 'n dienaar van God vir julle na 'n goeie. Maar as jy dit doen wat sleg is, wees bang. Want dit is nie sonder rede dat hy dra 'n swaard. Want hy is 'n dienaar van God; 'n wreker om op wie kwaad doen,.
13:5 Om hierdie rede, is dit nodig om onderdanig te wees, nie net as gevolg van die toorn, maar ook as gevolg van die gewete.
13:6 Daarom, moet jy ook bied huldeblyk. Want hulle is dienaars van God, die versorging van hom in hierdie.
13:7 Daarom, lewer aan al alles verskuldig is. belasting, aan wie belasting verskuldig; inkomste, aan wie inkomste is te wyte; vrees, aan wie vrees is te wyte; eer, aan wie eer toekom.
13:8 Jy moet niks aan enigiemand verskuldig is, behalwe so om mekaar lief. Want elkeen sy naaste lief het die wet vervul.
13:9 Byvoorbeeld: Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis spreek nie. Jy mag nie begeer. En as daar enige ander gebod, dit word opgesom in hierdie woord: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
13:10 Die liefde van die bure doen geen skade. Daarom, liefde is die volheid van die wet.
13:11 En ons weet dat die huidige tyd, dat dit nou die uur vir ons om op te staan ​​uit die slaap. Vir al ons heil is nader as toe ons tot die geloof.
13:12 Die nag is verby, en die dag is naby. Daarom, Laat ons verstoot die werke van die duisternis, en hom beklee met die wapens van die lig.
13:13 Laat ons welvoeglik wandel, soos in die daglig, nie in brassery en dronkenskap, nie in losbandigheid en hoerery, nie in twis en nydigheid.
13:14 Plaas, beklee met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees in sy begeertes.

Romeine 14

14:1 Maar aanvaar diegene wat swak in die geloof is, sonder betwis oor idees.
14:2 Vir een persoon is van mening dat 'n mens alles mag eet, maar as 'n ander is swak, laat hom plante eet.
14:3 Hy wat eet moet hom nie verag wat nie eet. En hy wat nie eet moet hom nie oordeel wat eet. Want God het hom aangeneem.
14:4 Wie is jy om die dienaar van 'n ander oordeel? Hy staan ​​of val met sy eie Here. Maar Hy sal optree. Want God is magtig om hom staande.
14:5 Vir een persoon onderskei een ouderdom van die volgende. Maar 'n ander mens beoordeel wel vir elke ouderdom. Laat elkeen toename volgens sy eie gemoed.
14:6 Hy wat die ouderdom verstaan, verstaan ​​vir die Here. En hy wat eet, eet vir die Here; want hy dank God. En hy wat nie eet, nie eet vir die Here, en hy dank God.
14:7 Want niemand van ons leef vir homself, en niemand sterf vir homself.
14:8 Want as ons lewe, ons leef vir die Here, en as ons sterwe, ons sterf vir die Here. Daarom, of ons dan lewe of sterf, ons behoort aan die Here.
14:9 Want Christus het gesterf en weer opgestaan ​​het vir hierdie doel: dat hy die owerste van die dooies en die lewendes.
14:10 So dan, waarom oordeel jy jou broeder? Of waarom jy jou broer verag? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus.
14:11 Want daar is geskrywe: "As ek woon, sê die Here, sal elke knie buig my, en elke tong sal God bely. "
14:12 En so, elkeen van ons sal 'n verduideliking vir homself aan God te offer.
14:13 Daarom, Ons moet nie meer oordeel mekaar. Plaas, oordeel dat dit 'n groter mate: dat jy 'n hindernis nie moet plaas voor jou broer, nie lei hom verdwaal.
14:14 Ek weet, met vertroue in die Here Jesus, dat daar niks is onrein in en van die self. Maar vir hom wat reken dat iets onrein wees, dit is onrein vir hom.
14:15 Want as jou broer is bang geword het vir jou kos, jy is nie nou loop volgens die liefde. Moenie toelaat dat jou kos om hom te vernietig vir wie Christus gesterf het.
14:16 Daarom, wat is goed dat ons moet nie 'n saak van laster wees.
14:17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank, maar eerder geregtigheid en vrede en blydskap, in die Heilige Gees.
14:18 Want hy wat Christus hierin dien hierdie, vir God, en bewys voor die mense.
14:19 En so, Laat ons die dinge wat van vrede na te streef, en laat ons hou aan die dinge wat vir die opbou van mekaar.
14:20 Moet nie bereid is om die werk van God as gevolg van voedsel te vernietig. Sekerlik, alles is skoon. Maar daar is skade vir 'n man wat aanstoot deur die eet.
14:21 Dit is goed om te onthou van die eet van vleis en drink wyn, en van enigiets waarmee jou broer struikel, of mislei, of verswak.
14:22 Het jy geloof? Dit behoort aan jou, so hou dit voor God. Gelukkig is hy wat homself nie in daardie waardeur hy getoets oordeel.
14:23 Maar hy wat onderskei, as hy eet, word veroordeel, want dit is nie uit die geloof. Want alles wat nie uit die geloof is sonde.

