Jesaja

Jesaja 1

1:1 Die gesig van Jesaja,, die seun van Amos,, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Ussía, Jotam, Agas, en Hiskía, konings van Juda.
1:2 luister, O hemele, en aandag, O aarde, want die Here het gepraat. Ek het gekoester en getoë kinders, maar hulle het my verwerp.
1:3 'N Os ken sy eienaar, en 'n donkie weet die krip van sy heer, maar Israel het My nie geken nie, en my volk het nie verstaan.
1:4 Wee n sondige nasie, 'n volk gebuk onder skuld, 'n bose geslag, vervloekte kinders. Hulle het die Here verlaat. Hulle het gelaster die Heilige van Israel. Hulle is weg agteruit geneem.
1:5 Om watter rede sal ek voortgaan om jou te slaan, as jy verhoog oortredinge? Die hele hoof is flou, en die hele hart is hartseer.
1:6 Van die voetsool, selfs na die bokant van die kop, daar is geen heel plek in. Wonde en kneusplekke en swelling sere: hierdie is nie verbind, nie behandel word met medisyne, nie met olie versag.
1:7 Jou land is 'n wildernis. Jou stede is brand gesteek. Buitelanders verteer julle platteland in jou oë, en dit sal 'n wildernis geword het, asof verwoes deur vyande.
1:8 En die dogter van Sion sal agterbly, soos 'n prieel in 'n wingerd, en soos 'n skuiling in 'n komkommertuin, en soos 'n stad gelê om te mors.
1:9 As die Here van die leërskare vir ons nie het nagelaat nageslag, ons sou gewees het soos Sodom, en ons sal vergelykbaar wees om Gomorra.
1:10 Luister na die Woord van die Here, Julle leiers van die mense van Sodom. Luister aandagtig na die wet van onse God, O volk van Gomorra.
1:11 Die menigte van julle slagoffers, wat gaan dit my, sê die Here? ek is vol. Ek het nie brandoffers van ramme begeer, en ook nie die vet van vetgemaakte vee, en ook nie die bloed van die kalwers en lammers en bokke.
1:12 As jy nader voor my oë, wie dit is wat hierdie dinge uit jou hande vereis, sodat julle in my howe sou loop?
1:13 Jy moet nie meer bied offer tevergeefs. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Die nuwemane en op die sabbatte en die ander feesdae, Ek sal nie ontvang. Jou byeenkomste is onregverdige.
1:14 My siel haat jou dae van proklamasie en jou feestye. Hulle het lastige geword vir my. Ek werk vir hulle te verduur.
1:15 En so, wanneer jy jou hande uit te brei, Ek sal my oë af te weer van jou. En as jy vermeerder jou gebede, Ek sal julle nie ag slaan op. Want julle hande is vol bloed.
1:16 Was, geword skoon, neem die boosheid van julle voornemens weg van my oë. Ophou om verkeerd optree.
1:17 Leer om goed te doen. soek die reg, ondersteun die verdruktes, oordeel vir die weeskind, verdedig die weduwee.
1:18 En dan nader en beskuldig my, sê die Here. Toe, As julle sondes soos skarlaken, hulle sal wit soos sneeu gemaak word; en al was dit rooi soos VERMILLION, hulle sal word soos wol wit.
1:19 As jy bereid is om, en jy luister na my, dan sal jy die goeie dinge van die land eet.
1:20 Maar as jy nie bereid is, en jy My te terg, dan die swaard sal jou verteer. Want die mond van die HERE het dit gespreek.
1:21 Hoe het die getroue vesting, vol van die oordeel, 'n hoer geword? Geregtigheid woon in haar, en nou moordenaars.
1:22 Jou silwer het verander in skuim. Jou wyn is vervals met water.
1:23 Jou leiers is ontrou, die medewerkers van diewe. Hulle het almal liefde geskenke; hulle jaag belonings. Hulle het nie oordeel vir weeskinders, en geval die weduwee se nie voor hulle gebring.
1:24 As gevolg van hierdie, die Here God van die leërskare, die Roem van Israel, sê: Ag! Ek sal troos oor my vyande, en Ek sal geregverdig uit my teëstanders.
1:25 En Ek sal my hand na jou. En Ek sal jou skuim vir suiwerheid te temper, en Ek sal wegneem al jou tin.
1:26 En Ek sal jou weer regters gee, sodat hulle soos voorheen sal wees, en raadsmanne soos in tye lank verby. Na hierdie, jy sal genoem word: Stad van die Net, die getroue vesting.
1:27 Zion sal verlos in die gereg, en hulle sal lei haar terug na geregtigheid.
1:28 En hy sal die vervloekte en sondaars saam met geliefdes. En diegene wat die Here verlaat, sal omkom.
1:29 Want hulle sal in die skande gekom as gevolg van die afgode, waartoe hulle geoffer. En jy sal in die skande oor die tuine wat julle verkies,
1:30 toe jy soos 'n terpentynboom met vallende blare, en soos 'n tuin sonder water.
1:31 En julle krag sal wees soos die kole van 'n stoppel, en jou werk sal wees soos 'n vonk, en beide sal saam brand, en daar is niemand om dit te blus sal wees.

Jesaja 2

2:1 Die woord wat Jesaja,, die seun van Amos,, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem.
2:2 En in die laaste dae, die berg van die huis van die Here sal bereid wees om by die top van die berge, en dit sal wees bo die heuwels verhef, en al die nasies sal daarheen toestroom.
2:3 En baie volke sal gaan, en hulle sal sê: "Kom ons benadering en vaar na die berg van die Here, en om die huis van die God van Jakob. En Hy sal ons sy weë kan leer, en ons sal in sy paaie wandel. "Want die wet sal uitgaan uit Sion, en die Woord van die Here uit Jerusalem.
2:4 En hy sal die nasies oordeel, en hy sal baie volke regspreek. En hulle sal van hul swaarde pikke smee, en hul spiese sekels. Nasie sal nie ophef teen nasie die swaard, nie sal hulle voortgaan om te lei vir die stryd.
2:5 O huis van Jakob, laat ons toetree en wandel in die lig van die Here.
2:6 Vir u gegooi eenkant jou mense, die huis van Jakob, want hulle is vol, as in die verlede, en omdat hulle waarsêers gehad het as die Filistyne het, en omdat hulle hulle aan buitelandse dienaars.
2:7 Hul land is vol silwer en goud. En daar is geen end aan hulle skure.
2:8 En hulle land is vol perde. En hul vier-perd waens is ontelbare. En hulle land is vol afgode. Hulle het die werk van hul hande geliefd, wat hulle vingers gemaak het.
2:9 En die mens het homself neergebuig, en so het die mens verlaag word. Daarom, jy moet hulle dit nie vergewe.
2:10 Gaan in die rots, en om weg te steek in 'n sloot in die grond, van die aangesig van die vrees van die Here, en van die heerlikheid van sy majesteit.
2:11 Die hoë oë van die mense het nederig is, en die hoogheid van die manne sal neergebuig. Dan alleen die Here, sal verhoog word, in dié dag.
2:12 Want die dag van die Here van die leërskare sal seëvier oor al die trotse en self-verhewe, en oor al die arrogante, en elkeen sal verneder,
2:13 en oor al die reguit en statige seders van Libanon, en oor al die eikebome van Basan;
2:14 en oor al die verhewe berg, en oor al die verhewe heuwels;
2:15 en oor al die hoë torings, en oor al die versterkte mure;
2:16 en oor al die skepe van Tarsis, en oor al die skoonheid wat gesien kan word.
2:17 En die hoogheid van die mense sal neergebuig, en die hoogheid van die manne sal verneder word. En die Here alleen sal verhoog word, in dié dag.
2:18 En die afgode sal deeglik vergruis.
2:19 En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse, en in die grotte van die aarde, van die aangesig van die skrik vir die HERE, en van die heerlikheid van sy majesteit, wanneer hy sal gestyg het tot die aarde te tref.
2:20 In daardie dag, man sal verstoot sy afgode van silwer en sy beelde van goud, wat hy gemaak het vir homself, asof die mol en die vlermuise ontsien.
2:21 En so het hy gaan in die skeure van die rotse, en in die grotte van klip, van die aangesig van die skrik vir die HERE, en van die heerlikheid van sy majesteit, wanneer hy sal gestyg het tot die aarde te tref.
2:22 Daarom, rus weg van die mens, wie se asem in sy neus is, want Hy het self van mening te verhef.

Jesaja 3

3:1 Want kyk, die soewereine Here van die leërskare sal dit wegneem, uit Jerusalem en uit Juda, die kragtige en die sterk: al die krag van brood, en al die krag van water;
3:2 die sterk man, en die man van oorlog, die regter en die profeet, en die siener en die ouderling;
3:3 die leier oor vyftig en die aansienlike in voorkoms; en die berader, en die wyse onder bouers, en die ervare in mistieke toespraak.
3:4 En Ek sal seuns gee as hul leiers, en die wellustelinge sal oor hulle heers.
3:5 En die mense sal gou, man teen man, en elkeen teen sy naaste. Die mag kind rebelleer teen die ouderling, en die veragtelik teen die edele.
3:6 Vir 'n man sy broer vang, van die huishouding van sy eie vader, sê: "Die gewaad is joune. Wees ons leier, maar laat hierdie ingestorte puinhoop onder jou hand. "
3:7 In daardie dag, Hy sal reageer deur te sê: "Ek is nie 'n geneesheer, en daar is geen brood of gewaad in my huis. Kies nie om my aan te stel as 'n leier van die mense. "
3:8 Want Jerusalem het gestruikel, en Juda het geval, omdat hulle woorde en hul planne teen die Here, ten einde die oë van sy majesteit uit te lok.
3:9 Die erkenning van hulle gesig is hul reaksie. Vir hulle eie sonde verkondig, soos Sodom; en hulle het nie verberg dit. Wee oor hulle siel! Vir euwels word aan hulle terugbetaal.
3:10 Vertel die regverdige dat dit goed, want hy sal eet van die vrug van sy eie planne.
3:11 Wee die goddelose man gedompel in die bose! Vir vergelding sal aan hom gegee word van sy eie hande.
3:12 Soos vir my mense, Die drywers het hulle beroof, en vroue heers oor hulle. my mense, wat jy salig noem, dieselfde is jy mislei en die orde van die pad van jou stappe.
3:13 Die Here staan ​​vir die oordeel, en hy staan ​​aan die volk reg verskaf.
3:14 Die Here gaan na die gereg met die oudstes van sy mense, en met hulle leiers. Vir jou gewees het verslind die wingerd, en die buit van die armes is in jou huis.
3:15 Hoekom dink jy dra af my mense, en maal die gesigte van die armes, sê die Here, die God van die leërskare?
3:16 En die Here het: Omdat die dogters van Sion is opgehef, en geloop het met uitgerekte nek en met knip oë, want hulle het voortgegaan om op, loop luidrugtig en die bevordering van 'n pretensieuse stride,
3:17 die Here sal die koppe van die dogters van Sion kaal maak, en die Here sal hulle uittrek van die slotte van hul hare.
3:18 In daardie dag, sal die HERE wegneem hul dekoratiewe skoene neem,
3:19 en die klein mane en kettings, en die halssnoere en armbande, en die hoede,
3:20 en die ornamente vir hul hare, en die voetringe, en die afrondingswerk van mirre en botteltjies van parfuum, en die ringe,
3:21 en die ringe, en die juwele hang op hulle voorhoofde,
3:22 en die voortdurende veranderinge in die voorkoms, en die kort rompe, en die fyn linne en geborduurde lappe,
3:23 en die spieëls, en serpe, en linte, en hul yl klere.
3:24 En in plaas van 'n lieflike geur, daar sal stank wees. En in plaas van 'n gordel, daar sal 'n tou te wees. En in plaas van stylvolle hare, daar sal 'n kaalte. En in plaas van 'n bloes, daar sal rouklere wees.
3:25 Net so, jou mooiste mans sal deur die swaard val, en jou sterk manne sal in stryd val.
3:26 En sy poorte sal treur en treur. En sy sal sit op die grond, woes.

Jesaja 4

4:1 En sewe vroue sal een man aangryp neem, in dié dag, sê, "Ons sal ons eie brood eet en ons eie klere, Laat ons net genoem word deur jou naam, sodat ons smaad weg te neem. "
4:2 In daardie dag, die saailinge van die Here sal heerlikheid en eer het, en die vrug van die aarde sal grootliks-gewaardeerde en 'n bron van vreugde aan diegene wat sal het uit Israel gered word.
4:3 En dit sal wees: al wat agterbly in Sion, en die inwoners van Jerusalem bly, sal heilig genoem, al wat in die lewe geskryf het in Jerusalem.
4:4 Dan sal die HERE wegneem gewas die onreinheid van die dogters van Sion, en sal die onskuldige bloed van Jerusalem daaruit weggespoel het gewas, deur middel van 'n gees van strafgerig en die Gees van intense toewyding.
4:5 En die Here sal skep, oor elke plek van die berg Sion en waar hy aangesê word, 'n wolk bedags en rook met die glans van 'n brandende vuur in die nag. Vir beskerming sal wees oor al die eer.
4:6 En daar 'n woonplek vir skaduwee teen die hitte in die dag sal wees, en vir sekuriteit, en vir beskerming teen die wind en die reën.

Jesaja 5

5:1 Ek wil sing tot my geliefde die lied van my vaderlike neef, oor sy wingerd. 'N wingerd gemaak vir my beminde, by die horing in die seun van olie.
5:2 En hy versterkte dit in, en hy opgetel die klippe daaruit, en hy dit beplant met die beste wingerde, en hy het 'n toring in die middel van dit, en hy het 'n parskuip daarin. En hy verwag dat dit druiwe produseer, maar dit geproduseer wilde wingerd.
5:3 nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda: oordeel tussen my en my wingerd.
5:4 Wat meer moet ek gedoen het vir my wingerd wat Ek nie vir dit nie doen? Moet ek dit nie verwag om druiwe te produseer, al is dit geproduseer wilde wingerd?
5:5 En nou, Ek sal aan jou openbaar wat ek sal doen aan my wingerd. Ek sal sy heining neem, en dit sal geplunder. Ek sal trek sy muur, en dit sal vertrap word.
5:6 En Ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei, en dit sal nie gegrawe. En die dorings en distels sal opstaan. En Ek sal die wolke beveel nie reën op dit.
5:7 Want die wingerd van die HERE van die leërskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is sy heerlike saailing. En ek verwag dat hy reg sal doen, en kyk ongeregtigheid, en dat hy reg sal doen, en kyk 'n geskreeu.
5:8 Wee julle wat huis aan huis trek, en wie in die veld te kombineer aan akker voeg, selfs tot die grense van die plaas! Het jy van plan is om alleen te leef in die midde van die aarde?
5:9 Hierdie dinge is in my ore, sê die HERE van die leërskare. Anders, baie huise, groot en mooi, sal 'n wildernis geword het, sonder inwoner.
5:10 Dan tien morg wingerd sal een klein bottel wyn te produseer, en dertig mate saad sal drie mate graan te produseer.
5:11 Wee julle wat opstaan ​​in die oggend tot dronkenskap te streef, en om selfs drink tot die aand, ten einde word aangesteek met wyn.
5:12 Harp en lier en tamboeryn en fluit, sowel as wyn, is by julle feeste. Maar jy hoef nie die werk van die Here te respekteer, nie beskou jy as die werke van sy hande.
5:13 As gevolg van hierdie, my mense is weg gelei as gevangenes, want hulle het nie kennis het, en hulle, hul edeles het verbygegaan van hongersnood, en hulle menigte het opgedroog dors.
5:14 Om hierdie rede, Hel het sy siel uitgebrei, en het sy mond oopgemaak sonder enige perke. En hul helde, en hul mense, en hul verhewe en heerlik kinders sal neerdaal in dit.
5:15 En die mens sal neergebuig, en die mens, sal verneder word, en die oë van die verhewe sal verneder word.
5:16 En die Here van die leërskare, sal verhoog word in die gereg, en die heilige God sal die Heilige laat in geregtigheid.
5:17 En die lammers sal wei in korrekte volgorde, en nuwe aankomelinge sal eet uit die woestyne verander in vrugbare grond.
5:18 Wee julle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid, en wat die sonde trek asof met die tou van 'n wa,
5:19 en wat sê: "Laat hom haas, en sy werk kom gou, sodat ons dit kan sien!. En laat die plan van die Heilige van Israel benadering en kom, sodat ons kan dit weet. "
5:20 Wee julle wat sleg goed noem, en goed sleg; wat plaasvervanger duisternis lig, en die lig duisternis; wat bitter soet ruil, en soet bitter!
5:21 Wee julle wat wys in jou eie oë, en omsigtige in jou eie oë!
5:22 Wee julle wat 'n kragtige te drink wyn, wat sterk manne in contriving dronkenskap!
5:23 Vir u regverdig 'n goddelose mens in ruil vir omkoopgeld, en jy wegvoer die geregtigheid van die regverdige hom.
5:24 As gevolg van hierdie, as die tong van vuur verteer stoppels, en as die hitte van 'n vlam brand dit heeltemal, so sal hulle wortel geword soos gloeiende kole, en so sal hulle vertakking klim soos stof. Want hulle het verstoot die wet van die HERE van die leërskare, en hulle het die welsprekendheid van die Heilige van Israel gelaster.
5:25 Om hierdie rede, die woede van die Here is woedend teen sy volk, en hy het sy hand uitgebrei oor hulle, en hy het hulle verslaan. En die berge was versteur. En hulle aas geword soos mis in die middel van die strate. Na dit alles, sy woede is nie weggewys; plaas, sy hand is nog uitgebrei.
5:26 En hy sal ophef 'n teken om nasies ver, en hy sal fluit om hulle van die uithoeke van die aarde. En kyk, hulle sal vorentoe vinnig jaag.
5:27 Daar is niemand swak of sukkel onder hulle. Hulle sal nie lomerig raak, en hulle sal nie slaap. Nie sal die gordel rondom hul middellyf losgemaak, nie die veters van hul stewels gebreek.
5:28 Wie se pyle skerp, en al hulle boë is styf. Die hoewe van sy perde is soos 'n rots;, en hulle wiele soos die krag van 'n storm.
5:29 Hulle gebrul is soos die leeu; hulle sal brul soos jong leeus. Hulle sal albei brul en gryp die prooi. En hulle sal hulself draai om dit, en daar is niemand wat dit kan red sal wees.
5:30 En in dié dag, hulle sal 'n geraas daaroor maak, soos die geluid van die see. Ons sal blik uit die rigting van die land, en kyk, die duisternis van die verdrukking, en selfs die lig is verduister deur die donkerte.

Jesaja 6

6:1 In die jaar waarin koning Ussia gesterf, Ek het die Here sien sit op 'n troon, verhewe en verhewe, en die dinge wat onder sy leiding was die tempel gevul.
6:2 Die serafs het gestaan ​​bokant die stoel. Het ses vlerke gehad, en die ander het ses vlerke gehad: met twee het hy oor sy gesig, en met twee het hy sy voete te bedek, en met twee het hy gevlieg.
6:3 En hulle het geskreeu om mekaar, en sê: "Heilige, heilige, heilig is die Here die God van die leërskare! Laat die hele aarde is vol van sy heerlikheid!"
6:4 En die kapitele bo die skarniere geskud op die stem van die een wat roep uit. En die huis het vol rook geword.
6:5 En ek het gesê: "Wee my! Want ek het geswyg. Want ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon in die midde van 'n volk wat onrein van lippe is, en wat ek gesien het met my oë het die Koning, die Here van die leërskare!"
6:6 En een van die serafs het gevlieg na my, en in sy hand was 'n brandende steenkool, wat hy geneem het met 'n tang van die altaar.
6:7 En hy my mond aangeroer, en hy het gesê, "Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en so sal julle ongeregtighede weggeneem word, en jou sonde sal herstel word. "
6:8 En ek hoor 'n stem van die Here, sê: "Wie sal Ek stuur?"En, "Wie sal vir ons gaan?"En ek het gesê: "Ek is hier. Stuur my."
6:9 En hy het gesê: "Gaan voort! En julle sal sê aan hierdie volk: "Wanneer jy luister, jy sal hoor en nie verstaan ​​nie. En wanneer jy sien 'n gesig, jy sal nie verstaan ​​nie. "
6:10 Verblind die hart van hierdie volk. Maak hulle ore swaar en sluit hul oë, sodat hulle nie sien met hul oë, en met die ore hoor, en hul hart nie verstaan, en omgeskakel word, en dan sal ek hulle genees nie. "
6:11 En ek het gesê, "Vir hoe lank, O Here?"En hy het gesê, "Totdat die stede boet, sonder inwoner, en die huise sonder 'n man, en die land sal agterbly, verlate. "
6:12 Vir die Here die mense ver weg sal neem, en sy wat sal het agter gelaat sal word vermenigvuldig in die midde van die aarde.
6:13 Maar steeds, daar sal 'n tiende binne wees haar, en sy sal omgeskakel word, en sy sal ten toon gestel word, soos 'n terpentynboom en soos 'n terpentynboom waarvan die takke strek. En wat sal bly staan ​​in haar sal 'n heilige nageslag wees.

Jesaja 7

7:1 En dit gebeur het in die dae van Agas,, die seun van Jotam, die seun van Ussía, die koning van Juda,, het Resin, die koning van Aram,, en Peka, die seun van Remália,, die koning van Israel, opgevaar het na Jerusalem om te veg teen dit. Maar hulle was nie in staat om dit te verslaan.
7:2 En hulle gerapporteer word aan die huis van Dawid, sê: "Sirië het aan Efraim onttrek." En sy hart het geskud, met die hart van sy volk, net soos die bome van die bos bewe deur die gesig van die wind.
7:3 En die Here het vir Jesaja: Gaan uit, Agas tegemoet, jy en jou seun, Jasub, wat agterbly, tot aan die einde van die waterleiding, by die Boonste Dam, op die pad na die Bleikveld.
7:4 En jy moet vir hom sê:: "Sorg dat jy stil is. Moenie bang wees nie. En het geen vrees in jou hart oor die twee sterte van hierdie vuurpyle, byna uitgewis, wat die toorn van die grimmigheid van Resin is, die koning van Aram, en van die seun van Remália. "
7:5 Vir Sirië het 'n plan onderneem teen jou, met die bose van Efraim en die seun van Remália,, sê:
7:6 "Kom ons vaar na Juda, en roer dit tot, en skeur dit weg vir onsself, en stel die seun van T beël soos 'n koning in sy midde. "
7:7 So sê die Here my God: Dit sal nie tot stand, en dit sal nie gebeur nie.
7:8 Vir die hoof van Aram Damaskus, en die hoof van Damaskus Resin; en binne vyf en sestig jaar van nou af, Efraim sal ophou om 'n volk te wees.
7:9 Vir die hoof van Efraim is Samaria, en die hoof van Samaría, die seun van Remália,. As julle nie glo nie, jy sal nie voortgaan.
7:10 En die Here het verder met Agas, sê:
7:11 Vra vir 'n teken vir jouself uit die Here jou God, uit die onderstaande dieptes, selfs na die hoogtes bo.
7:12 En Agas het gesê, "Ek sal nie vra, want Ek sal die Here nie versoek nie. "
7:13 En hy het gesê: "Luister dan, O huis van Dawid. Is dit so 'n klein ding vir jou om moeilikheid mans, dat jy moet ook moeilikheid my God?
7:14 Om hierdie rede, die Here self sal gee vir jou 'n teken. Kyk, 'n maagd sal swanger word, en sy sal geboorte gee aan 'n seun, en sy naam sal Immanuel genoem word.
7:15 Hy sal botter en heuning eet, sodat hy kan weet om die bose te verwerp en 'n goeie te kies.
7:16 Maar selfs voor die seuntjie weet om te weier kwaad sowel as goed om van te kies, die land wat jou verafsku sal laat vaar word deur die gesig van haar twee konings.
7:17 Die Here sal lei oor jou, en oor u volk, en oor die huis van jou vader, sulke dae soos het sedert die dae van die skeiding van Efraim van Juda afgeval het nie plaasgevind het deur die koning van die kinders van Assur.
7:18 En dit sal wees in daardie dag: die Here sal roep vir die vlieg, wat in die mees afgeleë dele van die strome van Egipte, en vir die swerm, wat in die land van Assur.
7:19 En hulle sal kom, en hulle sal almal rus in die strome van die dale, en in die grotte van die rotse, en in elke bos, en in elke opening.
7:20 In daardie dag, die Here sal skeer met 'n skeermes dié gehuur deur diegene wat oor die rivier, deur die koning van die kinders van Assur, vanaf die kop tot die hare van die voete, met die hele baard.
7:21 En dit sal wees in daardie dag: 'n man sal 'n koei onder beeste in te samel, en 'n paar skape,
7:22 en, in plaas van 'n oorvloed van melk, Hy sal botter eet. Vir almal wat agterbly in die middel van die land sal botter en heuning eet.
7:23 En dit sal wees in daardie dag: elke plek, waar daar was 'n duisend wingerdstokke moeite werd 'n duisend silwerstukke, sal dorings en distels wees.
7:24 Hulle sal sulke plekke te gaan met pyle en boë. Vir die dorings en distels sal wees in die hele land.
7:25 Maar as vir al die berge, wat sal gegrawe met 'n skoffel, die skrik van dorings en distels sal nie naby daardie plekke. En daar weiding land vir beeste sal wees, en 'n verskeidenheid vir beeste. "

Jesaja 8

8:1 En die Here het vir my gesê: "Neem vir jou 'n groot boek, en met pen 'n mens se skrywe daarop: Neem weg die buit vinnig; plunder vinnig. "
8:2 En ek gedagvaar is om myself getroue getuies: Uría, die priester, en Sagaría, die seun van Berégja.
8:3 En ek het met die profetes, en sy het swanger geword en geboorte gegee het aan 'n seun. En die Here het vir my gesê: "Noem hom: 'Stormloop om weg die buit te neem; Haastig om geplunder. "
8:4 Want voordat die seuntjie weet hoe om te bel om sy vader en sy moeder, die krag van Damaskus en die buit van Samaría sal weggeneem word, voor die oë van die koning van Assirië. "
8:5 En die Here het met my verder, sê:
8:6 "Omdat hierdie volk het verstoot die waters van Shiloah, wat stilweg uitgaan, en het in plaas gekies Resin en die seun van Remália,,
8:7 vir hierdie rede, kyk, die Here sal lei oor hulle die waters van 'n rivier, sterk en volop: die koning van die kinders van Assur en al sy heerlikheid. En hy sal opstaan ​​in die hele sy strome, en hy sal oorloop al sy walle.
8:8 En hy sal in Juda slaag, oorstroom dit, en hy sal oor te steek oor en kom, selfs by sy nek. En hy sal sy vleuels uit te brei, vul die breedte van jou land, O Immanuel. "
8:9 O mense, bymekaar kom, en oorwin! Alle verre lande, luister! versterk, en oorwin! gord, en oorwin!
8:10 Onderneem 'n plan, en dit sal verkwis! 'N woord spreek, en dit sal nie gedoen word! Want God is met ons.
8:11 Vir die Here gesê dit vir my, en hy het dit opdrag gegee om my met 'n sterk hand, anders sal ek uitgaan in die weg van hierdie volk, sê:
8:12 "Jy moet nie sê:" Dit is sameswering!Want alles wat hierdie mense praat is 'n sameswering. En jy moet bang of bekommerd met hul vrees.
8:13 Heilig die Here van die leërskare hom. Laat Hy julle verskrikking wees, en laat Hy julle vrees.
8:14 En so sal hy 'n heiligmaking om jou. Maar hy sal 'n klip van aanstoot en 'n rots van skande om die twee huise van Israel wees, en 'n strik en 'n ondergang vir die inwoners van Jerusalem.
8:15 En baie van hulle sal struikel en val, en hulle sal verbreek en verstrik en beslag gelê op.
8:16 Bind die getuienis, verseël die wet, hart van my leerlinge. "
8:17 En ek sal wag vir die Here, wat sy gesig het weggesteek vir die huis van Jakob, en Ek sal voor hom standhou nie.
8:18 Kyk: Ek en my kinders, wie die Here het vir my gegee as 'n teken en 'n teken, in Israel, van die Here van die leërskare, wat woon op die berg Sion.
8:19 En of hulle al sê vir julle, "Soek uit sieners en waarsêers,"Hulle wat spot in hul inkantasies, moet nie die mense soek van hul God, ter wille van die lewende, en nie uit die dood?
8:20 En hierdie is, Verder, ter wille van die wet en die getuienis. Maar as hulle nie volgens hierdie woord praat, dan sal hy nie die oggend lig.
8:21 En hy sal slaag deur dit; Hy sal val en raak honger. En omdat hy honger, Hy sal kwaad geword, en hy sal kwaad spreek teen sy koning en sy God, en hy sal homself bo lig.
8:22 En hy sal blik ondertoe in die aarde, en kyk: verdrukking en duisternis, ontbinding en nood, en 'n voortsetting van somberheid. Want hy sal nie in staat wees om weg te vlieg uit sy nood.

