Genesis

Genesis 1

1:1 In die begin, God die hemel en die aarde.
1:2 Maar die aarde was leeg en onbewoon, en donkertes was oor die oppervlakte van die afgrond; en so die Gees van God oor die waters gebring.
1:3 En God het gesê, "Laat daar lig wees." En die lig geword.
1:4 En God het die lig gesien, dat dit goed was; en so verdeel hy die lig van die donkertes.
1:5 En hy het die lig, 'Day,'En die donkertes, 'Night. "En dit was aand en oggend, eendag.
1:6 God het ook gesê, "Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit waters verdeel van waters. "
1:7 En God het 'n uitspansel, en hy het die waters wat onder die uitspansel is, van diegene wat bo die uitspansel is. En so het dit duidelik geword.
1:8 En God het die uitspansel 'Hemel. "En dit was aand en oggend, die tweede dag.
1:9 Waarlik God gesê: "Laat die waters onder die hemel saam op een plek versamel; sodat die droë grond sigbaar word. "En so het dit duidelik geword.
1:10 En God het die droë grond, 'Aarde,En hy het die byeenkoms van die waters, 'See. "Toe sien God dat dit goed was.
1:11 En hy het gesê, "Laat die land lente weer groen plante, beide diegene wat saad, en-vrugte draende bome, wat vrugte dra volgens hulle soorte, waarin hulle saad is binne homself, oor die hele aarde. "En so het dit duidelik geword.
1:12 En die land het groen plante voort, beide diegene wat saad, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, met elkeen sy eie pad van saai, volgens sy spesie. Toe sien God dat dit goed was.
1:13 En dit het aand en dit was môre, die derde dag.
1:14 Toe sê God: "Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel. En laat hulle dag verdeel van die nag, en laat hulle geword tekens, beide van die seisoene, en van die dae en jare.
1:15 Laat hulle skyn aan die uitspansel van die hemel en verlig die aarde. "En so het dit duidelik geword.
1:16 En God het toe die twee groot ligte gemaak: 'n groot lig, om te heers oor die dag, en 'n klein lig, om te heers oor die nag, saam met die sterre.
1:17 En hy het hulle aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee oor die hele aarde,
1:18 en om te heers oor die dag, sowel as die nag, en aan die lig te verdeel uit die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.
1:19 En dit het aand en oggend, die vierde dag.
1:20 En dan sê God, "Laat die waters produseer diere met 'n lewende siel, en vlieënde wesens bokant die aarde, onder die uitspansel van die hemel. "
1:21 En God het die groot seediere, en alles met 'n lewende siel en die vermoë om te beweeg dat die waters geproduseer, volgens hulle spesies, en al die vlieënde wesens, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
1:22 En hy het hulle geseën, sê: "Wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters van die see. En laat die voëls bo die grond vermenigvuldig word. "
1:23 En dit het aand en oggend, die vyfde dag.
1:24 God het ook gesê, "Laat die aarde lewende siele in hul soort: beeste, en diere, en wilde diere van die aarde, volgens hulle soorte. "En so het dit duidelik geword.
1:25 En God het die wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en die beeste, en al die diere op die land, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
1:26 En hy het gesê: "Laat Ons mense maak na ons beeld en gelykenis. En laat hom heers oor die visse van die see, en die vlieënde wesens van die lug, en die wilde diere, en die hele aarde, en al die diere wat op die aarde beweeg. "
1:27 En God het die mens geskape na sy beeld;; om die beeld van God het Hy hom geskape; manlik en vroulik, Hy hulle geskape.
1:28 En God het hulle geseën, en hy het gesê, "Wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die vlieënde wesens van die lug, en oor al die diere wat op die aarde kruip. "
1:29 En God het gesê: "Kyk, Ek nou aan julle al die saad-draende plant op die aarde gegee, en al die bome wat in hulself het die vermoë om hul eie soort te saai, om kos vir jou,
1:30 en vir al die wilde diere van die land, en vir al die vlieënde dinge van die lug, en vir alles wat op die aarde kruip en waarin daar 'n lewende siel, sodat hulle dit kan hê op wat om te voed. "En so het dit duidelik geword.
1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het. En hulle was baie goeie. En dit het aand en oggend, die sesde dag.

Genesis 2

2:1 En so die hemel en die aarde is voltooi, met al hul versiering.
2:2 En op die sewende dag, God vervul sy werk, wat hy gemaak het. En op die sewende dag gerus het hy van al sy werk, wat hy tot stand gebring.
2:3 En hy die sewende dag geseën en dit geheilig. Want daarin het, Hy het stil geword van al sy werk: die werk waardeur God geskep wat hy moet maak.
2:4 Dit is die geskiedenis van die hemel en aarde, toe hulle geskape, in die dag wanneer die Here God die hemel en die aarde,
2:5 en elke loot van die veld, voordat dit sal styg in die land, en elke wilde plant, voordat dit sal ontkiem. Want die Here God het nie gebring reën op die aarde, en daar was geen mens om die grond te bewerk.
2:6 Maar 'n fontein opgetrek uit die aarde, besproeiing die hele oppervlak van die grond.
2:7 En dan die Here God het die mens geformeer uit die klei van die aarde, en hy blaas in sy gesig die asem van die lewe, en die mens het 'n lewende siel.
2:8 Nou het die Here God 'n Paradys van genot geplant van die begin af. in dit, Hy opgeslaan het die man wat Hy geformeer het.
2:9 En uit die grond die Here God wat elke boom wat mooi van aansien en lekker om te eet was. En selfs die boom van die lewe in die middel van die paradys, en die boom van die kennis van goed en kwaad.
2:10 En 'n rivier het uitgegaan uit die plek van genot ten einde Paradise besproei, wat verdeel daarvandaan in vier koppe.
2:11 Die naam van die een is die Phison; dit is wat deur die hele land van Hevilath loop, waar 'n mens goud gebore;
2:12 en die goud van dié land is die beste. In daardie plek gevind balsemgom en onikssteen.
2:13 En die naam van die tweede rivier is die Gehon; dit is wat deur die hele land van Kus loop.
2:14 Waarlik, die naam van die derde rivier is die Hiddékel; dit bevorder teenoor die Assiriërs. Maar die vierde rivier, dit is die Eufraat.
2:15 So, die Here God het die mens, en hom in die Paradys van genot, sodat dit sou bygewoon en bewaar deur hom.
2:16 En hy hom opdrag gegee, sê: "Van al die bome van die Paradys, jy sal eet.
2:17 Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, jy mag nie eet. In watter dag jy sal eet nie, jy sal 'n dood sterf. "
2:18 Die Here God het ook gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Laat ons 'n helper vir hom soortgelyk aan homself. "
2:19 Daarom, die Here God, Wat gevorm word uit die grond al die wilde diere van die aarde en al die vlieënde wesens in die lug, hulle gebring het na Adam, om te sien hoe hy hulle sou noem. Want alles sou Adam enige lewende wesens roep, dit sou sy naam wees.
2:20 En Adam genoem elk van die lewende dinge deur hul name: al die vlieënde wesens in die lug, en al die wilde diere van die land. Tog werklik, vir Adam, daar is geen hulp gevind wat soortgelyk aan homself.
2:21 En so het die Here God 'n diepe slaap op die mens. En toe hy vas aan die slaap was, Hy het een van sy ribbes, en hy het dit voltooi met vlees, want dit.
2:22 En die Here God opgebou die rib, wat hy van Adam, tot 'n vrou. En Hy het haar na Adam.
2:23 Toe sê die mens: "Nou is dit die been van my bene, en die vlees van my vlees. Hierdie een sal n vrou genoem, want sy is uit die man. "
2:24 Om hierdie rede, 'n mens sal agterlaat sy vader en moeder, en hy sal klou aan sy vrou; en hulle twee sal een vlees wees as.
2:25 Nou was hulle altwee naak: Adam, natuurlik, en sy vrou. En hulle was nie skaam.

Genesis 3

3:1 Maar, die slang was listiger as al die diere van die aarde wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou, "Hoekom het God opdrag gegee, dat jy nie mag eet van al die bome van die Paradys?"
3:2 Die vrou het gereageer op hom: "Van die vrugte van die bome wat in die Paradys, ons eet.
3:3 Tog werklik, van die vrugte van die boom wat in die middel van die paradys, God het ons opdrag gegee dat ons nie mag eet, en dat ons nie kon aanraak dit, nie miskien kan ons sterf. "
3:4 Toe sê die slang vir die vrou: "Nee, stellig nie sal jy sterf 'n dood.
3:5 Maar God weet dat, op watter dag jy sal eet nie, jou oë sal oopgaan; en jy sal wees soos gode, deur goed en kwaad te ken. "
3:6 En so sien die vrou dat die boom goed was om te eet, en 'n pragtige na die oë, en heerlik om te oorweeg. En sy het van sy vrugte, en sy het geëet. En sy het aan haar man, wat geëet.
3:7 En is die oë van hulle albei oop. En toe hulle hulself besef om naak te wees, hulle saamgevoeg vyeblare en gemaak bedekkings vir hulself.
3:8 En toe hulle die stem van die Here God neem 'n wandeling in die Paradys in die middag briesie gehoor, Adam en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God in die midde van die bome van die Paradys.
3:9 En die Here God Adam genoem en vir hom gesê: "Waar is jy?"
3:10 En hy het gesê, "Ek het gehoor jou stem in Paradise, en ek was bang, want ek is naak, en so het ek my verberg. "
3:11 Hy het vir hom gesê, "Dan wat vir jou gesê dat jy naak is, as jy nie van die boom geëet waarvan Ek jou opdrag gegee dat jy nie moet eet?"
3:12 Toe sê die mens, "Die vrou, wat U gegee het om my as 'n metgesel, het vir my van die boom, en ek het geëet. "
3:13 En die Here God aan die vrou gesê, "Hoekom het jy dit gedoen?"En sy gereageer, "Die slang het my bedrieg, en ek het geëet. "
3:14 En die Here God sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, jy vervloek onder alle lewende dinge, selfs die wilde diere van die aarde. By jou bors sal jy reis, en die grond sal julle eet, al die dae van jou lewe.
3:15 Ek sal vyandskap tussen jou en die vrou sit, tussen jou saad en haar saad. Sy sal jou die kop vermorsel, en jy sal in die wag vir haar hak lê. "
3:16 Aan die vrou, Hy het ook gesê: "Ek sal jou arbeid en jou opvattings vermeerder. In pyn sal jy geboorte skenk aan kinders, en jy sal wees onder die mag jou man se, en hy sal heers oor julle. "
3:17 Tog werklik, Adam, Hy het gesê: "Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en geëet het van die boom, waaruit ek opdrag gegee dat jy nie mag eet, vervloek is die land wat julle werk. In swaarkry sal jy eet nie, al die dae van jou lewe.
3:18 Dorings en distels sal dit produseer vir jou, en jy sal eet die plante van die aarde.
3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. "
3:20 En Adam het die naam van sy vrou, Eva,Want sy die moeder van alles wat lewe.
3:21 Die Here God het ook vir Adam en sy vrou klere van velle, en hy beklee hulle.
3:22 En hy het gesê: "Kyk, Adam geword soos een van Ons, goed en kwaad. Daarom, nou miskien kan hy steek sy hand en ook van die boom van die lewe, en eet, en leef in ewigheid. "
3:23 En so sal die Here God het hom laat gaan van die Paradys van genot, ten einde die aarde waaruit hy geneem is werk.
3:24 En Hy het Adam. En in die voorkant van die Paradys van genot, Hy opgeslaan het die gerubs met 'n vlammende swaard, saam draai, om die pad te bewaar tot die boom van die lewe.

Genesis 4

4:1 Waarlik, Adam het sy vrou Eva, wat swanger geword en Kain gebaar, sê, "Ek het 'n man verkry deur God."
4:2 En weer het sy geboorte geskenk aan sy broer Abel. Maar Abel was 'n pastoor van skape, en Kain 'n boer.
4:3 Dan gebeur dit, maar ná baie dae, dat Kain aangebied geskenke aan die Here, van die vrugte van die aarde.
4:4 Abel ook aangebied vanaf die eersgeborenes van sy kleinvee, en van hulle vet. En die Here het met guns op Abel en sy geskenke.
4:5 Tog is daar in waarheid, Hy lyk nie met guns gegee aan Kain en sy geskenke. Toe word Kain heftig kwaad, en sy hoof laat hang.
4:6 En die Here het vir hom gesê: "Hoekom is jy kwaad? En waarom is jou gesig geval?
4:7 As jy goed optree, sal jy nie ontvang? Maar as jy optree erg, sal nie die sonde in 'n keer teenwoordig was by die deur wees? En so sy begeerte sal wees binne jou, en jy sal oorheers deur dit. "
4:8 Daarop sê Kain vir sy broer Abel, "Kom ons buite gaan." En toe hulle in die veld, Kain teen sy broer Abel, En hy het hom na die dood.
4:9 En die HERE sê vir Kain, "Waar is jou broer Abel?"En hy het geantwoord: "Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?"
4:10 En hy het vir hom gesê: "Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die land.
4:11 Nou, dus, jy sal vervloek in die land, wat sy mond oopgemaak en het die bloed van jou broer teen jou hand.
4:12 Wanneer jy dit werk, dit sal julle nie sy vrugte gee; 'n swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die grond. "
4:13 Daarop sê Kain vir die Here: "My ongeregtigheid is te groot om guns verdien.
4:14 Kyk, U het my weggestoot, weg vandag voor die aangesig van die aarde, en uit jou gesig sal ek weggesteek; en Ek sal 'n swerwer en 'n vlugteling op die aarde wees. Daarom, iemand wat my vind, sal my doodslaan. "
4:15 En die Here het vir hom gesê: "Nee, stellig nie sal dit so wees; eerder, Wie sou Kain doodslaan, sal gestraf maal. "En die Here geplaas om 'n seëlring op Kain, sodat enigeen wat hom gekry het terwyl sou nie hom dood te maak.
4:16 En so Kain, vertrek uit die gesig van die Here, gewoon as 'n vlugteling op die aarde, na die oostelike landstreek van Eden.
4:17 Toe het Kain sy vrou, en sy het swanger geword en Henog gebaar. En hy het 'n stad, en hy het sy naam deur die naam van sy seun, Enoch.
4:18 Daarna, Henog het swanger Irad, en Irad swanger Mahujael, en Mahujael swanger Metúsael, en Metúsael swanger Lameg.
4:19 Lameg het vir hom twee vroue geneem: die naam van die een was Ada, en die naam van die ander was Silla.
4:20 En Ada het swanger Djebel, hy was die vader van diegene wat in tente woon en is herders was.
4:21 En die naam van sy broer was Jubal; Hy was die vader van diegene wat tot eer van die harp en die orrel.
4:22 Silla het ook swanger Tubal-Kain, wat 'n smid en vakman in al die werk van koper en yster was. In werklikheid, die suster van Tubal-Kain was Naéma.
4:23 En Lameg het aan sy vroue Ada en Silla: "Luister na my stem, Vroue van Lameg, aandag te gee aan my toespraak. Want ek slaan 'n man dood na my eie skade, en 'n adolessent om my eie kneusing.
4:24 Maal wraak sal gegee word vir Kain, maar vir Lamech, sewe en sewentig maal. "
4:25 Adam het sy vrou weer, en sy het geboorte gegee aan 'n seun, en sy het hom Seth, sê, "God het my 'n ander nageslag gegee, in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan. "
4:26 Maar ook vir Set is 'n seun gebore, wie het hy Enos. Hierdie een begin om die Naam van die Here aanroep.

Genesis 5

5:1 Dit is die boek van die geslag van Adam. Op die dag toe God Adam geskape het, Hy het hom na die gelykenis van God.
5:2 Hy hulle geskape, manlik en vroulik; en hy het hulle geseën. En hy hulle mens genoem, in die dag toe hulle geskape.
5:3 Toe het Adam vir honderd en dertig jaar oud. En dan swanger hy 'n seun in sy eie beeld en gelykenis, en hy het hom Seth.
5:4 En nadat hy verwek Seth, die dae van Adam wat geslaag, was agt honderd jaar. En hy het swanger seuns en dogters.
5:5 En al die tyd wat verby terwyl Adam wat hy geleef het nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.
5:6 Seth ook geleef vir 105 jaar, en dan swanger hy Enos.
5:7 En nadat hy verwek Enos, En Set het vir agt honderd en sewe jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:8 En al die dae van Set wat geslaag het, nege honderd en twaalf jaar, en hy het gesterwe.
5:9 In die waarheid, Enos negentig jaar oud, en dan swanger hy Kenan.
5:10 Na sy geboorte, Hy het agt honderd en vyftien jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:11 En al die dae van Enos wat geslaag het, nege honderd en vyf jaar, en hy het gesterwe.
5:12 Net so, Kenan sewentig jaar oud, en dan swanger hy Mahalálel.
5:13 En nadat hy verwek Mahalálel, Kenan nog agt honderd en veertig jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:14 En al die dae van Kenan wat geslaag het, nege honderd en tien jaar, en hy het gesterwe.
5:15 Toe Mahalálel vyf en sestig jaar, en dan swanger hy Jared.
5:16 En nadat hy verwek Jared, Toe Mahalálel nog agt honderd en dertig jaar oud, en hy het swanger seuns en dogters.
5:17 En al die dae van Mahalálel wat geslaag was 895 jaar, en hy het gesterwe.
5:18 Toe Jered vir 162 jaar, en dan swanger hy Henog.
5:19 En nadat hy verwek Henog, Jered nog agt honderd jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:20 En al die dae van Jered wat geslaag was 962 jaar, en hy het gesterwe.
5:21 Nou Henog vir vyf en sestig jaar, en dan swanger hy Metúsalag.
5:22 En Henog het met God gewandel. En nadat hy verwek Metúsalag, Hy het vir drie honderd jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:23 En al die dae van Henog wat geslaag was 365 jaar.
5:24 En hy het met God gewandel, en dan is hy nie meer gesien, want God het hom.
5:25 Net so, Toe Metúsalag vir 187 jaar, en dan swanger hy Lameg.
5:26 En nadat hy verwek Lameg, Toe Metúsalag vir 782 jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:27 En al die dae van Metúsalag wat geslaag was 969 jaar, en hy het gesterwe.
5:28 Toe het Lameg vir 182 jaar, en hy 'n seun ontvang.
5:29 En hy het hom Noag, sê, "Hierdie een sal ons troos uit die werke en swaarkry van ons hande, in die land wat die HERE vervloek het. "
5:30 En nadat hy verwek Noag, Toe Lameg vir 595 jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
5:31 En al die dae van Lameg verbygangers was 777 jaar, en hy het gesterwe. In die waarheid, wanneer Noag was vyf honderd jaar oud, Hy het swanger Sem, ham, en Jafet.

Genesis 6

6:1 En toe die mense begin vermeerder word op die aarde, en dogters gebore is om hulle,
6:2 die seuns van God, sien dat die dogters van die mense mooi was, het vir hulle vroue geneem uit almal wat hulle verkies.
6:3 En God het gesê: "My Gees sal nie vir ewig bly in die mens, want hy is vlees. En so sy dae sal wees honderd en twintig jaar. "
6:4 Nou reuse op die aarde, in daardie dae. Want na die seuns van God het by die dogters van die mense, en hulle swanger, hierdie is die kragtige mense van die ou tyd, manne van naam.
6:5 Toe God, sien dat die boosheid van die mense was swaar op die aarde en dat elke gedagte van hul hart was bedoeling op kwaad te alle tye,
6:6 berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het. En word inwendig aangeraak met 'n pyn in die hart,
6:7 Hy het gesê, "Ek sal die mens uit te skakel, wat Ek geskape het, uit die gesig van die aarde, van 'n mens na ander lewende dinge, van diere tot by die vlieënde dinge van die lug. Want dit grief my dat Ek hulle gemaak het. "
6:8 Tog werklik, Noag het genade gevind voor die Here.
6:9 Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, en nog is hy oorheers onder sy tydgenote, want hy het met God gewandel.
6:10 En hy het swanger drie seuns: Sem, ham, en Jafet.
6:11 Nog die aarde is korrup voor die oë van God, en dit was vol ongeregtigheid.
6:12 En toe God gesien het dat die aarde was korrup, (inderdaad, alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe)
6:13 Hy sê vir Noag: "Die einde van alle vlees het aangebreek in my oë. Die aarde is vol ongeregtigheid deur hul teenwoordigheid, en Ek sal hulle vernietig, saam met die aarde.
6:14 Maak jou 'n ark van stryk hout. Jy sal min wonings in die ark maak, en jy moet laer opslaan aan die binne en buite smeer.
6:15 En só moet julle dit maak: Die lengte van die ark moet drie honderd el, vyftig el sy breedte, en dertig el sy hoogte.
6:16 Jy sal 'n venster maak in die ark, en jy sal dit voltooi binne 'n el van die top. Dan moet jy die deur van die ark aan die sykant. Jy sal maak in dit: 'n onderste deel, boonste kamers, en 'n derde vlak.
6:17 Kyk, Ek sal die water van 'n groot vloed te bring op die aarde, so as alle vlees waar 'n mens die asem van die lewe onder die hemel om dood te maak. Alles wat op die aarde is, sal omkom.
6:18 En Ek sal my verbond met julle op, en jy sal in die ark gaan, jy en jou seuns, jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.
6:19 En van al die lewende wesens van alles wat vlees, jy sal pare lei in die ark, sodat hulle kan oorleef met jou: van die manlike geslag en die vroulike,
6:20 van voëls, volgens hulle soorte, en van diere, in hul soort, en uit al die diere op die aarde, volgens hulle soorte; pare van elke tree saam met jou te gaan, sodat hulle in staat kan wees om te leef.
6:21 Daarom, jy sal saam met jou neem van al die voedsel wat in staat is om te eet is, en julle sal hierdie voer met jou. En hulle sal gebruik word as voedsel, sommige vir jou, en die res vir hulle. "
6:22 En so Noag het alles net soos God hom beveel het.

Genesis 7

7:1 En die Here het vir hom gesê: "Gee die ark, jy en jou hele huis. Want ek het gesien jy net in my oë, binne hierdie generasie.
7:2 Van al die rein diere, neem sewe en sewe, die mannetjie met die wyfie. Tog werklik, van diere wat onrein is, neem twee en twee, die mannetjie met die wyfie.
7:3 Maar ook van die voëls van die hemel, neem sewe en sewe, die mannetjie met die wyfie, sodat nageslag gered kan word op die oppervlakte van die hele aarde.
7:4 Want van daardie punt, en na sewe dae, Ek sal reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte. En Ek sal afvee elke stof wat ek gemaak het, vanaf die oppervlak van die aarde. "
7:5 Daarom, Noag het al die dinge soos die Here hom beveel het.
7:6 En hy was ses honderd jaar oud toe die waters van die groot vloed die aarde oorstroom.
7:7 En Noag het in die ark, en sy seuns, sy vrou, en die vroue van sy seuns saam met hom, vanweë die waters van die groot vloed.
7:8 En van die diere beide rein en onrein, en van die voëls, en van alles wat op die aarde kruip,
7:9 twee-twee hulle in die ark aan Noag gebring, manlik en vroulik, net soos die HERE beveel het Noag.
7:10 En toe sewe dae verby was, die waters van die groot vloed oorstroom die aarde.
7:11 In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, in die sewentiende dag van die maand, al die fonteine ​​van die groot afgrond vrygelaat, en die sluise van die hemel is geopen.
7:12 En reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte.
7:13 Op daardie selfde dag, Noag en sy seuns, Sem, ham, en Jafet, en sy vrou en die drie vroue van sy seuns saam met hulle, in die ark gegaan.
7:14 Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee in hul soort, en alles wat op die aarde kruip in hul soort, en al die insekte met iets volgens sy soort, al die voëls en alles wat kan vlieg,
7:15 in die ark gegaan om Noag, twee-twee uit alles wat vlees, waarin daar die asem van die lewe.
7:16 En diegene wat ingeskryf het gegaan as mannetjie en wyfie, van alles wat vlees, net soos God hom beveel het. En dan die Here gesluit hom in van buite af.
7:17 En die groot vloed plaasgevind vir veertig dae lank op die aarde. En die waters het vermeerder, en hulle het die ark hoog bo die grond.
7:18 Want hulle het oorgeloop grootliks, en hulle word versadig alles op die oppervlak van die aarde. En dan die ark gedra oor die waters.
7:19 En die waters het die oorhand uitermate oor die aarde. En al die verhewe berge onder die ganse hemel bedek was.
7:20 Die water was vyftien el hoër as die berge wat dit bedek.
7:21 En alle vlees verteer was wat op die aarde beweeg: vlieg dinge, diere, wilde diere, en alle bewegende dinge wat kruip op die grond. En al die mense,
7:22 en alles waar daar die asem van die lewe op aarde, gesterf.
7:23 En hy afgevee al stof wat oor die aarde gekom, van 'n mens na dier, die kruip dinge net soveel as die vlieënde dinge van die lug. En hulle weg van die aarde uitgewis. Maar net Noag gebly, en diegene wat saam met hom in die ark was.
7:24 En die waters in besit van die aarde vir 'n honderd en vyftig dae.

Genesis 8

8:1 Toe God het gedink aan Noag, en alle lewende dinge, en al die vee, wat in die ark by hom, en hy het 'n wind oor die aarde, en die waters het afgeneem.
8:2 En die fonteine ​​van die afgrond en die sluise van die hemel het toegegaan. En die stortreën uit die hemel het opgehou.
8:3 En die waters het herstel om hul kom en gaan van die aarde. En hulle het begin om te verminder na een honderd en vyftig dae.
8:4 En die ark het in die sewende maand, op die sewe en twintigste dag van die maand, Op die berge van Armenië.
8:5 Tog is daar in waarheid, die waters het vertrek en dalende tot die tiende maand. Want in die tiende maand, op die eerste dag van die maand, die punte van die berge verskyn.
8:6 En toe veertig dae het verbygegaan, Noag, die opening van die venster wat hy in die ark gebou het, 'n kraai uitgestuur,
8:7 wat uitgegaan en het nie terug te keer, totdat die waters weggedroog het oor die aarde.
8:8 Net so, stuur hy 'n duif na hom, ten einde om te sien of die waters nou opgehou het op die oppervlakte van die aarde.
8:9 Maar toe sy nie 'n plek kry nie waar haar voet rustig moes wag, Sy het na hom teruggegaan in die ark. Want die waters was oor die hele aarde. En hy steek sy hand uit en vang haar, en hy het haar in die ark.
8:10 En toe, 'n verdere sewe dae nadat gewag, hy weer stuur die duif uit die ark.
8:11 En sy het by hom gekom in die aand, uitvoering in haar mond 'n olyf tak met groen blare. Noag dan verstaan ​​dat die waters oor die aarde opgehou het.
8:12 en nogtans, Hy weer sewe dae gewag. Daarna stuur hy die duif weer, wat nie meer aan hom terugbesorg.
8:13 Daarom, In die ses honderd en eerste jaar, in die eerste maand, op die eerste dag van die maand, die waters het afgeneem aan die aarde. en Noag, die opening van die dekking van die ark, kyk uit en sien dat die oppervlak van die aarde droog geword het.
8:14 In die tweede maand, op die sewe en twintigste dag van die maand, was die aarde droog gemaak.
8:15 Verder het God met Noag, sê:
8:16 "Gaan uit die ark, jy en jou vrou, jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou.
8:17 Laat saam met jou al die lewende wesens wat by julle is, alles wat vlees: as met die voëls, so ook met die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En betree die land: verhoog en vermeerder daarop. "
8:18 En so Noag en sy seuns het uitgegaan, en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom.
8:19 Dan ook alle lewende dinge, en die beeste, en die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte, vertrek uit die ark.
8:20 Toe bou Noag 'n altaar vir die Here. En, neem uit elk van die beeste en voëls wat waarlik die mense, Hy brandoffers op die altaar.
8:21 En die Here ruik die soet reuk en gesê: "Ek sal nie meer vervloek die aarde as gevolg van die mens. Vir die gevoelens en gedagtes van die hart van 'n mens is geneig om sleg van sy jeug. Daarom, Ek sal nie meer steek al die lewende wesens tref soos Ek gedoen.
8:22 Al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, sal nie ophou nie. "

Genesis 9

9:1 Geneem en God geloof Noag en sy seuns. En hy het vir hulle gesê: "Verhoog, en vermenigvuldig, en vul die aarde.
9:2 En laat die vrees en bewing van julle sal wees oor al die diere van die aarde, en oor al die voëls van die hemel, saam met alles wat beweeg oor die aarde. Al die visse van die see is in julle hand oorgegee.
9:3 En alles wat beweeg en lewe, sal kos wees vir julle. Net soos met die eetbare plante, Ek het hulle al aan julle oorgelewer,
9:4 behalwe dat vlees met bloed mag julle nie eet.
9:5 Want Ek sal die bloed van jou lewe te ondersoek aan die hand van al die wilde diere. So ook, aan die hand van die mensdom, aan die hand van elke mens en sy broer, Ek sal die lewe van die mens ondersoek.
9:6 Elkeen sal menslike bloed te vergiet, sy bloed sal uitgestort. Vir die mens is inderdaad aan die beeld van God.
9:7 Maar jy: verhoog en vermeerder, Dan moet hy uitgaan op die aarde en vervul dit. "
9:8 Noag en sy seuns by hom, God het ook gesê dit:
9:9 "Kyk, Ek sal my verbond met julle op, en met julle nageslag ná julle,
9:10 en met al die lewende wesens wat by julle is: soveel met die voëls as met die vee en al die diere van die aarde wat uit die ark gegaan het, en met al die wilde diere van die aarde.
9:11 Ek sal my verbond met julle op, en nie meer sal alles wat vlees gedood word deur die waters van 'n groot vloed, en, voortaan, daar sal nie 'n groot vloed op die aarde tref nie. "
9:12 En God het gesê: "Dit is die teken van die verbond wat Ek verleen tussen My en julle, en om al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte.
9:13 Ek sal my boog plaas in die wolke, en dit sal die teken van die verbond tussen myself en die aarde wees.
9:14 En toe ek verduister die lug met wolke, my boog verskyn in die wolke.
9:15 En Ek sal my verbond met julle onthou, en met al die lewende wesens wat vlees bring lewe. En daar sal nie meer water uit 'n groot vloed te afvee alles wat vlees.
9:16 En die boog sal wees in die wolke, en Ek sal dit sien, en Ek sal die ewige verbond wat verorden is tussen God en al die lewende wesens van alles wat vlees op die aarde is. "
9:17 En God sê vir Noag:, "Dit sal die teken van die verbond wat Ek tussen myself gevestig het en alles wat daarin is vlees wat op die aarde wees."
9:18 En so die seuns van Noag, wat uit die ark uitgegaan het,, was Sem, ham, en Jafet. Nou Ham homself is die vader van Kanaän.
9:19 Hierdie drie was die seuns van Noag. En uit hierdie hele familie van die mensdom is versprei oor die hele aarde.
9:20 en Noag, 'n goeie boer, begin om die land te kweek, en hy 'n wingerd geplant.
9:21 En deur die drink sy wyn, het hy dronk en was naak in sy tent.
9:22 As gevolg van hierdie, wanneer Ham, die vader van Kanaän, het inderdaad die privates van sy vader gesien om naak te wees, Hy berig dit aan sy twee broers daarbuite te.
9:23 En werklik, Sem en Jafet het 'n kleed oor hul arms, en, bevordering agteruit, bedek die privates van hulle vader. En hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle nie manlikheid hul pa se het sien.
9:24 Toe Noag, wakker uit die wyn, toe hy geleer het wat sy jonger seun hom aangedoen het,
9:25 Hy het gesê, "Vervloek is Kanaän!, 'n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. "
9:26 En hy het gesê: "Geseënd is die HERE, die God van Sem, Maar Kanaän moet sy dienskneg.
9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem!, Maar Kanaän moet sy dienskneg wees. "
9:28 En na die groot vloed, Noag het vir drie honderd en vyftig jaar.
9:29 En al sy dae was in nege honderd en vyftig jaar voltooi, en hy het gesterwe.

