Daniel

Daniel 1

1:1 In die derde jaar van die regering van Jójakim, die koning van Juda, Nebukadnésar, die koning van Babel het na Jerusalem gekom en dit beleër.
1:2 En die Here in sy hand Jójakim, die koning van Juda en 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sínear, na die huis van sy god, en hy het in die skat kamer van sy god gebring die voorwerpe.
1:3 En die koning het aan Ashpenaz, die hoof van die hofdienaars, dat hy moet bring in sommige van die kinders van Israel, en 'n paar van die nageslag van die koning en van die konings:
1:4 jong mans, in wie was daar geen gebrek, edele voorkoms, en bereik in alle wysheid, versigtig in kennis, en goed opgeleide, en wie kan in die paleis van die koning te staan, sodat hy hulle kan leer die letters en die taal van die Chaldeërs.
1:5 En die koning het vir hulle voorsiening vir elke dag, uit sy eie kos en van die wyn wat hy gedrink het homself, sodat, nadat hy vir drie jaar gevoed, hulle in die oë van die koning sou staan.
1:6 Nou, onder dié van die seuns van Juda, daar was Daniel, Hanánja, Mísael, en Asárja.
1:7 En die hoof van die hofdienaars opgedra name aan hulle: Daniël, Béltsasar; aan Hanánja, Sadrag; om Mísael, Mesag; en Asárja, Abednego.
1:8 Maar Daniël opgelos in sy hart dat hy nie sou word besoedel met meel van die koning, of met die wyn gedrink het hy, en hy het op versoek van die hoof van die hofdienaars het dat hy nie kan besmet word.
1:9 En so het God Daniel genade in die oë van die leier van die hofdienaars.
1:10 En die leier van die hofdienaars het aan Daniël, "Ek is bang vir my heer die koning, wat kos en drank aangestel vir jou, wat, as hy sien dat julle aangesigte is maerder as dié van die ander jeugdiges jou ouderdom, sou jy my hoof veroordeel na die koning. "
1:11 Maar Daniël het aan Malasar, wie die leier van die hofdienaars oor Daniël aangestel, Hanánja, Mísael, en Asárja,
1:12 "Ek smeek u om ons te toets, u dienaars, vir tien dae, en laat die wortels aan ons gegee word om te eet en water om te drink,
1:13 en dan ons gesigte waarneem, en die gesigte van die kinders wat kos van die koning eet, en dan gaan met u dienaars volgens wat jy sien. "
1:14 Toe hy dit hoor, Hy het hulle getoets vir tien dae.
1:15 Maar, na tien dae, hulle gesigte verskyn beter en voller as al die kinders wat van voedsel van die koning geëet het.
1:16 Daarna, Malasar weggeneem hulle gedeeltes en hulle mos vir drink, en hy het hulle wortels.
1:17 Tog, hierdie kinders, God het kennis en onderrig in elke boek, en wysheid, maar om Daniel, ook die begrip van allerhande gesigte en drome.
1:18 En wanneer die tyd voltooi, waarna die koning het gesê dat hulle in gebring sou word, die hoof van die hofdienaars hulle voor die oë van Nebukadnésar.
1:19 En, En toe die koning met hulle gesels, daar was nie te vinde nie so groot in die hele wêreld tot Daniel, Hanánja, Mísael, en Asárja; en so het hulle gaan staan ​​in die oë van die koning.
1:20 En in elke konsep van wysheid en verstand, oor wat die koning geraadpleeg met hulle, hy bevind dat hulle tot tien keer beter as al die sieners en besweerders saam wees, wat in sy hele koninkryk.
1:21 En so Daniel gebly, selfs tot die eerste jaar van koning Kores.

Daniel 2

2:1 In die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, Nebukadnésar het 'n droom, en sy gees was vreesbevange, en sy droom vlug hulle vir hom.
2:2 Tog is die koning het bevel gegee dat die sieners, en die besweerders, en die towenaars, en die Chaldeërs het saam vergader om te openbaar aan die koning sy droom uit. Met hul aankoms, hulle het gaan staan ​​in die voorkant van die koning.
2:3 En die koning sê vir hulle:, "Ek het 'n droom, en, verwar in gedagte, Ek weet nie wat ek gesien het. "
2:4 En die Chaldeërs het die koning geantwoord in Siries, "O koning, ewig lewe. Vertel die droom aan u dienaars, en ons sal die uitlegging bekend te maak. "
2:5 En in antwoord, Toe sê die koning aan die Chaldeërs, "Die geheue van dit weg glip uit my. Tensy jy openbaar die droom vir my, en die betekenis daarvan, jy sal gedood word, en julle huise sal gekonfiskeer.
2:6 Maar as julle die droom en sy betekenis te verduidelik, jy sal ontvang van my beloon, en geskenke, en 'n groot eer. Daarom, openbaar aan my die droom en sy uitlegging. "
2:7 Hulle maal geantwoord en gesê, "Laat die koning die droom te vertel, om sy slawe, en ons sal die uitlegging bekend te maak. "
2:8 Die koning het geantwoord en gesê, "Ek is seker dat jy stol vir tyd omdat jy weet dat die geheue van dit weg van my het gegly.
2:9 Daarom, as jy nie openbaar aan my die droom, daar is net een gevolgtrekking te bereik oor jou, dat die interpretasie is net so vals, en vol van misleiding, so as voor my te spreek totdat die tyd sterf. En so, vertel my die droom, sodat ek sal ook weet dat die interpretasie wat jy vir my sê is net so waar. "
2:10 Toe antwoord die Chaldeërs het voor die koning, en hulle het gesê, "Daar is geen mens op die aarde wat jou woord kan bereik, O koning. Vir nie enige koning, egter groot en magtige, gevra vir 'n antwoord van hierdie soort van elke siener, en astroloog, en Chaldeër.
2:11 Vir die antwoord wat jy soek, O koning, is baie moeilik. Nie kan iemand gevind word wat dit kan openbaar in die oë van die koning, behalwe die gode, wie se gesprek is nie met mans. "
2:12 Toe hy dit hoor, die koning het bevel gegee, in grimmigheid en in groot gramskap, dat al die wyse manne van Babel moet vernietig word.
2:13 En toe die bevel het uitgegaan, die wyse manne is gedood; en hulle Daniël en sy metgeselle gesoek, vernietig.
2:14 Hy verneem Daniel, oor die wet en die vonnis, van Ariog, die leërowerste van die koning se, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel uit te voer.
2:15 En hy het hom gevra, wat die bevele van die koning gekry, om watter rede so 'n wrede sin het uitgegaan uit die gesig van die koning. En so, wanneer Aríog die saak aan Daniël het aan die lig gebring,
2:16 Daniël ingegaan en gevra van die koning wat hy hom tyd moes gee om die oplossing vir die koning openbaar.
2:17 En hy het na sy huis toe en verduidelik die taak aan Hanánja, en Mísael, en Asárja, sy metgeselle,
2:18 sodat hulle genade sal soek voor die aangesig van die God van die hemel, oor hierdie raaisel, en sodat hulle Daniël en sy metgeselle nie kan vergaan die ander wyse manne van Babel.
2:19 Dan is die geheim aan Daniël geopenbaar deur 'n gesig in die nag. En Daniel geseën die God van die hemel,
2:20 en praat hardop, Hy het gesê, "Mag die Naam van die Here geseën word deur die huidige geslag en vir ewig; vir wysheid en moed is sy.
2:21 En hy verander die tye en die ouderdomme. Hy neem weg koninkryke en hy stel hulle. Hy verleen wysheid aan die verstandiges en onderrigvaardighede vir diegene wat verstaan.
2:22 Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge, en hy weet wat is in die duisternis tot stand. En die lig is saam met hom.
2:23 Aan jou, God van ons vaders, ek erken, en jy, Ek loof. Vir jou wysheid en moed gegee het om my, en nou het jy aan my geopenbaar wat ons gevra van julle, want jy het die skaamte vir ons gedagtes van die koning. "
2:24 Na hierdie, Daniël ingegaan na Ariog, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring, en hy het met hom op hierdie manier, "Moenie die wyse manne van Babel om te bring. Bring my in voor die koning, en Ek sal die oplossing vir die koning verduidelik. "
2:25 Toe het Ariog vinnig gebring Daniël met die koning, en hy sê vir hom, "Ek het 'n man uit die kinders van die transmigrasie van Juda gevind, wat sou die oplossing vir die koning aan te kondig. "
2:26 Die koning het geantwoord en aan Daniël gesê:, wie se naam Béltsasar, "Dink jy regtig dat jy kan openbaar aan my die droom wat ek gesien het en die interpretasie daarvan?"
2:27 En Daniel, kyk na die koning, antwoord en sê, "Die geheim waarna die koning poog, die wyse manne, die sieners, en die waarsêers nie in staat is om te openbaar aan die koning.
2:28 Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, wat aan jou geopenbaar, koning Nebukadnésar, wat sal gebeur in die laaste tye. Jou droom en die gesigte van u hoof op u bed, is soos hierdie.
2:29 Jy, O koning, begin om te dink, terwyl in jou kombers, oor wat hierna sal wees. En hy wat onthul geheime het u wat gaan gebeur.
2:30 om my, insgelyks, hierdie geheim geopenbaar, nie volgens die wysheid wat in my meer as in ander lewende dinge, maar sodat die interpretasie kan openbaar om die koning gemaak, en sodat jy die gedagtes van jou gedagtes kan weet.
2:31 Jy, O koning, sien, en kyk, iets soos 'n groot beeld. Die standbeeld, wat 'n groot en hoë was, staan ​​bo jou verhef, en jy ag hoe vreeslik dit was.
2:32 Die hoof van hierdie standbeeld was van die beste goud, maar die bors en die arms van silwer, en verder, die maag en die dye was van koper;
2:33 maar die skene van yster, 'n sekere deel van die voete van yster en van 'n ander deel was van klei.
2:34 En so jy kyk totdat 'n klip is afgebreek sonder hande van 'n berg, en dit tref die beeld op sy voete, wat van yster en klei, en dit verpletter hulle.
2:35 Toe het die yster, die klei, die koper, die silwer, en die goud fyngestamp, en verminder soos die as van 'n somer binnehof, en hulle was vinnig weggeneem deur die wind, en geen plek is vir hulle gevind; maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot berg en die hele aarde gevul.
2:36 Dit is die droom; Ons sal ook sy interpretasie vertel voordat jy, O koning.
2:37 Jy is 'n koning onder konings, en die God van die hemel 'n koninkryk het wat aan jou gegee, en die moed, en krag, en heerlikheid,
2:38 en al die plekke waar die seuns van mans en die diere van die veld woon. Hy het ook die lig van die vlieënde wesens van die lug in jou hand, en hy het alle dinge onder jou domein geplaas. Daarom, jy is die hoof van goud.
2:39 En nadat jy, 'n ander koninkryk opstaan, minderwaardig aan jou, silwer, en 'n derde koninkryk, van koper, wat sal heers oor die hele wêreld.
2:40 En die vierde koninkryk sal wees soos yster. Net soos die yster verpletter en oorwin alle dinge, so sal dit verbrysel en vergruis al hierdie.
2:41 Verder, omdat jy sien die voete en die tone om deel van pottebakkersklei en deels van yster wees, die koninkryk sal verdeel word, maar nogsteeds, uit die strokie van yster dit sy oorsprong sal neem, want jy het die yster gemeng met keramiek uit klei.
2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en gedeeltelik van klei, deel van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal verpletter.
2:43 Tog, omdat jy sien die yster gemeng met keramiek van die aarde, hulle sal inderdaad saam gekombineer met die nageslag van die mens, maar hulle sal nie voldoen aan mekaar, net soos yster nie kan gemeng word met erdewerk.
2:44 Maar in die dae van daardie koninkryke, die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word inspireer, en sy koninkryk sal nie oorhandig word aan 'n ander volk, en dit sal onderdruk en sal al daardie koninkryke vernietig, en hierdie koninkryk self sal in ewigheid staan.
2:45 In ooreenstemming met wat jy gesien het,, want die klip is verskeur weg van die berg sonder hande, en dit verbrysel die erdewerk, en die yster, en die koper, en die silwer, en die goud, Die grote God het getoon die koning wat sal gebeur na hierdie. En die droom is waar, en die interpretasie daarvan is getrou. "
2:46 Toe het koning Nebukadnésar op sy aangesig geval en geliefd Daniel, en Hy het beveel dat hulle moet bied in opoffering om hom slagoffers en speserye.
2:47 En so die koning het begin spreek met Daniel en gesê, "Voorwaar, jou God is die God van die gode, en die Here van die konings, en ook die Openbaarder van geheimenisse, want jy kan hierdie geheim te ontbloot. "
2:48 Toe het die koning Daniël 'n hoë rang en hom baie, groot geskenke, en hy het hom aangestel as leier oor al die provinsies van Babilon en as hoof van die landdroste oor al die ander wyse manne van Babel.
2:49 Maar, Daniel vereis van die koning wat hy Sadrag aanstel, Mesag, en Abednego oor die werke van die provinsie Babel. Maar Daniël self het by die deur van die koning se.