Jesaja 9

9:1 In die vroeër tyd, die land Sébulon en die land Náftali het opgestyg. Maar in die latere tyd, die weg van die see toe, oorkant die Jordaan, die Galiléa van die heidene--, was gebuk gaan.
9:2 Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. 'N Ligte gestyg vir die inwoners van die streek van die skaduwee van die dood.
9:3 Jy het die nasie vermeerder, maar jy het nie toegeneem die blydskap. Hulle sal vrolik wees voor jy, soos dié wat bly is oor die oes, soos die seëvierende juig nadat die opneem van die prooi, wanneer hulle verdeel die buit.
9:4 Vir jou het die oorhand oor die juk van hul las, en oor die stok van hulle skouer, en oor die septer van hul onderdrukker, soos op die dag van Mídian.
9:5 Vir elke gewelddadige buit met 'n opskudding nie, Ook elke kledingstuk gemeng met bloed, sal verbrand en sal brandstof word vir die vuur.
9:6 Want 'n Kind is gebore, en aan ons 'n seun gegee. En leierskap geplaas op sy skouer. En sy naam moet genoem word: wonderbaar, Raadsman, magtige, vader van die toekoms ouderdom, Vredevors.
9:7 Sy heerskappy sal verhoog, en daar geen einde aan sy vrede sal wees. Hy sal sit op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om te bevestig en versterk dit, in reg en geregtigheid, van nou af selfs tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit te bewerkstellig.
9:8 Die HERE stuur 'n woord aan Jakob, en dit het geval op Israel.
9:9 En al die mense van Efraim sal dit weet. En die inwoners van Samaria sal dit sê, in die arrogansie en hoogmoed van hul hart:
9:10 "Die bakstene het geval, maar ons sal bou met gekapte klip. Hulle het kap die wildevyebome, maar ons sal seders in hulle plek. "
9:11 En die Here sal opwek die vyande van Resin oor hom, en hy sal sy teëstanders te omskep in 'n oproer:
9:12 die Arameërs van die ooste en die Filistyne uit die weste. En hulle sal Israel verslind met hul hele mond. Na dit alles, sy woede is nie weggewys; plaas, sy hand is nog uitgebrei.
9:13 En die mense het nie terug te keer na die Een wat hulle getref, en hulle het die HERE van die leërskare nie soek.
9:14 En so, die Here sal versprei, weg van Israel, die kop en die stert, Hy wat buig en hy wat weerhou, in een dag.
9:15 Die langlewende en eerbare, Hy is die Hoof; en die profeet wat leuens profeteer, Hy is die stert.
9:16 En diegene wat met bedrog loof hierdie mense, en diegene wat geprys, Hy daal neer met geweld gegooi.
9:17 Om hierdie rede, die Here sal nie vreugde verskaf oor hul jeugdiges. En hy sal nie verskoon neem op hul weeskinders en weduwees. Vir elkeen is 'n huigelaar, en elkeen is slegte, en elke mond spreek dwaasheid. Na dit alles, sy woede is nie weggewys; plaas, sy hand is nog uitgebrei.
9:18 Vir goddeloosheid is aangesteek soos 'n vuur: dit sal vol dorings en distels verteer, en dit sal brand in die digte bos, en dit sal verweef met die stygende rook.
9:19 Die aarde het geskud deur die toorn van die HERE van die leërskare, en die mense sal raak soos brandstof vir die vuur. 'N Man sal sy eie broer nie spaar.
9:20 En hy sal op sy beurt in die rigting van die reg, en hy sal honger wees. En hy sal eet in die rigting van die linker, en hy sal nie tevrede wees. Elkeen sal die vlees van sy eie arm eet: Manasse Efraim, en Efraim Manasse, en saam sal hulle teen Juda.
9:21 Na dit alles, sy woede is nie weggewys; plaas, sy hand is nog uitgebrei.

Jesaja 10

10:1 Wee hulle wat onregverdig wette maak, en wie, tydens die skryf van, skryf onreg:
10:2 ten einde aan die armes in die gereg te onderdruk, en om geweld te doen om die saak van die nederige van my volk, sodat die weduwees hulle buit kan word, en dat hulle die weeskind kan plunder.
10:3 Wat sal jy doen op die dag van besoeking en rampspoed wat nader uit die verte? Na wie sal julle vir hulp vlug? En waar sal jy agterlaat jou eie glorie,
10:4 sodat jy nie af kan buig onder die kettings, en val saam met die wat verslaan is? Oor dit alles;, sy woede is nie weggewys; plaas, sy hand is nog uitgebrei.
10:5 Wee Assur! Hy is die stok en die personeel van my grimmigheid, en my toorn is in hul hande.
10:6 Ek sal hom stuur om 'n bedrieglike nasie, en Ek sal hom bevel teen die volk van my grimmigheid, sodat hy wegneem die buit, en skeur uitmekaar die prooi, en plaas dit te vertrap soos modder van die strate.
10:7 Maar hy sal nie oorweeg om dit te wees, en sy hart sal nie dink dit op hierdie manier wees. Plaas, sy hart sal ingestel word om te onderdruk en om meer as 'n paar nasies uit te wis.
10:8 Want hy sal sê:
10:9 "Is my vorste nie soos baie konings? Is nie Calno soos met Kárkemis, en Hamat soos met Arpad,? Is dit nie Samaría soos Damaskus?
10:10 Op dieselfde wyse as my hand bereik die koninkryke van die afgod, so ook sal dit bereik hul valse beelde, dié van Jerusalem en Samaría.
10:11 Moet ek nie doen aan Jerusalem en sy valse beelde, net soos ek gedoen het om Samaría en sy afgode?"
10:12 En dit sal wees: wanneer die Here elkeen van sy werke op die berg Sion en in Jerusalem sal voltooi, Ek sal optree teen die vrug van die verhewe hart van die koning Assur, en teen die heerlikheid van die verheffing van sy oë.
10:13 Want Hy het gesê: "Ek het gehandel met die sterkte van my eie hand, en ek verstaan ​​het met my eie wysheid, en ek het die grense van die volk wegtrek, en ek het hulle leiers geplunder, en, soos een met krag, Ek het afgetrek diegene wat op 'n hoë.
10:14 En my hand het bereik om die krag van die mense, as 'n nes. En, net soos die eiers wat agter gelaat is versamel, so het Ek versamel die hele aarde. En daar was niemand wat 'n vlerk verroer, of maak 'n mond, of geuiter n warboel. "
10:15 Indien die byl eer self oor hom wat dit verreikende? Of kan die saag verhef homself bo-op hom wat dit trek? Hoe kan 'n stok lift self teen hom wat wields dit, of 'n personeellid verhef homself, al is dit net hout?
10:16 As gevolg van hierdie, die soewereine Here, die Here van die leërskare, sal 'n maerte stuur onder sy vettes. En onder die invloed van sy heerlikheid, 'n brandende vuur sal woed, soos 'n verterende vuur.
10:17 En die lig van Israel sal wees soos 'n vuur, en die Heilige van Israel sal wees soos 'n vlam. En sy dorings en distels sal brand gestel word en verteer, in een dag.
10:18 En die heerlikheid van sy bos en van sy pragtige heuwel sal verteer, van die siel af tot die vlees. En hy sal vlug weg in terreur.
10:19 En wat oorbly van die bome van sy bos sal so min wees, en so maklik getel, dat selfs 'n kind dit neer kon skryf.
10:20 En dit sal wees in daardie dag: diegene wat nie by die oorblyfsel van Israel, en diegene wat ontsnap van die huis van Jakob, sal nie steun op hom wat hulle slaan. Plaas, hulle sal steun op die HERE, die Heilige van Israel, in waarheid.
10:21 Die oorblyfsel van Jakob, verder sê Ek vir die oorblyfsel, sal omgeskakel word na die sterke God toe.
10:22 Want al was jou volk, O Israel, sal wees soos die sand van die see, nog net 'n oorblyfsel van hulle sal omgeskakel word. aan die einde, nadat verkort, sal oorval met geregtigheid.
10:23 Vir die Here, die God van die leërskare, sal 'n afkorting en 'n voleinding bereik, in die midde van die hele aarde.
10:24 Om hierdie rede, die Here, die God van die leërskare, sê dit: "My mense, wat Sion woon: moenie bang wees nie van Assur wees. Hy sal jou swaar tref met sy stok, en hy sal ophef sy personeel oor jou, op die manier van Egipte,.
10:25 Maar na 'n kort rukkie en 'n kort tyd, my toorn sal verteer, en my grimmigheid sal op sy beurt aan die ongeluk. "
10:26 En die Here van die leërskare sal opwek n plaag oor hom, soos die plaag van Mídian verslaan is by die rots Oreb, en hy sal oprig sy staf oor die see, en hy sal dit ophef teen die manier van Egipte.
10:27 En dit sal wees in daardie dag: sy las sal weggeneem word van jou skouer, en sy juk weg van jou nek word geneem, en die juk sal verval aan die voorkoms van die olie.
10:28 Hy sal nader Aiath; Hy sal oorsteek in Migron; Hy sal sy gereedskap toe te vertrou aan Migmas.
10:29 Hulle het heen en weer trek haastig; Geba ons sitplek; Rama was bedwelm; Gíbea van Saul gevlug.
10:30 Runnik julle met jou stem, dogter van Gallim; gee aandag, Laishah, verarmde vrou van Anatot.
10:31 Madména het weg beweeg; versterk, inwoners van Gebim soek skuiling.
10:32 Dit is nog daglig, so staan ​​by Nob. Hy sal sy hand teen die berg van die dogter van Sion, die heuwel van Jerusalem.
10:33 Kyk, die soewereine Here van die leërskare sal die klein bottel wyn met terreur te onderdruk, en die hoog uitgegroei het, sal afgekap, en die verhewe sal verneder word.
10:34 En die digte bos sal omgeslaan met 'n yster. en Libanon, met sy verhewe kinders, sal val.

Jesaja 11

11:1 En 'n stok sal uitgaan uit die wortel van Isai, en 'n blom sal opgaan van sy wortel.
11:2 En die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en dapperheid, die Gees van kennis en vroomheid.
11:3 En hy sal vervul word met die gees van die vrees van die Here. Hy sal nie oordeel volgens die oë van die oë, nie bestraf volgens die verhoor van die ore.
11:4 Plaas, Hy sal die ellendiges met reg oordeel, en Hy sal die ootmoediges van die land met billikheid bestraf. En hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en Hy sal die oortreders dood met die gees van sy lippe.
11:5 En geregtigheid sal die gordel om sy middellyf wees. En geloof sal belt die vegter se aan sy kant wees.
11:6 Die wolf sal woon by die lam; en die luiperd gaan lê by die bokkie; die kalf en die jong leeu en die skape sal saam bly; en 'n klein seuntjie sal hulle ry.
11:7 Die kalf en die beer sal saam wei; hulle kleintjies sal bymekaar rus. En die leeu sal strooi eet soos 'n bees.
11:8 En 'n borsvoeding baba sal speel bo die lêplek van die adder. En 'n kind wat gespeen wil steek sy hand in die lêplek van die koning slang.
11:9 Hulle sal nie benadeel, en hulle sal nie doodmaak, op my hele heilige berg. Want die aarde is gevul met die kennis van die Here, soos die waters die see bedek.
11:10 In daardie dag, Die wortel van Isai, wat staan ​​as 'n teken onder die mense, dieselfde nasies sal vermaan, en sy graf sal wees glorieryke.
11:11 En dit sal wees in daardie dag: die Here sal stuur sy hand uit bo 'n tweede keer om besit van die oorblyfsel van sy volk wat agter gelaat sal word neem: van Assirië, en uit Egipte, en uit Patros, en van Ethiopië, en uit Elam, en uit Sínear, en uit Hamat, en uit die kuslande van die see.
11:12 En hy sal ophef 'n teken vir die nasies, en hy sal saam die vlugtelinge van Israel bymekaar, en hy sal die verstrooides van Juda versamel uit die vier streke van die aarde.
11:13 En die naywer van Efraim sal weggeneem word, en die vyande van Juda sal vergaan. Efraim sal nie 'n mededinger om Juda te wees, en Juda sal nie veg teen Efraim.
11:14 En hulle sal vlieg op die skouers van die Filistyne deur die see; saam sal hulle die kinders van die Ooste plunder. Edom en Moab sal wees onder die heerskappy van hul hand, en die kinders van Ammon sal gehoorsaam wees.
11:15 En die Here sal die tong van die see van Egipte verwoes. En hy sal ophef sy hand oor die rivier, met die krag van sy Gees; en hy sal dit staak, in sy sewe strome, sodat hulle kan steek deur dit in hul skoene.
11:16 En daar 'n manier vir die oorblyfsel van my volk sal wees, wat sal agterbly deur die Assiriërs: net soos daar vir Israel op die dag toe hy opgetrek uit die land van Egipte.

Jesaja 12

12:1 En jy sal in dié dag sê: "Ek sal bely aan julle, O Here, omdat jy kwaad gewees het met my; maar jou woede het weg gedraai, en jy het my getroos.
12:2 Kyk, God is my redder, Ek sal getrou op te tree, en Ek sal nie bang wees nie. Vir die Here is my sterkte en my lof, en hy het my tot heil geword. "
12:3 Jy sal water skep met vreugde uit die fonteine ​​van die Verlosser.
12:4 En jy sal in dié dag sê: "Bely die Here, en roep sy naam! Maak sy planne bekend onder die volke! Onthou dat sy Naam hoog is!!
12:5 Sing tot eer van die Here, want hy het pragtig opgetree! Kondig dit aan die hele wêreld!
12:6 Jubel en loof, O woning van Sion! Vir die Groot Een, die Heilige van Israel, is in jou midde!"

Jesaja 13

13:1 Godspraak oor Babel wat Jesaja,, die seun van Amos,, sien.
13:2 Oor die mistige berg verhef 'n teken! Verhoog die stem, hef die hand, en laat die owerstes ingaan deur die poorte!
13:3 In my toorn, Ek beveel my geheiligdes, en ek het my helde, diegene wat jubel in my heerlikheid.
13:4 Op die berge, daar is die stem van 'n menigte, asof van 'n groot volk, 'n stem met die klank van die konings, van versamelde nasies. Vir die HERE van die leërskare het bestellings vir soldate van die oorlog gegee,
13:5 aan diegene wat kom vanaf 'n ver land, uit die hoogtes van die hemel. Dit is die Here en die werktuie van sy grimmigheid, sodat hy ondergang kan bring om die hele aarde.
13:6 Huil hardop! Want die dag van die Here is naby! Dit sal kom soos 'n verwoesting van die Here.
13:7 As gevolg van dit, elke hand sal misluk, en elke hart van die mens sal wegkwyn en verpletter.
13:8 Krul en pyn sal hulle gryp. Hulle sal in pyn, soos een wat baar. Elkeen sal verskyn bedwelm vir sy naaste. Hulle voorkoms is soos gesigte wat is verbrand.
13:9 Kyk, die dag van die Here benaderings: 'n wrede dag, vol grimmigheid en toorn en woede, wat die aarde in eensaamheid sal plaas en vergruis die sondaars daaruit.
13:10 Want die sterre van die hemel, in hul prag, sal hulle lig nie vertoon. Die son sal verduister by sy Rising, en die maan sal nie skyn in haar helderheid.
13:11 En ek sal optree teen die euwels van die wêreld, en teen die oortreders vir hul ongeregtigheid. En Ek sal die trots van die ontroues laat ophou, en Ek sal haal om die arrogansie van die sterk.
13:12 'N Man sal kosbaarder as goud wees, en die mensdom sal word soos suiwer verfynde goud.
13:13 Vir hierdie doel, Ek verwek die hemel, en die aarde sal verskuif van sy plek, as gevolg van die toorn van die HERE van die leërskare, as gevolg van die dag van sy woedend woede.
13:14 En hulle sal wees soos 'n doen vlug weg, of soos skape; en daar is niemand wat hulle bymekaar laat kom sal wees. Elkeen sal draai na sy volk, en elkeen sal vlug na sy land.
13:15 Almal wat gevind sal word vermoor, en almal wat onbewus is gevang sal deur die swaard val.
13:16 En hulle kinders sal af met geweld gegooi word voor hul oë. Hul huise geplunder, en hulle vrouens sal geskend.
13:17 Kyk, Ek verwek die Meders teen hulle. Hulle sal nie silwer soek, nie begeerte goud.
13:18 Plaas, met hul pyle, hulle sal die kindertjies dood te maak, en hulle sal hul nie ontferm oor borsvoeding vroue neem, en hul oë sal nie hul kinders te spaar.
13:19 En dan Babilon, die heerlike een onder koninkryke, wat bekend trots van die Galdeërs, vernietig sal word, selfs as die Here Sodom en Gomorra verwoes.
13:20 Dit sal nie bewoon word nie, af tot by die einde, en dit sal nie weer gevestig, selfs van geslag tot geslag. Die Arabiese sal nie sy tente daar opslaan, nie sal die herders neem rus daar.
13:21 Plaas, die wilde diere sal daar rus, en hulle huise sal vol slange, en volstruise sal daar woon, en die harige kinders sal oor daar spring.
13:22 En die duin uile sal mekaar beantwoord daar, in sy geboue, en die Sirenes in sy tempels van plesier.

Jesaja 14

14:1 Haar tyd kom nader, en haar dae sal nie verskuif word nie. Want die HERE sal ontferm Hom oor Jakob, en hy sal nog kies uit Israel, en hy sal hulle laat rus bring teen hulle eie bodem. En die nuwe aankomeling sal bygestaan ​​word om hulle, en hy sal voldoen aan die huis van Jakob.
14:2 En die mense sal hulle neem, en lei hulle op hul woonplek. En die huis van Israel sal hulle in besit te neem, in die land van die Here, as mans en vroue slawe. En hulle sal in gevangenskap diegene wat hulle as gevangenes geneem neem. En hulle sal hul onderdrukkers onderwerp.
14:3 En dit sal wees in daardie dag: wanneer God sal wees vir jou rus gee van jou arbeid, en uit jou onderdrukking, en van die moeilike serwituut waaronder jy gedien voor,
14:4 jy sal hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel, te aanvaar, en jy sal sê: "Hoe is dit dat die onderdrukker opgehou het, saam met sy huldeblyk?
14:5 Die Here het die personeel van die oortreders gekneus, die septer van despote,
14:6 wat die mense in toorn geslaan met 'n ongeneeslike wond, wat die nasies onderwerp in woede, wat vervolg met wreedheid.
14:7 Die hele aarde het stil geword en nog; dit is verbly en is verheug.
14:8 die immergroen, te, het oor julle bly was, en die seders van die Líbanon, sê: 'Omdat jy geslaap, En niemand het opgevaar wat ons sou afgekap. "
14:9 Hel hieronder is opgewek om jou te ontmoet by jou koms; dit het die reuse wakker vir jou. Al die leiers van die aarde het opgestaan ​​uit hulle trone, al die leiers onder die nasies. "
14:10 Almal sal reageer en sal vir julle sê:: "Nou is jy gewond, net soos ons was; jy het soos ons.
14:11 Jou arrogansie is af gesleep na die hel. Jou liggaam is dood geval. Die motte sal besaai onder jou, en die wurms sal jou beskutting wees.
14:12 Hoe is dit dat jy uit die hemel geval, o môrester, wat gebruik word om te styg soos die son? Hoe is dit dat jy op die grond val, julle wat die mense gewond?
14:13 En jy in jou hart gesê: "Ek sal klim na die hemel. Ek sal my troon verhef bo die sterre van God. Ek sal die troon sit op die berg van die verbond, op die noordelike dele.
14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Ek sal wees soos die Allerhoogste. "
14:15 Tog werklik, jy moet hulle gesleep na die hel, in die dieptes van die put.
14:16 Diegene wat jy sien, sal leun die rigting van jou, en sal aanskou jy, sê: 'Is dit dalk die man wat die aarde versteur, wat koninkryke laat beef,
14:17 wat die wêreld gemaak het na 'n verlate en sy stede verwoes, wat nie eens sou open 'n gevangenis vir sy gevangenes?"
14:18 Al die konings van die nasies oor die hele wêreld het geslaap in heerlikheid, elke man in sy huis.
14:19 Maar jy is verwerp jou graf, soos 'n nuttelose besoedelde plant, en jy het om gebind met diegene wat deur die swaard verslaan, en wat aan die onderkant van die put af, soos 'n verrotting karkas.
14:20 Jy sal nie geassosieer word met hulle, selfs in die graf. Vir jou eie land verwoes; jy jou eie mense gedood. Die nageslag van die goddelose mense sal nie gevra word vir die ewigheid.
14:21 Berei sy seuns vir die slagting, volgens die ongeregtigheid van hulle vaders. Hulle sal nie opstaan, nie erf die aarde, nie vul die bodem van die wêreld vol stede maak.
14:22 Maar ek sal dan teen hulle opstaan, sê die HERE van die leërskare. En Ek sal die naam van Babilon en sy oorblyfsels vergaan: beide die plant en sy nageslag, sê die Here.
14:23 En Ek sal dit aan te stel as 'n besitting vir die reier, met moerasse van water. En Ek sal dit wegvee uit en dra dit weg met 'n kwas, sê die HERE van die leërskare.
14:24 Die HERE van die leërskare het gesweer, sê: sekerlik, net soos ek dit oorweeg, so sal dit wees, en op dieselfde wyse as ek dit geteken deur my gedagtes,
14:25 so sal dit gebeur. So sal Ek met geliefdes die Assiriese in my land, en Ek sal hom vertrap my berge, en sy juk van hulle geneem word, en sy las sal verwyder word uit hul skouer.
14:26 Dit is die plan dat ek besluit, met betrekking tot die hele aarde, en dit is die hand wat word oor al die nasies.
14:27 Vir die HERE van die leërskare het dit besluit, en wat in staat is om dit te verswak? En sy hand is verleng, so wie kan dit voorkom?
14:28 In die jaar waarin koning Agas het, hierdie las gegee:
14:29 Jy moet nie bly, alles wat jy van Filistéa, dat die roede wat jy getref is vergruis. Want van die wortel van die slang sal uitgaan 'n koning slang, en sy nageslag sal verswelg wat vlieg.
14:30 En die eersgeborenes van die armes sal wei, en die arme sal rus in getrouheid. En Ek sal jou wortel laat verbygaan deur hongersnood, en Ek sal tot die dood jou oorblyfsel sit.
14:31 Huil, O hek! Roep uit, O stad! Al Filistéa is gegooi. Vir 'n rook sal kom uit die noorde, en daar is niemand wat sy leër sal ontsnap.
14:32 En wat sal die reaksie op hierdie nuus onder die nasies wees? Dit sal wees dat die Here Sion gevestig, en dat die ellendiges van sy volk sal op Hom hoop.

Jesaja 15

15:1 Die las van Moab. Omdat Ar van die Moabiete is vernietig deur die nag, dit is geheel en al stil. Omdat die muur van Moab is verwoes deur die nag, dit is geheel en al stil.
15:2 Die huis het opgevaar met Dibon na die hoogtes, in rou oor Nebo en in Medéba. Moab het 'n klaaglied gesing. Daar sal 'n kaalte op al hulle hoofde, en al die baarde sal geskeer sou word.
15:3 Op hul kruispad, hulle is toegedraai met 'n roukleed. Op hul dakke en op hulle pleine, almal daal, gehuil en huil.
15:4 Hesbon sal uitroep met Eleále. Hulle stem is so ver gehoor as Jahas. oor hierdie, die goed toegeruste manne van Moab huil; elke siel sal huil om self.
15:5 My hart sal uitroep na Moab; sy bars sal skreeu ek tot by Soar, soos 'n drie-jaar-oue kalf. Want hulle sal geween opklim, deur middel van die hoogte van Luhit. En langs die pad van Horonáim, hulle sal ophef 'n geskreeu van berou.
15:6 Want die waters van Nimrim sal 'n woesteny word, omdat die plante verdroog, en die saailing in gebreke gebly het, en al die groen het verbygegaan.
15:7 Dit is in ooreenstemming met die grootte van hul werke en van hulle besoeking. Hulle sal hulle lei na die spruit van die wilgerbome.
15:8 Vir 'n geskreeu het gesirkuleer langs die grens van Moab; sy gehuil tot by Eglaim, en sy geskreeu selfs om die goed van Elim.
15:9 Want die waters van Dibon is vol bloed, Ek sal selfs meer oor Dibon plaas: dié van Moab wat die leeu vlug, en die oorlewendes van die aarde.

Jesaja 16

16:1 O Here, uitstuur die Lam, die Heerser van die aarde, uit die Rots van die woestyn af tot by die berg van die dogter van Sion.
16:2 En dit sal wees: soos 'n voël vlug weg, en soos kuikens vlieg uit die nes, so sal die dogters van Moab wees by die verloop van die Arnon.
16:3 Vorm 'n plan. Bel 'n raad. Laat jou skaduwee wees asof dit nag, selfs in die middag. Verberg die vlugtelinge, en moenie die Wanderers verraai.
16:4 My vlugtelinge sal leef met jou. 'N skuilplek, O Moab, uit die gesig van die geweldenaar. Vir die stof op sy einde; die armsalige mens is verteer. Hy wat die aarde vertrap het misluk.
16:5 En 'n troon sal bereid wees om in genade, Daarna moet hulle daarop sit een in getrouheid, in die vervalle hut van Dawid, oordeel en soek oordeel, en vinnig terug te betaal wat net.
16:6 Ons het gehoor van die trotsheid van Moab; Hy is baie trots op. Sy trots en sy arrogansie en sy verontwaardiging is meer as sy sterkte.
16:7 Om hierdie rede, Moab sal huil om Moab; elkeen sal huil. Praat van hul wonde aan diegene wat juig oor die baksteen mure.
16:8 Vir die voorstede van Hesbon is verlate, en die vorste van die nasies het kap die wingerd van Sibma. Sy wingerd het selfs aangekom by Jaéser. Hulle het gedwaal in die woestyn. Sy saailinge in die steek gelaat. Hulle het gekruis oor die see.
16:9 Ek sal huil met die trane van Jaéser oor hierdie, die wingerd van Sibma. Ek sal julle beschonken met my trane, Hesbon en Eleále! Vir die geluid van die wat het oor jou vintage en oor jou oes vertrap gehaas.
16:10 En so, blydskap en gejuig weg uit Karmel geneem word, en daar geen vreugde of blydskap in die wingerde sal wees. Wie gewoond was om te trap nie trap uit die wyn in die parskuip. Ek het weggeneem die geluid van die wat trap.
16:11 oor hierdie, my hart sal aanklank vind soos 'n siter Moab, en my binneste meeste om vir die baksteenmuur.
16:12 En dit sal wees: wanneer dit gesien word dat Moab het gesukkel op sy hoogtes, Hy sal sy heilige plekke te gaan om te bid, maar hy sal dit nie oorweldig.
16:13 Dit is die woord wat die Here beloof het Moab die oog op hierdie tyd.
16:14 En nou het die Here gepraat het, sê: In drie jaar, soos die jare van 'n huurling, die heerlikheid van Moab oor die hele menigte van die volk sal weggeneem word, en wat agtergelaat sal klein en swak en nie so baie wees.

Jesaja 17

17:1 Godspraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus sal ophou om 'n stad wees, en dit sal wees soos 'n hoop klippe in ondergang.
17:2 Die stede in puin gelaat sal word vir die troppe, en hulle sal rus daar, en daar is niemand wat dit kan laat skrik sal wees.
17:3 En bystand sal verdwyn uit Efraim, en die koninkryk sal ophou uit Damaskus. En die oorblyfsel van Aram sal wees soos die heerlikheid van die kinders van Israel, sê die HERE van die leërskare.
17:4 En dit sal wees in daardie dag: die heerlikheid van Jakob sal uitgedun, en die vet van sy vlees sal verminder.
17:5 En dit sal wees soos die insameling van die oes wat nog steeds, en sy arm sal die ore van graan kies. En dit sal wees soos 'n soeke na graan in die dal Refáim.
17:6 En wat is agter gelaat in dit sal wees soos een tros druiwe, of soos 'n geskud olyfboom met twee of drie olywe aan die bokant van 'n tak, of wil vier of vyf olywe aan die bokant van 'n boom, sê die Here, die God van Israel.
17:7 In daardie dag, 'n man sal buig voor sy Maker, en sy oë sal kyk na die Heilige van Israel.
17:8 En hy sal nie buig voor die altare wat sy hande het my gemaak. En hy sal nie die dinge wat sy vingers gemaak het oorweeg, die heilige boomstamme en die heiligdomme.
17:9 In daardie dag, stede wat sy toevlug sal laat vaar, soos die ploeë en die graan velde wat agter voor die aangesig van die seuns van Israel oorgebly het, en jy moet verlaat.
17:10 Vir jou God vergeet het, julle Verlosser, en jy het nie gedink jou sterk Helper. As gevolg van hierdie, jy sal betroubaar plante te plant, maar jy sal 'n vreemde saad te saai.
17:11 In die dag as jy plant, die wilde wingerdstok en jou oggend saad sal floreer. Die oes is weggeneem na die dag van erfenis, en jy sal swaar rou.
17:12 Wee die gebruis van baie volke, soos die menigte van die brullende see! Wee die rumoer van die skare, soos die geluid van baie waters!
17:13 Die mense sal 'n geraas te maak, soos die gedruis van waters oorloop, maar hy sal hom bestraf, en so sal hy vlug ver weg. En hy sal vinnig weggeneem word, soos die stof van die berge voor die aangesig van die wind, en soos 'n stormwind voor 'n storm.
17:14 In die tyd van die aand, kyk: daar sal 'n versteuring wees. Wanneer dit is vroegoggend, Hy sal nie bly. Dit is die deel van hulle wat ons het verwoes, en dit is die lot van diegene wat ons het geplunder.

