CH 11 John

John 11

11:1 Now there was a certain sick man, Lazarus of Bethania, from the town of Mary and her sister Martha.
11:2 And Mary was the one who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair; her brother Lazarus was sick.
11:3 Daarom, his sisters sent to him, sê: "Here, kyk, he whom you love is sick.”
11:4 Toe, op verhoor hierdie, Jesus sê vir hulle: “This sickness is not unto death, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it.”
11:5 Now Jesus loved Martha, and her sister Mary, and Lazarus.
11:6 Selfs so, after he heard that he was sick, he then still remained in the same place for two days.
11:7 Toe, Ná hierdie dinge, Hy sê vir sy dissipels, “Let us go into Judea again.”
11:8 The disciples said to him: "Rabbi, the Jews are even now seeking to stone you. And would you go there again?"
11:9 Jesus gereageer: “Are there not twelve hours in the day? If anyone walks in the daylight, he does not stumble, because he sees the light of this world.
11:10 But if he walks in the nighttime, he stumbles, because the light is not in him.”
11:11 He said these things, en daarna, Hy sê vir hulle: “Lazarus our friend is sleeping. But I am going, so that I may awaken him from sleep.”
11:12 And so his disciples said, "Here, if he is sleeping, he shall be healthy.”
11:13 But Jesus had spoken about his death. Yet they thought that he spoke about the repose of sleep.
11:14 Daarom, Jesus then said to them plainly, “Lazarus has died.
11:15 And I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe. But let us go to him.”
11:16 And then Thomas, wat genoem word die Twin, said to his fellow disciples, “Let us go, te, so that we may die with him.”
11:17 And so Jesus went. And he found that he had already been in the tomb for four days.
11:18 (Now Bethania was near Jerusalem, about fifteen stadia.)
11:19 En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, sodat hulle troos oor hulle broer.
11:20 Daarom, Martha, toe sy hoor dat Jesus kom, uitgegaan hom tegemoet. Maar Maria sit by die huis.
11:21 En dan Martha sê vir Jesus: "Here, As jy hier was, sou my broer nie gesterf het.
11:22 Maar selfs nou, Ek weet dat alles wat jy sal vra van God, God sal vir julle gee. "
11:23 Jesus sê vir haar, "Jou broer sal opstaan."
11:24 Martha sê vir hom:, "Ek weet dat hy weer opstaan, met die opstanding op die laaste dag. "
11:25 Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo,, selfs al het hy gesterf het, hy sal lewe.
11:26 En elkeen wat lewe en in My glo, sal nie sterwe tot in ewigheid. Glo jy dit?"
11:27 Sy het vir hom gesê: "Sekerlik, Here. Ek het geglo dat U die Christus is, die Seun van die lewende God, wat in hierdie wêreld gekom het. "
11:28 And when she had said these things, she went and called her sister Mary quietly, sê, “The Teacher is here, and he is calling you.”
11:29 When she heard this, she rose up quickly and went to him.
11:30 For Jesus had not yet arrived in the town. But he was still at that place where Martha had met him.
11:31 Daarom, the Jews who were with her in the house and who were consoling her, when they had seen that Mary rose up quickly and went out, they followed her, sê, “She is going to the tomb, so that she may weep there.”
11:32 Daarom, when Mary had arrived to where Jesus was, hom sien, she fell down at his feet, en sy het vir hom. "Here, As jy hier was, my brother would not have died.”
11:33 En toe, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had arrived with her weeping, he groaned in spirit and became troubled.
11:34 En hy het gesê, “Where have you laid him?"Hulle het vir hom gesê, "Here, come and see.”
11:35 And Jesus wept.
11:36 Daarom, Die Jode sê, “See how much he loved him!"
11:37 Maar sommige van hulle sê, “Would not he who opened the eyes of one born blind have been able to cause this man not to die?"
11:38 Daarom, Jesus, again groaning from within himself, went to the tomb. Now it was a cave, and a stone had been placed over it.
11:39 Jesus het gesê, “Take away the stone.” Martha, the sister of him who had died, het vir hom gesê, "Here, by now it will smell, for this is the fourth day.”
11:40 Jesus sê vir haar, “Did I not say to you that if you believe, you shall see the glory of God?"
11:41 Daarom, they took away the stone. Toe, sy oë opslaan, Jesus het gesê: "Vader, I give thanks to you because you have heard me.
11:42 And I know that you always hear me, but I have said this for the sake of the people who are standing nearby, so that they may believe that you have sent me.”
11:43 Toe hy dit gesê het, he cried in a loud voice, “Lazarus, come out.”
11:44 En dadelik, he who had been dead went forth, bound at the feet and hands with winding bands. And his face was bound with a separate cloth. Jesus sê vir hulle, “Release him and let him go.”
11:45 Daarom, baie van die Jode, wat na Maria en Martha het gekom, en wat het die dinge wat Jesus gedoen het, geglo in hom.
11:46 Maar sekere mense onder hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel die dinge wat Jesus gedoen het.
11:47 En so, die hoëpriesters en die fariseërs het die Raad byeengeroep, en hulle sê: "Wat kan ons doen? Vir hierdie man accomplishes baie tekens.
11:48 As ons verlaat hom alleen, Op hierdie wyse sal almal in Hom glo. En dan die Romeine sal kom en neem weg ons land en ons nasie. "
11:49 En een van hulle, Kájafas, aangesien hy was die daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle: "Jy hoef nie enigiets te verstaan.
11:50 Nie besef jy dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe, en dat die hele volk nie verlore mag gaan nie. "
11:51 Tog het hy nie sê dit van homself, maar aangesien hy was die daardie jaar hoëpriester was, Hy het voorspel dat Jesus vir die volk sou sterwe.
11:52 En nie net vir die nasie, maar ten einde te versamel as een van die kinders van God wat reeds versprei.
11:53 Daarom, van daardie dag, hulle beplan om hom dood te maak.
11:54 En so, Jesus nie meer geloop in die openbaar met die Jode. Maar hy het na 'n streek naby die woestyn, 'n stad wat Efraim genoem. En daar vernag met sy dissipels.
11:55 En die pasga van die Jode was naby. En baie uit die platteland opgevaar na Jerusalem opgegaan voor die pasga, sodat hulle hulself te heilig.
11:56 Daarom, hulle het probeer Jesus. En hulle verleen met mekaar, terwyl staan ​​in die tempel: "Wat dink jy? Sal hy kom om die fees?"
11:57 And the high priests and Pharisees had given an order, so that if anyone would know where he may be, he should reveal it, so that they might apprehend him.