CH 2 Mark

Mark 2

2:1 En na 'n paar dae, Hy het weer aangegaan Kapernaum.
2:2 En die mense het gehoor dat Hy in die huis was. En so baie ingesamel wat daar was geen plek gelaat, selfs nie by die deur. En hy het die woord tot hulle.
2:3 En hulle het na Hom, met 'n verlamde, wat gedra word deur vier mans.
2:4 En toe hulle was nie in staat om Hom aan hom vanweë die skare, hulle ontbloot die dak oop waar Hy was. En dit oop te maak, hulle laat sak af die draagbaar waarop die verlamde op lê.
2:5 Toe, En toe Jesus hulle geloof gesien het, sê Hy vir die verlamde, "Seun, jou sondes is jou vergewe. "
2:6 Maar sommige van die skrifgeleerdes gesit op die plek en dink in hul harte:
2:7 "Hoekom is hierdie man praat op hierdie manier? Hy is laster. Wie kan sondes vergewe, maar God alleen?"
2:8 Meteens, Jesus, besef in sy gees geweet dat hulle hierdie dink by hulleself, sê vir hulle: "Hoekom dink jy hierdie dinge in jul harte?
2:9 Wat is makliker, om te sê aan die verlamde, 'Jou sondes is jou vergewe,Of om te sê, 'Staan op, neem jou draagbaar, en wandel?'
2:10 Maar sodat jy kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe,"Sê Hy vir die verlamde:
2:11 "Ek sê vir julle: Staan op, neem jou draagbaar, en gaan in jou huis. "
2:12 En dadelik het hy opgestaan, en verhef sy draagbaar, Hy het gegaan in die oë van almal, sodat hulle almal het gewonder. En hulle vereer God, deur te sê, "Ons het nog nooit so iets gesien nie."
2:13 En hy weer weggegaan na die see. En die hele skare het na Hom gekom, en Hy het hulle geleer.
2:14 En as hy verbygaan, Hy het Levi van Alféüs, sit by die doeanekantoor. En hy het vir hom gesê, "Volg My." Toe staan, Hy het hom gevolg.
2:15 En dit gebeur het dat, terwyl Hy aan tafel in sy huis, baie tollenaars en sondaars aan tafel saam met Jesus en sy dissipels. Vir diegene wat gevolg het, was vir hom baie.
2:16 En die skrifgeleerdes en die Fariseërs, aangesien hy geëet saam met tollenaars en sondaars, sê vir sy dissipels, "Hoekom eet julle Meester saam en drink saam met tollenaars en sondaars?"
2:17 Jesus, toe Hy dit hoor, sê vir hulle: "Die gesonde het geen behoefte aan 'n dokter, maar diegene wat dies het doen. Want Ek het nie gekom om die net te bel, maar sondaars. "
2:18 En die dissipels van Johannes, en die Fariseërs, was besig om te vas. En hulle het geseil en vir hom gesê:, "Waarom vas die dissipels van Johannes en dié van die Fariseërs, maar u dissipels vas nie?"
2:19 En Jesus sê vir hulle: "Hoe kan die kinders van die troue vas terwyl die bruidegom nog by hulle? Gedurende watter tyd het hulle die bruidegom by hulle, hulle is nie in staat om vas.
2:20 Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom weg sal van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas, in daardie dae.
2:21 En niemand werk 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed. Anders, die nuwe toevoeging trek weg van die ou, en die traan word erger.
2:22 En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke. Anders, die wyn sal die sakke bars, en die wyn sal uitstort, en die sakke sal verlore gaan. Plaas, nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. "
2:23 En weer, terwyl die Here is loop deur die ryp graan op die Sabbat, sy dissipels, as hulle gevorderde, begin om die ore van graan te skei.
2:24 Maar die Fariseërs sê toe vir hom, "Kyk, waarom hulle doen wat nie geoorloof op die sabbatte?"
2:25 En hy het vir hulle gesê: "Het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy in die nood was, en was honger, beide hy en die wat saam met hom was,?
2:26 Hoe het hy in die huis van God, onder die hoëpriester Abjatar, en die brood geëet het van die teenwoordigheid, wat dit was nie geoorloof was om te eet, behalwe vir die priesters, en hoe hy dit aan diegene wat saam met hom was?"
2:27 En hy het vir hulle gesê: "Die Sabbat is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat.
2:28 En so, die Seun van die mens is Here, selfs van die sabbat. "