Jesaja 18

18:1 Wee die land, dat gevleuelde simbaal, wat anderkant die riviere van Kus,
18:2 wat ambassadeurs oor die see en in voorwerpe van papirus bo die waters stuur. Uitgaan, O vinnige Angels, aan 'n nasie wat al skud en uitmekaar geskeur, 'n verskriklike mense, na wie daar geen ander, 'n nasie bekommerd en vertrapte, wie se land deur riviere deursny word.
18:3 Alle inwoners van die wêreld, julle wat op die aarde woon: wanneer die teken is sal het verhoogde op die berge, jy sal sien, en jy sal die geblaas van die basuin hoor.
18:4 Vir die Here, sê dit vir my: Ek sal stil wees, en Ek sal dit oorweeg in my plek, as die lig in die middag is duidelik, en as 'n douwolk in die dag van die oes.
18:5 Want voor die oes, al is bloeiende. En dit sal uitspruit met 'n ontydige einde, en sy klein takke sal gesnoei met 'n geboë lem. En wat oorbly sal weg gesny word en afgeskud.
18:6 En saam sal hulle laat vaar om die voëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde. En die voëls sal deurlopend op hulle in die somer, en al die wilde diere van die aarde wil winter oor hulle.
18:7 In daardie tyd, 'n geskenk sal word aan die HERE van die leërskare, uit 'n volk verdeel en uitmekaar geskeur, uit 'n vreeslike mense, na wie daar geen ander is, uit 'n bang nasie, bekommerd en vertrapte, wie se land deur riviere verwoes, en dit sal gedoen word om die plek van die Naam van die HERE van die leërskare, na die berg Sion.

Jesaja 19

19:1 Die las van Egipte. Kyk, die Here wil klim op 'n hoë wolk, en hy sal na Egipte te gaan, en die valse beelde van Egipte sal geskuif word voor sy gesig, en die hart van Egipte sal wegkwyn in die middel daarvan wees.
19:2 En Ek sal Egiptiese om te jaag teen Egiptiese veroorsaak. En hulle sal veg: 'n man teen sy broer, en 'n man teen sy vriend, stad teen stad, koninkryk teen die ander.
19:3 En die gees van Egipte sal gebars om sy kern. En Ek sal met geweld neer nie hul plan. En hulle sal antwoorde uit hul valse beelde soek, en hulle waarsêers, en diegene onder leiding van duiwels, en hulle sieners.
19:4 En Ek sal Egipte oorgee in die hand van wrede meesters, en 'n sterk koning sal hulle oorheers, sê die Here, die God van die leërskare.
19:5 En die waters van die see sal opdroog, en die rivier sal 'n wildernis en droog wees.
19:6 En die riviere sal misluk. Die strome van sy walle sal verminder en opdroog. Die riete en die biesie sal verdroog.
19:7 Die kanaal van die rivier sal af gestroop word om sy bron, en alles besproei deur dit sal opdroog en verwelk en nie meer wees nie.
19:8 En die vissers sal treur. En almal wat 'n haak in die Nyl werp, sal treur. En diegene wat 'n net oor die oppervlak van die waters gooi sal kwyn.
19:9 Diegene wat werk met linne, kam en weef fyn tekstiele, sal beskaamd staan.
19:10 En sy besproei plekke sal begin om te misluk, met almal wat maak poele om vis te neem.
19:11 Die leiers van Tanis is dom. Die wyse raadgewers van Farao het dwase raad gegee. Hoe kan jy vir Farao sê: "Ek is die seun van Wisemen, die seun van die konings van ouds?"
19:12 Waar is jou Wisemen nou? Laat hulle aan te kondig dit aan jou, en laat hulle te openbaar wat die Here van die leërskare van voorneme is om Egipte.
19:13 Die leiers van Tanis het dwase geword. Die leiers van Memphis het verval. Hulle mislei Egipte, die hoek van sy mense.
19:14 Die Here het 'n gees van duiseligheid gemeng in sy midde. En hulle het Egipte verlei in al sy werke, soos 'n dronk man wat steier en braak.
19:15 En daar geen werk vir Egipte berig ontvang dat 'n kop of 'n stert sou produseer sal wees, een wat gaan sit buig of een wat in gebreke bly om buig.
19:16 In daardie dag, Egipte sal wees soos die vroue, en hulle sal bedwelm en bang voor die aangesig van die skud hand van die HERE van die leërskare, die hand wat hy oor hulle sal beweeg.
19:17 En die land van Juda sal 'n voorwerp van skrik vir Egipte. Almal wat daaroor dink sal verskrik voor die aangesig van die plan van die Here van die leërskare, die plan wat hy besluit het hulle met betrekking tot.
19:18 In daardie dag, daar sal wees vyf stede in Egipteland wat die taal van Kanaän spreek, en wat sweer by die HERE van die leërskare. Een sal genoem word: Stad van die Son.
19:19 In daardie dag, daar sal 'n altaar van die Here in die middel van die land van Egipte en 'n monument van die Here langs sy grense wees.
19:20 Dit sal 'n teken en 'n getuie van die Here van die leërskare in Egipteland wees. Want hulle sal uitroep na die Here voor die aangesig van die verdrukking, en hy sal hulle stuur 'n redder en 'n verdediger wat hulle sal bevry.
19:21 En die Here sal erken word deur Egipte, en Egipte sal die Here in dié dag erken, en hulle sal Hom dien met slagoffers en geskenke. En hulle sal geloftes aan die Here te maak, en hulle sal hulle vervul.
19:22 En die Here sal tref Egipte met 'n sweep, en hy sal hulle genees. En hulle sal terugkeer na die Here. En hy sal gepaai teenoor hulle, en hy sal hulle genees.
19:23 In daardie dag, daar sal 'n manier van Egipte af tot by die Assiriërs wees, en Assiriërs sal in Egipte in te trek, en die Egiptiese sal wees met die Assiriërs, en Egipte sal Assur dien.
19:24 In daardie dag, sal Israel die derde wees om die Egiptiese en Assiriese, 'n seën in die midde van die aarde,
19:25 wat die Here van die leërskare geseën, sê: Geseënd is my volk Egipte, en die werk van my hande vir die Assiriese, maar Israel is my erfenis.

Jesaja 20

20:1 In die jaar waarin Tharthan in Asdod ingevoer, toe Sargon, die koning van die kinders van Assur, het hom gestuur, en toe hy teen Asdod geveg het en het dit vasgelê,
20:2 in daardie selfde tyd, die Here het deur die hand van Jesaja, die seun van Amos,, sê: "Gaan voort, en verwyder die roukleed van jou middellyf, en neem jou skoene van jou voete af. "En hy het dit gedoen, uitgaan naak en kaalvoet.
20:3 En die Here het: Net soos my kneg Jesaja naak en kaalvoet geloop, as 'n teken en 'n teken van drie jaar oor Egipte en oor Ethiopië,
20:4 so ook sal die koning van die kinders van Assur dwing die lot van die Egiptenaars, en die transmigrasie van Ethiopië: oud en jonk, naak en kaalvoet, met hul boude ontbloot, om die skande van Egipte.
20:5 En hulle sal bang en in die skande oor Ethiopië wees, hulle hoop, en Egipte, hulle heerlikheid.
20:6 En in dié dag, die inwoners van 'n sekere eiland sal sê: "Kyk, Dit was ons hoop, ons gevlug het om hulle te help, om ons te bevry van die aangesig van die koning van die kinders van Assur. En nou, hoe sal ons in staat wees om te ontsnap?"

Jesaja 21

21:1 Die Godspraak oor die woestyn van die see. Net soos die stormwinde vanuit Afrika, dit benaderings uit die woestyn, uit 'n vreeslike land.
21:2 'N Moeilike visie is aangekondig vir my: wie ongelowige, Hy tree gehandel, en hy wat 'n plunderaar, hy vernietigt. klim, hy Elam! lê beleg, O Media! Ek het al sy rou laat ophou.
21:3 As gevolg van hierdie, my lae rug is vol siddering, en angs het my in besit geneem, soos die angs van 'n vrou in kraam. Ek neergeval toe ek dit hoor. Ek was ontsteld toe ek dit sien.
21:4 My hart verdroog. Die duisternis bedwelm my. Babilon, my geliefde, het 'n wonder vir my.
21:5 Hulle maak die tafel. Besin oor, uit 'n plek van waarneming, diegene wat eet en drink. Staan op, jy leiers! Neem die skild!
21:6 Want die HERE het hierdie vir my gesê:: "Gaan en stasie as wag. En laat hom aan te kondig wat hy sal sien. "
21:7 En hy het 'n wa met twee ruiters, en 'n ruiter op 'n donkie, en 'n ruiter op 'n kameel. En hy beskou hulle ywerig, met 'n intense blik.
21:8 En 'n leeu uitgeroep: "Ek is op die tapyt van die Here, staan ​​voortdurend deur die dag. En ek is by my stasie, staan ​​die hele nag.
21:9 Kyk, 'n Sekere man benaderings, 'n man ry op 'n twee-perd wa. "En hy het geantwoord, en hy het gesê: "Gevalle, geval het Babilon,! En al sy gesnede gode is verpletter in die aarde!
21:10 O my gedorste graan! O kinders van my dorsvloer! Wat ek gehoor het van die HERE van die leërskare, die God van Israel, Ek het aangekondig vir jou. "
21:11 Die las van Duma, uitgeroep om my van Seïr: "Wagter, hoe gaan die nag? wagter, hoe gaan die nag?"
21:12 Die wagter sê: "Morning benaderings met die nag. As jy op soek is na: soek, en omskep, en benadering. "
21:13 Die las in Arabië. In die bos jy sal slaap, in die aand op die paaie van Dedanim.
21:14 Julle wat die land van die suide woon: op die vergadering van die dors, bring water; voldoen aan die voortvlugtige met brood.
21:15 Want hulle is op die vlug voor die aangesig van swaarde, voor die aangesig van 'n swaard hang oor hulle, voor die aangesig van 'n boog wat gespan, voor die aangesig van 'n hewige stryd.
21:16 Vir die Here gesê dit vir my: "Na nog 'n jaar, net soos 'n jaar vir 'n huurling, al die heerlikheid van Kedar sal weggeneem word.
21:17 En die res van die skare van sterk boogskutters uit die seuns van Kedar sal min wees, vir die Here, die God van Israel, het dit gespreek. "

Jesaja 22

22:1 Die Godspraak oor die dal van die gesig. Wat beteken dit vir jou, dan, dat elkeen van julle selfs geklim het om die dakke?
22:2 Gevul met geskreeu, 'n besige stad, 'n jubelende stad: jou dood is nie deur die swaard verslaan, of het hulle sterf in 'n geveg.
22:3 Al jou leiers het almal saam gevlug, en hulle is gebind deur swaarkry. Almal wat gevind is saam vasgeketting. Hulle het ver weg gevlug.
22:4 Om hierdie rede, ek het gesê: "Gaan weg van my. Ek sal bitterlik huil. Maak geen poging om my te troos, oor die verwoesting van die dogter van my volk. "
22:5 Want dit is 'n dag van die dood, en van vertrapping, en van gehuil van die Here, die God van die leërskare, in die dal van die gesig: ondersoek van die muur en die heerlikheid bo die berg.
22:6 En Elam het die pylkoker en die wa van die ruiter; en hy gestroop die muur van die skild.
22:7 En jou uitverkore dale gevul sal word met waens, en die ruiters sal hulself posisioneer by die hekke.
22:8 En die beskutting van Juda sal word blootgestel, en in dié dag, jy sal die wapens van die bos huis sien.
22:9 En jy sal oortredings sien in die stad van Dawid, want hulle het as vermenigvuldig. Maar jy vang die waters van die laer vis-swembad versamel.
22:10 En jy het die huise van Jerusalem. En jy het die huise om die muur te versterk vernietig.
22:11 En jy het 'n put gemaak tussen twee mure vir die water van die antieke vis-swembad. Maar jy het nie opwaartse kyk na Hom wat dit gedoen, en jy het nie oorweeg, selfs van 'n afstand, sy Maker.
22:12 En in dié dag, die Here, die God van die leërskare, sal tot geween en rouklag, tot kaalskering en die dra van 'n roukleed.
22:13 maar kyk: vreugde en gejuig, die doodmaak van die kalwers en die slagting van ramme, die eet van vleis en die drink van wyn: "Laat ons eet en drink, want môre sal ons sterwe. "
22:14 En die stem van die HERE van die leërskare aan die lig gekom in my ore: "Waarlik, hierdie ongeregtigheid sal nie vergewe word jy, totdat jy sterf,"Sê die Here, die God van die leërskare.
22:15 So sê die Here, die God van die leërskare: Gaan voort en gee aan Hom wat woon in die tent, om Sebna, wat in beheer is van die tempel, en julle sal vir hom sê::
22:16 "Wat maak jy hier, of wat jy voorgee om hier te wees? Vir jou 'n graf het uitgekap vir jouself hier. Jy het ywerig uitgekap 'n aandenking in 'n rots, as 'n tent om jouself.
22:17 Kyk, die Here sal veroorsaak dat jy weg te voer, soos 'n mak haan, en hy sal jou te verwyder, soos 'n bo-kleed.
22:18 Hy sal jou kroon met 'n kroon van verdrukking. Hy sal jou gooi soos 'n bal in 'n breë en ruim land. Daar sal julle sterwe, en daar die wa van jou heerlikheid sal wees, want dit is 'n skande vir die huis van jou God. "
22:19 En Ek sal julle verdryf uit jou stasie, en Ek sal julle onttroon van jou bediening.
22:20 En dit sal wees in daardie dag: Ek sal my kneg Éljakim, bel, die seun van Hilkía.
22:21 En Ek sal hom beklee met jou gewaad, en Ek sal hom ondersteun met jou gordel, en Ek sal jou gesag aan sy hand gee. En hy sal wees soos 'n vader vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda.
22:22 En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid sit op sy skouer. En toe hy oopmaak, niemand sal sluit. En toe hy sluit, niemand sal oopmaak.
22:23 En Ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n betroubare plek. En hy sal op 'n eretroon in die huis van sy vader.
22:24 En hulle sal opskort oor hom al die heerlikheid van die huis van sy vader: verskillende soorte gereedskap en elke klein artikel, van die voorwerpe van rolbal selfs om elke instrument van musiek.
22:25 In daardie dag, sê die HERE van die leërskare, die pen wat vasgemaak in 'n betroubare plek sal afgeneem word. En hy sal gebreek, en hy sal val, en hy sal vergaan, saam met alles wat aan hom het afgehang, want die Here het dit gespreek.

Jesaja 23

23:1 Godspraak oor Tirus. Huil, skepe van die see! Vir die huis, waaruit hulle gewoond om voort te gaan, is verwoes. Uit die land van die Kittiërs, hierdie is geopenbaar aan hulle.
23:2 Bly stil, inwoners van die eiland! Die koopmans van Sidon, kruising oor die see, het jy gevul.
23:3 Die nageslag van die Nyl is in die midde van baie waters. Die oes van die rivier is haar gewas. En sy het geword van die mark van die nasies.
23:4 beskaamd staan, O Sidon! Vir die see praat, die vesting van die see, sê: "Ek het nie in kraam was, en ek het nie geboorte geskenk, en ek het nie opgewek jongmanne, nie hê ek bevorder die ontwikkeling van maagde. "
23:5 Wanneer dit in Egipte hoor, hulle sal wees in angs, wanneer hulle hoor van Tirus.
23:6 Ry oor die see. Huil, inwoners van die eiland!
23:7 Is dit nie jou plek, wat uit sy vroegste dae het geroem in sy antieke? Haar voete sal haar lei tot 'n verblyf ver.
23:8 Wie het hierdie plan teen Tirus gemaak, wat voorheen gekroon, wie se handelaars was leiers, wie se handelaars was roemryke op die aarde?
23:9 Die HERE van die leërskare het dit beplan, sodat hy kan afbreek van die arrogansie van alle heerlikheid, en mag skande bring aan al die roemryke van die aarde.
23:10 Steek deur jou land, as deur 'n rivier, O dogter van die see. Jy hoef nie langer 'n gordel.
23:11 Hy het sy hand uitgebrei oor die see. Hy het koninkryke opgesweep. Die Here het 'n bevel teen Kanaän gegee, sodat hy sy sterk kan stukkend druk.
23:12 En hy het gesê: "Jy sal nie meer so te verhoog as om op te roem, terwyl blywende laster, Jonkvrou, dogter van Sidon. Opstaan ​​en stel vaar vir die Kittiërs; in daardie plek, te, daar sal geen rus wees vir jou. "
23:13 Kyk, die land van die Chaldeërs: nog nooit tevore was daar so 'n volk! Assur het dit bestem. Hulle het onder leiding van sy helde in ballingskap. Hulle het onder sy huise gegrawe. Hulle het dit in puin gelaat.
23:14 Huil, skepe van die see! Vir jou krag is verwoes.
23:15 En dit sal wees in daardie dag: jy, en Tirus, sal vergeet vir sewentig jaar, soos die dae van een koning. Toe, eers sewentig jaar vir, daar sal wees, vir Tirus, iets soos die lied van 'n hoer.
23:16 Neem 'n snaarinstrument. Sirkuleer deur die stad, jy hoer wat vergeet het. Sing baie hooglied goed, sodat jy kan onthou.
23:17 En dit sal wees eers sewentig jaar vir: die Here sal Tirus besoek, en hy sal lei haar terug na haar winste. En sy sal weer egbreek met al die koninkryke van die wêreld het op die oppervlakte van die aarde.
23:18 En haar besighede en haar winste as die Heilige aan die Here. Hulle sal nie toegesluit word en hulle sal nie gestoor word. Vir haar besigheid sal wees vir diegene wat in die teenwoordigheid van die Here sal lewe, sodat hulle kan eet totdat tevrede, en kan goed geklee selfs in die ouetehuis.

Jesaja 24

24:1 Kyk, die Here sal afval lê om die aarde, en hy sal dit strook, en hy sal sy oppervlak te bedwing, en hy sal sy inwoners verstrooi.
24:2 En dit sal wees: as met die mense, so met die priester; en as met die kneg, en sy heer; as met die slavin, en haar meesteres; as met die koper, so met die verkoper; as met die man wat uitleen, so met die lener; as met die skuldeiser, so met die skuldenaar.
24:3 Die aarde sal totaal verwoes word en heeltemal geplunder. Want die HERE het hierdie woord gespreek.
24:4 Die aarde het getreur, en weggeglip, en kwyn. Die wêreld weggeglip; die hoogheid van die mense van die aarde is verswak.
24:5 En die aarde was korrup deur sy inwoners. Want hulle het die wette oortree, hulle het die voorskrif verander, hulle het aan die ewige verbond verkwis.
24:6 As gevolg van hierdie, 'n vloek sal die aarde sal verslind, en sy inwoners sal sonde. En om hierdie rede, sy versorgers sal waansinnige geword, en bly daar min mense sal agterbly.
24:7 Die vintage het getreur. Die wingerdstok het verwelk. Almal wat hulle verbly in hul harte het gekreun.
24:8 Die vreugde van die dromme opgehou het. Die klank van blydskap het tot bedaring. Die soetheid van snaarinstrumente is stilgemaak.
24:9 Hulle sal nie drink geen wyn onder gesang. Die drank sal smaak bitter vir die wat dit drink nie.
24:10 Die stad van nietigheid is gedra weg. Elke huis is toegemaak; niemand gaan.
24:11 Daar sal 'n geskreeu vir wyn in die strate wees. Alle blydskap is verlate. Die vreugde van die aarde is meegevoer.
24:12 Eensaamheid is wat in die stad bly, en rampspoed sal sy poorte oorweldig.
24:13 Want so sal dit wees in die midde van die aarde, in die midde van die volk: Dit is asof die paar oorblywende olywe word geskud van die olyfboom, en dit is soos 'n paar trosse van druiwe, wanneer die druiwe-oes reeds geëindig.
24:14 Hierdie paar daar hef hul stem en gee lof. Wanneer die Here is sal verheerlik, hulle sal juig ter ere van die see te maak.
24:15 As gevolg van hierdie, verheerlik die Here in leer: die naam van die Here, die God van Israel, in die eilande van die see.
24:16 Van die einde van die aarde, Ons het die lof van die heerlikheid van die Regverdige gehoor. En ek het gesê: "My geheim is vir myself! My geheim is vir myself! Wee my! Diegene wat ons sou verraai het ons verraai, en hulle het ons verraai met die verraad van oortreding. "
24:17 vrees, en die put, en die strik is oor julle, O inwoner van die aarde!
24:18 En dit sal wees: elkeen van die stem van verskrikking sal vlug sal val in die kuil. En elkeen wat homself te bevry van die put sal gevang word in die vangnet. Vir die sluise van bo is geopen, en die fondamente van die aarde sal geskud.
24:19 Die aarde sal geheel en al verbreek! Die aarde sal geheel en al verpletter! Die aarde sal geheel en al geskud!
24:20 Die aarde sal grootliks ronddwaal, soos 'n dronk man, en sal weggedra word, soos die tent van 'n enkele nag. En sy ongeregtigheid sal swaar op hom wees, en dit sal val en nie weer opstaan.
24:21 En dit sal wees: in dié dag, die Here sal besoek op die leërs van die hemel bo, en op die konings van die aarde wat op die grond.
24:22 En hulle sal saam vergader soos die byeenkoms van een bundel in 'n put. En hulle sal ingesluit word in die plek, as in 'n tronk. En ná verloop van baie dae, hulle sal besoek.
24:23 En die maan sal skaam wees, en die son sal skaam wees ondanks, wanneer die HERE van die leërskare sal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en toe hy sal verheerlik in die oë van sy ouderlinge.

Jesaja 25

25:1 O Here, jy is my God! Ek sal jou verhoog, en Ek sal jou naam bely. Want julle het wonderwerke tot stand gebring. jou plan, vanaf die antieke tyd, is getrou. Amen.
25:2 Vir jou 'n stad aangestel as 'n graf, 'n Sterk stad het vir ondergang, 'n huis van buitelanders: sodat dit nie 'n stad kan wees, en sodat dit kan nie vir ewig herbou.
25:3 Met betrekking tot hierdie, 'n magtige volk sal U loof; 'n stad met 'n robuuste mense sal jy vrees.
25:4 Vir jou die krag van die arm gewees, die krag van die hulpbehoewende in sy verdrukking, 'n skuilplek teen die warrelwind, 'n skaduwee teen die hitte. Want die gees van die magtige is soos 'n warrelwind treffende teen 'n muur.
25:5 Jy sal 'n lae die opstand van buitelanders te bring, net soos hitte bring dors. En soos hitte onder 'n stort wolk, jy sal die vertakking van die sterk laat verdroog.
25:6 En die Here van die leërskare sal veroorsaak al die volke op hierdie berg te fees op vet, om fees op wyn, 'n vet vol murg, 'n gesuiwerde wyn.
25:7 En hy sal met geweld neergewerp, op hierdie berg, die aangesig van die kettings, waarmee alle mense het hom gebind, en die netto, waarmee al die nasies bedek is.
25:8 Hy sal met geweld neergewerp dood vir ewig. En die Here God sal wegneem die trane van elke gesig, en hy sal wegneem die skande van sy mense uit die hele aarde. Want die Here het dit gespreek.
25:9 En hulle sal in dié dag sê: "Kyk, dit is ons God! Ons het vir hom gewag, en Hy sal ons verlos. Dit is die Here! Ons het volgehou dat hy. Ons sal jubel en bly wees in sy heil. "
25:10 Want die hand van die Here sal rus op hierdie berg. En Moab sal vertrap word onder hom, net soos 'n stoppel weg is gedra deur 'n wa.
25:11 En hy sal sy hande uit te brei onder hom, soos 'n swemmer wat strek sy hande om te swem. En hy sal bring sy heerlikheid te stel met 'n klap van sy hande.
25:12 En die vesting van jou verhewe mure sal val, en word swak, en af ​​geskeur op die grond, tot in die stof.

Jesaja 26

26:1 In daardie dag, hierdie lied gesing word in die land Juda. Binne is dit sal die stad van ons krag: Zion, 'n redder, 'n muur met 'n skans.
26:2 Open die hekke, en laat die regverdige mense wat die waarheid waak betree.
26:3 Die ou fout gaan weg. Julle sal vrede dien: vrede, want ons het gehoop jy in.
26:4 Jy het vir alle ewigheid vertrou in die Here, in die Here God, die Almagtige vir ewig.
26:5 Want hy sal buk diegene wat in die hoogtes. Hy sal 'n lae die verhewe stad te bring. Hy sal dit verlaag, selfs tot op die grond. Hy sal dit afbreek, tot in die stof.
26:6 Die voet vertrap dit sal: die voete van die armes, die stappe van die behoeftige.
26:7 Die pad van die regverdige is regop; die moeilike pad van die regverdiges is reg om te wandel in.
26:8 En in die pad van jou uitsprake, O Here, ons verduur vir jou. Jou naam en julle herinner aan die begeerte van die siel.
26:9 My siel het jy verlang in die nag. Maar ek sal ook kyk vir jou met my gees, in my binneste hart, van die oggend. Wanneer jy jou besluite te bereik op die aarde, die inwoners van die wêreld sal geregtigheid leer.
26:10 Kom ons neem ontferm oor die oortreders een, maar hy sal nie leer geregtigheid. In die land van die heiliges, Hy het die ongeregtigheid gedoen, en so sal hy nie die heerlikheid van die Here sal sien nie.
26:11 Here, Laat jou hand verhoog word, en laat hulle dit nie sien. Mag die beny mense sien en skaam wees ondanks. En laat daar dan vuur verteer jou vyande.
26:12 Here, jy sal vir ons vrede gee. Vir al ons werk is vir ons gewerk het deur u.
26:13 O Here onse God, ander here het ons uitmekaar besit van jou, maar in jou alleen laat ons onthou jou naam.
26:14 Laat die dood live; laat nie die reuse opstaan ​​weer. Om hierdie rede, jy het hulle besoek en verdelg, en jy het al hulle gedagtenis vergaan.
26:15 Jy het toegeeflik gewees om die mense, O Here, toegeeflik om die mense. Maar het jy al verheerlik? Jy het al die grense van die aarde verwyder.
26:16 Here, hulle het jou gesoek in angs. Jou leer saam met hulle, te midde van die verdrukking van murmurering.
26:17 Soos 'n vrou wat swanger geword en nader die tyd vir aflewering, wat, angs, skreeu in haar pyn, so het ons geword voor jou gesig, O Here.
26:18 Ons het swanger, en dit is asof ons in kraam, maar ons het geboorte gegee na aanleiding. Ons het nie gehelp uittrek op die aarde. Om hierdie rede, die bewoners van die aarde het niks laat vaar.
26:19 Jou dood sal lewe. My verslaan sal opstaan. gewek, en gee lof, julle wat in die stof woon! Want u dou is 'n dou van die lig, en jy moet hulle gesleep na die land van die reuse, om ondergang.
26:20 Gaan, my mense! Gee jou kamers. Sluit jou deur agter jou. Verberg julleself vir 'n baie kort tyd, totdat die grimmigheid oor julle het geslaag.
26:21 Want kyk, die Here sal uittrek uit sy plek, sodat hy die ongeregtigheid met betrekking tot elke inwoner van die aarde teen hom kan besoek. En die aarde sal die bloed openbaar, en dit sal nie meer dek sy gesneuweldes.

Jesaja 27

27:1 In daardie dag, die Here sal besoek, met sy harde en groot en sterk swaard, teen Leviatan, die verbied slang, en teen Leviatan, die kronkelende slang, en hy sal die walvis wat in die see te slag.
27:2 In daardie dag, die wingerd van suiwer wyn sal sing om hulle.
27:3 Ek is die Here, wat waak oor dit. Ek sal skielik laat drink om dit te. Ek is wakker oor dit, dag en nag, nie miskien iemand besoek daarteen.
27:4 Verontwaardiging is nie myne nie. Wie sal 'n doring en 'n doringstruik wees om my in 'n geveg? Ek sal bevorder teen hulle. Ek steek dit aan die brand saam.
27:5 Of sal hy, plaas, aangryp my krag? Sal hy vrede maak met my? Sal sy vrede maak met my?
27:6 As hulle vooraf met geweld teen Jacob, Israel sal bloei en lente weer, en hulle sal die oppervlakte van die wêreld met nageslag te vul.
27:7 Het hy het hom met die plaag wat hy self gebruik om ander te slaan? Of het hy op die wyse vermoor omdat hy self gebruik om sy slagoffers doodmaak?
27:8 Jy sal hierdie oordeel deur 'n vergelyking moet een maat na 'n ander, wanneer hy uitgewerp. Hy het hierdie besluit, deur sy streng gees, want die dag van die hitte.
27:9 Daarom, met betrekking tot hierdie, die ongeregtigheid van die huis van Jakob sal hom vergewe word. En dit is die beloning van alle: dat hulle sonde weggeneem word, Hy het die hele klippe van die altaar sal gemaak moet word soos gebreekte sintel. Vir die heilige boomstamme en die heiligdomme sal nie tot stand.
27:10 Vir die versterkte stad sal verwoes word,. Die blink stad sal laat vaar word en sal agtergelaat soos 'n woestyn. In daardie plek, die kalf sal daarop wei;, en in daardie plek, Hy sal lê, en hy sal wei uit sy berade.
27:11 Sy oes sal verpletter word deur droogte. Vroue sal kom en leer dit, want dit is nie 'n wyse mense. As gevolg van hierdie, Hy wat hulle gemaak dit sal nie verskoon neem op dit, en hy wat gevorm sal nie spaar dit.
27:12 En dit sal wees: in dié dag, die Here sal toeslaan, uit die kanaal van die rivier, selfs na die spruit van Egipte. En jy sal ingesamel word:, een vir een, Die seuns van Israel.
27:13 En dit sal wees: in dié dag, 'n geraas gemaak sal word met 'n groot basuin. En diegene wat verlore gegaan het, sal vanuit die land van die kinders van Assur, met diegene wat verdryf is in Egipteland was. En hulle sal die Here aanbid, op die heilige berg, in Jerusalem.