Daniel 3

3:1 Koning Nebukadnésar het 'n beeld van goud, sestig el hoog en ses el in sy breedte, en hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel.
3:2 Toe stuur koning Nebukadnésar aan die goewerneurs bymekaar, landdroste en regters, generaals en konings en bevelvoerders, en al die leiers van die streke, om bymekaar te kom vir die inwyding van die beeld, wat koning Nebukadnésar opgewek het.
3:3 Toe die goewerneurs, landdroste en regters, generaals en konings en die edeles, wat aangestel is om krag, en al die leiers van die streke is bymekaar gebring word om te belê vir die inwyding van die beeld, wat koning Nebukadnésar opgewek het. En so het hulle dan voor die standbeeld wat koning Nebukadnésar opgerig het.
3:4 En 'n uitroeper verkondig luid, "Aan julle is dit dit gesê, om jou mense, stamme, en tale,
3:5 wat in die uur wanneer jy die geluid van die basuin en die pyp en die harp hoor, die harp en die harp, en van die simfonie en van allerhande musiekinstrumente, moet jy neerval en aanbid die goue beeld, wat koning Nebukadnésar het '.
3:6 Maar as iemand nie wil buig en aanbid, in dieselfde uur sal hy gewerp in 'n oond van 'n brandende vuur. "
3:7 Na hierdie, dus, sodra al die volke die geluid van die basuin, die pyp en die luit, die harp en die harp, en van die simfonie en van allerhande musiekinstrumente, al die volke, stamme, en tale neergeval en geliefd die goue beeld, wat koning Nebukadnésar opgerig het.
3:8 En so aan, Ongeveer dieselfde tyd, sommige invloedryke Chaldeërs het en die Jode aangeklaag,
3:9 en hulle sê vir die koning Nebukadnésar, "O koning, ewig lewe.
3:10 Jy, O koning, 'n bevel gevestig, sodat elkeen wat die geluid van die basuin kan hoor, die pyp en die luit, die harp en die harp, en van die simfonie en van allerhande musiekinstrumente, sal homself uitgestrek en aanbid die goue beeld.
3:11 Maar as iemand nie neerval en aanbid, Hy sou gewerp in 'n oond van 'n brandende vuur.
3:12 Tog is daar invloedryke Jode, wie jy oor die werke van die streek van Babilon aangestel, Sadrag, Mesag, en Abednego. hierdie manne, O koning, jou besluit het geminag. Hulle het nie jou gode te aanbid, en hulle nie aanbid die goue beeld wat u opgerig het,. "
3:13 Toe het Nebukadnésar, in grimmigheid en in toorn, beveel dat Sadrag, Mesag, en Abednego gebring moet word, en so, sonder versuim, hulle voor die koning gebring.
3:14 En koning Nebukadnesar aangespreek en gesê, "Is dit waar, Sadrag, Mesag, en Abednego, dat jy nie my gode aanbid, nie aanbid die goue beeld, wat ek opgerig het?
3:15 Daarom, as jy nou bereid is om, wanneer jy die geluid van die basuin hoor, pyp, luit, harp en harp, en van die simfonie en van allerhande musiekinstrumente, gooi jou grond en aanbid die beeld wat ek gemaak het. Maar as jy nie aanbid, in dieselfde uur wat jy sal gegooi word in die oond van 'n brandende vuur. En wie is die God wat jou sal red uit my hand?"
3:16 Sadrag, Mesag, en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadnésar, "Dit is nie reg dat ons julle gehoorsaam in hierdie saak.
3:17 Want kyk ons ​​God, wie ons aanbid, in staat is om ons te red uit die oond van brandende vuur en om ons te bevry van jou hande, O koning.
3:18 Maar selfs al het hy sal nie, laat dit bekend wees aan julle, O koning, dat ons nie jou gode sal aanbid, nie aanbid die goue beeld, wat jy opstaan. "
3:19 Toe het Nebukadnésar baie woedend en die voorkoms van sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag, en Abednego, en hy het beveel dat die oond moet verhit word tot sewe maal sy gewone vuur.
3:20 En hy het beveel dat die sterkste manne wat in sy leër om die voete van Sadrag, Mesag, en Abednego, en om hulle in die oond van 'n brandende vuur.
3:21 En dadelik is daardie manne geboei, en saam met hulle mantels, en hul hoede, en hul skoene, en hulle klere, was hy in die middel van die oond van brandende vuur.
3:22 Maar die koning se bevel was so dringend is dat die oond uitermate verhit. As 'n resultaat, die manne wat in Sadrag weggegooi het, Mesag, en Abednego, gedood is deur die vlam van die vuur.
3:23 Maar daardie drie manne, dit is, Sadrag, Mesag, en Abednego, nadat gebind, neergeval in die middel van die oond van brandende vuur.

3:24 En hulle loop in die middel van die vlam, terwyl hulle God geprys en seën die Here.
3:25 Toe Asárja, terwyl staan, gebid op hierdie wyse, en sy mond geopen en in die midde van die vuur, Hy het gesê:
3:26 "Gelukkig is jy, O Here, die God van ons vaders, en jou naam is prysenswaardig en heerlike vir alle ouderdomme.
3:27 Want julle is net in al die dinge wat jy bereik het vir ons, en al jou werk is ware, en jou weë is reg, en al jou besluite is ware.
3:28 Vir jou ewe waar besluite gemaak in al die dinge wat jy oor ons en oor Jerusalem gebring het, die heilige stad van ons vaders. Vir aangesig in trou en in die gereg, jy af gebring het al hierdie dinge as gevolg van ons sondes.
3:29 Want ons het gesondig, en ons het die ongeregtigheid gepleeg is in die onttrekking van jou, en ons het aanstoot aan alles.
3:30 En ons het nie geluister na u gebooie, nie hê ons waargeneem of gedoen as u ons beveel, sodat dit goed kan gaan met ons.
3:31 Daarom, alles wat jy oor ons gebring het, en alles wat jy vir ons gedoen het, wat jy gedoen het in 'n eerlike vonnis.
3:32 En jy het ons oorgegee in die hande van ons vyande: verraaiers, onregverdig en mees bose, en om 'n koning, onregverdig en mees bose, selfs meer so as al die ander op die aarde.
3:33 En nou is ons nie in staat is om ons monde oopmaak. Ons het 'n skande en 'n skande vir jou dienaars en aan diegene wat jy aanbid word.
3:34 Moet ons nie vir ewig oorhandig, Ons vra u, as gevolg van jou naam, en moenie jou verbond skaf.
3:35 En moenie jou genade onttrek van ons, as gevolg van Abraham, jou geliefde, en Isak, u dienaar, en Israel, jou heilige.
3:36 Jy het gepraat met hulle, belowe dat jy hulle nageslag sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see.
3:37 vir ons, O Here, is meer verminder as al die ander volke, en ons is laag op die hele aarde gebring, hierdie dag, as gevolg van ons sondes.
3:38 En daar is geen, op hierdie oomblik, 'n leier, of 'n regeerder, of 'n profeet, of enige holocaust, of vir die slagoffer, of spysoffer, of laat opgaan, of plek van eerste vrugte, in jou oë,
3:39 sodat ons in staat kan wees om jou genade vind. Nietemin, met 'n berouvolle siel en nederige van gees, Laat ons aanvaar.
3:40 Net soos in die brandoffers van ramme en bulle, en as in duisende vet lammers, so laat ons offer wees in jou oë hierdie dag, ten einde jou te please. Want daar is geen skande vir diegene wat vertrou in jou.
3:41 En nou volg ons u van harte, en ons vrees jy, en ons soek jou gesig.
3:42 Moet ons nie beskaamd, maar gaan met ons in ooreenstemming met jou genade en na die grootheid van u barmhartighede.
3:43 En red ons deur u wonders en gee eer aan jou naam, O Here.
3:44 Dan kan almal beskaamd staan ​​wat jou dienaars lei tot die kwaad. Mag hulle beskaamd staan ​​deur al jou krag en mag hulle krag verpletter.
3:45 En mag hulle weet dat julle van die Here, die enigste God, en heerlike bo die wêreld. "
3:46 En hulle het nie opgehou, diegene attendants van die koning wat hulle in weggewerp het, om die oond met olie te verhit, en vlas, en steek, en kwas.
3:47 En die vlam gestroom uit bo die oond vir jou nege en veertig el.
3:48 En die vuur uitgebreek het en verbrand dié van die Chaldeërs binne sy bereik naby die oond.
3:49 Maar die Engel van die Here het met Asárja en sy metgeselle in die oond; en hy het die vlam van die vuur uit die oond.
3:50 Hy het ook die middel van die oond soos die blaas van 'n klam wind, en die vuur het hulle nie aanraak, nie hulle antwoord, nie pla hulle glad.
3:51 Toe het hierdie drie, asof uit een mond, geprys en verheerlik en God geloof, in die oond, sê:
3:52 "Gelukkig is jy, Here, God van ons vaders: lofwaardige, en heerlike, en verhewe bo alles vir ewig. En geseënd is die heilige naam van jou glorie: lofwaardige, en verhewe bo alles, vir alle ouderdomme.
3:53 Geseënd is jy in die heilige tempel van jou glorie: prysenswaardig bo alles en bo alles vir ewig verhef.
3:54 Salig is julle wat op die troon van jou koningskap: prysenswaardig bo alles en bo alles vir ewig verhef.
3:55 Salig is julle wat die afgrond aanskou en sit op die gérubs: prysenswaardig en bo alles vir ewig verhef.
3:56 Salig is julle in die uitspansel van die hemel: prysenswaardig en heerlike ewig.
3:57 Alle werke van die Here, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:58 Engele van die Here, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:59 Hemel, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:60 Alle waters wat bo die hemele, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:61 Alle magte van die Here, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:62 Son en die maan, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:63 Sterre van die hemel, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:64 Elke reën en dou, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:65 Elke asem van God, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:66 Vuur en stoom, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:67 Koue en hitte, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:68 Dews en ryp, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:69 Ysreën en winter, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:70 Ys en sneeu, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:71 Nagte en dae, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:72 Lig en duisternis, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:73 Weerlig en wolke, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:74 Mag die land seën die Here: en lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:75 Berge en heuwels, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:76 Alles wat groei in die grond, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:77 fonteine, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:78 See en riviere, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:79 Walvisse en alles wat beweeg in die water, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:80 Alles wat vlieg in die hemel, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:81 Alle diere en vee, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:82 Mensekinders, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:83 Mag Israel seën die Here: en lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:84 Priesters van die Here, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:85 Dienaars van die Here, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:86 Geeste en siele van die net, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:87 Diegene wat heilig en nederig van hart, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig.
3:88 Hanánja, Asárja, Mísael, seën die Here: lof en verhef hom bo alles vir ewig. Want hy het ons gered uit die onderwêreld, en het ons gered uit die hand van die dood, en bevry ons uit die midde van die brandende vlam, en gered ons uit die midde van die vuur.
3:89 Dank die Here, want Hy is goed,: want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
3:90 Almal wat vroom, seën die Here, die God van die gode: loof Hom en erken hom as gevolg van sy genade is vir al die geslagte. "