Genesis 10

10:1 Dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, ham, en Jafet, en van die seuns wat gebore is om hulle na die groot vloed.
10:2 Die seuns van Jafet was: Gomer, en Magog, en Madai, en Jawan, en Tubal, en Meseg, en Tiras.
10:3 En dan die seuns van Gomer was Askenas, en Rifat, en Togarma.
10:4 En die seuns van Jawan was: Elísa, en Tarsis, Kittiërs, en Rodaniete.
10:5 Die eilande van die nasies is gedeel deur dit in hul streke, elkeen volgens sy tong, en hul gesinne in hulle nasies.
10:6 En die seuns van Gam was: Kus, en Misraim, en Put, en Kanaän.
10:7 En die seuns van Kus was: Seba, en Háwila, en Sabta, en Raëma, en Sábtega. Die seuns van Raéma was Skeba en Dedan.
10:8 En dan Kus swanger Nimrod; Hy het 'n kragtige te wees op die aarde.
10:9 En hy was 'n staat jagter voor die aangesig van die Here. Van hierdie, 'n spreekwoord uitgekom: "Net soos Nimrod, 'n staat jagter voor die aangesig van die Here. "
10:10 En so, die begin van sy ryk was Babel, en Ereg, en Akkad, en Chalanne, in die land Sínear.
10:11 Uit hierdie land, Assur het uitgekom, en hy gebou: Ninevé, en die strate van die stad, en Kalag,
10:12 en ook Resen, tussen Ninevé en Kalag. Dit is 'n groot stad.
10:13 En werklik, Misraim verwek Ludiete, en Anamiete, en Lehabiete, Naftuhiete,
10:14 en die Patrusiete, en Kasluhiete, van wie uitgekom die Filistyne en die Kaftoriete.
10:15 Toe verwek Kanaän Sidon, sy eersgeborene, die Hetiet,
10:16 en die Jebusiete, en die Amoriet, Girgasiete,
10:17 Hewiete, en Arkiete: Siniete,
10:18 en die Arvadian, die Samarite, en Hamatiete. En ná hierdie dinge, die mense van die Kanaäniete was wydverspreide.
10:19 En die grense van Kanaän gegaan, as een reise, van Sidon na Gerar, af tot by Gasa, totdat een gaan Sodom en Gomorra, en van Adma en Sebóim, selfs om Lesa.
10:20 Dit is die seuns van Gam in hul familie, en tale, en geslagte, en lande, en nasies.
10:21 Net so, van Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, seuns gebore.
10:22 Die seuns van Sem was: Elam, en Assur, en Arpagsad, en Lud, en die Arameërs.
10:23 Die seuns van Aram was Us, en Hul, en Geter, en Mash.
10:24 maar so waar, Arpagsad verwek Selag, uit wie gebore Heber.
10:25 En vir Heber is twee seuns gebore: die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan.
10:26 Dit Joktan swanger Almodad, en Selef, en Hasarmáwet, Jerag
10:27 en Hadóram, en Usal en Dikla,
10:28 en Obal en Abímael, Skeba
10:29 en Ofir, en Háwila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
10:30 En hulle woonplek uitgebrei vanaf Messa, as een die verblyf, selfs tot Sefar, 'n berg in die ooste.
10:31 Dit is die seuns van Sem volgens hulle familie, en tale, en die streke in hulle nasies.
10:32 Dit is die geslagte van Noag, volgens hulle volke en nasies. Die nasies geword verdeel volgens hierdie, op die aarde hulle verdeel ná die groot vloed.

Genesis 11

11:1 Nou is die aarde het dieselfde taal gehad en van dieselfde toespraak.
11:2 En toe hulle die bevordering van uit die Ooste, hulle 'n laagte in die land Sínear, en hulle het gewoon in dit.
11:3 En elkeen het na sy buurman, "Kom, laat ons stene vorm, en bak dit met vuur. "En hulle het klippe in plaas van klippe, en steek in plaas van klei.
11:4 En hulle sê: "Kom, laat ons 'n stad en 'n toring, sodat sy hoogte kan bereik na die hemel. En laat ons aan ons naam bekend voor ons verdeel in al die lande. "
11:5 Toe daal die HERE om die stad en die toring te sien, wat die kinders van Adam bou.
11:6 En hy het gesê: "Kyk, die mense is verenig, en het almal een taal. En omdat hulle het begin om dit te doen, hulle sal nie ophou om hul planne, totdat hulle hul werk voltooi het.
11:7 Daarom, kom, Laat ons neerdaal, en in daardie plek verwar hulle tong, sodat hulle nie kan luister, elkeen na die stem van sy naaste. "
11:8 En so sal die Here hulle verdeel daarvandaan in al die lande, en hulle het opgehou om die stad te bou.
11:9 En om hierdie rede, sy naam genoem 'Babel,'Want in daardie plek die taal van die hele aarde is verward. En van toe af, die Here het hulle verstrooi oor die gesig van elke streek.
11:10 Dit is die stamboom van Sem:. Toe Sem honderd jaar oud toe hy Arpagsad verwek, twee jaar na die groot vloed.
11:11 En nadat hy verwek Arpagsad, Sem het vir vyf honderd jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:12 Volgende, Arpagsad vir vyf en dertig jaar, en dan swanger hy Selag.
11:13 En nadat hy verwek Selag, Arpagsad vir drie honderd en drie jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:14 Net so, Toe Selag dertig jaar, en dan swanger hy Heber.
11:15 En nadat hy verwek Heber, Toe Selag nog vier honderd en drie jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:16 Toe het Heber vir vier en dertig jaar, en hy het swanger Peleg.
11:17 En nadat hy verwek Peleg, Toe Heber nog vier honderd en dertig jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:18 Net so, Peleg dertig jaar, en dan swanger hy Rehu.
11:19 En nadat hy verwek Rehu, Peleg vir twee honderd en nege jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:20 Toe het Rehu vir twee en dertig jaar, en dan swanger hy Serug.
11:21 Net so, nadat hy verwek Serug, Rehu twee honderd en sewe jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:22 In die waarheid, Serug dertig jaar, en dan swanger hy Nahor.
11:23 En nadat hy verwek Nahor, Serug vir twee honderd jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:24 En so Nahor vir nege en twintig jaar, en dan swanger hy Tera.
11:25 En nadat hy verwek Tera, Nahor vir nog honderd en negentien jaar, en hy het swanger seuns en dogters.
11:26 Toe Tera sewentig jaar, en dan swanger hy Abram, en Nahor, en Haran.
11:27 En dit is die stamboom van Tera. Tera het swanger geword van Abram, Nahor, en Haran. Volgende Haran swanger Lot.
11:28 En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het, in die land van sy geboorte, in Ur van die Chaldeërs.
11:29 Toe Abram en Nahor het vir vroue. Die naam van Abram se vrou was Sarai. En die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka, en die vader van Jiska.
11:30 En Sarai was onvrugbaar en het geen kinders.
11:31 En so Tera het sy seun Abram, en sy kleinseun Lot, die seun van Haran, en sy dogter-in-wet Sarai, die vrou van sy seun Abram, en Hy het hulle weg uit Ur van die Chaldeërs, om te gaan in die land Kanaän. En hulle genader tot by Haran, en hulle het daar.
11:32 En die dae van Tera verbygangers was twee honderd en vyf jaar, en hy het gesterwe in Haran.

Genesis 12

12:1 Toe sê die Here vir Abram: "Gaan weg van jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, en kom na die land wat Ek jou sal wys.
12:2 En Ek sal jou 'n groot nasie maak, en Ek sal jou seën en jou naam groot maak, en jy sal gelukkig wees.
12:3 Ek sal seën diegene wat jou seën, en vervloek diegene wat vir julle vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën sal wees. "
12:4 En so het Abram weggetrek soos die HERE hom beveel het, en Lot het saam met hom. En Abram was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.
12:5 En hy het sy vrou Sarai, en Lot, die seun van sy broer, en al die goed wat hulle gekom het om in besit te neem, en die lewens wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het vertrek om na die land Kanaän. En toe hulle daar aankom in dit,
12:6 En Abram het deur die land tot die plek van Sigem, so ver as die beroemde steil vallei. Nou op daardie tydstip, die Kanaäniete was in die land.
12:7 Dan verskyn die Here aan Abram, en hy sê vir hom, "Aan jou nageslag, Ek sal hierdie land gee. "En daar het hy 'n altaar gebou vir die Here, wat verskyn het om hom.
12:8 En terwyl Hy op daarvandaan na die berg, wat oorkant die ooste van Bet-el, Hy daar sy tent opgeslaan, tussen Bet-el aan die weste, en Ai aan die oostekant. Hy het ook 'n altaar vir die Here, en hy het op sy naam.
12:9 En Abram gereis, gaan uit en voortgesette verder, na die suide.
12:10 Maar 'n hongersnood het in die land. En Abram af na Egipte, om daar as vreemdeling te vertoef. Vir hongersnood sterk was oor die land.
12:11 En toe hy naby aan die aangaan Egipte, sê hy vir sy vrou Sarai: "Ek weet dat jy 'n pragtige vrou.
12:12 En toe die Egiptenare sien jy, hulle sal sê, "Sy is sy vrou." En hulle sal my doodmaak, en behou jy.
12:13 Daarom, Ek smeek jou om te sê dat jy my suster, sodat dit goed kan gaan met my om julle ontwil, en sodat my siel kan lewe deur jou guns tel. "
12:14 En so, Toe Abram in Egipte aangekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou was baie mooi.
12:15 En die vorste berig dit aan Farao, en haar geroem om hom. En die vrou is ingelyf in die huis van Farao.
12:16 In die waarheid, hulle behandel Abram goed as gevolg van haar. Sodat hy kleinvee en beeste en donkies, en dienaars, en vroue slawe, en eselinne, en kamele.
12:17 Maar die Here laat gésel het Farao en sy huis met groot wonde ter wille van Sarai, die vrou van Abram.
12:18 En laat Farao Abram roep, en hy sê vir hom: "Wat is dit wat jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gee sy jou vrou?
12:19 Om watter rede het jy haar daarop aanspraak maak dat jou suster, sodat ek haar sou neem om my as 'n vrou? Gee dan nou, kyk jou maat, ontvang haar en gaan. "
12:20 En Farao beveel sy manne oor Abram. En hulle het Hom weggelei, saam met sy vrou en sy hele besitting.

Genesis 13

13:1 Daarom, Abram opgetrek uit Egipte, Hy en sy vrou, en alles wat hy gehad, en Lot saam met hom, na die suidelike streek.
13:2 Maar hy was baie ryk deur die besit van goud en silwer.
13:3 En hy het teruggekeer met die pad wat hy gekom, van die meridiaan in Bet-el, al die pad na die plek waar voor hy sy tent opgeslaan, tussen Bet-el en Ai.
13:4 daar, op die plek van die altaar af hy het voor, Hy het weer 'n beroep op die naam van die Here.
13:5 Maar Lot ook, Hy was by Abram, het troppe kleinvee, en vee, en tente.
13:6 Want die land in staat is om hulle bevat, sodat hulle saam te woon. Inderdaad, hulle besittings was groot, sodat hulle nie in gemeen kan leef.
13:7 En dan kom daar ook 'n konflik tussen die herders van Abram en Lot. Nou op daardie tydstip het die Kanaäniete en Feresiete geleef in daardie land.
13:8 Daarom, Sê Abram vir Lot: "Ek vra jou, laat daar geen rusie tussen my en jou, en tussen my veewagters en jou veewagters. Want ons is broers.
13:9 Kyk, die hele land is voor jou oë. Onttrek van my, Ek smeek jou. As jy gaan na die links, Ek sal die reg te neem. As jy kies die regte, Ek sal slaag om die linkerkant. "
13:10 En so Lot, sy oë opslaan, sien die hele omtrek van die Jordaan, wat deeglik besproei, voor die Here Sodom en Gomorra. Dit was soos die paradys van die Here, en dit was soos Egipte, nader na Soar.
13:11 En Lot het vir hom die omtrek van die Jordaan, en hy onttrek deur middel van die ooste. En hulle is verdeel, een broer van die ander.
13:12 Abram het bly woon in die land Kanaän. In die waarheid, Lot het in die stede wat rondom die Jordaan gedoen het, en hy het in Sodom.
13:13 Maar die manne van Sodom was baie slegte, en hulle was sondaars voor die HERE uitermate.
13:14 En die Here het vir Abram, nadat Lot het skeiding gemaak tussen hom: "Slaan julle oë, en staar uit die plek waar jy nou is, na die noorde en na die meridiaan, na die ooste en na die weste.
13:15 Die hele land wat jy sien, Ek sal vir jou gee, en aan jou nageslag tot in ewigheid.
13:16 En Ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde. As iemand in staat is om die stof van die aarde kan tel, Hy kan jou nageslag tel asook sal wees.
13:17 Staan op en trek die land deur in sy lengte, en breedte. Want Ek sal dit aan jou gee. "
13:18 Daarom, beweeg sy tent, Abram het gaan bly by die steil vallei van Mamre, wat by Hebron. En hy het daar 'n altaar vir die Here.

Genesis 14

14:1 Nou is dit gebeur het in daardie tyd dat Amrafel, die koning van Sínear, en Aríog, koning van Pontus, en Kedor, koning van die Elamiete, en Tídeal, koning van die Nasies,
14:2 het na die oorlog teen Bera, die koning van Sodom, en teen Bisra, die koning van Gomorra, en teen Síneab, die koning van Adma, en teen Seméber, die koning van Sebóim, en teen die koning van Bela, dit is Soar.
14:3 Al hierdie kom saam in die beboste vallei, wat is nou die See van Salt.
14:4 Want hulle Kedor gedien het vir twaalf jaar, en in die dertiende jaar het hulle onttrek uit hom.
14:5 Daarom, in die veertiende jaar, Kedor aangekom, en die konings wat saam met hom was,. En hulle het die Refaïete in Asterot van die twee horings, en die Susiete met hulle, en die Emiete in die vlakte van Kirjatáim-.
14:6 en die Chorreans in die berge van Seïr, selfs na die vlaktes van Paran, wat in woestyn.
14:7 Daarop het hulle teruggegaan en aangekom by die fontein van Mispat, dit is Kades. En hulle het die hele streek van die Amalekiete, en die Amoriete wat in Háseson-Tamar woon.
14:8 En die koning van Sodom, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Sebóim, en inderdaad die koning van Bela, dit is Soar, uitgegaan. En hulle gerig hul punt teen hulle in die beboste vallei,
14:9 naamlik, teen Kedor, koning van die Elamiete, en Tídeal, koning van die Nasies, en Amrafel, die koning van Sínear, en Aríog, koning van Pontus: vier konings teen vyf.
14:10 Nou is die beboste vallei het baie putte van bitumen. En so het die koning van Sodom en die koning van Gomorra omgedraai en hulle het daar. En diegene wat gebly, na die gebergte gevlug.
14:11 Toe het hulle al die goed van die Sodomiete en die Gomorrahites, en alles geneem wat aan voedsel, en hulle het gegaan,
14:12 saam met beide Lot, die seun van broer Abram se, hy was in Sodom gewoon, en sy stof.
14:13 En kyk, een wat ontsnap het berig dit aan die Hebreeuse Abram, wat in die steil vallei van Mamre, die Amoriet gewoon, wat die broer van Eskol was, en die broer van Aner. Vir hierdie het 'n ooreenkoms met Abram gevorm.
14:14 Toe Abram hoor hierdie, naamlik, dat sy broer Lot was as gevangenes weggevoer, Hy genommer drie honderd en agtien van sy eie gewapende mans en hy het in die nastrewing al die pad na Dan.
14:15 En verdeel sy maatskappy, Hy storm op hulle in die nag. En hy het hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hobah, wat is op die linkerhand van Damaskus.
14:16 En hy het al die stof, en Lot, sy broer,, met sy stof, ook die vroue en die mense.
14:17 Toe het die koning van Sodom uitgetrek hom tegemoet, nadat hy teruggekeer het van die slagting by Kedor, en die konings wat saam met hom op die vallei van die vlakte was, wat is die vallei van die koning.
14:18 Dan in waarheid, Melgisedek, die koning van Salem, gebring het brood en wyn, want hy was 'n priester van die Allerhoogste God;
14:19 Hy het hom geseën, en hy het gesê: "Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, wat die hemel en aarde geskep.
14:20 En geloofd sy die Allerhoogste God, deur wie se beskerming die vyande is in jou hande. "En hy het vir hom tiendes van alles.
14:21 Daarop roep die koning van Sodom sê vir Abram, "Gee my hierdie siele, en neem die res vir jouself. "
14:22 En hy gereageer het op hom: "Ek my hand ophef na die Here God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,
14:23 wat van die een draad binne 'n kombers, selfs 'n enkele skoenveter, Ek sal niks neem van dit wat is joune, sodat jy sê, "Ek het verryk Abram,'
14:24 behalwe wat die dienaars geëet, en die aandele vir die manne wat saam met my gekom: voorvaders, Eskol, en Mamre. Dit sal hul aandele te neem. "

Genesis 15

15:1 En so, nadat hierdie dinge is afgehandel, die woord van die HERE tot Abram deur 'n visie, sê: "Moenie bang wees nie, Abram, Ek is jou beskermer, en jou loon is baie groot. "
15:2 Toe antwoord Abram: "Here God, wat sal jy gee vir my? Ek kan gaan sonder kinders. En die seun van die erfgenaam van my huis is die Damaskéner Eliëser is. "
15:3 En Abram het bygevoeg: "Maar aan my is jy nie gegee nageslag. En kyk, my kneg in my huis gebore sal my erfgenaam wees. "
15:4 En dadelik het die woord van die HERE het tot hom, sê: "Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees. Maar hy wat sal kom uit jou heupe, dieselfde sal jy vir jou erfgenaam. "
15:5 En hy het hom buite, en hy sê vir hom, "Neem in die hemel, en tel die sterre, as jy kan. "En hy sê vir hom:, "So ook sal jou nageslag wees."
15:6 Abram het God geglo, en dit is na bewering hom na geregtigheid.
15:7 En hy het vir hom gesê, "Ek is die Here wat jou weggelei uit Ur van die Chaldeërs, sodat julle hierdie land gee, en sodat jy sal dit in besit te neem. "
15:8 Maar hy het gesê, "Here God, hoe kan ek in staat wees om te weet dat ek dit in besit sal neem?"
15:9 En die Here het gereageer deur te sê: "Neem vir my 'n koei van drie jaar, en 'n bokooi van drie jaar, en 'n ram van drie jaar, ook 'n tortelduif en 'n duif. "
15:10 Neem al hierdie, Hy het hulle verdeel in die middel, en geplaas beide dele teenoor mekaar. Maar die voëls het hy nie verdeel.
15:11 En voëls neerdaal op die karkasse, maar Abram het hulle weggejaag.
15:12 En toe die son ondergaan, 'n diepe slaap op Abram, en 'n gevreesde, groot en donker, binnegeval hom.
15:13 En dit is vir hom gesê:: "Weet vooraf wat jou toekoms nageslag bywoners in 'n land nie sal hul eie, en hulle sal hulle onderwerp in serwituut en hulle antwoord vir vierhonderd jaar.
15:14 Tog werklik, Ek sal die nasie oordeel dat hulle sal dien, en daarna sal hulle vertrek met baie goed.
15:15 Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede en begrawe word op 'n goeie ouderdom.
15:16 Maar in die vierde geslag, hulle sal hierheen terugkom. Vir die ongeregtighede van die Amoriete is nog nie voltooi, Tot op hierdie tyd. "
15:17 Toe, wanneer die son was al onder, Toe kom daar 'n donker mis, en daar verskyn 'n rokende oond en 'n lamp van vuur verby tussen dié afdelings.
15:18 Op daai dag, God gevorm n verbond met Abram, sê: "Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee, van die rivier van Egipte af, selfs tot by die groot rivier, die Eufraat:
15:19 die land van die Keniete en Kenissiete, Kadmoniete
15:20 en die seuns van, en Feresiete, ook die Refaïete,
15:21 en die Amoriete, en die Kanaäniete, en Girgasiete, en die Jebusiete. "

Genesis 16

16:1 Maar Sarai, die vrou van Abram, het nie swanger kinders. Maar, met 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar,
16:2 sê sy vir haar man: "Kyk, die Here het my gesluit, anders sal ek gee geboorte. Tik om my slavin, sodat miskien ek kan seuns van haar ten minste ontvang. "En toe hy ingestem om haar gesmeek,
16:3 Sy het Hagar, die Egiptiese, haar slavin, tien jaar nadat hulle begin in die land Kanaän te leef, en sy gee haar aan haar man as 'n vrou.
16:4 En Hy het aan haar. Maar toe sy sien dat sy swanger, sy verag haar meesteres.
16:5 En Sarai sê vir Abram:: "Jy het onregverdig opgetree het teen my. Ek het my slavin in jou skoot, wat, Maar toe sy sien dat sy swanger, gehou my in minagting. Mag die Here oordeel tussen my en u. "
16:6 Abram het gereageer op haar deur te sê, "Kyk, u dienares is in jou hand te behandel as dit jou behaag. "En so, wanneer Sarai haar sleg behandel, Sy het op die vlug.
16:7 En toe die Engel van die Here het haar gevind, naby die fontein van water in die woestyn, wat is op pad na Sur, in die woestyn,
16:8 sê hy vir haar: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar sal jy gaan?"En sy antwoord, "Ek vlug van die aangesig van Sarai, my minnares. "
16:9 En die Engel van die Here aan haar gesê:, "Gaan terug na jou meesteres, en verneder jou onder haar hande. "
16:10 En weer het hy gesê, "Ek sal jou nageslag vermeerder voortdurend, en hulle sal nie getel word as gevolg van hulle menigte. "
16:11 Maar daarna het hy gesê: "Kyk, jy het swanger geword, en jy sal geboorte gee aan 'n seun. En jy moet hom Ismael noem, want die Here jou in jou ellende gehoor.
16:12 Hy sal 'n wilde man wees. Sy hand sal wees teen alle, en al die hande sal wees teen hom. En hy sal sy tente weg te slaan uit die streek van al sy broers. "
16:13 Toe het sy na die naam van die Here wat aan haar gesê het: "Jy is die God wat my gesien het." Vir sy gesê, "Sekerlik, hier het ek die agterkant van die een wat my sien gesien. "
16:14 As gevolg van hierdie, Toe noem sy so goed: Die goed van die een wat lewe en wat my sien. "Dieselfde lê daar tussen Kades en Bered.
16:15 En Hagar het geboorte gegee aan 'n seun vir Abram, wat hom Ismael noem.
16:16 En Abram was ses en tagtig jaar oud toe Hagar gebaar Ismael vir hom.

Genesis 17

17:1 In die waarheid, nadat hy begin leer het nege en negentig jaar oud, die Here aan hom verskyn. En hy het vir hom gesê: "Ek is die Almagtige God. Wandel in my oë en volledige geword.
17:2 En Ek sal my verbond sluit tussen My en julle. En Ek sal julle baie buitengewoon vermeerder. "
17:3 Toe val Abram op sy aangesig geneig.
17:4 En God sê vir hom:: "EK IS, en my verbond is met jou, en jy sal die vader van baie nasies wees.
17:5 Nie meer sal jou naam wees Abram genoem. Maar jy sal Abraham word geroep, want Ek het jou tot stand as die vader van baie nasies.
17:6 En Ek sal maak dat julle baie grootliks vermeerder, en Ek sal julle onder die nasies bring, en konings sal uit jou voortkom.
17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou, en met julle nageslag ná jou in hulle geslagte, deur 'n ewige verbond: om God te wees en aan jou nageslag ná jou.
17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag, die land van julle vertoef, die hele land Kanaän, as 'n ewige besitting, en Ek sal hulle God wees. "
17:9 Weer God aan Abraham gesê:: "En julle sal dan my verbond hou, en jou nageslag ná jou in hulle geslagte.
17:10 Dit is my verbond, wat jy moet in ag te neem, tussen my en jou, en jou nageslag ná jou: Almal wat manlik is onder julle, moet besny.
17:11 En julle sal die vlees van julle voorhuid besny, sodat dit 'n teken van die verbond tussen My en julle mag wees.
17:12 'N baba van agt dae sal onder julle besny, almal wat manlik is in julle geslagte. So ook die dienaars van u gebore, sowel as diegene gekoop, moet besny, selfs diegene wat nie van jou voorraad.
17:13 En my verbond sal met julle vlees as 'n ewige verbond.
17:14 die mannetjie, die vlees van wie voorhuid nie besny te word nie, dié siel moet uitgeskakel uit sy volksgenote. Want hy het my verbond tot niet gemaak. "
17:15 God het ook aan Abraham: "Jou vrou Sarai, jy mag nie bel Sarai, maar Sarah.
17:16 En Ek sal haar seën, en uit haar sal ek jou 'n seun gee, wie ek sal seën, en hy sal wees onder die nasies, en die konings van die nasies sal opstaan ​​uit hom. "
17:17 Abraham op sy aangesig geval, en hy lag, sê in sy hart: "Dink jy 'n seun kan gebore word om 'n honderd jaar oud man? En sal Sarah gee geboorte op die ouderdom van negentig?"
17:18 En Hy sê vir God, "As net Ismael sou in jou aangesig kan lewe."
17:19 En God sê vir Abraham: "Jou vrou Sara sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Isak noem, en Ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond, en met sy nageslag ná hom.
17:20 Net so, met betrekking tot Ismael, Ek hoor. Kyk, Ek sal seën en hom te vergroot, en Ek sal hom nie uitermate baie. Hy sal twaalf leiers produseer, en Ek sal hom 'n groot nasie maak.
17:21 Tog is daar in waarheid, Ek sal my verbond met Isak vestig, aan wie Sarah sal geboorte vir jou gee in hierdie tyd volgende jaar. "
17:22 En toe hy klaar gepraat het met hom, God opgetrek uit Abraham.
17:23 Toe neem Abraham sy seun Ismael, en almal wat in sy huis gebore, en almal wat hy gekoop, almal wat manlik was onder die mense van sy huis, en hy het die vlees van hulle voorhuid nog stiptelik, die einste dag, net soos God hom beveel het.
17:24 Abraham was nege en negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny.
17:25 En sy seun Ismael was dertien jaar voltooi ten tyde van sy besnydenis.
17:26 Op daardie selfde dag, Abraham was, is besny met sy seun Ismael.
17:27 En al die manne van sy huis, diegene in sy huis gebore, sowel as diegene wat gekoop is, selfs die buitelanders, is saam met hom besny.

