Maleagi

Maleagi 1

1:1 Die las van die woord van die HERE aan Israel deur die diens van Maleági.
1:2 Ek het julle liefgehad, sê die Here, en U het gesê, "In watter opsig het U ons liefgehad?"Was dit nie vir Jakob Esau broer, sê die Here? En ek het my nie lief Jacob,
1:3 maar gehou haat vir Esau? En ek het sy berge in afsondering stel, en sy erfenis saam met die slange van die woestyn.
1:4 Maar as Edom sal sê, "Ons is vernietig, maar toe ons terug, ons sal opbou wat vernietig is,"So sê die Here van die leërskare: Hulle sal opbou, en Ek sal vernietig. En hulle sal genoem word "Die grense van goddeloosheid,"En, "Die mense met wie die Here het kwaad geword, selfs tot in ewigheid. "
1:5 En jou oë sal sien. En julle sal sê, "Mag die Here buite die grense van Israel!".
1:6 Die Seun eer die vader, en die kneg sy heer. As, dus, Ek is Vader, waar is my eer? En as Ek is Meester, waar is my vrees? sê die HERE van die leërskare aan julle, O priesters, wat my Naam verag. En jy het gesê, "Op watter wyse, het ons jou naam geminag?"
1:7 Jy bring spys wat verontreinig op my altaar, en jy sê, "Op watter wyse, het ons jou besoedel?"Deurdat julle sê, "Die tafel van die Here is verwerp."
1:8 As jy die blinde offer, is dit geen kwaad? En as jy 'n lam en siek, is dit geen kwaad? Bied dit aan jou leier, As hy is tevrede met dit sal wees, of as hy sal jou gesig te aanvaar, sê die HERE van die leërskare.
1:9 En nou, vermaan die aangesig van God, sodat hy ontferm oor jou (want deur jou hand is dit gedoen) As, op enige manier, hy mag julle gesigte te aanvaar, sê die HERE van die leërskare.
1:10 Wie is daar onder julle wat die deure sou sluit en enflame my altaar sonder betaling? Ek het geen guns in julle, sê die HERE van die leërskare. En Ek sal 'n geskenk van jou hand nie aanvaar.
1:11 Vir, van die opgang van die son tot sy ondergang, my Naam is groot onder die heidene, en in elke plek, 'n skoon offer word geoffer en aangebied om my naam. Want my Naam is groot onder die heidene, sê die HERE van die leërskare.
1:12 En julle het dit besoedel, dat julle sê, "Die tafel van die Here is besmet; en wat is geplaas op dit is veragtelik, in vergelyking met die vuur wat dit verteer. "
1:13 En jy het gesê, "Kyk ons ​​arbeid,"En julle het dit uitgeasem weg, sê die HERE van die leërskare. En jy in gebring deur plunder die lam, en die siekes, en hy het dit as 'n geskenk in. Hoe kan ek dit uit jou hand, sê die Here?
1:14 Vervloek is die bedrieglike, wat in sy kleinvee 'n manlike hou, en, wanneer 'n gelofte, bied in offer wat is die swakste van die Here. Want ek is 'n groot Koning, sê die HERE van die leërskare, en my Naam is gedug onder die heidene.

