CH 9 Luke

Luke 9

9:1 Toe roep die twaalf apostels saam, Hy het hulle mag en gesag oor al die duiwels en om siektes te genees.
9:2 En hy het hulle gestuur na die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.
9:3 En hy het vir hulle gesê: "Jy moet niks doen vir die reis, nie personeel, nie reis sak, of brood, nie geld; en jy moet nie twee kledingstukke het.
9:4 En in watter huis julle ook al mag ingaan, indien daar, en moenie weg te beweeg van daar.
9:5 En elkeen sal jy nie ontvang het nie, op vertrek uit daardie stad, skud selfs die stof van jou voete, as 'n getuienis teen hulle. "
9:6 En hulle gaan weg, hulle gereis om, deur die dorpe, evangelisasie en genesing oral.
9:7 Herodes, die viervors, hoor toe van al die dinge wat deur Hom gebeur het, maar hy twyfel, omdat daar gesê is
9:8 deur sommige, "Want Johannes het opgestaan ​​uit die dood,"Nog waarlik, deur ander, "Vir Elia het verskyn,"En nog ander, "Vir een van die profete van ouds het weer gestyg."
9:9 En Herodes het gesê: "Ek onthoof John. So dan, wie is hierdie, oor wie ek sulke dinge hoor?"En hy het probeer om Hom te sien.
9:10 En toe die apostels terugkom, hulle het aan hom verduidelik al die dinge wat hulle gedoen het. En neem hulle na hom toe, Hy onttrek na 'n verlate plek in die eensaamheid, wat deel uitmaak van Betsáida.
9:11 Maar toe die skare het dit besef, hulle het Hom gevolg. En hy het hulle en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En diegene wat in die behoefte van genesing was, hy genees.
9:12 Toe begin die dag om te daal. En nader, die twaalf en sê vir hom: "Ignoreer die skares, sodat, deur te gaan na die omliggende dorpe en stede, hulle kan skei en vind kos. Want ons is hier in 'n verlate plek. "
9:13 Maar hy het vir hulle gesê, "Gee julle vir hulle iets om te eet." Toe sê hulle, "Daar is by ons nie meer as vyf brode en twee visse, tensy miskien ons is om te gaan kos koop vir hierdie hele menigte. "
9:14 Nou was daar omtrent vyf duisend manne. So hy sê vir sy dissipels, "Het hulle gaan sit om te eet in groepe van vyftig."
9:15 En hulle het dit gedoen. En hulle het hulle almal laat sit om te eet.
9:16 Toe, neem die vyf brode en die twee visse, Hy kyk op na die hemel, en hy geseën en gebreek en uitgedeel dit aan sy dissipels, ten einde hulle voor die skare.
9:17 En hulle het almal geëet en versadig. Daarby het twaalf mandjies vol stukke is opgeneem, wat oorgebly het na hulle.
9:18 En dit gebeur het dat, toe Hy alleen was om te bid, sy dissipels was ook saam met Hom, en hy het hulle ondervra, sê: "Wie sê die skare is Ek?"
9:19 Maar hulle het geantwoord deur te sê: "Johannes die Doper. Maar sommige sê Elia. Tog werklik, ander sê dat een van die profete voor opgestaan ​​het. "
9:20 Toe sê hy vir hulle, "Maar wat doen jy sê dat ek?"In reaksie, Simon Petrus sê, "Die Christus van God."
9:21 Maar praat skerp om hulle, Hy het hulle beveel om dit nie te vertel om iemand,
9:22 sê, "Want die Seun van die mens baie moet ly, en word deur die ouderlinge en die leiers van die priesters en die skrifgeleerdes verwerp, en gedood, en op die derde dag opstaan. "
9:23 Toe sê Hy vir almal: "As iemand gewillig is om na My te kom nie: moet hy homself verloën, en sy kruis opneem elke dag, en My volg.
9:24 Vir elkeen wat sy lewe gered het, sal dit verloor. Nog elkeen wat sy lewe verloor het om My ontwil, sal dit red.
9:25 Vir hoe dit tot voordeel van 'n man, as hy die hele wêreld win, nog homself verloor, of laat homself skade?
9:26 For whoever will be ashamed of me and of my words: of him the Son of man will be ashamed, when he will have arrived in his majesty and that of his Father and of the holy Angels.
9:27 En tog, I tell you a truth: There are some standing here who shall not taste death, until they see the kingdom of God.”
9:28 En dit gebeur het dat, omtrent agt dae ná hierdie woorde, Hy neem Petrus en Jakobus en Johannes, en Hy het opgevaar na die berg, sodat hy kan bid.