Genesis 18

18:1 Dan verskyn die Here aan hom, in die steil vallei van Mamre, wanneer hy sit by die ingang van sy tent, in die baie hitte van die dag.
18:2 En toe hy sy oë opslaan, Toe verskyn daar aan hom drie mans, voor hom. En nadat hy hulle gesien, Hy het hulle tegemoet van die ingang van sy tent, en hy gevrees hulle op die grond.
18:3 En hy het gesê: "As ek, O Here, genade gevind het in jou oë, nie slaag deur u dienaar.
18:4 Maar ek sal 'n bietjie water bring, en jy kan jou voete te was en rus onder die boom.
18:5 En Ek sal 'n maaltyd van brood voorsit, sodat jy jou hart kan versterk; Hierna sal jy slaag op. Dit is om hierdie rede dat jy het afgewyk om u dienaar. "Toe sê hulle, "Doen soos jy gepraat het."
18:6 Abraham haastig in die tent na Sara, en hy sê vir haar, "Vinnig, Meng drie mate die beste koringmeel en maak brode gebak onder die as. "
18:7 In die waarheid, hy hardloop na die trop, en hy het 'n kalf van daar af, baie sag en baie goed, en hy het dit aan 'n dienaar, wat haastig en gekook dit.
18:8 Net so, hy neem dikmelk en melk, en die kalf wat hy klaargemaak het gekook, en hy het dit aan hulle voor. Tog werklik, staan ​​Jesus self nader hulle onder die boom.
18:9 En nadat hulle geëet, hulle het vir hom, "Waar is Sara, u vrou?"Hy het geantwoord, "Kyk, Sy is in die tent. "
18:10 En hy het vir hom gesê, "Wanneer sy terugkeer, Ek sal na jou toe kom in hierdie tyd, met die lewe as 'n metgesel, en jou vrou Sara sal 'n seun hê. "Gehoor hierdie, Sarah lag agter die ingang van die tent.
18:11 Nou was hulle albei oud, en in 'n gevorderde stadium van die lewe, en dit het opgehou om te wees met Sara nie meer volgens die reël van die vroue.
18:12 En sy lag in die geheim, sê, "Nadat ek oud geword, Maar my heer is bejaardes, sal Ek gee myself aan die werk van vreugde?"
18:13 Toe sê die Here vir Abraham: "Waarom het Sara daar gelag, sê: 'Hoe kan ek, 'n ou vrou, eintlik gee geboorte?'
18:14 Is niks moeilik vir God? Volgens die aankondiging, Hy sal na julle terugkeer na hierdie selfde tyd, met die lewe as 'n metgesel, en Sara sal 'n seun hê. "
18:15 Sara het dit ontken, sê, "Ek het nie gelag." Vir sy verskriklik bang was. Maar die Here het gesê, "Dit is nie so; vir jou het lag. "
18:16 Daarom, Toe die manne het opgestaan ​​uit daar, hulle gerig hul oë teen Sodom. En Abraham gereis met hulle, lei hulle.
18:17 En die Here het: "Hoe kan ek wegsteek wat ek gaan doen van Abraham,
18:18 aangesien hy 'n groot en baie sterk nasie sal word, en in hom al die nasies van die aarde sal seën?
18:19 Want ek weet dat hy sy seuns sal opdrag gee, en sy hele huis agter hom, om te hou by die weg van die Here, en om op te tree met reg en geregtigheid, sodat, ter wille van Abraham, die Here kan bring oor al die dinge wat hy het met hom gepraat. "
18:20 En so het die Here gesê, "Die geskreeu van Sodom en Gomorra is vermenigvuldig, en hulle sonde is baie swaar geword.
18:21 Ek sal neerdaal en sien of hulle die werk van die protes wat my bereik het vervul, en of dit nie so, sodat ek kan weet. "
18:22 Toe spring hulle om hulself van daar af, en hulle het in die rigting van Sodom. Tog is daar in waarheid, Abraham bly staan ​​voor die oë van die Here.
18:23 En as hulle naby, Hy het gesê: "Sal jy vernietig die net met die oortreders?
18:24 As daar vyftig van die net in die stad, sal hulle vergaan met die res? En jy sal nie spaar daardie plek ter wille van vyftig van die net, As hulle daarin?
18:25 Dit is ver van jou om hierdie saak te doen, en om die net dood te maak met die oortreders, en vir die regverdige om behandel te word soos die oortreders. Geen, Dit is nie soos jy. Jy oordeel die hele aarde; jy sal nooit so 'n uitspraak te maak. "
18:26 En die Here het vir hom gesê, "As Ek in Sodom vyftig van die net in die middel van die stad, Ek sal die hele plek vry as gevolg van hulle. "
18:27 En Abraham het gereageer deur te sê: "Sedert ek nou begin, Ek sal my Here praat, alhoewel ek stof en as.
18:28 Wat as daar vyf minder as vyftig van die net? Sal jy, ten spyte van die vyf-en-veertig, elimineer die hele stad?"En hy het gesê, "Ek sal nie uit te skakel dit, As ek vyf en veertig daar. "
18:29 En weer het Hy gesê om hom, "Maar as veertig was daar gevind, wat sal jy doen?" Hy het gesê, "Ek sal nie staak, ter wille van die veertig. "
18:30 "Ek vra jou," hy het gesê, "Nie om kwaad te wees, Here, As ek praat. Wat gebeur as dertig is daar gevind?"Hy het gereageer, "Ek sal nie optree, As ek daar dertig. "
18:31 "Sedert ek nou begin," hy het gesê, "Ek sal my Here praat. Wat gebeur as twintig was daar gevind?" Hy het gesê, "Ek sal nie doodmaak, ter wille van die twintig. "
18:32 "Ek smeek jou," hy het gesê, "Nie om kwaad te wees, Here, As ek praat nog weer. Wat gebeur as tien is daar gevind?"En hy het gesê, "Ek sal dit nie verwoes ter wille van die tien."
18:33 En die Here het, nadat hy opgehou het gepraat aan Abraham, wat dan na sy woonplek teruggekeer.

Genesis 19

19:1 En die twee engele het by Sodom in die aand, en Lot sit by die ingang van die stad. En toe hy hulle sien, Hy het opgestaan ​​en het na hulle te ontmoet. En hy gevrees geneig op die grond.
19:2 En hy het gesê: "Ek smeek jou, my here, afwyk na die huis van u kneg, en indien daar. Was u voete, en in die oggend sal jy bevorder op jou pad. "Toe sê hulle, "Glad nie. Maar ons sal dien in die straat. "
19:3 Hy druk hulle baie om weg te draai om hom. En toe hulle sy huis binnegekom, Hy het 'n fees vir hulle, en hy gaar ongesuurde brode, en hulle het geëet.
19:4 Hulle het nog nie gaan slaap, die manne van die stad die huis omsingel, van seuns om ou mans, al die mense bymekaar.
19:5 En hulle roep om Lot, en hulle het vir hom gesê: "Waar is die manne wat in die nag na wat u verskaf? Bring hulle uit hier, sodat ons kan hulle weet. "
19:6 Lot na hulle toe uit, en die sluit van die deur agter hom toe, Hy het gesê:
19:7 "Moenie, ek vra jou, my broers, nie bereid is om hierdie euwel te pleeg wees.
19:8 Ek het twee dogters wat nog geen man beken het. Ek sal hulle uitbring jy; misbruik hulle as dit moet jy doen, met dien verstande dat jy geen kwaad met hierdie manne doen, omdat hulle onder die skaduwee van my dak geloop. "
19:9 Maar hulle het gesê, "Skuif weg van daar af." En weer: "Jy het geloop," hulle het gesê, "As 'n vreemdeling; moet jy dan oordeel? Daarom, ons sal julle verdruk jouself meer as hulle. "En hulle opgetree baie geweld teen Lot. En hulle was nou by die punt van oopbreek die deure.
19:10 En kyk, die manne het uit hulle hand, en hulle getrek Lot in hulle, en hulle het die deure gesluit.
19:11 En hulle het die wat buite is met blindheid, van die kleinste tot die grootste, sodat hulle nie in staat was om die ingang gesoek.
19:12 Toe sê hulle vir Lot: "Het jy hier iemand van joune? Almal wat joune, seuns-in-wet, of seuns, of dogters, bring hulle uit die stad.
19:13 Want ons gaan hierdie plek uit te skakel, omdat die geroep onder hulle toegeneem het voor die Here, wat ons gestuur het om hulle te vernietig. "
19:14 En so Lot, gaan uit, het met sy seuns-in-wet, wat op pad was na sy dogters ontvang, en hy het gesê: "Staan op. Gaan weg van hierdie plek. Vir die Here gaan die stad verwoes. "En dit het vir hulle dat hy speels het gepraat.
19:15 En toe dit dag geword het, die Engele verplig hom, sê, "Staan, neem jou vrou, en die twee dogters wat jy het, sodat jy moet ook vergaan midde van die boosheid van die stad. "
19:16 En, aangesien hy geïgnoreer hulle, hulle het sy hand, en die hand van sy vrou, sowel as dié van sy twee dogters, want die Here is aan hom te spaar.
19:17 En hulle het hom uit, en hom buite die stad. En daar het hulle na hom, sê: "Slaan jou lewe. Moenie terugkyk nie. Nie moet jy bly in die hele omtrek. Maar red jouself in die berg, sodat jy moet ook vergaan. "
19:18 Daarop antwoord Lot hulle: "Ek smeek jou, my heer,
19:19 al u dienaar genade gevind het voor jy, en jy het jou genadig groot gemaak, wat jy in my lewe gered het getoon om my, Ek kan nie gered word op die berg, nie miskien 'n paar ongeluk aangryp my en ek sterf.
19:20 Daar is 'n sekere stad nabygeleë, waaraan ek kan vlug; dit is 'n kleintjie, en Ek sal gered word in dit. Is dit nie 'n beskeie een, en sal nie my siel lewe?"
19:21 En hy het vir hom gesê: "Kyk, selfs nou, Ek het jou petisies gehoor oor hierdie, die stad namens waarvan jy gespreek het, nie ongedaan te maak.
19:22 Maak gou en daar gered word. Want Ek kan niks doen voordat jy daar ingaan. "Om hierdie rede, die naam van die stad is Soar.
19:23 Die son het oor die land, en Lot het in Soar aankom.
19:24 Daarom, die Here reën gekry het Sodom en Gomorra swawel en vuur, van die Here, uit die hemel.
19:25 En hy omgeslaan hierdie stede, en al die omliggende streek: al die inwoners van die stede, en alles wat spruit uit die land.
19:26 En sy vrou, soek agter haarself, is verander in 'n standbeeld van sout.
19:27 Toe Abraham, opstaan ​​in die oggend, op die plek waar hy voor gestaan ​​het met die Here,
19:28 uitgekyk oor Sodom en Gomorra, en die hele land van die streek. En hy sien kole opstaan ​​uit die land optrek soos die rook van 'n oond.
19:29 Want toe God die stede omgekeer van daardie streek, onthou Abraham, Hy bevry Lot van die omverwerping van die stede, waarin hy gewoon.
19:30 En Lot opgetrek uit Soar, en hy het op die berg, en ook sy twee dogters saam met hom, (want hy was bang om te bly in Zoar) en hy het gewoon in 'n grot, Hy en sy twee dogters saam met hom.
19:31 En die oudste het aan die jongste: "Ons vader is oud, en niemand bly in die land wat ons kan inskryf volgens die gebruik van die hele wêreld.
19:32 Kom, laat ons hom beschonken met wyn, en laat ons slaap saam met hom, sodat ons in staat kan wees om 'n nageslag te bewaar van ons vader. "
19:33 En so het hulle hulle vader wyn om daardie aand te drink. En die oudste het gekom, en sy het ontslaap met haar pa. Maar hy het nie sien dit, nie wanneer sy dogter gaan lê, toe sy opgestaan.
19:34 Net so, die volgende dag, die ouderling het aan die jongste: "Kyk, gister het ek geslaap met my pa, Laat ons gee hom wyn om nog 'n keer drink hierdie nag, en jy sal slaap saam met hom, sodat ons nageslag kan red van ons vader. "
19:35 En dan het hulle hulle vader wyn om daardie aand te drink ook, en die jongste het opgestaan ​​in, en slaap saam met hom. En selfs dan nie het hy sien toe sy gaan lê, en toe sy opgestaan.
19:36 Daarom, die twee dogters van Lot swanger uit hul pa.
19:37 En die oudste het 'n seun gebaar, en sy het hom Moab. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete, selfs tot die huidige dag.
19:38 Net so, die jonger geboorte geskenk het aan 'n seun, en sy het hom Ammon, dit is, 'Die seun van my mense. "Hy is die vader van die kinders van Ammon, selfs vandag.

Genesis 20

20:1 Abraham gevorderde daarvandaan in die suide van die land, en hy woon tussen Kades en Sur. En hy as vreemdeling gaan woon in Gerar.
20:2 En hy het gesê oor sy vrou Sarah: "Sy is my suster." Daarom, Abiméleg, die koning van Gerar, gestuur vir haar en het haar.
20:3 Toe kom God aan Abiméleg deur 'n droom in die nag, en hy sê vir hom: "Wat, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het. Want sy het 'n man. "
20:4 In die waarheid, Abiméleg het haar nie aangeraak, en so het hy gesê: "Here, sou jy dood te maak 'n volk, onkundig en net?
20:5 Het hy nie vir my sê:, 'Sy is my suster,En het sy nie sê, 'Hy is my broer?"In die opregtheid van my hart en die suiwerheid van my hande, Ek het dit gedoen. "
20:6 En God sê vir hom:: "En ek weet dat jy opgetree het met 'n opregte hart. En daarom het ek u hoede vir sonde teen my, en ek het nie vrystel om haar aan te raak.
20:7 Gee dan nou, terug te keer sy vrou aan die man, want hy is 'n profeet. En hy sal vir jou bid, en jy sal lewe. Maar as jy nie bereid is om haar terug te keer, weet dit: jy sal sterwe 'n dood, jy en alles wat u besit. "
20:8 En dadelik Abiméleg, opstaan ​​in die nag, al sy dienaars geroep. En hy het al hierdie woorde in hul verhoor, en al die manne was baie bang.
20:9 Toe roep ook Abiméleg vir Abraham, en hy sê vir hom: "Wat het jy ons aangedoen? Hoe het ons teen U gesondig, sodat jy so 'n groot sonde oor my en oor my koninkryk sal bring? Wat jy gedoen het om ons wat jy behoort nie gedoen te. "
20:10 En weer remonstrating hom, Hy het gesê, "Wat het jy gesien, sodat jy dit sou doen?"
20:11 Abraham gereageer: "Ek het by myself gedink, sê: Miskien is daar geen vrees vir God in hierdie plek. En hulle sal my doodmaak oor my vrou.
20:12 Tog, in 'n ander manier, Sy is ook werklik my suster, die dogter van my vader, en nie die dogter van my moeder, en ek het haar as 'n vrou.
20:13 Toe, nadat God het my gelei uit my vader se huis, Ek sê vir haar: "Julle sal hierdie genade te betoon aan my. Op elke plek, waaraan sal ons reis, jy sal sê dat ek jou broer. "
20:14 Daarom, Toe neem Abiméleg kleinvee en beeste, en dienaars en vroue slawe, en hy het hulle aan Abraham. En hy het teruggekeer sy vrou Sara vir hom.
20:15 En hy het gesê, "Die land is in jou oë. Woon waar dit ook al jy sal tevrede te stel. "
20:16 Dan vir Sara sê hy: "Kyk, Ek het jou broer duisend silwerstukke. Dit sal wees vir jou as 'n sluier vir jou oë, aan almal wat by julle is en waar jy sal 'n reis. En so, onthou dat jy geneem. "
20:17 Dan wanneer Abraham gebid, God het Abiméleg gesond gemaak en sy vrou, en sy slavinne, en hulle geboorte geskenk.
20:18 Want die HERE het elke moederskoot van die huis van Abiméleg gesluit, as gevolg van Sarah, die vrou van Abraham.

Genesis 21

21:1 Toe het die Here Sarah, net soos hy belowe het; en hy vervul wat Hy gespreek het:.
21:2 En sy het swanger geword en geboorte gegee het aan 'n seun ontvang in haar ouderdom, teen die tyd dat God vir haar voorspel het.
21:3 En Abraham het die naam van sy seun, wat Sara gedra vir hom, Isak.
21:4 En hy besny hom op die agtste dag, net soos God hom beveel het,
21:5 toe hy 'n honderd jaar oud. Inderdaad, In hierdie stadium van sy pa se lewe, Isak gebore.
21:6 En Sara het gesê: "God het gelag het vir my. Elkeen sal hoor van dit sal oor my lag. "
21:7 En weer, sy het gese: "Gehoor hierdie, wie sou glo Abraham, Sara geborsvoed n seun, aan wie het sy geboorte geskenk, ten spyte daarvan dat bejaardes?"
21:8 En die seun opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag van sy speen.
21:9 En toe Sarah het die seun van Hagar gesien die Egiptiese speel met haar seun, Isak, sê sy vir Abraham:
21:10 "Jaag hierdie vrou kneg en haar seun. Want die seun van 'n vrou kneg sal nie saam met my seun Isak erwe nie. "
21:11 Abraham het hierdie swaar, ter wille van sy seun.
21:12 En God sê vir hom:: "Laat dit nie harde julle lyk oor die seun en jou vrou kneg. In alles wat Sara vir julle gesê het, luister na haar stem. Vir jou nageslag in Isak sal drie maande.
21:13 Maar ek sal ook die seun van die vrou kneg maak 'n groot nasie, want hy is jou nageslag. "
21:14 En so het hy die ontstaan ​​in die oggend, en neem brood en 'n sak met water geneem, hy het dit op haar skouer te sit, en hy oorhandig die seun, en hy vrygelaat haar. Nadat sy vertrek, Sy het gedwaal in die woestyn van Berséba.
21:15 En toe die water in die sak was verteer, Sy hou eenkant die seun, onder een van die bome wat daar was.
21:16 En sy wegbeweeg en sit in 'n verre gebied, so ver as 'n boog kan bereik. Want sy het gesê, "Ek sal nie sien die seuntjie sterf." En so, sit oorkant haar, Hy het sy stem verhef en geween.
21:17 Maar God het die stem van die seun. En 'n engel van God het na Hagar geroep uit die hemel, sê: "Wat maak jy, Hagar? Moenie bang wees nie. Want God het na die stem van die seun geluister, vanaf die plek waar hy is.
21:18 Staan op. Neem die seun op en hou hom by die hand. Want Ek sal hom 'n groot nasie maak. "
21:19 En God het haar oë oopgemaak. En sien 'n put!, Sy het gegaan en gevul die vel, en sy het die seuntjie te drink.
21:20 Maar God was met hom. En hy het opgegroei, en hy het in die woestyn, en hy het 'n jong man, 'n boogskutter.
21:21 En hy het in die woestyn Paran, en sy moeder het 'n vrou vir hom uit die land van Egipte.
21:22 Op dieselfde tyd, Abiméleg en Pigol, die leier van sy weermag, het aan Abraham: "God is met jou in alles wat jy doen.
21:23 Daarom, sweer by God dat julle geen kwaad aandoen sal doen om my, en om my nageslag, en om my voorraad. Maar volgens die genade wat ek aan julle gedoen het, jy sal doen om my en om die land, waaraan jy gedraai het as 'n nuweling. "
21:24 En Abraham antwoord:, "Ek sal sweer."
21:25 En hy het Abiméleg aangespreek oor 'n put, wat sy dienaars weg met geweld geneem het.
21:26 En Abiméleg het gereageer, "Ek weet nie wie hierdie ding gedoen, maar jy ook het dit nie aan my te openbaar, of het ek dit hoor, voor vandag. "
21:27 En so neem Abraham kleinvee en beeste, en hy gee dit aan Abiméleg. En beide van hulle geslaan 'n verdrag.
21:28 En Abraham opsy gesit sewe vroulike lammers van die kleinvee.
21:29 Toe sê Abiméleg vir hom, "Wat is die doel het hierdie sewe vroulike lammers, wat jy veroorsaak het om apart staan?"
21:30 Maar hy het gesê, "Jy sal sewe vroue lammers ontvang uit my hand, sodat hulle tot 'n getuienis vir my kan wees, dat ek hierdie put gegrawe het. "
21:31 Om hierdie rede, dié plek Berséba genoem, omdat hulle twee daar gesweer het.
21:32 En hulle begin met 'n pact namens die put van eed.
21:33 Daarna het Abiméleg en Pigol, die leier van sy weermag, opgestaan, en hulle het teruggekeer na die land van die Palestyne. In die waarheid, Abraham geplant het 'n tamarisk in Berséba, en daar het hy het die Naam van die Here God Ewige.
21:34 En hy was 'n setlaar in die land van die Palestyne vir baie dae.

Genesis 22

22:1 En ná hierdie dinge plaasgevind het, God getoets Abraham, en hy sê vir hom, "Abraham, Abraham. "En hy antwoord, "Hier is ek."
22:2 Hy het vir hom gesê: "Neem jou eniggebore seun Isak, wie jy lief is, en gaan na die land van die gesig. En daar sal julle hom aanbied as 'n menseslagting op een van die berge, wat ek sal jou wys. "
22:3 En so het hy die, opstaan ​​in die nag, ingespan sy donkie, neem saam met hom twee jeugdiges, en sy seun Isak. En toe hy hout gesny het vir die holocaust, Hy gereis oor die plek, soos God hom beveel het.
22:4 Toe, op die derde dag, sy oë opslaan, Hy sien die plek van ver af.
22:5 En hy sê aan sy dienaars:: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan verder voort haas om daardie plek. Na ons aanbid, sal na julle terugkeer. "
22:6 Hy het ook die hout vir die holocaust, en hy opgelê dit op sy seun Isak. En hy homself gedra in sy hande vuur en 'n swaard. En as die twee continued on saam,
22:7 Isak het vir sy vader, "My pa." En hy antwoord, "Wat wil jy hê, seun?"" Kyk," hy het gesê, "Vuur en hout. Waar is die slagoffer vir die holocaust?"
22:8 Maar Abraham antwoord:, "God sal vir Homself die slagoffer vir die holocaust verskaf, my seun. "So het voortgegaan hulle op mekaar.
22:9 Toe hulle kom op die plek wat God hom gewys. Daar het hy 'n altaar, en hy het die hout daarop gerangskik. En toe hy sy seun Isak gebind het, Hy het hom op die altaar bo-op die stapel hout.
22:10 En hy het sy hand uitgesteek en sy arms om die swaard, ten einde sy seun te offer.
22:11 En kyk, 'n Engel van die Here uitgeroep uit die hemel, sê, "Abraham, Abraham. "En hy antwoord, "Hier is ek."
22:12 En hy het vir hom gesê, "Moenie jou hand nie uit te brei oor die seuntjie, en niks doen om hom. Nou weet ek dat jy God vrees, omdat jy nie gespaar jou eniggeborene om My ontwil. "
22:13 Abraham sy oë opslaan, en hy sien agter sy rug 'n ram in die dorings, gevang deur die horings, wat hy het en aangebied as 'n menseslagting, plek van sy seun.
22:14 En hy het die naam van dié plek: 'Die Here sien nie. "So, selfs tot vandag, daar word gesê: "Op die berg, die Here sal sien nie. "
22:15 En die Engel van die Here uitgeroep aan Abraham 'n tweede keer uit die hemel, sê:
22:16 "Deur my eie self, Ek sweer, sê die Here. Omdat jy dit gedoen het, en het nie gespaar jou eniggeborene om My ontwil,
22:17 Ek sal jou seën, en Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand. Jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.
22:18 En in jou nageslag, al die nasies van die aarde sal seën, omdat jy na my stem geluister het. "
22:19 Abraham het na sy dienaars, en hulle het na Berseba saam, en hy het daar.
22:20 En ná hierdie dinge plaasgevind het, dit is gerapporteer aan Abraham dat Milka, insgelyks, het seuns gedra vir sy broer Nahor:
22:21 op, die eersgeborene, en Ice, sy broer, en Kémuel, die vader van die Arameërs,
22:22 en ook Kesed, en Haso, ook Pildas, en Jidlaf,
22:23 asook Bethuel, uit wie gebore is Rebekka. Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham.
22:24 In die waarheid, sy byvrou, vernoem Reüma, Tebag, en Gaham, en Tahas, en Máäga.

Genesis 23

23:1 Nou Sarah het vir 127 jaar.
23:2 En sy het gesterf in die stad van Arba, dit is Hebron, in die land Kanaän. En Abraham het na treur en huil vir haar.
23:3 En as hy opgetree het opgestaan ​​uit die begrafnis pligte, Hy het met die seuns van Het, sê:
23:4 "Ek is 'n nuweling en 'n vreemdeling onder julle. Gee my die reg van 'n graf onder julle, sodat ek my dood kan begrawe. "
23:5 Die seuns van Het gereageer deur te sê:
23:6 "Luister na ons, O Here, jy is 'n leier van God onder ons. Begraaf u dode in ons gekies grafte. Maar niemand mag in staat wees om jou verbied om te begrawe jou dood binne sy gedagtenis te bring. "
23:7 Abraham opgestaan, en hy mag vrees die mense van die land, naamlik, die seuns van Het.
23:8 En hy het vir hulle gesê: "As dit jou siel wil dat ek moet my dood begrawe, hoor my, en tree namens my met Efron, die seun van Sohar,,
23:9 sodat hy aan my gee die dubbele grot, wat hy by die verste punt van sy veld. Hy kan dit oordra na my vir so veel geld as dit is die moeite werd om in jou oë, vir die besit van 'n graf. "
23:10 Nou Efron het in die middel van die seuns van Het. En Efron het gereageer op Abraham voor die ore van almal wat aangaan by die poort van sy stad, sê:
23:11 "Laat dit nooit so wees, my heer, maar jy moet 'n groter aandag te gee aan wat ek sê. Die veld Ek sal oordra na jou, en die spelonk wat daarin. In die teenwoordigheid van die seuns van my volk, begrawe jou dood. "
23:12 Abraham ontsag in die oë van die mense van die land.
23:13 En met Efron gespreek, staan ​​in die midde van die volk: "Ek vra jou om my te hoor. Ek sal jou geld gee vir die veld. Neem dit, en so sal ek my dooies begrawe in dit. "
23:14 En Efron het gereageer: "My heer, hoor my.
23:15 Die land wat jy versoek van vier honderd sikkels silwer. Dit is die prys tussen My en julle. Maar hoeveel is hierdie? Begraaf u dode. "
23:16 En toe Abraham het dit gehoor, Hy weeg die geld uithaal wat Efron het versoek, in die verhoor van die seuns van Het, vier honderd sikkels silwer, van die goedgekeurde openbare geldeenheid.
23:17 En bevestig het dat die veld, waarin daar 'n dubbele grot wat uitkyk Mamre, voorheen behoort het aan Efron, dit en die graf, en al sy bome, met al die omliggende perke,
23:18 Abraham het dit as 'n besitting, voor die oë van die seuns van Het en van almal wat aangaan by die poort van sy stad.
23:19 So dan, Abraham sy vrou Sara begrawe in die dubbele grot van die veld wat Mamre misgekyk. Dit is Hebron, in die land Kanaän.
23:20 En die veld is bevestig aan Abraham, met die spelonk wat daarin was, as 'n aandenking besitting word voor die seuns van Het.

