CH 10 Matthew

Matthew 10

10:1 En nadat saam sy twaalf dissipels geroep, Hy het hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simon, who is called Peter, en Andréas, sy broer,
10:3 James van Sebedéüs, and John his brother, Philip en Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, en James van Alféüs, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, en Judas Iskariot, wat verraai hom.
10:5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur, hulle opdrag gee, sê: "Moenie reis deur die weg van die heidene, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane,
10:6 maar in plaas daarvan gaan na die skape wat van die huis van Israel het geval.
10:7 En hulle gaan weg, preek, sê: Want die koninkryk van die hemele het naby gekom. "
10:8 Genees die siekes, wek dooies, reinig melaatses, duiwels uit. Jy het vrylik ontvang, so gee vrylik.
10:9 Moenie kies om goud besit, of silwer, nie geld in jou gordels,
10:10 nie voorsiening vir die reis, nie twee kledingstukke, of skoene, of 'n stok. Want die arbeider is geregtig op sy gedeelte.
10:11 Nou, in watter stad of dorp julle sal betree, navraag te doen oor wie 'n waardige daarbinne. En bly daar totdat julle vertrek.
10:12 Toe, wanneer jy in die huis, groet dit, sê, 'Vrede vir hierdie huis.'
10:13 En as, inderdaad, daardie huis is waardig, jou vrede sal op hom rus. Maar as dit nie waardig, jou vrede sal na julle terugkeer.
10:14 And whoever has neither received you, nor listened to your words, departing from that house or city, shake off the dust from your feet.
10:15 Voorwaar Ek sê vir julle, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Kyk, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Daarom, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 Maar pas op vir die mense. Want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en sal hulle julle gésel in hulle sinagoges.
10:18 En jy sal gelei word voordat beide goewerneurs en konings ter wille van My, tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene.
10:19 Maar toe hulle oorhandig jy oor, kies nie na te dink oor hoe of wat om te praat. Vir wat om te spreek, dit sal aan u gegee word in daardie uur.
10:20 Want dit is wat jy nie wat sal praat, maar die Gees van julle Vader, wat in julle spreek.
10:21 En broer sal oorhandig broer aan die dood, en pa sal oorhandig seun. En kinders sal teen hulle ouers opstaan ​​en bring oor hul dood.
10:22 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam. Maar wie sal volhard het, tot by die einde, hy sal gered.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Voorwaar Ek sê vir julle, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 Daarom, hulle nie vrees. Want daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word, nie weggesteek wat nie bekend sal word nie.
10:27 Wat Ek vir julle in die donker, praat in die lig. En wat jy hoor fluister in die oor, preek bo die dakke.
10:28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar is nie in staat om die siel dood te maak. Maar in plaas daarvan vrees Hom wat magtig is om die siel sowel as die liggaam in die hel te vernietig.
10:29 Word twee mossies vir 'n klein muntstuk? En nog nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader.
10:30 Want selfs die hare van julle hoof is almal getel.
10:31 Daarom, Moenie bang wees nie. Jy is meer werd as baie mossies.
10:32 Daarom, almal wat my erken voor die mense, Ek sal ook erken voor my Vader, wat in die hemel.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, wat in die hemel.
10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde. Ek het gekom, nie om vrede te bring, maar die swaard.
10:35 Want Ek het 'n man teen sy vader verdeel, en 'n dogter en haar moeder, en 'n dogter-in-wet teen haar ma-in-wet.
10:36 En die vyande van 'n man sal diegene wees van sy eie huishouding.
10:37 Wie sy vader of moeder bo My is My nie waardig nie. En wie seun of dogter is lief bo my is My nie waardig nie.
10:38 En wie nie sy kruis opneem, en volg my is My nie waardig nie.
10:39 Wie sy lewe vind,, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor het as gevolg van my, sal dit vind.
10:40 Elkeen wat jy, ontvang My. En elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur.
10:41 Wie 'n profeet ontvang, in die naam van 'n profeet, die loon van 'n profeet ontvang. En elkeen wat die net in die naam van die regverdige sal die loon van die net te ontvang.
10:42 En elkeen sal gee, selfs een van die minste van hierdie, 'n koppie koue water om te drink, uitsluitlik in die naam van 'n dissipel: Voorwaar Ek sê vir julle, Hy sal nie verloor nie sy beloning. "