CH 28 Matthew

Matthew 28

28:1 Now on the morning of the Sabbath, when it began to grow light on the first Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary went to see the sepulcher.
28:2 En kyk, 'n groot aardbewing plaasgevind. For an Angel of the Lord descended from heaven, and as he approached, he rolled back the stone and sat down on it.
28:3 Now his appearance was like lightning, and his vestment was like snow.
28:4 Toe, out of fear of him, the guards were terrified, and they became like dead men.
28:5 Then the Angel responded by saying to the women: "Moenie bang wees nie. For I know that you are seeking Jesus, who was crucified.
28:6 Hy is nie hier nie. For he has risen, net soos hy gesê. Come and see the place where the Lord was placed.
28:7 En toe, go quickly, and tell his disciples that he has risen. En kyk, he will precede you to Galilee. There you shall see him. dit, I have told you beforehand.”
28:8 And they went out of the tomb quickly, with fear and in great joy, running to announce it to his disciples.
28:9 En kyk, Jesus ontmoet hulle, sê, "Ons groet u." Maar hulle het nader gekom en sy arms om sy voete, en hulle geliefd hom.
28:10 Toe sê Jesus vir hulle:: "Moenie bang wees nie. Gaan, kondig dit aan my broers, sodat hulle kan gaan na Galiléa. Daar sal hulle My sien. "
28:11 En toe hulle vertrek, kyk, sommige van die wagte en die stad ingegaan, en hulle gerapporteer word aan die leiers van die priesters alles wat gebeur het.
28:12 En versamel saam met die ouderlinge, met raad gehou het, hulle het 'n groot bedrag geld aan die soldate,
28:13 sê: "Sê dat sy dissipels gekom in die nag geneem en hom gesteel, terwyl ons geslaap het.
28:14 En as die prokurator hoor oor hierdie, Ons sal hom oorhaal, en ons sal jou beskerm. "
28:15 Toe, die geld het aanvaar, hulle het as hulle is opdrag gegee. En hierdie woord is versprei onder die Jode, selfs tot vandag.
28:16 Nou die elf dissipels het na Galiléa, na die berg waar Jesus hulle bestel het.
28:17 En, hom sien, hulle het Hom aanbid, maar sekere mense getwyfel.
28:18 En Jesus, nader, spreek met hulle, sê: "Alle gesag is aan my gegee in die hemel en op die aarde.
28:19 Daarom, uitgaan en dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,
28:20 en leer hulle om alles wat ek julle ooit beveel. En kyk, Ek is met julle al, selfs tot die voleinding van die wêreld. "