CH 17 Matthew

Matthew 17

17:1 En ná ses dae, Jesus took Peter and James and his brother John, and he led them onto a lofty mountain separately.
17:2 And he was transfigured before them. And his face shined brightly like the sun. And his garments were made white like snow.
17:3 En kyk, there appeared to them Moses and Elijah, speaking with him.
17:4 And Peter responded by saying to Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. As jy bereid is om, let us make three tabernacles here, een vir jou, one for Moses, en een vir Elia. "
17:5 En terwyl Hy nog spreek, kyk, a shining cloud overshadowed them. En kyk, there was a voice from the cloud, sê: "Dit is my geliefde Seun, with whom I am well pleased. Luister na Hom. "
17:6 And the disciples, dit hoor, fell prone on their face, and they were very afraid.
17:7 And Jesus drew near and touched them. En hy het vir hulle gesê, “Rise up and do not be afraid.”
17:8 Toe slaan hulle hul oë, they saw no one, except Jesus alone.
17:9 En terwyl hulle besig was neerdaal uit die berg, Jesus hulle beveel, sê, "Vertel niemand oor die visie, voordat die Seun van die mens het opgestaan ​​uit die dood. "
17:10 En sy dissipels het Hom gevra, sê, "Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat dit nodig is vir Elia eers kom?"
17:11 Maar in reaksie, Hy sê vir hulle: "Elijah, inderdaad, sal kom en sal alles herstel;.
17:12 Maar Ek sê vir julle, Elia het reeds aangekom, en hulle het hom nie herken, maar hulle het alles wat hulle wou hom. So ook sal die Seun van die mens ly aan hulle. "
17:13 Toe verstaan ​​die dissipels dat Hy met hulle gespreek het oor Johannes die Doper.
17:14 En toe hy aankom by die menigte, 'n man hom genader, val op sy knieë voor Hom, sê: "Here, ontferm U oor my seun, want hy is 'n epileptiese, en hy ly skade. Want hy val dikwels in die vuur, en dikwels ook in water.
17:15 En ek het hom na u dissipels, maar hulle was nie in staat om hom te genees. "
17:16 Toe Jesus gereageer deur te sê: "Wat 'n ongelowige en verdraaide geslag! Hoe lank sal Ek by julle wees,? Hoe lank sal ek verduur jy? Bring hom hier vir My. "
17:17 En Jesus het hom bestraf, en die duiwel het van hom, en die seun het gesond geword van daardie uur af.
17:18 Toe die dissipels na Jesus afsonderlik en sê:, "Hoekom is ons nie in staat is om hom uit te dryf?"
17:19 Jesus sê vir hulle: "Deur julle ongeloof. Voorwaar Ek sê vir julle, beslis, as julle geloof sal hê soos 'n mosterdsaad, jy sal vir hierdie berg sê, 'Skuif weg hiervandaan daarnatoe,En dit sal beweeg. En niks sal vir julle onmoontlik wees.
17:20 Maar hierdie soort is nie uitdryf, behalwe deur gebed en vas nie. "
17:21 And when they were conversing together in Galilee, Jesus sê vir hulle: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 En hulle sal Hom doodmaak, maar hy sal opstaan ​​op die derde dag. "En hulle het baie hartseer.
17:23 En toe hulle aangekom het in Kapérnaüm, diegene wat die halfsikkel ingesamel genader Peter, en hulle het vir hom gesê, "Maak nie: Betaal julle Meester die halfsikkel?"
17:24 Hy het gesê, "Ja." En toe hy in die huis gekom, Jesus het voor hom, sê: "Hoe lyk dit vir jou, Simon? Die konings van die aarde, Van wie neem hulle ontvang huldeblyk of die sensus belasting: uit hul eie seuns of van die vreemdelinge?"
17:25 En hy het gesê, "Van buitelanders." Jesus sê vir hom: "Dan is die seuns vry.
17:26 Maar sodat ons kan nie 'n hindernis vir hulle geword: gaan na die see, en gooi 'n hoek, en neem die eerste vis wat grootgemaak, en as jy sy bek oopmaak, jy sal 'n sikkel vind. Neem dit en gee dit aan hulle, vir my en vir jou. "