CH 16 Luke

Luke 16

16:1 En Hy het ook aan sy dissipels: "'N sekere man was welgestelde, en hy het 'n bestuurder van sy boedel het. En hierdie man was beskuldig hom van sy goedere nadat verkwis.
16:2 En hy het hom geroep en vir hom gesê: "Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee 'n verslag van jou bestuur. Want jy kan my opsigter nie meer wees nie. "
16:3 Toe sê die bestuurder by homself: 'Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Ek is nie sterk genoeg om te grawe. Ek is te skaam om te bedel.
16:4 Ek weet wat ek sal doen, sodat, toe ek is verwyder uit die bestuurderskap, hulle my in hulle huise kan ontvang. "
16:5 En so, roep saam elkeen van skuldenaars van sy heer, Hy sê vir die eerste, "Hoe lief het jy my heer verskuldig?'
16:6 So het hy gesê, "Een honderd pype van die olie." En hy het vir hom gesê, Neem jou faktuur, en vinnig, sit en skryf gou vyftig. "
16:7 Volgende, Hy het gesê 'n ander, 'In die waarheid, hoeveel jy skuld?En hy het gesê, "Een honderd kor koring." Hy het vir hom gesê, Neem jou rekordboeke, en skryf tagtig.
16:8 En die HERE geprys die onregverdige rentmeester, in dat hy verstandig opgetree het. Vir die kinders van hierdie wêreld is verstandiger met hulle geslag as die kinders van die lig.
16:9 En so het ek vir julle sê, vriende vir jouself met behulp van onregverdige Mammon maak, sodat, wanneer jy sal oorlede, hulle kan jy in die ewige tente ontvang.
16:10 Wie is getrou is in die minste, is ook getrou in wat groter is. En elkeen wat onregverdig is in watter klein is, is, is ook onregverdig in wat groter is.
16:11 So dan, as jy nie getrou met onregverdige Mammon gewees, wie jy vertrou met wat waar is?
16:12 En as jy nie getrou met wat behoort aan 'n ander is, wat sal jou gee wat is joune?
16:13 Geen huiskneg kan twee here dien nie. Vir óf hy sal die een haat en die ander liefhê, of hy sal vashou aan die een en die ander verag. Jy kan nie God én Mammon dien nie. "
16:14 Maar die Fariseërs, Wie was gulsig, is luister na al hierdie dinge. En hulle het hom gespot.
16:15 En hy het vir hulle gesê: "Jy is die een wat julle in die oë van die mense te regverdig. Maar God ken julle harte. Want wat het hoogmoedig deur mans is 'n gruwel in die oë van God.
16:16 The law and the prophets were until John. sedertdien, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 'N Man was welgestelde, en hy het purper en fyn linne. En hy feesgevier pragtig elke dag.
16:20 En daar was 'n bedelaar, Lasarus, wat voor sy poort gelê, bedek met sere,
16:21 wil versadig met die krummels wat val van die tafel van die ryk man se. Maar niemand het dit aan hom. En selfs die honde het gekom en sy swere gelek.
16:22 Dan gebeur dit dat die bedelaar sterf, en hy is gedra deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou is die ryk man het ook gesterwe, en hy begrawe in die Hel.
16:23 Toe sy oë opslaan, terwyl hy in smarte was, Hy het Abraham ver, en Lasarus aan sy boesem.
16:24 En roep, Hy het gesê: 'Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, sodat hy die punt van sy vinger in water kan insteek om my tong te verfris. Want ek is gemartel in hierdie vuur. '
16:25 En Abraham antwoord hom:: 'Seun, onthou dat jy goeie dinge ontvang in jou lewe, en in vergelyking, Lazarus ontvang slegte dinge. Maar nou is hy getroos, en waarlik jy gepynig.
16:26 En behalwe al hierdie, tussen ons en julle 'n groot chaos is gestig, sodat diegene wat dit oorweeg om oor te steek van hier tot jy nie in staat, of kan iemand steek daarvandaan na hier. "
16:27 En hy het gesê: "Dan, pa, Ek smeek jou om hom na die huis van my vader se stuur, want ek het vyf broers,
16:28 sodat hy kan getuig van hulle, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. "
16:29 En Abraham antwoord hom:: "Hulle het Moses en die Profete. Laat hulle daarna luister. '
16:30 So het hy gesê: 'Geen, vader Abraham. Maar as iemand na hulle toe uit die dood, hulle sou bekeer. "
16:31 Maar hy sê vir hom: "As hulle nie sal luister na Moses en die Profete, En hulle sal nie glo selfs as iemand het opgestaan ​​uit die dood. "