CH 5 Mark

Mark 5

5:1 En hulle het oor die seestraat van die see gegaan na die streek van die Gadaréners.
5:2 En as hy uitgaan uit die boot, Hy dadelik ontmoet het, uit die grafte, deur 'n man met 'n onreine gees,
5:3 wat sy woonplek gehad met die grafte; nie het iemand in staat om hom te bind nie, selfs met kettings.
5:4 Vir die feit dat dikwels gebind is met kettings en kettings, Hy die kettings gebreek en verpletter die boeie; en niemand was in staat om hom te tem nie.
5:5 En hy was altyd, dag en nag, in die grafte, of in die berge, uitroep en homself met klippe stukkend.
5:6 En hy Jesus van ver, Hy hardloop en geliefd hom.
5:7 En skreeu met 'n groot stem, Hy het gesê: "Wat is ek vir jou, Jesus, die Seun van die Allerhoogste God? Ek bid julle by God, dat jy my nie te pynig nie. "
5:8 Vir sê hy vir hom, "Gaan weg van die man, jy onreine gees. "
5:9 Daarop vra Hy hom: "Wat is jou naam?"En Hy sê vir hom:, "My naam is Legio, want ons is baie. "
5:10 En hy smeek Hom dringend, sodat hy hom nie sou verdryf uit die streek.
5:11 En in daardie plek, naby die berg, daar was 'n groot trop varke, voeding.
5:12 En die geeste smeek hom, sê: "Stuur ons in die varke, sodat ons kan daardeur ingaan. "
5:13 En Jesus dadelik het hulle toestemming. En die onreine geeste, vertrek, vaar in die varke. En die trop van omtrent twee duisend gehaas af met 'n groot krag in die see, en hulle verdrink in die see.
5:14 Dan diegene wat hulle wei gevlug, en hulle dit in die stad en op die platteland. En hulle het almal uitgegaan om te sien wat daar gebeur het.
5:15 En hulle het by Jesus. En hulle het die man wat ontsteld was deur die duiwel, sit, geklee en met 'n normale verstand, en hulle het bang geword.
5:16 En diegene wat gesien het dit aan hulle verduidelik hoe hy gehandel het met die man wat die demoon gehad, en ook van die varke.
5:17 En hulle het Hom begin smeek, sodat hy sou onttrek van hul grense.
5:18 En terwyl Hy klim in die boot, die man wat ontsteld was deur die duiwels het Hom begin smeek, sodat hy met hom sou wees.
5:19 En hy het hom nie toelaat, maar hy het vir hom, "Gaan na jou eie mense, in jou eie huis, en kondig aan hulle watter groot is die dinge wat God vir jou gedoen het, en hoe hy jammer geneem op jou. "
5:20 En hy het gegaan en begin om te preek in die tien stede, hoe groot was die dinge wat Jesus vir hom gedoen het. En almal het gewonder.
5:21 En toe Jesus in die skuit oorgevaar het, oor die seestraat weer, 'n groot menigte het saam voor hom. En hy was naby die see.
5:22 En een van die owerstes van die sinagoge, wie se naam Jaïrus, genader. En toe hy Hom sien, Hy het uitgestrek op sy voete.
5:23 En hy gesmeek hom baie, sê: "Vir my dogter is naby die einde. Kom lê jou hand op haar, sodat sy gesond kan wees en kan lewe. "
5:24 En hy het saam met hom. En 'n groot menigte het Hom gevolg, en hulle gedruk op hom.
5:25 En daar was 'n vrou wat 'n vloei van bloed het vir twaalf jaar.
5:26 En sy het baie verduur van 'n paar dokters, en sy het alles wat sy besit met geen voordeel op alle spandeer, maar in plaas daarvan het sy erger.
5:27 Toe, toe sy gehoor het van Jesus, sy genader deur die skare agter hom, en sy sy kleed aangeraak;.
5:28 Want sy het gesê: "Want as ek raak selfs sy kleed, Ek sal gered word. "
5:29 En dadelik, die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy voel in haar liggaam dat sy genees was van die wond.
5:30 En Jesus het dadelik, besef by homself dat krag wat uit hom gegaan, draai om die skare, gesê, "Wie het my klere aangeraak?"
5:31 En sy dissipels sê vir Hom:, "Jy sien dat die skare druk rondom jou, en tog sê jy, "Wie het My aangeraak?"
5:32 En Hy kyk rond na die vrou wat dit gedoen het.
5:33 Tog werklik, die vrou, in vrees en bewing, om te weet wat in haar gebeur het, gegaan en het uitgestrek voor hom, en sy het vir hom gesê die volle waarheid.
5:34 En hy sê vir haar: "dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, en laat julle genees van jou wond. "
5:35 Terwyl dié een nog spreek, hulle kom uit die hoof van die sinagoge, sê: "Jou dogter is dood. Hoekom moeilikheid die Meester nog lastig?"
5:36 Maar Jesus, die woord wat gespreek is toe hy hoor, sê vir die owerste van die sinagoge: "Moenie bang wees nie. Jy moet net glo. "
5:37 En hy sal niemand toelaat om hom te volg, behalwe Petrus, en James, en Johannes, die broer van Jakobus.
5:38 En hulle het na die huis van die owerste van die sinagoge. En hy het 'n rumoer, en geween, en baie gehuil.
5:39 en nadat ons, Hy sê vir hulle: "Hoekom is jy versteur en geween? Die dogtertjie is nie dood, maar slaap. "
5:40 En hulle het Hom uitgelag. Tog werklik, nadat almal na buite uitgejaag, Hy het die vader en moeder van die meisie, en die wat saam met hom was,, en Hy self gegaan na die plek waar die meisie gelê.
5:41 En die neem van die meisie deur die hand, sê hy vir haar, "As dit vertaal," wat beteken, "Klein meisie, (Ek sê vir julle) ontstaan.
5:42 En dadelik het die jong meisie opgestaan ​​en begin rondloop. Nou was sy was twaalf jaar oud. En hulle was skielik getref met 'n groot verbasing.
5:43 En hy het hulle beveel streng, sodat niemand sou weet. En hy het vir hulle gesê haar iets te gee om te eet.