Genesis 24

24:1 En Abraham was oud en van baie dae. En die Here het hom in alles geseën.
24:2 En Hy sê vir die ouderling dienaar van sy huis, wat in beheer is van alles wat hy gehad het, was: "Sit jou hand onder my heup,
24:3 sodat ek kan laat sweer by die HERE, die God van hemel en aarde, dat jy 'n vrou nie sal neem vir my seun uit die dogters van die Kanaäniete, onder wie ek woon.
24:4 Maar dat jy sal voortgaan om my land en familie, en van daar af 'n vrou vir my seun Isak. "
24:5 Die dienaar antwoord, "As die vrou is nie bereid om saam met my in hierdie land, moet ek lei jou seun terug na die plek vanwaar jy vertrek?"
24:6 En Abraham antwoord:: "Pas op dat jy my seun nie weer lei tot daardie plek.
24:7 Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis, en uit die land van my geboorte, wat met my gespreek en vir my gesweer het, sê, Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee,'Self sal sy engel voor jou uit stuur, en jy sal van daar af 'n vrou vir my seun.
24:8 Maar as die vrou jou nie wil volg nie, jy sal nie verantwoordelik gehou word deur die eed. Net nie my seun terug na daardie plek te lei. "
24:9 Daarom, die dienaar sy hand onder die heup van Abraham,, sy heer, en hy het vir hom gesweer op sy woord.
24:10 En hy het tien kamele van beeste van sy heer, en hy het uitgegaan as, uitvoering saam met hom dinge van al sy besittings aanstel. En hy het uit, en voortgegaan op, om die stad van Nahor, in Mesopotamië.
24:11 En toe hy het die kamele lê buite die dorp, naby 'n fontein van water, in die aand, teen die tyd dat die vroue is gewoond om uit te gaan om water te skep, Hy het gesê:
24:12 "O Here, die God van my heer Abraham, ontmoet met my vandag, Ek smeek jou, en genadig aan my heer Abraham.
24:13 Kyk, Ek staan ​​naby die fontein van water, en die dogters van die inwoners van hierdie stad sal uitgaan om water te skep.
24:14 Daarom, die meisie met wie ek sal sê, 'Wenk jou kruik, sodat ek kan drink,En sy sal reageer, Drink. In werklikheid, Ek sal u kamele laat drink ook gee,'Dieselfde een is sy wat deur U berei vir u kneg Isak. En deur hierdie, Ek verstaan ​​dat jy het getoon genade aan my heer. "
24:15 Maar hy het nog nie hierdie woorde binne homself voltooi, wanneer, kyk, Rebekka het uitgegaan, die dogter van Bétuel,, seun van Milka, die vrou van Nahor, die broer van Abraham, 'n kruik op haar skouer.
24:16 Sy was 'n baie elegante meisie, en 'n mooiste maagd, en persoonlik onbekend by die mens. En sy af na die lente, en sy haar kruik volgemaak, en dan was op pad terug.
24:17 Toe loop die dienaar haar tegemoet, en hy het gesê, "Gee my 'n bietjie water om te drink uit jou kruik."
24:18 En sy antwoord, "Drink, my heer. "En sy vinnig afgebring die kruik op haar arm, en sy het vir hom 'n drankie.
24:19 En nadat hy gedrink, sy het bygevoeg, "In werklikheid, Ek sal water skep vir jou kamele ook, totdat hulle almal drink. "
24:20 En uit te giet die kruik in die krippe, Sy hardloop terug na die goed om water te skep; En toe Hy getrek, Sy het dit aan al die kamele.
24:21 Maar hy het dit oorweeg om haar in stilte, wil weet of die Here het, het sy reis na geluk nie of
24:22 Toe, nadat die kamele gedrink, die man het uit goud oorbelle, weeg twee kilogram, en dieselfde aantal armbande, tien sikkels in gewig.
24:23 En hy sê vir haar: "Wie se dogter is jy? Vertel my, is daar enige plek in die huis van jou vader om te vernag?"
24:24 sy het gereageer, "Ek is die dogter van Bétuel,, die seun van Milka, aan wie het sy geboorte geskenk vir Nahor. "
24:25 En sy het voortgegaan, sê, "Daar is baie strooi en hooi met ons, en 'n ruim plek om te bly. "
24:26 Die man buig hom neer, en hy geliefd die Here,
24:27 sê, "Geloofd sy die Here, die God van my heer Abraham, wat nie weggeneem sy liefde en trou van my heer, en wat my gelei op 'n direkte pad na die huis van die broer van my heer. "
24:28 En so die meisie hardloop, en sy alles vertel wat sy in die huis van haar moeder het gehoor.
24:29 En Rebekka het 'n broer, vernoem Laban, wat vinnig uitgegaan na die man, waar die lente was.
24:30 En toe hy die ring en die armbande in die hande van sy suster het gesien, en hy het gehoor al die woorde herhaal, "Dit is wat die man het met my,"Toe het hy na die man wat by die kamele en naby die fontein gestaan,
24:31 en hy sê vir hom: "Gee, Geseënde van die Here. Hoekom dink jy staan ​​buite? Ek het die huis reggemaak, en 'n plek vir die kamele. "
24:32 En hy het hom saamgeneem na sy gas kwartale. En hy uitgespan die kamele, en hy versprei strooi en hooi, en water om sy voete te was en dat van die manne wat saam met hom aangekom.
24:33 En brood is in sy oë stel. Maar hy het gesê, "Ek gaan nie eet nie, totdat ek my woorde gespreek het. "Hy het hom geantwoord, "Praat."
24:34 Toe sê hy: "Ek is die dienaar van Abraham.
24:35 En die Here het my heer baie geseën, en hy het groot geword. En hy het hom kleinvee en beeste gegee, silwer en goud, dienaars en vroue slawe, kamele en donkies.
24:36 en Sarah, die vrou van my heer, geboorte geskenk het aan 'n seun vir my heer in haar oudag, en hy het hom alles oorgegee wat hy moes.
24:37 En my heer het my laat sweer, sê: Jy mag geen vrou neem vir my seun van die Kanaäniete, in wie se land ek woon nie.
24:38 Maar jy sal 'n reis na my vader se huis, en jy moet 'n vrou van my eie familie vir my seun. "
24:39 maar so waar, Ek antwoord: My heer, "Wat as die vrou jou nie wil om te kom met my?'
24:40 'Die Here,' hy het gesê, 'In wie se oë ek loop, sal sy engel met jou saamstuur, en hy sal jou weg gelyk. En jy moet 'n vrou vir my seun van my eie familie en uit my vader se huis.
24:41 Maar jy sal onskuldig van my vloek wees, As, wanneer jy sal kom by my naasbestaandes, hulle sal dit nie gee aan jou. "
24:42 En so, vandag ek by die fontein, en ek het gesê: "O Heer, die God van my heer Abraham, as jy my pad het aangedui, waarin ek nou loop,
24:43 kyk, Ek staan ​​langs die fontein, en die maagd, wat sal uitgaan om water te skep, sal hoor van my, "Gee my 'n bietjie water om te drink uit jou kruik."
24:44 En sy sal vir my sê:, "Jy drink, en Ek sal ook vir jou kamele. "Kom weer dieselfde wees nie die vrou, wie die Here voorberei het vir die seun van my heer. "
24:45 En terwyl ek gedink het oor hierdie dinge in stilte in myself, Rebekka verskyn, aankom met 'n kruik, wat sy gedra op haar skouer. En sy af na die fontein afgedaal en geskep. En ek het vir haar gesê, "Gee my 'n bietjie om te drink."
24:46 En sy laat vinnig af in die kruik van haar arm, en vir my gesê:, 'Jy drink, en om u kamele sal ek ook versprei drinkwater. "En ek het gedrink, en sy laat die kamele.
24:47 En ek bevraagteken haar, sê, Wie se dogter is jy?"En sy antwoord, "Ek is die dogter van Bétuel,, die seun van Nahor, wat Milka vir hom gebaar het. "En so, Ek hang die ring aan haar, haar gesig versier, Daarop het ek die armbande aan haar hande.
24:48 En val uitgestrek, Ek aanbid die Here, seën die Here, die God van my heer Abraham, wat my gelei langs die reguit pad so as om die dogter van broer van my heer neem aan sy seun.
24:49 Om hierdie rede, as jy sou optree volgens genade en trou aan my heer, vertel my so. Maar as hy wil jy anders, sê dat ek ook, sodat ek óf kan gaan na die reg, of aan die linkerkant. "
24:50 En Laban en Bétuel gereageer: " 'N Woord het voortgegaan deur die Here. Ons is nie in staat om enige iets anders te praat om jou te, verder as wat hy wil.
24:51 dit, Rebekka in jou oë. Neem haar en gaan voort op, en sy is die vrou van die seun van jou heer, net soos die Here gesê het. "
24:52 Wanneer die dienaar van Abraham gehoor het hierdie, val op die grond, Hy geliefd die Here.
24:53 En bring voorwerpe, silwer en goud uit, sowel as klere, Hy dit aan Rebekka gegee as 'n huldeblyk. Net so, hy het geskenke aan haar broers en haar ma.
24:54 En 'n feesmaal begin, en hulle feesgevier en gedrink saam, en hulle daar tuis. En opstaan ​​in die oggend, Toe sê die dienaar, "Laat my gaan, sodat ek kan gaan na my heer. "
24:55 En haar broers en sy moeder het gereageer, "Laat die meisie vir ten minste tien dae by ons bly, en na dit, sy sal voortgaan om op. "
24:56 "Moenie bereid wees," hy het gesê, "Om my te vertraag, want die Here het my pad gerig. Laat my gaan, sodat ek kan reis na my heer. "
24:57 En hulle sê, "Laat ons die dogter roep, en vra haar testament. "
24:58 En wanneer, geroep is, haar aankoms, hulle wou weet, "Sal jy met hierdie man saamgaan?"En sy het gesê:, "Ek sal gaan."
24:59 Daarom, hulle vrygestel haar en haar oppasser laat trek, en die dienaar van Abraham en sy metgeselle,
24:60 wat welvaart vir hul suster, deur te sê: "Jy is ons suster. Kan jy verhoog aan duisende van duisende. En mag jou nageslag besit die poorte van hul vyande. "
24:61 En so, Rebekka en haar diensmeisies, Hy ry op kamele, die man, wat vinnig terug na sy heer.
24:62 Toe, op dieselfde tyd, So is Isak dan loop langs die pad wat lei tot die goed, wie se naam is: 'Van die Een wat lewe en wat sien. "Want hy in die suide van die land gewoon.
24:63 En hy het uitgegaan om te peins in die veld, soos daglig is nou dalende. En toe hy sy oë opslaan, Hy sien kamele bevordering van ver af.
24:64 Net so, Rebekka, Isak gesien, afstammelinge van die kameel.
24:65 Daarop sê sy aan die dienaar, "Wie is die man wat vooruitgang om ons te ontmoet deur die veld?"En Hy sê vir haar, "Dit is my heer." En so, vinnig toegang tot haar kleed, Sy bedek haar.
24:66 Dan verduidelik die dienaar aan Isak alles wat hy gedoen het.
24:67 En hy het haar in die tent van sy moeder Sara, en hy aanvaar haar as vrou. En hy het haar liefgehad so baie, dat dit getemper die hartseer wat hom oorgekom het by sy ma se dood.

Genesis 25

25:1 In die waarheid, Abraham het weer 'n vrou, die naam van Ketúra.
25:2 En sy het vir hom Simran, en Joksan, en terwyl, en Mídian, en Jisbak, en Suag.
25:3 Net so, Joksan swanger Skeba en Dedan. Die kinders van Dedan was die Assuriete, Letusiete, en Leümmiete.
25:4 En werklik, uit Midian gebore Efa, en Efer, en Henog, en Abida, en Eldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra.
25:5 En Abraham het alles wat hy besit aan Isak.
25:6 Maar aan die seuns van die byvroue het hy ruim geskenke, en hy het hulle van sy seun Isak, terwyl hy nog geleef het, na die oostelike landstreek.
25:7 En toe die dae van die lewe van Abraham was 175 jaar.
25:8 en dalende, Hy het gesterf in goeie ouderdom, en in 'n gevorderde stadium van die lewe, en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel.
25:9 En sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die dubbele grot, wat geleë was in die stuk grond van Efron, van die seun van Sohar, die Hetiet, oorkant die streek van Mamre,
25:10 wat hy gekoop het van die seuns van Het. Daar is hy begrawe, saam met sy vrou Sarah.
25:11 En nadat sy afsterwe, God sy seun Isak geseën, wat naby die goed genoem het 'van die Een wat lewe en wat sien. "
25:12 Dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham, wat Hagar, die Egiptiese, dienaar Sarah se, vir hom gebaar het.
25:13 En dit is die name van sy seuns gegee volgens hulle taal en geslagte. Die eersgeborene van Ismael was Nébajot, dan Kedar, en Adbeël, en Mibsam,
25:14 ook Misma, en Duma, en Massa,
25:15 Hadad, en Tema, en Jetur, en Nafis, en Kedma.
25:16 Dit is die seuns van Ismael,. En dit is hulle name volgens hulle vestings en dorpe: die twaalf vorste volgens hulle stamme.
25:17 En die jaar van die lewe van Ismael wat geslaag het 137. en dalende, Hy het gesterf en is geplaas met sy volk.
25:18 Nou het hy van Háwila tot geleef as Sur, wat uitkyk oor Egipte as dit nader aan die Assiriërs. Hy is oorlede in die oë van al sy broers.
25:19 Net so, En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham verwek Isak,
25:20 wat, toe hy was veertig jaar oud, Rebekka geneem, die suster van Laban, die dogter van Bétuel, die Arameër uit Mesopotamië, as 'n vrou.
25:21 En Isak gesmeek die Here namens sy vrou, want sy was onvrugbaar. En hy het hom dit hoor, en hy het begrip vir Rebekka.
25:22 Maar die kleintjies gesukkel in haar skoot. So het sy gesê, "As dit was om so te wees met my, wat nodig was daar om swanger?"En sy het na die Here te raadpleeg.
25:23 En reageer, Hy het gesê, "Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal verdeel word uit jou skoot, en een volk sal die ander mense te oorkom, en die oudste sal die jongste dien. "
25:24 Nou is die tyd het aangebreek om geboorte te gee, en kyk, tweeling is ontdek in haar skoot.
25:25 Hy wat die eerste keer weggetrek was rooi, en geheel en al harige soos 'n pels; en sy naam was Esau genoem. Gelyktydig die ander vertrek en hy het voet van sy broer in sy hand; en as gevolg van hierdie hy Jakob genoem.
25:26 En Isak was sestig jaar oud toe die kleintjies vir hom gebore.
25:27 En as volwassenes, Esau het 'n kundige jagter en 'n man van landbou, maar Jakob, 'n eenvoudige man, in tente gewoon.
25:28 Isak was lief vir Esau, want hy is daardeur gevoed sy jag; en Rebekka het Jakob liefgehad.
25:29 Dan gekook Jakob 'n klein maaltyd. Esau, wanneer hy moeg aangekom uit die veld,
25:30 het vir hom gesê, "Gee my hierdie rooi bredie, want ek is baie moeg. "Om hierdie rede, sy naam is Edom genoem.
25:31 Toe sê Jakob vir hom, "Verkoop jou regterkant van die eersgeborene."
25:32 hy antwoord, "Wat, ek sterf, wat sal die regterkant van die eersgeborene gee vir my?"
25:33 Toe antwoord Jakob:, "So dan, sweer by my. "Esau het vir hom gesweer, en hy verkoop sy regterkant van die eersgeborene.
25:34 En so, neem brood en die voedsel van lensies, hy het geëet, en hy het gedrink, en hy het gegaan, gee bietjie gewig aan die regterkant van die eersgeborene nadat verkoop.

Genesis 26

26:1 Toe, wanneer 'n hongersnood ontstaan ​​oor die land, daarna onvrugbaarheid wat in die dae van Abraham gewees het gebeur, Daarom het Isak getrek na Abiméleg, koning van die Palestyne, in Gerar.
26:2 En die Here het aan hom verskyn, en hy het gesê: "Moenie na Egipte neerdaal, maar rus in die land wat Ek jou sal vertel,
26:3 en vertoef in dit, en Ek sal met jou wees, en Ek sal jou seën. Want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie streke gee, voltooiing van die eed wat Ek aan Abraham belowe jou vader.
26:4 En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel. En Ek sal aan jou nageslag al hierdie streke gee. En in jou nageslag al die nasies van die aarde sal seën,
26:5 omdat Abraham na my stem geluister, en bewaar my gebooie en gebooie, en waargeneem die seremonies en die wette. "
26:6 En so Isak gebly in Gerar.
26:7 En toe hy ondervra deur die manne van daardie plek hom na sy vrou, hy antwoord, "Sy is my suster." Want hy was bang om haar te bely om sy maat te wees was, dink dat dit dalk sou hulle hom dood te maak as gevolg van haar skoonheid.
26:8 En toe baie dae geslaag het, en hy het op dieselfde plek gebly, Abiméleg, koning van die Palestyne, kyk deur die venster, sien hom om speels met Rebekka, sy vrou.
26:9 En hom byeenroeping, Hy het gesê: "Dit is duidelik dat sy jou vrou. Hoekom het jy valslik beweer dat sy jou suster?"Hy het geantwoord, "Ek was bang, sodat ek kan sterf as gevolg van haar. "
26:10 Toe sê Abiméleg: "Hoekom het jy ons belas? Iemand uit die volk kon gelê met jou vrou, en jy sal 'n groot sonde oor ons gebring het. "En hy opdrag gegee al die mense, sê,
26:11 "Wie sal die vrou van hierdie man raak sal 'n dood sterf."
26:12 Dan gesaai Isak in die land, en hy gevind, in dieselfde jaar, een honderdvoudig. En die Here het hom geseën.
26:13 En die man was verryk, en hy het voortgegaan voorspoedig asook toenemende, totdat hy het baie groot.
26:14 Net so, Hy het besittings van kleinvee en beeste, en 'n baie groot familie. As gevolg van hierdie, die Palestyne hom beny het,
26:15 so, op daardie tydstip, hulle versper al die putte wat die dienaars van sy vader Abraham gegrawe het, vul met grond.
26:16 Dit bereik 'n punt waar Abiméleg homself sê vir Isak, "Skuif weg van ons, want jy het baie sterker as ons geword. "
26:17 en vertrek, Hy het daarna na die spruit van Gerar, en hy het gewoon daar.
26:18 Weer, Hy opgegrawe ander putte, wat die dienaars van sy vader Abraham gegrawe het, en wat, na sy dood, die Filistyne het voorheen verhinder. En hy het hulle deur dieselfde name wat sy vader daaraan gegee het vantevore genoem.
26:19 En hulle gegrawe in die spruit, en hulle het lewende water.
26:20 Maar in daardie plek ook die herders van Gerar het aangevoer teen die herders van Isak, deur te sê, "Dit is ons water." Om hierdie rede, Hy het die naam van die goed, as gevolg van wat gebeur het, 'Laster. "
26:21 Daarop grawe hulle nog 'n een. En oor wat 'n mens ook geveg, en hy het dit, 'Vyandskap. "
26:22 Die bevordering van vandaar, Hy n ander put gegrawe, waaroor hulle nie stry. En so het hy sy naam, 'Latitude,'sê, "Nou is die Here het ons uitgebrei en veroorsaak dat ons toeneem in die land."
26:23 Toe het Hy op uit daardie plek in Berseba,
26:24 waar die Here aan hom verskyn op dieselfde nag, sê: "Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou. Ek sal jou seën, en Ek sal jou nageslag vermeerder ter wille van my kneg Abraham. "
26:25 En so het hy daar 'n altaar. En hy opgeroep die naam van die Here, en hy steek sy tent. En hy opdrag gegee sy dienaars na 'n goed grawe.
26:26 toe Abiméleg, saam met Ahussat, sy vriend, en Pigol, die leier van die militêre, aangekom het uit Gerar tot daardie plek,
26:27 Isak het hulle gevra, "Waarom het julle na my toe, 'n Man wat vir julle haat, en wie jy geskors uit jou midde uitroei?"
26:28 En hulle het gereageer: "Ons het gesien dat die Here is met jou, en daarom het ons: Laat daar 'n eed tussen ons, en laat ons inisieer 'n pact,
26:29 sodat jy nie vir ons kan doen enige soort skade, net soos ons niks van jou aangeraak, en het nie veroorsaak enige besering aan jou, maar met vrede ons u vrygestel, aangevul deur die seën van die Here. "
26:30 Daarom, Hy het hulle 'n maaltyd, en nadat die kos en drank,
26:31 ontstaan ​​in die oggend, hulle gesweer by mekaar. Daarop het Isak hulle laat gaan rustig na hulle plek.
26:32 Toe, kyk, op dieselfde dag die dienaars van Isak het, aan hom verslag doen oor 'n put wat hulle gegrawe het, en sê: "Ons het water gekry."
26:33 Daarom, Hy noem dit, 'Oorvloed. "En die naam van die stad is gestig as' Berseba,'Selfs tot die huidige dag.
26:34 In die waarheid, by veertig jaar oud, Esau het vroue: Judith, die dogter van Beëri, die Hetiet, en Basmat, die dogter van Elon, van die dieselfde plek.
26:35 En hulle het altwee beledig die gees van Isak en Rebekka.

Genesis 27

27:1 Nou Isak oud, en sy oë was bewolk, en so was hy nie in staat was om te sien. En hy het sy oudste seun Esau, en hy sê vir hom, "My seun?"En hy het geantwoord, "Hier is ek."
27:2 Sy pa het vir hom: "Jy sien dat ek oud, en ek het nie die dag van my dood nie.
27:3 Neem jou wapens, die pylkoker en die boog, en gaan uit. En wanneer jy iets by jag geneem,
27:4 maak daaruit 'n klein maaltyd vir my, net soos jy weet ek hou van, en bring dit, sodat ek kan eet en kan my siel jou kan seën voordat ek sterwe. "
27:5 En toe Rebekka het dit gehoor, en hy het uitgegaan in die veld om orde van sy vader vervul,
27:6 sê sy vir Jakob, haar seun: "Ek het gehoor jou pa praat met jou broer Esau, en vir hom gesê:,
27:7 Bring vir my uit jou jag, en maak my kos, sodat ek kan eet en jou kan seën voor die oë van die Here voordat ek sterf. "
27:8 Daarom, nou my seun, onderneem om my raad,
27:9 en gaan reguit na die kudde, en bring vir my twee van die beste jong bokke, sodat van hulle op die vleis maak vir jou pa, soos hy gewillig eet.
27:10 Toe, wanneer jy met hierdie dae gebring in en hy het geëet, Hy kan jou seën voor hy sterf. "
27:11 En hy antwoord haar: "Jy weet dat my broer Esau is 'n harige man, en ek is glad.
27:12 As my pa hande moet lê op my en sien dit, Ek is bevrees dat hy dink my bereid om Hom bespot, en Ek sal 'n vloek bring oor myself, in plaas van 'n seën. "
27:13 En sy moeder sê vir hom:: "Laat hierdie vloek op my, my seun. Nog luister na my stem, en gaan direk wat ek gesê het om te bring. "
27:14 Hy het uitgegaan, en hy het, en hy het aan sy moeder. Sy berei die vleis, net soos sy geweet sy pa wou.
27:15 En sy trek Hom 'n die baie fyn klere van Esau, wat sy moes by die huis met haar.
27:16 En sy omring sy hande met min pelse van die bokkies, en sy het sy kaal nek.
27:17 En sy het hom klein maaltyd, en sy gee vir hom die brood wat sy gebak.
27:18 En nadat Hy dit in gedra het, Hy het gesê, "My pa?"En Hy antwoord, "Ek luister. Wie is jy, my seun?"
27:19 Toe antwoord Jakob:: "Ek is Esau, jou eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel. Staan; sit en eet van my jag, sodat jou siel kan my seën. "
27:20 En weer het Isak aan sy seun, "Hoe is jy in staat is om dit so vinnig te vind, my seun?"Hy het geantwoord, "Dit was die wil van God, sodat wat ek vinnig gesoek het met my. "
27:21 En Isak het, "Kom hier, sodat ek kan jou raak, my seun, en kan bewys of jy my seun Esau, of nie."
27:22 Hy benader sy vader, en toe hy hom gevoel, Isak het: "Die stem is wel die stem van Jakob. Maar die hande is Esau se hande. "
27:23 En hy het hom nie herken, omdat sy harige hande het hom lyk soortgelyk aan die ouer een. Daarom, seën hom,
27:24 Hy het gesê, "Is jy my seun Esau?"Hy het geantwoord, "Ek is."
27:25 Toe sê hy, "Bring vir my die voedsel van jou jag, my seun, sodat my siel jou kan seën. "En toe hy geëet het wat aangebied, Hy het ook weer wyn vir hom. En nadat hy klaar,
27:26 Hy het vir hom gesê, "Kom na my toe en gee my 'n soen, my seun."
27:27 Hy het nader gekom en hom gesoen. En dadelik gesien hy die geur van sy klere. En so, seën hom, Hy het gesê: "Kyk, die geur van my seun is soos die geur van 'n vrugteboord, wat die Here geseën.
27:28 Mag God aan jou gee, van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde, 'n oorvloed van koring en mos versorg.
27:29 En mag die Volke sal jou dien, en mag die stamme ontsien jy. Kan jy die Here van jou broers wees, en mag die seuns van jul ma buig voor jy. Hom vervloek wat jou, mag hy vervloek wees, en wie jou seën, mag hy gevul word met seëninge. "
27:30 Skaars het Isak het sy woorde, en Jakob weggetrek, Toe Esau aangekom.
27:31 En hy het sy vader kos gaar uit sy jag, sê, "Staan, my pa, en eet van jag jou seun se, sodat jou siel kan my seën. "
27:32 En Isak antwoord hom, "Maar wie is jy?"En Hy antwoord, "Ek is jou oudste seun, Esau. "
27:33 Isak het bang geword en baie verbaas. En wonder as wat kan glo, Hy het gesê: "Dan wie is dit wat 'n ruk gelede het my die prooi van sy jag, waaruit ek het geëet, voordat jy aangekom? En ek het hom geseën, en hy sal geseën word. "
27:34 Esau, woorde van sy vader toe hulle hoor, brul uit met 'n groot opskudding. En, verskrik, Hy het gesê, "Maar seën my ook, my pa. "
27:35 En hy het gesê, "Jou tweeling het troueloos, en hy het jou seën. "
27:36 Maar hy gereageer: "Met reg is sy naam genoem Jacob. Want hy het my verdring nog 'n keer. My eersgeboortereg het hy voor weg, en nou, hierdie tweede keer, Hy het my seën gesteel. "En weer, sê hy vir sy pa, "Het jy nie ook voorbehou 'n seën vir my?"
27:37 Toe antwoord Isak: "Ek het hom aangestel as jou Here, en ek het al sy broers onderwerp as sy dienaars. Ek het hom versterk met koring en mos versorg, en daarna, my seun, wat meer kan ek vir jou?"
27:38 Toe sê Esau vir hom: "Het jy net een seën, pa? Ek smeek jou, seën my ook. "En toe hy gehuil met 'n groot huil,
27:39 So is Isak dan verskuif, en hy sê vir hom: "In die vet grond van die aarde, en in die dou van die hemel daarbo,
27:40 sal jou seën wees. Dan sal julle lewe deur die swaard, en jy sal jou broer dien. Maar die tyd sal kom wanneer jy af sal skud en sy juk vrylating uit jou nek. "
27:41 Daarom, Esau gehaat altyd Jacob, vir die seën waarmee sy vader hom geseën. En hy het in sy hart, "Die dae sal kom vir die rou van my vader, en Ek sal my broer Jakob doodmaak. "
27:42 Hierdie dinge is aangemeld nie aan Rebekka. En stuur en vra vir haar seun Jakob, sê sy vir hom, "Kyk, jou broer Esau is 'n bedreiging vir jou doodmaak.
27:43 Daarom, nou my seun, luister na my stem. Opstaan ​​en vlug na my broer Laban, in Haran.
27:44 En jy sal woon by hom vir 'n paar dae, totdat die grimmigheid van jou broer bedaar,
27:45 en sy verontwaardiging ophou, en hy vergeet die dinge wat jy gedoen het om hom. Na hierdie, Ek stuur vir jou en jou daar laat haal om hier. Hoekom moet ek beroof is van beide my seuns in een dag?"
27:46 Verder sê Rebekka vir Isak, "Ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob aanvaar 'n vrou uit die voorraad van hierdie land, Ek sou nie bereid is om te leef nie. "

Genesis 28

28:1 En so Isak geroep vir Jakob, en hy het hom geseën, en hy hom opdrag gegee, sê: "Moet nie bereid is om 'n mate van die familie van Kanaän te aanvaar.
28:2 maar gaan, en reis na Mesopotamië van Sirië, na die huis van Bétuel,, jou moeder se vader, en daar aanvaar vir jouself 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se oom.
28:3 En mag God, die Almagtige, jou seën, en mag hy julle laat toeneem en ook om te vermeerder, sodat jy invloedryke onder die mense kan wees.
28:4 En mag hy gee die seën van Abraham na jou, en aan jou nageslag ná jou, sodat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat Hy beloof het om jou oupa. "
28:5 En toe Isak het hom afgedank, uiteensit, Hy het na Mesopotamië van Sirië, vir Laban, die seun van Bétuel,, die Siriese, die broer van Rebekka, sy ma.
28:6 maar Esau, aangesien sy pa geseën Jacob en het hom in Mesopotamië van Sirië gestuur, 'n vrou neem uit daar, en dat, nadat die seën, hy hom opdrag gegee, sê: "Jy mag geen vrou neem nie aanvaar uit die dogters van Kanaän,'
28:7 en dat Jakob, gehoorsaamheid aan sy ouers, gegaan het in Sirië,
28:8 met bewyse dat sy pa lyk nie met guns aan die dogters van Kanaän,
28:9 Hy het na Ismael, en hy het as 'n vrou, langs die voorheen, Maglat, die dogter van Ismael,, seun van Abraham, die suster van Nébajot.
28:10 Intussen Jacob, teruggegaan het uit Berséba, continued on na Haran.
28:11 En toe hy aankom by 'n sekere plek, waar hy sou rus na die instelling van die son, Hy het 'n paar van die klippe wat daar lê, en plaas dit onder sy hoof, hy geslaap het op dieselfde plek.
28:12 En hy het in sy slaap: 'n leer staan ​​op die aarde, waarvan die spits raak hemel, ook, die engele van God opklim en neerdaal deur dit,
28:13 en die Here, leun op die leer, en vir hom gesê: "Ek is die Here, die God van jou vader Abraham, en die God van Isak. Die land, waarin jy slaap, Ek sal aan jou gee en aan jou nageslag.
28:14 En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, en na die Ooste, en om die Noord, en om die Meridian. En in jou en in jou nageslag, al die stamme van die aarde geseën word.
28:15 En Ek sal jou voog wees waar jy sal reis, en Ek sal jou terugbring in hierdie land. En ek wil nie jou te ontslaan, totdat ek al bereik het wat ek gesê het. "
28:16 Toe Jakob het wakker uit die slaap, Hy het gesê, "Voorwaar, die Here is op hierdie plek, en ek het nie geweet nie. "
28:17 En hy skrik, Hy het gesê: "Hoe vreeslik is hierdie plek is! Dit is niks anders as die huis van God en die poort van die hemel. "
28:18 Daarom, Jacob, ontstaan ​​in die oggend, neem die klip wat hy onder sy hoof gesit geplaas, en hy het dit opgerig as monument, giet olie daaroor.
28:19 En hy het die Naam van die stad, 'Bethel,'Wat voor Lus genoem.
28:20 En dan het hy 'n gelofte, sê: "As God met my sal wees, en sal my waak langs die pad waarmee ek loop, en aan my brood sal eet en klere gee om te dra,
28:21 en as ek sal voorspoedig terug te keer na my vader se huis, dan sal die Here my God wees,
28:22 en hierdie klip, wat Ek julle voorgehou as 'n monument, sal 'die Huis van God. "genoem word en uit al die dinge wat jy vir my sal gee, Ek sal tiendes aan te bied aan jou. "