9:29 En terwyl hy besig was om te bid, die voorkoms van sy aangesig anders, en sy gewaad is wit en blink.
9:30 En kyk, twee mans is in gesprek met Hom. En dit was Moses en Elia, verskyn in heerlikheid.
9:31 En hulle het van sy vertrek, wat hy sou bereik in Jerusalem.
9:32 Tog werklik, Peter en die wat saam met hom was, was deur die slaap gebuk. En raak waarskuwing, hulle het sy heerlikheid en die twee manne wat by Hom staan.
9:33 En dit gebeur het dat, aangesien hierdie is vertrek van hom, En Petrus sê vir Jesus: "Meneer, dit is goed dat ons hier is. En so, Laat ons dan drie hutte maak: een vir jou, en een vir Moses, en een vir Elia. "Want hy het nie geweet wat hy sê nie.
9:34 Toe, as hy dit sê, 'n wolk gekom en hulle meteens. En terwyl hulle op die aangaan van die wolk, Daarom was hulle bevrees.
9:35 En 'n stem het uit die wolk, sê: "Dit is my geliefde seun. Luister na Hom. "
9:36 En terwyl die stem is wat geuiter, Jesus is gevind om alleen te wees. En hulle het geswyg en aan niemand, in daardie dae, enige van hierdie dinge, wat hulle gesien het.
9:37 But it happened on the following day that, as they were descending from the mountain, a great crowd met him.
9:38 En kyk, a man from the crowd cried out, sê, "Meneer, Ek smeek jou, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 En kyk, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 En ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, and they were unable.”
9:41 En in reaksie, Jesus het gesê: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:42 And as he was approaching him, the demon threw him down and convulsed him.
9:43 En Jesus het die onreine gees bestraf, en hy het die seun genees, en hy het aan hom teruggegee aan sy vader.
9:44 En al verstom oor die grootsheid van God was. En as almal oor wonder alles wat hy gedoen het, Hy sê vir sy dissipels: "Jy moet hierdie woorde in julle harte. Want dit sal wees dat die Seun van die mens word in die hande van die mense sal afgelewer word. "
9:45 Maar hulle het hierdie woord nie verstaan ​​nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle nie sien dit. En hulle was bang om Hom uit te vra oor hierdie woord.
9:46 Nou 'n idee het in hulle, oor watter van hulle was 'n groter.
9:47 Maar Jesus, wis die gedagtes van hulle hart, neem 'n kindjie en staan ​​hom by hom.
9:48 En hy het vir hulle gesê: "Wie sal hierdie kindjie ontvang in my Naam, ontvang My; en elkeen wat My, ontvang Hom wat My gestuur. Want elkeen wat die minste onder julle almal, dieselfde is groter. "
9:49 En reageer, John sê: "Meneer, ons het iemand gesien wat duiwels uitdryf in u Naam. En ons verbied hom, want hy het nie saam met ons volg. "
9:50 En Jesus sê vir hom: "Moet hom nie belet. Vir elkeen wat nie teen jou, is vir jou. "
9:51 Dit gebeur nou dat, terwyl die dae van sy losbandigheid is voltooi, Hy volhard sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis.
9:52 Toe stuur hy boodskappers voor Hom uit. En toe Hy daarvandaan, hulle het in 'n stad van die Samaritane, voor te berei vir hom.
9:53 En hulle sal Hom nie ontvang nie, omdat sy gesig gaan in die rigting van Jerusalem.
9:54 En toe sy dissipels, Jakobus en Johannes, het dit gesien, hulle sê, "Here, doen wat jy wil hê ons moet bel vir vuur uit die hemel neerdaal en hulle verteer?"
9:55 en draai, Hy het hulle bestraf, sê: "Weet julle nie van wie se gees julle is?
9:56 Die Seun van die mens het gekom, nie om lewens te vernietig, maar om hulle te red. "En hulle het na 'n ander dorp.
9:57 En dit gebeur het dat, as hulle loop langs die pad, iemand het vir hom gesê, "Ek sal U volg, waar jy gaan. "
9:58 Jesus sê vir hom: "Die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste. Maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. "
9:59 Toe sê hy vir 'n ander, "Volg My." Maar hy het gesê, "Here, laat my eers te gaan en my vader te begrawe. "
9:60 En Jesus sê vir hom: "Laat die dooies hul eie dooies begrawe. Maar jy gaan en verkondig die koninkryk van God. "
9:61 En 'n ander het gesê: "Ek sal U volg, Here. Maar laat my eerste om dit te verduidelik aan dié van my huis. "
9:62 Jesus sê vir hom, "Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan, en kyk dan weer terug, is geskik vir die koninkryk van God. "