CH 2 Matthew

Matthew 2

2:1 En so, wanneer Jesus gebore is in Bethlehem van Juda, in die dae van koning Herodes, kyk, Magi uit die Ooste het in Jerusalem,
2:2 sê: "Waar is hy wat gebore koning van die Jode? Want ons het sy ster gesien het in die ooste, en ons het gekom om hom te aanbid. "
2:3 Toe koning Herodes, dit hoor, versteur, en die hele Jerusalem saam met hom.
2:4 En bymekaar laat kom die hele leiers van die priesters, en die skrifgeleerdes van die volk, Hy het raad gehou met hulle oor waar die Christus gebore sou word.
2:5 En hulle het vir hom gesê: "In Betlehem in Judea. Want so is geskryf deur die profeet:
2:6 'En jy, Bethlehem, die land van Juda opgesteek, is volstrek nie die geringste onder die leiers van Juda. Want van julle sal uittrek die vors wat sal my volk Israel te lei. "
2:7 Toe het Herodes, rustig roeping van die konings, ywerig geleer uit hulle die tyd wanneer die ster se verskyning uitgevra na hulle.
2:8 En stuur dit in Bethlehem, Hy het gesê: "Gaan en ywerig vrae oor die seuntjie vra. En wanneer jy hom gevind, rapporteer terug na my, sodat ek, te, mag kom en aanbid Hom. "
2:9 En toe hulle die koning aangehoor het, hulle het gegaan. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle, selfs tot, aankom, Hy bly staan ​​bo die plek waar die kind was.
2:10 Toe, sien die ster, hulle verbly deur 'n baie groot blydskap.
2:11 En nadat ons die huis, hulle het die seun met sy moeder Maria. En so, val uitgestrek, hulle geliefd hom. En die opening van hul skatte, gee hulle Hom geskenke: goud, wierook, en mirre.
2:12 En 'n reaksie in die slaap dat hulle nie mag terugkeer na Herodus te verkry, hulle het teruggegaan deur 'n ander manier om hul eie streek.
2:13 En nadat hulle eers weggetrek het, kyk, 'n Engel van die Here verskyn in slaap te Joseph, sê: "Staan op, en neem die seun en sy ma, en vlug na Egipte. En bly daar totdat ek jou sê. Want dit sal gebeur dat Herodus die seun sal poog om hom te vernietig. "
2:14 En opstaan, Hy het die seun en sy moeder in die nag, en hom in Egipte.
2:15 En hy het daar gebly, tot die dood van Herodes, ten einde te voldoen wat gespreek is deur die Here deur die profeet, sê: "Uit Egipte, Ek my Seun geroep. "
2:16 Toe het Herodes, sien dat hy mislei het deur die konings, was baie kwaad. En so het hy met al die seuns wat in Bethlehem was dood, en in al sy grense, van twee jaar oud en onder, volgens die tyd wat hy geleer het deur die bevraagtekening van die konings.
2:17 Dan wat gespreek is deur die profeet Jeremia was vervul, sê:
2:18 " 'N Stem is in Rama gehoor:, groot geween en weeklag: Rachel huil vir haar seuns. En sy was nie bereid om getroos, omdat hulle nie meer nie. "
2:19 Toe, toe Herodes oorlede, kyk, 'n Engel van die Here verskyn in slaap aan Josef in Egipte,
2:20 sê: "Staan op, en neem die seun en sy ma, en gaan na die land van Israel. Vir diegene wat op soek na die lewe van die seun het verbygegaan. "
2:21 Toe staan, Hy het die seun en sy ma, en hy het weggetrek na die land van Israel.
2:22 Toe, hoor dat Archel s oor Judiakoning was in die plek van sy vader Herodes, Hy was bang om daarheen te gaan. En 'n waarskuwing in slaap, Hy onttrek in dele van Galilea.
2:23 en sy aankoms, Hy het in 'n stad wat Nasaret genoem, ten einde te voldoen wat gespreek is deur die profete: "Want Hy Nasaréner genoem word."