Genesis 29

29:1 En so Jacob, uiteensit, aangekom in die oostelike land.
29:2 En hy sien 'n put in die veld, en ook drie troppe kleinvee wat aan tafel naby dit. Vir die diere is natgemaak daaruit, en sy mond is gesluit met 'n groot klip.
29:3 En die gewoonte, wanneer al die skape bymekaar was, om weg te rol hulle die klip. En toe die kleinvee was verfris, hulle het dit oor die opening van die put weer.
29:4 En Hy sê vir die herders, "broers, waar kom jy vandaan?"En hulle antwoord. "Van Haran."
29:5 En die bevraagtekening van hulle, Hy het gesê, "Ken julle vir Laban, die seun van Nahor?" Hulle het gesê, "Ons ken hom."
29:6 Hy het gesê, "Gaan dit goed met?"" Hy is baie goed," hulle het gesê. "En kyk, sy dogter Ragel benaderings met sy kudde. "
29:7 Toe antwoord Jakob:, "Daar is nog baie daglig oorblywende, en dit is nie tyd om die vee terug te keer na die skaapstal. Gee die skape om eerste te drink, en dan lei hulle terug na weiding. "
29:8 hulle het gereageer, "Ons kan nie, totdat al die diere vergader en ons verwyder die klip weg van die opening van die put, sodat ons kan die kleinvee te laat drink. "
29:9 Hulle was nog spreek, en kyk, Rachel aangekom met die kleinvee van haar vader; want sy wei die kudde.
29:10 Toe Jakob haar gesien het, en hy het besef dat sy was sy moeder se neef, en dat dit was die skape van sy oom Laban, Hy het die klip wat die goed gesluit.
29:11 En die skape het natgegooi, Hy soen haar. Toe slaan hulle sy stem, hy het gehuil.
29:12 En hy aan haar gewys dat hy 'n broer van haar pa was, en die seun van Rebekka. En so, haastig, sy aangekondig dat hy aan haar pa.
29:13 En toe hy hoor dat Jakob, die seun van sy suster, aangekom, Hy hardloop hom tegemoet. En hom omhels, en soen hom hartlik, Hy het hom in sy huis. Maar toe hy die redes vir sy reis het gehoor,
29:14 hy het gereageer, "Jy is my been en my vlees." En nadat die dae van een maand voltooi,
29:15 Hy het vir hom gesê: "Al het jy is my broer, sal jy my verniet dien? Sê vir my wat lone jy sou aanvaar. "
29:16 In die waarheid, Hy het twee dogters: die naam van die oudste was Lea; en waarlik die jongste Ragel genoem.
29:17 Maar terwyl Leah was leepogig, Rachel het 'n elegante voorkoms en was aantreklik te aanskou.
29:18 en Jakob, liefdevolle haar, gesê, "Ek sal jou dien vir sewe jaar, vir u jongste dogter Ragel. "
29:19 Laban gereageer, "Dit is beter dat ek haar aan jou gee as om 'n ander man; bly by my. "
29:20 Daarom, Jacob gedien vir sewe jaar vir Ragel. En dit lyk soos 'n paar dae, as gevolg van die grootheid van die liefde.
29:21 En Hy sê vir Laban, "Gee my vrou vir my. Vir nou die tyd is vervul, sodat ek in haar kan ingaan. "
29:22 en hy, 'n groot menigte van sy vriende het geroep om die fees, ingestem om die huwelik.
29:23 En in die nag, Hy het in sy dogter Lea hom,
29:24 gee sy dogter as slavin met die naam Silpa. Na Jakob in gegaan het om haar, volgens gewoonte, wanneer oggend aangekom, Hy het Leah.
29:25 En hy sê vir sy vader-in-wet, "Wat is dit wat jy bedoel is om te doen? Het ek jou nie dien vir Ragel? Hoekom het jy my bedrieg?"
29:26 Laban gereageer, "Dit is nie die praktyk in hierdie plek om die jonger in die huwelik eers gee.
29:27 Voltooi 'n week van dae met hierdie paring. En dan sal ek hierdie een vir jou ook gee, vir die diens wat jy sal verskaf om my vir nog sewe jaar. "
29:28 Hy het ingestem om sy pleidooi. En na die week het geslaag, Hy het Ragel as vrou.
29:29 Vir haar, die vader Bilha gegee as haar dienaar.
29:30 En, met ten laaste die huwelik hy gewenste verkry, Hy verkies die liefde van die laaste voor die voormalige, en hy was by hom nog sewe jaar.
29:31 Maar die Here, aangesien hy geminag Lea, haar skoot geopen, maar haar suster gebly dorre.
29:32 was swanger, sy geboorte geskenk het aan 'n seun, en sy het hom Ruben, sê: "Die Here het my vernedering; nou sal my man my liefhê. "
29:33 En weer sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het gesê, "Omdat die Here gehoor dat ek behandel is met minagting, Hy het ook gegee hierdie een vir my. "En sy het hom Símeon genoem.
29:34 En sy het swanger geword 'n derde keer, en sy het geboorte gegee aan 'n seun, en sy het gesê: "Nou ook my man sal verenig met my, want ek het vir hom drie seuns gebaar het. "En as gevolg van hierdie, sy het hom Levi.
29:35 'N Vierde keer sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het gesê, "Nou eers sal Ek ook bely voor die Here." En om hierdie rede, Toe noem sy hom Juda. En sy opgehou het met vrugbare.

Genesis 30

30:1 Toe Ragel, oordeelkundige dat sy onvrugbaar was, jaloers geword op haar suster, en so het sy gesê haar man, "Gee vir my kinders, anders sal ek die asem uitblaas. "
30:2 Jacob, kwaad geword, gereageer het op haar, "Is ek dan in die plek van God, wat jy het ontneem van die vrug van jou skoot?"
30:3 Maar sy het gesê: "Ek het 'n slavin Bilha. Gaan by haar, sodat sy geboorte kan gee op my knieë, en ek kan seuns het deur haar. "
30:4 Verder het sy aan hom Bilha in die huwelik.
30:5 En toe haar man in gegaan het om haar, sy het swanger geword en 'n seun gebaar.
30:6 Toe sê Ragel:, "Die Here het tereg oor my, en hy het na my stem geluister, gee my 'n seun. "En as gevolg van hierdie, sy het hom Dan.
30:7 En bedink weer, Bilha gebaar ander,
30:8 oor wie sê Ragel:, "God het my in vergelyking met my suster, en ek het die oorhand gekry. "Toe noem sy hom Náftali.
30:9 Leah, wis dat sy uit vrugbare het daarvan afgesien, gelewer Silpa, haar slavin, aan haar man.
30:10 En sy, nadat 'n seun met moeite nadat gedra,
30:11 gesê: "Geluk!"En om hierdie rede, sy het hom Gad genoem.
30:12 Net so, Silpa gebaar ander.
30:13 Toe sê Lea:, "Hierdie een is vir my geluk. Inderdaad, vroue sal my salig noem. "As gevolg van hierdie, Toe noem sy hom Aser.
30:14 Toe Ruben, gaan uit in die veld by die tyd van die koringoes af te sny, liefdesappels gevind. Hierdie het hy na sy moeder Lea. Toe sê Ragel:, "Gee my 'n gedeelte van jou seun se liefdesappels."
30:15 sy het gereageer, "Lyk dit soos so 'n klein saak vir jou, wat jy geüsurpeerde van my my man, tensy jy ook my seun se liefdesappels sal neem?"Toe sê Ragel:, "Hy sal slaap met jou in hierdie nag as gevolg van jou seun se liefdesappels."
30:16 Toe Jakob teruggekom van die veld in die aand, Gaan Lea hom tegemoet, en sy het gesê, "Jy sal ingaan om my, omdat Ek julle gehuur vir die beloning van my seun se liefdesappels. "En hy het ontslaap met haar daardie aand.
30:17 Toe hoor God haar gebede. En sy het swanger geword en gebaar 'n vyfde seun.
30:18 En sy het gesê:, "God het 'n beloning aan my gegee, want ek het my slavin aan my man. "En sy het hom Issaskar.
30:19 bedink weer, Lea gebaar 'n sesde seun.
30:20 En sy het gesê:: "God het my toegerus met 'n mooi geskenk gegee. En nou, by hierdie beurt, my man sal wees met my, omdat ek ses seuns verwek vir hom. "En dan het sy hom Sébulon.
30:21 ná hom, sy 'n dogter gebaar, vernoem Dinah.
30:22 Die Here, ook onthou Rachel, geluister haar en haar skoot geopen.
30:23 En sy het swanger geword en 'n seun gebaar, sê, "God het geneem my smaad."
30:24 En sy het hom Josef genoem, sê, "Die Here het my toegevoeg ander seun."
30:25 Maar toe Josef gebore, Toe sê Jakob vir sy pa-in-wet: "Laat my gaan, sodat ek kan terugkeer na my geboorteland en na my land.
30:26 Gee my vroue, en my kinders, waarvoor ek u gedien het, sodat ek kan weggaan. Jy weet die serwituut waarmee ek u gedien. "
30:27 Verder sê Laban vir hom: "Mag ek genade vind in u oë. Ek het waargeneem dat God my geseën het as gevolg van jou.
30:28 Kies jou lone, wat ek aan julle gee. "
30:29 Maar hy gereageer: "Jy weet hoe ek u gedien het, en hoe groot jou besit het in my hande.
30:30 Jy het min voor ek na jou gekom het, en nou het jy rykdom bereik. En die Here het jou geseën op my aankoms. Dit is net, dus, wat by een of ander tyd ek ook moet voorsiening maak vir my eie huis. "
30:31 Toe antwoord Laban:, "Wat moet ek jou gee?"Maar hy het gesê, "Ek wil niks. Maar as jy sal doen wat ek vra, Ek sal voed en te bewaak jou skape weer.
30:32 Gaan om deur al u kleinvee en skei al die skape van bont of bont fleece; en wat ook al sal verduister of gevlekte of bont, soveel onder die skape as onder die bokke, sal my loon.
30:33 En my geregtigheid sal beantwoord namens my môre, wanneer die tyd van die nedersetting kom voor jy. En alles wat nie bont of gevlekte of verduister, soveel onder die skape as onder die bokke, hierdie sal bewys dat ek 'n dief wees. "
30:34 Toe antwoord Laban:, "Ek hou guns vir hierdie versoek."
30:35 En op daardie dag geskei hy die bokooie, en die skape, en die bokke, en die ramme met variegations of met letsels. Maar elkeen van die kudde wat van een kleur, dit is, van wit of swart vag, Hy oorgelewer in die hande van sy seuns.
30:36 En hy het 'n afstand van drie dae reis tussen hom en sy seun-in-law, wat die res van sy kleinvee wei.
30:37 Toe het Jakob ', neem groen takke van populier, en amandel, en wildevyebome, ontschorst hulle gedeeltelik. En wanneer die bas is afruk, in die dele wat gestroop, Toe verskyn daar witheid, nog die dele wat geheel oorgebly, gebly groen. En so, Op hierdie wyse is die kleur bont gemaak.
30:38 En hy het dit in die krippe, waar die water uitgestort, sodat wanneer die kleinvee aangekom om te drink, hulle sal die takke het voor hulle oë, en in hul oë hulle verhit sou word.
30:39 En dit gebeur het dat, in die baie hitte van mekaar verbind, die skape aanskou die takke, en hulle het vir die gevlekte en die bont, diegene bont met diverse kleur.
30:40 En Jakob verdeel die kudde, So het hy dan die takke in die krippe voor die oë van die ramme. Nou ook al was wit of swart behoort aan Laban, maar, in waarheid, die ander behoort aan Jakob, vir die troppe is versprei onder mekaar.
30:41 Daarom, wanneer die eerste om te arriveer was klim op die ooie, Jacob geplaas die takke in die krippe van water voor die oë van die ramme en die skape, sodat hulle verhit sou word terwyl hulle nog stip op hulle.
30:42 Nog toe die laat aankoms en die laaste om swanger was laat in, Hy het nie plaas hierdie. En so diegene wat laat opgedaag het Laban se, en diegene wat eerste opgedaag het vir Jakob.
30:43 En die man was verryk buite perk, en hy het baie vee, vroue en dienaars, kamele en donkies.

Genesis 31

31:1 Maar daarna, Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, sê, "Jakob het alles geneem wat ons vader s'n was, en word vergroot deur sy vermoë, Hy het beroemd geword. "
31:2 Net so, Hy het opgemerk dat Laban se gesig was nie dieselfde vir hom was soos gister en die dag voor was.
31:3 Die belangrikste, die Here het aan hom, "Gaan terug na die land van jou vaders en na jou geslag, en Ek sal met jou wees. "
31:4 Hy het gestuur om vir Ragel en Lea, in die veld waar hy wei die kleinvee,
31:5 en hy het aan hulle gesê:: "Ek sien dat die gesig van jou vader is nie dieselfde teenoor my as dit gister en die dag voor was. Maar die God van my vader was met my.
31:6 En jy weet dat ek julle vader gedien het met al my krag.
31:7 Selfs so, jou pa het my omseil, en hy het my loon tien maal verander. En tog het God hom nie toegelaat om my skade aan.
31:8 Wanneer het hy gesê, Die gestippeldes sal jou loon wees,"Al die skape het geboorte gegee aan gespikkelde pasgeborenes. Tog werklik, toe hy gesê het die teendeel, "Julle sal neem alles wat wit vir jou lone,"Al die kleinvee geboorte geskenk het aan wittes.
31:9 En dit is God wat stof van jou vader weggeneem en dit aan my.
31:10 Want na die tyd het aangebreek vir die ooie om swanger, Ek het my oë opgeslaan, en ek het in my slaap dat die mans klim op die vroue was van bont, en bont, en diverse kleure.
31:11 En die Engel van God sê vir my in my slaap, 'Jakob. "En ek het gereageer, 'Hier is ek.'
31:12 En hy het gesê: 'Hef jou oë, en sien dat al die mans klim op die wyfies is bont, raakgesien, en ook bont. Want ek al gesien het dat Laban het aan jou gedoen.
31:13 Ek is die God van Bet-el, waar jy salf die klip en het 'n gelofte aan my. Staan dan nou op, en wyk af van hierdie land, terug te keer na die land van jou geboorte. "
31:14 En Ragel en Lea gereageer: "Het ons iets agtergelaat onder die hulpbronne en erfenis van ons familie?
31:15 Het hy ons nie beskou as buitelanders, en verkoop ons, en verteer ons prys?
31:16 Maar God het rykdom van ons vader geneem en oorhandig dit aan ons en ons kinders. Daarom, doen alles wat God jou beveel. "
31:17 En so het Jakob weggetrek, En toe Hy die kinders en sy vroue op die kamele geplaas, Hy het uitgegaan.
31:18 En hy het al sy goed en vee, en alles wat hy in Mesopotámië was verkry, en hy het na sy vader Isak, in die land Kanaän.
31:19 Op daardie tydstip, Onderwyl Laban gaan om die skape te skeer, en so Ragel gesteel afgode haar pa se.
31:20 En Jakob was nie bereid om te erken om sy pa-in-wet dat hy vlug.
31:21 En toe hy eers weggetrek het met al hierdie dinge wat met reg sy was, en, die rivier het gekruis, is die voortsetting van die rigting van die berg Gilead,
31:22 dit is gerapporteer aan Laban op die derde dag dat Jakob gevlug het.
31:23 En die neem van sy broers saam met hom, Hy het hom agtervolg vir sewe dae. En hom ingehaal in die gebergte van Gílead.
31:24 En hy het in 'n droom, God sê vir hom, "Pasop dat jy nie iets harde teen Jacob praat."
31:25 En nou Jakob het sy tent opgeslaan by die berg. En toe hy, met sy broers, het hom ingehaal, Hy het ook sy tent in die dieselfde plek op die berg Gilead.
31:26 En Hy sê vir Jakob: "Hoekom het jy so opgetree, vertrek uit my in die geheim, met my dogters soos gevangenes van die swaard?
31:27 Waarom sou jy wil sonder my kennis en sonder my vertel vlug, al het ek julle dalk gelei vorentoe met blydskap, en liedjies, en tamboeryne, en harpe?
31:28 Jy het my nie toegelaat om my seuns en dogters te soen. Jy het dwaas gehandel. En nou, inderdaad,
31:29 my hand het magtig is om julle terug te betaal met skade. Maar die God van jou vader, het aan my gister, 'Pasop dat jy nie enigiets streng teen Jacob praat. "
31:30 Dit mag wees dat jy begeer om na jou eie, en dat jy verlang na die huis van jou vader. Maar waarom het jy my gode gesteel?"
31:31 Jakob het geantwoord: "Ek uiteengesit, onbekend aan jou, omdat ek bang was dat jy jou dogters weg te neem deur geweld.
31:32 Maar, omdat jy my beskuldig van diefstal, met wie jy jou gode sal vind, moet gedood in die oë van ons broers. Soek; enigiets van joune wat jy met my sal vind, neem dit weg. "En toe hy dit gesê het, Hy het nie geweet dat Ragel die gode gesteel.
31:33 En so Laban, toetrede tot die tent van Jakob, en van Lea, en van beide die slavinne, niks gekry nie. En toe hy die tent van Ragel ingegaan,
31:34 sy vinnig weggesteek die afgode onder beddegoed die kameel se, en daarop gaan sit. En toe hy die hele tent gesoek en niks gekry nie,
31:35 sy het gese: "Moenie kwaad wees nie, my heer, dat ek nie in staat is om op te staan ​​in jou oë, omdat dit nou met my gebeur het volgens die reël van die vroue. "So sy versigtig soek is gefnuik.
31:36 en Jakob, word opgeblaas, gesê met twis: "Vir wat fout van my, of vir watter sonde van my, het jy raak so woedend teen my
31:37 en deursoek al die items van my huis? Wat het jy gevind van al die stof van jou huis? Plaas dit hier neer voor my broers, en jou broers, en laat hulle oordeel tussen my en u.
31:38 Om watter rede het ek nou by u vir twintig jaar? Jou ooie en bokooie het geen dorre; die ramme van u kleinvee het ek nie verteer.
31:39 Ook het Ek aan jou openbaar wat in beslag geneem is deur die wilde dier. Ek vervang alles wat beskadig is. Wat ook al verlore is deur diefstal, jy dit versamel van my.
31:40 Dag en nag, Ek is verbrand deur die hitte en deur ryp, en slaap het gevlug van my oë.
31:41 En op hierdie manier, vir twintig jaar, Ek u gedien het in jou huis: veertien vir jou dogters, en ses vir julle kleinvee. Jy het ook tien keer verander my loon.
31:42 As die God van my vader Abraham en die Vrees van Isak nie naby aan my was, miskien nou jy sou my weggestuur naak. Maar God het vriendelik op my ellende en die moeitevolle arbeid van my hande, en hy bestraf jy gister. "
31:43 Toe antwoord Laban hom: "My dogters en seuns, en julle kleinvee, en alles wat jy onderskei is myne. Wat kan ek doen om my seuns en kleinkinders?
31:44 Kom, dus, Laat ons in 'n pact betree, sodat dit kan tot 'n getuienis wees tussen My en julle. "
31:45 En so het Jakob 'n klip, en hy het dit opgerig as 'n aandenking.
31:46 En hy sê vir sy broers, "Bring klippe." En hulle, bymekaar laat kom klippe, het 'n graf, en hulle het geëet daarop.
31:47 En Laban het dit, 'Graf van Getuie,En Jakob, 'Stapel Getuienis;'Elkeen volgens die fiksheid van sy eie taal.
31:48 Toe antwoord Laban:: "Dit graf sal 'n getuie tussen my en jou vandag wees." (En om hierdie rede, sy naam is genoem Gílead, dit is, 'Graf van Getuie. ")
31:49 "Mag die Here oorweeg en sal regter tussen ons, wanneer ons van mekaar sal onttrek.
31:50 As jy my dogters mishandel, en as jy bring in ander vroue oor hulle, niemand is 'n getuie van ons woorde nie, behalwe God, wat verstaan ​​vooraf. "
31:51 En weer het hy vir Jakob. "Wat, hierdie graf en die klip wat ek as gedenksteen opgerig het tussen My en julle,
31:52 sal 'n getuie te wees nie. dit graf," Ek sê, "En die klip, hulle is vir getuienis, in geval óf ek steek as dit gaan na jou toe, of jy oor buite dit dink aan my te benadeel.
31:53 Mag die God van Abraham, en die God van Nahor, die God van hulle vader, oordeel tussen ons. "Daarom, Jakob het gesweer by die Vrees van sy vader Isak.
31:54 En nadat hy offers op die berg geskep roep, hy het sy broers om brood te eet. En nadat hulle geëet, hulle die nag daar oorgebly.
31:55 In die waarheid, Laban het opgestaan ​​in die nag, en hy soen sy seuns en dogters, en hy het hulle geseën. En hy het na sy woonplek.

Genesis 32

32:1 Net so, Jacob voortgegaan op die reis wat hy begin. En die Engele van God het hom ontmoet.
32:2 En nadat hy hulle gesien, Hy het gesê, "Dit is die laers van God." En hy het die plek Mahanáim genoem, dit is, 'Laers. "
32:3 Toe stuur hy boodskappers voor hom uit na sy broer Esau, in die land Seïr, in die streek van Edom.
32:4 En hy opdrag gegee, sê: "Jy moet op hierdie manier spreek my heer Esau: "Jou broer Jakob sê hierdie dinge: "Ek het as vreemdeling vertoef by Laban, en ek het saam met hom was, totdat die huidige dag.
32:5 Ek het beeste, en donkies, en skape, en dienaars, en vroue slawe. En nou het ek 'n ambassadeur te stuur na my heer, sodat ek guns mag vind in u oë. " '"
32:6 En die boodskappers het na Jakob teruggekom, sê, "Ons het na jou broer Esau, en kyk, Hy biesies om jou te ontmoet met vier honderd man. "
32:7 Jacob was baie bang. En in sy terreur, hy het die mense wat by hom was, ook die troppe, en die skape, en die osse, en die kamele, in twee maatskappye,
32:8 sê: "As Esau gaan na 'n maatskappy, en tref dit, die ander maatskappy, wat agter gelaat, sal gered word. "
32:9 Toe antwoord Jakob:: "God van my vader Abraham, en God van my vader Isak, O Here wat vir my gesê:: Gaan terug na jou land, en na die plek van jou geboorte, en Ek sal goed doen vir jou. "
32:10 Ek is minder as enige van jou barmhartighede en jou waarheid, wat jy vervul om jou dienaar. Met my personeel gekruis ek deur hierdie Jordaan. En nou kan ek gaan terug met twee maatskappye.
32:11 Red my uit die hand van my broer Esau, want ek is baie bang vir hom, nie miskien hy kan inkom en slaan af in die moeder saam met die kinders.
32:12 Jy het gesê dat jy goed sal doen deur my, en dat jy my nageslag sou uitbrei soos die sand van die see, wat, as gevolg van sy menigte, kan nie getel word nie. "
32:13 En toe hy daar geslaap daardie nag, hy geskei, van die dinge wat hy moes, geskenke vir sy broer Esau:
32:14 twee honderd bokooie, twintig bokke, twee honderd skaapooie, en twintig ramme,
32:15 dertig melk kamele met hul jong, veertig koeie, en twintig bulle, twintig she-esels, en tien van hulle jong.
32:16 En Hy het hulle deur die hande van sy dienaars, elke kudde apart, en hy sê vir sy diensknegte: "Trek uit voor my, en laat daar 'n spasie tussen skape en skape. "
32:17 En hy opdrag gegee om die eerste, sê: "As jy toevallig my broer Esau te ontmoet, en hy bevraagteken jy: "Aan wie jy?"of, "Waar gaan jy heen?"of, "Wie se is dit wat jy volg?"
32:18 jy sal reageer: "U dienaar Jakob s'n. Hy het hulle gestuur as 'n geskenk aan my heer, aan Esau. En hy kom ook agter ons aan. "
32:19 Net so, Hy het opdrag gegee om die tweede, en die derde, en aan almal wat die kleinvee gevolg, sê: "Praat hierdie selfde woorde aan Esau, as jy hom vind.
32:20 En jy sal voeg: 'U dienaar Jakob homself volg ook agter ons aan, Want hy het gedink: "Ek sal hom versoen met die geskenk wat voor gaan, en daarna, Ek sal hom sien; miskien sal hy my genadig wees. " '"
32:21 En so die geskenke het voor hom, maar hy self het dié nag in die laer.
32:22 En toe hy vroeg opgestaan, Hy het ook sy twee vroue, en dieselfde aantal slavinne, met sy elf kinders, en hy gekruis oor die drif van die Jabbok getrek:.
32:23 En toe Hy oorgelewer al die dinge wat aan hom behoort,
32:24 Hy het alleen. En kyk, 'n man met hom geworstel tot môre.
32:25 En toe hy sien dat hy nie in staat sou wees om hom te oorkom, Hy raak die senuwee van sy bobeen, en dadelik het dit verdroog.
32:26 En hy het vir hom gesê, "Laat my gaan, vir nou die dagbreek bestyg. "Hy het gereageer, "Ek sal julle nie vry te stel, tensy dat U my seën. "
32:27 Daarom het hy gesê, "Wat is jou naam?"Hy het geantwoord, "Jakob."
32:28 Maar hy het gesê, "Jou naam sal nie Jakob genoem word nie, maar Israel; want as jy 'n sterk gewees het teen God, hoeveel te meer sal julle oorweldig mans?"
32:29 Jacob ondervra hom, "Vertel my, deur watter naam jy genoem?"Hy het gereageer, "Hoekom het jy my naam vra?"En hy het hom geseën op dieselfde plek.
32:30 En Jakob het die naam van die plek Pniël, sê, "Ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en my siel is gestoor. "
32:31 En dadelik het die son het vir hom, nadat hy gekruis verby Pniël. Tog is daar in waarheid, hy was mank aan sy voet.
32:32 Om hierdie rede, die seuns van Israel, selfs tot die huidige dag, moenie die senuwee wat verdroog in Jakob se heup nie eet, omdat hy aangeraak die senuwee van sy bobeen en dit is versper.

Genesis 33

33:1 Toe het Jakob ', sy oë opslaan, sien Esau aankom, en saam met hom vier honderd man. En hy het die seuns van Lea en Ragel, en van beide die slavinne.
33:2 En hy het die twee slavinne met hulle kinders aan die begin. Waarlik, Lea met haar kinders was in die tweede plek. Toe Ragel en Josef was verlede.
33:3 en die bevordering van, Hy ontsag uitgestrek op die grond sewe maal, totdat sy broer genader.
33:4 En so loop Esau sy broer te ontmoet, en hy het hom omhels. En teken hom deur sy nek en hom gesoen, hy het gehuil.
33:5 En sy oë opslaan, Hy het die vroue en hulle kinders, en hy het gesê: "Wat beteken hierdie wil vir hulself?"En" Is hulle wat verband hou met jou?"Hy het gereageer, "Dit is die kleintjies wat God as 'n geskenk aan my gegee het, u dienaar. "
33:6 Toe die slavinne met hulle kinders nader gekom en gebuig af.
33:7 Net so Lea, saam met haar seuns, nader gekom. En toe hulle op soortgelyke wyse ontsag, Laaste van almal, Joseph en Rachel ontsag.
33:8 Toe sê Esau, "Wat is hierdie maatskappye wat Ek vergadering gewees?"Hy het gereageer, "So kan ek genade vind voor my heer."
33:9 Maar hy het gesê, "Ek het baie, my broer; Laat hierdie vir jouself. "
33:10 Toe antwoord Jakob:: "Ek smeek jou, laat dit nie so wees. Maar as ek genade gevind het in jou oë, ontvang 'n klein oomblik van my hande. Want Ek het op jou gesig as ek sou aanskou die aangesig van God. Wees my genadig,
33:11 en neem die seën wat ek vir jou gebring het, en wat God, wat skenk alles, gegee het as 'n geskenk aan my. "Die aanvaarding van dit teësinnig, op aandrang van sy broer,
33:12 Hy het gesê, "Laat ons op mekaar gaan, en Ek sal saam met jou op jou reis. "
33:13 Toe antwoord Jakob:: "My heer, jy weet wat ek met my tender kleintjies, en skape, en koeie met jong. As ek veroorsaak hierdie om te werk te veel in die loop, al die vee sal sterf in een dag.
33:14 Mag dit asseblief my heer te gaan voor sy dienaar uit. En Ek sal geleidelik volg in sy voetstappe, soveel as wat ek sien my kinders in staat te wees, totdat ek kom na my heer in Seïr. "
33:15 Esau het geantwoord, "Ek smeek jou, dat ten minste 'n paar van die mense wat saam met my kan bly om jou te vergesel op die pad. "Maar hy het gesê, "Dit is nie nodig nie. Ek het aan een ding alleen: Om guns te vind in jou oë, my heer."
33:16 En so het Esau dan dié dag, deur die manier waarop hy aangekom het, na Seïr.
33:17 En Jakob het na Sukkot weggetrek, waar, 'n huis gebou het en tente opgeslaan, Hy het die naam van dié plek Sukkot, dit is, 'Tente. "
33:18 En hy gekruis oor na Salem, 'n stad van die Sigmiete, wat in die land Kanaän, nadat hy teruggekeer het van Mesopotamië van Sirië. En hy het naby die dorp.
33:19 En hy het die deel van die veld waarin hy sy tente van die seuns van Hemor opgeslaan, die vader van Sigem,, vir 'n honderd lammers.
33:20 En die oprigting van 'n altaar, Hy opgeroep daarop die meeste sterk God van Israel.