Jesaja 28

28:1 Wee die kroon van arrogansie, om die dronk van Efraim, en om die val blomme, die heerlikheid van sy gejubel, aan diegene wat aan die bokant van die baie vet vlakte was,, verbysterende van wyn.
28:2 Kyk, die Here is 'n kragtige en standvastig, soos 'n storm van hael, soos 'n verpletterende warrelwind, soos die krag van baie waters, oorstroom, uitgestuur oor 'n ruim land.
28:3 Die arrogante kroon van die dronk van Efraim sal vertrap onder die voete.
28:4 En die val blomme, die heerlikheid van sy gejubel, wat op die top van die vrugbare dal, sal wees soos 'n voortydige vrugte voor die rypheid van die herfs, wat, wanneer die toeskouer aanskou dit, so gou vind hy dit in sy hand, Hy sal dit opeet.
28:5 In daardie dag, die Here van die leërskare sal die kroon van heerlikheid en die krans van gejubel vir die oorblyfsel van sy volk wees.
28:6 En hy sal die Gees van strafgerig vir diegene wat in die gereg sit nie, en die krag van diegene wat terugkeer van die oorlog in die poorte.
28:7 Tog werklik, hierdie ook onkundig gewees as gevolg van wyn, en hulle het gedwaal as gevolg van dronkenskap. Die priester en profeet onkundig is as gevolg van dronkenskap. Hulle is geabsorbeer deur wyn. Hulle het gesteier in dronkenskap. Hulle het nie geweet die Een wat sien. Hulle het onkundig van oordeel is.
28:8 Vir al die tafels is vol braaksel en vullis, soveel so dat daar was geen plek gelaat.
28:9 By wie wil hy dan kennis leer,? En aan wie hy 'n begrip van wat gehoor gee? Om diegene wat van die melk gespeen, wat weg getrek het uit die borste.
28:10 So dan: bevel, en beveel weer; bevel, en beveel weer; verwag, en verwag weer; 'n bietjie hier, en 'n bietjie daar.
28:11 Want met die toespraak van lippe en met 'n ander taal, Hy sal aan hierdie volk spreek.
28:12 Hy sê vir hulle:: "Dit is my rusplek. Verfris die moeë,"En, "Dit is my verversings." En tog was hulle nie bereid om te luister.
28:13 En so, die woord van die Here om hulle te wees: "Bevel, en beveel weer; bevel, en beveel weer; verwag, en verwag weer; 'n bietjie hier, en 'n bietjie daar,"Sodat hulle vorentoe kan heengaan en agteruit struikel, en sodat hulle kan verbreek en verstrik en gevang.
28:14 As gevolg van hierdie, luister na die woord van die Here, jy gespot mans, wat heers oor my volk wat in Jerusalem.
28:15 Want jy het gesê: "Ons 'n deal met die dood, en ons gevorm 'n verdrag met die hel. Wanneer die oorstroom gésel deurtrek, dit sal ons nie oorweldig. Vir ons hoop om met leuens geplaas, en ons word beskerm deur wat vals is. "
28:16 Om hierdie rede, so sê die Here God: Kyk, Ek sal 'n klip te stel binne die fondamente van Sion, 'n getoets klip, 'n hoeksteen, 'n kosbare steen, wat ingestel is in die fondament: Wie in Hom glo, hoef nie haastig.
28:17 En Ek sal oordeel in gewigte vestig, en geregtigheid in maatreëls. En 'n haelstorm sal hoop ongedaan in wat vals is; en waters sal sy beskerming oorstroom.
28:18 En jou deal met die dood sal afgeskaf word, en jou verbond met die hel sal nie bly staan ​​nie. Wanneer die oorstroom gésel deurtrek, jy sal af vertrap word deur dit.
28:19 Wanneer dit gaan deur, dit sal julle weg te neem. Vir, op die eerste lig van die oggend, dit sal daar deurgaan, in die dag en in die nag, en 'n gejaag alleen sal maak dat jy verstaan ​​wat jy hoor.
28:20 Vir die bed is vernou, soveel so dat 'n mens alleen uit sou val, en die kort kombers is nie in staat om te dek twee.
28:21 Want die Here sal staan, net soos by die berg van afdelings. Hy sal kwaad wees, net soos in die vallei wat by Gíbeon, sodat hy sy werk kan bereik, sy vreemde werk, sodat hy sy werk kan voltooi, sy werk wat buitelandse selfs vir hom.
28:22 En nou, nie bereid is om te spot wees, sodat jou kettings verskerp. Want ek het gehoor, van die Here, die God van die leërskare, oor die voleinding en die uittreksel oor die hele aarde.
28:23 Aandag skenk, en luister na my stem! Bywoon en hoor my welsprekendheid!
28:24 Sou die ploeër, nadat die hele dag ploeg sodat hy kan saai, plaas oopgesny en skoffel sy grond?
28:25 Sal hy nie, toe hy die oppervlak vlak gemaak het, saai koljander, en strooi komyn, en plant koring in rye, en gars, en broodmanna, en wieke in hul plekke?
28:26 Want hy sal opdrag gegee word in die gereg; sy God sal hom leer.
28:27 Vir koljander nie kan gedors met 'n saag, en 'n wawiel kan nie draai oor komyn. Plaas, koljander geskud met 'n stok, en koljander met 'n stok.
28:28 Maar die koring vir brood moet word gekneus. Waarlik, die dorsmasjien kan dit nie onophoudelik dors, en die wawiel kan nie ontwrig dit, nie breek dit met sy oppervlak.
28:29 En dit het uitgegaan van die Here, die God van die leërskare, sodat hy sy wonderbaarlike plan kan bereik en groot geregtigheid.

Jesaja 29

29:1 Wee Ariël, Ariël die stad waar Dawid geveg: jaar is bygevoeg tot jaar, die feestye het ontvou.
29:2 En Ek sal omring Ariel met beleg werke, en dit sal wees in hartseer en rou, en dit sal wees soos Ariel vir my.
29:3 En Ek sal jou omring soos 'n bol rondom jou, en Ek sal verwek 'n skans teen jou, en Ek sal die opstel van fortifikasies te blokkade jy.
29:4 Jy sal verneder word. Jy sal praat van die grond af, en jou welsprekendheid gehoor sal word van die vuil. En, van die grond af, jou stem sal wees soos dié van die luislang, en jou welsprekendheid sal mompel van die vuil.
29:5 En die menigte van die wat fan sal jy wees soos fyn stof. En die menigte van die wat teen U oorhand sal wees soos kole vervaag.
29:6 En dit sal skielik en vinnig gebeur. Dit sal besoek word deur die Here van die leërskare, met donder en aardbewing, en met die gedruis van 'n warrelwind en 'n storm, en met 'n vlam van 'n verterende vuur.
29:7 En die menigte van al die nasies wat teen Ariel het gesukkel sal wees soos die droom van 'n visie in die nag, saam met almal wat gesukkel, en dit beleër, en dit oorweldig.
29:8 En dit sal wees soos een wat honger is en drome van eet, maar, wanneer hy wakker, sy siel is leeg. En dit sal wees soos een wat dors en drome van drink, maar, nadat hy wakker, Hy verwelk nog in dors, en sy siel is leeg. So sal die menigte van al die nasies wees, wat gesukkel het teen die berg Sion.
29:9 Word bedwelm en in verwondering! Skud en pylkoker! wees beskonke, maar nie van wyn! steier, maar nie van dronkenskap!
29:10 Want die Here het gemeng vir jou 'n gees van diepe slaap. Hy sal jou oë toemaak. Hy sal julle profete en leiers te dek, wat gesigte sien.
29:11 En die gesig van almal sal wees om jou soos die woorde van 'n verseëlde boek, wat, wanneer hulle dit aan iemand wat weet hoe om te lees, hulle sal sê, "Lees hierdie,"Maar hy sal reageer, "Ek kan nie; want dit is verseël. "
29:12 Maar as die boek gegee word aan iemand wat nie weet hoe om te lees, en dit is vir hom gesê:, "Lees,"Dan sal hy reageer, "Ek weet nie hoe om te lees."
29:13 En die Here het: Aangesien hierdie mense getrek het naby aan my alleen met hul mond, en hulle lippe My eer, terwyl hulle hart is ver van My af, en hulle vrees vir My is gebaseer op die gebooie en leringe van mense,,
29:14 vir hierdie rede, kyk, Ek sal voortgaan om 'n wonder vir hierdie mense te bereik, 'n groot en mystifying wonderwerk. Want wysheid sal verlore wees vir hulle wyse, en die verstand van hulle verstandige sal versteek.
29:15 Wee julle wat die dieptes gebruik van die hart, sodat jy jou bedoelings van die Here kan wegsteek. Hulle werke is gedoen in die duisternis, en so sê hulle: "Wie sien ons?"En" Wie weet ons?"
29:16 Hierdie voorneme van joune loop gevaarlik steil. Dit is asof die klei was om te beplan teen die pottebakker, of asof die werk was om te sê om sy maker: "Julle het My nie te maak." Of is dit asof dit wat gevorm was om te sê aan die een wat dit gevorm, "Jy verstaan ​​nie."
29:17 In nie meer as 'n klein tydjie, en 'n kort tyd, Libanon sal verander word in 'n vrugteboord, en 'n vrugteboord sal oorweeg word om 'n bos wees.
29:18 En in dié dag, dowes sal die woorde van 'n boek hoor, en uit die duisternis en die duisternis sal die oë van die blindes sien.
29:19 En die ootmoediges se gejuig in die Here te verhoog, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel.
29:20 Vir die een wat die heersende misluk, die een wat spot was ingeneem is, en almal wat wag gestaan ​​oor die ongeregtigheid is afgekap.
29:21 Want hulle deur 'n woord het mense vir die sonde, en hulle verdring hom wat by die hekke teen hulle aangevoer, en hulle het omgedraai weg van geregtigheid in tevergeefs.
29:22 As gevolg van hierdie, so sê die Here, Hy wat Abraham verlos het, na die huis van Jakob: Van nou af, Jacob sal nooit beskaam word nie; van nou af sal sy aangesig nie sal bloos met skaamte.
29:23 Plaas, toe hy sien sy kinders, hulle sal die werk van my hande in sy midde wees, heilig my naam, en hulle sal heilig die Heilige van Jakob, en hulle sal die God van Israel verkondig.
29:24 En diegene wat dwaal in die gees gegaan sal insig te leer ken, en diegene wat gemurmureer sal die wet leer.

Jesaja 30

30:1 "Wee die seuns van afvalligheid!"Sê die Here. Vir u advies te neem, maar nie vir my nie. En jy sal begin om te weef, maar nie deur my gees. So doen jy sonde voeg op sonde!
30:2 Jy loop ten einde neerdaal na Egipte, en jy het nie gesoek antwoorde uit my mond, plaas hoop vir die hulp van die beskutting van Farao en die plasing van skuiling in die skaduwee van Egipte.
30:3 En so, die beskutting van Farao sal julle verwarring wees, en vertroue in die skaduwee van Egipte sal jou skande wees.
30:4 Vir jou leiers was by Tanis, en jou boodskappers het selfs so ver gereis het as Hanes.
30:5 Hulle is almal in die skande gekom as gevolg van 'n volk wat nie in staat is om wins te bied om hulle was, wat was nie van hulp, nie van ander nut, behalwe om verwarring en verwyt bied.
30:6 Die Godspraak oor die diere in die suide. In 'n land van verdrukking en benoudheid, waaruit uitgaan die leeuin en leeu, die slang en die vlieënde koning slang, hulle dra hul rykdom op die skouers van lasdiere, en hul waardevolle items op die bulte van kamele, 'n volk wat nie in staat om wins te bied om hulle.
30:7 Vir Egipte sal bystand bied, maar sonder doel of sukses. Daarom, met betrekking tot hierdie, Ek het geskreeu: "Dit is net arrogansie! Bly kalm."
30:8 Nou, dus, betree en skryf vir hulle op 'n tablet, en let op dit ywerig in 'n boek, en dit sal 'n getuienis in die laaste dae wees, en selfs tot in ewigheid.
30:9 Want hulle is 'n volk wat vertoorn, en hulle lê seuns, seuns nie bereid om die wet van God te luister.
30:10 Hulle sê vir die sieners, "Sien nie,"En aan diegene wat kyk: "Moenie kyk vir ons die dinge wat reg is. Praat met ons van verblydend dinge. Sien foute vir ons.
30:11 Neem my uit die pad. Voorkom my uit die pad. Laat die Heilige van Israel ophou voordat ons gesig. "
30:12 As gevolg van hierdie, so sê die Heilige van Israel: Aangesien jy hierdie woord verwerp, en jy het gehoop in laster en rebellie, en omdat jy afhanklik hierdie dinge,
30:13 vir hierdie rede, hierdie ongeregtigheid word vir julle soos 'n oortreding wat geval het, en soos 'n gaping in 'n hoë muur. Vir sy vernietiging sal skielik gebeur, wanneer dit na verwagting nie.
30:14 En dit sal vertrap, net soos 'n erdepot van 'n pottebakker is vernietig deur 'n skerp slag. En nie eens 'n fragment van sy erdewerk sal gevind, wat dalk 'n bietjie vuur te dra van die vuurherd, of wat dalk 'n bietjie water te trek uit 'n hol.
30:15 Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: As jy terug en is stil, sal jy gered word. Jou krag sal gevind word in stilte en in hoop. Maar jy is nie bereid!
30:16 En jy het gesê: "Nooit! Plaas, ons sal vlug deur 'n perd. "Om hierdie rede, jy sal verstrooi word. En jy het gesê, "Ons sal klim op vinnige kinders." Om hierdie rede, diegene wat jou agtervolg sal selfs vinniger wees.
30:17 A duisend man sal in terreur vlug uit die gesig van 'n mens, en jy sal in terreur vlug van die aangesig van vyf, totdat jy wat agter gelaat is soos die mas van 'n skip op die top van 'n berg, of soos 'n teken op 'n heuwel.
30:18 Daarom, die Here wag, sodat hy jammer kan neem op jou. En dus, Hy sal verhoog word vir spaar jy. Vir die Here is die God van oordeel. Welgeluksalig almal wat op Hom wag!.
30:19 Vir die mense van Sion sal in Jerusalem woon. Bitterlik, jy sal nie huil. Genadiglik, Hy sal hom ontferm oor jou neem. Die stem van jou geskreeu, sodra Hy hoor, Hy sal reageer op jou.
30:20 En die Here sal jou dik brood en toeganklike water gee. En hy sal nie veroorsaak dat jou onderwyser om weg van jou nie vlieg. En jou oë sal jou instrukteur kyk.
30:21 En jou ore sal die woord van een luister julle vermaan agter jou rug: "Dit is die manier! Wandel! En moenie wegdraai, nie om die regte, of links. "
30:22 En jy sal die plate van jou silwer gesnede beelde en die gewaad van jou goud gesmelte afgode verontreinig. En jy sal hierdie dinge weggooi soos iets onreins van 'n menstrueer vrou. Jy sal sê dit, "Gaan weg!"
30:23 En waar jy saai saad in die grond, reën sal gegee word aan die nageslag. En brood uit die graan van die aarde sal baie volop en vol wees. In daardie dag, die lam sal wei in die ruim land van julle besitting.
30:24 En u bulle, en die kalfies van die esels wat die grond werk, sal 'n mengsel van grane, soos wat uitgewan op die dorsvloer eet.
30:25 En daar sal, op elke hoë berg, en op elke verhewe heuwel, riviere van lopende water, in die dag van die slagting van baie, toe die toring sal val.
30:26 En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, in die dag wanneer die Here sal die wond van sy volk verbind, en toe hy die slag van hul plaag sal genees.
30:27 Kyk, die naam van die Here kom van ver af. Sy woede brand en swaar om te dra. Sy lippe is vol grimmigheid, en sy tong soos 'n verterende vuur.
30:28 Sy Gees is soos 'n spruit, oorstroom, selfs so hoog as die middel van die nek, ten einde die nasies om niks te verminder, saam met die toom van fout wat in die kake van die mense.
30:29 Daar sal 'n lied vir jou, as in die nag van 'n geheiligde plegtigheid, en 'n vreugde van hart, Soos 'n mens reis met musiek uit te kom op die berg van die Here, om die Magtige van Israel.
30:30 En die HERE sal maak dat die heerlikheid van sy stem te laat hoor, en, met 'n dreigende woede en 'n verterende vlam van vuur, Hy sal die skrik van sy arm openbaar. Hy sal verpletter met 'n storm en met hael.
30:31 Vir die stem van die Here, Assur sal vrees getref met die personeel.
30:32 En toe die verloop van die personeel is begin, die Here sal veroorsaak dat dit op hom rus, met tamboeryne en siters. En met spesiale gevegte, Hy sal teen hulle oorlog voer.
30:33 Vir 'n brandende plek, diep en wyd, is bereid om van gister, wat voorberei is deur die Koning. Sy voeding is vuur en hout in menigte. Die asem van die Here, soos 'n stortvloed van swawel, steek dit.

Jesaja 31

31:1 Wee die vroue wat vir hulp na Egipte neerdaal, hoop in perde, en hulle vertroue in vier-perd strydwaens, omdat daar baie, en op ruiters, omdat hulle baie sterk. En hulle het nie geglo in die Heilige van Israel, en hulle het nie die Here gesoek.
31:2 Daarom, omdat julle so verstandig, Hy het kwaad toegelaat, en hy het nie sy woorde verwyder, en hy sal opstaan ​​teen die huis van die goddelose en teen diegene wat die werkers van ongeregtigheid te help.
31:3 Egipte is die mens, en nie God. En hulle perde is vlees, en nie gees. En so, die Here sal bereik af sy hand, en die helper sal val, en die een wat gehelp het sal val, en hulle sal almal saam verteer.
31:4 Vir die Here, sê dit vir my: Op dieselfde wyse dat 'n leeu brul, en 'n jong leeu oor sy prooi, en al 'n menigte van die herders kan hom ontmoet, Hy sal hulle stem nie vrees, word nie verskrik vir hulle getal, so sal die HERE van die leërskare neerdaal om die geveg op die berg Sion en oor sy heuwel.
31:5 Soos voëls wat fladder, so sal die HERE van die leërskare te beskerm Jerusalem, beskerm en bevry, oorgaan en spaar.
31:6 Omgeskakel word na dieselfde diepte wat jy weg getrek, Die seuns van Israel.
31:7 Want in dié dag, 'n man sal verstoot nie sy afgode van silwer en sy afgode van goud, wat julle hande vir julle tot sonde.
31:8 En Assur sal val deur die swaard nie van die mens, en 'n swaard nie van 'n mens sal hom verteer. En hy sal nie vlug van die aangesig van die swaard, en sy jongmanne sal onderhewig wees aan 'n boete.
31:9 En sy krag sal verbygaan in terreur, en sy vorste sal in vrees vlug. Die Here het dit gesê. Sy vuur het op Sion, en 'n oond in Jerusalem.

Jesaja 32

32:1 Kyk, die koning sal regeer in geregtigheid, en die vorste sal heers volgens reg.
32:2 En 'n man sal wees soos iemand wat verborge was van die wind, wat homself verberg uit 'n storm, of soos waterstrome in 'n tyd van dors, of soos die skaduwee van 'n rots wat uitloop in 'n woestynland.
32:3 Die oë van die wat sien, sal nie verberg, en die ore van hulle wat hoor, sal nou luister.
32:4 En die hart van die dwase kennis te verstaan, en die tong van diegene met verswakte spraak sal vinnig en duidelik te spreek;.
32:5 Wie is dwase sal nie meer leier genoem, nie sal die bedrieglike groter word genoem.
32:6 Vir 'n dwase man praat dwaasheid en sy hart werk ongeregtigheid ten einde bedrog te bereik. En hy praat met die Here met bedrog, ten einde die siel van die honger leegmaak en te drink weg te neem van die dors.
32:7 Die gereedskap van die bedrieglike is baie slegte. Want hulle het planne om die ellendiges te ruïneer met leuentaal saamgeflans, al die swak oordeel praat.
32:8 Tog werklik, die vors sal dinge wat waardig is van 'n prins is beplan, en hy sal bo die regeerders staan.
32:9 Jy weelderige vroue, opstaan ​​en luister na my stem! O vol vertroue dogters, speel baie aandag aan my welsprekendheid!
32:10 Want na 'n jaar en 'n paar dae, julle wat vol vertroue gesteur sal word nie. Vir die vintage afgehandel; die byeenkoms sal nie meer voorkom.
32:11 word bedwelm, jy weelderige vroue! versteur, O vol vertroue kinders! strook julle, en beskaamd staan; gord by die middellyf.
32:12 Treur oor jou borste, oor die pragtige land, oor die vrugbare wingerd.
32:13 Thorn en doringstruik sal opstaan, oor die grond van my volk. Hoeveel te meer oor al die huise van vreugde, oor die stad van gejubel?
32:14 Vir die huis is verlate. En die menigte van die stad is verlate. A duisternis en 'n bedekking is geplaas oor sy lêplekke, selfs tot in ewigheid. Dit sal die vreugde van wilde donkies en die weiding vir kleinvee word,
32:15 totdat die Gees is uitgestort oor ons uit die hoogte. En die woestyn sal 'n vrugteboord wees, en die vrugteboord self word beskou as 'n bos.
32:16 En oordeel sal leef in afsondering, en geregtigheid sal sit in 'n land van tuine.
32:17 En die werk van geregtigheid sal vrede wees. En die diens van geregtigheid sal stil wees en beveilig, vir ewig.
32:18 En my volk sal sit in die skoonheid van rustigheid, en in die tente van getrouheid, en in die weelde van rustigheid.
32:19 Maar hael sal wees in die afdraand van die bos, en die stad sal baie wegsak.
32:20 Salig is julle wat saai oor enige waters, stuur die voet van os en die donkie daar.

Jesaja 33

33:1 Wee julle wat plunder! Sal julle self nie ook geplunder? En wee julle wat verag! Sal julle self nie ook geminag? Wanneer jy jou plundering sal voltooi, jy sal geplunder. Wanneer, uit moegheid, jy sal opgehou het waarnemende met minagting, jy sal behandel word met minagting.
33:2 O Here, kry ons jammer. Vir wie ons gewag vir jou. Wees ons arm in die oggend en ons verlossing in die tyd van verdrukking.
33:3 Van die stem van die Angel, die mense gevlug. En uit jou gejubel, die nasies verstrooi was.
33:4 En jou buit sal ingesamel word:, net soos treksprinkane word versamel wanneer die slote geword gevul met hulle.
33:5 Die Here is groot gemaak, want hy het gewoon op 'n hoë. Hy het Sion vervul met reg en geregtigheid.
33:6 En daar sal geloof in jou tye wees: die rykdom van verlossing, wysheid en kennis. Want die skrik vir die HERE sal sy skat.
33:7 Kyk, buite, diegene wat sien sal uitroep. Die Engele van vrede sal bitterlik huil.
33:8 Die paaie het woes word. Reisigers het opgehou langs die paaie. Die verbond is nietig verklaar. Hy het opgeskiet opsy stede. Hy het verontagsaam mans.
33:9 Die aarde het getreur en kwyn. Libanon is die skande kom en ontheilig. En Sharon het geword soos 'n woestyn. Basan en Karmel het saam getref.
33:10 "Nou, Ek sal opstaan!"Sê die Here. "Nou sal ek verhef! Nou sal ek myself verhef!"
33:11 Jy sal hitte swanger. Jy sal geboorte gee aan 'n stoppel. Jou eie gees jou verslind net soos vuur.
33:12 En die mense sal wees soos die stof van 'n brand. Hulle sal deur vuur verteer word soos 'n bondel van dorings.
33:13 "Jy wat ver, luister na wat ek gedoen het! En julle wat naby is, erken my krag!"
33:14 Die sondaars in Sion vreesbevange; bewing het die hande van die geveinsdes geneem. Wie onder julle in staat is om te lewe met 'n verterende vuur? Wie onder julle sal lewe met 'n ewige vlam?
33:15 Die een wat loop in geregtigheid en praat die waarheid, wat dryf die gierigheid met onderdrukking en skud al omkoopgeld van sy hande, wat blokke sy ore sodat hy nie kan luister na bloed, en sluit sy oë, sodat hy nie kwaad kan sien.
33:16 So 'n mens sal leef op 'n hoë; die versterking van rotse sal sy verhewe plek wees. Brood is aan hom gegee; sy waters is betroubaar.
33:17 Sy oë sal die Koning in sy elegansie sien; hulle sal die land van ver af herken.
33:18 Jou hart sal bepeins vrees. Waar is die geleerde? Waar is diegene wat die woorde nadink van die wet? Waar is die onderwysers van kinders?
33:19 Jy sal nie kyk na 'n skaamtelose mense, 'n volk wat verhewe woorde. Want jy is nie in staat om die verhandeling van 'n tong verstaan ​​waarin daar geen wysheid.
33:20 Kyk met guns oor Sion, die stad van ons plegtigheid. Jou oë sal kyk Jerusalem: 'n weelderige woning, 'n tent wat nooit weg geneem kan word. Sy belange sal nie weg vir ewig geneem word, nie sal enige van sy toue ooit losgeskeur word.
33:21 Vir slegs in daardie plek het ons Here is groot gemaak. Dit is 'n plek van riviere, baie breë en oop. Geen skip met spane sal steek deur dit, nie sal die groot Griekse skip daar deurgaan nie.
33:22 Vir die Here is ons Regter. Die Here is ons Aanvoerder. Die Here is ons Koning. Hy self sal ons red.
33:23 Jou toue hang slap, en hulle sal nie die oorhand kry. Jou mas sal sodanig wees dat jy nie in staat sal wees om 'n vlag ontrollen. Toe die buit van baie buit verdeel sal word. Die lam sal die buit te gryp.
33:24 Wie is daar naby sal nie sê: "Ek is te swak." Die mense wat daarin woon, sal hul ongeregtigheid weggeneem van hulle af.

Jesaja 34

34:1 O nasies en volke: nader, en luister, en aandag! Laat die aarde en sy volheid hoor, die hele wêreld en al sy nasate.
34:2 Want die toorn van die Here is oor al die nasies, en sy woede is oor al hulle leërskare. Hy het hulle gedood, en hy het hulle oorgegee om geslag.
34:3 En hulle gesneuweldes sal weggewerp word, en van hulle aas 'n vieslike reuk sal opstaan. Die berge sal kwyn as gevolg van hul bloed.
34:4 En die hele leër van die hemel sal kwyn, en die hemel sal gevou soos 'n boek. En hulle hele leër sal wegval, as 'n blaar val uit die wingerdstok of van die vyeboom.
34:5 "Vir my swaard in die hemel dronk was. Kyk, dit sal op Edom neerdaal, en op die volk van my slagting, na die gereg. "
34:6 Die swaard van die Here is vol bloed. Dit is verdik deur die bloed van lammers en bokke, deur die binneste bloed van ramme. Vir die slagoffer van die Here is in Bosra, en 'n groot slag in die land Edom.
34:7 En die enkele horings diere sal saam met hulle neerdaal, en die bulle saam met die magtige. Hul land sal dronk deur bloed, en hul grond deur die vet van hulle lui mense.
34:8 Want dit is die dag van die wraak van die Here, die jaar van vergelding vir die oordeel van Sion.
34:9 En sy spruite sal verander word in teer, en sy grond in swael. En sy land sal raak brandende teer.
34:10 Dag en nag, dit sal nie geblus; sy rook sal opstaan ​​sonder ophou. Van geslag tot geslag sal dit 'n wildernis bly. Niemand sal daar deurgaan, vir ewig en altyd.
34:11 Die pelikaan en die krimpvarkie sal dit in besit te neem. En die ibis en die kraai sal woon in dit. En 'n meetsnoer sal uitgebrei word oor dit, sodat dit kan verminder word tot niks, en 'n skietlood, na die verwoesting.
34:12 Sy vername manne sal nie in daardie plek. Plaas, hulle sal 'n beroep op die koning, en al sy leiers sal word soos niks.
34:13 En dorings en brandnekels sal opstaan ​​in die huise, en die distel in sy versterkte plekke. En dit sal die lêplek van slange en die weiding van volstruise wees.
34:14 En duiwels en monsters sal ontmoet, en die harige kinders sal uitroep na mekaar. daar, die mens neet ster het gelê af en gevind res vir haarself.
34:15 In daardie plek, die reier het sy den gehou, en het sy jong opgewek, en het gegrawe rondom hulle, en het hulle warm in sy skaduwee gehou. In daardie plek, die roofvoëls het saamgevoeg, een na die ander.
34:16 Soek en lees ywerig in die boek van die Here. Nie een van hulle is vermis; nie een het gesoek vir die ander. Want wat het voortgegaan uit my mond, Hy het beveel, en sy baie Gees het hulle weer versamel.
34:17 En hy het die lot gewerp oor hulle. En sy hand het hierdie versprei om hulle by die maat. Hulle sal dit in besit te neem, selfs tot in ewigheid. Van geslag tot geslag, hulle sal daarin woon.