3:91 Toe het koning Nebukadnésar verskrik, en hy het vinnig opgestaan ​​en het aan sy vername manne: "Het ons nie drie manne geboei in die midde van die vuur gegooi?"Beantwoording van die koning, hulle sê, "True, O koning. "
3:92 Hy antwoord en sê, "Kyk, Ek sien vier manne los en loop in die middel van die vuur, en geen skade is in hulle, en die voorkoms van die vierde lyk soos 'n seun van God. "
3:93 Dan genader Nebukadnésar die ingang van die oond van brandende vuur, en hy het gesê, "Sadrag, Mesag, en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit en benadering. "En dadelik Sadrag, Mesag, en Abednego het uit die midde van die vuur.
3:94 En toe die goewerneurs, en die landdroste, en die regters, en die kragtige van die koning het bymekaargekom, hulle beskou hierdie manne, omdat die vuur geen mag teen hulle liggame gehad, en nie 'n hare van hulle hoof was verskroei, en hul broek was nie geraak, en die reuk van die vuur nie geslaag op hulle.
3:95 Toe het Nebukadnésar, bars uit, gesê, "Gelukkig is hulle God, die God van Sadrag, Mesag, en Abednego, wat sy engel gestuur en gered sy dienaars wat in hom geglo. En hulle verander die uitspraak van die koning, en hulle oorgegee om hul liggame, sodat hulle nie sou dien of te aanbid enige god behalwe hulle God.
3:96 Daarom, hierdie bevel is gestig deur my: dat elke mense, stam, en taal, wanneer hulle laster gespreek het oor die God van Sadrag, Mesag, en Abednego, sal vergaan en hul huise sal vernietig. Want daar is geen ander God wat in staat is om te red in hierdie manier. "
3:97 Toe het die koning Sadrag, Mesag, en Abednego in die provinsie Babel.
3:98 Nebukadnésar, die koning, om alle mense, nasies, en tale, wat woon in die hele wêreld, mag vrede groot wees met jou.
3:99 Die hoogste God het tekens tot stand gebring en wonder met my. Daarom, dit het my in die oë te verkondig
3:100 sy tekens, wat groot is, en sy wonders, wat sterk is,. Vir sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, en sy krag voort van geslag tot geslag.

Daniel 4

4:1 Ek, Nebukadnésar, was tevrede in my huis en voorspoedig in my paleis.
4:2 Ek het 'n droom dat my laat skrik, en my gedagtes oor my bed en die gesigte in my kop versteur my.
4:3 En so 'n bevel is gestig deur my, dat al die wyse manne van Babel moet voor my gebring, en dat hulle moet openbaar om my die antwoord op die droom.
4:4 Toe die sieners, die besweerders, die Chaldeërs, en die waarsêers ingevoer, en ek het verduidelik oor die droom in hul teenwoordigheid, maar hulle het nie sy antwoord aan my openbaar.
4:5 En dan hul kollega voor my ingekom, Daniel, (wie se naam Béltsasar volgens die naam van my god,) wat die gees van die heilige gode in sy baie self, en Ek het aan die droom direk aan hom.
4:6 Béltsasar, leier van die sieners, want ek weet dat jy in jou die gees van die heilige gode, en dat geen geheim is onbereikbaar vir jou, verduidelik vir my die gesigte van my drome, wat ek gesien het, en die oplossing vir hulle.
4:7 Dit was die visie van my hoof op my bed. ek het gekyk, en kyk, 'n boom in die middel van die aarde, en die hoogte daarvan was baie groot.
4:8 Die boom het 'n groot en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel. Dit kan gesien word al die pad tot in die uithoeke van die hele aarde.
4:9 Sy blare was baie mooi, en sy vrugte was baie groot, en waar voedsel vir die hele wêreld. daaronder, diere en wilde diere is woning, en in sy takke, die voëls van die hemel het beskutte, en daaruit, alle vlees is daardeur gevoed.
4:10 Ek het gesien in die gesig van my hoof op my kombers, en kyk, 'n bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel.
4:11 Hy roep hardop, en hy het gesê dit: "Kap die boom om en snoei sy takke; skud sy blare af en verstrooi sy vrugte; laat vlug die diere, wat onder dit, en die voëls uit sy takke.
4:12 Nietemin, verlaat die sy penwortel in die aarde, en laat dit gebind te wees met 'n band van yster en koper onder die plante, wat naby is, en laat dit aangeraak word deur die dou van die hemel, en laat sy plek wees met die wilde diere onder die plante van die aarde.
4:13 Laat sy hart anders word as dié van menswees, en laat die hart van 'n wilde dier aan hom gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.
4:14 Dit is die besluit van die oordeel van die watchers, en die besluit en proklamasie van die heiliges, totdat die lewende sal weet dat die Hoogste Een mag het oor die koningskap van die mens, en dat hy dit sal gee aan wie Hy wil, en hy sal die laagste man aan te stel oor dit. "
4:15 Ek, koning Nebukadnésar, sien hierdie droom. En so jou, Béltsasar, moet vinnig vir my verduidelik die interpretasie omdat al die wyse manne van my koninkryk is nie in staat om die betekenis van dit sê dit vir my. Maar jy is in staat, want die gees van die heilige gode in jou.
4:16 Toe het Daniël, wie se naam Béltsasar, begin in stilte na te dink by homself vir ongeveer 'n uur, en sy gedagtes het hom verskrik. Maar die koning geantwoord, sê, "Béltsasar, moenie toelaat dat die droom en sy uitlegging te steur nie. "Béltsasar het geantwoord en gesê, "My heer, die droom is vir diegene wat julle haat, en die interpretasie daarvan kan wees vir jou vyande.
4:17 Die boom wat u gesien het, was verhewe en sterk; sy hoogte bereik na die hemel, en dit kan in die hele wêreld gesien word.
4:18 En sy arms was baie mooi, en sy vrugte baie groot, en aan hom was vir alles voedsel;. daaronder, gewoon die wilde diere van die veld, en in sy takke, die voëls van die hemel gebly.
4:19 Dit is jy, O koning, wat is grootliks gewaardeerde, en jy het 'n sterk gegroei. En jy het jou krag verhoog, en dit bereik na die hemel, en jou reël is tot in die uithoeke van die hele aarde.
4:20 Tog is die koning het ook 'n bode, naamlik 'n heilige, uit die hemel neerdaal en sê: 'Kap die boom om en verstrooi dit; egter, verlaat die sy penwortel in die aarde, en laat dit gebind te wees met 'n yster en koper, onder die omliggende plante, en laat dit gesprinkel deur die dou van die hemel, en laat sy voeding wees met die wilde diere, totdat sewe tydperke oor hom heengaan. "
4:21 Dit is die uitleg van die uitspraak van die Allerhoogste, waaruit my heer bereik, die koning.
4:22 Hulle sal jou verdryf uit die mense, en jou woning sal saam met die diere en die wilde diere, en jy sal hooi eet soos 'n bees, en jy sal deurdrenk met die dou van die hemel. Net so, sewe tydperke sal by julle verbygaan, totdat jy weet dat die Hoogste Een regeer oor die koningskap van die mens, en hy dit gee aan wie Hy wil.
4:23 Maar, aangesien hy beveel dat die sy penwortel, dit is, van die boom, moet agterbly, u koninkryk sal gelaat word vir jou, nadat jy besef dat die krag is uit goddelikheid.
4:24 As gevolg van hierdie, O koning, laat my raad aan jou aanvaarbaar wees. En verlos jou sondes met aalmoese, en jou ongeregtighede met genade teenoor die armes. Miskien sal hy jou oortredings vergewe nie. "
4:25 Al hierdie dinge het oor koning Nebukadnésar.
4:26 Na die einde van twaalf maande, Hy neem 'n wandeling in die paleis van Babel.
4:27 En die koning het begin spreek hardop, sê, "Is dit nie die groot Babel, wat ek gebou, as die huis van die koninkryk, deur die sterkte van my vermoë, en in die heerlikheid van my uitnemendheid?"
4:28 En terwyl die woorde was nog in die mond van die koning, 'n stem gehaas uit die hemel, "Aan jou, Koning Nebukadnésar, daar word gesê: 'U koninkryk sal van julle verwyder word geneem,
4:29 en hulle sal julle verdryf uit die mense, en jou woning sal saam met die diere en die wilde diere. Jy sal hooi eet soos 'n bees, en sewe maal sal by julle verbygaan, totdat jy weet dat die Hoogste Een regeer in die koninkryk van die mense, en hy dit gee aan wie Hy wil. "
4:30 Dieselfde oomblik, die vonnis is in vervulling gegaan oor Nebukadnésar, en hy is verdryf uit die mense, en hy het geëet hooi soos 'n bees, en sy liggaam is deurdrenk met die dou van die hemel, totdat sy hare toegeneem soos die vere van arende, en sy naels soos dié van voëls.
4:31 Daarom, aan die einde van die dae, Ek, Nebukadnésar, het my oë opgeslaan na die hemel, en my gees is herstel na my. En ek het die Allerhoogste, en ek geprys en verheerlik Hom wat ewig leef. Vir sy krag is 'n ewige krag, en wie se koningskap van geslag tot geslag.
4:32 En al die inwoners van die aarde is as niks geag nie voor hom. Want hy tree volgens sy eie wil, met die inwoners van die aarde net soos met die heilige inwoners van die hemel. En daar is niemand wat sy hand kan weerstaan, of vir hom sê, "Hoekom het jy dit gedoen?"
4:33 Op dieselfde tyd, my gedagtes terug na my, en ek het by die eer en die heerlikheid van my koninkryk. En my voorkoms is terug vir my gegee. En my maghebbers en my landdroste nodig my. En ek is herstel na my koninkryk, en selfs 'n groter heerlikheid is my toegevoeg.
4:34 daarom het ek, Nebukadnésar, nou loof, en groot, en eer die Koning van die hemel, want al sy werke en die oordele van sy weg waar, en diegene wat uitgaan in arrogansie, Hy is in staat om 'n lae bring.