Genesis 34

34:1 dan Dina, die dogter van Lea, uitgegaan om die vroue van die omgewing te sien.
34:2 Toe Sigem, die seun van Hemor, die Hewiet, die leier van daardie land, het haar gesien, Hy het verlief geraak op haar. En so in beslag geneem het hy haar en gaan by haar in, oorweldigende die maagd met geweld.
34:3 En sy siel is nou verplig om haar, en, sedert sy was bedroef, Hy vertroos haar met vleitaal.
34:4 En aan die gang te Hemor, sy vader, Hy het gesê, "Kry hierdie meisie vir my as 'n maat."
34:5 En toe Jakob het dit gehoor, sedert sy seuns was afwesig en is hy besig in veeteelt die beeste, Hy het stilgebly totdat hulle terugkom.
34:6 Toe, wanneer Hemor, die vader van Sigem,, uitgegaan het om Jakob te praat,
34:7 kyk, sy seuns kom uit die veld. En hoor wat gebeur het, hulle was baie kwaad, omdat hy 'n vuil ding gedoen het in Israel en, in stryd met 'n dogter van Jakob, het 'n onregmatige daad gepleeg.
34:8 En so spreek Hemor met hulle: "Die siel van my seun Sigem is geheg raak aan jou dogter. Gee haar aan hom as vrou.
34:9 En laat ons huwelike te vier met een met 'n ander. Gee ons julle dogters, en ontvang ons dogters.
34:10 En saam met ons. Die land is in jou mag: kweek, handel, en dit in besit neem. "
34:11 En Sigem sê selfs vir haar vader en haar broers: "Mag ek genade vind in u oë, en alles wat jy sal aanstel, ek sal gee.
34:12 Verhoog die bruidskat, en versoek geskenke, en Ek sal vrylik skenk wat jy sal vra. Net gee my daardie meisie as 'n vrou. "
34:13 Die seuns van Jakob het geantwoord Sigem en sy pa met bedrog, word woedend by die verkragting van hulle suster:
34:14 "Ons is nie in staat om te doen wat jy vra, nie aan ons suster aan 'n onbesnede man. Vir ons, dit is onwettig en ongeoorloofde.
34:15 Maar ons kan slaag in hierdie, so as om geallieerde met jou, As jy bereid is om te word soos ons is, en as al die manlike geslag onder julle sal laat besny.
34:16 Dan sal ons wedersyds gee en ontvang jou dogters sowel as ons s'n; en ons sal saam met u, en ons sal een volk word.
34:17 Maar as jy nie laat besny, Ons sal ons dogter en ons trek. "
34:18 Hul aanbod in die oë van Hemor en sy seun Sigem.
34:19 Ook het die jong man veroorsaak dat enige vertraging; in die feit dat hy vervul onmiddellik wat versoek. Want hy was lief vir die meisie baie, en hy is goed bekend in die hele huis van sy vader.
34:20 En nadat ons by die ingang van die stad, hulle het aan die mense:
34:21 "Hierdie mense is vreedsame, en hulle wil om te lewe onder ons. Laat hulle handel in die land en kweek dit, vir, synde ruim en breë, dit is in die behoefte van verbouing. Ons sal hulle dogters as vroue ontvang, en ons sal hulle s'n gee.
34:22 Daar is een ding wat so 'n groot goeie verhoed: of ons ons mans sal besny, boots die ritueel van hul nasie.
34:23 En hulle besittings, en vee, en alles wat hulle besit, sal ons s'n wees, al is dit net sal ons berus om hierdie, en so, in saamwoon, sal een volk te vorm. "
34:24 En hulle het almal ingestem om elkeen van die mans besny.
34:25 En kyk, op die derde dag, wanneer die pyn van die wond was die grootste, twee van die seuns van Jakob, Simeon en Levi, die broers van Dina, vrymoedigheid het die stad met swaarde. En hulle het tot die dood van al die mans.
34:26 Hulle vermoor Hemor en Sigem saam, neem hulle suster Dina uit die huis van Sigem.
34:27 En toe hulle vertrek, die ander seuns van Jakob het ingestorm oor die wat verslaan, en hulle geplunder die stad in wraak vir die verkragting.
34:28 Neem hulle skape, en beeste, en donkies, en verwoes alles anders wat in hul huise en in hul velde,
34:29 So het hulle dan ook hulle kinders en hulle vroue gevange.
34:30 Wanneer hulle met vrymoedigheid voltooi het hierdie wette, Toe sê Jakob vir Símeon en Levi: "Jy het my ontroer, en jy het my haters van die Kanaäniete en Feresiete gemaak, die inwoners van hierdie land. Ons is 'n paar. hulle, bymekaar laat kom hulself, kan my slaan af, en dan ook ek en my huis sal uitgewis word. "
34:31 hulle het gereageer, "Indien hulle misbruik ons ​​suster soos 'n prostituut?"

Genesis 35

35:1 Omtrent sulke tyd, God het vir Jakob, "Staan op en gaan na Bet-el, en daar woon, en maak 'n altaar vir God, wat aan jou verskyn het toe jy op jou broer Esau gevlug het. "
35:2 In die waarheid, Jacob, nadat bymekaargeroep sy hele huis, gesê: "Gooi weg die vreemde gode wat onder julle en gereinig, en ook jou klere te verander.
35:3 Staan, en laat ons optrek na Bet-el, sodat ons kan daar 'n altaar maak om God, wat my geluister in die dag van my verdrukking, en wat my vergesel op my reis. "
35:4 Daarom, Hulle het hom toe al die vreemde gode wat hulle moes, en die ringe aan hulle ore was. En dan begrawe hy hulle onder die terpentynboom, wat oos van die stad van Sigem.
35:5 En toe hulle uiteen te sit, die skrik van God binnegeval al die omliggende stede, en hulle durf hulle nie agtervolg as hulle onttrek.
35:6 En so, Jacob se aankoms by Lus, wat in die land Kanaän, ook genoem Bethel: hy en al die manskappe wat by hom.
35:7 En hy het daar 'n altaar, En hy het die naam van dié plek, 'N Huis van God. "Want daar God aan hom verskyn toe hy vir sy broer gevlug het.
35:8 Ongeveer dieselfde tyd, Deborah, die verpleegster van Rebekka, gesterf, en sy is begrawe op die basis van Bet-el, onder 'n eikeboom. En die naam van dié plek genoem, 'Oak van Weeping. "
35:9 Dan verskyn God weer aan Jakob, nadat hy teruggekeer het van Mesopotamië van Sirië, en hy het hom geseën,
35:10 sê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, vir jou naam sal wees Israel. "En hy het hom geroep Israel,
35:11 en hy sê vir hom: "Ek is God, die Almagtige: verhoog en vermeerder. Stamme en volke van nasies, sal van jou, en konings sal uitgaan uit jou heupe.
35:12 En die land wat Ek aan Abraham en Isak, Ek sal vir jou gee, en aan jou nageslag ná jou. "
35:13 En hy het hom uit hom.
35:14 In die waarheid, het hy 'n monument van steen, in die plek waar God met hom gepraat het, uitstorting drankoffers daaroor, en giet olie,
35:15 En hy het die naam van dié plek, 'Bethel. "
35:16 Toe, vertrek van daar af, Hy het in die lente op die grond wat lei na Efrat. En daar, toe Ragel was sy geboorte geskenk het,
35:17 want dit was 'n moeilike geboorte, Sy het begin om te wees in gevaar. En die vroedvrou vir haar gesê:, "Moenie bang wees nie, want jy sal hierdie een ook hê. "
35:18 Toe, wanneer haar lewe uitgaan as gevolg van die pyn, en die dood was nou op hande, Toe noem sy die Naam van haar seun Benoni, dit is, die seun van my pyn. Tog werklik, sy vader het hom Benjamin genoem, dit is, die seun van die regterhand.
35:19 En so het Ragel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad wat lei na Efrat: hierdie plek is Bethlehem.
35:20 En Jakob opgerig 'n monument oor haar graf. Dit is die monument om die graf van Ragel, selfs tot die huidige dag.
35:21 Vertrek van daar af, Hy het sy tente opgeslaan oorkant die toring van die kudde.
35:22 En toe hy in die streek, Ruben het uitgegaan, en hy het ontslaap met Bilha die byvrou van sy vader, wat was nie so 'n klein saak as om vir hom verborge was. En die seuns van Jakob was twaalf.
35:23 Die seuns van Lea: Ruben, die eersgeborene, en Simeon, en Levi, en Juda, en Issaskar, en Sébulon.
35:24 Die seuns van Ragel: Josef en Benjamin.
35:25 Die seuns van Bilha, slavin van Ragel: Dan en Naftali.
35:26 Die seuns van Silpa, slavin van Lea: Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob, wat vir hom gebore is in Mesopotamië van Sirië.
35:27 En dan het hy na sy vader Isak in Mamre, die stad van Arba: hierdie plek is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef.
35:28 En die dae van Isak was voltooi: honderd tagtig jaar.
35:29 En hy vergaan deur die ouetehuis, hy het doodgegaan. En hy is geplaas met sy volk, oud en afgeleef was. En sy seuns, Esau en Jakob, begrawe.

Genesis 36

36:1 En dit is die geskiedenis van Esau, Dit is Edom.
36:2 Esau het vroue uit die dogters van Kanaän: Ada, die dogter van Elon, die Hetiet, en Oholib ma, die dogter van Ana, die dogter van Síbeon, die Hewiet,
36:3 en Basmat, die dogter van Ismael,, suster van Nébajot.
36:4 Dan gedra Ada Élifas. Basmat swanger Réhuel.
36:5 Oholibáma swanger Jehus, en Jáelam, en Korag. Dit is die seuns van Esau, wat vir hom gebore is in die land Kanaän.
36:6 Toe neem Esau sy vroue, en seuns, en dogters, en die siel van elke sy huis, en sy stof, en vee, en alles wat hy in staat was om te kry in die land Kanaän, en hy het in 'n ander streek, onttrek van sy broer Jakob.
36:7 Want hulle was baie ryk en was nie in staat om saam te leef. Want die land van hul verblyf in staat om hulle te onderhou, vanweë die skare van hul kuddes.
36:8 En Esau het by die gebergte Seïr: Hy is Edom.
36:9 So dit is die geskiedenis van Esau, die vader van Edom, by die gebergte Seïr,
36:10 en dit is die name van sy seuns: Élifas, die seun van Ada, die vrou van Esau, ook Réhuel, die seun van Basmat, sy vrou.
36:11 En Élifas het seuns: vriend, Omar, Sefo, en Gáetam, en Kenez.
36:12 Nou Timna was die byvrou van Élifas, die seun van Esau. En sy het vir hom Amalek. Dit is die seuns van Ada, die vrou van Esau.
36:13 En die seuns van Réhuel was: Náhat en Serag, Samma en Missa. Dit is die seuns van Basmat, die vrou van Esau.
36:14 Net so, Dit was die seuns van Oholibáma, die dogter van Ana, die dogter van Síbeon, die vrou van Esau, wat sy vir hom: Jehus, en Jáelam, en Korag.
36:15 Dit was leiers van die seuns van Esau, Die seuns van Élifas, die eersgeborene van Esau: leier vriend, leier Omar, leier Sefo, leier Kenez,
36:16 leier Korag, leier Gáetam, leier Amalek. Dit is die seuns van Élifas, in die land Edom, en hulle het die seuns van Ada.
36:17 Net so, En dit is die seuns van Réhuel, die seun van Esau: leier Nahat, leier Serag, leier Samma, leier Missa. En dit was die leiers van Réhuel, in die land Edom. Dit is die seuns van Basmat, die vrou van Esau.
36:18 En dit is die seuns van Oholibáma, die vrou van Esau: leier Jehus, leier Jáelam, leier Korag. Dit was die leiers van Oholibáma, die dogter van Ana en die vrou van Esau.
36:19 Dit is die seuns van Esau, en dit is hulle leiers: dit is Edom.
36:20 Dit is die seuns van Seïr, die Horiet, die inwoners van die land: Lotan, en Sobal, en Síbeon, en Ana,
36:21 en Dison, en Eser, en Disan. Dit was die leiers van die Horiete, die seuns van Seïr, in die land Edom.
36:22 Nou Lotan geproduseer seuns: Hori en Hemam. Maar die suster van Lotan was Timna.
36:23 En dit is die seuns van Sobal: Alwan, en Manáhat, en Ebal, en Sefo, en Onam.
36:24 En dit is die seuns van Síbeon: Aja en Ana. Dit is die Ana wat die warm fonteine ​​in die woestyn gekry, toe hy veeteelt die donkies van sy vader Síbeon.
36:25 En hy het 'n seun Dison, en 'n dogter Oholibama.
36:26 En dit is die seuns van Dison: Hemdan, en Esheban, en Jitran, en Keran.
36:27 Net so, En dit is die seuns van Eser: Bilhan, en Saäwan, en Will.
36:28 Toe het Disan seuns: Us en Aran.
36:29 Dit was die leiers van die Horiete: leier Lotan, leier Sobal, leier Síbeon, leier Ana,
36:30 leier Dison, duisende leier, leier Disan. Dit was leiers van die Horiete wat in die land Seïr regeer.
36:31 Nou voor die kinders van Israel het 'n koning, die konings wat in die land Edom regeer het, was hierdie:
36:32 Bela, die seun van Beor, en die naam van sy stad was Dinhába.
36:33 Dan gesterf Bela, en Jobab, die seun van Serag, uit Bosra, het in sy plek.
36:34 En Jobab het gesterwe, Husam, uit die land van die Temaniete, het in sy plek.
36:35 Net so, hierdie een het gesterf, Hadad, die seun van Bedad, het in sy plek. Hy getref Midian in die streek van Moab. En die naam van sy stad was Awit.
36:36 En toe Adad was dood, Samla uit Másreka het in sy plek.
36:37 Net so, hierdie een is dood, Saul uit die rivier Rehoboth, het in sy plek.
36:38 En toe hy op oorlede, Baäl-Hánan, die seun van Akbor, daarin geslaag om die koninkryk.
36:39 Net so, hierdie een is dood, Hadar in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahu. En sy vrou was Mehetábeël genoem, die dogter van Matred, dogter van Mésahab.
36:40 Daarom, dit is die name van die leiers van Esau, volgens hulle geslagte, en plekke, en in hul woordeskat: leier Timna, leier Alwa, leier Jetet,
36:41 leier Oholibáma, leier Ela, leier Pinon,
36:42 leier Kanez, leier vriend, leier Mibzar,
36:43 leier Mágdiël, leier Iram. Dit was die leiers van Edom woon in die land van hul heerskappy: Dit is Esau, die vader van Edom.

Genesis 37

37:1 Nou Jakob het gewoon in die land Kanaän, vreemdelingskap van sy vader.
37:2 En dit is sy geslagte. Joseph, toe hy sestien jaar oud, was veeteelt die kudde met sy broers, toe hy nog 'n seuntjie. En hy was met die seuns van Bilha en Silpa, die vroue van sy vader. En hy beskuldig sy broers aan hul vader van 'n mees sondige misdaad.
37:3 Nou Israel liefhet Josef as al sy seuns, omdat hy hom in sy ouderdom swanger. En hy het vir hom 'n tuniek, geweef met lang moue.
37:4 Toe sy broers, sien dat hy geliefd deur sy pa meer as al sy ander seuns, het hom gehaat, en hulle was nie in staat om iets te sê vreedsaam aan hom.
37:5 Toe dit gebeur ook dat hy vertel die visie van 'n droom aan sy broers, waarvoor rede 'n groter haat begin word gekoester.
37:6 En hy het vir hulle gesê, "Luister na my droom wat ek gesien het.
37:7 Ek het gedink ons ​​was besig om gerwe te bind op die land. En my gerf gelyk aan opstaan ​​en staan, en julle gerwe, staan ​​in 'n sirkel, ontsag my gerf. "
37:8 Sy broers het gereageer: "Wil jy ons koning wees? Of sal ons onderhewig wees aan jou heerskappy?"Daarom, hierdie saak van sy drome en woorde mits aansteek om hul afguns en haat.
37:9 Net so, Hy het 'n ander droom, waarin hy verduidelik om sy broers, sê, "Ek het gesien deur 'n droom, asof die son, en die maan, en elf sterre het my verering. "
37:10 En toe hy dit verband hou met sy pa en broers, sy vader hom hard bestraf, en hy het gesê: "Wat beteken dit vir jou, hierdie droom wat jy gesien het? Moet ek, en jou moeder, en jou broers ontsien jy op die aarde?"
37:11 Daarom, sy broers was afgunstig op hom. Tog werklik, sy pa beskou die saak in stilte.
37:12 En terwyl sy broers was indiening by Sigem, veeteelt kleinvee van hulle vader,
37:13 Israel het vir hom gesê: "Jou broers veeteelt die skape by Sigem. Kom, Ek sal jou na hulle toe stuur. "En toe Hy antwoord,
37:14 "Ek is gereed,"Sê hy vir hom, "Gaan, en kyk of alles voorspoedig met jou broers en die beeste, en rapporteer aan my wat gebeur. "So, nadat gestuur uit die vallei van Hebron, Hy het by Sigem.
37:15 En 'n man hom dwaal in 'n veld, en hy het hom gevra wat hy soek.
37:16 So het hy geantwoord: "Ek soek my broers. Vertel my waar hulle wei die kleinvee. "
37:17 En die man het vir hom gesê: "Hulle het ook uit hierdie plek onttrek. Maar ek het hulle hoor sê:, Laat ons na Dotan gaan. "" Daarom, Joseph continued on nadat sy broers, en hy hulle in Dotan gevind.
37:18 En, toe hulle hom sien van ver af, voordat hy hulle genader, Hulle het besluit om hom dood te maak.
37:19 En hulle sê vir mekaar:: "Kyk, die dromer benaderings.
37:20 Kom, laat ons hom doodmaak en gooi hom in die ou put. En laat ons sê: 'N bose wilde dier het hom opgeëet. "En dan sal dit duidelik wat sy drome vir hom sal doen geword."
37:21 maar Ruben, hoor dit, daarna gestreef om hom te bevry van hul hande, en hy het gesê:
37:22 "Moenie wegneem sy lewe, nie, en vergiet bloed. Maar gooi hom in hierdie put, wat in die woestyn, en so hou jou hande skadeloos. "Maar hy het gesê dit, wil om hom te red van hul hande, ten einde hom terug te keer na sy vader.
37:23 En so, sodra hy by sy broers kom, hulle baie vinnig gestroop hom van sy tuniek, wat enkel-lengte en geweef met lang moue,
37:24 En hulle het hom in 'n ou put, wat gehou sonder water.
37:25 En sit om brood te eet, hulle het 'n paar Ismaeliete, reisigers wat uit Gílead, hulle kamele, uitvoering speserye, en hars, en mirre-olie na Egipte.
37:26 Daarom, Toe sê Juda aan sy broers: "Wat sal dit baat ons, as ons dood ons broer en sy bloed verberg?
37:27 Dit is beter dat hy verkoop moet word aan die Ismaeliete, en dan ons hande sal nie hierdeur besoedel. Want Hy is ons broer, ons vlees. "Sy broers het ingestem om sy woorde.
37:28 En toe die Midianitiese koopmans is verby, hulle het hom uit die put, en hulle het hom verkoop aan die Ismaeliete vir twintig sikkels silwer. En dit het hom na Egipte.
37:29 en Ruben, terug te keer na die put, het die seuntjie nie vind.
37:30 En skeur sy klere, Hy het na sy broers en gesê, "Die seun is nie teenwoordig, en so waar sal ek gaan?"
37:31 Toe neem hulle sy tuniek, en hulle gedoop dit in die bloed van 'n jong bok, wat hulle doodgemaak het,
37:32 stuur diegene wat dit aan hul vader gedoen, en hulle het gesê: "Ons het gevind dat hierdie. Vas te stel of dit die rok van u seun is of nie. "
37:33 En toe die vader erken dit, Hy het gesê: "Dit is die tuniek van my seun. 'N bose wilde dier het hom geëet; 'n dier het verteer Josef. "
37:34 En skeur sy klere, Hy was geklee in rouklere, rou sy seun vir 'n lang tyd.
37:35 Toe, wanneer al sy seuns kom toe bymekaar by verdriet van hulle vader te verlig, Hy was nie bereid om troos te aanvaar, maar hy het gesê: "Ek sal in rou neerdaal na my seun in die onderwêreld." En terwyl hy volhard in geween,
37:36 die Midianiete in Egipte verkoop Josef aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, instrukteur van die soldate.

Genesis 38

38:1 Ongeveer dieselfde tyd, Juda, neerdaal uit sy broers, draai dit teen 'n Adullamiet man, vernoem Hira.
38:2 En hy het daar die dogter van 'n man met die naam van Sua, Kanaän. En neem haar as 'n vrou, Hy self gegaan om haar.
38:3 En sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Er.
38:4 En bedink nageslag weer, geboorte gegee aan 'n seun, Toe noem sy hom Onan.
38:5 Net so, sy het 'n derde, wie sy genoem Selag, na wie se geboorte, sy opgehou het om nie meer dra.
38:6 Toe het Juda 'n vrou aan sy eersgeborene Er, wie se naam was Tamar.
38:7 En dit gebeur ook dat Er, die eersgeborene van Juda, was goddelose in die oë van die Here en is vermoor deur hom.
38:8 Daarom, Toe sê Juda aan sy seun Onan: "Gee aan die vrou van jou broer, en assosieer met haar, sodat jy kan nageslag te samel vir jou broer. "
38:9 hy, wetende dat die seuns gebore word sal nie in sy, toe hy in die vrou van sy broer, Hy gestort sy saad op die grond, sodat kinders gebore sou word in die naam van sy broer.
38:10 En om hierdie rede, die Here het hom verslaan, want hy het 'n afskuwelike ding.
38:11 As gevolg van hierdie saak, Toe sê Juda aan sy dogter-in-wet Tamar, "Wees 'n weduwee in die huis van jou vader, totdat my seun Sela groot is. "Want hy was bang, so lees dat hy dalk die, net soos sy broers het. Sy het gegaan, en sy het in die huis van haar vader.
38:12 Toe, maar ná baie dae geslaag het, die dogter van Sua, die vrou van Juda, gesterf. En toe hy aanvaar troos nadat sy rou, Hy het by die skeerders van sy kleinvee by Timna, Hy en Hira, die veewagter van die Adullamiet kudde.
38:13 En dit is na berig word Tamar dat haar pa-in-wet opgetrek het na Timna om die skape te skeer.
38:14 En weg te stoor die klere van haar weduweeskap, het sy 'n sluier. En die verandering van haar klere, Sy sit by die kruispad wat lei na Timna, want Sela grootgeword het, en sy het hom nie ontvang as 'n man.
38:15 En toe Juda haar sien, Hy het gedink dat sy 'n hoer gehou. Want sy het haar gesig toegebind het;, sodat sy erken.
38:16 En nadat ons vir haar, Hy het gesê, "Laat my toe om aan te sluit by jou." Want hy haar nie geken het nie aan sy dogter-in-wet. En sy antwoord, "Wat sal jy my gee, om my te geniet as 'n byvrou?"
38:17 Hy het gesê, "Ek sal jou 'n boklam stuur van die kudde." En weer, sy het gese, "Ek sal jou toelaat wat jy wil hê, as jy gee my 'n belofte, totdat jy kan stuur wat jy belowe. "
38:18 Toe sê Juda, "Wat wil jy gegee word om 'n belofte?"Sy het gereageer, "Jou ring en armband, en die personeel wat jou in jou hand hou. "Daarop, die vrou, van een seksuele ontmoeting, swanger.
38:19 En sy het opgestaan ​​en weggegaan. En weg stoor van die klere wat sy opgetrek het, Sy was gekleed in die klere van haar weduweeskap.
38:20 Toe het Juda 'n bokkie deur sy skaapwagter, die Adullamiet, sodat hy die belofte kan ontvang wat hy gegee het om die vrou. Maar, toe hy haar nie gevind,
38:21 Hy bevraagteken die manne van daardie plek: "Waar is die vrou wat by die kruispad gaan?"En hulle het almal gereageer, "Daar was geen hoer in hierdie plek nie."
38:22 Hy na Juda terug, en hy sê vir hom: "Ek het haar nie gevind. Verder, die manne van daardie plek het vir my gesê dat 'n prostituut nooit daar gesit. "
38:23 Toe sê Juda: "Laat haar hou haarself te blameer. Sekerlik, Sy is nie in staat om ons te beskuldig van 'n leuen. Ek het die bokkie wat ek belowe het, en jy het haar nie gevind nie. "
38:24 En kyk, ná drie maande, hulle berig te Juda, sê, "Tamar, jou dogter-in-wet, het gehoereer en haar maag blyk te vergroot. "Toe sê Juda, "Produseer haar, sodat sy kan verbrand word. "
38:25 Maar toe sy uit is het gelei tot die straf, laat sy haar pa-in-wet, sê: "Ek verwek is deur die man aan wie hierdie dinge behoort,. Erken wie se ring, en armband, en personeel dit is. "
38:26 Maar hy, erkenning van die geskenke, gesê: "Sy is meer net as ek. Want ek het haar nie te lewer aan my seun Sela. "Maar, Hy het geweet dat haar nie meer.
38:27 Toe, Op die oomblik van geboorte, Toe verskyn daar 'n tweeling in die baarmoeder. En so, in die baie aflewering van die babas, een steek 'n hand, waarop die vroedvrou vasgebind 'n rooi draad, sê,
38:28 "Hierdie een sal eerste gaan."
38:29 Maar in die waarheid, teken sy hand teruggetrek, die ander uitgekom. En die vrou sê, "Hoekom is die verdeling verdeel vir jou?"En om hierdie rede, sy het hom Peres.
38:30 Na hierdie, sy broer gebore!, op wie se arm was die rooi draad. En sy het hom Serag.

Genesis 39

39:1 Intussen, Joseph is gelei na Egipte. en Putiphar, 'n hofdienaar van Farao, 'n leier van die weermag, 'n Egiptiese man, gekoop hom uit die hand van die Ismaeliete, deur wie hy gebring.
39:2 En die Here was met hom, en hy was 'n man wat in alles wat hy gedoen het was voorspoedig. En hy het in die huis van sy heer,,
39:3 wat baie goed geweet dat die Here was met hom, en dat al die dinge wat deur Hom gebeur het was onder leiding van sy hand.
39:4 En Josef het genade gevind in die oë van sy heer, en hy het hom bedien. En, nadat in beheer van alles is geplaas deur hom, Hy regeer die huis wat aan hom toevertrou is en al die dinge wat aan hom gelewer.
39:5 En die HERE het die huis van die Egiptiese, as gevolg van Josef, en hy vermenigvuldig al sy besittings, soveel in die geboue, as in die velde.
39:6 Ook het hy geen enigiets anders as die brood wat hy geëet het weet. En Josef was skoon van gestalte, en statige voorkoms.
39:7 En so, maar ná baie dae, sy minnares gooi haar oë na Josef, en sy het gesê, "Slaap met my."
39:8 En sonder toestem glad nie om die goddelose daad, sê hy vir haar: "Kyk, my heer het alles aan My oorgegee deur, en hy weet nie wat hy in sy eie huis.
39:9 Ook is daar enigiets wat nie in my krag, of dat hy nie afgelewer word by my, behalwe jy, want jy is sy vrou. Hoe kan ek dan hierdie bose daad en sonde teen my God?"
39:10 Met woorde soos hierdie, regdeur elke dag, die vrou is neul die jong man, en hy weier die owerspel.
39:11 Dan gebeur dit, op 'n sekere dag, dat Josef in die huis, en hy is om iets te doen, sonder enige getuies.
39:12 En sy, gryp die soom van sy kleed, gesê, "Slaap met my." Maar hy, vertrek agter die dekmantel in haar hand, gevlug en na buite gegaan.
39:13 En toe die vrou sien die kleed in haar hande en haar behandel met disrespek,
39:14 roep sy na haarself die manne van haar huis, en sy het vir hulle gesê: "Wat, Hy het gebring in 'n Hebreeuse man om ons misbruik. Hy self gegaan in die rigting van my, ten einde aan te sluit by my; en toe ek het geskree uit,
39:15 en hy het my stem gehoor, hy het agter die dekmantel dat ek gehou, en hy het gevlug buite. "
39:16 As 'n bewys, dus, van haar trou, sy behou die dekmantel, en sy het dit na haar man, toe hy terug huis toe.
39:17 En sy het gesê:: "Die Hebreeuse kneg, wie jy gebring het in my, my genader om my te misbruik.
39:18 En toe hy gehoor het my uitroep, hy het agter die dekmantel dat ek gehou, en hy het gevlug buite. "
39:19 En sy heer, op hulle dit hoor, en met oormatige vertroue in die woorde van sy maat, was baie kwaad.
39:20 En hy het Josef in die tronk, waar die gevangenes van die koning is bly, en hy is ingesluit in daardie plek.
39:21 Maar die HERE was met Josef, en, met hom barmhartig, Hy het hom guns in die oë van die leier van die gevangenis,
39:22 wat al die gevangenes wat in aanhouding gehou in sy hand. En alles wat gedoen is, was onder hom.
39:23 Ook het hy hom weet niks, alles het aan hom toevertrou. Vir die Here was met hom, en hy gerig word alles wat hy gedoen het.