Jesaja 35

35:1 Die wildernis en onbegaanbaar land sal bly wees, en die plek van eensaamheid sal jubel, en dit sal groei soos 'n lelie.
35:2 Dit sal opstaan ​​en bloei, en dit sal jubel met blydskap en lofprysing. Die heerlikheid van die Líbanon is aan hom gegee, met die skoonheid van Karmel en Saron. Dit sal die heerlikheid van die Here en die skoonheid van ons God sien.
35:3 Versterk die slap hande, en bevestig die swak knieë!
35:4 Sê aan die kleinmoediges: "Hou goeie moed en vrees nie! Kyk, julle God sal die regverdiging van vergelding bring. God self sal kom om jou te red. "
35:5 Dan sal die oë van die blinde sal oopgemaak word, en die ore van die dowes sal skoongemaak.
35:6 Toe het die gestremde sal spring soos 'n bok, en die tong van die stomme sal losgemaak. Want die waters het losbreek in die woestyn, en torrents in eensame plekke.
35:7 En die land wat droë was 'n dam het, en die dorsland sal waterfonteine ​​het. In die holtes waar die slange gewoon het voor, daar sal opstaan ​​die groen van riete en biesie.
35:8 En daar sal 'n pad en 'n pad in daardie plek wees. En dit sal die naam van die Heilige Way. Die verontreinig nie deurgaan nie. Vir hierdie sal 'n regop pad vir jou, soveel so dat die dwase sal nie dwaal langs dit.
35:9 Daar sal geen leeus in daardie plek, en skadelike wilde diere sal nie klim om dit, nie daar gevind. Slegs diegene wat bevry het, sal wandel in daardie plek.
35:10 En die losgekooptes van die HERE sal omskep, en hulle sal terugkeer na Sion kom met prys. En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Hulle sal vreugde en gejuig verkry. Vir pyn en smart sal vlug weg.

Jesaja 36

36:1 En dit gebeur het dat, in die veertiende jaar van koning Hiskía, Sanherib, die koning van die kinders van Assur, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda, en hy gryp hulle.
36:2 En die koning van Assirië die rábsake uit Lagis na Jerusalem, na koning Hiskía, met 'n groot krag, en hy het gaan staan ​​by die watervoor van die Boonste Dam, by die pad na die Bleikveld.
36:3 En diegene wat na hom gegaan het, was Éljakim, seun van Hilkía, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joag, seun van Asaf, die historikus.
36:4 En die rábsake sê vir hulle:: "Vertel Hiskia: So spreek die groot koning, die koning van die kinders van Assur: Wat is hierdie geloof in wat jy glo?
36:5 En deur watter raad of krag sal jy voor te berei om te rebelleer? In wie se hulp doen julle geloof het, soveel so dat jy sal onttrek van my?
36:6 Kyk, jy vertrou op Egipte, in daardie gebroke personeel van 'n riet. Maar as 'n man was om op te leun daarteen, dit sal sy hand ingaan en dit deurboor. So is Farao,, die koning van Egipte, aan almal wat by Hom skuil.
36:7 Maar as jy antwoord my deur te sê: "Ons vertrou op die HERE onse God." Is dit nie sy hoogtes en altare wat Hiskia weg geneem? En hy het gesê deur aan Juda en Jerusalem, Moet julle buig voor hierdie altaar. "
36:8 En nou, oorhandig julle oor tot my Here, die koning van die kinders van Assur, en ek sal jou twee duisend perde gee, en jy sal nie in staat wees om ruiters vir hulle te vind op jou eie.
36:9 So hoe sal jy weerstaan ​​die aangesig van die heerser van selfs een plek, van selfs die minste van ondergeskiktes my heer se? Maar as jy vertrou in Egipte, in vier-perd waens en op ruiters:
36:10 doen Ek is van plan om op te trek na hierdie land opgetrek om dit te verwoes, sonder die Here? Maar die Here het vir my gesê, 'Trek op teen hierdie land, en verwoes dit. "
36:11 en Éljakim, en Sebna, en Joa aan die rábsake: "Praat tog met u dienaars Aramees. Want ons verstaan ​​dit. Moenie vir ons in die Joodse taal praat, in die ore van die volk, wat op die muur. "
36:12 En die rábsake sê vir hulle:: "Het my heer stuur my om julle heer en na jou om al hierdie woorde te spreek, en selfs nie meer so na die manne wat op die muur sit, sodat hulle hul eie drek kan eet en drink hul eie urine met jou?"
36:13 Dan opgestaan ​​rábsake, en hy het met 'n groot stem in die Joodse taal, en hy het gesê: "Luister na die woorde van die groot koning, die koning van die kinders van Assur.
36:14 So sê die koning: Laat Hiskía julle nie bedrieg nie. Want hy sal nie in staat wees om jou te red.
36:15 En moenie toelaat dat Hiskia veroorsaak dat jy om te vertrou in die Here, sê: 'Die Here sal red en bevry ons. Hierdie stad sal nie oorgegee word in die hand van die koning van Assirië. "
36:16 Moenie luister na Hiskia. Want die koning van Assirië sê hierdie: Tree saam met my na jou eie voordeel, en trek uit na my. En laat elkeen eet uit sy eie wingerdstok, en elkeen van sy eie vyeboom. En laat elkeen drink water uit sy eie goed,
36:17 totdat ek kom en julle meeneem na 'n land wat soos jou eie: 'n land van koring en wyn, 'n land van brood en wingerde.
36:18 Maar jy moet nie toelaat dat Hiskia versteur jy, sê, 'Die Here sal ons red. "Het die gode van elk van die nasies hul land uit die hand van die koning van die kinders van Assur?
36:19 Waar is die god van Hamat en Arpad? Waar is die god van Sefarváim? Het hulle bevry Samaria uit my hand?
36:20 Wie is daar, onder al die gode van hierdie lande, wat sy land het gered uit my hand, sodat die Here sal Jerusalem red uit my hand?"
36:21 En hulle het stilgebly en het 'n woord antwoord nie vir hom. Want die koning het hulle beveel, sê, "Jy mag nie reageer op hom."
36:22 en Éljakim, seun van Hilkía, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joag, seun van Asaf, die historikus, aangegaan om Hiskia met hul klere geskeur, en hulle berig te hom die woorde van die rábsake.

Jesaja 37

37:1 En dit gebeur het dat, Toe koning Hiskia het gehoor hierdie, hy sy klere geskeur, en hy toegedraai homself in sak, en hy het die huis van die Here.
37:2 Daarna stuur hy Éljakim, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en die oudstes van die priesters, rougewaad om hê, vir Jesaja, die seun van Amos,, die profeet.
37:3 En hulle het vir hom gesê: "So sê Hiskia: Vandag is 'n dag van verdrukking, en straf, en godslasterlike. Vir die seuns het aangekom by die tyd vir geboorte, maar daar is nie genoeg krag om te baar nie.
37:4 miskien, een of ander manier, die Here jou God sal die woorde van die rábsake te hoor, wat die koning van die kinders van Assur, sy heer, gestuur het om die lewende God te laster, en sal die woorde wat die Here jou God het gehoor bestraf. Daarom, hef julle gebede namens die oorblyfsel wat agtergelaat is. "
37:5 En so die dienaars van koning Hiskía het vir Jesaja.
37:6 Sê Jesaja vir hulle: "Jy sal dit sê vir jou heer: So sê die Here: Moenie bang wees om die woorde wat jy gehoor het in die gesig staar, waardeur die dienaars van die koning van Assirië My smaadheid aangedoen het.
37:7 Kyk, Ek sal 'n gees stuur om hom, en hy sal 'n boodskap te hoor, en hy sal teruggaan na sy land. En Ek sal hom laat val deur die swaard, in sy eie land. "
37:8 Daarop draai die rábsake, en hy het die koning van Assirië veg teen Libna. Want hy het gehoor dat hy uit Lagis aangestel het.
37:9 Toe hoor hy van Tirháka, die koning van Kus: "Hy het uitgegaan, sodat hy kan veg teen julle." En nadat Hy dit gesê het gehoor, Toe stuur hy boodskappers na Hiskía, sê:
37:10 "Jy sal dit sê vir Hiskia, die koning van Juda,, sê: Moenie toelaat dat jou God, in wie julle vertrou, mislei nie deur te sê: 'Jerusalem sal nie oorgegee word in die hand van die koning van Assirië. "
37:11 Kyk, jy oor alles wat die konings van Assirië gedoen het om al die lande wat hulle verower het gehoor, en so, hoe kan jy gered word?
37:12 Het die gode van die nasies gered diegene wie se aangesig my vaders oorwin: Gosan, en Haran, en Resef, en die seuns van Eden wat in Telássar was?
37:13 Waar is die koning van Hamat en die koning van Arpad, of die koning van die stad Sefarváim, of van Hena en Iwa?"
37:14 En Hiskía het die brief uit die hand van die boodskappers, en hy het dit gelees, en hy het opgegaan na die huis van die Here, en Hiskía het dit uit voor die oë van die Here.
37:15 En Hiskía het gebid tot die Here, sê:
37:16 "O Here van die leërskare, die God van Israel wat sit op die Gerubim: jy alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak.
37:17 O Here, neig julle oor en luister. O Here, maak jou oë oop en sien. En hoor al die woorde van Sánherib,, wat hy gestuur het om die lewende God te laster.
37:18 Want waarlik, O Here, die konings van Assirië het verwoes tot lande en gebiede.
37:19 En hulle het hul gode in die vuur gegooi. Vir hulle was nie gode, maar die werke van mensehande, van hout en klip geprys. En hulle het dit in stukke.
37:20 En nou, O Here onse God, red ons uit sy hand. En laat al die koninkryke van die aarde besef dat jy alleen is Here. "
37:21 en Jesaja, die seun van Amos,, Hiskía, sê: "So sê die Here, die God van Israel: As gevolg van dit wat jy tot My gebid het oor Sanherib, die koning van die kinders van Assur,
37:22 dit is die woord wat die Here oor hom gepraat: Die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou. Die dogter van Jerusalem die hoof geskud by jou.
37:23 Wie het jy beledig? En wie het jy gelaster? En teen wie het jy verhef jou stem en opgewek jou oë op 'n hoë? Teen die Heilige van Israel!
37:24 Deur die hand van u dienaars, jy het geskimp die Here. En jy het gesê: "Met 'n menigte van my vier-perd waens, Ek het die hoogtes van die berge aangrensende Libanon opgevaar. En Ek sal afgekap sy verhewe seders en sy keuse dennebome. En Ek sal die top van sy top bereik, om die bos van sy Carmel.
37:25 Ek grawe diep, en ek water gedrink, en ek opgedroog al die rivieroewers met die sool van my voete. "
37:26 Het jy nie gehoor wat ek in die verlede om dit gedoen het? In antieke tye, Ek gevorm dit. En nou het ek dit uitgebring. En dit is gemaak sodat die berge en die versterkte stede saam sal veg, aan sy vernietiging.
37:27 En hulle inwoners was onvas hande. Hulle het gebewe en was verward. Hulle het soos die plante van die veld, en die gras van die weivelde, en soos die onkruid op die dakke, wat verwelk voor hulle volwasse.
37:28 Ek ken jou woning, en jou aankoms, en jou vertrek, en jou waansin teen my.
37:29 Wanneer jy kwaad geword teen my, jou arrogansie het moeite gedoen om my ore. Daarom, Ek sal 'n ring te plaas in jou neus, en 'n bietjie tussen jou lippe. En Ek sal jou terugbring op die pad waarmee jy gekom.
37:30 Maar dit sal 'n teken wees vir jou: eet, in hierdie jaar, alles spruit op sy eie. En in die tweede jaar, eet vrugte. Maar in die derde jaar, saai en maai, en plant wingerde, en eet die vrugte daarvan.
37:31 En wat sal gered word van die huis van Juda, en wat agtergelaat, sal diep wortels te vorm, en sal 'n hoë vrugte dra.
37:32 Want uit Jerusalem, 'n oorblyfsel uitgaan, en redding van die berg Sion. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit te bewerkstellig.
37:33 Om hierdie rede, so sê die Here oor die koning van die kinders van Assur: Hy sal nie ingaan hierdie stad, geen pyl in skiet daarin, nie inhaal met 'n skild, nie grawe 'n skans rondom dit.
37:34 Hy sal terugkeer op die pad waarmee hy aangekom. En in hierdie stad, Hy sal nie ingaan nie, sê die Here.
37:35 En Ek sal hierdie stad beskerm, sodat ek kan dit spaar vir my eie onthalwe, en ter wille van Dawid, my kneg. "
37:36 Daarop het die Engel van die Here uitgegaan en die grond neergegooi, in die laer van die Assiriërs, 180-5000. En hulle het klaargemaak in die oggend, en kyk, Hulle almal was lyke.
37:37 en Sanherib, die koning van die kinders van Assur, uitgegaan en weg. En hy het teruggekeer en het in Ninevé.
37:38 En dit gebeur het dat, as hy aanbid sy god in die tempel van Nisrog, sy seuns, Leg en Saréser, het hom met die swaard. En hulle het gevlug na die land Ararat;. en Esarhaddon, sy seun, het in sy plek.

Jesaja 38

38:1 In daardie dae het Hiskía siek en was naby die dood. En so, Jesaja, die seun van Amos,, die profeet, aangegaan om hom, en hy sê vir hom: "So sê die Here: Sit jou huis in orde, want jy sal sterwe, en jy mag nie lewe nie. "
38:2 En Hiskía sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die Here.
38:3 En hy het gesê: "Ek smeek jou, Here, Ek vermaan julle, om te onthou hoe ek gestap voordat jy in trou en met 'n volkome hart, en dat ek gedoen het wat goed is in u oë. "En Hiskia het gehuil met 'n groot geween.
38:4 En die woord van die HERE tot Jesaja, sê:
38:5 "Gaan sê vir Hiskía: So sê die Here, die God van Dawid, jou pa: Ek het jou gebed gehoor, en ek het jou trane gesien. Kyk, Ek sal vyftien jaar by jou dae.
38:6 En Ek sal jou en hierdie stad te red uit die hand van die koning van die kinders van Assur, en Ek sal dit beskerm.
38:7 En dit sal 'n teken vir julle van die Here te wees, dat die Here hierdie woord sal doen, wat hy het gepraat:
38:8 Kyk, Ek sal die skaduwee van die lyne veroorsaak, wat nou af op die sonwyser van Agas, om te beweeg in die teenoorgestelde rigting vir tien lyne. "En so, die son beweeg agtertoe deur tien lyne, deur die grade wat dit het neergedaal.
38:9 Geskrif van Hiskía,, die koning van Juda,, nadat hy siek geword en van sy siekte gesond geword het:
38:10 "Ek het gesê: In die middel van my dae, Ek sal heengaan in die poorte van die hel. So het ek gesoek na die res van my jaar.
38:11 ek het gesê: Ek sal die Here God nie sien in die land van die lewendes. Ek sal nie meer aanskou man, nie die woning van rus.
38:12 My lang lewe is weggeneem; dit is opgevou en uit my, soos die tent van 'n skaapwagter. My lewe is afgesny, asof deur 'n wewersbalk. Terwyl ek nog besig, Hy sny my af. Van oggend tot die aand, jy het uitgemerk my perke.
38:13 ek het gehoop, selfs tot die volgende oggend. Soos 'n leeu, so het hy verbrysel al my beendere. Van oggend tot die aand, jy my perke het gemerk.
38:14 Ek sal uitroep, soos 'n jong sluk. Ek sal mediteer, soos 'n duif. My oë is verswak deur en kyk boontoe. O Here, Ek ly geweld! Beantwoord in my guns.
38:15 Wat kan ek sê, of wat sou hy antwoord my, aangesien hy homself dit gedoen? Ek sal erken vir julle al my jare, in die bitterheid van my siel.
38:16 O Here, As sodanig is die lewe, en as die lewe van my gees is van so 'n aard, kan jy my reg en mag jy maak my lewe.
38:17 Kyk, in vrede my bitterheid is 'n bitter. Maar jy het my siel gered, sodat dit nie sou vergaan. Jy het al my sondes agter u rug gewerp.
38:18 Vir die hel sal nie bely aan julle, en die dood sal jy nie loof. Diegene wat in die kuil neerdaal nie hoop vir jou waarheid.
38:19 Die lewendes, die lewendes, hierdie sal loof u, as ek doen ook vandag! Die vader sal die waarheid bekend aan die seuns maak.
38:20 O Here, red my! En ons sal ons psalms sing, al die dae van ons lewe, in die huis van die Here. "
38:21 Nou het Jesaja vir hulle beveel om 'n pasta van vye te neem, en om dit te versprei soos gips oor die wond, sodat hy sou genees.
38:22 En Hiskía antwoord:, "Wat sal die teken dat ek kan gaan na die huis van die Here te wees?"

Jesaja 39

39:1 Op daardie tydstip, Merodag B ladan, die seun van Báladan, die koning van Babel,, 'n brief en geskenke aan Jehiskía. Want hy het gehoor dat hy siek geword en het herstel.
39:2 En Hiskía was bly oor hulle, en hy het hulle die skure van sy speserye, en van die silwer en goud, en van die geure en kosbare salf, en al die bronne vir sy besittings, en al die dinge wat in sy skatkamers. Daar was niks in sy huis, nie in sy hele ryk, wat Hiskía hulle nie laat sien het nie.
39:3 Toe kom die profeet Jesaja aangegaan voor koning Hiskia, en hy sê vir hom, "Wat het hierdie manne gesê, en waarvandaan het hulle na jou toe kom?"En Hiskia het gesê, "Hulle het vir my uit 'n ver land, uit Babel. "
39:4 En hy het gesê, "Wat het hulle in jou huis?"En Hiskia het gesê: "Hulle het al die dinge wat in my huis gesien. Daar was niks wat ek hulle nie in my skatkamers laat sien het nie. "
39:5 En Jesaja sê vir Hiskía: "Hoor die woord van die HERE van die leërskare:
39:6 Kyk, daar kom dae dat alles wat in jou huis, en alles wat julle vaders opgegaar, selfs tot vandag, sal in ballingskap na Babel geneem word. Daar sal niks oorbly agter, sê die Here.
39:7 En jou kinders, wat sal uitreik van jou, wie julle wil produseer, hulle sal weggeneem word. En hulle sal hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. "
39:8 En Hiskía het vir Jesaja gevra, "Die woord van die Here wat hy gesê het, is goed." En hy het gesê, "Maar laat daar maar vrede en bestendigheid in my dae."

Jesaja 40

40:1 "Wees getroos, word getroos, O My volk!"Sê julle God.
40:2 Praat met die hart van Jerusalem, en roep haar toe! Vir haar boosheid het sy einde bereik. Haar ongeregtigheid is vergewe. Sy het dubbel ontvang het vir al haar sondes verlos uit die hand van die Here.
40:3 Die stem van een wat roep in die woestyn: "Berei die weg van die Here! Maak reguit die paaie van ons God, in 'n dor land.
40:4 Elke dal, sal verhoog word, en elke berg en heuwel wegsak. En die krom sal regop, en die ongelyke sal vlak maniere geword.
40:5 En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. En alle vlees tesame sal sien dat die mond van die HERE het dit gespreek. "
40:6 Die stem van een wat gesegde, "Roep uit!"En ek het gesê, "Wat moet ek roep: Geweld?"" Alle vlees is gras, en al sy glorie is soos 'n blom van die veld.
40:7 Die gras het verdroog, en die blom val af. Vir die Gees van die Here het geblaas daaroor. Waarlik, die mense is soos gras.
40:8 Die gras het verdroog, en die blom val af. Maar die woord van onse Here bly tot in ewigheid. "
40:9 Julle wat Sion evangeliseer, klim 'n hoë berg! Jy wat Jerusalem evangeliseer, hef jou stem op met mag! Hef dit op! Moenie bang wees nie! Sê aan die stede van Juda: "Kyk, jou God!"
40:10 Kyk, die Here God sal kom in krag, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by Hom, en sy werk is voor Hom.
40:11 Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal saam die lammers in sy arm vergader, en hy sal hulle verhef om sy boesem, en hy sal voer die baie jong.
40:12 Wie het die waters met die holte van sy hand, en wat het die hemel met sy palm geweeg? Wie het die massa van die aarde opgeskort met drie vingers, en wat het die berge op 'n balans en die heuwels op 'n skaal geweeg?
40:13 Wie het die Gees van die Here bygestaan? Of wie was sy raadsman gewees en het dinge aan hom geopenbaar?
40:14 Met wie oorleg gepleeg hy? En wat het hom opdrag gegee, en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en lei hom na kennis, en aan die lig gebring die weg van volledige insig om hom te?
40:15 Kyk, die nasies is soos 'n druppel water in 'n emmer, en hulle word beskou as die kleinste graan op 'n balans. Kyk, die eilande is soos 'n klein stof.
40:16 En Libanon sal nie voldoende is om 'n vuur te begin, en sy diere sal nie genoeg wees vir 'n brandoffer wees.
40:17 Al die nasies is in sy oë is asof hulle nie bestaan ​​nie, en hulle word beskou as deur hom asof hulle niks en nietigheid.
40:18 Daarom, aan wie sou jy God vergelyk? Of met watter beeld sou jy hom te vervang?
40:19 Moet die werker gooi 'n standbeeld? Of het die goudsmid gevorm dit met goud, of die silwersmid met plate van silwer?
40:20 Hy het sterk hout gekies wat nie verval. Die ervare ambagsman soek na 'n manier om 'n afgod wat nie verskuif kan word.
40:21 Weet julle nie? Het jy dit nie gehoor nie? Het dit nie bekend gemaak om julle van die begin? Het jy nie verstaan ​​die fondamente van die aarde?
40:22 Hy is die Een wat op die wêreld van die aarde sit, en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy strek die hemel asof hulle niks, en hy sprei dit uit soos 'n tent, om in te woon.
40:23 Hy gebring het diegene wat ondersoek wat geheim is niks. Hy het die regters van die aarde gebring leegheid.
40:24 En beslis, hul steel is nie geplant, of gesaai word nie, nie gewortel in die grond. Hy het hulle skielik geblaas oor hulle, en hulle het verdroog, en 'n warrelwind sal hulle weg soos kaf te dra.
40:25 "En aan wie sou jy my vergelyk of gelyk my?"Sê die Heilige.
40:26 Hef jou oë op 'n hoë, en sien wie hierdie dinge geskep het. Hy lei hul weermag voort deur die aantal, en Hy het hulle almal by die naam noem. As gevolg van die volheid van sy krag en gehardheid en deug, nie een van hulle het oorgebly.
40:27 Hoekom doen jy dit sê, O Jakob, en waarom praat jy op hierdie manier, O Israel? "My manier is weggesteek van die Here, en my oordeel ontsnap kennisgewing deur my God. "
40:28 Weet julle nie, of het jy dit nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, wat die grense van die aarde geskep het. Hy het nie verminder nie, en hy nie sukkel. Dit is ook nie sy wysheid gesoek.
40:29 Dit is hy wat krag gee om die vermoeide, en dit is hy wat die moed en krag verhoog in diegene wat versuim.
40:30 Dienaars sal sukkel en faal, en die jongmanne sal in swakheid val.
40:31 Maar diegene wat hoop in die Here, kry nuwe krag. Hulle sal neem vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie sukkel. Hulle sal loop en nie moeg.

Jesaja 41

41:1 Laat die eilande swyg voor my, en laat die nasies neem nuwe krag. Laat hulle nader, en dan praat. Kom ons doen vir die oordeel saam.
41:2 Wie het opgewek 'n regverdige man uit die ooste, en het hom geroep om hom te volg? Hy sal die nasies te plaas onder sy blik, en hy sal heers oor die konings. Hy self sal hulle laat wees soos stof voor sy swaard, soos kaf wat deur die wind voor sy boog.
41:3 Hy sal hulle agtervolg. Hy sal verbygaan in vrede. Geen spoor sal verskyn nadat sy voete.
41:4 Wat gewerk het en hierdie dinge tot stand gebring, roeping om die geslagte van die begin af? "Dit is ek, die Here! Ek is die eerste en die laaste. "
41:5 Die eilande het dit gesien en was bang. Die einde van die aarde is bedwelm. Hulle het nader gekom en aangekom.
41:6 Elkeen sal help sy naaste en sal sê aan sy broer, "Versterk."
41:7 , Die kopersmid, treffende met die hamer hom aangemoedig wat smee op daardie tydstip, sê, "Dit is gereed vir soldering." En hy het moed dit vas met spykers, sodat dit nie sou wankel nie.
41:8 Maar jy, O Israel, is my kneg, O Jakob, wat Ek uitverkies het, die nageslag van my vriend Abraham.
41:9 Ter wille van hom, Ek het jou geneem uit die uithoeke van die aarde, en Ek het julle geroep uit sy afgeleë plekke. En Ek sê vir julle: "Jy is my kneg. Ek het julle uitverkies, en Ek het julle mag nie afwyk gegooi. "
41:10 Moenie bang wees nie, want Ek is met jou. Moenie wegdraai, want Ek is jou God. Ek het julle versterk, en Ek het julle gehelp, en die regterhand van my net een het jy gehandhaaf.
41:11 Kyk, almal wat teen u te veg sal beskaamd staan ​​en skaam. Hulle sal wees asof hulle nie bestaan ​​nie, en die manne wat jy weerspreek sal vergaan.
41:12 Jy sal hulle soek, en jy sal hulle nie vind nie. Die mans wat rebelleer teen jou sal wees asof hulle nie bestaan ​​nie. En die manne wat teen jou oorlog voer te neem soos iets wat ingeneem is.
41:13 Want Ek is die Here jou God. Ek neem jou deur jou hand, en Ek sê vir julle: Moenie bang wees nie. Ek het jou gehelp.
41:14 Wees nie bevrees nie, O wurm van Jakob, julle wat dood is in Israel. Ek het jou gehelp, sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel.
41:15 Ek het julle gestig soos 'n nuwe wa dors, met getande lemme. Jy sal berge dors en geliefdes hulle. En jy sal draai die heuwels in kaf.
41:16 Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle weg te blaas, en die storm hulle verstrooi sal. En jy sal juig in die Here; jy sal juig in die Heilige van Israel.
41:17 Behoeftiges en die armes soek water is, maar daar is niemand. Hulle tong is deur dors gedroogde. Ek, die Here, sal hulle ag. Ek, die God van Israel, sal hulle nie laat vaar.
41:18 Ek sal riviere oopmaak in die hoë heuwels, en fonteine ​​in die middel van die vlaktes. Ek sal die woestyn om te draai in poele water, en die onbegaanbaar land in strome van water.
41:19 Ek sal die seder plant in 'n verlate plek, met die doring, en die mirt, en die olyfboom. In die woestyn, Ek sal die denne plant, en die olm, en die denneboom saam,
41:20 sodat hulle kan sien en weet, erken en verstaan, saam, dat die hand van die Here dit vermag, en dat die Heilige van Israel dit geskape het.
41:21 Bring jou saak vorentoe, sê die Here. Bring dit hier, As jy iets om te beweer, sê die Koning van Jakob.
41:22 Laat hulle nader en aan te kondig vir ons die dinge wat sal plaasvind. Kondig aan ons die dinge wat voor was. En ons sal ons harte op hulle van toepassing, en ons sal hulle einde weet. En so, openbaar aan ons die dinge wat sal plaasvind.
41:23 Kondig die dinge wat sal plaasvind in die toekoms, en ons sal weet dat julle gode is. Net so, bereik goed of sleg, As jy in staat is om, en laat ons praat van dit en sien dit saam.
41:24 Kyk, jy bestaan ​​uit niks, en jou werk is uit wat nie bestaan ​​nie; Hy wat julle gekies het, is 'n gruwel.
41:25 Ek het opgewek uit die Noorde een, en hy sal kom van die opgang van die son. Hy sal 'n beroep op my naam, en hy sal landdroste om modder te verminder, soos 'n pottebakker die werk met klei.
41:26 Wie het hierdie aangekondig van sy Rising, sodat ons dit kan ken, of van sy begin, sodat ons kan sê, "Jy is net." Daar is niemand wat óf Kondig, of voorspel, of hoor jou woorde.
41:27 Die eerste een sal sê Ek aan Sion: "Kyk, hulle is hier,"En om Jerusalem, "Ek sal 'n evangelis te bied."
41:28 En ek het ', en daar was niemand in enige van hulle te raadpleeg, of wat, toe ek vra, kon 'n woord antwoord.
41:29 Kyk, hulle is almal onregverdige, en hulle werke is leeg. Hulle afgode wind en nietigheid is.