Daniel 5

5:1 Bélsasar, die koning, het 'n groot maaltyd berei vir sy duisend maghebbers, en elkeen van hulle het gedrink volgens sy ouderdom.
5:2 En so, wanneer hulle dronk was, Hy het opdrag gegee dat die voorwerpe van goud en silwer gebring moet word, wat Nebukadnésar, sy vader, het weg van die tempel gedra, wat in Jerusalem was, sodat die koning, en sy groot manne, en sy vroue, en die byvroue, kon drink.
5:3 Toe het die goue en silwervoorwerpe aangebied, wat hy weg van die tempel gedra het en wat in Jerusalem was, en die koning, en sy groot manne, vroue, en byvroue, daaruit gedrink.
5:4 Hulle het wyn gedrink, en hulle het hul gode van goud geprys, en silwer, koper, yster, en hout en klip.
5:5 In dieselfde uur, verskyn daar vingers, as die hand van 'n man, skriftelik op die oppervlak van die muur, teenoor die kandelaar, in die koning se paleis. En die koning waargeneem die deel van die hand gesien wat geskrywe het.
5:6 Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes versteur hom, en hy het sy selfbeheersing verloor, en sy knieë het teen mekaar.
5:7 En die koning het hardop vir hulle om in die besweerders bring, Chaldeërs, en waarsêers. En die koning geproklameer om die wyse manne van Babel, sê, "Wie sal hierdie skrif te lees en aan my bekend maak sy interpretasie sal met purper beklee word, en sal 'n goue ketting om sy nek het, en sal derde in my koninkryk wees. "
5:8 Toe, ingesluip het al die wyse manne van die koning, maar hulle kon nie die skrif te lees, nie bekend die uitlegging aan die koning.
5:9 Daarom, koning Bélsasar was nogal verward, en sy aangesig anders, en selfs sy edeles is versteur.
5:10 Maar die koningin, as gevolg van wat gebeur het na die koning en sy groot manne, ingeskryf het vir die eetsaal ingegaan. En sy het uit, sê, "O koning, ewig lewe. Moenie toelaat dat jou gedagtes verwar jy, nie moet jou gesig verander.
5:11 Daar is 'n man in u koninkryk, wat die gees van die heilige gode in homself, en in die dae van jou vader, kennis en wysheid in hom gevind. Vir koning Nebukadnesar, jou pa, hom aangestel leier van die besweerders, besweerders, Chaldeërs, en waarsêers, selfs jou pa, Ek sê vir julle, O koning.
5:12 Vir 'n groter gees, en versiendheid, en begrip, en interpretasie van drome, en die onthulling van geheime, en die oplossing vir probleme in hom gevind, dit is, in Daniel, aan wie die koning het die naam Béltsasar. Nou, dus, laat Daniël gedagvaar, en hy sal die interpretasie verduidelik. "
5:13 Toe is Daniël voor die koning gebring. En die koning het met hom gepraat, sê, "Is jy Daniël, van die seuns van die ballingskap van Juda, wie my vader, die koning van Judea gelei?
5:14 Ek het van jou gehoor, dat jy die gees van die gode, en dat groter kennis, sowel as insig en wysheid, is gevind in jou.
5:15 En nou het die wyse besweerders in my teenwoordigheid ingeskryf, so as om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my openbaar. En hulle was nie in staat om vir my te sê die betekenis van hierdie skrif.
5:16 Verder, Ek het van jou gehoor dat jy duister dinge kan interpreteer en probleme op te los. So dan, as jy slaag in die lees van die skrif, en in die onthulling van die interpretasie daarvan, sal jy met purper beklee word, en jy sal 'n goue ketting om jou nek het, en jy sal die derde leier in my koninkryk te wees. "
5:17 Om hierdie Daniël het gereageer deur te sê direk aan die koning, "Jou beloning moet wees vir jouself, en die gawes van jou huis wat jy kan aan 'n ander, maar ek sal lees om jou die skryf, O koning, en Ek sal aan julle openbaar sy interpretasie.
5:18 O koning, die allerhoogste God het aan Nebukadnesar, jou pa, 'n koninkryk en grootheid, heerlikheid en eer.
5:19 En as gevolg van die grootheid wat Hy hom gegee het, al die volke, stamme, en tale gebewe en was bang vir hom. Wie hy wou, Hy gedood; en wie hy wou, hy vernietig; en wie hy wou, hy Hom verhef; en wie hy wou, hy laat sak.
5:20 Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is in arrogansie, hy van die troon van sy koninkryk en sy heerlikheid was weggeneem.
5:21 En hy is geskors uit die mensekinders, en so sy hart geplaas met die wilde diere, en hy het saam met die wilde-esels, en hy het geëet hooi soos 'n bees, en sy liggaam is deurdrenk met die dou van die hemel, totdat hy besef het dat die Allerhoogste hou mag oor die koningskap van die mens, en dat elkeen wat hy wil, Hy sal hom oor dit.
5:22 Net so, jy, sy seun Belsasar, het jou hart nie verneder, al het jy geweet dat al hierdie dinge.
5:23 Maar jy het jouself verhef teen die Here van die hemel. En die voorwerpe van sy huis het aangebied voordat jy. En jy, en jou edeles, en julle vroue, en jou byvroue, het wyn daaruit gedrink. Net so, jy die gode van silwer geprys, en goud, en koper, yster, en hout en klip, wat nie sien, nie hoor, nie voel, maar jy het nie verheerlik die God wat jou asem en al jou weë hou in sy hand.
5:24 Daarom, Hy het die deel van die hand wat dit geskryf het, wat reeds ingeskrewe.
5:25 Maar dit is die skrif wat reeds besluit: Maan, THECEL, Hoofligte.
5:26 En dit is die interpretasie van die woorde. Maan: God het u koningskap getel en het dit klaar.
5:27 THECEL: jy het op die weegskaal geweeg en te lig bevind;.
5:28 Hoofligte: u koninkryk is verdeel en is aan die Meders en die Perse.
5:29 Toe, deur die bevel van die koning se, Daniel was geklee met pers, en 'n goue ketting geplaas om sy nek, en dit verkondig van Hom wat hy mag gehou as die derde in die koninkryk.
5:30 Daardie selfde nag, koning Bélsasar die Chaldeër vermoor.
5:31 En Darius die Meder daarin geslaag om die koninkryk, op die ouderdom van twee en sestig jaar.

Daniel 6

6:1 Dit het Daríus behaag, en so aangestel hy oor die koninkryk honderd en twintig goewerneurs, dwarsdeur sy hele koninkryk te plaas.
6:2 En oor hierdie, drie leiers, van wie Daniël een was, sodat die goewerneurs aanspreeklik teenoor hulle sou wees en die koning sou geen probleme te hê.
6:3 Ensovoorts Daniel uitgeblink bo al die leiers en bestuurders, omdat 'n groter gees van God was op Hom.
6:4 Verder, die koning beskou opstel hom oor die hele koninkryk; waarna die leiers en die goewerneurs het probeer om 'n klag teen Daniel en ten gunste van die koning te vind. En hulle kon geen geval vind, of selfs die vermoede, omdat hy getrou was, en geen skuld of vermoede by hom gevind is.
6:5 Daarom, hierdie manne gesê, "Ons sal enige klagte teen hierdie Daniël kry nie, tensy dit is teen die wet van sy God. "
6:6 Toe die leiers en die goewerneurs het die koning eenkant en met hom gepraat op hierdie manier: "Koning Daríus, ewig lewe.
6:7 Al die leiers van u koninkryk, die regters en die goewerneurs, die senatore en regters, het raad gehou het dat 'n keiser bevel en bevel gepubliseer moet word, sodat almal wat enige versoek rig aan enige god of mens vra vir dertig dae, behalwe van jou, O koning, sal gegooi word in die leeukuil.
6:8 Nou, dus, O koning, bevestig hierdie uitspraak en skryf die wet, sodat wat gestig deur die Meders en Perse gegee mag nie verander, nie sal iemand toegelaat word om dit te oortree. "
6:9 En so het koning Daríus uiteengesit die besluit en dit vasgestel.
6:10 En net toe Daniël verneem van hierdie, naamlik, dat die wet tot stand gekom het, het hy sy huis, en, die opening van die vensters in sy bo-kamer in die rigting Jerusalem, hy neergekniel drie keer per dag, en hy geliefd en lofprysinge uitgespreek voor sy God, soos Hy gewoond was om voorheen doen.
6:11 Daarom, hierdie manne, navraag doen ywerig, ontdek dat Daniel gebid en gesmeek om sy God.
6:12 En hulle genader en met die koning oor die edik. "O koning, het jy nie bevel gegee dat elke mens wat 'n versoek maak aan enige van die gode of mense wat gedurende dertig dae, behalwe om jouself, O koning, sou werp jou in die leeukuil?"Om die koning geantwoord wat, sê, "Die vonnis is waar, en volgens die bevel van die Meders en die Perse, dit is jou nie geoorloof om dit te skend. "
6:13 Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, "Daniel, van die seuns van die ballingskap van Juda, is nie bekommerd oor julle wet, nie oor die besluit wat jy gestig, maar drie keer 'n dag bid hy sy smeking. "
6:14 En toe die koning die woorde hoor, Hy was baie bedroef, en, namens Daniel, hy het sy hart om hom te bevry, en hy moeite selfs tot sononder om hom te red.
6:15 Maar hierdie manne, wetende dat die koning, het vir hom gesê, "Jy weet, O koning, dat die wet van die Meders en Perse is dat elke besluit wat die koning vasgestel het nie verander kan word. "
6:16 Toe het die koning bevel, en hulle het Daniël gebring en werp hom in die leeukuil. En die koning het vir Daniël, "Jou God, wie jy altyd dien, hy sal jou te bevry. "
6:17 En 'n klip is gebring, en dit was oor die opening van die kuil geplaas, wat die koning verseël met sy eie ring, en met die ring van sy maghebbers, sodat niemand teen Daniël sou optree.
6:18 En die koning het na sy huis, en hy het na die bed sonder om te eet, en kos was nie voor hom, Verder, selfs slaap het gevlug van hom.
6:19 Toe die koning, kry homself by die eerste lig, het vinnig na die leeukuil.
6:20 En kom naby die den, Hy het met 'n tranerige stem na Daniël en met hom gepraat. "Daniel, kneg van die lewende God, jou God, wie jy altyd dien, Glo jy dat Hy het die oorhand gekry om jou te bevry van die leeus?"
6:21 En Daniel, beantwoord die koning, gesê, "O koning, ewig lewe.
6:22 My God het sy engel gestuur, en hy het die mond van die leeus gesluit, en hulle het my nie benadeel, want voor hom reg is in My gevind, en, nog voor jy, O koning, Ek het geen misdryf gepleeg het. "
6:23 Toe het die koning baie bly geword, en Hy het beveel dat Daniël geneem moet word uit die kuil. En is Daniël dan uit die kuil, en geen wond in hom gevind, omdat hy op sy God.
6:24 Verder, deur 'n bevel van die koning, daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag, en hulle is die twee gewerp in die leeukuil, hulle, en hulle seuns, en hulle vroue, en hulle het die bodem van die kuil bereik nie voordat die leeus beslag gelê hulle en al hulle bene vermorsel.
6:25 Toe het koning Daríus aan al die volke, stamme, en tale woon in die hele land. "Mag die vrede verhoog met julle.
6:26 Dit word hierby ingestel deur my bevel dat, in al my ryk en my koninkryk, hulle sal begin om te bewe en vrees vir die God van Daniël. Want hy is die lewende en ewige God vir ewig, en sy koninkryk sal nie vernietig word nie, en sy mag sal vir ewig.
6:27 Hy is die bevryder en die Verlosser, wat tekens en wonders in die hemel en op die aarde, Hy wat Daniël bevry van die leeukuil. "
6:28 Daarna, Daniel voortgesit deur die regering van Daríus, tot op die regering van Kores,, die Persiese.

