CH 5 John

John 5

5:1 Ná hierdie dinge, daar was 'n fees van die Jode, en so Jesus opgevaar het na Jerusalem.
5:2 Nou in Jerusalem is die Pool van Bewyse, wat in Hebreeus staan ​​bekend as die plek van Barmhartigheid; dit het vyf porticos.
5:3 Saam het 'n groot menigte van die siek, die blinde, die lam, en die verdorde, wag vir die beweging van die water.
5:4 Nou by tye 'n Engel van die Here in die swembad sal daal, en so die water is verskuif. En elkeen wat eers neergedaal het in die swembad, nadat die beweging van die water, hy gesond was van alles wat swakheid gehou hom.
5:5 En daar was 'n sekere man in daardie plek, nadat hy in sy swakheid vir agt en dertig jaar.
5:6 Toe, Toe kyk Jesus hom gesien tafel, en toe hy besef dat hy verdruk het vir 'n lang tyd, Hy het vir hom gesê, "Wil jy gesond word?"
5:7 Die ongeldig antwoord Hom: "Here, Ek het geen man na my in die bad te sit, wanneer die water is geroer. Want soos ek gaan, 'n ander daal voor my. "
5:8 Jesus sê vir hom, "Staan, neem jou draagbaar, en loop. "
5:9 En dadelik het die man gesond geword. En hy het sy draagbaar en loop. Nou hierdie dag was die Sabbat.
5:10 Daarom, die Jode sê vir die een wat genees was: "Dit is die Sabbat. Dit is u nie geoorloof om neem jou draagbaar. "
5:11 Hy antwoord hulle:, "Die een wat my gesond gemaak, Hy sê vir my, Neem jou draagbaar en loop. "
5:12 Daarom, hulle het Hom gevra, "Wie is daardie man, wat vir jou gesê het, Neem jou bed op en loop?"
5:13 Maar die een wat gegee is gesondheid het nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het afgewyk van die skare op die plek was.
5:14 daarna, Jesus het hom gevind in die tempel, en hy sê vir hom: "Kyk, julle genees. Moenie kies om verder te sondig, anders iets erger kan met jou gebeur nie. "
5:15 Hierdie man het gegaan, en hy gerapporteer word aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesondheid gegee.
5:16 As gevolg van hierdie, die Jode Jesus vervolg, want hy het hierdie dinge op die Sabbat doen.
5:17 Maar Jesus het hulle geantwoord:, "Selfs nou, My pa is besig, en Ek werk ook. "
5:18 En so, as gevolg van hierdie, die Jode probeer het om Hom dood te maak, selfs meer so. Vir nie net het hy breek die Sabbat, maar hy het selfs gesê dat God sy Vader was, maak homself gelyk aan God.
5:19 Dan gereageer Jesus en sê vir hulle:: "Amen, amen, Ek sê vir julle, die Seun is nie in staat om enigiets uit Homself doen, maar net wat hy gesien het die Vader doen. Want alles doen hy, selfs dit beteken die Seun doen, insgelyks.
5:20 Want die Vader het die Seun lief, en hy toon Hom alles wat Hy self doen. En groter werke as hierdie sal Hy Hom toon, soveel so dat jy sal wonder.
5:21 Want soos die Vader die dode opwek en lewend, so ook nie die Seun gee lewe aan wie Hy wil.
5:22 Want die Vader nie iemand oordeel. Maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee,
5:23 sodat almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer, nie eer nie die Vader wat Hom gestuur.
5:24 Amen, amen, Ek sê vir julle, dat elkeen wat dit hoor my woord, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe, en hy gaan nie na die gereg, maar in plaas daarvan kruisies hy uit die dood in die lewe.
5:25 Amen, amen, Ek sê vir julle, dat die uur kom, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en diegene wat dit hoor, sal lewe.
5:26 Want soos die Vader lewe het in Homself, so ook het hy verleen aan die Seun om lewe in Homself te hê.
5:27 En hy het hom die gesag om oordeel te bereik gegee. Want Hy is die Seun van die mens.
5:28 Moenie verbaas oor hierdie wees. Vir die uur kom waarin almal wat in die graf sal die stem van die Seun van God te hoor.
5:29 En die wat goed gedoen het, sal uitgaan om die opstanding van die lewe. Tog werklik, die wat kwaad gedoen het, sal gaan na die opstanding van die veroordeling.
5:30 Ek is nie in staat om enigiets van myself te doen. Soos Ek hoor, so doen Ek oordeel. En my oordeel is regverdig. Want ek wil nie my eie wil soek, maar die wil van Hom wat My gestuur.
5:31 As ek bied getuienis oor myself, my getuienis is nie waar nie.
5:32 Daar is 'n ander wat getuienis bied oor my, en ek weet dat die getuienis wat hy bied oor my is waar.
5:33 Jy het na Johannes gestuur, en hy het getuig van die waarheid.
5:34 Maar nie getuienis van 'n mens aanvaar. Plaas, Ek sê hierdie dinge, sodat jy gered kan word.
5:35 Hy was 'n brand en skyn lig. Sodat jy bereid was, op daardie stadium, om jubel in sy lig.
5:36 Maar ek hou 'n groter getuienis as dié van Johannes. Want die werke wat die Vader vir my gegee het, sodat ek kan hulle voltooi, hierdie werke self wat Ek doen,, bied getuienis oor my: dat die Vader My gestuur het.
5:37 En die Vader wat My gestuur het, Hy wat getuienis oor my. En jy het nog nooit sy stem gehoor, nie het jy gesien sy verskyning.
5:38 En jy hoef nie sy woord nie as iets blywends in julle. Vir die een wat Hy gestuur, dieselfde wat jy sal dit nie glo.
5:39 Bestudeer die Skrif. Vir u meen dat julle daarin die ewige lewe. En tog het hulle bied ook getuienis oor my.
5:40 En jy is nie bereid om my te kom, sodat jy die lewe kan hê.
5:41 Ek het nie eer van mense te aanvaar.
5:42 Maar ek weet jy, dat jy nie die liefde van God in julle.
5:43 Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aanvaar. As 'n ander sal kom in sy eie naam, hom sal aanvaar.
5:44 Hoe is jy in staat om te glo, julle wat van mekaar eer en nog aanvaar nie die eer wat van God alleen nie soek?
5:45 Moenie dink dat Ek julle kan beskuldig met die Vader. Daar is een wat julle beskuldig, Moses, in wie julle hoop.
5:46 Want as jy glo in Moses, miskien het jy sou glo in my ook. Want hy het van My geskrywe.
5:47 Maar as jy nie glo deur sy geskrifte, hoe sal julle glo deur my woorde?"