CH 1 John

John 1

1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en God was die Woord.
1:2 Hy was by God in die begin.
1:3 Alle dinge het deur Hom, en niks wat ontstaan ​​het nie gemaak sonder Hom.
1:4 Die lewe was in Hom, en lewe was die lig van die mense.
1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
1:6 Daar was 'n man deur God gestuur, wie se naam Johannes.
1:7 Hy kom as 'n getuie om getuienis oor die Lig bied, sodat al sou glo deur Hom.
1:8 Hy was nie die lig, maar hy was te getuig oor die lig te bied.
1:9 Die waaragtige lig, wat verlig elkeen, was aan kom na die wêreld.
1:10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom, en die wêreld het Hom nie herken.
1:11 Hy het na sy eie, en sy eie mense het Hom nie aanvaar nie.
1:12 Tog wie het hom aanvaar, diegene wat in sy Naam geglo, Hy het aan hulle die mag gegee om kinders van God te word.
1:13 Hierdie is gebore, nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die mens, maar van God.
1:14 En die Woord het vlees geword, en hy het onder ons, en ons het sy heerlikheid, heerlikheid soos dié van 'n eniggebore seun van die Vader, vol van genade en waarheid.
1:15 John bied getuienis omtrent hom, en hy roep uit, sê: "Dit is die een van wie ek gesê: "Wie is agter My aan wil kom, is voor geplaas van my, want hy bestaan ​​het voor my. "
1:16 En uit sy volheid, ons almal ontvang, selfs genade op genade.
1:17 Want die wet is gegee maar Moses, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus.
1:18 Niemand het ooit God gesien; die eniggebore Seun, wat in die boesem van die Vader, hy het hom beskryf.
1:19 En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode priesters en Leviete gestuur van Jerusalem na hom, sodat hulle Hom gevange kon vra, "Wie is jy?"
1:20 En hy het erken dit en het dit nie ontken nie; en wat hy bely was: "Ek is nie die Christus nie."
1:21 En hulle het Hom gevra: "Dan wat jy? Is jy Elia?"En hy het gesê, "Ek is nie." "Is jy die profeet?"En Hy antwoord, "Geen."
1:22 Daarom, hulle het vir hom: "Wie is jy, sodat ons 'n antwoord kan gee aan die wat ons gestuur? Wat sê jy oor jouself?"
1:23 Hy het gesê, "Ek is 'n stem wat roep in die woestyn, 'Maak reguit die pad van die Here,"Net soos die profeet Jesaja gesê."
1:24 En sommige van die wat gestuur was, was uit die Fariseërs.
1:25 En hulle het Hom gevra en vir hom gesê:, "Nou hoekom doen julle doop, as jy nie die Christus, en nie Elia, en nie die profeet?"
1:26 Johannes antwoord hulle deur te sê: "Ek doop met water. Maar in jou midde staan ​​een, vir wie julle nie ken.
1:27 Dit is Hy wat ná my kom, wat is wat voorlê geplaas van my, die veters van wie se skoene ek nie waardig is om los te maak. "
1:28 Hierdie dinge gebeur in Betánië, oos van die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop.
1:29 Op die volgende dag, Sien Johannes Jesus na hom toe, en so het hy gesê: "Kyk, die Lam van God. Kyk, Hy wat wegneem die sonde van die wêreld.
1:30 Dit is die een oor wie ek gesê, 'Na my kom 'n man, wat is wat voorlê geplaas van my, want hy bestaan ​​het voor my. "
1:31 En ek het hom nie erken. Tog is dit is om hierdie rede dat ek gekom en met water gedoop: sodat hy kan openbaar in Israel gemaak. "
1:32 En John aangebied getuienis, sê: "Want ek sien die Gees neerdaal uit die hemel soos 'n duif; en hy bly oor hom.
1:33 En ek het hom nie erken. Maar hy wat My gestuur om te doop nie met water vir my gesê:: "Hy oor wie julle wil die Gees sien neerdaal en bly op hom, dit is die een wat doop met die Heilige Gees. "
1:34 En ek het ', en ek het getuienis: dat hierdie een is die Seun van God. "
1:35 Die volgende dag weer, Johannes weer daar gestaan ​​en twee van sy dissipels.
1:36 En vang oë van Jesus loop, Hy het gesê, "Kyk, die Lam van God. "
1:37 En twee dissipels het na hom geluister praat. En Jesus gevolg.
1:38 Toe Jesus, omdraai en hulle sien hom volgende, sê vir hulle, "Wat soek julle?"En hulle sê vir hom:, "Rabbi (wat beteken in vertaling, Onderwyser), waar woon jy?"
1:39 Hy sê vir hulle:, "Kom kyk." Hulle het gegaan en gesien waar Hy tuis was bly, en hulle het by hom gebly daardie dag. Nou dit was omtrent die tiende uur.
1:40 en Andrew, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat oor hom uit John het gehoor en het hom gevolg.
1:41 Eerste, Hy het sy broer Simon, en hy sê vir hom, "Ons het die Messias gevind," (wat vertaal as die Christus).
1:42 Toe bring hy Hom na Jesus. En Jesus, kyk na hom, gesê: "Jy is Simon, seun van Jona. Jy sal genoem word Céfas," (wat vertaal as Peter).
1:43 Op die volgende dag, Hy wou na Galiléa moet gaan, en hy het Philip. En Jesus sê vir hom, "Volg my."
1:44 En Filippus was van Betsáida, die stad van Andréas en Petrus.
1:45 Filippus het Natánael, en hy sê vir hom, "Ons het die een oor wie Moses geskryf het in die wet en die profete gevind: Jesus, die seun van Josef, van Nasaret. "
1:46 En Natánael sê vir hom:, "Kan iets goeds wees van Nasaret?"Filippus antwoord hom, "Kom kyk."
1:47 Sien Jesus Natánael na Hom,, en hy het gesê omtrent hom, "Kyk, 'n Israeliet in wie werklik daar geen bedrog is nie. "
1:48 Natánael sê vir hom, "Van waar kom jy my weet?"Jesus gereageer en vir hom gesê, "Voordat Filippus jou geroep, toe jy onder die vyeboom, Ek het jou gesien."
1:49 Natánael antwoord hom en sê: "Rabbi, U is die Seun van God. U is die Koning van Israel. "
1:50 Jesus gereageer en vir hom gesê: "Omdat ek vir jou gesê het dat Ek jou gesien onder die vyeboom, jy glo. Groter dinge sien as dit, jy sal sien."
1:51 En hy het vir hom gesê, "Amen, amen, Ek sê vir julle, jy sal sien die hemel geopen, en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens. "