CH 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, en hy sê vir hom: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesus gereageer en vir hom gesê, "Amen, amen, Ek sê vir julle, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? sekerlik, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jesus gereageer: "Amen, amen, Ek sê vir julle, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 Jy moet nie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Jy moet weer gebore word.
3:8 Die Gees inspireer waar hy wil. En julle sy stem hoor, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, of waar hy gaan. So is dit met almal wat uit die Gees gebore. "
3:9 Nikodemus het geantwoord en vir hom gesê:, "Hoe is hierdie dinge kan bereik word?"
3:10 Jesus gereageer en vir hom gesê: "Jy is 'n onderwyser in Israel, en jy is onkundig van hierdie dinge?
3:11 Amen, amen, Ek sê vir julle, dat ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het. Maar jy hoef nie ons getuienis aanvaar.
3:12 As ek met jou gepraat oor aardse dinge, en jy het nie geglo, dan hoe sal julle glo, as ek aan julle sal praat oor hemelse dinge?
3:13 En niemand het opgevaar in die hemel, behalwe die een wat uit die hemel neergedaal: die Seun van die mens wat in die hemel.
3:14 En net soos Moses die slang in die woestyn, so ook moet die Seun van die mens verhoog word,
3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê.
3:16 Vir God die wêreld so liefgehad dat hy sy enigverwekte Seun gegee het, sodat almal wat in Hom glo, nie verlore mag, maar die ewige lewe kan hê.
3:17 Want God het nie sy Seun na die wêreld gestuur het, om die wêreld te oordeel, maar sodat die wêreld kan word deur Hom gered.
3:18 Wat in Hom glo nie geoordeel. Maar elkeen wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy glo nie in die naam van die eniggebore Seun van God.
3:19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Want hulle werke was boos.
3:20 Vir elkeen wat kwaad doen, haat die lig en gaan nie na die Lig, sodat sy werke nie reggestel kan word.
3:21 Maar elkeen wat optree in die waarheid gaan na die Lig, sodat sy werke openbaar kan word, omdat hulle in God volbring. "
3:22 Ná hierdie dinge, Jesus en sy dissipels het na die land van Judea. En hy was daar by hulle en doop.
3:23 Nou is John ook besig om te doop, by Enon naby Salim, omdat daar baie water in daardie plek. En hulle kom en hulle te laat doop.
3:24 Want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp.
3:25 Toe het 'n dispuut tussen die dissipels van Johannes en die Jode, ontstaan ​​oor die reiniging.
3:26 En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê:: "Rabbi, die een wat saam met u oorkant die Jordaan, oor wie jy aangebied getuienis: kyk, Hy is besig om te doop en almal gaan na Hom toe. "
3:27 John gereageer en gesê: " 'N Man is nie in staat om iets te ontvang, tensy dit aan hom gegee uit die hemel.
3:28 Julle is self bied getuienis vir my dat ek gesê, "Ek is nie die Christus,"Maar wat Ek gestuur voor hom.
3:29 Wie die bruid hou is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat staan ​​en luister na Hom, verheug met blydskap die stem van die bruidegom. En so, hierdie, my blydskap, vervul.
3:30 Hy moet meer word, terwyl ek minder.
3:31 Hy wat van bo kom, bo alles. Hy wat van onder, is van die aarde, en hy praat oor die aarde. Hy wat uit die hemel is bo alles.
3:32 En wat Hy gesien en gehoor, oor hierdie hy getuig. En niemand aanvaar sy getuienis.
3:33 Elkeen het sy getuienis aanvaar het gesertifiseer dat God is die waarheid.
3:34 Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Vir God nie die Gees nie met mate gee.
3:35 Die Vader het die Seun lief, en hy het alles in sy hand gegee word.
3:36 Elkeen wat glo in die Seun het, het die ewige lewe. Maar elkeen wat ongelowige teenoor die Seun julle lewe nie sien nie; plaas die toorn van God bly op hom. "