Genesis 40

40:1 Terwyl hierdie dinge is aan die gang, dit gebeur dat twee hofdienaars, die skinker van die koning van Egipte, en die meulenaar van graan, hulle misgaan jeens hulle heer.
40:2 en Farao, kwaad met hulle, (nou die een was in beheer van die dranke, die ander van die meulenaars van graan)
40:3 het hulle uitgestuur om die gevangenis van die leier van die militêre, waarin van Josef ook 'n gevangene.
40:4 Maar die owerste van die gevangenis het hulle aan Josef, wat aan hulle bedien ook. 'N bietjie tyd verby, terwyl hulle aangehou.
40:5 En hulle het altwee het 'n soortgelyke droom oor een nag, wie se vertolkings moet wees met betrekking tot mekaar.
40:6 En toe Josef in die oggend om hulle aangegaan het, en het hulle gesien hartseer,
40:7 Hy geraadpleeg hulle, sê, "Hoekom is jou uitdrukking treuriger vandag as gewoonlik?"
40:8 hulle het gereageer, "Ons het 'n droom gesien, en daar is niemand wat dit kan uitlê vir ons. "Toe sê Josef vir hulle, "Maak nie interpretasie behoort aan God? Vertel vir my wat jy gesien het. "
40:9 Die voorman van die skinkers het verduidelik sy droom eerste. "Ek het gesien voor my 'n wingerdstok,
40:10 waarop drie lote, wat bietjie vir bietjie gegroei tot knoppe, en, nadat die blomme, dit ryp druiwe geword.
40:11 En die beker van Farao was in my hand. Daarom, Ek het die druiwe, en ek gedruk hulle in die beker wat Ek gehou, en Ek oorhandig die beker van Farao. "
40:12 Joseph gereageer: "Dit is die uitleg van die droom. Die drie lote die volgende drie dae,
40:13 waarna Farao jou diens sal onthou, en Hy sal julle terug na jou vorige posisie. En jy sal hom die beker gee volgens jou kantoor, as jy gewoond is om te doen voor.
40:14 Net onthou my, wanneer dit goed gaan met julle, en doen my hierdie genade, om voor te stel om Farao vir my lei uit hierdie gevangenis.
40:15 Want ek is gesteel, uit die land van die Hebreërs, en hier, onskuldig, Ek is hy in die put. "
40:16 Die hoof meulenaar van graan, sien dat hy verstandig gehandel het ontrafel die droom, gesê: "Ek het ook 'n droom: dat ek drie mandjies meel bo my kop,
40:17 en in een mandjie, wat was die hoogste, Ek het al kos wat gemaak word deur die kuns van bak, en die voëls het daaruit. "
40:18 Joseph gereageer: "Dit is die uitleg van die droom. Die drie mandjies is die volgende drie dae,
40:19 waarna Farao sal wegvoer jou kop, en ook jy skort van 'n kruis, en die voëls sal jou vlees. "
40:20 Die derde dag was daarna die verjaarsdag van Farao. En maak 'n groot maaltyd berei vir sy dienaars, hy het gedink aan, tydens die banket, die voorman van die skinkers en die hoof meulenaar van graan.
40:21 En hy herstel die een na sy eie plek, om hom aan te bied die koppie;
40:22 die ander het hy opgehang op 'n galg, en dus die waarheid van die tolk van drome is bewys.
40:23 En hoewel hy gevorder met soveel voorspoed, die voorman van die skinkers het vergeet sy tolk van drome.

Genesis 41

41:1 Na twee jaar, Farao het 'n droom. Hy het gedink hy moet staan ​​bo 'n rivier,
41:2 waaruit opgevaar sewe koeie, baie mooi en stout. En hulle wei in moerasagtige plekke.
41:3 Net so, 'n ander sewe na vore gekom uit die rivier, vuil en deeglik uitgeteer. En hulle wei op dieselfde bank van die rivier, in groen plekke.
41:4 En hulle verteer diegene wie se voorkoms en toestand van die liggaam was so wonderlik. Farao, nadat wakker,
41:5 geslaap weer, en hy het 'n ander droom. Sewe graan opgeskiet op een steel, vol en goed gevormde.
41:6 Net so, ander graan, van dieselfde nommer, opgestaan, dun en geslaan met roes,
41:7 verslind al die skoonheid van die eerste. Farao, toe hy wakker nadat sy rus,
41:8 en wanneer oggend aangekom, word verskrik met vrees, gestuur aan al die tolke van Egipte en al die wyse manne. En toe hulle gedagvaar, Hy verduidelik aan hulle sy droom; maar daar was niemand wat dit kan interpreteer.
41:9 Dan uiteindelik die voorman van die skinkers, onthou, gesê, "Ek bely my sonde.
41:10 Die koning, kwaad vir sy dienaars, beveel my en die voorman meulenaar van graan word gedwing om in die gevangenis van die leier van die militêre.
41:11 daar, in een nag, beide van ons het 'n droom presaging die toekoms.
41:12 In daardie plek, daar was 'n Hebreër, 'n dienaar van dieselfde bevelvoerder van die militêre, aan wie verduidelik ons ​​ons drome.
41:13 Wat ons gehoor het daarna bewys deur die gebeurtenis van die saak. Want ek is in my rang herstel, en hy geskors is aan 'n kruis. "
41:14 onmiddellik, deur gesag van die koning, Joseph is gelei uit die tronk, en hulle geskeer hom. En die verandering van sy klere, hulle aangebied om hom.
41:15 En hy het vir hom gesê, "Ek het drome gesien, en daar is niemand wat dit kan ontvou. Ek het gehoor dat jy is baie slim by die interpretasie van hierdie. "
41:16 Joseph gereageer, "Afgesien van my, God sal gunstig reageer op Farao. "
41:17 Daarom, Farao verduidelik wat hy gesien het: "Ek het gedink ek moet staan ​​op die oewer van 'n rivier,
41:18 en sewe koeie geklim van die rivier, baie mooi en vol vleis. En hulle wei in 'n weiveld vir die 'n moerasagtige groen.
41:19 En kyk, daar het gevolg nadat hierdie, nog sewe koeie, met so 'n misvorming en vermaering as ek het nog nooit gesien in die land van Egipte.
41:20 Hierdie verteer en verteer die eerste,
41:21 gee geen aanduiding dat hulle vol. Maar hulle bly in dieselfde toestand van vermaering en haglike omstandighede. ontwaking, maar hy sit weer geweeg in slaap,
41:22 Ek het 'n droom. Sewe graan opgekom op een steel, vol en baie mooi.
41:23 Net so, 'n ander sewe, dun en geslaan met roes, opgestaan ​​uit die steel.
41:24 En hulle verslind die skoonheid van die eerste. Ek verduidelik hierdie droom om die tolke, en daar is niemand wat dit kan ontvou. "
41:25 Joseph gereageer: "Die droom van die koning is een. Wat God sal doen, Hy het aan die lig gebring aan Farao.
41:26 Die sewe mooi koeie, en die sewe vol are van graan, is sewe jare van oorvloed. En so die krag van die drome is na verneem dieselfde wees.
41:27 Net so, die sewe maer en uitgeteer koeie, wat opgevaar het na hulle, en die sewe maer are van graan, wat getref met die brandende wind, is sewe nader jare van hongersnood.
41:28 Hierdie sal vervul word in hierdie volgorde.
41:29 Kyk, sal daar sewe jare van groot vrugbaarheid kom in die hele land van Egipte.
41:30 Na hierdie, sal daar nog sewe jaar volg, van so 'n groot onvrugbaarheid dat al die voormalige oorvloed sal afgelewer word in die vergetelheid. Want die hongersnood sal die hele land verteer,
41:31 en die grootheid van hierdie armoede sal die grootheid van die oorvloed laat verlore gaan.
41:32 Nou, oor wat jy vir die tweede keer gesien, dit is 'n droom wat betrekking het op die dieselfde ding. Dit is 'n aanduiding van sy fermheid, want die woord van God sal weer gebeur,, en dit sal vinnig afgehandel word.
41:33 Gee dan nou, Laat die koning te verskaf 'n wyse en vlytige man, en plaas hom oor die land van Egipte,
41:34 sodat hy opsigters kan aanstel in al die streke. En laat 'n vyfde deel van die vrugte, van die sewe vrugbare jare
41:35 wat nou reeds begin om plaas te vind, versamel in skure. En laat die hele graan weg gebêre word, onder die krag van Farao, en laat dit in die stede gehou word.
41:36 En laat dit bereid wees om vir die toekoms hongersnood van sewe jaar, wat sal onderdruk Egipte, en dan die land sal nie omkom deur armoede. "
41:37 Die raad die oë van Farao en al sy dienaars.
41:38 En hy het vir hulle gesê, "Sou ons in staat wees om nog so 'n man te vind, wat is vol van die Gees van God?"
41:39 Daarom, sê hy aan Josef: "Omdat God aan julle almal wat aan die lig gebring wat jy sê, sou ek in staat wees om enigiemand wyser en soveel soos jy?
41:40 Jy sal moet oor my huis, en aan die gesag van jou mond, al die mense sal gehoorsaamheid wys. Slegs in een manier, in die troon van die koningskap, sal Ek voor julle uit. "
41:41 En weer, Toe sê Farao vir Josef, "Kyk, Ek het julle oor die hele land van Egipte aangestel. "
41:42 En hy het die ring uit sy eie hand, en hy het dit in sy hand. En hy trek Hom 'n mantel van fyn linne, en hy het 'n halssnoer van goud om sy nek.
41:43 En hy het hom op te vaar op sy tweede wa vinnige, met die Herald verkondig dat almal hul knie moet buig voor hom, en dat hulle moet weet dat hy was die goewerneur oor die hele land van Egipte.
41:44 Net so, die koning sê vir Josef: "Ek is Farao: afgesien van jou gesag, niemand sal die hand of voet beweeg in die hele land van Egipte. "
41:45 En hy het sy naam verander en hom laat roep, in die Egiptiese taal: 'Verlosser van die wêreld. "En hy het hom as 'n vrou, Asenat, die dogter van Potiféra, priester van Heliopolis. En so Josef het uitgetrek om na die land van Egipte.
41:46 (Nou was hy dertig jaar oud toe hy gestaan ​​in die oë van die koning Farao.) En hy gereis oor die streke van Egipte.
41:47 En die vrugbaarheid van die sewe jaar aangekom. En wanneer die graan velde is verminder tot gerwe, hierdie is versamel in die skure van Egipte.
41:48 En nou al die oorvloed van graan is weg gestoor in elke stad.
41:49 En daar was so 'n groot menigte van koring wat dit was vergelykbaar met die sand van die see, en sy genade groter geword as al maatstaf.
41:50 Toe, voor die hongersnood aangekom, Joseph het twee seuns gebore, wat Asenat, die dogter van Potiféra, priester van Heliopolis, gebaar vir hom.
41:51 En hy het die naam van die eersgeborene Manasse genoem, sê, "God het my al my arbeid en die huis van my vader vergeet nie."
41:52 Net so, Hy het die tweede Efraim, sê, "God het my laat toeneem in die land van my armoede."
41:53 En so, Maar toe die sewe jaar van vrugbaarheid wat plaasgevind het in Egipte het geslaag,
41:54 die sewe jaar van armoede, sien wat Josef voorspel, begin aankom. En toe die hongersnood sterk oor die hele wêreld, maar daar was brood in die hele land van Egipte.
41:55 En terwyl hulle honger, die mense uitgeroep na Farao, vra vir bepalings. En hy het vir hulle gesê: "Gaan na Josef. En doen wat hy jou sal sê. "
41:56 Dan daagliks die hongersnood toegeneem in die hele land. En Josef het alles van die skure en aan die Egiptenaars verkoop. Want die hongersnood vir hulle ook het onderdruk.
41:57 En al die provinsies het na Egipte, om kos te koop en die ongeluk van hul armoede te temper.

Genesis 42

42:1 Toe het Jakob ', hoor dat kos wat verkoop word in Egipte, aan sy seuns gesê: "Hoekom is jy nalatige?
42:2 Ek het gehoor dat koring verkoop word in Egipte. Gaan af en koop noodsaaklikhede vir ons, sodat ons in staat kan wees om te leef, en nie verteer word deur armoede. "
42:3 En so, wanneer tien broers van Josef afgetrek om koring uit Egipte te koop,
42:4 Benjamin is by die huis gehou deur Jacob, wat gesê het om sy broers, "Hy miskien kan ly skade op die reis."
42:5 En daar was in die land van Egipte met die ander wat gereis om te koop. Want die hongersnood was in die land Kanaän.
42:6 En Josef was die goewerneur in die land van Egipte, en graan is onder sy leiding verkoop aan die mense. En toe sy broers het hom gevrees
42:7 en hy het hulle erken, Hy het hard, asof om buitelanders, bevraagtekening van hulle: "Waar het jy vandaan gekom?"En hulle het gereageer, "Van die land Kanaän, om die nodige voedsel te koop. "
42:8 En hoewel hy geweet het sy broers, Hy is nie bekend deur hulle.
42:9 En onthou die drome, wat hy in 'n ander tyd gesien het, Hy sê vir hulle: "Jy is verkenners. Julle het gekom om te sien watter dele van die land is swakker. "
42:10 En hulle sê: "Dit is nie so, my heer. Maar u dienaars het gekom om voedsel te koop.
42:11 Ons is almal seuns van een man. Ons het gekom in vrede, nie doen enige van jou vakke onheil bewerk nie. "
42:12 En Hy het hulle verhoor: "Dit is anders. Jy het gekom om die onbewaakte dele van hierdie land te ondersoek. "
42:13 Maar hulle het gesê: "Ons, u dienaars, is twaalf broers, die seuns van een man in die land Kanaän. Die jongste is nou by ons vader; die ander is bly nie. "
42:14 Hy het gesê: "Dit is net soos ek gesê het. Jy is verkenners.
42:15 Ek sal nou voortgaan om julle op die proef gestel. Deur die gesondheid van Farao, jy sal daar nie van afwyk hier, totdat julle jongste broer arriveer.
42:16 Stuur een van julle en hom bring. Maar jy sal wees in kettings, totdat dit wat jy sê is bewys dat dit waar of vals is. Anders, deur die gesondheid van Farao, jy is verkenners. "
42:17 Daarom, Hy het hulle in hegtenis vir drie dae.
42:18 Toe, op die derde dag, Hy het hulle uit die tronk, en hy het gesê: "Doen soos ek sê, en jy sal lewe. Want ek vrees God.
42:19 As jy 'n vreedsame, laat een van julle broers gevange bly in die tronk. Dan kan jy weggaan en dra die graan wat jy gekoop het om julle huise.
42:20 En bring julle jongste broer na my toe, sodat ek kan in staat wees om jou woorde te toets, en jy mag nie doodgaan. "Hulle het toe hy gesê het,
42:21 en hulle het met mekaar: "Ons verdien nie hierdie dinge ly, want ons het teen ons broer, sien die benoudheid van sy siel, toe hy ons gesmeek en sou ons nie luister. Vir daardie rede, hierdie verdrukking het oor ons gekom het. "
42:22 en Ruben, een van hulle, gesê: "Het ek nie vir julle sê:, 'Moenie sonde teen die seun,En sou jy nie luister na my? Sien, sy bloed is wat elkeen geskat is. "
42:23 Maar hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan, want hy het gepraat om hulle deur middel van 'n tolk.
42:24 Toe draai hy weg kortliks en gehuil. En die terugkeer, Hy het met hulle.
42:25 En die neem van Simeon, en bindend hom in hul teenwoordigheid, Hy het beveel dat sy ministers om hulle sakke met koring te vul, en om elkeen se geld te vervang in hul sakke, en aan hulle te gee, benewens, bepalings vir die manier. En hulle het dit gedoen.
42:26 Toe, hulle donkies nadat gelaai met die graan, hulle uiteengesit.
42:27 En een van hulle, die opening van 'n sak om sy lasdier voer gee in die herberg, aanskou die geld by die mond van die sak se,
42:28 en hy sê vir sy broers: "My geld is teruggegee aan my. Sien, dit is gehou in die sak. "En hulle was verslae en ontsteld, en hulle het vir mekaar, "Wat is dit wat God aan ons gedoen het?"
42:29 En hulle het by hul vader Jakob in die land Kanaän, en hulle het aan hom verduidelik al die dinge wat hulle oorgekom het, sê:
42:30 "Die Here van die land het hard aan ons, en hy beskou ons verkenners van die provinsie wees.
42:31 En ons het hom geantwoord: "Ons is vreedsame, en ons het nie verraad van plan.
42:32 Ons is twaalf broers verwek van een vader. Een is bly nie; die jongste is nou by ons vader in die land Kanaän. "
42:33 En Hy sê vir ons: So sal Ek bewys dat jy rustig is. Vrylating een van julle broers by my, en neem die nodige voorsiening vir julle huise, en gaan weg,
42:34 en bring julle jongste broer na my toe, sodat ek kan weet dat julle nie verkenners. En hierdie een, wat gehou word in kettings, jy mag in staat wees om weer te ontvang. en daarna, jy sal toestemming om te koop wat jy wil hê. "
42:35 Nadat Hy dit gesê, wanneer hulle uitgestort hul graan, elke gevind sy geld wat gekoppel is aan die mond van sy sak. En al was saam laat skrik.
42:36 Hulle vader Jakob gesê, "Jy het my laat wees sonder kinders. Joseph is bly nie, Simeon is gehou in kettings, en Benjamin jy wil saamneem. Al hierdie euwels het terug op my geval. "
42:37 Daarop antwoord Ruben hom, "Sit my twee seuns aan die dood, As ek hom nie na doen lei tot jy. Vertrou hom aan my hand, en Ek sal hom laat teruggaan na u. "
42:38 Maar hy het gesê: "My seun sal nie saam met julle aftrek. Sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly. Indien enige teenspoed hom sal oorkom in die land waarheen jy reis, jy sal my grys hare lei af met kommer in die graf. "

Genesis 43

43:1 Intussen, die hongersnood gedruk swaar op die hele aarde.
43:2 En toe Hy die bepalings wat hulle uit Egipte gebring het verteer, Toe sê Jakob vir sy seuns, "Gaan terug en koop vir ons weer 'n bietjie voedsel."
43:3 Juda geantwoord: "Die man homself verklaar aan ons, onder die verklaring van 'n eed, sê: "Julle sal my aangesig nie sien, tensy jy jou jongste broer saambring. "
43:4 As jy dus bereid is om hom met ons stuur is, Ons sal 'n reis saam, en ons sal noodsaaklikhede te koop vir jou.
43:5 Maar as jy nie bereid is, ons sal nie gaan. Vir die man, as ons dikwels gesê, verklaar ons, sê: "Julle sal my aangesig nie sien as julle jongste broer."
43:6 Israel sê vir hulle:, "Jy het dit gedoen vir my ellende, in die sin dat jy aan hom geopenbaar dat jy het ook nog 'n broer. "
43:7 Maar hulle het geantwoord: "Die man ondervra ons ten einde, met betrekking tot ons gesin: of ons pa geleef, as ons het 'n broer. En ons onderskeidelik antwoord Hom, volgens wat hy geëis. Hoe kan ons weet dat hy sou sê, 'Bring julle broer saam met jou?"
43:8 Net so, Toe sê Juda aan sy vader: "Stuur die seun saam met my, sodat ons kan uit en sit in staat wees om te leef, sodat ons en ons kinders moet sterf.
43:9 Ek aanvaar die seun; vereis hom by my hand. Tensy ek lei hom terug en herstel hom aan jou, Ek sal skuldig wees aan 'n sonde teen jou vir altyd wees.
43:10 As 'n vertraging nie ingegryp het, deur nou sou ons hier het al twee maal terug. "
43:11 Daarom, Israel, hulle vader aan hulle gesê:: "As dit nodig is om dit te doen, dan doen wat jy wil. neem, in julle sakke, van die beste vrugte van die land, en bring geskenke aan die man: 'n bietjie hars, en heuning, en storax salf, mirre-olie, terpentyn, en amandels.
43:12 ook, saam met jou neem die geld verdubbel, en voer terug wat jy gevind in jul sakke, nie miskien dit gedoen is per abuis.
43:13 Maar ook jou broer te neem, en gaan na die man.
43:14 Dan kan my Almagtige God hom laat ingenome wees met jou. En stuur jou broer, wie hy hou, terug saam met jou, saam met hierdie een, Benjamin. Maar wat my aangaan, sonder my kinders, Ek sal wees soos een wat beroof is. "
43:15 Daarom, neem die manne die geskenk, en dubbel die geld, en Benjamin. En hulle het na Egipte afgetrek, en hulle het gaan staan ​​in die teenwoordigheid van Josef.
43:16 En toe hy hulle en Benjamin saam gesien, Hy beveel die opsigter oor sy huis, sê: "Lei die manne in die huis, en slagoffers doodmaak, en voor te berei 'n feesmaal, want hulle sal saam met My eet in die middag. "
43:17 Hy het gedoen wat hy beveel het om te doen, en hy het die manne in die huis.
43:18 En daar, word verskrik, Toe sê hulle vir mekaar:: "As gevolg van die geld, wat ons gedra terug die eerste keer in ons sakke gesteek het, Ons is gebring in, sodat hy 'n valse aanklag teen ons kan loslaat, en deur geweld onderwerp beide ons en ons donkies in serwituut. "
43:19 Om hierdie rede, nader aan die opsigter oor die huis by sy voordeur,
43:20 hulle sê: "Ons smeek U, Here, ons hoor. Ons het ook afgekom keer voor om kos te koop.
43:21 En toe Hy dit gekoop, toe ons by die herberg, ons oopgemaak ons ​​sakke gesteek het en het gevind dat die geld in die mond van die sakke, wat ons nou terug in die dieselfde hoeveelheid gedra.
43:22 Maar ons het ook gebring ander silwer, sodat ons daardie dinge wat nodig is vir ons kan koop. Dit is nie aan ons gewete wat dit in ons sakke geplaas het. "
43:23 Maar hy gereageer: "Vrede vir jou. Moenie bang wees nie. jou God, en die God van jou vader, het jy die skat in jul sakke gegee. Soos vir die geld wat jy het tot my, Ek het dit as 'n toets. "En hy het Simeon na hulle.
43:24 En toe Hy hulle gelei het na die huis, Hy het water, en hulle het hul voete gewas, en hy het voer om hul esels.
43:25 Maar hulle het ook die gawes, totdat Josef geloop in die middag. Want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet.
43:26 En so Josef geloop sy huis, en hulle het hom die geskenke, hou hulle in hul hande. En hulle ontsag geneig op die grond.
43:27 Maar hy, liggies hulle weer groet, bevraagteken hulle, sê: "Is jou pa, die ou man oor wie julle met my gespreek, in goeie gesondheid? Leef hy nog?"
43:28 En hulle antwoord:: "U dienaar, ons pa, veilig; Hy is nog steeds lewendig. "En buig, hulle ontsag hom.
43:29 Toe Joseph, sy oë opslaan, sien Benjamin, sy broer van dieselfde baarmoeder, en hy het gesê, "Is dit jou boetie, oor wie julle met my gespreek?" En weer, Hy het gesê, "Mag God wees hartlik teenoor jou, my seun."
43:30 En hy haas uit, want sy hart het geskuif oor sy broer, en trane het gevloei. En gaan in die kamer, hy het gehuil.
43:31 En toe hy sy gesig gewas, uit te kom weer, Hy saamgestel homself, en hy het gesê, "Sit brood."
43:32 En toe dit uiteengesit, afsonderlik vir Josef, en afsonderlik vir sy broers, ook afsonderlik vir die Egiptenare, wat geëet terselfdertyd, (want dit is onwettig vir Egiptenare om te eet met Hebreërs, en hulle oorweeg feesviering in hierdie manier om 'n onheilige wees)
43:33 hulle het gaan sit, die eersgeborene volgens sy eersgeboortereg, en die jongste na sy toestand van lewe. En hulle het gewonder buitengewoon,
43:34 neem die gedeeltes wat hulle ontvang het van hom. En die grootste deel het aan Benjamin, soveel so dat dit oorskry vyf dele. En hulle het gedrink en het dronk saam met hom.

