CH 3 Mark

Mark 3

3:1 En weer, Toe klim Hy in die sinagoge. En daar was 'n man met 'n verdorde hand gehad.
3:2 En hulle het hom beskerm, om te sien of hy sal genees op die sabbatte, sodat hulle Hom kon beskuldig.
3:3 En Hy sê vir die man met die verdorde hand gesê:, "Staan op in die middel."
3:4 En hy het vir hulle gesê: "Is dit geoorloof om op die sabbatte doen, of kwaad te doen, om gesondheid te gee aan 'n lewe, of om te vernietig?"Maar hulle het stilgebly.
3:5 En rondkyk na hulle met woede, word baie hartseer oor die blindheid van hulle harte, sê Hy vir die man, "Brei jou hand." En hy verleng dit, en sy hand is herstel, om hom.
3:6 Daarop stel die Fariseërs, gaan uit, onmiddellik saam raad gehou met die Herodiane teen Hom, ten opsigte van hoe hulle Hom kon ombring.
3:7 Maar Jesus het met sy dissipels teruggegaan na die see. En 'n groot menigte het Hom gevolg uit Galiléa en Judéa,
3:8 en uit Jerusalem, en Iduméa en oorkant die Jordaan. En diegene rondom Tirus en Sidon, op die aanhoor van wat hy besig was om, na Hom gekom in 'n groot menigte.
3:9 En hy het aan sy dissipels gesê dat 'n klein bootjie nuttig vir hom sou wees, vanweë die skare, sodat hulle nie druk op hom.
3:10 Want hy genees soveel, dat soveel van hulle as het wonde sou jaag na hom om hom aan te raak.
3:11 En die onreine geeste, toe hulle Hom sien, val uitgestrek voor hom. En hulle skreeu, sê,
3:12 "U is die Seun van God." En hy sterk vermaan hulle, sodat hulle Hom nie bekend te maak.
3:13 En stygende op 'n berg, Hy na Hom geroep die wat Hy wou hê, en hulle het na Hom.
3:14 En hy opgetree het, sodat die twaalf sou wees met hom, en sodat hy kan stuur hulle uit om te preek.
3:15 En het hulle mag gegee om siektes te genees, en om duiwels uitdryf:
3:16 en hy opgelê op Simon die naam Peter;
3:17 en ook hy opgelê op James van Sebedéüs, en Johannes, die broer van Jakobus, die naam "Boanerges,'Dit is, 'Seuns van Thunder;'
3:18 en Andrew, en Philip, en Bartholomew, en Matthew, en Thomas, en James van Alféüs, en Thaddeus, en Simon Kananítes,
3:19 en Judas Iskariot, wat verraai hom.
3:20 En hulle het na 'n huis, en die skare het weer saamgekom, soveel so dat hulle nie eens in staat om brood te eet.
3:21 En toe sy eie gehoor van dit, hulle het uitgekom in die hande van hom te neem. Want hulle het gesê: "Omdat hy 'n besetene gegaan."
3:22 En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gesê, "Omdat hy Beëlsebul, en omdat deur die prins van bose geeste nie gooi Hy die duiwels uit. "
3:23 En toe Hy hulle byeengeroep, Hy het tot hulle deur gelykenisse: "Hoe kan die Satan die Satan uitdryf?
3:24 Want as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, daardie koninkryk nie in staat is om op te staan.
3:25 En as 'n huis teen homself verdeeld is, daardie huis is nie in staat om op te staan.
3:26 En as die Satan het vandag opgestaan ​​het teen homself, Hy sou verdeel word, en hy sal nie in staat wees om op te staan; plaas die einde bereik hy.
3:27 Niemand is in staat om die goedere van 'n sterk man plunder, Hy in die huis gegaan het, tensy hy bind nie eers die sterk man, en dan sal hy sy huis beroof.
3:28 Voorwaar Ek sê vir julle, wat al die sondes sal vergewe word die mensekinders, en die lasteringe wat hulle sal gelaster het.
3:29 Maar hy wat teen die Heilige Gees sal gelaster het nie vergifnis in ewigheid het; plaas is hy skuldig aan die ewige oortreding. "
3:30 Want hulle het gesê: "Hy het 'n onreine gees."
3:31 En sy moeder en broers aangekom. En terwyl hulle buite staan, hulle aan hom gestuur, roep hom.
3:32 En die skare het rondom Hom gesit. En hulle het vir hom gesê, "Kyk, jou ma en jou broers is buite, soek jou. "
3:33 En te reageer op hulle, Hy het gesê, "Wie is my moeder en my broers?"
3:34 En rondkyk by diegene wat sit al rondom hom, Hy het gesê: "Kyk, my ma en my broers.
3:35 Want elkeen wat die wil van God gedoen het, dié is my broer, en my suster en moeder. "