CH 18 Luke

Luke 18

18:1 Nou is hy het hulle ook 'n gelykenis, dat ons voortdurend moet bid en nie ophou nie,
18:2 sê: "Daar was 'n sekere regter in 'n sekere stad, wat God nie vrees nie en het die mens respekteer nie.
18:3 Maar daar was 'n sekere weduwee in daardie stad, en sy het vir hom, sê, 'Doen aan my van my teëparty.
18:4 En hy het geweier om dit te doen vir 'n lang tyd. Maar daarna, Hy het by homself: "Selfs al het ek nie bang vir God, nie respek man,
18:5 Maar aangesien hierdie weduwee neul, Ek sal haar verdedig, sodat deur terug, sy kan, in die einde, dra my uit. "
18:6 Toe sê die Here: "Luister na wat die onregverdige regter sê.
18:7 So dan, sal nie God die regverdiging van sy uitverkorenes gee, wat uitroep na Hom dag en nag? Of sal hy voortgaan om hulle te verduur?
18:8 Ek sê vir julle dat hy vinnig sal bring regverdiging vir hulle. Tog werklik, wanneer die Seun van die mens opbrengste, dink jy dat hy die geloof op die aarde vind?"
18:9 Nou oor sekere persone wat hulself as om net te wees, terwyl minag ander, Hy het hierdie gelykenis uitgespreek:
18:10 "Twee mans het opgevaar na die tempel, ten einde te bid. Een daarvan was 'n Fariseër, en die ander was 'n tollenaar.
18:11 Staande, die Fariseër gebid binne homself op hierdie manier: "O God, Ek dank U dat ek nie soos die ander mense is: rowers, onregverdige, egbrekers, selfs soos hierdie tollenaar kies om te wees.
18:12 Ek vas twee keer tussen Sabbatte. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. '
18:13 En die tollenaar, staan ​​op 'n afstand, was nie bereid om selfs sy oë ophef na die hemel. Maar hy getref sy bors, sê: "O God, wees my genadig, 'n sondaar. "
18:14 Ek sê vir julle, hierdie een af ​​na sy huis geregverdig, maar nie die ander. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word; en wie homself verneder, sal verhoog word. "
18:15 And they were bringing little children to him, sodat hy hulle kon aanraak. And when the disciples saw this, they rebuked them.
18:16 Maar Jesus, calling them together, gesê: “Allow the children to come to me, and do not be an obstacle to them. For of such is the kingdom of God.
18:17 Amen, Ek sê vir julle, whoever will not accept the kingdom of God like a child, sal nie ingaan nie. "
18:18 And a certain leader questioned him, sê: “Good teacher, what should I do to possess eternal life?"
18:19 Toe sê Jesus vir hom: “Why do you call me good? No one is good except God alone.
18:20 You know the commandments: Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. You shall not give false testimony. Eer jou vader en jou moeder. "
18:21 En hy het gesê, “I have kept all these things from my youth.”
18:22 And when Jesus heard this, Hy het vir hom gesê: “One thing is still lacking for you. Sell all the things that you have, en gee aan die armes. And then you will have treasure in heaven. En kom, volg my."
18:23 Toe hy dit hoor, he became very sorrowful. For he was very rich.
18:24 Toe Jesus, seeing him brought to sorrow, gesê: “How difficult it is for those who have money to enter into the kingdom of God!
18:25 For it is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a wealthy man to enter into the kingdom of God.”
18:26 And those who were listening to this said, “Then who is able to be saved?"
18:27 Hy sê vir hulle:, “Things that are impossible with men are possible with God.”
18:28 En Petrus sê, "Kyk, we have left everything, and we have followed you.”
18:29 En hy het vir hulle gesê: "Amen, Ek sê vir julle, there is no one who has left behind home, or parents, of broers, or a wife, of kinders, for the sake of the kingdom of God,
18:30 who will not receive much more in this time, and in the age to come eternal life.”
18:31 Then Jesus took the twelve aside, en hy het aan hulle gesê:: "Kyk, Ons vaar op na Jerusalem, and everything shall be completed which was written by the prophets about the Son of man.
18:32 For he will be handed over to the Gentiles, and he will be mocked and scourged and spit upon.
18:33 And after they have scourged him, they will kill him. En op die derde dag, Hy sal weer opstaan. "
18:34 But they understood none of these things. For this word was concealed from them, and they did not understand the things that were said.
18:35 Dit gebeur nou dat, as hy nader Jericho, 'n blinde man langs die pad en, bedel.
18:36 En toe hy hoor die skare verby, Hy het gevra wat dit was.
18:37 En hulle vertel hom: Jesus die Nasaréner gaan verby.
18:38 En hy het uitgeskreeu, sê, "Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my!"
18:39 En diegene wat verbygaan, bestraf hom, sodat hy stil wees. Tog werklik, hy het al hoe meer, "Seun van Dawid, ontferm U oor my!"
18:40 Toe Jesus, stilstaan, hom beveel om hom te bring. En toe hy naby getrek, Hy het hom ondervra,
18:41 sê, "Wat wil jy hê, dat ek vir jou kan doen?"So het hy gesê, "Here, dat ek kan sien. "
18:42 En Jesus sê vir hom: "Kyk rond. Jou geloof het jou gered. "
18:43 En onmiddellik het hy. En hy het hom gevolg, vergrootglas God. En al die mense, wanneer hulle dit sien, het aan God die lof.