CH 22 Matthew

Matthew 22

22:1 En reageer, Jesus weer met hulle gepraat het in gelykenisse, sê:
22:2 "Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat koning was, wat 'n troue gevier vir sy seun.
22:3 Daarna stuur hy sy diensknegte na die genooides na die bruilof te roep. Maar hulle was nie bereid om te kom.
22:4 Weer, Hy het ander dienaars, sê, "Sê vir die genooide: Kyk, Ek het my maaltyd voorberei. My bulle en vetgemaakte vee is dood, en al is gereed. Kom na die bruilof. "
22:5 Maar hulle ignoreer hierdie en hulle het gegaan: een na sy landgoed, en 'n ander na sy handelsaak.
22:6 Tog werklik, die res gegryp sy dienaars en, hulle het behandel word met minagting, vermoor hulle.
22:7 En toe die koning die woord hoor,, hy het kwaad geword. En die uitstuur van sy leërmagte, Hy vernietig daardie moordenaars, en hy het hulle stad.
22:8 Toe sê hy aan sy dienaars:: 'Die troue, inderdaad, is opgestel. Maar die genooides was dit nie werd.
22:9 Daarom, gaan uit na die maniere, en noem wie jy sal vind om die troue. "
22:10 En sy dienaars, vertrek in die weë, versamel al diegene wat hulle gevind, slegte en goeie, en die bruilofsaal het vol gaste.
22:11 Toe het die koning na die gaste te kyk. En hy het 'n man daar buite wat nie bekleed was met 'n bruilofskleed.
22:12 En hy het vir hom gesê, "Vriend, hoe is dit dat jy hier sonder 'n bruilofskleed aan het geloop?"Maar hy was stomgeslaan.
22:13 Toe sê die koning vir sy dienaars: 'Bind sy hande en voete, en werp hom in die buitenste duisternis, Daar sal geween wees en gekners van die tande.
22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies. "
22:15 Daarop stel die Fariseërs, gaan uit, beraadslaag oor hoe hulle Hom kon verstrik in spraak.
22:16 En hulle stuur hul dissipels na Hom, saam met die Herodiane, sê: "Meneer, ons weet dat jy die waarheid praat is, en dat jy leer die weg van God in waarheid, en dat die invloed van ander is niks om jou te. Omdat julle nie oorweeg die reputasie van die mense.
22:17 Daarom, vertel ons, hoe lyk dit vir julle? Is dit geoorloof om die sensus belasting te betaal aan die keiser, of nie?"
22:18 Maar Jesus, wetende hulle boosheid, gesê: "Hoekom het jy my toets, huigelaars?
22:19 Wys my die muntstuk van die sensus belasting. "Toe gee hulle Hom 'n penning.
22:20 En Jesus sê vir hulle, "Wie se beeld is hierdie, en wie inskripsie?"
22:21 Hulle sê vir hom:, "Die keiser s'n." Toe sê Hy vir hulle:, "Betaal dan aan die keiser wat die keiser; en aan God wat God. "
22:22 En hoor, hulle het gewonder. And having left him behind, hulle het gegaan.
22:23 In daardie dag, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, hom genader. En hulle het Hom gevra,
22:24 sê: "Meneer, Moses gesê: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, gesterf. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, en die derde, even to the seventh.
22:27 En laaste van almal, the woman also passed away.
22:28 In die opstanding, dan, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, ook nie die krag van God.
22:30 For in the resurrection, hulle sal nie trou, nie gegee word in die huwelik. Plaas, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, vir jou sê:
22:32 "Ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 En toe die skare dit hoor, Hulle het gewonder oor sy leer.
22:34 Maar die Fariseërs, hoor dat hy veroorsaak het dat die Sadduseërs om stil te bly, bymekaar gekom het as 'n.
22:35 En een van hulle, 'n leraar van die wet, vra hom, om hom op die proef:
22:36 "Meneer, wat is die groot gebod in die wet?"
22:37 Jesus sê vir hom: "Jy mag die liefde van die Here jou God uit jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. "
22:38 Dit is die grootste en die eerste gebod.
22:39 Maar die tweede is soortgelyk aan dit: 'Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. "
22:40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet, en ook die profete. "
22:41 Toe, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 sê: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"Hulle het vir hom gesê, “David’s.”
22:43 Hy sê vir hulle:: “Then how can David, in the Spirit, call him Lord, sê:
22:44 'Die Here het tot my Here: Sit aan my regterhand, until I make your enemies your footstool?'
22:45 So dan, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.