CH 24 Luke

Luke 24

24:1 Toe, op die eerste Sabbat, teen 'n baie eerste lig, hulle het na die graf, uitvoering en die speserye wat deur hulle toeberei was.
24:2 En hulle het die steen terug gerol van die graf.
24:3 En op die invoer, hulle het die liggaam van die Here Jesus nie vind.
24:4 En dit gebeur het dat, terwyl hulle sinne is steeds verward oor hierdie, kyk, staan ​​daar twee manne by hulle, in blink klere.
24:5 Toe, want hulle was bang en het hulle gesigte draai na die grond, hierdie twee sê vir hulle:: "Waarom wil julle die lewe met die dood?
24:6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan. Onthou hoe Hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea,
24:7 sê: Want die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, en gekruisig, en op die derde dag opstaan. "
24:8 En hulle geroep om sy woorde omgee.
24:9 En sy terugkeer van die graf, hulle berig al hierdie dinge aan die elf, en aan al die ander.
24:10 Nou is dit was Maria Magdalena, en Johanna, en Maria van Jakobus, en die ander vroue wat by hulle aanwesig was, wat hierdie dinge aan die apostels vertel.
24:11 Maar hierdie woorde het vir hulle 'n dwaling. En so het hulle dit nie geglo nie.
24:12 maar Petrus, opstaan, hardloop na die graf. En neerbuk, Hy sien die doeke alleen geposisioneer, en hy het weggegaan wonder by homself oor wat gebeur het.
24:13 En kyk, twee van hulle uitgegaan, op dieselfde dag, 'n stad met die naam Emmaus, wat was die afstand van agt myl van Jerusalem.
24:14 En hulle het met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het.
24:15 En dit gebeur het dat, terwyl hulle spekuleer en ondervraging binne hulself, Jesus self, nader, gereis met hulle.
24:16 Maar is hulle oë opgehou, sodat hulle sou hom nie herken.
24:17 En hy het vir hulle gesê, "Wat is hierdie woorde, wat jy bespreek met mekaar, as jy loop en is hartseer?"
24:18 En een van hulle, wie se naam Kléopas was, gereageer deur te sê aan hom, "Is jy die enigste een besoek Jerusalem wat die dinge wat daar in hierdie dae gebeur het nie geweet?"
24:19 En hy het vir hulle gesê, "Watter dinge?"Toe sê hulle:, "Oor Jesus van Nasaret, wat 'n edele profeet was, kragtig in werk en in woorde, voor God en die hele volk.
24:20 En hoe ons owerpriesters en leiers oorhandig hom aan die doodstraf. En hulle Hom gekruisig het.
24:21 Maar ons het gehoop dat hy die Verlosser van Israel sou wees. En nou, op die top van al hierdie dinge, vandag is die derde dag vandat dit gebeur.
24:22 Toe, te, sommige vroue uit ons laat skrik ons. Want voordat die dag, hulle was op die graf,
24:23 en, nadat sy liggaam nie kry, het hulle teruggegaan, sê dat hulle selfs 'n visie van Engele gesien het, wat gesê het dat hy in die lewe.
24:24 En 'n paar van ons uitgegaan na die graf. En hulle het dit net soos die vroue ook gesê. maar so waar, hulle het hom nie vind nie. "
24:25 En hy het vir hulle gesê: "Hoe dom en huiwerig in hart is jy, alles wat deur die profete gespreek het glo!
24:26 Is nie die Christus wat nodig is om hierdie dinge ly, en so kom na sy glorie?"
24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete, Hy vertolk vir hulle, in al die Skrifte, die dinge wat rondom Hom was,.
24:28 En hulle het nader gekom na die dorp waar hulle na toe gegaan. En hy gedoen homself so as om te verder te gaan.
24:29 Maar hulle was aanhoudend met hom, sê, "Bly by ons, want dit is amper aand en nou daglig is om te daal. "En so het Hy met hulle.
24:30 En dit gebeur het dat, terwyl hy met hulle aan tafel, neem Hy brood, en hy geseën en dit verbreek, en hy verleng dit aan hulle.
24:31 En hulle oë het oopgegaan, en hulle het Hom herken. En Hy het uit hulle oë.
24:32 En hulle het vir mekaar, "Was ons hart nie brandende in ons, terwyl hy praat oor die manier, en toe hy dit oopmaak die Skrif aan ons?"
24:33 Toe staan ​​by daardie selfde uur, het hulle teruggegaan na Jerusalem. En vind die elf bymekaargekom, en die wat saam met hulle was,
24:34 sê: "Om die waarheid te, die Here het opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. "
24:35 En hulle het verduidelik die dinge wat daar gebeur op die pad, en hoe hulle Hom herken by die breking van die brood.
24:36 Toe, terwyl hulle praat oor hierdie dinge, Jesus staan ​​in hul midde, En hy het vir hulle gesê: "Vrede vir jou. Dit is ek. Moenie bang wees nie."
24:37 Tog werklik, hulle was baie ontsteld en beangs, gedink dat hulle 'n gees sien.
24:38 En hy het vir hulle gesê: "Hoekom is jy versteur, en waarom hierdie gedagtes opkom in julle harte?
24:39 Kyk na my hande en voete, want dit is Ek self. Kyk en raak. Want 'n gees het nie vlees en bene, as jy sien dat Ek het nie. "
24:40 En toe hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en voete.
24:41 Toe, terwyl hulle nog in ongeloof en in verwondering uit vreugde, Hy het gesê, "Het jy enigiets hier te eet?"
24:42 Toe gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek.
24:43 En toe hy hierdie geëet in hul oë, toegang tot wat oorgebly het, Hy het dit aan hulle.
24:44 En hy het vir hulle gesê: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle, want alles vervul moet word wat geskrywe is in die wet van Moses, en in die Profete, en in die Psalms oor my. "
24:45 Toe open Hy hulle verstand, sodat hulle die Skrifte te verstaan.
24:46 En hy het vir hulle gesê: "Vir so is dit geskryf, en so was dit nodig, vir die Christus ly en op te styg uit die dood op die derde dag,
24:47 en, in sy naam, vir bekering en vergifnis van sondes te verkondig, onder al die nasies, Jerusalem af en verder.
24:48 En julle is getuies van hierdie dinge.
24:49 En Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar jy moet bly in die stad, tot tyd en wyl julle toegerus is met krag uit die hoogte. "
24:50 Toe het Hy hulle uitgelei tot by Betánië. En sy hande opgehef, Hy het hulle geseën.
24:51 En dit gebeur het dat, terwyl Hy hulle seën, Hy het hom uit hulle, en hy was in die hemel opgeneem.
24:52 en aanbid, hulle na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap.
24:53 En hulle was altyd in die tempel, geprys en God seën. Amen.