Paulus se 2de Brief aan die Tessalonisense

2 Thessalonicense 1

1:1 Paul en Sylvanus en Timothy, aan die gemeente van die Thessalonicense, in God onse Vader en die Here Jesus Christus.
1:2 Genade en vrede vir julle, van God onse Vader en die Here Jesus Christus.
1:3 Ons behoort te danke altyd aan God rekenskap gee vir jou, broers, in 'n gepaste wyse, omdat julle geloof grootliks toeneem, en omdat die liefde van elkeen van julle teenoor mekaar is volop,
1:4 soveel so dat ons onsself selfs roem jy onder die gemeentes van God, as gevolg van jou volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur,
1:5 wat is 'n teken van die regverdige oordeel van God, sodat julle waardig geag mag van die koninkryk van God kan word gehou, waarvoor jy ook ly.
1:6 Vir beslis, it is just for God to repay trouble to those who trouble you,
1:7 and to repay you, who are being troubled, with a repose with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with the Angels of his virtue,
1:8 granting vindication, by a flame of fire, against those who do not know God and who are not obedient to the Gospel of our Lord Jesus Christ.
1:9 These shall be given the eternal punishment of destruction, apart from the face of the Lord and apart from the glory of his virtue,
1:10 when he arrives to be glorified in his saints, and to become a wonder in all those who have believed, in dié dag, because our testimony has been believed by you.
1:11 As gevolg van hierdie, te, Ons bid altyd vir jou, sodat onse God julle waardig van sy roeping kan maak en kan elke daad van sy goedheid voltooi, asook sy werk van die geloof in die grond,
1:12 sodat die Naam van onse Here Jesus verheerlik kan word in u, en jy in Hom, in ooreenstemming met die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

2 Thessalonicense 2

2:1 Maar ons vra julle, broers, met betrekking tot die koms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,,
2:2 dat jy nie geredelik versteur of verskrik in jou gedagtes, deur enige gees, of woord, of brief, vermoedelik gestuur van ons, beweer dat die dag van die Here is naby.
2:3 Laat niemand julle mislei nie op enige wyse. Vir hierdie kan nie, tensy die afvalligheid eerste sal aangekom het, en die mens van sonde sal gewees het aan die lig gebring, die seun van die verderf,
2:4 who is an adversary to, and who is lifted up above, all that is called God or that is worshipped, so much so that he sits in the temple of God, presenting himself as if he were God.
2:5 Do you not recall that, when I was still with you, I told you these things?
2:6 And now you know what it is that holds him back, so that he may be revealed in his own time.
2:7 For the mystery of iniquity is already at work. And only one now holds back, and will continue to hold back, until he is taken from our midst.
2:8 And then that iniquitous one shall be revealed, the one whom the Lord Jesus shall bring to ruin with the spirit of his mouth, and shall destroy at the brightness of his return:
2:9 him whose advent is accompanied by the works of Satan, with every kind of power and signs and false miracles,
2:10 and with every seduction of iniquity, toward those who are perishing because they have not accepted the love of truth, sodat hulle gered kan word. Om hierdie rede, God will send to them works of deception, so that they may believe in lies,
2:11 in order that all those who have not believed in the truth, but who have consented to iniquity, may be judged.
2:12 Yet we must always give thanks to God for you, broers, geliefdes van God, because God has chosen you as first-fruits for salvation, by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth.
2:13 He has also called you into truth through our Gospel, unto the acquisition of the glory of our Lord Jesus Christ.
2:14 En so, broers, staan ​​vas, en hou aan die tradisies wat jy geleer het, hetsy deur woord of deur brief van ons.
2:15 So kan ons Here Jesus Christus self, en God ons Vader, wat ons liefgehad het en wat vir ons 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het,
2:16 vermaan julle harte en bevestig dat jy in elke goeie woord en daad.

2 Thessalonicense 3

3:1 Met betrekking tot ander dinge, broers, bid vir ons, sodat die woord van God kan bevorder en verheerlik, net soos dit is onder julle,
3:2 en sodat ons kan ophou hardnekkige en kwaaddoeners. Vir nie almal is gelowiges.
3:3 Maar God is getrou. Hy sal jou versterk, en hy sal jou te bewaar vir wat verkeerd is.
3:4 En ons vertrou oor jou in die Here, dat jy doen, en sal voortgaan om dit te doen, net soos ons opdrag.
3:5 En mag die Here julle harte rig, in die liefde van God en met die lydsaamheid van Christus!.
3:6 But we strongly caution you, broers, in the name of our Lord Jesus Christ, to draw yourselves away from every brother who is walking in disorder and not according to the tradition that they received from us.
3:7 Want julle weet self die wyse waarop jy ons moet navolg. Vir ons was nie onordelik onder julle.
3:8 Ook het ons nie brood by iemand vir gratis, maar eerder, Ons het dag en nag, in swaarkry en moegheid, sodat dit nie lastig val jy.
3:9 Dit was nie asof ons geen gesag gehad, maar dit was sodat ons onsself kon stel as 'n voorbeeld vir jou, ten einde ons te boots.
3:10 Toe, te, toe ons by julle, Ons het aangedring op hierdie vir jou: dat as iemand was nie bereid om te werk, nie moet hy ook nie eet.
3:11 Want ons het gehoor dat daar 'n paar onder julle wat ontwrigtende optree, glad nie werk, maar gretig inmenging.
3:12 Nou vra ons diegene wat optree op hierdie manier, en ons smeek hulle in die Here Jesus Christus, dat hulle werk in stilte en eet hulle eie brood.
3:13 En jy, broers, do not grow weak in doing good.
3:14 But if anyone does not obey our word by this epistle, take note of him and do not keep company with him, so that he may be ashamed.
3:15 But do not be willing to consider him as an enemy; plaas, correct him as a brother.
3:16 Then may the Lord of peace himself give you an everlasting peace, Op elke plek. May the Lord be with all of you.
3:17 The greeting of Paul with my own hand, which is the seal in every epistle. So do I write.
3:18 Mag die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal!. Amen.