Daniel 7

7:1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babilon, Daniel het 'n droom en 'n visie in sy kop op sy bed. En, neer te skryf die droom, Hy verstaan ​​dit in 'n bondige wyse, en so, som bondig, Hy het gesê:
7:2 Ek het gesien in my gesig in die nag, en kyk, die vier winde van die hemel geveg het die groot see.
7:3 En vier groot diere, verskillend van mekaar, opgetrek uit die see.
7:4 Die eerste was soos 'n leeu en het die vlerke van 'n arend. Ek het gekyk hoe sy vlerke uitgeruk af, en dit is opgewek uit die aarde en staan ​​op sy voete soos 'n man, en die hart van 'n man is dit gegee om.
7:5 En kyk, 'n ander dier, soos 'n beer, staan ​​aan die een kant, En daar was drie rye in sy mond en in sy tande, en hulle het dit op hierdie manier: "Staan, eet baie vleis. "
7:6 Na hierdie, ek het gekyk, en kyk, 'n ander soos 'n luiperd, en dit het vlerke soos 'n voël, vier daarop, en vier koppe was op die dier, en mag gegee om dit te.
7:7 Na hierdie, Ek het gesien hoe die visie van die nag, en kyk, 'n vierde dier, verskriklike nog wonders, en baie sterk; dit het groot ystertande gehad, eet nog vergruis, en vertrapping af die res met sy voete, maar dit was in teenstelling met die ander diere, wat Ek het dit gesien, en dit het tien horings.
7:8 Ek beskou die horings, en kyk, 'n ander horinkie het uit die midde van hulle. En drie van die vorige horings is gewortel deur sy teenwoordigheid. En kyk, oë soos die oë van 'n man was in hierdie horing, en 'n mond wat onnatuurlike dinge.
7:9 Ek het gesien hoe totdat trone reggesit up, en die ou dae gaan sit. Sy kleed was stralend soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, sy wiele was aan die brand gesteek.
7:10 'N Rivier van vuur gejaag uit sy teenwoordigheid. Duisende der duisende het Hom gedien, en tien duisend maal honderde duisende voor hom bygewoon. Die verhoor begin, en die boeke is geopen.
7:11 Ek het gesien hoe vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek, en ek sien dat die dier is vernietig, en sy liggaam is verwoes en het oorhandig word met vuur verbrand.
7:12 Net so, die krag van die ander diere weggeneem, en 'n beperkte tyd van die lewe is aangestel om hulle, totdat een tyd en 'n ander.
7:13 ek het gekyk, dus, in die gesig van die nag, en kyk, met die wolke van die hemel, die een wat soos 'n seun van die mens kom, en hy genader al die pad na die ou dae, en hulle het hom aangebied voor hom.
7:14 En hy het hom die krag, en eer, en die koninkryk, en al die volke, stamme, en tale sal hom dien. Sy krag is 'n ewige krag, wat nie weggeneem sal word, en sy koninkryk, een wat nie sal beskadig.
7:15 My gees was vreesbevange. Ek, Daniel, was bang by hierdie dinge, en die gesigte van my hoof versteur my.
7:16 Ek genader een van die kursusgangers en gevra dat die waarheid van hom van al hierdie dinge. Hy het vir my gesê die interpretasie van die woorde, en hy het my geleer:
7:17 "Hierdie vier groot diere is vier koninkryke, wat sal opstaan ​​uit die aarde.
7:18 Tog is dit die heiliges van die Allerhoogste God wat die koninkryk sal ontvang, en hulle sal die koninkryk van hierdie geslag te hou, en vir ewig en altyd. "
7:19 Na hierdie, Ek wou ywerig leer oor die vierde dier, wat baie verskil van al was, en baie verskriklike; sy tande en kloue van yster; Hy het verslind en vermorsel, en die res vertrap met sy voete;
7:20 en oor die tien horings, wat hy op sy kop gehad, en oor die ander, wat het opgeskiet, waarvoor drie geval het horings, en oor hierdie horing wat oë gehad het en 'n mond wat groot dinge spreek, en wat sterker as die res was.
7:21 ek het gekyk, en kyk, dat hierdie horing oorlog teen die heiliges en hulle oorwin,
7:22 totdat die Oue van dae kom en aan die oordeel van die heiliges van die Hooggeregshof Een, en die tyd aangebreek, en die heiliges die koninkryk verkry.
7:23 En so het hy, "Die vierde dier sal die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat groter is as al die koninkryke sal wees, en sal die hele aarde sal verslind, en sal vertrap en onderdruk dit.
7:24 Verder, die tien horings van dieselfde koninkryk sal tien konings, en 'n ander sal ná hulle opstaan, en hy sal magtiger as die kinders voor hom wees, en hy sal bring drie konings.
7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste Een praat, en sal die heiliges van die Allerhoogste uitput, en hy sal dink oor wat dit sou neem om die tye en wet te verander,, en hulle sal in sy hand gegee tot 'n tyd, en tye, en 'n halwe tyd.
7:26 En 'n verhoor sal begin, sodat sy krag weg geneem kan word, en verpletter, en ongedaan gemaak word nie al die pad na die einde.
7:27 Tog is die koninkryk, en die krag, en die grootheid van daardie koninkryk, wat onder al die hemele, sal gegee word aan die mense van die heiliges van die Allerhoogste, hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die konings sal hulle vereer en gehoorsaam wees. "
7:28 En hier is die einde van die boodskap. Ek, Daniel, is grootliks versteur deur my gedagtes, en my bui verander in my, maar ek bewaar die boodskap in my hart.

Daniel 8

8:1 In die derde jaar van die regering van Koning Bélsasar, 'n visie aan my verskyn. Ná dié een wat ek het in die begin gesien, Ek, Daniel,
8:2 sien in my gesig, dat ek in die hoofstad Susan, wat in die streek van Elam, maar ek het in die gesig wat ek was oor die hek van Ulai.
8:3 En ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, 'n enkele ram gaan staan ​​voor die vlei, met twee hoë horings, en was die een hoër as die ander en hoër groei steeds.
8:4 Na hierdie, Ek het die ram sien rondswaai sy horings teen die Wes, en teen die Noord, en teen die Meridian, en al die wilde diere kon hom nie kan weerstaan, nie bevry word van sy hand, en hy het gedoen net soos hy wil, en hy het 'n groot.
8:5 En ek verstaan, en kyk, 'n bokram onder bokooie het uit die Weste bo die gesig van die hele aarde, en hy het nie die grond raak. Verder, die bok het 'n skitterend horing tussen sy oë.
8:6 En hy het al die pad na die ram met die horings gehad, wat ek gesien het, terwyl hy voor die hek, en hy het na hom in die krag van sy sterkte.
8:7 En toe hy genader naby aan die ram, Hy was woedend teen hom, en hy slaan die ram, en sy twee horings verbreek, en die ram kon hom nie kan weerstaan, en toe hy hom neergewerp op die grond, Hy vertrap hom, en niemand was in staat om die ram te bevry van sy hand.
8:8 Maar die bok onder bokooie het baie groot, en toe hy voorspoedig, die groot horing was verpletter, en vier horings is opstaan ​​daaronder deur middel van die vier winde van die hemel.
8:9 Maar van een van dié het 'n ander horinkie, en dit het groot geword teen die Meridian, en teen die ooste, en teen die krag.
8:10 En dit is selfs groot gemaak in die rigting van die krag van die hemel, en dit neergegooi dié van die krag en van die sterre, en dit vertrap hulle.
8:11 En dit is groot gemaak, selfs tot die leier van die krag, en dit weggeneem van hom die voortdurende offer, en buig hom neer die plek van sy heiligdom.
8:12 En die voordeel aan hom gegee teenoor die voortdurende offer, vanweë die sondes, en waarheid sal af getref om die grond, en hy sal optree, en hy sal voorspoedig wees.
8:13 En ek het een van die heiliges praat, en 'n heilige het aan 'n ander, (Ek weet nie aan wie hy praat,) "Wat is die omvang van die visie, en die voortdurende offer, en die sonde van die verwoesting, wat gebeur het, en van die heiligdom en die krag, wat sal vertrap word?"
8:14 En hy het vir hom gesê, "Van aand tot die môre, twee duisend drie honderd dae, en so die heiligdom sal herstel word. "
8:15 Maar dit het gebeur, wanneer ek, Daniel, het die gesig gesien en probeer verstaan ​​wat, kyk, Daar staan ​​in my oë iets soos die voorkoms van 'n man.
8:16 En ek het die geluid gehoor van 'n man binne Ulai, en hy het uitgeroep en gesê, "Gabriel, maak hierdie een te verstaan ​​die gesig. "
8:17 En hy kom en bly staan ​​langs waar ek gestaan, en toe hy genader, Ek het op my aangesig, bewing, en hy het vir my gesê, "Verstaan, mensekind, in die tyd van die einde die visie sal vervul word. "
8:18 En toe hy met my, Ek het vorentoe op die grond, en so raak Hy my en staan ​​my regop.
8:19 En hy het vir my gesê, "Ek sal aan jou openbaar wat die toekoms dinge is in die vorige verdrukking, vir die tyd het sy einde.
8:20 die ram, wat jy sien op horings het, is die koning van die Mede en Perse.
8:21 Verder, die bok onder bokooie is die koning van die Grieke, en die groot horing, wat tussen sy oë, is dieselfde een, die eerste koning.
8:22 en aangesien, nadat verpletter, daar grootgeword vier in sy plek, vier konings sal opstaan ​​uit sy volksgenote, maar nie in sy krag.
8:23 En nadat hulle heerskappy, wanneer hulle ongeregtighede sal verhoog word, sal daar 'n koning van skaamtelose gesig en begrip onderhandelinge ontstaan.
8:24 En sy voordeel sal versterk, maar nie deur sy soort krag, en anders as wat hy kan vertrou sal wees, alles sal uitgeroei word, en hy sal voorspoedig wees, en hy sal optree. En hy sal die suksesvolle en die volk van die heiliges uit te voer,
8:25 volgens sy wil, en verraad sal gelei word deur sy hand. En sy hart sal opgeblaas, en deur die oorvloed van alles wat hy sal doodmaak baie, en hy sal opstaan ​​teen die Here van die here, en hy sal af wees klop sonder 'n hand.
8:26 En die gesig van die aande en die môre, wat is meegedeel, is waar. Daarom, moet jy die visie te seël, omdat, maar ná baie dae, dit sal plaasvind. "
8:27 en ek, Daniel, kwyn en is siek vir 'n paar dae, en toe ek het myself verhef, Ek verrig werke van die koning, en ek was verstom oor die gesig, en daar was niemand wat dit kan interpreteer.