Romeine 15

15:1 Maar ons wat sterker moet dra met die swakheid van die swak, en nie so onsself te behaag.
15:2 Elkeen van julle moet sy naaste aan goeie asseblief, vir opbouing.
15:3 Want ook Christus het Homself nie behaag, maar as dit is geskryf: "Die smaadhede van die wat verwyt jy het op My geval."
15:4 Want alles is geskryf, geskryf om ons te leer, sodat, deur geduld en die vertroosting van die Skrif, ons hoop kan hê.
15:5 So kan die God van lydsaamheid en troos aan julle gee om eensgesind te wees teenoor mekaar, in ooreenstemming met Jesus Christus,
15:6 sodat, saam met een mond, jy mag die God en Vader van onse Here Jesus Christus te verheerlik.
15:7 Om hierdie rede, aanvaar mekaar, soos Christus ook het jy aanvaar, in die eer van God.
15:8 Want Ek verklaar dat Jesus Christus 'n dienaar van die besnydenis was as gevolg van die waarheid van God, so as om die beloftes aan die vaders te bevestig,
15:9 en dat die heidene is om God te eer as gevolg van sy genade, net soos dit geskryf is: "As gevolg hiervan, Ek sal julle bely onder die heidene, O Here, en Ek wil sing tot eer van u Naam. "
15:10 En weer, sê hy: "Verbly, O nasies, saam met sy mense. "
15:11 En weer: "Alle nasies, prys die Here; en al die volke, groot hom. "
15:12 En weer, Jesaja sê: "Daar sal 'n wortel van Isai wees, en hy sal opstaan ​​om die nasies te heers, en in hom die nasies sal hoop. "
15:13 So kan die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop en in die grond van die Heilige Gees.
15:14 Maar ek is ook seker oor wat jy, my broers, wat jy ook gevul met liefde, voltooi met alle kennis, sodat jy in staat is om mekaar te vermaan is.
15:15 Maar ek het aan julle geskrywe, broers, meer vrymoedigheid as die ander, asof jy weer 'n beroep na vore, as gevolg van die genade wat aan my gegee is van God,
15:16 sodat ek 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene kan wees, heilig die Evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan gemaak word en geheilig kan wees in die Heilige Gees.
15:17 Daarom, Ek het die heerlikheid in Christus Jesus voor God.
15:18 So ek durf nie praat nie van enige van daardie dinge wat Christus nie deur my bewerkstellig, aan die gehoorsaamheid van die nasies, in woord en daad,
15:19 met die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Heilige Gees. In hierdie manier, uit Jerusalem, regdeur sy omgewing, sover volbring, Ek het die evangelie van Christus aangevul.
15:20 En so het ek gepreek het hierdie Evangelie, nie waar Christus is bekend by die naam, sodat ek bou op die fondament van 'n ander,
15:21 Maar net soos dit geskryf is: "Diegene aan wie hy was nie aangekondig sal sien, en diegene wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. "
15:22 As gevolg van hierdie ook, Ek is diep verhinder om te kom na jou, en ek verhoed gewees het tot vandag tyd.
15:23 Nog werklik nou, met geen ander bestemming in hierdie streke, En toe Hy reeds 'n groot begeerte om julle te kom oor die afgelope jare,
15:24 toe ek begin om op my reis na Spanje uiteengesit, ek hoop dat, as ek verbygaan, Ek kan jou sien, en ek kan gelei word van daar af deur jou, nadat eers 'n paar vrugte afgewerp onder julle.
15:25 Maar volgende sal ek uit Jerusalem opgestel, om te dien aan die heiliges.
15:26 Vir dié van Macedónië en Acháje het besluit om 'n versameling te maak vir dié van die armes onder die heiliges wat in Jerusalem.
15:27 En dit het hulle in die oë, omdat hulle in hul skuld. Vir, sedert die nasies aan hulle geestelike dinge geword het, Hulle behoort ook bedien om hulle in wêreldse dinge.
15:28 Daarom, toe ek hierdie taak voltooi het, en het gestuur vir hulle hierdie vrug, Ek sal uiteen te sit, deur middel van jou, Spanje.
15:29 En ek weet dat as ek na julle kom, sal ek kom met 'n oorvloed van die seëninge van die evangelie van Christus.
15:30 Daarom, Ek smeek jou, broers, deur onse Here Jesus Christus en al die liefde van die Heilige Gees, dat jy my help met jou gebede aan God namens my,
15:31 sodat ek kan bevry van die ontroue wat in Judea, en sodat die offer van my diens aan die heiliges in Jerusalem aanneemlik mag wees.
15:32 So kan ek na jou toe kom met vreugde, deur die wil van God, en so kan ek verfris met jou.
15:33 En mag die God van vrede sy met julle almal. Amen.

