CH 13 Luke

Luke 13

13:1 En daar was teenwoordig, Op daardie oomblik het, sommige wat verslagdoening van die Galiléërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng.
13:2 En reageer, Hy sê vir hulle: "Dink jy dat hierdie Galiléërs meer as al die ander Galileërs moet gesondig, omdat hulle so baie gely?
13:3 Geen, Ek sê vir julle. Maar tensy jy berou, sal jy al vergaan insgelyks.
13:4 En daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het, dink jy dat hulle ook 'n groter oortreders as al die mense wat in Jerusalem?
13:5 Geen, Ek sê vir julle. Maar as julle nie berou, sal jy al vergaan insgelyks. "
13:6 En hy het ook hierdie gelykenis: "'N Man het 'n vyeboom, wat in sy wingerd geplant. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek, maar niks gekry nie.
13:7 Toe sê hy vir die kweker van die wingerd: Kyk, vir die drie jare het ek gekom om vrugte aan hierdie vyeboom, en ek het niemand gevind. Daarom, kap hom. Want waarom moet dit nog beset die land?'
13:8 Maar in reaksie, Hy het vir hom gesê: 'Here, laat dit vir hierdie jaar ook, waartydens sal ek om hom gespit en voeg kunsmis.
13:9 En, inderdaad, dit moet vrugte dra. Maar indien nie, in die toekoms, moet jy dit afgekap. "
13:10 Nou is hy onderrig in hul sinagoge, op die sabbatte.
13:11 En kyk, daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het. En sy was inmekaargetrek; en sy het nie in staat om te kyk opwaarts teen al was.
13:12 En toe Jesus haar sien, hy het haar vir homself, en hy sê vir haar, "Vrou, jy vrygestel van jou swakheid. "
13:13 En hy het hom die hande op haar, en sy het onmiddellik regop is, en sy het God verheerlik.
13:14 Toe, as gevolg daarvan, die hoof van die sinagoge het kwaad geword dat Jesus op die sabbat genees het, en hy sê vir die skare: "Daar is ses dae waarop jy behoort te werk. Daarom, kom en genees word diegene, en nie op die dag van die Sabbat. "
13:15 Toe sê die Here vir hom in reaksie: "Julle skynheiliges! Nie elkeen van julle, op die Sabbat, vrylating sy os of esel van die krip, en dit lei tot water?
13:16 So dan, moet nie hierdie dogter van Abraham, wie Satan gebind vir lo hierdie agtien jaar, vrygestel word van hierdie beperking op die dag van die Sabbat?"
13:17 En as hy dit sê, al sy teëstanders beskaamd geword. En die hele volk bly in alles wat hy verhewe is gedoen deur hom.
13:18 En so het hy gesê: "Om wat die koninkryk van God soortgelyk, en tot watter figuur sal Ek dit vergelyk?
13:19 Dit is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai. En dit het gegroei, en dit 'n groot boom, en die voëls van die hemel het gaan rus in sy takke. "
13:20 En weer, Hy het gesê: "Tot watter figuur sal Ek dit vergelyk die koninkryk van God?
13:21 Dit is soos suurdeeg, wat 'n vrou neem en dit weggesteek in drie mate meel fyn koring, totdat dit heeltemal ingesuur is. "
13:22 En hy was op pad deur die stede en dorpe, onderrig en maak sy pad na Jerusalem.
13:23 En iemand het vir hom gesê, "Here, Hulle is min wat gered word?"Maar Hy sê vir hulle:
13:24 "Stry hard deur die nou poort in te gaan. vir baie, Ek sê vir julle, sal poog om in te skryf en nie in staat wees.
13:25 Toe, wanneer die vader van die gesin sal aangegaan en sluit die deur, jy sal begin buitekant te staan ​​en te klop by die deur, sê, 'Here, oop te maak vir ons. "En in reaksie, Hy sal vir julle sê:, "Ek weet nie waar jy is uit."
13:26 Dan sal julle begin sê, "Ons het geëet en gedrink in u teenwoordigheid, en jy op ons strate geleer. "
13:27 En hy sal vir julle sê:: "Ek weet nie waar jy is uit. Gaan weg van My, al julle werkers van ongeregtigheid!'
13:28 In daardie plek, Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham, en Isak, en Jakob, en al die profete, in die koninkryk van God, maar jy is self buite geskors.
13:29 En hulle sal kom uit die Ooste, en die Weste, en die Noord, en die Suid-; en hulle sal aan tafel in die koninkryk van God.
13:30 En kyk, diegene wat laaste is, eerste wees, en diegene wat eerste sal laaste wees. "
13:31 Op dieselfde dag, sommige van die Fariseërs genader, en vir hom gesê: "Gaan weg, en gaan weg van hier. Want Herodes wil u doodmaak. "
13:32 En hy het vir hulle gesê: "Gaan vertel daardie jakkals: Kyk, Ek dryf duiwels uit en maak genesings, vandag en môre. En op die derde dag is Ek die einde. "
13:33 Tog werklik, is dit nodig vir my om vandag en môre te loop en het die volgende dag. Want dit val nie aan 'n profeet om te vergaan as Jerusalem.
13:34 Jerusalem, Jerusalem! Jy dood van die profete, en jy klip diegene wat aan u gestuur word. Daaglikse, Ek wou bymekaar jou kinders, in die wyse van 'n voël met haar nes onder haar vlerke, maar julle wou nie!
13:35 Kyk, jou huis sal woes gelaat vir jou. Maar Ek sê vir julle, dat jy my nie sien nie, totdat dit gebeur dat jy sê: Geseënd is hy wat het aangebreek in die naam van die Here. "