Jesaja 42

42:1 Daar is my Kneg, Ek sal hom te handhaaf, my uitverkorenes, saam met hom my siel is goed bly. Ek het my Gees op Hom gestuur. Hy sal oordeel aan te bied aan die nasies.
42:2 Hy sal nie skreeu, en hy sal nie voortrekkery aan enigiemand te wys; nie sal sy stem in die buiteland gehoor.
42:3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek, en die lamppit wat rook, sal Hy nie blus. Hy sal lei voort oordeel aan waarheid.
42:4 Hy sal nie hartseer of ontsteld, totdat hy stel oordeel op aarde. En die eilande sal sy wet wag.
42:5 So sê die Here my God, wat die hemele geskape en uitgebrei dit, wat die aarde en alles wat spruit daaruit gevorm, wat asem gee aan die mense in dit, en gees aan diegene loop op dit.
42:6 Ek, die Here, het jy geroep in geregtigheid, en ek het jou hand geneem en bewaar jou. En Ek het julle as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies,
42:7 sodat jy die oë van die blinde mag oopmaak, en lei uit die gevangene van opsluiting en diegene wat in duisternis sit uit die huis van aanhouding.
42:8 Ek is die Here; Dit is my Naam. Ek sal my heerlikheid aan geen ander gee, nie my lof aan die gesnede dinge.
42:9 Die dinge wat eerste was, kyk, hulle het aangekom. En ek ook aan te kondig wat nuut is. Voor hierdie dinge ontstaan, Ek sal maak dat julle hoor oor hulle.
42:10 Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sing sy lof van die einde van die aarde, julle wat neerdaal na die see en al sy volheid, die eilande en bewoners daarvan.
42:11 Laat die woestyn en sy stede verhef. Kedar woon in huise. O inwoners van die rots, gee lof! Hulle sal uitroep van die top van die berge.
42:12 Hulle sal heerlikheid gee aan die Here, en hulle sal sy lof in die eilande verkondig.
42:13 Die Here sal uittrek soos 'n held; soos 'n man van stryd, Hy verwek ywer. Hy sal skree en roep uit. Hy sal oorweldig sy vyande.
42:14 Ek het nog altyd stil; Ek het stil; Ek het geduldig. Ek sal praat soos 'n vrou wat geboorte skenk. Ek sal hard asemhaal en eet, alles op een slag.
42:15 Ek sal die berge en die heuwels verwoes, en Ek sal al hulle gras verdor. En Ek sal op sy beurt riviere in die eilande, en Ek sal opdroog die poele water.
42:16 En Ek sal blindes langs 'n pad wat hulle nie ken nie lei. En Ek self sal hulle laat loop langs paaie waarmee hulle vertroud. Ek sal die duisternis te draai in die lig voor hulle, en krom in reguit. Hierdie dinge het Ek vir hulle gedoen. Want Ek het hulle nie laat vaar.
42:17 Hulle is weer omskep. Laat diegene wat vertrou op gesnede afgode grootliks beskaamd staan, vir hulle sê om 'n gesmelte ding, "Jy is ons god."
42:18 Jy wat doof, Hoor! Julle wat blind, draai jou blik en sien!
42:19 Wie is blind, behalwe my kneg? Wie is doof, behalwe die een aan wie ek my boodskappers gestuur? Wie is blind, behalwe die een wat verkoop is? En wie is blind, behalwe die dienaar van die Here?
42:20 Julle wat sien baie dinge, sal jy hulle nie hou? Jy wat oop ore, sal jy nie luister?
42:21 En die Here was bereid om hom te heilig, en om die onderwysing groot, en om hom te verhef.
42:22 Maar hierdie selfde mense beroof en verwoes. Al hulle jeug is 'n strik, en hulle is weggesteek in huise van bevalling. Hulle het slagoffers geword; daar is niemand wat dit kan red. Hulle is geplunder; daar is niemand wat kan sê, "Herstel."
42:23 Wie is daar onder julle wat dit sal hoor, wat nou sal luister en ag slaan op hierdie in die toekoms?
42:24 Wie het oorhandig Jakob in buit, en Israel in verwoesting? Dit is nie die Here self, teen wie ons gesondig het? En hulle was nie bereid om te wandel in sy weë, en hulle het nie geluister na sy wet.
42:25 En so, Hy uitgegooi oor hom die toorn van sy woede en 'n sterk stryd. En hy het hom rondom, en hy het nie besef dit. En hy het hom aan die brand gesteek, en hy het dit nie verstaan ​​nie.

Jesaja 43

43:1 En nou, so sê die Here wat jou geskep, O Jakob, en wat jy gevorm, O Israel: Moenie bang wees nie. Want Ek het jou verlos, en Ek het julle by jou naam geroep. Jy is myne.
43:2 As jy gaan deur die waters, Ek sal met jou wees, en die riviere sal jy dit nie toemaak. As jy deur vuur, jy sal nie verbrand, en die vlamme sal jou nie skroei.
43:3 Want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Verlosser. Ek het Egipte aangebied as jou versoening, Kus en Seba namens jou.
43:4 sedertdien, jy eerbare geword in my oë, en heerlike. Ek het julle liefgehad, en Ek sal die mense aan te bied namens jou, en mense namens jou lewe.
43:5 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou. Ek sal jou nageslag lei uit die Ooste, en Ek sal julle versamel uit die Weste.
43:6 Ek sal sê aan die noorde, "Laat hom,"En aan die Suid-, "Moenie draai hom weg." Bring my seuns van ver af, en my dogters van die einde van die aarde.
43:7 En elkeen wat op my naam noem, Ek geskape het tot my eer. Ek het hom gevorm, en ek het hom gemaak.
43:8 Lei uit die volk wat blind is en oë, wat doof en ore.
43:9 Al die nasies het saam vergader, en die stamme is versamel. Wie onder julle sal aankondig, en wat sal veroorsaak dat ons die dinge wat eerste is om te luister? Laat hulle hul getuies te bied. Laat hulle reg sal laat geskied, en luister, en sê: "Dit is waar."
43:10 Jy is my getuies, sê die Here, en jy is my kneg, wat Ek uitverkies het, sodat jy kan weet, en kan glo in my, en sodat jy kan verstaan ​​dat ek dieselfde. Voor my, daar is geen God geformeer, en agter My sal daar geeneen wees.
43:11 Ek is. Ek is die Here. En daar is geen Heiland buiten My.
43:12 Ek het aangekondig, en ek het gered. Ek het dit veroorsaak het om gehoor te word. En daar was geen vreemdeling onder julle. Jy is my getuies, sê die Here, en Ek is God.
43:13 En van die begin af, Ek is dieselfde. En daar is niemand wat kan red uit my hand. Ek tree, en wie kan dit afwyk?
43:14 So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ter wille van julle, Ek na Babel weggestuur, en skeur al hul bars, teen die Chaldeërs wat eer in hul skepe.
43:15 Ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israel, jou Koning.
43:16 So sê die Here, wat jy 'n pad deur die see en 'n pad deur die spruit van waters het,
43:17 wat gelei het dat die wa en die perd, die kolom van robuuste troepe. Hulle het na mekaar slaap, en hulle sal nie opstaan. Hulle is vergruis soos vlas, en hulle is geblus.
43:18 Jy hoef nie te bel om die verlede omgee, nie ag op wat van ouds.
43:19 Kyk, Ek vervul nuwe dinge. en tans, hulle sal uitspruit. met sekerheid, jy sal hulle weet. Ek sal 'n plek te maak in die woestyn, en riviere in 'n gevoelloos plek.
43:20 Die wilde diere van die veld sal My verheerlik, met die slange en die volstruise. Want Ek het waters gebring aan die woestyn, riviere te ontoeganklik plekke, ten einde te laat drink na my mense, om my uitverkorenes.
43:21 Dit is die mense wat Ek vir My geformeer. Hulle sal my lof praat.
43:22 Maar jy het nie 'n beroep op my, O Jakob, nie het jy gesukkel vir my, O Israel.
43:23 Jy het my nie aangebied om die ram van jou holocaust, en jy het my nie verheerlik met jou slagoffers. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers, of het ek vermoei met wierook.
43:24 Jy het my gekoop geen kalmoes met geld, en jy het my nie dronk met die vet van jou slagoffers. Tog werklik, U My oorlas aangedoen met jou sondes; U My vermoei met jou ongeregtighede.
43:25 Ek is. Ek is die einste een wat weg vee jou ongeregtighede om My ontwil. En Ek sal nie julle oortredings onthou.
43:26 Bel my na vore, en laat ons na die oordeel saam. As jy iets om jouself te regverdig, verduidelik dit.
43:27 Jou eerste vader het gesondig, en jou tolke het my verraai.
43:28 En so, Ek het die heilige leiers besoedel. Ek het oorhandig Jakob te slag, en Israel te laster.

Jesaja 44

44:1 En nou, luister, Jacob, my kneg, en Israel, wat Ek uitverkies het.
44:2 So sê die Here, wat gemaak en gevorm jy, jou Helper van die moederskoot af: Moenie bang wees nie, Jacob, my kneg en my mees regverdige, wat Ek uitverkies het.
44:3 Want Ek sal uitstort waters op die dorsland, en riviere op die droë grond. Ek sal my Gees uitstort op jou nageslag, en my seën op jou voorraad.
44:4 En hulle sal uitspruit tussen die plante, soos wilgerbome langs strome.
44:5 Hierdie een sal sê, "Ek is die Here se,"En dat 'n mens sal homself noem met die naam van Jakob, en nog ander sal met sy hand, "Want die Here,"En hy sal die naam Israel neem.
44:6 So sê die Here, die Koning en Verlosser van Israel, die Here van die leërskare: Ek is die eerste, en Ek is die Laaste, en daar is geen God behalwe vir my.
44:7 Wie is soos Ek? Laat hom uit en kondig dit. En laat hom vir my verduidelik aan die orde van dinge, want dit is Ek wat die ou mense aangestel. Die dinge van die nabye en die verre toekoms, dat hy hulle aan te kondig.
44:8 Moenie bang wees nie, en nie versteur. Van die tyd toe ek veroorsaak dat jy luister, Ek aangekondig dat hy ook. Jy is my getuies. Is daar 'n ander God buiten My, ook 'n Skepper, wat Ek nie bekend?
44:9 Al diegene wat afgode maak is niks, en hul mees geliefde dinge sal hulle nie baat. Dit is hulle getuies, want hulle sien nie, en hulle het nie verstaan, sodat hulle kan skaam wees ondanks.
44:10 Wie het 'n god gevorm of gooi 'n gegote beeld, wat nuttig is vir niks?
44:11 Kyk, almal wat in hierdie deel sal beskaamd staan. Vir hierdie makers is mans. Hulle sal almal bymekaar saam. Hulle sal staan ​​en skrik nie. En hulle sal saam rooi van skaamte word.
44:12 Die outeur van yster het saamgewerk het met sy lêer. Met kole en hamers, Hy het dit gevorm, en hy het gedoen met die krag van sy arm. Hy sal honger en groei flou. Hy sal nie drink water, en hy sal moeg word.
44:13 Die outeur van hout het sy heerser verleng. Hy het dit gevorm met 'n vliegtuig. Hy het dit gedoen met hoeke, en hy het sy draaie stryk. En hy het die beeld van 'n mensgemaakte, 'n oënskynlik mooi man, woning in 'n huis.
44:14 Hy het afgekap seders; Hy het die immergroen eikebome geneem, en die eikeboom wat staan ​​tussen die bome van die bos. Hy het die denneboom geplant, wat die reën het die lewe gehou.
44:15 En dit is wat gebruik word deur die mense vir brandstof. Hy het daaruit en warm maak. En hy het dit aan die brand gesteek en gebakte brood. Maar van die res, Hy het 'n god, en hy geliefd dit. Hy het 'n afgod, en hom gebuig voor dit.
44:16 Deel daarvan, Hy is met vuur verbrand, en met 'n gedeelte daarvan, Hy gaar vleis; Hy gekookte kos en is gevul. En hy is warm, en so het hy gesê: "Ag, Ek is warm. Ek het kyk na die vuur. "
44:17 Maar uit sy oorblywende, Hy het Beeld 'n gesnede vir homself 'n god en. Hy het gebuk gegaan voordat dit, en hy geliefd dit, en hy het gebid tot dit, sê: "Bevry my! Want U is my God. "
44:18 Hulle het nie bekend nie verstaan. Want hulle oë is verduister, sodat hulle nie sien met hul oë en hul hart nie verstaan.
44:19 Hulle dink nie in hulle verstand, nie weet hulle, nie dink hulle om te sê: "Ek het 'n deel daarvan met vuur verbrand word, en ek het brood gebak op sy kole staan. Ek het vlees gaar en ek het geëet. En uit sy oorblywende, moet ek maak 'n afgod? Moet ek kniel voor die stam van 'n boom?"
44:20 Deel daarvan is as. Sy dwase hart aanbid dit. En hy sal sy siel nie bevry, en hy sal nie sê, "Miskien is daar 'n leuen in my regterhand."
44:21 Dink aan hierdie dinge, O Jakob, O Israel. Want jy is my kneg. Ek het jou gevorm. Jy is my kneg, Israel. Moet my nie vergeet nie.
44:22 Ek het weg gevee jou ongeregtighede soos 'n wolk, en julle sondes soos 'n mis. Terug te keer na my, omdat Ek julle verlos.
44:23 Loof, O hemele! Want die Here het getoon genade. Skree met vreugde, O eindig van die aarde! Laat die berge weerklink met lof, met die bos en al sy bome. Want die Here het Jakob verlos, en Israel sal verheerlik.
44:24 So sê die Here, jou Verlosser, en jou Maker van die moederskoot af: Ek is die Here, wat maak alles, wat alleen strek die hemel, wat maak die aarde firma. En daar is niemand met my.
44:25 Ek maak die tekens van die waarsêers nutteloos, en ek draai die sieners tot waansin. Ek draai die wyse agteruit, en maak hulle kennis in dwaasheid.
44:26 Ek slaan die woord van my kneg, en Ek vervul en die voorsegging van my boodskappers. Ek sê vir Jerusalem, "Jy sal bewoon,"En om die stede van Juda, "Jy moet herbou,"En ek sal ophef sy woestyne.
44:27 Ek sê vir die dieptes, " 'N wildernis,"En, "Ek sal opdroog jou riviere."
44:28 Ek sê vir Kores, "Jy is my herder, en jy sal dit alles wat ek wil. "Ek sê vir Jerusalem, "Jy sal daarin gebou,"En aan die Tempel, "Jou fondamente moet gelê."

Jesaja 45

45:1 So sê die Here my gesalf Kores, wie se regterhand Ek hou, sodat ek die nasies kan onderwerp voor sy aangesig, en ek kan die rug van die konings draai, en ek kan die deure oop te maak voor sy aangesig, en sodat die poorte sal nie gesluit bly nie.
45:2 Ek self sal voor jou. En Ek sal verneder die heerlike bokke van die aarde. Ek sal koperdeure verbrysel, en Ek sal breek uitmekaar die ystergrendels.
45:3 En Ek sal julle verborge skatte en die kennis van verborge dinge gee, sodat jy kan weet dat Ek die Here, die God van Israel, wat jou naam noem.
45:4 Ter wille van Jakob, my kneg, en Israel, my uitverkorenes, Ek het julle selfs by jou naam geroep. Ek het julle opgeneem, en jy het My nie geken nie.
45:5 Ek is die Here, en daar is niemand anders. Daar is geen God buiten My. Ek omgord jou, en jy het My nie geken nie.
45:6 So kan diegene wat van die opgang van die son, en diegene wat uit sy omgewing, weet dat daar niemand langs my. Ek is die Here, en daar is geen ander.
45:7 Wat die lig en skep die donker. Ek vrede maak en die skep van 'n ramp. Ek, die Here, al hierdie dinge doen.
45:8 Stuur down dou van bo, O hemele, en laat die wolke reën op die net! Laat die aarde oopgaan, en die lente uit 'n redder! En laat die reg opkom in 'n keer! Ek, die Here, het hom geskep.
45:9 Wee hom wat weerspreek sy Maker, 'n blote skerf van 'n erdepot! Moet die klei sê aan die pottebakker, "Wat doen jy?"of, "Jou werk is nie gemaak deur jou hande?"
45:10 Wee hom wat sê aan sy vader, "Hoekom het jy swanger?"Of 'n vrou, "Hoekom het jy geboorte skenk?"
45:11 So sê die Here, die Heilige van Israel, sy Maker: Wil jy my vraag oor die toekoms, vertrou my seuns, en beveel my met betrekking tot die werk van my hande?
45:12 Ek het die aarde, en Ek die mens daarop geskape. My hand die hemel uitgespan, en ek het al hulle leërskare bevel.
45:13 Ek het hom verwek na geregtigheid, en Ek sal rig al sy weë. Hy self sal my stad bou en my ballinge loslaat, maar nie vir 'n losprys of geskenke, sê die Here, die God van die leërskare.
45:14 So sê die Here: Die opbrings van Egipte, en die saketransaksies van Ethiopië, en die Sabeërs, manne van hoë gestalte, sal slaag om jou en sal joune wees. Hulle sal loop agter jou. Hulle sal 'n reis, gebind in ysters. En hulle sal julle aanbid en petisie jy: "In jou alleen is God, en daar is geen God behalwe vir jou.
45:15 Waarlik, jy is 'n versteekte God, die God van Israel, die Verlosser. "
45:16 Hulle is almal in die skande gekom en moet skaam wees! Hierdie vervaardigers van foute het saam vertrek in verwarring!
45:17 Israel is gered in die Here deur 'n ewige verlossing. Jy sal nooit beskaam word nie, en jy sal nie beskaamd staan ​​nie, selfs tot in alle ewigheid.
45:18 Want so sê die Here, wat die hemele geskape, God self wat die aarde geformeer en dit gemaak, die heel Molder dit. Hy het dit nie geskape om geen doel. Hy gevorm sodat dit sou bewoon. Ek is die Here, en daar is geen ander.
45:19 Ek het nie in die geheim gespreek, in 'n donker plek van die aarde. Ek het nie gesê dat die nageslag van Jakob, "Soek My tevergeefs nie." Ek is die Here, wat geregtigheid spreek, wat kondig wat reg is.
45:20 Kom bymekaar, en benadering, en kom almal nader, julle wat gered onder die heidene. Hulle gebrek aan kennis, wat tel die hout van hul beeldhouwerk, en wie petisie 'n god nie in staat om te red.
45:21 Kondig dit, en benadering, en raadpleeg saam. Wie het veroorsaak dit van die begin af gehoor te word, en wat dit voorspel van daardie tyd? Is dit nie Ek, die Here? En is daar 'n paar ander god langs my? Ek is 'n regverdige God wat red, en daar is niemand behalwe my.
45:22 Alle eindes van die aarde, omgeskakel word na my, en jy sal gered word. Want Ek is God, en daar is geen ander.
45:23 Ek het by Myself gesweer. Die Woord van geregtigheid sal voortgaan uit my mond, en dit sal nie terug te draai.
45:24 Vir elke knie sal buig my, en elke tong sal sweer dit.
45:25 Daarom, Hy sal sê, "In die Here is my regters en my heerskappy." Hulle sal na hom toe gaan. En almal wat teen hom te veg sal beskaamd staan.
45:26 In die Here, al die kinders van Israel sal geregverdig word en geprys.

Jesaja 46

46:1 Bel is gebreek. Nebo is vergruis. Hulle afgode is geplaas op diere en vee, jou swaar pakke saam wat swaar, tot uitputting.
46:2 Hulle is gesmelt, of met Hom saamgegroei verpletter. Hulle was nie in staat om die een wat hulle gedra red, en hulle lewe sal in ballingskap gaan.
46:3 Luister vir my, huis van Jakob, die hele oorblyfsel van die huis van Israel, wat uitgevoer word in my boesem, wat gebore is uit my skoot.
46:4 Selfs tot die ouderdom, Ek is dieselfde. En selfs met jou grys hare, Ek sal jou dra. Ek het julle gemaak, en Ek sal jou onderhou. Ek sal jou dra, en Ek sal julle verlos.
46:5 Aan wie sou jy my vergelyk, of gelyk my, of vergelyk my, of oorweeg my soortgelyk te wees?
46:6 Jy neem goud uit 'n sak, en jy weeg silwer op 'n skaal, ten einde 'n goudsmid huur om 'n god te maak. En hulle kniel en aanbid.
46:7 Hulle dra hom op die skouer, hom ondersteun, en hulle het hom op sy plek. En hy sal stilstaan ​​en sal nie beweeg van sy plek. Maar selfs wanneer hulle sal uitroep om hom, Hy sal nie hoor. Hy sal hulle nie red van verdrukking.
46:8 Onthou dit, en beskaamd staan. terugkeer, o afvalliges, om die hart.
46:9 Onthou die afgelope eeue. Want Ek is God, en daar is geen ander god. Daar is niemand soos ek.
46:10 Van die begin af, Ek kondig die laaste dinge, en van die begin af, die dinge wat nog nie gedoen het nie, sê: My plan sal staan ​​vas, en my hele wil sal geskied,.
46:11 Ek noem 'n voël uit die ooste, en uit 'n ver land, die man van my wil. En Ek het dit gesê, en Ek sal dit uit te voer. Ek geskape, en ek sal optree.
46:12 Hoor my, julle wat hard van hart, wat ver van geregtigheid!
46:13 Ek het my geregtigheid ingebring naby. Dit sal nie ver weg wees, en my heil sal nie vertraag word. Ek gee heil in Sion te verleen, en my eer in Israel.

Jesaja 47

47:1 neerdaal, sit in die stof, Jonkvrou, dogter van Babel! Sit op die grond. Daar is geen troon vir die dogter van die Chaldeërs. Want jy sal nie meer delikate en sag genoem.
47:2 Neem 'n meulsteen en maal meel. Ontbloot jou skande, gebaar jou skouer, openbaar jou bene, oor die strome.
47:3 Jou skande geopenbaar word, en jou skande gesien word. Ek sal wraak te neem, en niemand sal my kan weerstaan.
47:4 ons Verlosser, die Here van die leërskare is sy Naam, die Heilige van Israel.
47:5 Sit doodstil, en tree in duisternis, O dogter van die Chaldeërs! Want jy sal nie langer die dame van koninkryke genoem.
47:6 Ek was kwaad vir my volk. Ek het my erfdeel ontheilig, en Ek het hulle in julle hand. Jy het nie barmhartigheid bewys aan hulle. Jy het aansienlik toegeneem die las van jou juk op die ouderlinge.
47:7 En jy het gesê: "Ek sal 'n dame vir ewig wees." Jy het nie hierdie dinge laat sit op jou hart, en jy het nie gedink jou einde.
47:8 En nou, hoor hierdie dinge, julle wat delikaat en vertrou, wat in jou hart sê: "Ek is, en daar is niemand groter as my. Ek sal nie as weduwee sit, en Ek sal nie onvrugbaarheid weet. "
47:9 Hierdie twee dinge sal skielik oorweldig jy in een dag: onvrugbaarheid en weduweeskap. Alles sal jy oorweldig, as gevolg van die menigte van jou towerye en as gevolg van die groot wreedheid van jou besweringe.
47:10 En jy het vertrou op jou boosheid, en U het gesê: "Daar is niemand wat my sien." Jou wysheid en jou kennis, hierdie het jou bedrieg. En jy het in jou hart gesê: "Ek is, en buiten My is daar geen ander nie. "
47:11 Kwaad sal jy oorweldig, en jy sal van sy Rising nie agterkom. En rampspoed sal met geweld val oor jou, en jy sal nie in staat wees om dit te voorkom. Jy sal skielik oorweldig deur 'n ellende soos jy nog nooit geken.
47:12 Staan met jou inkantasies, en met die menigte van jou towerye, in waarmee jy jou vermoei het van jou jeug, asof een of ander manier dit wat jy kan voordeel trek, of asof dit in staat was om jou sterker te maak.
47:13 Jy het gefaal in die menigte van jou planne! Laat die sieners staan ​​en jou te red, diegene wat die sterre oorweeg, en uitzoeken die maande, sodat van hierdie hulle kan verkondig aan julle die dinge wat gaan kom.
47:14 Kyk, hulle het geword soos stoppels. Vuur het hulle verteer. Hulle sal hulleself nie vry van die mag van die vlamme. Dit is nie kole waardeur hulle kan warm, of is dit 'n vuur wat hulle langs kan sit.
47:15 So het al hierdie dinge, waarin jy met moeite verrig, raak aan jou. Jou handelaars van jou jeug, elkeen het gefouteer in sy eie manier. Daar is niemand wat jy kan red.

Jesaja 48

48:1 Luister na hierdie dinge, O huis van Jakob, julle wat julleself noem met die naam van Israel, en wat uitgegaan het van die waters van Juda. Jy sweer by die Naam van die Here en jy noem die God van Israel omgee, maar nie in waarheid, en nie in geregtigheid.
48:2 Want hulle is geroep uit die heilige stad, en hulle is gegrond op die God van Israel. Die HERE van die leërskare is sy Naam.
48:3 Van toe af het, Ek het aangekondig dat die dinge wat tevore was. En hulle het uitgegaan uit my mond, en Ek het hulle laat hoor. Ek het gehandel hierdie dinge skielik, en hulle was vervul.
48:4 Want Ek het geweet dat jy hardkoppig is, en dat jou hals is soos 'n ystersening, en dat jou voorkop is soos koper.
48:5 Van toe af het, Ek voorspel tot jy. Voor hierdie dinge gebeur, Ek aan die lig gebring dat hulle jou, sodat jy sê: "My afgode hierdie dinge tot stand gebring, en my gesnede en 'n gegote beeld het dit beveel nie. "
48:6 Sien al die dinge wat jy gehoor het. Maar jy was die een wat hulle aangekondig? Van toe af het, Ek veroorsaak jy om te hoor oor nuwe dinge, en jy weet nie hoe dit bewaar.
48:7 Nou is hulle geskape, en nie in daardie tyd. En selfs voor vandag, jy het dit nie gehoor van hulle; anders, jy kan sê, "Kyk, Ek het geweet hulle. "
48:8 Jy het nie gehoor, nie bekend, nie was jou ore oop in daardie tyd. Want Ek het geweet dat jy baie sal oortree, en so het ek genoem jy 'n oortreder van die moederskoot af.
48:9 Ter wille van my naam, Ek sal die gesig van my grimmigheid ver weg te neem. En ter wille van my lof, Ek sal jou in toom te hou, sodat jy vergaan.
48:10 Kyk, Ek het jou gelouter, maar nie soos silwer. Ek het julle uitverkies vir die oond van armoede.
48:11 Vir my onthalwe, om My ontwil, ek sal dit doen, sodat ek nie kan belaster. Want ek my eer nie sal gee om 'n ander.
48:12 Luister vir my, O Jakob, en Israel wat Ek bel. Ek is dieselfde, Ek is die eerste, en Ek is die Laaste.
48:13 ook, my hand het die aarde gegrond, en my regterhand het die hemele gemeet. Ek sal hulle bel, en hulle sal saamstaan.
48:14 Bymekaar kom, als van jou, en luister. Wie onder hulle het hierdie dinge aangekondig? Die Here het hom liefgehad; Hy sal sy wil te doen met Babilon, en sy arm oor die Chaldeërs.
48:15 Ek is, Ek het gepraat, en ek het hom geroep. Ek het hom na vore gelei, en sy manier het reguit gewees.
48:16 Nader tot my, en luister na hierdie. Van die begin af, Ek het nie in die geheim gespreek. Van die tyd voor dit gebeur, ek was daar. En nou, die Here God het my gestuur, en sy Gees.
48:17 So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die Here, jou God, wat leer jy positiewe dinge, wat lei jou in die pad wat jy loop.
48:18 As jy net aandag betaal het om my gebooie! Sou jou vrede gewees soos 'n rivier gewees, en jou geregtigheid sal soos die golwe van die see gewees,
48:19 en jou nageslag sal wees soos die sand gewees, en die voorraad van jou heupe sou soos sy klippe gewees. Sy naam sou nie oorlede, nie sou dit gewees het gedra weg voor my aangesig.
48:20 Gaan weg uit Babel! Vlug weg van die Chaldeërs! Kondig dit met 'n stem van gejubel. Veroorsaak dat dit te laat hoor, en dra dit selfs tot in die uithoeke van die aarde. sê: "Die Here het sy kneg Jakob verlos."
48:21 Hulle het nie dors in die woestyn, wanneer Hy het hulle uitgelei. Hy geproduseer water uit die rots vir hulle. Vir verdeel hy die rots, en die waters gevloei uit.
48:22 "Daar is geen vrede vir die goddelose,"Sê die Here.

