CH 25 Matthew

Matthew 25

25:1 "Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde, wat, neem hulle lampe, uitgegaan om die bruidegom en die bruid te ontmoet.
25:2 Maar vyf van hulle was verstandig, en vyf was verstandig.
25:3 Vir die vyf dwase, hul lampe gebring, het olie nie saamneem.
25:4 Tog werklik, die omsigtige kinders het die olie, in hul houers, met die lampe.
25:5 Sedert die bruidegom lank wegbly, hulle almal aan die slaap geraak, en hulle slaap.
25:6 Maar in die middel van die nag, 'n geskreeu het uitgegaan: Kyk, die bruidegom arriveer. Gaan uit hom tegemoet. "
25:7 Toe staan ​​al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
25:8 Maar die dwaas was, sê aan die verstandiges, "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe word geblus. "
25:9 Die omsigtige gereageer deur te sê, 'Sodat daar nie miskien dalk nie genoeg wees vir ons en vir julle wees, dit sal beter wees vir jou om te gaan na die verkopers en koop vir julleself.
25:10 Maar terwyl hulle op pad was om dit te koop, die bruidegom opgedaag. En diegene wat bereid is met hom ingevaar om die troue, en die deur is gesluit.
25:11 Tog werklik, aan die einde, die oorblywende maagde ook aangekom, sê, 'Here, Here, oop te maak vir ons. "
25:12 Maar hy het gereageer deur te sê, 'Voorwaar Ek sê vir julle, Ek ken jou nie.'
25:13 En so moet jy waaksaam wees, omdat jy nie die dag of die uur weet.
25:14 Want dit is soos 'n man wat uiteensit op 'n lang reis, wat sy dienaars geroep en aan hulle sy besittings.
25:15 En aan die een gee hy vyf talente, en aan die ander twee, nog 'n ander het hy een, aan elkeen na sy eie vermoë. en dadelik, Hy uiteengesit.
25:16 Dan wie hy vyf talente ontvang het uitgegaan, en hy het gebruik gemaak van hierdie, en hy opgedoen nog vyf.
25:17 En insgelyks, Hy wat die twee ontvang het gekry 'n ander twee.
25:18 Maar wie het een ontvang, gaan uit, grawe in die aarde, en hy weggesteek die geld van sy heer.
25:19 Tog werklik, na 'n lang tyd, die heer van daardie diensknegte teruggekeer en hy met hulle afgereken.
25:20 En toe hy wie het vyf talente ontvang genader, het hy nog vyf talente, sê: 'Here, julle oorgelewer vyf talente vir my. Kyk, Ek het dit met nog vyf. "
25:21 Sy heer sê vir hom: 'Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg. Aangesien jy getrou was oor 'n paar dinge, Ek sal jou wys oor baie dinge. Gaan in die blydskap van julle heer. "
25:22 Toe hy wat het twee talente het ook genader, en hy het gesê: 'Here, julle oorgelewer twee talente vir my. Kyk, Ek het nog twee gekry. "
25:23 Sy heer sê vir hom: 'Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg. Aangesien jy getrou was oor 'n paar dinge, Ek sal jou wys oor baie dinge. Gaan in die blydskap van julle heer. "
25:24 Toe het die een wat die een talent ontvang, nader, gesê: 'Here, Ek weet dat u 'n harde man. Jy maai waar u nie gesaai, en bymekaarmaak waar u nie verspreide.
25:25 En so, bang, Ek gaan begrawe jou talent in die grond. Kyk, jy het wat aan u behoort.
25:26 Maar sy heer sê vir hom in reaksie: "Julle bose en lui kneg! Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het, en bymekaarmaak waar ek nie verspreide.
25:27 Daarom, jy moet my geld gedeponeer met die bankiers, en dan, by my aankoms, ten minste ek sou ontvang wat aan My behoort, met rente.
25:28 En so, neem die talent van hom weg en gee dit die een wat die tien talente.
25:29 Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal in oorvloed. Maar van hom wat nie het nie, ook wat hy blyk te hê, sal afgeneem word.
25:30 En gooi dit nutteloos dienskneg uit in die buitenste duisternis, Daar sal geween wees en gekners van die tande.
25:31 Maar wanneer die Seun van die mens sal aangekom het in sy majesteit, en al die engele saam met Hom, dan sal hy sit op die stoel van sy majesteit.
25:32 En al die nasies sal ingesamel word voor hom. En hy sal hulle van mekaar afskei, net soos 'n herder die skape van die bokke.
25:33 En hy sal stasie die skape, inderdaad, aan sy regterhand, en die bokke aan sy linkerhand.
25:34 Dan sal die Koning sal hulle antwoord aan diegene wat sal wees op sy reg: Kom, jy geseëndes van my Vader. Besit die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld.
25:35 Want Ek het honger, en jy my gegee het om te eet; Ek het dors gehad, en jy my gegee het om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en jy het my in;
25:36 naak, en jy my bedek; siek, en julle het My besoek; Ek was in die tronk, en jy het na my gekom. "
25:37 Toe die net sal hom verhoor, sê: 'Here, wanneer het ons sien jy honger, en gevoed jy; dors, en gegewe jy drink?
25:38 En toe het ons julle gesien hoe 'n vreemdeling, en geneem wat jy in? of naak, en bedek jou?
25:39 Of wanneer het ons sien jy siek, of in die tronk, en besoek aan jou?'
25:40 En in reaksie, die Koning sal vir hulle sê, 'Voorwaar Ek sê vir julle, wanneer jy dit gedoen het vir een van hierdie, die minste van my broers, jy het dit vir my. "
25:41 Dan sal Hy ook sê, aan diegene wat sal wees op sy linker: 'Gaan weg van my, jy vloek getref word kinders, in die ewige vuur, wat bereid was om vir die duiwel en sy engele.
25:42 Want Ek het honger, en julle het My nie te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My nie te gee om te drink;
25:43 Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie in te neem; naak, en julle het My nie te dek; siek en in die tronk, en julle het My nie besoek nie. "
25:44 Dan sal hulle Hom ook antwoord, sê: 'Here, wanneer het ons sien jy honger, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die tronk, en U nie gedien jy?'
25:45 Dan sal hy reageer op hulle deur te sê: 'Voorwaar Ek sê vir julle, wanneer jy dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes, ook het jy dit aan my doen. "
25:46 En hulle sal gaan in die ewige straf, maar die regverdige sal uit gaan in die ewige lewe. "