CH 16 Matthew

Matthew 16

16:1 And Pharisees and Sadducees approached him to test him, and they asked him to show them a sign from heaven.
16:2 But he responded by saying to them: “When evening arrives, jy sê, ‘It will be calm, for the sky is red,'
16:3 en in die oggend, ‘Today there will be a storm, for the sky is red and gloomy.’ So then, you know how to judge the appearance of the sky, but you are unable to know the signs of the times?
16:4 An evil and adulterous generation seeks a sign. And a sign shall not be given to it, except the sign of the prophet Jonah.” And leaving them behind, Hy het gegaan.
16:5 And when his disciples went across the sea, they forgot to bring bread.
16:6 En hy het vir hulle gesê, “Consider and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”
16:7 But they were thinking within themselves, sê, “It is because we have not brought bread.”
16:8 Toe Jesus, aangesien ons dit weet, gesê: “Why do you consider within yourselves, O bietjie in die geloof, that it is because you have no bread?
16:9 Do you not yet understand, nor remember, the five loaves among the five thousand men, and how many containers you took up?
16:10 Or the seven loaves among the four thousand men, and how many baskets you took up?
16:11 Why do you not understand that it was not because of bread that I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees?"
16:12 Then they understood that he was not saying that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees.
16:13 Toe gaan Jesus in dele van Cesaréa-Filippi. Daarop vra Hy sy dissipels, sê, "Wie sê die mense dat die Seun van die mens is?"
16:14 En hulle sê, "Sommige Johannes die Doper, en ander sê Elia, nog ander sê Jeremia of een van die profete. "
16:15 Jesus sê vir hulle, "Maar wat doen jy sê dat ek?"
16:16 Simon Petrus het in reaksie gesê, "U is die Christus, die Seun van die lewende God. "
16:17 En in reaksie, Jesus sê vir hom: "Gelukkig is jy, Simon seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel.
16:18 En Ek sê vir julle, Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat julle ook al op die aarde bind, sal gebonde wees, selfs in die hemel. En wat julle ook al mag vrystel op aarde sal vrygelaat word, selfs in die hemel. "
16:20 Dan beveel hy sy dissipels dat hulle niemand dat hy Jesus Christus te vertel.
16:21 Van toe af het, Jesus begin om te openbaar aan sy dissipels dat dit nodig was vir hom om te gaan na Jerusalem, en om te ly veel van die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die leiers van die priesters, en word vermoor, en weer opstaan ​​op die derde dag.
16:22 En Petrus, neem hom opsy, begin Hom bestraf, sê, "Here, kan dit wees ver van jou af; Dit bly nie met jou gebeur nie. "
16:23 En wegdraai, Jesus sê vir Petrus:: "Kry agter my, Satan; jy is 'n struikelblok vir my. Vir jou is nie optree volgens wat van God, maar volgens wat die mense geag. "
16:24 Toe sê Jesus vir sy dissipels: "As iemand gewillig is om na My te kom nie, moet hy homself verloën, en sy kruis opneem, en My volg.
16:25 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe verloor het om My ontwil, sal dit vind.
16:26 Vir hoe dit tot voordeel van 'n man, as hy die hele wêreld, nog werklik ly skade aan sy siel? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
16:27 Want die Seun van die mens sal kom in die heerlikheid van sy Vader, om met sy engele. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade.
16:28 Voorwaar Ek sê vir julle, Daar is 'n paar onder diegene wat hier staan, wie sal nie sterwe, totdat hulle die Seun van die mens kom in sy regering. "