CH 13 John

John 13

13:1 Voor die fees van die pasga, Jesus het geweet dat die uur is nader as hy wil oorgaan hierdie wêreld na die Vader. En omdat hy nog altyd lief vir sy eie mense in die wêreld was, Hy is lief vir hulle tot die einde toe.
13:2 En toe die maaltyd het plaasgevind, wanneer die duiwel nou het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, om Hom oor te lewer,
13:3 die wete dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God afkomstig is en na God heengaan,
13:4 Hy het opgestaan ​​uit die ete, So het hy dan opsy sy klere, en toe hy 'n handdoek ontvang, Hy vou dit om homself.
13:5 Volgende het hy water in 'n vlak bak, en hy het begin om die voete te was van die leerlinge en afdroog met die doek wat Hy toegedraai.
13:6 En dan kom toe by Simon Petrus. En Petrus sê vir hom:, "Here, sou jy my voete was?"
13:7 Jesus gereageer en vir hom gesê: "Wat ek doen, jy nie nou verstaan. Maar jy sal dit daarna te verstaan. "
13:8 Petrus sê vir Hom, "Jy sal nooit my voete was!"Jesus antwoord hom:, "As ek jou nie was nie, jy sal geen plek het met my. "
13:9 Simon Petrus sê vir Hom, "Toe Here, nie net my voete, maar ook die hande en die hoof!"
13:10 Jesus sê vir hom: "Hy wat gewas is, het hoef net sy voete te was, en dan sal hy ten volle skoon wees. En jy is skoon, maar nie almal nie. "
13:11 Want hy het geweet wat sou 'n mens hom verraai. Om hierdie rede, Hy het gesê, "Julle is nie almal rein nie."
13:12 En so, nadat hy hul voete gewas en het sy klere, toe Hy aan tafel weer gesit, Hy sê vir hulle: "Weet jy wat ek vir jou gedoen het?
13:13 Julle noem My Meester en Here, en jy praat goed: want Ek is dit.
13:14 Daarom, as ek, Here en die Meester, julle voete gewas, jy ook verplig om die voete te was nie van mekaar.
13:15 En Ek sal julle 'n voorbeeld gegee, sodat net soos ek gedoen het vir jou, so ook moet jy doen.
13:16 Amen, amen, Ek sê vir julle, die Dienskneg is nie groter as sy Heer, en die apostel is nie groter as die een wat hom gestuur.
13:17 As jy dit verstaan, jy geseënd wees as jy dit sal doen.
13:18 EK praat nie oor julle almal. Ek weet diegene wat Ek uitverkies het. Maar dit is so dat die Skrif vervul kan word, "Hy wat eet brood met my daar hef hom in die hakskeen teen my."
13:19 En Ek sê vir julle dit nou, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit Ek is.
13:20 Amen, amen, Ek sê vir julle, elkeen wat iemand wie ek stuur, ontvang My. En elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. "
13:21 Toe Jesus dit gesê het, Hy is in sy gees ontsteld. En hy getuig deur te sê: "Amen, amen, Ek sê vir julle, dat 'n mens onder julle sal My verraai. "
13:22 Daarom, die dissipels kyk rond na mekaar, onseker is oor wie hy gepraat.
13:23 En leun teen die bors van Jesus was een van sy dissipels, die een vir wie Jesus liefgehad.
13:24 Daarom, Simon Petrus beduie na hierdie een en vir hom gesê:, "Wie is dit wat hy praat oor?"
13:25 En so, leun teen die bors van Jesus, Hy het vir hom gesê, "Here, wat is dit?"
13:26 Jesus gereageer, "Dit is die een aan wie ek sal die gedoop brood uit te brei." En toe Hy die ingedoop het, Hy het dit aan Judas Iskariot, seun van Simon.
13:27 En nadat hy die stukkie geneem, Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, "Wat jy gaan doen, doen dit haastig. "
13:28 Nou een van daardie vergadering by tafel was, waarom het hy dit gesê om hom.
13:29 Vir sommige het gedink dat, omdat Judas het die beursie, dat Jesus vir hom gesê het, "Koop die dinge wat nodig is deur ons vir die fees,"Of dat hy dalk iets aan die armes te gee.
13:30 Daarom, die stukkie nadat aanvaar, Hy uitgetrek onmiddellik. En dit was nag.
13:31 Toe, toe hy uitgegaan het, Jesus het gesê: "Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in Hom verheerlik.
13:32 As God is in Hom verheerlik, dan sal God hom ook in Homself verheerlik, en hy sal hom verheerlik sonder versuim.
13:33 Little seuns, vir 'n kort rukkie, ek is saam met jou. Jy sal My soek, en net soos ek sê vir die Jode, "Waar gaan ek, jy is nie in staat om te gaan,'So ook ek sê vir julle nou.
13:34 Ek gee julle 'n nuwe gebod: Wees lief vir mekaar. Net soos Ek julle liefgehad het, so ook moet julle mekaar moet liefhê.
13:35 deur hierdie, almal sal besef dat julle my dissipels is: As jy liefde sal hê vir mekaar. "
13:36 Simon Petrus sê vir Hom, "Here, waar gaan jy heen?"Jesus gereageer: "Waar Ek heengaan, jy is nie in staat my nou om te volg. Maar jy sal daarna volg. "
13:37 Petrus sê vir Hom: "Hoekom is ek nie in staat is om jou nou volg? Ek sal my lewe vir jou!"
13:38 Jesus antwoord hom:: "Jy sal lê jou lewe vir my? Amen, amen, Ek sê vir julle, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy My drie maal verloën. "