Daniel 9

9:1 In die eerste jaar van Daríus, die seun van Ahasvéros, van die nageslag van die Meders, wat oor die koninkryk van die Chaldeërs regeer,
9:2 in jaar een van sy regering, Ek, Daniel, verstaan ​​in die boeke gemerk dat die getal jare, met betrekking tot die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het, die profeet, dat die verwoesting van Jerusalem in sewentig jaar sal voltooi word.
9:3 En ek het my aangesig tot die Here, my God, vra en smeek met vas, en 'n roukleed, en as.
9:4 En ek het tot die Here, my God, en ek bely, en ek het gesê, "Ek smeek jou, Here God, grote en gedugte, die behoud van die verbond en die goedertierenheid vir diegene wat jy liefhet en u gebooie.
9:5 Ons het gesondig, Ons begaan ongeregtigheid, ons opgetree goddelooslik en onttrek, en ons het afgewyk van u gebooie en u verordeninge.
9:6 Ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u Naam gespreek het tot ons konings, ons leiers, ons vaders, en die hele volk van die land.
9:7 Aan jou, O Here, is geregtigheid, maar vir ons is beskaming van die aangesig, net soos dit is op hierdie dag vir die manne van Juda, en die inwoners van Jerusalem, en die hele Israel, vir diegene wat naby en die wat ver, in al die lande waarheen jy hulle verdryf, weens hulle ongeregtighede waarmee hulle teen U gesondig het.
9:8 O Here, ons kom toe beskaming van die aangesig: het tot ons konings, ons leiers, en ons vaders, wat gesondig.
9:9 Maar vir julle, die HERE onse God, is genade en versoening, want ons het van jou onttrek,
9:10 en ons het nie geluister na die stem van die Here, onse God, so te wandel in sy wet, wat hy gestig vir ons deur sy dienaars, die profete.
9:11 En die hele Israel het u wet oortree en het weggewys, nie luister na jou stem, en so die oordeel en die vloek, wat geskryf is in die boek van Moses, dienaar van God, het af gereën op ons, want ons het teen Hom.
9:12 En hy het sy woorde vervul, wat hy het gepraat oor ons en oor ons leiers wat ons bestuur het, dat hy sou lei oor ons 'n groot onheil, soos daar nog nooit voorheen bestaan ​​het onder die hele hemel, volgens wat gedoen is in Jerusalem.
9:13 Net soos dit geskryf is in die wet van Moses, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het nie om genade te smeek jou gesig, O Here onse God, sodat ons terug te bekeer van ons ongeregtighede en ag jou waarheid.
9:14 En die Here wag gehou oor die onheil, om dit oor ons gelei; die Here, onse God, is net in al sy werke, wat hy vermag het, Want ons het nie geluister na sy stem.
9:15 En nou, O Here, onse God, wat het daartoe gelei dat jou mense uit die land van Egipte met 'n sterk hand en het self het 'n naam in ooreenstemming met hierdie dag: ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen.
9:16 O Here, vir al u geregtigheid, draai weg, Ek smeek jou, u toorn en u grimmigheid van u stad, Jerusalem, en uit jou hele heilige berg. Vir, as gevolg van ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders, Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal wat ons omring.
9:17 Nou, dus, Pas, O God, die gebed van u kneg en sy versoeke, en openbaar jou gesig oor jou heiligdom, wat is 'n wildernis, vir jou eie onthalwe.
9:18 Neig julle oor, O my God, en hoor, maak jou oë oop en sien ons die verwoesting en die stad waaroor u Naam uitgeroep. Want dit is nie deur ons regverdigings wat ons aanbied versoeke voor jou gesig, maar deur die volheid van jou deernis.
9:19 Pas, O Here. Wees bly, O Here. Draai en op te tree. Moenie uitstel nie, vir jou eie onthalwe, O my God, want jou Naam uitgeroep is oor jou stad en oor u volk. "
9:20 En terwyl ek nog spreek en bid en bely my sondes, en die sonde van my volk, Israel, en die aanbied van my gebede in die oë van my God, namens die heilige berg van my God,
9:21 as ek nog spreek in die gebed, kyk, die man Gabriël, wie ek in die gesig gesien het aan die begin, vlieg vinnig, My aangeraak het ten tyde van die aandoffer.
9:22 En hy het my onderrig, en hy het met my en sê, "Nou, Daniel, Ek het na vore gekom om julle te leer en te help om te verstaan.
9:23 Aan die begin van jou gebede, die boodskap het uitgekom, maar ek het gekom om dit aan jou te verduidelik, want jy is 'n man wat op soek is na. Daarom, moet jy aandag skenk aan die boodskap en verstaan ​​die gesig.
9:24 Sewentig weke van jare is gekonsentreer op jou mense en jou heilige stad, sodat oortreding sal klaar wees, en die sonde sal 'n einde te bereik, en ongeregtigheid uitgewis, en so sal dit ewige geregtigheid ingebring word, en gesig en profeet vervul sal word, en die Saint van heiliges gesalf.
9:25 Daarom, weet en moet oppas: van die uitgang van die woord om weer op te bou Jerusalem, totdat die Christus leier, daar sal sewe weke van jare, en twee en sestig weke van jare; en die wye pad sal weer gebou, en die mure, in 'n tyd van benoudheid.
9:26 En nadat twee en sestig weke van jare, die Christus leier sal verslaan. En die mense wat hom ontken sal nie sy. En die mense, wanneer hul leier kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. En sy einde sal verwoesting wees, en, Aan die einde van die oorlog, die verwoesting sal opgestel word.
9:27 Maar hy sal 'n verbond met baie bevestig vir een week van jare; en vir die helfte van die week van jare, slagoffer en opoffering sal byna ophou; maar daar sal wees in die huis van die gruwel van die verwoesting. En die verwoesting sal voortgaan tot by die voleinding en die einde. "

Daniel 10

10:1 In die derde jaar van Kores,, die koning van die Perse, 'n boodskap geopenbaar aan Daniël, genoem Béltsasar, en 'n ware woord, en 'n groot krag. En hy verstaan ​​die boodskap, vir begrip is nodig in 'n gesig.
10:2 In daardie dae, Ek, Daniel, getreur oor drie weke van dae.
10:3 Ek eet nie wenslik brood, en nie vleis, en wyn het nie, aangegaan my mond, nie was gesalf met olie, totdat die drie weke van dae voltooi.
10:4 Maar op die vier en twintigste dag van die eerste maand, Ek was langs die groot rivier, wat is die Tigris.
10:5 En ek het my oë opgeslaan, en wat ek gesien het, en kyk, een man wat met linne bekleed, en sy middellyf was toegedraai met die beste goud,
10:6 en sy liggaam was soos die goue klip, en sy gesig het die geflikker van bliksem, en sy oë wat van 'n brandende lamp, en sy arms en alles wat afwaartse al die pad na die voete van die voorkoms van gloeiende koper, en sy praat geruis daarvan was soos die stem van 'n menigte.
10:7 Maar ek, Daniel, alleen het die gesig, vir die manne wat saam met my was, het dit nie sien nie, maar 'n baie groot skrik gejaag oor hulle, sodat hulle gevlug het gaan wegkruip.
10:8 en ek, nadat alleen gelaat, hierdie groot gesig gesien, en daar nou geen krag in my, Verder, my voorkoms is verander, en ek kwyn, sonder enige krag.
10:9 En ek het die geluid van sy woorde, en toe ek dit gehoor, Ek lê in verwarring op my gesig, en my gesig is naby aan die grond.
10:10 En kyk, 'n hand het my aangeraak, en getoë my op my knieë en op die vingers van my hande.
10:11 En hy het vir my gesê, "Daniel, man van verlange, ag op die woorde wat Ek tot julle spreek, en staan ​​jouself regop, want ek is nou na jou gestuur. "En toe hy hierdie woorde aan my gesê het, Ek bewende gaan staan.
10:12 En hy het vir my gesê, "Moenie bang wees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om te verstaan, deur teister jouself in die oë van jou God, jou woorde is ag geslaan, en ek het opgedaag as gevolg van jou woorde.
10:13 Maar die leier van die koninkryk van die Perse weerstaan ​​my vir een en twintig dae, en kyk, Michael, een van die primêre leiers, gekom om my te help, en ék het daar oorgebly langs die koning van die Perse.
10:14 Maar Ek het gekom om julle te leer wat sal gebeur met jou mense in die laaste dae, omdat die visie is vir 'n lang tyd van nou af. "
10:15 En terwyl hy nog spreek woorde aan my op hierdie manier, Ek gooi my gesig teen die grond en is stil.
10:16 En kyk, iets in die vorm van 'n mensekind my lippe aangeraak. Toe, die opening van my mond, Ek het gepraat en vir hom gesê: wat teenoor my staan, "My heer, oor die gesig van jou, my ledemate het swak en geen krag het in my oorgebly.
10:17 En so, hoe kan die kneg van my heer praat met my heer? Vir geen krag bly in my; en selfs my asemhaling is verhinder. "
10:18 Daarom, Hy wat lyk soos 'n man, My aangeraak het weer en my krag gegee.
10:19 En hy het gesê, "Moet nie vrees nie, O man van verlange. Mag vrede sy met julle. Hou goeie moed en wees sterk. "En toe hy met my, Ek herstel, en ek het gesê, "Praat, my heer, want jy het my versterk. "
10:20 En hy het gesê, "Weet julle nie waarom ek na jou gekom het? En naas Ek sal terugkeer, om te veg teen die leier van die Perse. Toe ek verlaat, Toe verskyn daar die leier van die Grieke aankom.
10:21 Maar, in waarheid, Ek verkondig aan julle wat uitgedruk word in die boek van die waarheid. En niemand is my helper in al hierdie dinge, behalwe Michael jou leier. "

Daniel 11

11:1 "En so, vanaf die eerste jaar van Daríus, die Meder, Ek staan ​​vas, sodat hy kan versterk en versterk.
11:2 En nou sal ek aan julle verkondig die waarheid. Kyk, tot 'n sekere punt, drie konings sal in Persië staan, en die vierde sal baie verryk in krag bo hulle almal. Maar toe hy sterk gegroei deur sy hulpbronne, Hy sal alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland.
11:3 Maar daar sal opstaan ​​'n sterk koning, en hy sal heers met groot krag, en hy sal doen wat hy wil.
11:4 En toe hy is stewig gevestig, sy koninkryk sal verpletter en sal verdeel word na die vier windstreke van die hemel, maar nie om sy nageslag, nie volgens sy krag waarmee hy beslis. Vir sy koninkryk sal verskeur, selfs vir die buitestaanders wat geskors uit hierdie.
11:5 En die koning van die Suide sal versterk, nog een van sy leiers sal seëvier oor hom, en hy sal heers van rykdom, want groot is sy domein.
11:6 En na die einde van jaar, hulle sal 'n federasie te vorm, en die dogter van die koning van die Suide sal na die koning van die Noorde na vriendskap maak kom, maar sy sal die krag van die wapen nie verkry, nie sal haar nageslag staan ​​vas, en sy sal oorhandig, saam met diegene wat haar gebring, haar jongmanne, en diegene wat haar in hierdie tye getroos.
11:7 En 'n oorplanting van die ontkieming van haar wortels sal opstaan, en hy sal teen die leër optrek, en sal in die provinsie van die koning van die Noorde indring, en hy sal hulle misbruik, en sal daaraan vas.
11:8 En, benewens, Hy sal dra gevange weggevoer na Egipte, hulle gode, en hulle gesnede beelde, en ook hulle kosbare voorwerpe van goud en silwer. Hy sal seëvier teen die koning van die Noorde.
11:9 En die koning van die Suide sal in die koninkryk ingaan, en sal terugkeer na sy eie land.
11:10 Maar sy seuns sal uitgedaag word, en hulle sal 'n menigte van baie kragte bymekaar. En hy sal kom opruk en oorloop. En hy sal agteruitwyk, en hy sal woedend, en hy sal die stryd in sy rooi aan te sluit.
11:11 En die koning van die Suide, nadat uitgedaag, sal uitgaan en sal veg teen die koning van die Noorde, en hy sal 'n baie groot menigte voor te berei, en 'n menigte sal in sy hand oorgegee.
11:12 En hy sal 'n menigte gryp, en sy hart sal verhoog word, en hy sal neerslaan duisende, maar hy sal dit nie oorweldig.
11:13 Want die koning van die Noorde sal strategie te verander en sal 'n menigte veel groter as ooit tevore te berei, en aan die einde van die tye en jare, Hy sal na vore te jaag met 'n groot leër en baie groot hulpbronne.
11:14 En in dié tye, baie sal opstaan ​​teen die koning van die Suide. En so ook die seuns van die bedrieërs onder jou volk sal hulle weer prys, ten einde die visie te vervul, en hulle sal val.
11:15 En die koning van die Noorde sal kom en sal beleg werke te vervoer, en hy sal die meeste versterkte stede gryp. En die arms van die Suide sal hom nie kan weerstaan, en sy uitverkorenes sal opstaan ​​om te weerstaan, maar die krag sal nie.
11:16 En toe hy kom, Hy sal net doen wat hy wil, en daar sal niemand wat teen sy gesig staan ​​nie. En hy sal in die roemryke land staan, en dit sal verteer word deur sy hand.
11:17 En hy sal sy aangesig rig om na te streef om sy hele koninkryk te hou, en hy sal regverdig voorwaardes met hom maak. En hy sal hom 'n dogter onder die vroue gee, so as om dit omver te werp. Maar sy sal nie bly staan ​​nie, nie sal sy wees vir hom.
11:18 En hy sal sy aangesig wend na die eilande, en hy sal gryp baie. En hy sal veroorsaak dat die leier van sy smaad te staak, en sy smaad sal omdraai vir hom.
11:19 En hy sal sy aangesig wend na die ryk van sy eie land, en hy sal toeslaan, en sal omkeer, maar hy sal nie slaag.
11:20 En daar sal opstaan ​​in sy plek een wat die meeste waardeloos en onwaardig van koninklike eer. En in 'n kort tyd, Hy sal uitgeput, maar nie in woede, of deur oorlog nie.
11:21 En daar sal opstaan ​​in sy plek die veragtelike een, en hy sal nie die eer van 'n koning word toegeken. En hy sal kom in die geheim, en hy sal die koninkryk deur die misleiding van verkry.
11:22 En die arms van die geveg sal word aangerand voor sy gesig en sal verpletter, en, benewens, die leier van die federasie.
11:23 En, nadat vriende, Hy sal hom mislei, en hy sal optrek en sal oorkom met 'n klein mense.
11:24 En hy sal in ryk en vindingryke stede ingaan, en hy sal doen wat sy vaders nie gedoen, nie vaders sy vaders. Hy sal hulle buit strooi, en hul prooi, en hulle rykdom, en sal 'n plan teen die mees standvastige vorm, en hierdie tot 'n tyd.
11:25 En sy krag en sy hart sal woedend teen die koning van die Suide met 'n groot leër. En die koning van die Suide sal in 'n oorlog word veroorsaak deur die feit dat baie bondgenote en baie goeie omstandighede, en nog hierdie sal nie bly staan ​​nie, want hulle sal planne teen hom te vorm.
11:26 En diegene wat brood eet saam met hom sal hom vermorsel, en sy leër sal onderdruk, en baie sal sterf, nadat uitgevoer.
11:27 En die hart van twee konings sal soortgelyk wees, kwaad te doen, en hulle sal leuens aan een tafel te praat, maar hulle sal nie slaag, want nog as die einde is vir 'n ander tyd.
11:28 En hy sal terugkeer na sy land teruggaan met baie hulpbronne. En sy hart sal teen die heilige testament, en hy sal optree, en hy sal teruggaan na sy land.
11:29 Op die vasgestelde tyd, Hy sal terugkeer, en hy sal die Suid-benadering, maar laasgenoemde tyd sal nie wees soos die eerste.
11:30 En die Griekse oorlogskepe en die Romeine sal kom oor hom, en hy sal deurboor, en sal onttrek, en sal spot het teen die testament van die heiligdom, en hy sal optree. En hy sal teruggaan en sal hul teenstanders te raadpleeg, wat die verbond van die heiligdom verlaat.
11:31 En arms sal sy kant te neem, en hulle sal die heilige plek van die vesting, ontheilig, en hulle sal wegneem die voortdurende offer en sal dit vervang met die gruwel van die verwoesting.
11:32 En die oortreders binne die testament sal met bedrog te boots, maar die mense, merk wat hulle God, sal volhard en sal optree.
11:33 En die onderwysers onder die mense sal leer baie, maar hulle sal vernietig word deur die swaard, en deur 'n brand, en deur ballingskap, en deur aanrandings vir baie dae.
11:34 En toe hulle geval het, hulle sal ondersteun word met 'n bietjie hulp, maar baie sal met bedrog op hulle van toepassing.
11:35 En 'n paar van die geleer word verwoes, sodat hulle kan ontvlam en gekies en gesuiwer, tot die vasgestelde tyd, omdat daar nog 'n ander tyd sal wees.
11:36 En die koning sal optree volgens sy wil, en hy sal hom dan verhef en sal geprys teen enige god. En hy sal groot dinge spreek teen die God van die gode, en hy sal beheer, totdat die passie voltooi. Sodra bereik, die limiet bereik word met sekerheid.
11:37 En hy sal geen gedagte te gee aan die God van sy vaders, en hy sal in die liefling van die vroue, en hy sal nie by te woon om enige gode, want hy sal teen die ander opstaan ​​alles.
11:38 Maar hy sal aanbid nie die god Maozim in sy plek, en, 'n god wat sy vaders nie geweet, Hy sal aanbid met goud, en silwer, en edelgesteentes, en duur dinge.
11:39 En hy sal optree om Maozim versterk met 'n vreemdeling god, van wie hy bewus geword het, en hy sal hulle heerlikheid te verhoog, en Ek sal hulle krag gee oor baie, en hy sal land versprei gratis.
11:40 En, by die voorafbepaalde tyd, die koning van die Suide sal veg teen hom, en die koning van die Noorde sal teen hom kom soos 'n storm, met waens, en perderuiters, en met 'n groot vloot, en hy sal in die land te betree, en sal verpletter en daar deurgaan.
11:41 En hy sal in die Pragtige Land te betree, en baie sal val. Maar net hierdie, sal gered word uit sy hand: Edom, en Moab, en die eerste deel van die kinders van Ammon.
11:42 En hy sal sy hand oorgegee die lande, en die land van Egipte sal nie ontsnap.
11:43 En hy sal heers oor die skat bors van goud, en silwer, en al die kosbaarhede van Egipte,, en net so sal hy deur Libië en Ethiopië te slaag.
11:44 En gerugte uit die Ooste en van die sal Noord hom verskrik. En hy sal kom met 'n groot menigte om te vernietig en uit te voer baie.
11:45 En hy sal sy tent vas, pawiljoen, tussen die see, op 'n luisterryke en heilige berg, en hy sal selfs kom om sy beraad, en niemand sal hom help. "

