CH 4 Mark

Mark 4

4:1 En weer, Hy het begin om te leer by die see. En 'n groot menigte is versamel by hom, soveel so dat, klim in 'n boot, Hy sit op die see. En die hele skare was op die land langs die see.
4:2 En Hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en hy het aan hulle gesê:, in sy lering:
4:3 "Luister. Kyk, 'n Saaier het uitgegaan om te saai.
4:4 En terwyl hy besig was saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls van die hemel het gekom en geëet.
4:5 Tog werklik, ander deel het op rotsagtige grond, waar dit het nie veel grond. En dit vinnig opstaan, want dit het geen diepte van grond.
4:6 En toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel, dit verdroog.
4:7 En sommige het tussen die dorings. En die dorings het opgekom en versmoor dit, en dit het nie produseer vrugte.
4:8 En 'n paar het in die goeie grond. En dit het vrug wat grootgeword, en 'n verhoogde, en opgelewer: sommige dertig, sommige sestig, en 'n paar honderd. "
4:9 En hy het gesê, "Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. "
4:10 En toe hy alleen, die twaalf, wat saam met hom was, vra hom oor die gelykenis.
4:11 En hy het vir hulle gesê: "Aan jou, dit gegee is om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir diegene wat buite, alles word deur gelykenisse:
4:12 'sodat, sien, hulle kan sien, en glad nie sien nie; en die gehoor, hulle kan hoor, en dit nie verstaan; sodat eniger tyd mag hulle omskep, en aan hulle sondes sal hulle vergewe word. "
4:13 En hy het vir hulle gesê: "Weet julle nie hierdie gelykenis verstaan? En so, hoe sal jy verstaan ​​al die gelykenisse?
4:14 Wie saai, saai die woord.
4:15 Nou is daar diegene wat langs die pad, waar die woord gesaai word. En toe hulle dit hoor, Satan kom vinnig en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai.
4:16 En insgelyks, Daar is diegene wat gesaai op rotsagtige grond. hierdie, wanneer hulle die woord hoor, aanvaar dit dadelik met blydskap.
4:17 Maar hulle het geen wortel in hulleself, en so is dit vir 'n beperkte tyd. And when next tribulation and persecution arises because of the word, hulle vinnig wegval.
4:18 En daar is ander wat in die dorings gesaai. Dit is hulle wat die woord hoor,
4:19 maar wêreldse take, en die misleiding van rykdom, en begeertes oor ander dinge kom in en verstik die woord, en dit is effektief sonder vrugte.
4:20 En daar is diegene wat gesaai op goeie grond, wat die woord hoor en aanneem; en hierdie vrugte dra: sommige dertig, sommige sestig, en 'n paar honderd. "
4:21 En hy het vir hulle gesê: "Sou iemand betree met 'n lamp in orde om dit te plaas onder 'n mandjie of onder 'n bed? Sou dit nie op 'n lampstaander geplaas?
4:22 Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word. Nie kon enigiets gedoen in die geheim, behalwe dat dit publiek kan gemaak word.
4:23 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. "
4:24 En hy het vir hulle gesê: "Dink na oor wat jy hoor. Met alles wat meet jy uit gemeet, dit sal terug vir julle gemeet word, en meer sal bygevoeg word vir julle.
4:25 Vir elkeen wat, om hom vir julle sal gegee. En elkeen het nie, uit hom ook wat hy het weggeneem. "
4:26 En hy het gesê: "Die koninkryk van God is soos volg: Dit is asof 'n mens sou saad gegooi op die grond.
4:27 En hy slaap en hy ontstaan, dag en nag. En die saad ontkiem en groei, alhoewel hy nie weet dit.
4:28 Vir die aarde vrug geredelik: eerste die plant, dan 'n aar, volgende die volle koring in die aar.
4:29 En wanneer die vrugte geproduseer, onmiddellik hy stuur die sekel, omdat die oes daar aangekom. "
4:30 En hy het gesê: "Tot watter moet ons vergelyk die koninkryk van God? Of om watter soort gelykenis moet ons dit voorstel?
4:31 Dit is soos 'n mosterdsaad wat, wanneer dit gesaai in die aarde, minder is as al die sade wat in die aarde.
4:32 En wanneer dit gesaai, dit groei op en word groter as al die plante, en dit maak groot takke, soveel so dat die voëls van die hemel in staat is onder sy skaduwee te leef. "
4:33 En met baie sulke gelykenisse het Hy die woord tot hulle, soveel as wat hulle in staat was om te hoor.
4:34 Maar hy het nie met hulle praat sonder gelykenis. nog afsonderlik, Hy het verduidelik alles aan sy dissipels.
4:35 En op daardie dag, En toe dit aand aangekom het, Hy sê vir hulle, "Laat ons oorvaar."
4:36 En die ontslag van die skare, Toe bring hulle hom, sodat hy in een boot, en ander bote was met hom.
4:37 En 'n groot storm wind plaasgevind, en die golwe het oor die boot, sodat die skuit toe was gevul.
4:38 En hy was in die spieël van die boot, slaap op die kussing. En hulle wakker hom en sê vir hom:, "Meneer, beteken dit dat ons vergaan nie aangaan?"
4:39 Toe staan, Hy bestraf die wind, en hy sê vir die see: "Silence. Word tot bedaring gebring. "En die wind het gaan lê. En 'n groot rustigheid plaasgevind.
4:40 En hy het vir hulle gesê: "Hoekom is jy bang? Het jy nog nie oor geloof?"En hulle getref met 'n groot vrees. En hulle het vir mekaar, "Wie dink jy is dit, dat beide wind en die see Hom gehoorsaam?"