Romeine 16

16:1 Nou gee ek vir julle aan ons suster Fébé, wat in die bediening van die kerk, wat in Kenchréë,
16:2 sodat jy haar kan kry in die Here met die waardigheid van die heiliges, en sodat jy van hulp aan haar mag wees in enige taak wat sy sal benodig jy. Want sy het haarself ook bygestaan ​​baie, en myself ook.
16:3 Groet Prisca en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus,
16:4 wat hul eie nekke namens my lewe gewaag het, vir wie ek dank, nie ek alleen, maar ook al die gemeentes van die heidene;
16:5 en groet die kerk by hul huis. Groet Epénetus, my geliefde, wat onder die eerste-vrugte van Asië in Christus.
16:6 Groet Maria, wat baie onder julle gearbei het.
16:7 Groet Andronícus en Junias, my stamgenote en mede gevangenes, wat edel onder die Apostels, en wat in Christus voor my was,.
16:8 Groet Ampliatus, mees geliefde vir my in die Here.
16:9 Groet Urbanus, ons medewerker in Christus Jesus, en Stáchis, my geliefde.
16:10 groet Apelles, wat getoets is in Christus.
16:11 Groet hulle wat van die huis van Aristobulus. groet Herodiaanse, my losser. Groet hulle wat van die huis van Narcissus, wat in die Here.
16:12 Groet Trifena en Trifosa, wat in die Here arbei. groet Pérsis, mees geliefde, wat gearbei het in die Here.
16:13 groet Rufus, uitverkore in die Here, en sy moeder en myne.
16:14 groet Asínkritus, Flegon, Hermas, Pátrobas, Hermes, en die broeders wat saam met hulle.
16:15 Groet Filologus en Julia, Nereus en sy suster, en Olímpas, en al die heiliges wat saam met hulle.
16:16 Groet mekaar met 'n heilige kus. Al die gemeentes van Christus groet julle.
16:17 Maar ek smeek jou, broers, om kennis te neem van diegene wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het veroorsaak neem, en om weg te draai van hulle.
16:18 Vir kinders soos hierdie hoef Christus, onse Here nie dien, maar hul innerlike self, en, deur verblydend woorde en ervare praat, hulle verlei die harte van die onskuldige.
16:19 Maar julle gehoorsaamheid het bekend gemaak op elke plek. En so, Ek is vrolik in jou. Maar ek wil hê jy moet wys in wat goed is nie, en eenvoudig in wat verkeerd is.
16:20 En mag die God van vrede vinnig Satan onder jou voete. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle.
16:21 Timothy, my mede-arbeider, groet jou, en Lucius en Jason en Sosípater, my stamgenote.
16:22 Ek, Die derde, Wie het hierdie brief, groet julle in die Here.
16:23 Gajus, my gasheer, en die hele kerk, groet jou. Erastus, die tesourier van die stad, groet jou, en vierde, 'n broer.
16:24 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen.
16:25 Maar vir hom wat in staat is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, in ooreenstemming met die openbaring van die verborgenheid wat verborge vanaf die vroegste tye,
16:26 (wat nou duidelik gemaak deur die Skrifte van die profete, in ooreenstemming met die gebod van die ewige God, aan die gehoorsaamheid van die geloof) wat bekend onder al die nasies gemaak:
16:27 God, wat alleen is wys, deur Jesus Christus, om hom te eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.