Daniel 12

12:1 "Maar in daardie tyd Michael sal opstaan, die groot leier, wat vandag vir die kinders van jou volk. En 'n tyd sal kom, soos daar nie uit die tyd dat die nasies begin is, selfs tot op daardie tyd. En, op daardie tydstip, jou mense sal gered word, almal wat sal gevind word geskryf in die boek.
12:2 En baie van diegene wat slaap in die stof van die aarde sal ontwaak: sommige tot die ewige lewe, en ander om 'n skande dat hulle sal altyd sien.
12:3 Maar diegene wat geleer het sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid opdrag, soos die sterre vir ewig oneindige.
12:4 Maar jy, Daniel, sluit die boodskap en verseël die boek, totdat die gevestigde tyd. Baie sal deurtrek, en kennis sal vermeerder. "
12:5 en ek, Daniel, gekyk, en kyk, insgelyks twee ander opgestaan, een hier, op die oewer van die rivier, en die ander daar, aan die ander kant van die stroom.
12:6 En Ek sê vir die man, wat met linne bekleed was, wat oor die waters van die rivier gestaan, "Hoe lank sal dit wees tot aan die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?"
12:7 En ek het die man, wat met linne bekleed was, wat oor die waters van die rivier gestaan, toe hy sy regterhand en sy linkerhand op opgehef na die hemel, en het gesweer by Hy wat ewig leef, dat dit sou wees vir 'n tyd, en tye, en 'n halwe tyd. En wanneer die verspreiding van die hand van die heilige volk voltooi, al hierdie dinge sal voltooi word.
12:8 En ek het 'en het nie verstaan. En ek het gesê, "My heer, wat sal wees ná hierdie dinge?"
12:9 En hy het gesê, "Gaan, Daniel, vir die woorde bly verborge en verseël tot die vasgestelde tyd.
12:10 Baie sal gekies word en gesuiwer, en, asof deur vuur, hulle sal getoets word, en die oortreders sal goddelooslik optree, en geeneen van die goddelose sal verstaan, nog die onderwysers sal verstaan.
12:11 En van die tyd wanneer die voortdurende offer afgeskaf sal word en die gruwel van die verwoesting sal opgestel word, daar sal wees 1290 dae.
12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en bereik tot 1335 dae.
12:13 Maar jy, gaan, totdat die vasgestelde tyd, en jy sal rus en in jou toegeken plek sal staan ​​aan die einde van dae.

Daniel 13

13:1 En daar was 'n man wat in Babilon, en sy naam was Joakim.
13:2 En hy het 'n vrou met die naam Susanna, die dogter van Hilkía, wat was baie mooi en Godvresende.
13:3 Vir haar ouers, omdat hulle die regverdige, het hul dogter opgevoed volgens die wet van Moses.
13:4 Maar Joakim was baie ryk, en hy het 'n boord naby sy huis, en die Jode gestroom om hom, want hy was die mees eerbare van hulle almal.
13:5 En twee ouer regters aangestel onder die mense in daardie jaar, oor wie die Here het gesê, "Ongeregtigheid het kom uit Babilon, van die oudste regters, wat gelyk aan die mense te regeer. "
13:6 Hierdie besoek die huis van Joakim, en al het hulle, wat nodig gehad het, oordeel.
13:7 Maar toe die volk op die middaguur, Susanna het in en rondgeloop in boorde haar man se.
13:8 Toe sê die oudstes het haar aangaan en rondloop elke dag, en hulle aangesteek met begeerte na haar.
13:9 En hulle verdraai hul rede en weggedraai hul oë, sodat hulle nie sou kyk na die hemel, nie bel om net uitsprake omgee.
13:10 En so het hulle is albei gewond deur die liefde van haar, maar hulle het nie hul hartseer openbaar aan mekaar.
13:11 Vir hulle was skaam om te openbaar aan mekaar hul begeerte, wil met haar te lê.
13:12 En so het hulle gekyk noukeurig elke dag om haar te sien. En hulle sê vir die ander,
13:13 "Kom ons gaan huis toe, want dit is middagete tyd. "En gaan uit, hulle het van mekaar.
13:14 En terugkeer weer, Hulle het na dieselfde plek, en, elke vra die ander die rede, hulle toegelaat hul begeerte. En dan het hulle besluit om 'n tyd te stel wanneer hulle in staat is om haar alleen te vind sou wees.
13:15 Maar dit gebeur, terwyl hulle gekyk vir 'n goeie dag, dat sy geloop op 'n bepaalde tyd, net soos gister en die dag voor, met net twee meisies, en sy wou was in die boord, want dit was so warm.
13:16 En daar was niemand daar, behalwe die twee oudstes in wegkruip, en hulle haar studeer.
13:17 En so het sy gesê om die meisies, "Bring vir my olie en salf, en hy het die deure van die boord, sodat ek kan was. "
13:18 En hulle het sy hulle bestel. En hulle het die deure van die boord en links deur 'n agterdeur na te gaan haal wat sy nodig, en hulle het nie geweet dat die ouderlinge was wegkruip binne.
13:19 Maar wanneer die meisies het vertrek, die twee oudstes het opgestaan ​​en haastig na haar, en hulle het gesê,
13:20 "Kyk, die deure van die boord is gesluit, en niemand kan ons sien, en ons is in begeerte vir jou. As gevolg van hierdie dinge, toestemming tot ons en lê met ons.
13:21 Maar as jy wil nie, ons sal getuig teen jou dat 'n jong man was saam met jou en, vir hierdie rede, julle gestuur jou diensmeisies weg van jou. "
13:22 Susanna sug en sê, "Ek gesluit van alle kante. Want as ek dit doen, dit is vir my die dood; maar as ek dit nie doen nie, Ek sal nie ontsnap nie jou hande.
13:23 Maar dit is vir my beter om onvermydelik val in jou hande, as om die sonde in die oë van die Here. "
13:24 En Susanna het met 'n groot stem, maar die ouderlinge roep ook uit teen haar.
13:25 En een van hulle haastig na die ingang van die boord en maak dit oop.
13:26 En so, Toe het die dienaars van die huis gehoor die protes in die boord, hulle gehaas in by die agterdeur te sien wat daar gebeur het.
13:27 Maar na die ou manne gepraat, die dienaars was baie skaam;, want daar was nog nooit so iets van hierdie soort gesê oor Susanna. En dit gebeur op die volgende dag,
13:28 wanneer die mense gekom om haar man Joakim, dat die twee aangestel ouderlinge het ook, vol bose planne teen Susanna, ten einde haar dood te maak.
13:29 En hulle het gesê voor die mense, "Stuur vir Susanna, dogter van Hilkía, die vrou van Joakim. "En dadelik het hulle vir haar.
13:30 En sy het saam met haar ouers, en seuns, en al haar familie.
13:31 Verder, Susanna was uiters delikate en mooi in voorkoms.
13:32 Maar dié bose ontbied wat haar gesig moet ontbloot, (want sy was bedek,) sodat ten minste wat hulle kan tevrede wees met haar skoonheid.
13:33 Daarom, haar eie en almal wat haar gehuil het geweet.
13:34 Tog is die twee aangestel ouderlinge, opstaan ​​in die midde van die volk, stel hulle hande op haar kop.
13:35 en geween, Sy kyk op na die hemel, vir haar hart het geloof in die Here.
13:36 En die aangestelde ouer manne gesê, "Terwyl ons praat 'n wandeling in die boord alleen, hierdie een het in twee meisies, en sy het die deure van die boord, en sy het die slavinne weg van haar.
13:37 En 'n jong man by haar,, wat in wegkruip was, en hy gaan lê met haar.
13:38 Verder, aangesien ons in 'n hoek van die boord, sien hierdie boosheid, Ons het aan hulle, en ons het dit saam consorting.
13:39 En, inderdaad, Ons was nie in staat om hom te vang, want hy was sterker as ons, en die opening van die deure, hy het opgespring uit.
13:40 Maar, aangesien ons hierdie een dan gegryp het, ons daarop aangedring om te weet wie die jong man was, maar sy was nie bereid om ons te vertel. Oor hierdie saak, Ons is getuies. "
13:41 Die skare het geglo hulle, net asof hulle ouderlinge en die regters van die mense, en hulle veroordeel haar dood.
13:42 Maar Susanna het met 'n groot stem en sê:, "Die ewige God, wie weet wat is weggesteek, wie weet alles voor hulle gebeur,
13:43 jy weet dat hulle geen valse getuienis gedra teen my, en kyk, Ek moet sterf, al het ek nie een van hierdie dinge gedoen het, wat hierdie manne het kwaadwillig uitgevind teen my. "
13:44 Maar die Here weer haar stem.
13:45 En toe sy weg na die dood gelei, die Here opgewek die Heilige Gees van 'n jong seun, wie se naam was Daniel.
13:46 En hy het met 'n groot stem, "Ek is skoon van die bloed van hierdie een."
13:47 En al die mense, draai terug na hom, gesê, "Wat beteken hierdie woord wat jy sê?"
13:48 Maar hy, terwyl staan ​​in die midde van hulle, gesê, "Is julle so onverstandig, seuns van Israel, wat buite is, oordeel en sonder om te weet wat die waarheid is, jy 'n dogter van Israel het veroordeel?
13:49 Terug te keer na die oordeel, want hulle het valse getuienis spreek teen haar. "
13:50 Daarom, die manskappe het omgedraai en met haas, en die ou manne het vir hom, "Kom sit in ons midde en wys ons, aangesien God het jou die eer van die ouetehuis gegee. "
13:51 Maar Daniël het aan hulle, "Skei hierdie op 'n afstand van mekaar, en Ek sal oordeel tussen hulle. "
13:52 En so, toe hulle verdeel, een van die ander, hy roep een van hulle, en hy sê vir hom, "Jy diepgewortelde ou bose, nou jou sondes uit te kom, wat jy gepleeg het voor,
13:53 oordeel onregverdige vonnisse, onderdruk die onskuldige, en omgewing vry om die skuldige, Die Here verklaar, Die onskuldige en die net jy mag nie gedood word. "
13:54 nou dan, as jy haar sien, verklaar waaronder boom jy sien hulle saam gesels. "Hy het gesê, "Onder 'n immergroen mastiek boom."
13:55 Maar Daniël het gesê, "Voorwaar, jy het gelieg teen jou eie kop. Want kyk, die Engel van God, die vonnis ontvang van hom, sal jy verdeel in die middel.
13:56 En, toe hulle Hom opsy gesit, Hy beveel die ander te benader, en hy sê vir hom, "Jy nageslag van Kanaän, en nie van Juda, skoonheid het jou bedrieg, en begeerte het jou hart verdraai.
13:57 So het jy gedoen om die dogters van Israel, en hulle, uit vrees, consorted met jou, maar 'n dogter van Juda sal jou ongeregtigheid nie duld.
13:58 nou dan, sê dit vir my, waaronder boom jy hulle gevang saam gesels. "Hy het gesê, "Onder 'n immergroen eikeboom."
13:59 Maar Daniël het aan hom, "Voorwaar, jy het ook gelieg teen jou eie kop. Want 'n engel van die Here wag, hou 'n swaard, om jou te sny in die middel en sit jy tot die dood. "
13:60 En dan die hele vergadering uitgeroep in 'n groot stem, en hulle het God geprys, wat Hy verlos die wat op Hom hoop.
13:61 En hulle het opgestaan ​​teen die twee aangestel ouderlinge, (vir Daniël het hulle skuldig bevind, deur hul eie mond, van die draers van valse getuienis,) en hulle het aan hulle net soos hulle goddeloos gedoen het teen hul buurman,
13:62 so as om op te tree volgens die wet van Moses. En hulle sit dit aan die dood, en onskuldige bloed gered op daardie dag.
13:63 Maar Hilkía en sy vrou geprys God vir hul dogter, Susanna, met Joakim, haar man, en al haar familie, want daar was gevind in haar geen skande.
13:64 En so Daniel het groot in die oë van die mense van daardie dag, en daarna.
13:65 En koning Astyages ter ruste gelê met sy vaders. En Kores, die Pers ontvang sy koninkryk.

