CH 7 Matthew

Matthew 7

7:1 "Moenie veroordeel nie, sodat jy nie geoordeel word.
7:2 Want met alles wat oordeel waarmee julle oordeel, so sal julle geoordeel word; en met watter mate jy meet, so sal dit weer vir julle gemeet word.
7:3 En hoe kan jy sien die splinter in jou broer se oog, en nie die raad te sien in jou eie oog?
7:4 Of hoe kan jy vir jou broer sê, Laat my toe om die splinter uit jou oog,'terwyl, kyk, 'n raad is in jou eie oog?
7:5 Skynheilige, eerste die bord te verwyder uit jou eie oog, en dan sal jy goed genoeg is om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal sien.
7:6 Moenie wat heilig aan honde is, en moenie julle pêrels voor die varke gooi, nie miskien hulle dit kan vertrap onder hul voete, en dan, draai, hulle mag julle uitmekaar skeur.
7:7 Vra, en dit sal vir jou gegee word. Soek, en jy sal vind. Klop, en dit sal vir jou oopgemaak.
7:8 Want elkeen wat bid, ontvang; and whoever seeks, vondse; and to anyone who knocks, it will be opened.
7:9 Or what man is there among you, wat, if his son were to ask him for bread, would offer him a stone;
7:10 or if he were to ask him for a fish, would offer him a snake?
7:11 Daarom, as jy, though you are evil, know how to give good gifts to your sons, how much more will your Father, wat in die hemel, give good things to those who ask him?
7:12 Daarom, Alles wat jy wil hê dat die mense sou doen om jou, doen dit ook aan hulle. Want dit is die wet en die profete.
7:13 Gaan deur die nou poort. Want breed is die poort, en wyd is die pad, wat lei na die verderf, en daar is baie wat daardeur ingaan.
7:14 Hoe nou is die poort, en hoe reguit is die manier, wat na die lewe lei, en daar is min is wat dit vind!
7:15 Pasop vir valse profete, wat na jou toe kom in skaapsklere, maar van binne roofsugtige wolwe.
7:16 Jy sal hulle weet hulle vrugte. Kan druiwe word versamel van dorings, of vye van distels nie?
7:17 So dan, elke goeie boom goeie vrugte, en die bose boom slegte vrugte.
7:18 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte te produseer, en 'n bose boom is nie in staat om goeie vrugte te produseer.
7:19 Elke boom wat geen goeie vrugte nie produseer word uitgekap en in die vuur gegooi.
7:20 Daarom, Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.
7:21 Nie almal wat vir my sê:, 'Here, Here,'Sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat die wil doen van my Vader doen, wat in die hemel, dieselfde sal ingaan in die koninkryk van die hemele.
7:22 Baie sal sê vir my in dié dag, 'Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer, en duiwels uitgedrywe en in u Naam, en uit te voer baie kragtige dade in jou naam?'
7:23 En dan sal ek te openbaar aan hulle: "Ek het julle nooit geken. Gaan weg van My, julle werkers van ongeregtigheid. "
7:24 Daarom, almal wat hierdie woorde van My luister en dit sal vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou.
7:25 En die reën neergedaal, en die vloede het opgestaan, en die winde het gewaai, en teen daardie huis gehaas, maar dit het nie geval nie, want dit is gestig op die rots.
7:26 En elkeen wat hierdie woorde hoor van my en dit nie doen hulle sal wees soos 'n dwase man, wat sy huis op die sand gebou.
7:27 En die reën neergedaal, en die vloede het opgestaan, en die winde het gewaai, en teen daardie huis gehaas, en dit het geval, en 'n groot was sy ondergang. "
7:28 En dit gebeur, En toe Jesus hierdie woorde het voltooi, wat was die skare verslae oor sy leer.
7:29 Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos hulle skrifgeleerdes en die Fariseërs.