CH 17 Luke

Luke 17

17:1 En Hy sê vir sy dissipels: "Dit is onmoontlik vir skandale nie plaasvind. Maar wee hom deur wie hulle kom!
17:2 Dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek geplaas en hy in die see gegooi word, as om mislei een van hierdie kleintjies.
17:3 Luister na julle. As jou broer het teen U gesondig, reg te stel hom. En as hy berou, vergewe hom.
17:4 En as hy sewe maal per dag het teen U gesondig, en sewe keer per dag het omgedraai om jou, sê, 'Ek is jammer,"Dan vergewe hom."
17:5 En die apostels aan die Here gesê, "Gee ons meer geloof."
17:6 Maar die Here het gesê: "As jy glo soos 'n mosterdsaad, jy kan sê vir hierdie moerbeiboom, Word ontwortel, en oorgeplant in die see. "En hy sou julle gehoorsaam.
17:7 Maar wie van julle, wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, sou vir hom sê, as hy terugkeer uit die veld, Kom dadelik in; sit om te eet,'
17:8 en sou nie vir hom sê: Maak vir my die aandete; omgord jou en bedien my, terwyl ek eet en drink; En ná hierdie dinge, julle sal eet en te drink?'
17:9 Sou hy dankbaar wees om daardie dienskneg, om te doen wat Hy hom beveel het om te doen?
17:10 Ek dink nie. So ook, wanneer jy al hierdie dinge wat geleer is, aan julle gedoen, jy moet sê: "Ons is nutteloos dienaars. Ons het gedoen wat ons moes gedoen het. "
17:11 En dit gebeur het dat, terwyl hy op reis was na Jerusalem, Hy het deur die Samaría en Galiléa.
17:12 En as hy 'n sekere dorp aangaan, tien melaatse manne Hom tegemoet, en hulle het gaan staan ​​op 'n afstand.
17:13 En hulle het hul stem verhef, sê, "Jesus, Onderwyser, ontferm U oor ons. "
17:14 En toe hy hulle sien, Hy het gesê, "Gaan, vertoon julle aan die priesters. "En dit gebeur het dat, as hulle gaan, hulle gereinig.
17:15 En een van hulle, toe hy sien dat hy is gereinig, teruggekeer, God groot met 'n groot stem.
17:16 En hy val in die gesig staar voor sy voete neergeval, dank. En hierdie een was 'n Samaritaan.
17:17 En in reaksie, Jesus het gesê: "Het tien wat gesond gemaak is? En so waar is die nege?
17:18 Is niemand gevind wat sou terugkeer en gee eer aan God, behalwe hierdie vreemdeling nie?"
17:19 En hy het vir hom gesê: "Staan op, uitgaan. Vir jou geloof het jou gered. "
17:20 Daarna is hy deur die Fariseërs: "Wanneer gaan die koninkryk van God kom?"En in reaksie, Hy sê vir hulle: "Die koninkryk van God kom ongemerk.
17:21 En so, hulle sal nie sê, Kyk, dit is hier,"Of" Kyk, dit is daar. "Want kyk, die koninkryk van God is binne-in julle. "
17:22 En Hy sê vir sy dissipels: "Die tyd sal kom wanneer julle sal begeer om een ​​dag van die Seun van die mens te sien, en sal jy dit nie sien nie.
17:23 En hulle sal vir julle sê, Kyk, Hy is hier,"En" Kyk, Hy is nie daar. "Moenie te kies om uit te gaan, en moet hulle nie volg.
17:24 Want soos die weerlig slaan onder die hemel skyn en om alles wat onder die hemel, so sal ook die Seun van die mens ook in sy dag.
17:25 Maar eers moet Hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word.
17:26 En net soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens.
17:27 Hulle eet en drink; hulle neem vroue en word in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan. En die sondvloed gekom en almal vernietig het.
17:28 Dit sal soortgelyk aan wat gebeur het in die dae van Lot. Hulle eet en drink; hulle koop en verkoop; hulle het geplant en gebou.
17:29 Toe, op die dag toe Lot van Sodom vertrek, dit gereën het vuur en swawel van die hemel, en dit het hulle almal vernietig.
17:30 Volgens hierdie dinge, so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
17:31 In daardie uur, Wie sal op die dak, met sy huisraad in die huis, laat hom nie neerdaal om hulle te neem. En elkeen sal wees in die veld, insgelyks, laat hom nie omdraai.
17:32 Onthou Lot se vrou.
17:33 Wie het gepoog om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit terug te bring na die lewe.
17:34 Ek sê vir julle, In daardie nag, sal daar twee op een bed. Een sal opgeneem word, en die ander sal agtergelaat word.
17:35 Twee sal saam by die slypsteen. Een sal opgeneem word, en die ander sal agtergelaat word. Twee sal op die land wees. Een sal opgeneem word, en die ander sal agtergelaat word. "
17:36 Reageer, hulle het vir hom, "Waar, Here?"
17:37 En hy het vir hulle gesê, "Waar die liggaam sal wees, in daardie plek het ook, die aasvoëls sal ingesamel word. "