Daniel 14

14:1 En so is Daniël bly by die koning, en hy was as al sy vriende vereer.
14:2 En daar was 'n afgod met die Babiloniërs genoem Bel. En elke dag daar is bestee op hom twaalf groot kor fynmeel, en veertig skape, en ses skepe van wyn.
14:3 Die koning ook val voor Hom neer en het elke dag vir hom aanbid, maar Daniël aanbid sy God. En die koning sê vir hom:, "Hoekom het jy nie aanbid Bel?"
14:4 En beantwoord, Hy het vir hom gesê, "Omdat ek nie afgode wat met hande gemaak aanbid, maar die lewende God, wat die hemel en aarde geskep, en wat hou mag oor alle vlees. "
14:5 En die koning sê vir hom:, "Maak nie Bel lyk jy 'n lewende god wees? Het jy nie sien hoeveel hy elke dag eet en drink?"
14:6 Toe het Daniël, glimlag, "O koning, moenie 'n fout maak nie, want hierdie een is klei aan die binnekant en koper aan die buitekant, en hy het nog nooit geëet. "
14:7 En die koning, kwaad geword, genoem vir sy priesters en aan hulle gesê:, "As jy my nie vertel wat dit is wat geëet hierdie uitgawes, jy sal sterf.
14:8 Maar as jy kan wys dat Bel het hierdie geëet, Daniel wil, want hy het gelaster teen Bel. "Maar Daniël het aan die koning, "Laat dit wees volgens jou woord."
14:9 Tog aan die priesters van Bel, was sewentig, behalwe hulle vroue, en kleintjies, en seuns. En die koning het met Daniel in die tempel van Bel.
14:10 En die priesters van Bel gesê, "Kyk, ons gaan uit, en jy, O koning, uiteengesit die vleis, en meng die wyn, en maak die deur, en verseël dit met jou ring.
14:11 En wanneer jy in die oggend het geloop, As jy nie het gevind dat Bel al het verteer, ons sal ly dood, of anders Daniel sal, wat gelieg teen ons. "
14:12 Maar hulle het geen kommer omdat hulle 'n geheime ingang onder die tafel gemaak het, en hulle het altyd daardeur en verteer die dinge.
14:13 En so het dit gebeur, Nadat hulle weg was, dat die koning die kos voor Bel, en Daniel het sy dienaars bevel, en hulle het die as, en hy gesif hulle dwarsdeur die tempel in die oë van die koning, en, as hulle verlaat, hulle sluit die deur, en nadat dit verseël met die seëlring van die koning se, hulle het.
14:14 Maar die priesters geloop in die nag, volgens hulle persoonlike, met hulle vroue, en hulle seuns, en hulle het geëet en gedrink alles.
14:15 Maar die koning het opgestaan ​​met die eerste lig, en Daniel saam met hom.
14:16 Toe sê die koning, "Is die seëls ononderbroke, Daniel?"En Hy antwoord, "Hulle is ononderbroke, O koning. "
14:17 En so gou as hy die deur oopgemaak, die koning staar na die tafel, en hy het met 'n groot stem, "Groot is jy, die Bel, en daar is nie en geen bedrog met jou. "
14:18 En Daniel gelag, en hy het die koning ', sodat hy nie sou betree, en hy het gesê, "Kyk na die sypaadjie, kennisgewing wie se voetspore dit is. "
14:19 Toe sê die koning, "Ek sien die voetspore van mans, en vroue, en kinders. "En die koning toornig.
14:20 Dan aangekeer hy die priesters, en hulle vroue, en hulle seuns, en hulle het hom die geheime deure waardeur hulle ingegaan en verteer die dinge wat op die tafel moes wees.
14:21 Daarom, die koning slag hulle en afgelewer Bel in die krag van Daniel, wat omgeslaan hom en sy tempel.
14:22 En daar was 'n groot draak in daardie plek, en die Babiloniërs aanbid hom.
14:23 En die koning het vir Daniël, "Kyk, nou jy kan nie sê dat dit nie 'n lewende god; dus, aanbid Hom. "
14:24 Maar Daniël het, "Ek is mal oor die Here, my God, want Hy is die lewende God. Maar dat 'n mens is nie 'n lewende god.
14:25 Daarom, jy gee my die krag, O koning, en Ek sal hierdie draak te voer sonder swaard of klub. "Toe sê die koning, "Ek gee dit aan jou."
14:26 En so Daniel het kolfblad, en vet, en hare, en gaar hulle saam. Hy het ook knoppe en sit hulle in die mond van die draak se, en die draak oopgebars. En hy het gesê, "Kyk, dit is wat jy aanbid. "
14:27 Wanneer die Babiloniërs het gehoor hierdie, hulle was baie verontwaardig. En versamel saam teen die koning, hulle sê, "Die koning het 'n Jood. Hy het Bel vernietig, Hy het die draak uitgevoer, en hy het die priesters geslag. "
14:28 En toe hulle by die koning, hulle sê, "Red Daniel aan ons, anders sal ons jou en jou huis uit te voer. "
14:29 So het die koning dan sien dat hulle heftig onder druk hom, en so, word noodgedwonge, hy het Daniel hulle.
14:30 En hulle het hom in die leeukuil, en hy was daar vir ses dae.
14:31 Verder, in die den was daar sewe leeus, en hulle het elke dag aan hulle gegee twee karkasse, en 'n paar skape, maar dan is hulle nie aan hulle gegee, sodat hulle Daniël sou verslind.
14:32 Nou was daar in Judea 'n profeet genoem Habakuk, en hy het 'n klein maaltyd gekook en brood in 'n bak gebreek, en hy gaan na die veld, om dit aan die stropers te bring.
14:33 Toe sê die Engel van die HERE sê vir Habakuk, "Bring die ete wat jy in Babilon, Daniël, wat in die leeukuil. "
14:34 En Habakuk sê, "Here, Ek het nie gesien Babilon, en ek het nie die den weet. "
14:35 Toe sê die Engel van die Here het Hom gevange geneem deur die top van sy kop, en hom deur die hare van sy hoof, en laat hom in Babel, oor die den, deur die krag van sy Gees.
14:36 En Habakuk geskree, sê, "Daniel, dienaar van God, neem die aandete wat God julle gestuur het. "
14:37 Maar Daniël het, "Jy het my onthou, O God, en jy het nie verlate diegene wat jy liefhet. "
14:38 En Daniel het opgestaan ​​en geëet. En dan die engel van die Here onmiddellik teruggekeer Habakuk om sy plek.
14:39 En so, op die sewende dag, die koning gekom om môre Daniel. En toe hy by die den, en kyk in, en kyk, Daniel sit in die middel van die leeus.
14:40 En die koning het met 'n groot stem, sê, "Groot is jy, O Here, die God van Daniël. "En hy het hom uit die leeukuil.
14:41 Verder, diegene wat die oorsaak van sy ondergang was, Hy geslinger in die den, en hulle verslind in 'n oomblik voor hom.
14:42 Toe sê die koning, "Laat al die inwoners van die hele aarde vrees die God van Daniël. Want Hy is die Verlosser, wat tekens en wonders op aarde, Hy wat Daniël bevry van die leeukuil. "