CH 2 Luke

Luke 2

2:1 En dit gebeur het in daardie dae 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, sodat die hele wêreld sou word wat ingeskryf is.
2:2 Dit was die eerste inskrywing; Dit is gemaak deur die regeerder van Sirië, Sirenius.
2:3 En almal het gegaan om te verklaar, elkeen na sy eie stad.
2:4 Dan ook Josef opgetrek uit Galiléa, uit die stad Násaret, in Judea, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid,
2:5 ten einde te verklaar, by Maria, sy verloof vrou, wat swanger was.
2:6 Toe gebeur dit dat, terwyl hulle daar was, die dae verby was, sodat sy geboorte sou gee.
2:7 En sy het haar eersgebore Seun gebaar. En sy Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip, want daar was vir hulle geen plek in die herberg.
2:8 En daar was herders in dieselfde streek, om waaksaam en waghou in die nag oor hulle skape.
2:9 En kyk, 'n Engel van die Here gaan staan ​​naby hulle, en die helderheid van God het rondom hulle geskyn, en hulle getref met 'n groot vrees.
2:10 En die engel sê vir hulle: "Moenie bang wees nie. Vir, kyk, Verkondig ek aan julle 'n groot vreugde, wat sal wees vir die hele volk.
2:11 Vir vandag 'n Verlosser gebore vir jou in die stad van Dawid: Hy is die Christus, die Here.
2:12 En dit sal 'n teken wees vir jou: jy sal die baba te vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. "
2:13 En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leër, God prys en sê,
2:14 "Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense van goeie wil. "
2:15 En dit gebeur het dat, wanneer die Engele van hulle het weggetrek na die hemel, sê die herders vir mekaar:, "Laat ons oorvaar na Bethlehem en kyk na hierdie woord, wat gebeur het, wat die Here aan ons geopenbaar. "
2:16 En hulle het gou. En hulle Maria en Josef gevind; en die baba was wat in die krip.
2:17 Toe, op sien hierdie, Hulle verstaan ​​die woord wat aan hulle gesê is oor hierdie seun.
2:18 En almal wat dit gehoor het, was verbaas deur hierdie, en deur die dinge wat aan hulle vertel is deur die herders.
2:19 Maar Maria het al hierdie woorde, dink oor hulle in haar hart.
2:20 En die herders het teruggegaan, en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos dit is aangesê om hulle.
2:21 En agt dae daarna was geëindig, sodat die seuntjie sou laat besny, sy naam is Jesus genoem, net soos hy geroep is deur die Angel is voor sy ontvangenis in die moederskoot.
2:22 En nadat die dae van haar reiniging verby was, volgens die wet van Moses, Toe bring hulle hom na Jerusalem, ten einde Hom aan die Here,
2:23 net soos dit geskrywe staan ​​in die wet van die Here, "Vir almal wat manlik was die opening van die baarmoeder, sal heilig vir die Here genoem word,"
2:24 en om die offer te gee, volgens wat gesê is in die wet van die Here, " 'N paar tortelduiwe of twee jong duiwe."
2:25 En kyk, daar was 'n man in Jerusalem, die naam van Símeon, en hierdie man was regverdig en Godvresende, wag op die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was met hom.
2:26 En hy het 'n antwoord van die Heilige Gees ontvang: dat hy sy eie dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie.
2:27 En hy het weggetrek saam met die Gees in die tempel. Maar toe die kind Jesus in gebring deur sy ouers, ten einde op te tree namens hom volgens die gebruik van die wet,
2:28 Hy het hom ook tot, in sy arms, en hy het God geprys en gesê:
2:29 "Nou kan jy jou dienaar in vrede te ontslaan, O Here, volgens jou woord.
2:30 Want my oë het jou heil gesien,
2:31 wat jy voorberei het voor die oë van al die volke:
2:32 die lig van die openbaring aan die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. "
2:33 En sy vader en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge, wat gepraat omtrent hom.
2:34 En Simeon het hulle geseën, en hy het aan sy moeder Maria: "Kyk, hierdie een is ingestel vir die ondergang en vir die opstanding van baie in Israel, en as 'n teken wat sal weerspreek.
2:35 En 'n swaard sal deur jou eie siel te slaag, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. "
2:36 En daar was 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fánuel, uit die stam van Aser. Sy was baie ver gevorderde leeftyd, en sy het saam met haar man vir sewe jaar van haar maagdom af.
2:37 En dan was sy 'n weduwee, selfs om haar 84 jaar. En sonder versuim uit die tempel, Sy was 'n slaaf van vas en gebed, dag en nag.
2:38 En nadat ons op dieselfde uur, Sy het erken dat die Here. En sy het gepraat oor hom aan almal wat die verlossing van Israel was wag.
2:39 En nadat hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here, het hulle teruggegaan na Galiléa, om hul stad, Nazareth.
2:40 Nou die kind het groot geword, en hy het hom versterk met die volheid van wysheid. En die genade van God was op Hom.
2:41 En sy ouers was gewoond om elke jaar na Jerusalem, ten tyde van die plegtigheid van die Pasga.
2:42 En toe hy twaalf jaar oud geword, hulle het in Jerusalem, volgens die gebruik van die fees.
2:43 En nadat die dae voltooi, toe hulle teruggegaan, het die Kind Jesus in Jerusalem gebly. En sy ouers het dit nie besef.
2:44 Maar, die gedagte dat hy in die maatskappy was, hulle het 'n dagreis, soek Hom onder die familie en onder die bekendes.
2:45 En hom nie vind, het hulle teruggegaan na Jerusalem, soek hom.
2:46 En dit gebeur het dat, ná drie dae, hulle het hom gevind in die tempel, sit in die midde van die leraars, luister na hulle en hulle bevraagteken.
2:47 Maar almal wat Hom geluister het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde.
2:48 En op hom sien, hulle het gewonder. En sy moeder sê vir hom:: "Seun, Hoekom het jy op hierdie manier opgetree teenoor ons? Kyk, jou vader en ek is op soek na jou in hartseer. "
2:49 En hy het vir hulle gesê: "Hoe is dit dat julle My gesoek? Vir het jy nie geweet dat dit nodig is vir my om te wees in hierdie dinge wat my Vader?"
2:50 En hulle het nie die woord wat Hy aan hulle gesê het verstaan.
2:51 En hy het met hulle en het na Nasaret. En hy was ondergeskik aan hulle. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart.
2:52 En Jesus het toegeneem in wysheid, en in die ouderdom, en in genade, met God en die mense.