CH 6 Matthew

Matthew 6

6:1 "Gee aandag, sodat jy jou geregtigheid uit te voer voor die mense, ten einde gesien word deur hulle; anders sal jy nie 'n loon by julle Vader het, wat in die hemel.
6:2 Daarom, wanneer jy aalmoese gee, kies nie om te blaas 'n trompet voor jou, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die dorpe, sodat hulle kan vereer deur mans. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
6:3 Maar wanneer jy aalmoese gee, moenie toelaat dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,
6:4 sodat jou aalmoese kan wees in die geheim, en jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jy betaal.
6:5 En wanneer jy bid, jy moet nie wees soos die geveinsdes, wat lief is staan ​​in die sinagoges en op die hoeke van die strate te bid, sodat hulle kan gesien word deur mense. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
6:6 Maar jy, wanneer jy bid, tree in jou kamer, En toe Hy sluit die deur, bid tot jou Vader in die geheim, en jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jy betaal.
6:7 En wanneer jy bid, kies nie baie woorde, as die heidene doen. Want hulle dink dat deur hul meer as woorde hulle kan gehoor.
6:8 Daarom, nie kies om hulle na te boots. Want jul Vader weet wat jou behoeftes kan wees, selfs voor jy hom vra.
6:9 Daarom, jy sal op hierdie manier bid: Ons pa, wat in die hemel: Laat u Naam geheilig word;.
6:10 Mag u koninkryk kom. Mag u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.
6:11 Gee ons vandag ons lewensonderhoudende brood.
6:12 En vergeef ons ons skulde, as ons vergewe ook ons ​​skuldenaars.
6:13 En lei ons nie in versoeking. Maar bevry ons van die bose. Amen.
6:14 Want as jy sal die mense hulle sondes vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe jou oortredings.
6:15 Maar as jy nie die mense vergewe, nie, sal julle Vader jou sondes vergewe.
6:16 En wanneer jy vinnig, kies nie na donker geword, soos die geveinsdes. Want hulle verander hul gesigte, sodat hulle vas skynbare om mans kan wees. Voorwaar Ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het ontvang.
6:17 Maar jy, wanneer jy vinnig, salf jou hoof en was jou gesig,
6:18 sodat jou vas nie duidelik aan die mense sal, maar om julle Vader, wat in die verborgene. En jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jy betaal.
6:19 Kies nie om op te slaan vir julle skatte op aarde: waar roes en mot verteer, en waar diewe inbreek en steel nie.
6:20 Plaas, stoor vir julle skatte bymekaar in die hemel: waar nie roes nie mot verbruik, en waar diewe nie inbreek en steel nie.
6:21 Want waar julle skat is, daar is ook jou hart.
6:22 Die lamp van jou liggaam is jou oog. As jou oog dan reg is gesonde, jou hele liggaam sal gevul word met lig.
6:23 Maar as jou oog is beskadig, jou hele liggaam sal verduister. As dan die lig in jou donker is, hoe groot sal dit donker wees!
6:24 Niemand is in staat om vir twee base tegelyk. Vir óf sal hy haat het vir die een, en is lief vir die ander, of hy sal volhard met die een, en die ander verag. Jy kan nie God én rykdom nie dien.
6:25 En so het ek vir julle sê, moenie bekommerd oor jou lewe wees, oor wat julle moet eet, of oor jul liggaam, oor wat jy sal dra. Is dit nie die lewe meer as die voedsel, en die liggaam as die klere?
6:26 Kyk na die voëls van die hemel, hoe hulle nie saai, nie maai, nie bymekaar in skure, en nog voed julle hemelse Vader hulle. Is jy nie van veel groter waarde as wat hulle is?
6:27 En wie onder julle, deur te dink, in staat is om een ​​el by sy lengte voeg?
6:28 En as vir klere, hoekom is jy angstig? Kyk na die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle nie werk nie weef.
6:29 Maar Ek sê vir julle, Selfs Salomo, in al sy glorie, bekleed was soos een van hulle.
6:30 So as God dan die gras van die veld, wat vandag nog, en werp jou in die oond môre, hoeveel te meer sal Hy sorg vir julle, O bietjie in die geloof?
6:31 Daarom, kies nie angstig te wees, sê: "Wat sal ons eet,, en wat sal ons drink,, en waarmee moet ons aantrek?'
6:32 Vir die nasies vra na al hierdie dinge. Nog julle Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.
6:33 Daarom, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word sowel.
6:34 Daarom, moenie bekommerd oor môre; vir die toekoms dag sal sy eie dinge kwel. Voldoende vir die dag is sy kwaad. "