CH 17 John

John 17

17:1 Jesus het gesê hierdie dinge, en dan, sy oë opslaan na die hemel, Hy het gesê: "Vader, die uur het aangebreek: verheerlik u Seun, sodat u Seun kan jy verheerlik,
17:2 net soos jy mag oor alle vlees gegee het om hom, sodat hy die ewige lewe aan almal wat U Hom gegee het, kan gee.
17:3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur.
17:4 Ek het U verheerlik op die aarde. Ek het die werk wat U My gegee het om te volbring voltooi.
17:5 En nou, Vader, My eer binne jouself, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld nog ooit was.
17:6 Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat jy vir my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my. En hulle het u woord bewaar.
17:7 Nou besef hulle dat al die dinge wat jy my gegee het, van U.
17:8 Want Ek het hulle die woorde wat U aan my gegee het. En hulle het die woorde aanvaar, en hulle het werklik verstaan ​​wat ek uitgegaan het van jou, en hulle het geglo dat U My gestuur.
17:9 Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld, maar vir die wat U aan my gegee het. Want hulle is joune.
17:10 En alles wat myne is, is joune, en alles wat u besit is myne, en ek is verheerlik in hierdie.
17:11 En al is ek ook nie in die wêreld, dit is in die wêreld, en Ek kom weer na julle. Vader hoogheilige, bewaar hulle in u Naam, diegene wie jy my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een.
17:12 Toe Ek saam met hulle, Ek bewaar hulle in u Naam. Ek het gewaak diegene wie jy my gegee het, en nie een van hulle het verlore gegaan, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul kan word.
17:13 En nou kom Ek na U. Maar ek praat oor hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle die volheid van my vreugde kan hê by hulleself.
17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat. Want hulle is nie van die wêreld, net soos ek, te, is nie van die wêreld.
17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld sou neem, maar dat U hulle sal bewaar van die bose.
17:16 Hulle is nie van die wêreld, net soos Ek ook nie tot die wêreld.
17:17 Heilig hulle in waarheid. U woord is die waarheid.
17:18 Net soos U My na die wêreld gestuur het, Ek het ook hulle in die wêreld gestuur.
17:19 En dit is vir hulle wat Ek heilig Myself, sodat hulle, te, mag in waarheid geheilig.
17:20 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir diegene wat deur hulle woord sal glo in my.
17:21 So kan hulle almal een. Net soos jy, Vader, is in my, en Ek in U, so ook kan hulle een word in ons: sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.
17:22 En die heerlikheid wat U aan my gegee het, Ek het vir hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons ook een.
17:23 Ek is in hulle, en jy is in my. So kan hulle vervolmaak as een. En mag die wêreld kan weet dat U My gestuur het en dat jy hulle liefhet, net soos jy ook lief vir my.
17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek is, diegene wie jy my gegee het, kan ook saam met My, sodat hulle my heerlikheid gegee wat U My gegee het, kan sien. Vir julle My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.
17:25 Vader mees regverdige, die wêreld U nie geken nie. Maar Ek het julle bekend. En hulle hier het erken dat U My gestuur.
17:26 En ek weet jou naam aan hulle gemaak, en Ek sal dit bekend maak, sodat die liefde waarin julle liefgehad het my in hulle kan wees, en sodat ek in hulle kan wees. "