CH 14 Matthew

Matthew 14

14:1 In daardie tyd, Herodes, die viervors gehoor die nuus oor Jesus.
14:2 En hy sê aan sy dienaars:: "Hierdie man is Johannes die Doper. Hy het opgestaan ​​uit die dood, en dit is hoekom wonderwerke is aan die werk in hom. "
14:3 Want Herodes het Johannes aangekeer, en hy het hom gebind, en hom in die gevangenis, as gevolg van Herodias, die vrou van sy broer.
14:4 Want Johannes was om hom te vertel, "Dit is nie geoorloof om haar te hê nie."
14:5 En hoewel hy hom wou doodmaak, Hy was bang vir die mense, omdat hulle hom gehou om 'n profeet te wees.
14:6 Toe, op Herodes se verjaarsdag, die dogter van Heródias gedans in hul midde, en dit was goed in Herodus.
14:7 En so het hy met 'n eed beloof om haar alles wat sy sou vra hom gee.
14:8 Maar, nadat aangeraai om deur haar ma, sy het gese, "Gee my hier, op 'n skinkbord, die hoof van Johannes die Doper. "
14:9 Toe word die koning baie hartseer. Maar as gevolg van sy eed, en as gevolg van diegene wat aan tafel was met hom, Hy het beveel dat dit gegee moes word.
14:10 En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof.
14:11 Sy hoof is op 'n skottel gebring, en daaraan is dit gegee om die meisie, en sy het dit na haar moeder.
14:12 En sy dissipels het nader gekom en hulle het die lyk, en hy is begrawe dit. en sy aankoms, hulle dit aan Jesus.
14:13 En toe Jesus dit hoor, Hy het hom uit daar met die boot, na 'n verlate plek alleen. En toe die skare het dit gehoor, hulle het agter hom aan te voet van die stede.
14:14 En gaan uit, Hy het 'n groot menigte, en hy het jammer op hulle, en hy genees hulle siekes.
14:15 En toe dit aand aangekom, sy dissipels het hom genader, sê: "Dit is 'n eensame plek vertrek, en die uur is nou verby. Stuur die skare weg, sodat, deur te gaan na die dorpe, hulle kan kos te koop vir hulself. "
14:16 Maar Jesus sê vir hulle: "Hulle het nie nodig om te gaan. Gee hulle iets om self te eet. "
14:17 Hulle antwoord Hom:, "Ons het niks hier, behalwe vyf brode en twee visse. "
14:18 Hy sê vir hulle:, "Bring dit hier vir My."
14:19 En toe hy die skare beveel om te sit op die gras, Hy neem die vyf brode en die twee visse, en kyk op na die hemel, Hy geseën en gebreek en het die brood aan die dissipels, en dan die dissipels aan die skare.
14:20 En hulle het almal geëet en versadig. En hulle het die oorblyfsels: twaalf mandjies vol brokstukke.
14:21 En die getal van diegene wat geëet het, was omtrent vyf duisend manne, buiten die vroue en kinders.
14:22 En Jesus dadelik verplig sy dissipels te klim in die boot, en aan hom voorafgaan in die kruising van die see, terwyl hy ontslaan die skares.
14:23 En nadat die skare van die hand gewys, Hy het opgevaar alleen op 'n berg om te bid. En toe dit aand aangekom, Hy was alleen daar.
14:24 Maar in die middel van die see, die boot was wat oor geteister deur die golwe. Want die wind was teen hulle.
14:25 Toe, in die vierde nagwaak het, Hy het tot by hulle, wandelende op die see.
14:26 En toe hy sien hoe hy daar loop op die see, hulle versteur, sê: "Dit moet 'n spook wees." En hulle het geskreeu, as gevolg van vrees.
14:27 En dadelik, Jesus het met hulle, sê: "Glo. Dit is ek. Moenie bang wees nie."
14:28 Daarop sê Petrus gereageer deur te sê, "Here, As dit is wat jy, bestel my na jou toe kom oor die waters. "
14:29 En hy het gesê, "Kom." En Petrus, neerdaal uit die boot, stap oor die water, so as om te gaan na Jesus.
14:30 Tog werklik, aangesien die wind was sterk, Hy was bang. En as hy begin sink, roep hy uit, sê: "Here, red my. "
14:31 En Jesus het dadelik uitgebrei sy hand en sy arms om hom. En hy het vir hom gesê, "O bietjie in die geloof, waarom het jy getwyfel?"
14:32 En toe hulle opgevaar in die boot, die wind het gaan lê.
14:33 Dan diegene wat in die skuit was, het nader gekom en geliefd hom, sê: "Voorwaar, U is die Seun van God. "
14:34 And having crossed the sea, hulle het geseil na die land van Genesaret.
14:35 And when the men of that place had recognized him, they sent into all that region, and they brought to him all who had maladies.
14:36 En hulle versoekskrif hom, so that they might touch even the hem of his garment. And as many as touched it were made whole.