CH 6 Luke

Luke 6

6:1 Dit gebeur nou dat, op die tweede eerste sabbat, as hy het deur die veld graan, sy dissipels het die skeiding van die graan en hulle eet, deur hulle te vryf in hul hande.
6:2 Toe sê sommige van die Fariseërs vir hulle, "Hoekom doen jy wat nie geoorloof is op die sabbatte?"
6:3 En te reageer op hulle, Jesus het gesê: "Het jy nie hierdie te lees, wat Dawid gedoen het toe hy honger gehad het, en die wat saam met hom was,?
6:4 Hoe hy het in die huis van God, en het die brood van die Teenwoordigheid, en eet dit, en gee dit aan die wat saam met hom was,, alhoewel hulle nie geoorloof was vir enigiemand om dit te eet, behalwe die priesters alleen?"
6:5 En hy het vir hulle gesê, "Want die Seun van die mens is Here, selfs van die sabbat. "
6:6 En dit gebeur het dat, op 'n ander sabbat, Toe klim Hy in die sinagoge, En Hy het geleer. En daar was 'n man, en sy regterhand was uitgedor.
6:7 En die skrifgeleerdes en die Fariseërs waargeneem of hy sal genees op die Sabbat, sodat hulle daardeur 'n aanklag teen Hom kon vind.
6:8 Tog werklik, Hy het hulle gedagtes geken, en so het hy vir die man met die verdorde hand gesê:, "Staan op en gaan staan ​​in die middel." Toe staan, Hy het stilgestaan.
6:9 Toe sê Jesus vir hulle:: "Ek vra jou as dit geoorloof om op die sabbat goed te doen, of kwaad te doen? Gesondheid te gee aan 'n lewe, of om dit te verwoes?"
6:10 En Hy kyk rond na almal, sê Hy vir die man, "Brei jou hand." En hy verleng dit. En sy hand is herstel.
6:11 Dan is hulle met uitsinnigheid vervul, en hulle met mekaar bespreek, wat, in die besonder, hulle kon doen nie oor Jesus.
6:12 En dit gebeur het dat, in daardie dae, hy het uitgegaan om 'n berg om te bid. En hy was in die gebed van God dwarsdeur die nag was.
6:13 En wanneer die daglig aangekom, Hy het sy dissipels. En Hy het twaalf van hulle (wie hy ook aangewys Apostels):
6:14 Simon, wie Hy die bynaam Petrus, en Andréas, sy broer, Jakobus en Johannes, Philip en Bartholomew,
6:15 Matthew en Thomas, James van Alféüs, en Simon wat Yweraar genoem word die,
6:16 en Judas van Jakobus, en Judas Iskariot, wat die verraaier was.
6:17 En neerdaal saam met hulle, Hy staan ​​in 'n gelyk plek gaan staan ​​met 'n menigte van sy dissipels, en 'n oorvloedige menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek, en Tirus en Sidon,
6:18 wat gekom het, sodat hulle na hom kan luister en laat julle genees van hul siektes. En die wat gekwel was deur onreine geeste, is genees.
6:19 En die hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom uitgegaan het en genees al.
6:20 En sy oë opslaan na sy dissipels, Hy het gesê: "Gelukkig is jy arm, want aan julle behoort die koninkryk van God.
6:21 Salig is julle wat nou honger, want jy sal tevrede wees. Salig is julle wat nou huil is, want jy sal lag.
6:22 Geseënd sal jy wees wanneer die mense julle sal gehaat, en wanneer hulle sal julle afgesonder het en jy verwyt, en uitgegooi jou naam asof die bose, as gevolg van die Seun van die mens.
6:23 Wees bly in daardie dag en juig. Want kyk, julle loon is groot in die hemel. Vir hierdie selfde dinge hulle vaders gedoen het om die profete.
6:24 Tog werklik, Wee julle wat ryk is, want jy het jul troos.
