CH 8 Mark

Mark 8

8:1 In daardie dae, weer, toe daar 'n groot skare, en hulle het niks om te eet nie, saam roep sy dissipels, Hy sê vir hulle:
8:2 "Ek voel innig jammer vir die skare, omdat, kyk, hulle het nou volhard met my vir drie dae, en hulle het niks om te eet nie.
8:3 En as ek hulle kan uitstuur honger na hul huis, hulle kan op die pad beswyk. "Vir sommige van hulle kom van ver af.
8:4 En sy dissipels antwoord Hom, "Van waar sal enigiemand in staat wees om genoeg brood kry vir hulle in die woestyn?"
8:5 Daarop vra Hy hulle, "Hoeveel brode het julle?"Toe sê hulle:, "Sewe."
8:6 En hy opdrag gegee om die skare te gaan sit om te eet op die grond. En die neem van die sewe brode, dank, Hy het gebreek en gee dit aan sy dissipels om plek voor hulle. En hulle geplaas goed daar voor die skare.
8:7 En hulle het 'n paar vissies. En hy het hulle geseën, en hy het beveel dat hulle voor hulle geplaas word.
8:8 En hulle het geëet en versadig. En hulle het wat was oorskiet van die fragmente: sewe mandjies.
8:9 En diegene wat geëet het, was omtrent vier duisend. En hy ontslaan hulle.
8:10 En dadelik klim in 'n boot met sy dissipels, Hy het na die streke van Dalmanúta.
8:11 En die Fariseërs het uitgegaan en begin om met Hom te twis, soek van Hom 'n teken uit die hemel, hom toets.
8:12 En sug diep in gees, Hy het gesê: "Waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Amen, Ek sê vir julle, al is dit net 'n teken sal aan hom gegee word aan die volgende geslag!"
8:13 En stuur hulle weg, Hy klim in die boot weer, en hy het gegaan oor die see.
8:14 En hulle het vergeet om brode saam te neem. En hulle het geen met hulle het in die boot, behalwe een brood.
8:15 En hy opdrag gegee, sê: "Dink aan en oppas vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes."
8:16 En hulle bespreek dit met mekaar, sê, "Vir ons geen brode het nie."
8:17 En Jesus, aangesien ons dit weet, sê vir hulle: "Hoekom dink jy van mening is dat dit is omdat jy geen brood? Het jy nog nie weet of verstaan? Het jy nog blindheid in jou hart?
8:18 Het julle oë, hoef jy nie te sien? En het julle ore, hoef jy nie hoor? Onthou julle nie,
8:19 wanneer ek breek die vyf liefdes onder die vyfduisend, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie?"Hulle het vir hom gesê, "Twaalf."
8:20 "En toe die sewe brode was onder die vierduisend, hoeveel mandjies vol stukke het julle opgetel?"En hulle sê vir hom:, "Sewe."
8:21 En hy het vir hulle gesê, "Hoe is dit dat jy nie nog verstaan?"
8:22 En hulle het na Betsáida. En hulle het 'n blinde man na Hom. En hulle versoekskrif hom, sodat hy hom kon aanraak.
8:23 En neem toe die blinde by die hand, Hy het hom buite die dorp. En om spoeg op sy oë, hom die hande opgelê hom, Hy het hom gevra of hy enigiets kan sien.
8:24 En opgekyk, Hy het gesê, "Ek sien die mense, maar hulle is soos loop bome."
8:25 Volgende geplaas hy sy hande weer oor sy oë, en hy het begin om te sien. En hy is herstel, sodat hy alles duidelik kan sien.
8:26 En hy het hom na sy huis, sê, "Gaan na jou eie huis, en as jy gaan in die dorp, vertel niemand nie. "
8:27 Toe gaan Jesus saam met sy dissipels na die dorpe van Cesaréa-Filippi. En op die pad, Hy bevraagteken sy dissipels, sê vir hulle, "Wie sê die mense dat Ek?"
8:28 En hulle het hom geantwoord deur te sê: "Johannes die Doper, ander Elia, nog ander dalk een van die profete. "
8:29 Toe sê hy vir hulle, "Tog werklik, wie sê julle is Ek?"Peter het gereageer deur te sê om hom te, "U is die Christus."
8:30 En Hy het hulle gewaarsku, nie aan enigiemand oor hom te vertel.
8:31 En hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die mens baie moet ly, en word deur die ouderlinge verwerp, en deur die hoë priesters, en die skrifgeleerdes, en gedood, en ná drie dae opstaan.
8:32 En hy het die woord openlik. En Petrus, neem hom opsy, begin om hom reg.
8:33 En draai weg en kyk na sy dissipels, Hy vermaan Peter, sê, "Kry agter my, Satan, omdat julle nie die dinge van God verkies, maar die dinge wat van die mense. "
8:34 En roep die skare saam met sy dissipels saam, Hy sê vir hulle, "As iemand kies om my te volg, moet hy homself verloën, en sy kruis opneem, en My volg.
8:35 Want elkeen sal gekies het om sy lewe te red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe verloor het, ter wille van my en vir die Evangelie, hy sal dit red.
8:36 Vir hoe dit tot voordeel van 'n man, as hy die hele wêreld, en nog skade aan sy siel?
8:37 Of, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
8:38 Want elkeen wat hom skaam vir My is en my woorde, onder hierdie owerspelige en sondige geslag, die Seun van die mens sal ook skaam vir hom wees, wanneer hy sal kom in die heerlikheid van sy Vader, met die heilige engele. "
8:39 En hy het vir hulle gesê, "Voorwaar Ek sê vir julle, dat daar 'n paar onder diegene wat hier staan ​​wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God kom in krag. "