Jesaja 49

49:1 Gee aandag, jy eilande, en luister aandagtig, jy ver weg volke. Die Here het my geroep van die moederskoot af; van die skoot van my moeder, Hy het gedink aan my naam is.
49:2 En hy het my mond soos 'n skerp swaard aangestel. In die skaduwee van sy hand, Hy het my beskerm. En hy het my aangestel as 'n uitverkore pyl. In sy pylkoker, Hy het my weggesteek.
49:3 En hy het vir my gesê:: "Jy is my kneg, Israel. Want in jou, Ek sal heerlikheid. "
49:4 En ek het gesê: "Ek het gewerk in die rigting van leegheid. Ek het my krag verbruik sonder doel en vergeefs. Daarom, my reg by die Here, en my werk is met my God. "
49:5 En nou, sê die Here, wat My van die moederskoot as sy dienaar, sodat ek terug kan bring Jakob vir hom, vir Israel sal nie bymekaar is nie;, maar ek is verheerlik in die oë van die Here en my God is my sterkte,
49:6 en so het hy gesê: "Dit is nie genoeg dat jy my dienaar moet wees ten einde te rig die stamme van Jakob, en so tot op die bodem van Israel omskep. Kyk, Ek het julle aangebied as 'n lig vir die nasies, sodat jy my heil mag wees, selfs na die verste streke van die aarde. "
49:7 So sê die Here, die Verlosser van Israel, sy Heilige, 'n veragtelike siel, om 'n afskuwelike nasie, om die dienaar van die here: Die konings sal sien, en die vorste sal opstaan, en hulle sal aanbid, as gevolg van die Here. Want Hy is getrou, en hy is die Heilige van Israel, wat jy gekies het.
49:8 So sê die Here: In 'n aangename tyd, Ek het julle gehoor, en in die dag van heil, Ek het jou gehelp. En Ek het julle bewaar, en Ek het julle as 'n verbond van die volk, sodat jy sou verhef die aarde, en besit die verspreide erflatings,
49:9 sodat jy sou sê aan diegene wat gebind, "Gaan voort!"En aan diegene wat in die duisternis, "Vrygestel word!"Hulle sal daarop wei langs die paaie, en hulle weivelde sal wees in elke oop plek.
49:10 Hulle sal nie honger of dors, nie sal die hitte van die son af op hulle. Vir die een wat jammer neem op hulle sal hulle regeer, en hy sal hulle gee om te drink uit die waterfonteine.
49:11 En Ek sal al my berge tot 'in 'n pad, en oor my paaie sal verhoog word.
49:12 Kyk, sommige sal kom van ver af, en kyk, ander uit die noorde en van die see, en nog ander uit die land van die suide.
49:13 Loof, O hemele! en juig, O aarde! Laat die berge loof met gejubel! Want die HERE het sy volk getroos, en hy sal jammer te neem op sy arm kinders.
49:14 En Sion sê:: "Die Here het my verlaat, en die Here het my vergeet. "
49:15 Kan 'n vrou vergeet haar baba, sodat dit nie jammer te neem op die kind van haar skoot? Maar selfs al sou sy vergeet, nog sal ek julle nooit vergeet nie.
49:16 Kyk, Ek het julle gegraveer op my hande. Jou mure is altyd voor my oë.
49:17 Jou boumeesters het aangekom. Diegene wat jy sou afbreek en jou vernietig, hulle vertrek vanaf jou.
49:18 Hef jou oë rondom, En kyk: al hierdie is bymekaargekom; hulle na jou gekom het. As Ek leef, sê die Here, jy sal hom beklee met al hierdie dinge, asof met 'n ornament. En soos 'n bruid, jy sal hierdie dinge al draai rondom jou.
49:19 Vir jou woestyne, en jou eensame plekke, en die land van julle ondergang sal nou te klein wees, as gevolg van al die inwoners. En diegene wat jy verteer sal ver weg gejaag.
49:20 Selfs die kinders van jou onvrugbaarheid sal voor jou ore sê: "Hierdie plek is te nou vir my. Maak my 'n ruim plek om in te woon. "
49:21 En jy sal in jou hart sê: "Wie het hulle swanger? Ek was onvrugbaar en nie in staat is om geboorte te gee. Ek is weggeneem en gevange gehou. En so, wat hulle opgewek het? Ek was haweloos en alleen. En so, waar hulle was?"
49:22 So sê die Here my God: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies, en Ek sal my teken verhef voor die mense. En hulle sal jou seuns dra in hul arms, en hulle sal julle dogters dra op hul skouers.
49:23 En konings sal jou oppassers, en koninginne sal wees jou kinderoppassers. Hulle sal julle ontsien met hul aangesig na die aarde, en hulle sal die stof lek by jou voete. En jy sal weet dat Ek die Here. Vir diegene wat op Hom hoop sal nooit beskaam word nie.
49:24 Kan buit afgeneem word die sterk? Of is iets as gevangenes weggevoer deur die kragtige staat om gered te word?
49:25 Want so sê die Here: Sekerlik, Ja, die gevangenes sal weggeneem word uit die sterk, selfs wat geneem is deur die kragtige, sal gered word. En werklik, Ek sal oordeel diegene wat jy geoordeel, en Ek sal jou kinders red.
49:26 En Ek sal jou vyande te voed hul eie vlees. En hulle sal dronk word van hulle bloed, as met nuwe wyn. En alle vlees sal weet dat Ek die Here, wat spaar jou, en jou Verlosser, die Magtige van Jakob.

Jesaja 50

50:1 So sê die Here: Wat is hierdie skeibrief vir jou ma, waardeur ek haar het die hand gewys? Of wat is my skuldeiser, aan wie Ek julle verkoop? Kyk, jy verkoop deur jou ongeregtighede, en ek het jou ma ontslaan vir jou kwaad.
50:2 Want ek aangekom, en daar was geen mens. Ek roep, en daar was niemand wat sal hoor. Het my hand verkort en klein geword, sodat ek nie in staat om dit te gebruik? Of is daar geen krag in my te red? Kyk, deur my dreiging maak, Ek sal die see te maak na 'n verlate. Ek sal riviere verander in 'n dor land. Die vis sal vrot vir 'n gebrek aan water en sal sterf van dors.
50:3 Ek sal die hemel in die duisternis beklee, en Ek sal maak dat 'n roukleed bedek.
50:4 Die Here het vir my 'n geleer tong gegee, sodat ek sal weet hoe om te handhaaf met 'n woord, een wat verswak. Hy kom in die oggend, Hy styg tot my oor in die oggend, sodat ek Hom kan ag soos 'n onderwyser.
50:5 Die Here God het my oor geopen. En ek hom nie weerspreek. Ek het nie agteruitgewyk.
50:6 Ek het my liggaam gegee word aan diegene wat my tref, en my wange vir die wat hulle uitgeruk. Ek het nie afgeweer my gesig van diegene wat my tereggewys het en wat op my spoeg.
50:7 Die HERE Here is my helper. Daarom, Ek het nie in die skande. Daarom, Ek het my aangesig soos 'n baie hard rock, en ek weet dat ek nie sal beskaamd.
50:8 Hy wat my regverdig is naby. Wie sal teen my praat? Kom ons staan ​​saam. Wie is my teëparty? Laat hy my nader.
50:9 Kyk, die Here God is my helper. Wie is die een wat my sou veroordeel? Kyk, hulle sal almal gedra weg soos 'n kleed; die mot sal hulle verteer.
50:10 Wie is daar onder julle wat die HERE vrees? Wie hoor die stem van sy Kneg? Wie het in duisternis wandel,, en daar is geen lig in hom? Laat hom hoop in die naam van die Here, en laat hom steun op sy God.
50:11 Kyk, julle almal wat 'n vuur aansteek, toegedraai in vlamme: wandel in die vlam van julle vuur en in die vlamme wat jy aangesteek. Dit is gedoen om jou deur my hand. Jy sal slaap in angs.

Jesaja 51

51:1 Luister vir my, julle wat volg wat regverdig en wat die Here soek. Aandag te gee aan die rots waaruit julle gekap is, en om die mure van die put waaruit julle gegrawe.
51:2 Aandag te gee aan Abraham, jou pa, en om Sarah, , wat julle gebaar. Want Ek het hom alleen, en ek het hom geseën, en Ek vermenigvuldig hom.
51:3 Daarom, die Here sal troos Zion, en hy sal al sy ruïnes troos. En hy sal sy wildernis omskep in 'n plek van genot, en maak sy woestyn in 'n tuin van die Here. Vreugde en gejuig sal gevind word in haar, danksegging en 'n stem van lof.
51:4 Aandag te gee aan my, my mense, en luister na my, my stamme. Want 'n wet sal van My uitgaan, en my oordeel sal rus as 'n lig vir die nasies.
51:5 My net een is naby. My Verlosser het uitgegaan. En my arms sal die volke oordeel. Die eilande sal hoop in my, en hulle sal geduldig wag vir my arm.
51:6 Hef jou oë op na die hemel, en kyk af na die aarde hieronder. Want die hemel sal soos rook verdwyn, en die aarde sal weg gedra soos 'n kleed, en sy inwoners sal verbygaan net so. Maar my heil sal vir ewig wees, en my geregtigheid sal nie dof brand.
51:7 Luister vir my, julle wat weet wat is net, my mense wat my wet in hulle harte. Moenie bang wees nie van skande onder die mense wees, en nie hul lastertaal vrees.
51:8 Vir die wurm hulle soos 'n kledingstuk sal verteer, en die mot sal hulle verteer soos wol. Maar my heil sal vir ewig wees, en my geregtigheid sal wees van geslag tot geslag.
51:9 Staan op, Staan op! Beklee jouself in krag, O arm van die Here! Opstaan ​​as in die dae van ouds, as in geslagte lank verby. Het jy nie getref die arrogante een wat die seemonster deurboor?
51:10 Het jy nie opdroog die see, die waters van die groot afgrond, en draai die dieptes van die see in 'n pad, sodat die oorgelewer dit kon oorsteek?
51:11 En nou, diegene wat verlos deur die Here sal terugkeer. En hulle sal kom in Zion, loof. En ewige vreugde sal op hulle hoof. Hulle sal in die hande van vreugde en gejuig neem. Angs en droefheid sal miskien vlug.
51:12 Dit is ek, Ek self, wat jy sal troos. Wie is jy, dat jy bevrees van 'n sterflike mens sou wees, en van 'n mensekind, wat sal verwelk soos die gras?
51:13 En het jy vergeet die HERE, jou Maker, wat die hemel uitgebrei, en wat die aarde gegrond? En was jy in konstante vrees, die hele dag lank, by die gesig van sy woede, van die een wat jy ellendig en wat voorberei het om julle te vernietig? Waar is die grimmigheid van die verdrukker nou?
51:14 Die bevordering van vinnig, Hy sal kom om geopenbaar te word, en hy sal nie doodslaan nie aan uiterste vernietiging, nie sal sy brood sal nie ontbreek.
51:15 Maar Ek is die Here, jou God, wat verwek die see, en wat maak die golwe swel. Die HERE van die leërskare is my naam.
51:16 Ek het my woorde in jou mond geplaas, en Ek het julle beskerm in die skaduwee van my hand, sodat jy kan plant die hemel, en gevind dat die aarde, en sodat jy kan sê Ek aan Sion, "Jy is my volk."
51:17 Oplig, Oplig! Staan, O Jerusalem! jy gedrink, uit die hand van die Here, die beker van sy toorn. jy gedrink, selfs tot op die bodem van die beker van diepe slaap. En jy is gegee om te drink, al die pad tot op die bodem.
51:18 Daar is niemand wat haar kan handhaaf, uit al die seuns wat sy het swanger geword. En daar is niemand wat haar sou neem deur die hand, uit al die seuns wat sy grootgemaak het.
51:19 Daar is twee dinge wat met jou gebeur het. Wie sal hartseer oor jou? Daar is verwoesting en vernietiging, en hongersnood en die swaard. Wie sal jy troos?
51:20 Jou seuns is weggestoot, weg. Hulle het gaan slaap by die hoof van al die paaie, en hulle is vasgevang soos 'n gemsbok. Hulle is gevul met die toorn van die Here, deur die dreiging van jou God.
51:21 Daarom, luister na hierdie, O arme kindertjies, en jy wat dronk gewees, maar nie deur wyn.
51:22 So sê jou Here, die Here, en jou God, wat sal veg namens sy mense: Kyk, Ek het die beker van diepe slaap uit jou hand. Jy sal nie meer drink van die onderkant van die beker van my toorn.
51:23 En Ek sal dit in die hand van hulle wat jy het verneder, en wat julle gesê het jou siel: "Buig af, sodat ons verby. "Toe jy jou liggaam geplaas op die grond, as 'n pad vir hulle laat deurgaan.

Jesaja 52

52:1 Staan op, Staan op! Beklee jouself in krag, O Sion! Sit op die klere van jou glorie, O Jerusalem, die stad van die Heilige! Vir die onbesnedene of onreine sal nie meer in jou midde deurtrek.
52:2 Skud jou los uit die stof! Staan op en laat regop sit, O Jerusalem! Los die kettings van jou nek, O gevangene, dogter van Sion!
52:3 Want so sê die Here: Jy is verkoop vir niks, en jy sal ook sonder geld gelos.
52:4 Want so sê die Here HERE: My mense neergedaal het na Egipte, in die begin, ten einde daar as vreemdeling te vertoef. Maar die Assiriese hulle verdruk, sonder enige oorsaak glad.
52:5 En nou, wat oorbly vir my hier, sê die Here? Want my volk het weggeneem sonder oorsaak. Hulle here behandel hulle onregverdig, sê die Here. En my naam word voortdurend gelaster heeldag.
52:6 As gevolg van hierdie, My volk sal my Naam leer ken, in dié dag. Want dit is Ek self wat praat. Kyk, ek is hier.
52:7 Hoe lieflik is op die berge die voete van die engel en die prediker van vrede! Die aankondiging van 'n goeie en evangelie van vrede verkondig, hulle sê vir Sion, "Jou God sal regeer!"
52:8 Dit is die stem van jou wagte. Hulle het hulle stem verhef. Hulle sal saam loof. Want hulle sal sien oog tot oog, wanneer die Here vat Zion.
52:9 Verheug jou en jubel saam, O woestyne van Jerusalem! Want die HERE het sy volk getroos. Hy het Jerusalem verlos.
52:10 Die Here het sy heilige arm ontbloot voorberei, voor die oë van al die nasies. En al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God.
52:11 vertrek, vertrek, hier uitkom! Moet nie bereid is om aan te raak wat besoedel wees. Gaan uit haar midde! gereinig, julle wat die voorwerpe van die Here dra.
52:12 Vir u nie uitgaan in 'n oproer, nie sal jy vlug te neem in 'n haas. Want die HERE sal jou voorafgaan, en die God van Israel julle versamel.
52:13 Kyk, my kneg sal verstaan; Hy sal verhoog word en verhef, en hy sal baie verhewe wees.
52:14 Net soos hulle bedwelm oor jou, so sal sy aangesig nie sonder heerlikheid onder die mense, en sy voorkoms, onder die mensekinders.
52:15 Hy sal baie nasies sprinkel; konings sal hulle mond toe te maak ter wille van hom. En diegene aan wie hy was nie beskryf, het gesien. En diegene wat nie gehoor het nie, oorweeg.

Jesaja 53

53:1 Wie het ons prediking geglo? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
53:2 En hy sal opstaan ​​soos 'n loot voor sy aangesig, en soos 'n wortel uit die dorsland. Daar is geen mooi of statige voorkoms in hom. Vir ons na hom, en daar was geen aspek, sodanig dat ons hom sou begeer.
53:3 Hy was verag en die geringste onder die mense, 'n man van smarte wat swakheid weet. En sy gelaatskleur het aan verborge en geminag. As gevolg van hierdie, ons het Hom nie geag.
53:4 Waarlik, Hy het weg van ons swakhede geneem, en hy self het ons smarte gedra. En ons het gedink van hom asof hy 'n melaatse, of asof hy is getref deur God en verneder.
53:5 Alhoewel hy self gewond as gevolg van ons ongeregtighede. Hy was gekneus as gevolg van ons boosheid. Die dissipline vir ons die vrede aanbring, was op Hom. En deur sy wonde, vir ons genesing gekom.
53:6 Ons het al gedwaal soos skape; elkeen het nuuskierig nader sy eie manier. En die Here het al ons ongeregtigheid geplaas op hom.
53:7 Hy is geoffer, want dit was sy eie wil. En hy het nie sy mond oop te maak. Hy sal gelei word soos 'n skaap na die slagplek. En hy sal stom soos 'n lam voor sy skeerder wees. Want hy sal sy mond nie oopmaak.
53:8 Hy het moedig geword van angs en oordeel. Wie sal sy lewe beskryf? Want hy is afgesny van die land van die lewendes. As gevolg van die boosheid van my volk, Ek het hom getref.
53:9 En hy sal 'n plek met die oortreders vir sy begrafnis, en by 'n ryke vir sy dood, alhoewel hy geen onreg gedoen het, nie was bedrog in sy mond.
53:10 Maar dit was die wil van die Here aan hom vermorsel met swakheid. As hy lê sy lewe as gevolg van die sonde, Hy sal die nageslag met 'n lang lewe te sien, en die wil van die Here sal gelei word deur sy hand.
53:11 Omdat sy siel het gearbei, Hy sal dit sien en versadig word. Deur sy kennis, my net dienaar sal homself baie regverdig, en hy sal hom hul ongeregtighede dra.
53:12 Daarom, Ek sal toeken om vir hom 'n groot aantal. En hy sal die buit van die sterk verdeel. Want hy het oorhandig sy lewe tot die dood, en hy is na bewering onder misdadigers. En hy het die sondes van baie geneem, en hy het gebid vir die oortreders.

Jesaja 54

54:1 Loof, julle wat dor en nie in staat is om swanger te raak. Sing lof en juig ter ere, julle wat nie geboorte gegee het. Vir baie is die kinders van die eensame, meer so as van haar wat 'n man, sê die Here.
54:2 Maak die plek van jou tent en uit te brei die velle van jou tente, kwis tige hand. Verleng jou toue, en slaan jou penne styf.
54:3 Want jy sal uit te brei na regs en na links. En jou nageslag sal nasies in besit, en julle sal woon die verwoeste stede.
54:4 Moenie bang wees nie! Vir jou nie sal beskaamd staan, en jy sal nie bloos. En jy sal nie beskaamd staan ​​nie, omdat jy die verwarring van jou jeug sal vergeet, en julle hoef nie langer te onthou die skande van jou weduweeskap.
54:5 Vir die Een wat jou gemaak het, sal oor jou heers. Die HERE van die leërskare is sy Naam. En jou Verlosser, die Heilige van Israel, sal genoem word die God van die hele aarde.
54:6 Want die HERE het julle geroep, soos 'n verlate vrou en rou in gees, en soos 'n vrou verwerp in haar jeug, gesê jou God.
54:7 Vir 'n kort oomblik, Ek het jou verlaat, en met 'n groot ontferming, Ek sal julle versamel.
54:8 In 'n oomblik van woede, Ek het my aangesig vir julle verberg, vir 'n kort rukkie. Maar met ewige goedertierenheid, Ek het jammer geneem op jou, gesê jou Verlosser, die Here.
54:9 Vir my, dit is net soos in die dae van Noag, aan wie ek gesweer dat Ek nie meer bring in die waters van Noag oor die aarde. So het Ek gesweer nie kwaad vir jou wees, en nie aan jou nie rekenskap vorder.
54:10 Vir die berge sal verhuis, en die heuwels sal bewe. Maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk, en die verbond van my vrede sal nie wankel, sê die Here, wat hom ontferm oor jou.
54:11 O arme kindertjies, skud deur die storm, weg van enige troos! Kyk, Ek lê jou stene in orde, en Ek sal jou fondament in saffiere lê,
54:12 en Ek sal jou mure te maak van Jasper, en jou poorte van gebeeldhouwde klippe, en jou hele grondgebied uit wenslik klippe.
54:13 Al jou kinders sal geleer word deur die Here. En 'n groot sal die vrede van jou kinders wees.
54:14 En jy sal gestig in geregtigheid. Gaan weg ver van verdrukking, want jy sal nie bang wees nie. En wyk af van terreur, want dit sal jou nie nader.
54:15 Kyk, Geen vreemde inwoner sal aankom, wat was nie saam met my, 'n sekere nuwe aankomeling sal bygestaan ​​word om jou.
54:16 Kyk, Ek het die smid wat aanhangers die kole van die vuur en 'n voorwerp produseer deur sy werk, en ek het die doodslag begaan het wat vernietig geskep.
54:17 Geen voorwerp wat gevorm is om te gebruik teen jou sal slaag. En elke tong wat jou teenstaan ​​in die gereg, jy sal oordeel. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en dit is hulle reg met my, sê die Here.

Jesaja 55

55:1 Almal wat dors, kom na die waters. En jy wat geen geld: haas, koop en eet. benadering, koop wyn en melk, sonder geld en sonder ruil.
55:2 Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en bestee julle arbeid vir wat nie kan versadig? Luister baie aandagtig na my, en eet die goeie, en dan jou siel sal bly wees deur 'n volle maat.
55:3 Neig julle oor en kom aan na my. luister, en jou siel sal lewe. En Ek sal 'n ewige verbond met jou maak, deur die getroue genadebewyse van Dawid.
55:4 Kyk, Ek het hom as 'n getuie van die volke, as 'n bevelvoerder en instrukteur vir die nasies.
55:5 Kyk, jy sal 'n beroep op 'n nasie wat jy nie geweet het. En nasies wat jou nie geken het nie, sal gou na jou, as gevolg van die Here jou God, die Heilige van Israel. Want hy jou heerlik.
55:6 Soek die Here, terwyl hy in staat is om te vind. Roep Hom aan, terwyl Hy naby is.
55:7 Laat die goddelose mens sy weg verlaat, en die slegte mense sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here, en hy sal jammer neem op hom, en tot onse God, want hy is 'n groot in vergifnis.
55:8 Want my gedagtes is nie julle gedagtes, en julle weë is nie my weë, sê die Here.
55:9 Want soos die hemel bo die aarde hul verhef, so ook is my weë verhewe bo jou maniere, en my gedagtes bo julle gedagtes.
55:10 En op dieselfde wyse as reën en sneeu van die hemel neerdaal, en nie meer daar om terug te keer, maar geniet die aarde, en water dit, en laat dit bloei en aan saad verskaf aan die saaier en brood aan die hongeriges,
55:11 so ook sal my woord wees, wat sal uitgaan uit my mond. Dit sal nie leeg na My terugkeer, maar dit sal doen wat Ek sal, en dit sal voorspoedig wees in die take waarvoor Ek dit gestuur het.
55:12 Want julle sal uitgaan verbly, en jy sal vorentoe gelei in vrede. Die berge en die heuwels wil psalmsing tot eer voor jy, en al die bome van die platteland sal hande klap.
55:13 In die plek van die struik, die denneboom sal opstaan, en in plaas van die brandnetel, die mirt boom sal groei. En die Here sal genoem word met 'n ewige teken, wat nie weggeneem sal word.

Jesaja 56

56:1 So sê die Here: bewaar die reg, en bereik geregtigheid. Want my heil is naby aan sy aankoms, en my geregtigheid naby geopenbaar.
56:2 Gelukkig is die mens wat dit doen, en die seun van die mens wat hou by hierdie, die Sabbat en nie ontheilig dit, bewaak sy hande en enige kwaad doen nie.
56:3 En laat die seun van die nuwe aankomeling, wat voldoen aan die Here, praat, sê, "Die Here sal verdeel en skei my van sy volk." En laat die ontmande nie sê, "Kyk, Ek is 'n droë boom nie. "
56:4 Want so sê die Here aan die ontmandes: Hulle sal my sabbatte hou, en hulle sal die dinge kies wat ek wil, en hulle sal hou om my verbond.
56:5 Ek sal vir hulle 'n plek gee in my huis, binnekant my mure, en 'n naam gee wat beter is as seuns en dogters. Ek sal hulle 'n ewige naam gee, wat sal nooit verlore gaan.
56:6 En die seuns van die nuwe aankomeling, wat voldoen aan die Here so as om hom te aanbid en om sy naam is lief vir, sal julle sy slawe: almal wat die Sabbat hou sonder dit nie ontheilig nie, en wat vashou aan my verbond.
56:7 Ek sal hulle lei na my heilige berg, en Ek sal hulle verbly in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig my wees op my altaar. Vir my huis sal die huis van gebed genoem word vir al die volke.
56:8 Die Here God, wat versamel die verstrooides van Israel, sê: Selfs nou, Ek sal sy gemeente in te samel om hom.
56:9 Alle diere van die veld, al die diere van die bos: benader en verteer!
56:10 Hulle wagte is almal blind. Hulle is almal onkundig. Hulle is stom honde sonder die vermoë om te blaf, sien leë dinge, slaap en liefdevolle drome.
56:11 En hierdie baie onverstandig honde het nog nooit bekend tevredenheid. Die herders aan hulleself nie weet begrip. Almal het afgewyk in hul eie manier, elkeen na sy eie gierigheid, van die hoogste tot die minste:
56:12 "Kom, Laat ons neem wyn, en word gevul deur dronkenskap. En soos dit vandag is, so sal dit wees môre en vir 'n lang tyd. "

Jesaja 57

57:1 Die regverdige vergaan, en daar is niemand wat dit erken in sy hart; en die mense van genade word weggeruk, want daar is niemand wat verstandig is. Vir die regverdige weggeneem het voor die oë van ondeug.
57:2 Laat vrede kom. Laat hy wat wandel in sy geregtigheid rus vind op sy bed.
57:3 Maar hier kom, julle kinders van die profetes, jy nageslag van 'n owerspelige man en 'n ontug vrou.
57:4 Wie is jy gespot? Teen wie het jy jou mond wyd oop en waai jou tong? Is jy nie seuns van boosheid, 'n leuenagtige geslag,
57:5 wat word getroos deur terpentynbome, onder elke groen boom, immolating kindertjies by die torrents, onder die hoë rotse?
57:6 Jou gedeelte is in die strome van die spruit; dit is jou lot! Maar julle self het uitgestort drankoffers vir hulle; jy offer aangebied. Moet ek nie kwaad oor hierdie dinge wees,?
57:7 Op 'n hoë en verhewe berg, jy jou bed geplaas, en jy het opgevaar na die plek om slagoffers opofferen.
57:8 En agter die deur, en oorkant die post, jy het die opstel van jou gedenkteken. Vir jouself ontbloot langs my, en jy 'n egbreker ontvang. Jy verbreed jou bed, en jy gevorm n verdrag met hulle. Jy liefgehad hul bed met 'n oop hand.
57:9 En jy het jouself versier vir die koning met salf, en jy het jou skoonheidsmiddels verhoog. Jy het jou verteenwoordigers gestuur na ver plekke, en jy het jouself verlaag al die pad na die hel.
57:10 Jy is moeg gemaak deur die menigte van jou gewone gang te gaan. Tog het jy nie gesê, "Ek sal ophou." Jy het bevind die lewe deur jou eie hand; as gevolg van hierdie, jy nie gebid het.
57:11 Ter wille van wie het jy angstig bang was, sodat jy sal lê en nie dink aan my, nie oorweeg my in jou hart? Want Ek is stil, en ek sal wees soos iemand wat nie sien, en so het jy My vergeet.
57:12 Ek sal jou geregtigheid bekend maak, en jou werke sal jy nie voordeel trek.
57:13 Wanneer jy uitroep, Laat jou volgelinge te bevry jou. Maar die wind sal hulle dra almal weg; 'n briesie sal hulle opneem. Maar hy wat in My glo, sal die aarde besit en sal my heilige berg in besit te neem.
57:14 En Ek sal sê: "Gee pad! Grant gang! Skuif na die kant van die pad! Neem die struikelblokke uit die weg van my volk!"
57:15 Want dit is gesê deur die Allerhoogste, die Sublime Een, wat woon in die ewigheid. En sy naam is Heilige, want hy woon in die verhewe en heilige plek, en hy tree op met 'n beheerste en nederige van gees, om die gees van die nederiges te laat herleef, en na die hart van die verbryseldes.
57:16 Want ek sal nie onophoudelik stry, en Ek sal nie kwaad vir die einde wees. Want Ek sal my asem uitblaas, en die Gees sal uitgaan uit my gesig.
57:17 As gevolg van die skuld van sy gierigheid, Ek was kwaad, en ek het hom verslaan. Ek versteekte my aangesig vir jou, en ek was kwaad. En hy gedwaal deur dwaal in sy hart.
57:18 Ek het gesien hoe sy weë, en ek het hom gesond gemaak, en ek het hom weer terug, en Ek herstel aanbied vir hom en dié wat treur vir hom.
57:19 Ek het die vrug van die lippe: vrede, vrede vir hom wat is ver weg, en vrede vir hom wat is naby, sê die Here, en ek het hom gesond gemaak.
57:20 Maar die oortreders is soos die onstuimige see, wat nie in staat is om te rus, en sy golwe wek vuil en modder.
57:21 Daar is geen vrede vir die goddelose, sê die Here God.

Jesaja 58

58:1 Roep uit! ophou nie! Verhef jou stem soos 'n basuin, en kondig aan my volk hulle bose dade, en om die huis van Jakob hulle sondes.
58:2 Want hulle My soek ook, van dag tot dag, en hulle is bereid om van my weë!, soos 'n nasie wat geregtigheid gedoen en het nie laat vaar die reg van hulle God. Hulle petisie my vir uitsprake van geregtigheid. Hulle is bereid om nader aan God.
58:3 "Hoekom het ons dan gevas, en jy het nie kennis geneem? Hoekom het ons verneder ons siele, en jy het nie erken dit?"Kyk, in die dag van jou vas, jou eie wil gevind, en jy petisie vir betaling van al jou debiteure.
58:4 Kyk, jy vinnig met stryd, en twis, en jy slaan met die vuis goddelooslik. Moenie kies om vinnig as wat jy selfs gedoen het om hierdie dag. Dan jou geskreeu gehoor sal word op 'n hoë.
58:5 Is dit 'n vinnige soos ek gekies het: vir 'n man om sy siel gaan kwel vir 'n dag, om sy kop verdraai in 'n sirkel, en om sak en as uitsprei? Moet jy noem dit 'n vinnige en 'n aan die Here aanvaarbaar dag?
58:6 Is Hy nie miskien, plaas, die aard van die vas wat Ek verkies het? Vrylating van die beperkings van goddeloosheid; verlig die las wat onderdruk; vrylik vergewe wat gebreek; en breek uitmekaar elke las.
58:7 Breek jou brood met die honger, en lei die gebrek gely en die haweloses in jou huis. Wanneer jy sien hoe iemand naak, dek hom, en nie verag jou eie vlees.
58:8 Dan sal jou lig sal deurbreek soos die oggend, en jou gesondheid sal vinnig te verbeter, en jou geregtigheid sal voor jou gesig, en die heerlikheid van die Here sal julle bymekaar maak.
58:9 Dan sal jy roep, en die Here sal ag slaan op; jy sal skreeu, en hy sal sê, "Ek is hier,"As jy weg te neem die kettings uit jou midde, en ophou om jou vinger te wys en te praat wat nie voordelig.
58:10 Wanneer jy gooi jou lewe vir die honger, en jy die neergeboë siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou duisternis sal wees soos die middag.
58:11 En die Here sal julle rus gee voortdurend, en hy sal jou siel met prag vul, en hy sal vry om jou bene, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van water waarvan die waters sal nie dof brand.
58:12 En plekke wat verwoes gewees het vir eeue sal opgebou word deur jou. Jy sal 'n grondslag te samel vir geslag na geslag. En jy sal die hersteller van heinings word genoem, wat blyk die paaie in stil plekke.
58:13 As jy in toom te hou jou voet op die Sabbat, om nie jou eie wil op my heilige dag, en as jy noem die Sabbat heerlike, en die Heilige van die Here heerlike, en as jy hom verheerlik, terwyl jy nie optree volgens jou gewone gang te gaan, en jou eie wil nie gevind, selfs nie 'n woord te spreek,
58:14 dan sal jy vreugde in die Here te vind, en Ek sal julle neem, bo die hoogtes van die aarde, en ék sal julle met die erfenis van Jakob, jou pa. Want die mond van die HERE het dit gespreek.