6:25 Wee julle wat tevrede is, want jy sal honger. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en huil.
6:26 Wee julle wanneer die mense sal julle geseën. Vir hierdie selfde dinge hulle vaders gedoen het om die valse profete.
6:27 Maar Ek sê vir julle wat luister: Lief vir jou vyande. Doen goed aan die wat vir julle haat.
6:28 Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle belaster.
6:29 En aan hom wat jou op die kakebeen, bied ook die ander. En aan hom wat jou jas wegneem, nie weerhou selfs jou tuniek.
6:30 Maar versprei aan almal wat van u vra. En laat julle nie weer van hom te vra wat wegneem wat is joune.
6:31 En presies soos jy sou wil hê mense moet jou behandel, behandel hulle ook dieselfde.
6:32 En as julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, wat krediet aan u verskuldig is? Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet.
6:33 En as jy sal goed wees om diegene wat goed doen aan jy doen, wat krediet aan u verskuldig is? Inderdaad, selfs sondaars gedra op hierdie manier.
6:34 En as jy sal leen aan dié van wie julle hoop om te ontvang, wat krediet aan u verskuldig is? Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om dieselfde in ruil ontvang.
6:35 So waarlik, lief vir jou vyande. Doen goed, en leen, hoop om iets terug. En dan sal julle loon groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste, want Hy het self goed is vir die ondankbares en aan die goddelose.
6:36 Daarom, genadig wees, soos julle Vader ook barmhartig is.
6:37 Moenie oordeel, en jy sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel, en jy sal nie veroordeel word. Vergewe, en julle sal vrygespreek word.
6:38 Gee, en dit sal vir jou gegee word: 'n goeie maatstaf, ingedruk en geskud en oorloop, hulle sal plaas op jou skoot. Sekerlik, dieselfde mate wat jy gebruik om uit te meet, gebruik sal word om terug om jou weer te meet. "
6:39 Nou het hy vir hulle 'n ander vergelyking: "Hoe kan die blinde lei die blinde? Sou hulle nie altwee in die sloot val?
6:40 'N Leerling is nie bo sy meester. Maar elkeen sal vervolmaak, as hy soos sy meester.
6:41 En hoekom sien jy die strooi wat in jou broer se oog, terwyl die balk in jou eie oog, jy hoef nie te oorweeg?
6:42 Of hoe kan jy vir jou broer sê, "Broer, laat my toe om die strooi uit jou oog verwyder,'Terwyl jy jouself nie die log te sien in jou eie oog? Skynheilige, eerste die log te verwyder uit jou eie oog, en dan sal jy goed sien, sodat jy kan lei uit die strooi van jou broer se oog.
6:43 Want daar is geen goeie boom wat slegte vrugte dra, en ook nie 'n slegte boom ook geen goeie vrugte.
6:44 Vir elke boom word geken aan sy vrugte. Want hulle het nie vye van dorings samel, nie en hulle versamel die druiwe uit die doringbos.
6:45 'N Goeie man, uit die goeie stoorkamer van sy hart, bied wat goed is. En die slegte mens, van die bose stoorkamer, bied wat verkeerd is. Want uit die oorvloed van die hart, praat die mond.
6:46 Maar hoekom noem jy My, 'Here, Here,En nie doen wat Ek sê?
6:47 Enigiemand wat na My toe kom, en luister na my woorde, en hulle doen: Ek sal aan jou openbaar wat hy is soos.
6:48 Hy is soos 'n man 'n huis bou, wat diep gegrawe en het die grondslag gelê op die rots. Toe, toe die vloedwater kom, die rivier was gedruis teen daardie huis, en dit was nie in staat om dit te skuif. Want dit is gestig op die rots.
6:49 Maar elkeen wat dit hoor en dit nie doen: Hy is soos 'n man bou sy huis op die grond, sonder fondament. Die rivier gehaas daarteen, en dit het geval gou af, en die instorting van daardie huis was groot. "