Genesis 44

44:1 Toe beveel Josef aan die opsigter oor sy huis, sê: "Maak hulle sakke met graan, soveel as wat hulle in staat is om te hou. En plaas elkeen se geld aan die bokant van die sak.
44:2 Maar plaas my silwerkom, en die prys wat hy gegee het vir die koring, in die mond van die sak van die jongste. "En so het dit gebeur.
44:3 En toe môre opstaan, hulle weggestuur met hul esels.
44:4 En nou het hulle uit die stad gegaan en het 'n kort afstand stel. Toe Joseph, stuur vir die opsigter oor sy huis, gesê: "Staan op en die manne jaag. En wanneer jy hulle ingehaal, sê: "Hoekom het jy kwaad teruggekeer vir 'n goeie?
44:5 Die beker wat jy gesteel het, dit is dat waaruit my heer drink, en waarin hy gewoond om tekens te onderskei. Jy het 'n baie sondige ding gedoen. ' "
44:6 Hy het as hy beveel het. En toe Hy hulle ingehaal, Hy het met hulle volgens die bevel.
44:7 En hulle het gereageer: "Waarom onse Here praat op hierdie manier, asof jou dienaars het so 'n skande daad gepleeg?
44:8 Die geld, wat ons gevind op die top van ons sakke, ons vir jou gedra terug uit die land Kanaän. So in watter wyse dit volg dat ons sal steel, uit die huis van jou heer, goud of silwer?
44:9 Wat ook al van jou dienaars sal gevind word om dit wat jy soek, mag hy sterf, en ons sal die dienaars van my heer. "
44:10 En hy het vir hulle gesê: "Laat dit wees volgens jou uitspraak. Met wie dit gevind sal word, laat hom my kneg wees, maar jy sal ongedeerd wees. "
44:11 En so, hulle vinnig geplaas hul sakke op die grond, en elkeen geopen.
44:12 En toe hy gesoek, begin met die oudste, al die pad na die jongste, Hy het gevind dat die beker in Benjamin se sak.
44:13 maar hulle, skeur hulle klere en hulle donkies weer belas, terug na die dorp.
44:14 en Juda, eerste onder sy broers, aangegaan om Joseph (want hy het nog nie weggebly van die plek) en saam het hulle almal val voor Hom neer op die grond.
44:15 En hy het vir hulle gesê: "Hoekom sou jy kies om op te tree op hierdie manier? Kon julle nie dat daar is niemand soos Ek nie die kennis van oordeelkundige tekens wees?"
44:16 Toe sê Juda aan hom, "Wat kan ons antwoord op my heer? En wat sou ons in staat wees om te sê, of om reg te eis? God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Sien, Ons het al diensbaar geword het aan my heer, beide ons, en hy by wie die beker gevind is. "
44:17 Joseph gereageer: "Dit is ver van my dat ek moet optree op hierdie manier. Wie die beker gesteel, Hy sal my dienaar ook wees. Maar jy kan weg vry na jou vader. "
44:18 Toe kom Juda, nader nader, gesê selfvertroue: "Ek smeek jou, my heer, Laat u dienaar tog 'n woord in jou ore, en nie kwaad vir julle dienaar wees. Want jy is langs Farao.
44:19 My heer, jy bevraagteken jou dienaars voor: 'Het jy 'n pa of 'n broer?'
44:20 En ons antwoord jy, my heer: "Daar is ons vader, 'n ou man, en 'n jong seun, wat gebore is in sy oudag. Sy broer van dieselfde baarmoeder het gesterf, en hy het alleen oorgebly van sy moeder en vader, wat werklik lief vir hom teer. "
44:21 En jy sê vir jou dienaars, Bring hom na my, en Ek sal my oog op hom. "
44:22 Ons het voorgestel aan my heer: 'Die seun is nie in staat om sy vader te verlaat. Want as hy stuur hom weg, Hy sal sterf. "
44:23 En jy sê vir jou dienaars: 'As julle jongste broer arriveer met jou, jy sal my aangesig nie sien nie. "
44:24 Daarom, wanneer ons opgetrek het na u dienaar, ons vader,, ons het aan hom verduidelik alles wat my heer gespreek het.
44:25 Het ons vader gesê: 'Gaan terug en koop vir ons weer 'n bietjie koring. "
44:26 Maar ons het aan hom: "Ons kan nie gaan. As ons jongste broer daal met ons, Ons sal uit saam te stel. Anders, in sy afwesigheid, ons nie waag om die gesig van die man sien. "
44:27 Waaraan hy geantwoord: "Julle weet dat my vrou twee keer swanger uit my.
44:28 Toe gaan een uit, en jy sê, " 'N dier verteer hom." En sedertdien, Hy het nie verskyn.
44:29 As jy hierdie een neem ook, en daar iets gebeur met hom op die pad, jy sal my grys hare lei af met hartseer na die graf. "
44:30 Daarom, as ek sou gegaan het om u dienaar, ons pa, met die seuntjie nie teenwoordig, (alhoewel sy lewe hang af van die lewe van hom)
44:31 en as hy sien dat hy nie met ons, Hy sou sterf, en u dienaars sal sy grys hare lei af met kommer in die graf.
44:32 Laat my jou eie dienaar wees, want ek aanvaar hierdie een in my vertroue, en ek belowe, sê: 'As ek lei hom terug, Ek sal skuldig wees aan 'n sonde teen my pa vir alle tye wees. "
44:33 En so het ek, u dienaar, in die plek van die seun sal bly, in die bediening aan my heer, en dan laat die seun saam met sy broers.
44:34 Want ek kan nie terug te keer na my pa sonder die seuntjie, sodat ek verskyn as 'n getuie van die ramp wat my pa sal onderdruk. "

Genesis 45

45:1 Josef was nie in staat om homself nie langer bedwing, staan ​​voor so baie. Daarom, Hy het opdrag gegee dat al buite moet gaan, en dat geen vreemdeling moet wees onder hulle as hulle erken mekaar.
45:2 En hy het sy stem verhef met geween, wat die Egiptenare gehoor, saam met die hele huis van Farao.
45:3 En hy sê vir sy broers: "Ek is Josef!. Is my pa nog leef?"Sy broers kon nie reageer, word opsig laat afskrik deur 'n baie groot vrees.
45:4 En Hy sê vir hulle sagkens, "Nader aan my." En toe hulle genader naby, Hy het gesê: "Ek is Josef!, jou broer, wie jy verkoop na Egipte.
45:5 Moenie bang wees nie, en laat dit nie lyk of jy 'n ontbering wat jy my verkoop in hierdie streke nie. Vir God het my voor julle uit na Egipte vir jou redding.
45:6 Want dit is twee jaar sedert die hongersnood het begin word in die land, en vyf jaar meer bly, waarin daar nie geploeg kan word, nie maai.
45:7 En God het my voor, sodat jy kan bewaar op die aarde, en sodat jy in staat is om kos te hê om te leef sou wees.
45:8 Ek is hier gestuur, nie deur jou raad, maar deur die wil van God. Hy het my laat wees soos 'n vader vir Farao, en om die heer oor sy hele huis wees, sowel as goewerneur in die hele land van Egipte.
45:9 haas, en gaan op na my vader, en sê vir hom: 'Jou seun Josef beveel hierdie: God het my laat Here van die hele Egipteland wees. Kom af na my, moenie uitstel,
45:10 en jy sal lewe in die land Gosen. En jy sal langs my wees, jy en jou seuns en die seuns van jou seuns, jou kleinvee en jou beeste, en alles wat jy besit.
45:11 En daar sal Ek jou wei, (want daar is nog vyf jaar hongersnood wees oorblywende) sodat beide jy en jou huis vergaan, saam met alles wat jy besit. "
45:12 Kyk, jou oë en die oë van my broer Benjamin sien dat dit my mond is wat met jou praat.
45:13 Jy sal aan my pa te rapporteer oor al my heerlikheid, en alles wat julle gesien het in Egipte. haas, en bring hom na my. "
45:14 En dan val op die nek van sy broer Benjamin, Hy omhels hom en huil. en so ook, Benjamin het gehuil op dieselfde tyd op sy nek.
45:15 En Josef al sy broers gesoen, en hy het oor elkeen. Na hierdie, hulle aangemoedig om met hom te praat.
45:16 En dit is gehoor, en die nuus versprei deur die woord oor die hele hof van die koning. Die broers van Josef aangekom, sodat Farao baie verbly saam met sy hele familie.
45:17 En hy het aan Josef dat hy sy broers moet julle beveel, sê: " 'N vrag vir jou diere, en gaan na die land Kanaän,
45:18 en van daar af jou vader en familie, en kom na my toe. En Ek sal julle al die beste goed van Egipte gee, sodat julle kan eet uit die murg van die land. "
45:19 "En jy kan selfs opdrag dat hulle waens uit die land van Egipte, ten einde hul kleintjies sowel as hulle vrouens te vervoer. En sê: Neem jou vader, en kom gou, so gou as moontlik.
45:20 Jy hoef nie moed opgee nie enigiets van jou huishouding, Want al die rykdom van Egipte sal joune wees. ""
45:21 En die seuns van Israel het gedoen soos hulle beveel is. En Josef het vir hulle waens, volgens die bevel van Farao, en voorsiening vir die reis.
45:22 Net so, Hy het beveel dat twee klere vir elkeen van hulle gebring moes word. Tog werklik, aan Benjamin het hy drie honderd sikkels silwer saam met vyf van die beste klere.
45:23 En Hy het net soveel geld en klere aan sy vader, toevoeging van tien manlike donkies, waarmee al die rykdom van Egipte vervoer, en soveel eselinne, uitvoering koring en brood vir die reis.
45:24 So het hy sy broers weggestuur, en as hulle uiteengesit het hy gesê, "Moenie kwaad op die pad wees."
45:25 En hulle het in uit Egipte, en hulle het geseil na die land Kanaän, om hulle vader Jakob.
45:26 En hulle hom berig gebring, sê: "Jou seun Josef leef, en dat hy regeerder is in die hele Egipteland. En toe Jakob hoor hierdie, Hy is opgewek, asof uit 'n diep slaap, maar hy het hulle nie geglo.
45:27 Tot die teendeel, hulle verduidelik die hele saak in orde. En hy die waens sien gesien het, en alles wat hy gestuur het, het hy weer bygekom,
45:28 en hy het gesê: "Dit is genoeg vir my, As my seun Josef lewe nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. "

Genesis 46

46:1 en Israel, uiteensit met alles wat hy gehad, aangekom by die put van die eed. En offer slagoffers daar aan die God van sy vader Isak,
46:2 Hy het hom dit hoor, deur 'n gesig in die nag, roep hom, en vir hom gesê:: "Jacob, Jacob. "En hy het hom geantwoord, "Kyk, hier is ek."
46:3 God sê vir hom:: "Ek is die meeste sterk God van jou vader. Moenie bang wees nie. Neerdaal na Egipte, want daar sal Ek jou 'n groot nasie maak.
46:4 Ek sal saam met jou neerdaal na daardie plek, en Ek sal julle terug te lei van daar af, terugkeer. ook, Joseph sal sy hande oor jou oë te plaas.
46:5 Toe maak Jakob hom uit die put van die eed. En sy seuns het hom, ook hulle kinders en vrouens, in die waens wat Farao gestuur het om die ou man dra,
46:6 saam met alles wat in besit hy in die land Kanaän. En hy het in Egipte met al sy nageslag:
46:7 sy seuns en sy kleinseuns, sy dogters en al sy nageslag saam.
46:8 En dit is die name van die seuns van Israel, wat in Egipte ingevoer, Hy met sy kinders. Die eersgeborene is Reuben.
46:9 Die seuns van Ruben,: Henog en Pallu, en Hesron en Karmi.
46:10 Die seuns van Simeon: Jémuel en Jamin en Ohad, en Jagin en Sohar, en Saul, die seun van 'n Kanaänitiese vrou.
46:11 Die seuns van Levi: Gerson en Kehat, en Merári.
46:12 Die seuns van Juda: Is en Onan, en Sela, en Peres en Serag. Nou Er en Onan het gesterwe in die land Kanaän. En daar seuns gebore Perez: Hesron en Hamul.
46:13 Die seuns van Issaskar: Tola en Puwa, en Job en Simron.
46:14 Die seuns van Sébulon: Sered en Elon en Jágleël.
46:15 Dit is die seuns van Lea, wat sy vir, saam met sy dogter Dina, in Mesopotamië van Sirië. Al die siele van sy seuns en dogters is drie en dertig.
46:16 Die seuns van Gad: Sifjon en Haggi, en Suni en Esbon, en Eri en Aródi, en Areëli.
46:17 Die seuns van Aser: Jimna en Jesua, en Jessui en Bería, en ook hulle suster Sarah. Die seuns van Beria: Heber en Málkiël.
46:18 Dit is die seuns van Silpa, wat Laban aan sy dogter Lea,. En sy het vir Jakob: sestien siele.
46:19 Die seuns van Ragel, die vrou van Jakob: Josef en Benjamin.
46:20 En seuns gebore aan Josef in Egipte, wat Asenat, die dogter van Potiféra, priester van Heliopolis, gebaar vir hom: Manasse en Efraim.
46:21 Die seuns van Benjamin: Bela en Beger, en Asbel en Gera, en Naäman en Egi, en Rosh en Moppim, en Huppim en Ard.
46:22 Dit is die seuns van Ragel, wie sy vir Jakob gebaar het: al hierdie siele is veertien.
46:23 Die seuns van Dan: Husim.
46:24 Die seuns van N ftali: Jágseël en Guni, en Jeser en Sillem.
46:25 Dit is die seuns van Bilha, wat Laban aan sy dogter Ragel, en sy het vir Jakob: al hierdie siele is sewe.
46:26 Al die siele wat in Egipte het met Jakob en wat het van sy bobeen, behalwe die vroue van sy seuns, was ses en sestig.
46:27 En die seuns van Josef, wat vir hom gebore is in die land van Egipte, was twee siele. Al die siele van die huis van Jakob, wat het in Egipte, was sewentig.
46:28 Daarop stuur hy Juda voor hom, Josef, ten einde hom te rapporteer, en sodat hy sou hom tegemoet in Goshen.
46:29 En toe hy daar aangekom, Joseph ingespan sy wa, en hy het opgegaan na sy pa ontmoet op dieselfde plek. En toe hy Hom sien, Toe val hy sy nek, en, te midde van omhelsings, hy het gehuil.
46:30 En die vader sê vir Josef, "Nou sal ek die asem uitblaas gelukkig, omdat ek gesien het jou gesig, en Ek verlaat julle agter in die lewe. "
46:31 En hy sê vir sy broers en die hele huis van sy vader: "Ek sal optrek en rapporteer aan Farao, en ek sal vir hom sê: 'My broers, en my vader se huis, wat in die land Kanaän was, het na my gekom.
46:32 En hierdie eerbare mans is pastore van skape, en hulle het die taak van die kleinvee opgepas. hulle vee, en beeste, en alles wat hulle in staat was om te hou, hulle saam met hulle gebring het. "
46:33 En toe hy sal jou bel en sê, 'Wat is jou werk?'
46:34 Jy sal reageer, U dienaars is herders van eer, uit ons kinderskoene selfs tot die huidige tyd, ons sowel as ons vaders. "Nou sal jy sê dit so dat jy in staat kan wees in die land Gosen woon, want die Egiptenaars het 'n hekel al pastore van skape. "

Genesis 47

47:1 En so Josef gegaan en aan Farao, sê: "My pa en broers, hul skape en beeste, en alles wat hulle besit, aangekom het uit die land Kanaän. En kyk, hulle saamstaan ​​in die land Gosen. "
47:2 Net so, Hy staan ​​in die oë van die koning vyf mans, die laaste van sy broers.
47:3 Daarop vra Hy hulle, "Wat doen jy vir werk?"Hulle het gereageer: "Jou slawe is daar predikante van skape, ons sowel as ons vaders.
47:4 Ons het getrek om te vertoef in jou land, want daar is geen gras vir die kleinvee van u dienaars, die hongersnood wat baie ernstig in die land Kanaän. En ons petisie dat jy ons kan bestel, u dienaars, te wees in die land Gosen. "
47:5 En so het die koning sê vir Josef: "Jou vader en jou broers het na jou toe kom.
47:6 Egipteland is in jou oë. Veroorsaak dat hulle in die beste plek om te woon, en aan hulle die land Gosen. En as jy daar weet om vlytige mans onder hulle wees, aanstel hierdie as voormanne oor my vee. "
47:7 Na hierdie, Josef het in sy vader, na die koning, en hy het gaan staan ​​hom in sy oë. Hy het hom geseën,
47:8 en hy het Hom: "Hoeveel is die dae van die jare van jou lewe?"
47:9 hy het gereageer, "Die dae van my verblyf is honderd en dertig jaar, Min in getal en onwaardig, en hulle hoef nie eens te reik na die dae van die tyd wat my vaders. "
47:10 En seën die koning, Hy het na buite gegaan.
47:11 Waarlik, Josef het sy vader en broers as 'n besitting in Egipte, in die beste plek van die land, in Raämses, as Farao het opdrag gegee.
47:12 En hy het hulle, saam met die hele huis van sy vader se, die verskaffing van gedeeltes van voedsel aan elkeen.
47:13 Want in die hele wêreld was daar 'n gebrek aan brood, en 'n hongersnood was die land onderdruk, die meeste van die hele Egipte en Kanaän,
47:14 waaruit trek hy saam al die geld vir die graan wat hulle gekoop, en hy het dit in die skatkis van die koning.
47:15 En toe die kopers uit geld het hardloop, die hele Egipte gekom na Josef, sê: "Gee vir ons brood!. Hoekom moet ons nou sterwe in jou oë, gebrek aan geld?"
47:16 En hy gereageer het op hulle: "Bring vir my jou vee, en Ek sal kos gee om jou in ruil vir hulle, as jy nie geld het nie. "
47:17 En toe hulle hulle gebring, Hy het hulle voedsel vir hulle perde, en skape, en beeste, en donkies. En hy volgehou hulle in daardie jaar in ruil vir hul vee.
47:18 Net so, hulle het die tweede jaar, en hulle het vir hom gesê: "Ons sal nie verberg van ons Here dat ons geld is weg; ook ons ​​beeste is weg. Nie is jy onbewus daarvan dat ons niks oorgebly nie as net ons lyf en ons grond.
47:19 Daarom, hoekom moet jy kyk ons ​​sterf? Ons sowel as ons land sal wees joune. Koop ons in koninklike serwituut, maar verskaf saad, sodat deur die dood af van landbouers die land verminder word tot 'n woestyn. "
47:20 Daarom, So het Josef dan al die grond van Egipte, elkeen verkoop sy besittings as gevolg van die grootte van die hongersnood. En hy onderwerp dit aan Farao,
47:21 saam met al sy mense, van die nuutste grense van Egipte, selfs na sy verste perke,
47:22 Net die grond van die priesters, wat was om hulle te verlos deur die koning. Om hierdie ook 'n gedeelte van voedsel verskaf uit die openbare skure, en, vir hierdie rede, hulle was nie verplig om hul besittings te verkoop.
47:23 Daarom, Toe sê Josef aan die volk: "So, as jy onderskei, beide jy en jou land besit word deur Farao; neem saad en hulle het lande gesaai,
47:24 sodat jy in staat kan wees om graan het. Een vyfde deel aan julle sal gee aan die koning; die oorblywende vier ek toelaat dat jy, as saad en as voedsel vir julle families en kinders.
47:25 En hulle het gereageer: "Ons gesondheid is in jou hand; net laat ons heer te kyk vriendelik op ons, en ons sal die koning met blydskap dien. "
47:26 Van toe af het, selfs tot die huidige dag, in die hele land van Egipte, die vyfde deel aangeskakel oor die konings, en dit het geword soos 'n wet, behalwe in die grond van die priesters, wat vry is van hierdie toestand was.
47:27 En so, Israel het in Egipte, dit is, in die land Gosen, en hy het dit in besit. En hy het toegeneem en is buitengewoon vermeerder.
47:28 En hy het daarin sewentien jaar. En al die dae van sy lewe wat verby was 147 jaar.
47:29 En toe hy onderskei wat die dag van sy dood was nader, hy het sy seun Josef, en hy sê vir hom: "As ek genade in u oë gevind, plaas jou hand onder my heup. En julle sal my genadig en waarheid, nie om my te begrawe in Egipte.
47:30 Maar ek sal slaap met my vaders, en jy sal my dra van hierdie land en begrawe my in die graf van my voorvaders. "Toe antwoord Josef hom, "Ek sal doen wat jy bestel het."
47:31 En hy het gesê, "Sweer Dan is dit vir my." En as hy vloek, Israel geliefd God, draai om die kop van sy rusplek.

Genesis 48

48:1 En ná hierdie dinge het gebeur, dit is gerapporteer aan Josef sy vader was siek. En neem sy twee seuns, Manasse en Efraim, Hy het direk na hom.
48:2 En dit is aan die ou man, "Kyk, jou seun Josef kom na jou toe. "En toe Hy versterk, Hy sit regop in die bed.
48:3 En toe hy by hom ingevaar, Hy het gesê: "Almagtige God het aan my verskyn by Lus,, wat in die land Kanaän, en hy seën my.
48:4 En hy het gesê: "Ek sal toeneem en jou vermenigvuldig, en Ek sal julle invloedryke onder die mense maak. En Ek sal hierdie land aan julle gee, en aan jou nageslag ná jou, as 'n ewige besitting vir hulle. "
48:5 Daarom, jou twee seuns, wat vir u gebore in die land van Egipte voordat ek hierheen gekom het om jou te, sal myne wees. Efraim en Manasse sal behandel word deur my, net soos Ruben en Símeon.
48:6 Maar die res, wie jy sal swanger word nadat hulle, sal joune wees, en hulle sal genoem word deur die naam van hulle broers saam met hulle besittings.
48:7 Wat my betref, toe ek uit Mesopotamië, Rachel gesterf in die land Kanaän op die baie reis, en dit was lente. En ek geloop Efrat en begrawe haar langs die pad van Efrat, wat deur 'n ander naam genoem Bethlehem. "
48:8 Toe, sien sy seuns, Hy het vir hom gesê: "Wie is dit?"
48:9 hy het gereageer, "Dit is my seuns, wie God aan my gegee het as 'n gawe in hierdie plek. "" Bring hulle tog by my," hy het gesê, "Sodat ek kan hulle seën."
48:10 Vir Israel se oë was vertroebel as gevolg van sy groot ouderdom, en hy was nie in staat om duidelik te sien. En toe hulle op geplaas teen hom, Hy soen en omhels hulle.
48:11 En hy het aan sy seun: "Ek het nie gekul uit jou sien. Verder, God het my getoon jou nageslag. "
48:12 En toe Josef het hulle geneem uit skoot van sy vader, Hy ontsag geneig op die grond.
48:13 En hy het Efraim op sy reg, dit is, teenoor die linkerhand van Israel. Nog werklik Manasse was op sy linker, naamlik, teenoor sy pa se regterhand. En hy het dit albei teen hom.
48:14 en hy, uitbreiding van sy regterhand, het dit oor die hoof van Efraim, die jonger broer, maar die linkerhand was op die kop van Manasse, wat was die oudste, sodat sy hande gekruis.
48:15 En Jakob het die seuns van Josef, en hy het gesê: "God, in wie se oë my vaders Abraham en Isak gewandel, God wat my wei van my jeug af tot vandag toe,
48:16 die Angel, wat red my uit alle euwels: seën die seuns. En laat my naam oor hulle word opgeroep, en ook die name van my vaders, Abraham en Isak. En mag hulle vermeerder in 'n menigte oor die aarde. "
48:17 maar Josef, sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim het geplaas, het dit ernstig. En 'n gejaag hand van sy vader, Hy het probeer om dit op te hef uit die hoof van Efraim en dra dit op die hoof van Manasse.
48:18 En hy sê vir sy vader: "Dit moet nie gekom het om op hierdie manier te slaag, pa. Want hierdie een is die eersgeborene. Plaas jou regterhand oor sy kop. "
48:19 maar weier, Hy het gesê: "Ek weet, my seun, Ek weet. En hierdie een, inderdaad, sal wees onder die mense en sal groot wees!. Maar sy jongste broer groter wees as hy. En sy nageslag sal toeneem onder die nasies. "
48:20 En hy het hulle geseën op daardie tydstip, sê: "In jou, Israel sal geseën, en dit sal sê: "Mag God behandel julle soos Efraim, en soos Manasse. "" En hy gestig Efraim voor Manasse gestel.
48:21 En hy het aan sy seun Josef: "Sien, ek sterf, en God sal met jou wees, en Hy sal julle terug te lei na die land van julle vaders.
48:22 Ek gee jou 'n deel anderkant dié van julle broers, wat ek het uit die hand van die Amoriete met my swaard en my boog nie. "

Genesis 49

49:1 Toe het Jakob sy seuns geroep, en hy het aan hulle gesê:: "Bymekaar kom, sodat ek kan aankondig wat sal gebeur met jou in die laaste dae.
49:2 Bymekaar en luister, O kinders van Jakob. Luister na Israel, jou pa.
49:3 Reuben, my eersgeborene, jy is my krag en die eersteling van my hartseer: eerste in geskenke, groter in gesag.
49:4 Jy word uitgestort soos water, kan jy nie verhoog. Vir jou klim op die bed van jou vader, en jy verontreinig sy rusplek.
49:5 Die broers Simeon en Levi: voorwerpe van ongeregtigheid oorlog.
49:6 Laat my siel nie weg te gaan deur hul raad, nie my eer wees binne hul vergadering. Want in hul toorn het hulle doodgemaak n man, en in hul eie wil hulle ondermyn 'n muur.
49:7 Vervloek is hulle toorn, want dit was verstok, en hulle verontwaardiging, want dit was harde. Ek sal hulle verdeel in Jakob, en Ek sal hulle verstrooi in Israel.
49:8 Juda, jou broers loof U. Jou hand sal wees teen die nekke van jou vyande; die seuns van jou vader sal jou ontsien.
49:9 Juda is 'n leeu se jong. Jy het opgetrek na die prooi, my seun. Terwyl rus, jy gelê soos 'n leeu. En net soos 'n leeuin, wat hom sou opjaag?
49:10 Die septer van Juda en die leier van sy bobeen sal nie weggeneem word, totdat hy wat gestuur sal word arriveer, en Hy sal die verwagting van nasies wees.
49:11 Vasmaak sy jong vul na die wingerd, en sy donkie, O my seun, om die wingerdstok, Hy sal sy kleed was in wyn, en sy kleed in die bloed van die druiwe.
49:12 Sy oë is mooier as wyn, en sy tande witter as melk.
49:13 Sébulon sal woon by die strand en by die buitepos van skepe, bereik so ver as Sidon.
49:14 Issaskar sal 'n sterk donkie wees, tafel tussen die grense.
49:15 Hy sien dat die rus goed sou wees, en dat die land was uitstekend. En so buk hy sy skouer te dra, en hy het 'n dienaar onder huldeblyk.
49:16 Dan sal aan sy volk reg net soos enige ander stam in Israel.
49:17 Laat Dan 'n slang in die pad, 'n slang in die pad, byt die hoewe van perde, sodat sy ruiter agteroor val.
49:18 Ek sal wag vir jou redding, O Here.
49:19 Gad, was omgord, sal veg voor hom. En hy sal agteruit omgord wees.
49:20 Aser: sy brood sal vet word, en hy sal lekkernye vir die konings verskaf.
49:21 N ftali is soos 'n takbok uitgestuur, bied woorde van welsprekende skoonheid.
49:22 Joseph is 'n groeiende seun, 'n groeiende seun en statige om te aanskou; die dogters hardloop heen en weer op die muur.
49:23 Maar diegene wat veerpyltjies gehou, uitgelok hom, en hulle gaan met Hom, en hulle was afgunstig op hom.
49:24 Sy boog sit in krag, en die bande van sy arms en hande is losgelaat deur die hande van die Magtige van Jakob. Van daar het Hy uitgegaan as 'n pastoor, die Steen van Israel,.
49:25 Die God van jou vader help jou, en die Almagtige sal jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met die seëninge van die afgrond wat daaronder lê, met die seëninge van borste en moederskoot.
49:26 Die seëninge wat jou vader is versterk deur die seëninge van sy vaders, totdat die begeerte van die heuwels van die ewigheid sal aankom. Mag hulle aan die hoof van Josef, en op die top van die nasireër, onder sy broers.
49:27 Benjamin is 'n wolf wat verskeur, in die môre sal hy roof eet, en in die aand sal hy buit uit. "
49:28 Al hierdie is die twaalf stamme van Israel. Hierdie dinge hulle vader aan hulle gesê het, en hy seën elkeen met hul behoorlike seëninge.
49:29 En hy opdrag gegee, sê: "Ek word versamel by my volk. Begrawe my by my vaders in die dubbele grot, wat in die stuk grond van Efron, die Hetiet,,
49:30 teenoorgestelde Mamre, in die land Kanaän, wat Abraham as eiendomsgraf gekoop, saam met sy gebied, van Efron, die Hetiet, as 'n besitting vir die begrafnis.
49:31 Daar het hulle begrawe hom, saam met sy vrou Sara. "En daar Isak begrawe en sy vrou Rebekka. Daar ook Lea lê bewaar.
49:32 En toe Hy hierdie gebooie waarmee hy sy seuns opdrag gegee klaar, Hy het sy voete op die bed, en hy oorlede. En hy is by sy volksgenote versamel.

Genesis 50

50:1 Joseph, besef hierdie, het 'n plundertog sy vader se aangesig, huil en hom gesoen.
50:2 En hy opdrag gegee, sy kneg dokters om sy pa met aromaten balsem.
50:3 En terwyl hulle besig was die vervulling van sy bestellings, veertig dae verby. Hiervoor was die metode van balseming lyke. En Egipte het gehuil vir hom vir sewentig dae.
50:4 En wanneer die tyd vir rou is vervul, Josef met die huis van Farao: "As ek genade in u oë gevind, praat voor die ore van Farao.
50:5 Vir my pa het my laat sweer, sê: "Kyk, ek sterf. Jy sal my begrawe in my graf wat ek gegrawe vir my in die land Kanaän. "Daarom, Ek sal optrek en my vader te begrawe, en dan terug te keer. "
50:6 Toe sê Farao vir hom, "Trek op en begrawe jou vader, net soos hy jou laat sweer het. "
50:7 So terwyl hy aldeur loop, al die oudstes van die huis van Farao saam met hom, saam met elke aartsvader in die land van Egipte,
50:8 en die huis van Josef met sy broers, behalwe hulle kinders en kleinvee en ook die troppe, wat hulle agtergelaat het in die land Gosen.
50:9 Net so, Hy het in sy maatskappy strydwaens en perderuiters. En dit het 'n skare sonder selfbeheersing.
50:10 En hulle het geseil na die dors plek Steekdoring-dorsvloer sien, wat geleë oorkant die Jordaan. Daar het hulle sewe volle dae die viering van die begrafnis rituele met 'n groot en heftige klaaglied.
50:11 Maar toe die inwoners van die land Kanaän gesien, hulle sê, "Dit is 'n groot rou vir die Egiptenaars." En om hierdie rede, die naam van dié plek genoem, "Die Lamentation van Egipte."
50:12 En so, die seuns van Jakob het net soos hy hulle beveel het.
50:13 En die uitvoering van hom in die land Kanaän, hy is begrawe in die dubbele grot, grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het met sy veld, van Efron, die Hetiet, as 'n besitting vir die begrafnis, teenoorgestelde Mamre.
50:14 En Josef na Egipte teruggegaan met sy broers en almal wat van sy maatskappy, sy pa het begrawe.
50:15 Nou dat hy dood was, sy broers was bang, en hulle het vir mekaar: "Miskien is nou hy kan die besering wat hy gely het onthou en vergelde ons vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het."
50:16 Sodat hulle 'n boodskap gestuur om hom te, sê: "Jou pa het ons beveel voordat hy gesterf het,
50:17 dat ons hierdie woorde vir julle van Hom moet sê: "Ek smeek jou om die goddeloosheid van jou broers vergeet, en die sonde en boosheid wat hulle beoefen teen jou. "Net so, Ons petisie dat jy die dienaars van die God van jou vader vrylating uit hierdie ongeregtigheid. "Gehoor hierdie, Josef het geween.
50:18 En sy broers het na hom. En verering uitgestrek op die grond, hulle sê, "Ons is julle dienaars."
50:19 En Hy het hulle verhoor: "Moenie bang wees nie. Is ons in staat om die wil van God te weerstaan?
50:20 Jy bedink onheil teen my. Maar God het dit in 'n goeie, sodat hy my kan verhoog, net soos jy tans onderskei, en sodat hy kon bring oor die redding van baie volke.
50:21 Moenie bang wees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou wei. "En hy getroos hulle, en hy het effens en leniently.
50:22 En hy het in Egipte met al sy vader se huis; en hy oorleef het vir honderd en tien jaar. En hy sien die seuns van Efraim om die derde generasie. Net so, die seuns van Magir,, die seun van Manasse,, gebore op Josef se knieë gebore.
50:23 En ná hierdie dinge het gebeur, Hy sê vir sy broers: "God sal jou besoek na my dood, en hy sal jou laat opgaan van hierdie land inbring in die land wat Hy gesweer het vir Abraham, Isak, en Jakob. "
50:24 En toe Hy hulle laat sweer en gesê, "God sal jou besoek; voer my bene met jou uit hierdie plek,"
50:25 hy het doodgegaan, honderd en-tien jaar van sy lewe voltooi. En nadat hy gebalsem met aromaten, Hy is ter ruste gelê in 'n kis gesit in Egipte.