Jesaja 59

59:1 Kyk, die hand van die Here is nie te kort om, sodat dit nie kan red, en sy oor is nie geblokkeer, sodat dit nie kan hoor.
59:2 Maar julle ongeregtighede het 'n afdeling gemaak tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig verberg van jou, sodat hy nie sou hoor.
59:3 Want julle hande is besoedel deur bloed, en jou vingers deur ongeregtigheid. Jou lippe spreek leuen, en jou tong uiter ongeregtigheid.
59:4 Daar is niemand wat 'n beroep vir geregtigheid, en daar is niemand wat werklik oordeel. Want hulle vertrou op niks, en hulle spreek leegheid. Hulle het swanger geword swaarkry, en hulle het geboorte gegee aan die ongeregtigheid gegee.
59:5 Hulle het die eiers van adders gebars, en hulle het die webbe van spinnekoppe geweef. Elkeen sal eet van hul eiers sal sterf. Want wat is geïnkubeer sal uitbroei in 'n koning slang.
59:6 Hul weefsels sal nie vir klere, of sal hulle bedek hulle met hul handewerk. Hulle werke is nutteloos dinge, en die werk van ongeregtigheid is in hul hande.
59:7 Hulle voete hardloop om kwaad, en hulle jaag om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is nutteloos gedagtes; verwoesting en vernietiging is in hulle paaie.
59:8 Hulle het nie die weg van vrede ken bekend, en daar is geen reg in hulle stappe. Hul paaie het krom vir hulle geword. Enigiemand wat trap in hulle ken geen vrede.
59:9 As gevolg van hierdie, oordeel is ver van ons, en geregtigheid sal nie in die hande van ons neem. Ons het gewag op lig, en kyk, duisternis; ons wag vir helderheid, en ons in duisternis wandel,.
59:10 Ons tas vir die muur, soos een wat blind, en ons voel ons pad, soos een sonder oë. Ons het hul gestamp teen die middag, asof in die duisternis; en in die duisternis, asof in die dood.
59:11 Ons sal al brul soos bere, en ons sal sug soos moedeloos duiwe. Ons het gehoop dat die oordeel, en daar is niemand; vir verlossing, en dit is ver van ons.
59:12 Wille van ons ongeregtighede is vermenigvuldig in jou oë, en ons sondes het ons geantwoord. Vir ons kwaad is met ons, en ons het ons ongeregtighede erken:
59:13 sonde en leuens teen die Here. En ons het weggewys, nie so as om te gaan na ons God, en sodat ons praat laster en oortreding. Ons het swanger, en gepraat van die hart, woorde van leuens.
59:14 En oordeel het agtertoe gedraai, en geregtigheid het ver weg gestaan. Vir die waarheid het omgeval in die straat, en regverdigheid kon nie ingaan.
59:15 En die waarheid het gegaan in die vergetelheid. En hy wat onttrek van die kwaad volhard buit. En die Here het dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë. Want daar is geen oordeel.
59:16 En Hy het gesien dat daar geen goeie man. En hy was verbaas dat daar niemand om hom te ontmoet. En sy eie arm Hom gehelp, en sy eie geregtigheid versterk hom.
59:17 Hy het die geregtigheid as met 'n borstas, en met 'n helm van heil was op sy hoof. Hy sit op die klere van wraak, en hy was vol ywer soos in 'n mantel.
59:18 Dit was vir regverdiging, as 'n terugbetaling van verontwaardiging op sy teëstanders, en as 'n skielike ommeswaai vir sy vyande. Hy sal die eilande in hul beurt terug te betaal.
59:19 En dié van die weste sal die naam van die Here vrees, en dié van die opgang van die son sal sy heerlikheid vrees, wanneer hy kom soos 'n gewelddadige rivier, wat die Gees van die Here dring op.
59:20 En die Verlosser sal kom in Zion, en vir diegene wat terugkeer uit die ongeregtigheid in Jakob, sê die Here.
59:21 Dit is my verbond met hulle, sê die Here. My Gees is binne-in jou, en my woorde, wat Ek in jou mond gelê het, sal nie onttrek van jou mond, nie uit die mond van jou kroos, nie uit die mond van die nageslag van jou nageslag, sê die Here, van hierdie oomblik af, en selfs vir ewig.

Jesaja 60

60:1 Opstaan ​​om verlig, O Jerusalem! Want jou lig het aangebreek, en die heerlikheid van die Here het opgestaan ​​oor jou.
60:2 Want kyk, duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid sal die volke dek. Dan sal die Here uitstyg bo jou, en sy heerlikheid gesien sal word in jou.
60:3 En die nasies sal wandel in u lig, en die konings sal loop deur die prag van jou Rising.
60:4 Hef jou oë rondom en sien! Al hierdie is bymekaargekom; hulle het aangekom voordat jy. Jou seuns sal kom van ver af, en julle dogters sal opstaan ​​uit jou kant.
60:5 Dan sal jy sien, en jy sal oorloop, en jou hart sal verbaas wees en uitgebrei. Wanneer die menigte van die see is, sal omskep om jou, die krag van die nasies sal jy nader.
60:6 'N Menigte kamele sal jou oorstroom: die jong kamele van Mídian en Efa. Almal uit Skeba sal aankom, uitvoering goud en wierook, en die aankondiging van lof aan die Here.
60:7 Al die kleinvee van Kedar sal ingesamel word voordat jy; die ramme van Nébajot sal jou dien. Hulle sal aangebied word op my verblydend altaar, en Ek sal die huis van my majesteit verheerlik.
60:8 Wie is hierdie mense, wat vlieg soos die wolke en soos duiwe na hulle vensters?
60:9 Vir die eilande wag op my, en die skepe van die see in die begin, sodat ek jou seuns mag lei van ver af, hul silwer en hul goud is by hulle, om die naam van die Here jou God en vir die Heilige van Israel. Want hy jou heerlik.
60:10 En die seuns van vreemdelinge sal jou mure bou, en hulle konings sal jou dien. Want in my toorn, Ek het jou geslaan. En in my versoening, Ek het jammer geneem op jou.
60:11 En jou poorte sal altyddeur oop wees. Hulle sal nie dag of nag gesluit, sodat die krag van die nasies voor julle gebring kan word, en hulle konings in te lei in.
60:12 Want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal vergaan. En die nasies sal verwoes word deur eensaamheid.
60:13 Die heerlikheid van die Líbanon sal vóór jy, die sipres en die denneboom en die denneboom saam, na die plek van my heiligmaking versier. En Ek sal die plek van my voete verheerlik.
60:14 En die seuns van hulle wat verneder jy sal benader en sal buig voor jy. En almal wat jy afbreuk sal die pad van jou voet ontsien. En hulle sal jou noem: Stad van die Here, die Sion van die Heilige van Israel.
60:15 Want al sou julle verlaat, en gehou in haat, en daar was niemand wat sou slaag naby jou, Ek sal julle vestig as 'n ewige heerlikheid, as 'n vreugde van geslag tot geslag.
60:16 En jy sal die melk van nasies drink, en jy sal verpleeg by die borste van die konings, en jy sal weet dat Ek die Here, jou Verlosser en jou Verlosser, die Magtige van Jakob.
60:17 In ruil vir koper, Bring Ek goud; en in ruil vir yster, Ek sal silwer bring; en vir hout, koper; en vir klippe, yster. En Ek sal jou besoeking in vrede maak, en julle voorgangers in geregtigheid.
60:18 Ongeregtigheid sal nie meer in jou land gehoor word, nie verwoesting en vernietiging in jou grense. En redding sal jou mure te beset, en lof sal jou poorte beset.
60:19 Die son sal nie meer jou lig oordag wees, nie sal die helderheid van die maan verlig jy. Plaas, die Here sal 'n ewige lig wees vir jou, en jou God sal jou sieraad wees.
60:20 Jou son sal nie meer ingestel, en jou maan sal nie verminder. Want die HERE sal 'n ewige lig wees vir jou, en die dae van jou treurigheid voltooi sal wees.
60:21 En jou mense sal almal net wees. Hulle sal die aarde vir altyd besit, die saailinge deur My geplant, die werk van my hand, sodat my eer.
60:22 Die minste sal 'n geslag word, en 'n kleintjie sal 'n baie sterk nasie geword. Ek, die Here, sal dit te bewerkstellig, skielik, in sy tyd.

Jesaja 61

61:1 Die Gees van die Here is op My, want die Here het my gesalf. Hy het My gestuur om die evangelie aan die sagmoediges te bring, ten einde die verslae van hart te genees, om toegeeflikheid te verkondig aan gevangenes en die vrylating van die beperk,
61:2 en so aan die aangename jaar van die Here en die dag van regverdiging van onse God: om te troos almal wat treur,
61:3 opneem die roubeklaers van Sion en hulle 'n kroon te gee in plaas van as, 'n vreugde-olie in plaas van rou, 'n dekmantel van lof in die plek van 'n gees van krankheid. En daar, hulle heet die helde van geregtigheid, die aanplant van die Here, na verheerliking.
61:4 En hulle sal herbou van die verlate plekke van verlede ouderdomme, en hulle sal verwek die ruïnes van die antieke, en hulle sal die verwoeste stede te herstel, wat was verkwis vir geslag na geslag.
61:5 En buitelanders sal opstaan ​​en sal jou kleinvee wei. En die seuns van vreemdelinge sal wees jou boere en die werkers van julle wingerde.
61:6 Maar julle self sal die priesters van die Here genoem word. Dit sal vir julle gesê, "Jy is die ministers van ons God." Jy sal eet van die krag van die heidene, en jy sal roem jouself op hulle heerlikheid.
61:7 In plaas daarvan om jou dubbele verwarring en 'n skande, hulle sal hul deel loof. As gevolg van hierdie, hulle sal in besit te neem dubbel in hul land. Ewige vreugde sal wees vir hulle.
61:8 Want Ek is die Here, wat lief is reg en wat hou haat vir roof binne 'n brandoffer. En Ek sal vir hulle werk te omskep in waarheid, en Ek sal 'n ewige verbond met hulle te smee.
61:9 En hulle sal hulle nakomelinge onder die nasies weet, en hul nageslag te midde van die mense. Almal wat hulle sien, sal hulle erken: dat dit is die nageslag wat die HERE geseën het.
61:10 Ek is baie bly in die Here, en my siel sal juig in my God. Want hy het my beklee met die klere van heil, en hy het my toegedraai in die klere van geregtigheid, soos 'n bruidegom bekleed met 'n kroon, en soos 'n bruid versier met haar juwele.
61:11 Want soos die aarde voortbring sy saailinge en die tuin produseer sy saad, so sal die Here God bring geregtigheid en lof kan verkondig in die oë van al die nasies.

Jesaja 62

62:1 Ter wille van Sion, Ek sal nie swyg nie, en ter wille van Jerusalem, Ek sal nie rus, totdat haar Regverdige vooruitgang in prag, en haar Verlosser is aangesteek soos 'n lamp.
62:2 En die nasies sal jou Regverdige te sien, en al die konings sal u gedenknaam Een sien. En jy sal genoem word deur 'n nuwe naam, wat die mond van die Here sal kies.
62:3 En jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van die Here te wees, en 'n koninklike tulband in die hand van jou God.
62:4 Jy sal nie meer genoem word Verlatene. En julle land sal nie meer 'n wildernis wees genoem. Plaas, jy sal genoem word My Wil daarbinne, en julle land sal 'n beroep Bewoon. Want die HERE het 'n welbehae het by u, en julle land sal bewoon.
62:5 Vir die jong man sal lewe met die maagd, en julle kinders sal saam met jou. En die bruidegom sal bly is oor die bruid, en julle God verheug Hom oor jou.
62:6 Op jou mure uitgesit, O Jerusalem, Ek het gestasioneer wagte die hele dag en die hele nag onophoudelik; hulle sal nie swyg nie. Julle wat is bewus van die Here, jy moet nie stil wees,
62:7 en jy moet nie stilte gee aan hom, totdat hy maak ferm en vestig Jerusalem as 'n lof op die aarde.
62:8 Die Here het gesweer by sy regterhand en by die arm van sy sterkte: "Sekerlik, Ek sal nie meer jou graan toelaat om die kos van jou vyande wees. En die seuns van buitelanders sal nie drink jou wyn, waarvoor jy met moeite verrig. "
62:9 Vir diegene wat versamel sal dit dit eet, en hulle sal die Here loof. En diegene wat dit saam bring sal dit drink in my heilige voorhowe.
62:10 deurtrek, slaag deur die hekke! Berei 'n manier vir die mense! Maak die pad vlak, verwyder die klippe, en hef 'n teken vir die mense!
62:11 Kyk, die Here het veroorsaak dat dit gehoor word tot in die uithoeke van die aarde. Vertel die dogter van Sion: "Kyk, jou Verlosser benaderings! Kyk, sy loon is by Hom, en sy werk voor hom. "
62:12 En hulle sal hulle noem: Die heilige volk, die verlostes van die Here. Dan sal jy genoem word: 'N Stad gesoek, en nie verlaat.

Jesaja 63

63:1 Wie is hierdie, wat aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Dit is die Handsome Een in sy kleed, bevordering van die volheid van sy krag. Dit is ek, die Speaker van Justisie, en Ek is die vegter vir Salvation.
63:2 So dan, hoekom is jou kleed rooi, en waarom is jou klere soos dié van diegene wat die wynpers trap?
63:3 Ek het die pers alleen getrap. En onder die nasies, daar is niemand buiten My. Ek het hulle vertrap in my grimmigheid, en Ek het hulle vertrap in my toorn. En so, hulle bloed is besprinkel op my klere, en ek het lood al my klere.
63:4 Want die dag van wraak was in my hart. Die jaar van my verlossing het aangebreek.
63:5 Ek kyk rond, en daar was niemand om te help. Ek het probeer, en daar was niemand wat sal help. En so, my eie arm gered vir my, en my eie woede self het my gehelp.
63:6 En ek het die volke vertrap in my grimmigheid, en Ek het hulle dronk met my verontwaardiging, en ek het geskeur het hulle lewensap op die aarde.
63:7 Ek sal die deernis van die Here onthou, die lof van die Here oor alles wat die Here aan ons bewys, en oor die menigte van sy goeie dinge vir die huis van Israel, wat hy verleen het om hulle volgens sy toegeeflikheid, en volgens die grootheid van sy goedertierenhede.
63:8 En hy het gesê: "Tog werklik, dit is my mense, seuns wat nog nie verloën. "En hy het hulle 'n Heiland.
63:9 Op al hulle verdrukking, Hy is nie ontsteld, vir die Engel van sy aangesig het hulle verlos. Met sy liefde, en deur sy toegeeflikheid, Hy het hulle verlos, en hy het hulle gedra en het hulle opgetel, regdeur al die dae van die ewigheid.
63:10 Maar hulle vertoorn en verdruk was sy Heilige Gees, en hy het na wees vir hulle soos 'n vyand, en hy self het in die oorlog teen hulle.
63:11 En hy het gedink aan die dae van die ou tyd, die dae van Moses en sy mense. Waar is hy wat hulle gelei het uit die see, met die herder van sy kudde? Waar is hy wat sy Heilige Gees in hulle midde geplaas?
63:12 Hy het Moses aan sy regterhand, met die arm van sy majesteit. Hy verdeel die waters voor hulle uit, ten einde 'n ewige Naam te maak vir homself.
63:13 Hy het hulle deur die afgrond, soos 'n perd wat nie struikel, in die woestyn.
63:14 Soos 'n dier wat daal tot 'n oop veld, die Gees van die Here was hulle gids. So het jy lei jou mense, ten einde 'n heerlike Naam te maak vir jouself.
63:15 Blik uit die hemel, en kyk uit u heilige woning en uit jou heerlikheid. Waar is jou ywer, en jou sterkte, die volheid van jou hart en van jou deernis? Hulle het hulself teruggehou uit my.
63:16 Want julle is ons Vader, en Abraham het ons nie bekend, en Israel het weet van ons nie. U is ons Vader, O Here ons Verlosser. Jou naam is bo alle ouderdomme.
63:17 Hoekom het jy ons toegelaat om te dwaal van jou maniere, O Here? Hoekom het jy ons hart verhard, sodat ons U nie vrees nie? terugkeer, ter wille van u dienaars, die stamme van jou erfenis.
63:18 Hulle het u heilige mense besit asof dit niks. Ons vyande het jou heiligdom vertrap.
63:19 Ons het geword soos ons was in die begin, wanneer jy nie heers oor ons, en toe ons nie by jou naam geroep.

Jesaja 64

64:1 Ek wens dat jy die hemel sou skeur, en dan daal! Die berge sal wegspoel voor jou gesig.
64:2 Hulle sou smelt, asof deeglik verbrand deur 'n brand. Die waters sal met vuur verbrand, sodat jou naam bekend om jou vyande gemaak kan word, sodat die nasies sou word geroer voordat jou gesig.
64:3 Wanneer jy wonderwerke sal verrig, ons sal nie in staat wees om hulle te weerstaan. jy neergedaal, en die berge wankel weg voor jou teenwoordigheid.
64:4 Van ouderdomme verlede, hulle het dit nie gehoor, en hulle het dit nie bemerk met die ore. Afgesien van jou, O God, die oog het nie gesien wat jy voorberei het vir diegene wat jy wag.
64:5 Jy het met die wat bly is om dit te doen geregtigheid. Deur jou maniere, hulle sal jou onthou. Kyk, jy kwaad gewees het, want ons het gesondig. in hierdie, Ons het voortgegaan, maar ons sal gered word.
64:6 En ons het almal geword soos die onreine. En al ons regters is soos 'n lap van menstruasie. En ons het almal gedaal weg, soos 'n blaar. En ons ongeregtighede het ons weggevoer, soos die wind.
64:7 Daar is niemand wat op jou naam noem, wat opstaan ​​en hulle wat vashou aan julle. Jy het jou gesig bedek ons, en jy het ons gebreek met die hand van ons eie ongeregtigheid.
64:8 En nou, O Here, U is ons Vader, nog waarlik, ons is klei. En jy is ons Skepper, en ons is almal die werk van jou hande.
64:9 Moenie so kwaad wees, O Here, en nie meer noem ons ongeregtigheid omgee. Kyk, is van mening dat ons almal u volk.
64:10 Die stad van jou heiligdom geword het 'n woestyn. Zion het 'n woestyn. Jerusalem is 'n wildernis.
64:11 Die huis van ons heiligmaking en van ons roem, waar ons vaders U geloof jy, is heeltemal verteer deur 'n brand, en al ons lofwaardige dinge het verander in puin.
64:12 Moet jy in toom te hou jouself, O Here, met betrekking tot hierdie dinge? Moet jy stilbly, en hulle verneder ons heftig?

Jesaja 65

65:1 Diegene wat voor is nie vra vir my het u My gesoek. Diegene wat my nie gesoek het my gevind. ek het gesê, "Kyk, dit is ek! Kyk, dit is ek!" 'N nasie wat nie my naam aanroep.
65:2 Ek het my hande uitgebrei heeldag aan 'n ongelowige mense, wat vooraf saam 'n manier wat nie goed, ná hul eie gedagtes,
65:3 'n volk wat My gedurigdeur te terg voor my aangesig, wat opofferen in die tuine, en wat offer op die stene.
65:4 Hulle woon in grafte, en hulle slaap in die tempels van afgode. Hulle eet die vlees van varke, en 'n onheilige Elixir is in hulle kanne.
65:5 Hulle sê: "Gaan weg van my! Moenie vir my nader, want jy is onrein!"Sulke sal die rook in my grimmigheid wees, 'n vuur wat brand heeldag.
65:6 Kyk, dit is geskryf in my oë; Ek sal nie swyg nie. Plaas, Ek sal vergelding te lewer in hul senings.
65:7 Julle ongeregtighede verbind met die ongeregtighede van julle vaders, sê die Here. Want hulle op die berge het geoffer, en hulle het my aanstoot oor die heuwels. En so, Ek sal terug te meet aan hulle, van hul eerste werk, in hul senings.
65:8 So sê die Here: Op dieselfde wyse as daar gesê word oor 'n graan gevind in 'n cluster, "Moenie verwoes dit, want dit is 'n seën,"So sal ek optree ter wille van my knegte,, sodat ek die hele nie kan vernietig.
65:9 En Ek sal lei uit 'n nageslag van Jakob, en 'n Skepper van my berge van Juda. En my uitverkorenes sal dit erflik in besit, en my knegte daar woon.
65:10 En die oop vlaktes sal skaapkrale vir die kleinvee word, en die dal Agor 'n domisilie vir die troppe word, vir my mense wat My nie gesoek het.
65:11 En julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel vir Fortune, en wat drankoffers haar oor aan te bied:
65:12 Ek sal jou nommer met die swaard, en jy sal al val deur moord. Want ek geroep en julle het nie reageer; ek het gepraat, en julle het nie geluister nie. En jy het gedoen wat verkeerd was in my oë is; en wat ek nie te wil, jy gekies.
65:13 As gevolg van hierdie, so sê die Here God: Kyk, my dienaars sal eet, en jy sal honger wees. Kyk, my dienaars sal drink, en jy sal weer dors kry nie.
65:14 Kyk, my dienaars sal juig, en jy sal beskaamd staan. Kyk, my dienaars sal lof in gejubel van hart gee, en jy sal uitroep in pyn in die hart, en jy sal huil in berou van gees.
65:15 En jy sal agterlaat jou naam na my uitverkorenes as 'n vloek. En die Here God sal jou doodmaak, en hy sal sy dienaars noem met 'n ander naam.
65:16 Teen daardie naam, Wie is geseënd op aarde, sal geseënd wees in God. Amen! En elkeen wat sweer op aarde, sal sweer by God. Amen! Vir die afgelope anguishes afgelewer in die vergetelheid, en hulle is verborge vir my oë.
65:17 Want kyk, Ek skep die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die vorige dinge sal nie in die geheue en sal nie in die hart gaan.
65:18 Maar jy sal bly wees en jubel wees, selfs vir ewig, in hierdie dinge wat ek skep. Want kyk, Ek skep Jerusalem as 'n gejubel, en sy mense as 'n vreugde.
65:19 En Ek sal juig in Jerusalem, en Ek sal juig oor my volk. En nie 'n stem van geween, nie 'n stem van protes, sal meer gehoor word in haar.
65:20 Daar sal nie meer 'n baba van net 'n paar dae daar wees, nie 'n ouderling wat nie sy dae te voltooi. Vir 'n skamele kind sterf op 'n honderd jaar oud, en 'n sondaar van 'n honderd jaar sal die vloek getref word.
65:21 En hulle sal huise bou, en Ek sal hulle woon. En hulle sal wingerde plant, en sal hulle vrugte eet.
65:22 Hulle sal nie bou, sodat ander kan woon. Hulle sal nie plant, sodat ander mense kan eet. Want volgens die dae van die bome, so sal ook die dae van my volk. En die werke van hul hande sal langdurige wees.
65:23 My uitverkorenes sal hul nie tevergeefs vermoei, en hulle sal nie baar in wanorde. Want hulle is die nageslag van die geseënde van die Here, en hul nageslag saam met hulle.
65:24 En dit sal wees: voordat hulle roep, Ek sal waarneem; terwyl hulle nog spreek, Ek wil hoor.
65:25 Die wolf en die lam sal saam wei. Die leeu en die bees sal hooi eet. En stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal nie benadeel, en hulle sal nie doodmaak, op my hele heilige berg, sê die Here.

Jesaja 66

66:1 So sê die Here: Die hemel is my troon, en die aarde is my voetbank. Wat is hierdie huis wat jy wil bou vir my? En wat is hierdie plek van my rus?
66:2 My hand het al hierdie dinge gemaak, en al hierdie dinge gemaak is, sê die Here. Maar op wie sal ek kyk met guns, behalwe op 'n swak kleintjie, wat is verslae van gees, en wat bewe vir my woord?
66:3 Elkeen immolates 'n bees, Dit is asof hy 'n man slag. Elkeen offer 'n stuk kleinvee, Dit is asof hy breek die kop van 'n hond. Elkeen bied 'n offer, Dit is asof hy bied bloed vark se. Elkeen maak gedagtenis met speserye, Dit is asof hy seën 'n afgod. Al hierdie dinge, wat hulle gekies het volgens hulle eie weë, en hulle siel het vreugde in hulle eie gruwels.
66:4 Daarom, Ek sal ook hul illusies te kies, en Ek sal lei oor hulle die dinge wat hulle gevrees. Want ek roep, en daar was niemand wat sou reageer. Ek het gepraat, en hulle het nie geluister. En hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë; en wat ek nie te wil, wat hulle gekies het.
66:5 Luister na die woord van die Here, julle wat vir sy woord bewe. jou broers, wat vir julle haat, en wat julle verstoot om my Naam ontwil, het gesê: "Laat die Here verheerlik, en ons sal sien op julle roem. "Maar hulle sal beskaamd staan.
66:6 'N Stem van die mense van die stad! 'N Stem uit die tempel! Die stem van die Here die terugbetaling van vergelding aan sy vyande!
66:7 Voordat sy in kraam, sy geboorte geskenk. Voor haar tyd aangebreek vir aflewering, sy geboorte geskenk het aan 'n manlike kind.
66:8 Wie het al ooit gehoor van so 'n ding? En wie het iets gesien? Sal die aarde gee geboorte in een dag? Of 'n nasie gebore alles op een slag? Vir Sion is in kraam, en sy het geboorte gegee aan haar seuns.
66:9 Ek wil, wat veroorsaak dat ander om geboorte te gee, nie ook geboorte skenk myself, sê die Here? Ek wil, wat geslag skenk aan ander, myself onvrugbaar, sê die Here jou God?
66:10 Wees saam met Jerusalem, en jubel in haar, almal wat haar liefhet! Verheug jou grootliks met haar, almal wat treur oor haar!
66:11 So kan jy verpleegster en gevul, uit die bors van haar vertroostinge. So kan jy ontvang melk en oorloop met genot, uit elke deel van haar heerlikheid.
66:12 Want so sê die Here: Kyk, Ek sal 'n suiwer rivier van die vrede in die rigting draai haar, met 'n oorstroom spruit: die rykdom van die nasies, waaruit jy sal verpleeg. Jy sal oorgedra word aan die borste, en hulle sal jou streel op die knieë.
66:13 In die wyse van iemand wat deur 'n ma streel, so sal Ek julle troos. En jy sal vertroos in Jerusalem.
66:14 Jy sal sien, en jou hart sal bly wees, en julle beendere sal groei soos 'n plant, en die hand van die Here sal staan ​​aan sy dienaars, en hy sal kwaad vir sy vyande wees.
66:15 Want kyk, die Here sal kom met vuur, en sy vier-perd waens sal wees soos 'n warrelwind: Hy sy toorn met verontwaardiging lewer, en sy teregwysing in vuurvlamme.
66:16 Want die HERE sal verdeel met vuur, en met sy swaard onder alle vlees, en die wat verslaan is deur die Here sal baie.
66:17 Diegene wat geheilig, wat hulself gedink skoon in die tuine agter die binneste poort te wees, wat varkvleis eet, en die gruwel, en die muis: hulle sal alles op een slag verteer, sê die Here.
66:18 Maar Ek ken hulle werke en hulle gedagtes. Ek kom, sodat Ek hulle bymekaar laat kom by al die nasies en tale. En hulle sal nader, en hulle sal my heerlikheid sien.
66:19 En Ek sal 'n teken onder hulle stel. En Ek sal 'n paar van diegene wat sal die nasies gered in die see te stuur, na Afrika, en om diegene wat die boog in Lydia trek, Italië en Griekeland, eilande ver, aan diegene wat nie gehoor het van my, en om diegene wat nie my heerlikheid nie gesien het. En hulle sal my eer aan die nasies bekend maak.
66:20 En hulle sal al julle broers lei van al die nasies as 'n geskenk aan die Here, op perde, en in vier-perd waens, en op draagbare, en op muile, en in afrigters, na my heilige berg, na Jerusalem, sê die Here, op dieselfde wyse wat die kinders van Israel as 'n gawe in 'n suiwer vaartuig sal dra in die huis van die Here.
66:21 En Ek sal uit hulle priesters en Leviete wees, sê die Here.
66:22 Vir net so soos die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat Ek sal voor my aangesig sal staan, sê die Here, so sal jou nageslag en julle naam stand.
66:23 En daar sal maand ná maand, en Sabbat na Sabbat. En alle vlees sal benader, so as om te aanbid voor my aangesig, sê die Here.
66:24 En hulle sal uitgaan, en hulle sal die lyke van die manne wat teen My opgestaan ​​het; sien. Hulle wurm sal nie sterwe, en hulle vuur sal nie geblus. En hulle sal 'n gesig om te alle vlees af tot by afkeer wees.