Maleagi 2

2:1 En nou, O priesters, hierdie opdrag is om jou.
2:2 As jy sal weier om te luister, en as jy weier om dit te neem aan die hart, so as die eer gee om my naam, sê die HERE van die leërskare, Ek sal oor julle stuur armoede, en Ek sal jou seën vervloek; Ja, Ek sal hulle vervloek. Want jy het dit nie ter harte geneem.
2:3 Kyk, Ek sal gooi 'n arm vir julle uit, en Ek sal hulle verstrooi oor jou gesig die mis van julle feestye, en dit sal neem om homself te.
2:4 En jy sal weet dat Ek het julle gestuur om hierdie gebod, sodat my verbond kan wees met Levi, sê die HERE van die leërskare.
2:5 My verbond met hom was die lewe en die vrede. En ek het hom vrees, en hy het My gevrees, en hy was bang voor die aangesig van my naam.
2:6 Die wet van die waarheid was in sy mond, en onreg is nie gevind nie op sy lippe. Hy stap saam met my in vrede en integriteit, en hy het hom baie van ongeregtigheid.
2:7 Want die lippe van die priesters sal kennis bewaar, en hulle sal die wet versoek uit sy mond, want hy is 'n engel van die Here van die leërskare.
2:8 Maar julle het van die weg teruggetrek, en jy het aanstoot baie in die wet. Jy het die verbond met Levi nietig, sê die HERE van die leërskare.
2:9 As gevolg van hierdie, Ek het ook veragtelik en verlaag om al die mense gemaak, net soos jy het nie gedien nie my weë, en jy het 'n gesig in die wet aanvaar.
2:10 Is daar nie 'n Vader van ons almal? Het een God ons nie te skep? Hoekom, dan, beteken elkeen van ons verag sy broer, die oortreding van die verbond van ons vaders?
2:11 Juda het oortree, en gruwel in Israel en in Jerusalem gepleeg. Want Juda het besmet die heilige van die HERE, wat Hy liefhet, en het die dogter van 'n uitlandse god gehou.
2:12 Die Here sal wegry die man wat dit gedoen het, beide die onderwyser en die dissipel, uit die tente van Jakob en van dié wat 'n geskenk aan die Here van die leërskare.
2:13 En julle het dit herhaaldelik gedoen: jy die altaar van die HERE met trane gedek, met geween en bulk, tot so 'n mate dat ek het baie respek nie meer na die offer, nie aanvaar ek enige verligting wat van jou hande.
2:14 En jy het gesê, "Wat is die rede vir hierdie?"Dit is omdat die Here 'n getuie tussen jou en die vrou van jou jeug is, wie jy is, verwerp. Tog was sy jou maat, en die vrou van jou verbond.
2:15 Het Een nie haar, en is sy nie die res van sy gees? En wat 'n mens soek, behalwe geslag van God? So dan, jou gees te bewaar, en moenie die vrou van jou jeug verag.
2:16 As jy haat sou hou, haar te ontslaan, sê die Here, die God van Israel. Maar ongeregtigheid sal sy kleed bedek, sê die HERE van die leërskare. Bewaar jou gees, en moenie bereid om verag te wees.
2:17 Jy het die Here moeg en met u redeneringe, en U het gesê, "Op watter wyse, vermoei ons Hom?"Deurdat julle sê, "Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en soos dié te behaag,"Of beslis, "Waar is die God van die reg?"

Maleagi 3

3:1 Kyk, Ek stuur my boodskapper, en Hy sal die pad voor my aangesig. En onmiddellik het die Soewereine, wie julle soek, en die Engel van die Getuienis, wie jy wil, sal kom by sy tempel. Kyk, Hy nader, sê die HERE van die leërskare.
3:2 En wie kan die dag van sy koms sal kan oorweeg, en wie sal staan ​​vas om hom te sien? Want hy is soos 'n vuur te verfyn, en soos plante van die Bleikveld.
3:3 En hy sal verfyn en reiniging van die silwer sit, en Hy sal die seuns van Levi reinig, en hy sal hulle bymekaar laat kom soos goud en soos silwer, en hulle sal offer aan die Here in geregtigheid.
3:4 En die offer van Juda en Jerusalem sal die Here te behaag, net soos in die dae van vorige geslagte, en soos in die jare van die voortyd.
3:5 En Ek sal julle nader in die gereg, en Ek sal 'n haastige getuie wees teen die kwaaddoeners wees, en egbrekers, en meinediges, en diegene wat die huurling oneerlik in sy loon, die weduwees en die wese, en wie die reisiger onderdruk, en wat my nie gevrees, sê die HERE van die leërskare.
3:6 Want Ek is die Here, en ek het nie verander. En jy, die seuns van Jakob, is nie verteer nie.
3:7 Vir, Sedert die dae van julle vaders, jy uit my verordeninge onttrek en dit nie onderhou nie. Terug te keer na my, en Ek sal na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. En jy het gesê, "Op watter wyse, moet ons terugkeer?"
3:8 As 'n mens God sal verdruk, dan moet jy baie verdruk my. En jy het gesê, "Op watter wyse, doen ons verdruk?"In die tiendes en in die eerste-vrugte.
3:9 En jy is vervloek met ontberinge, en jou grootliks verdruk my, selfs jou hele volk.
3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, en laat daar kos in my huis. En toets my oor hierdie, sê die Here, om te bepaal of ek nie sal oopmaak om vir jou die sluise van die hemel, gooi vir jou 'n seën, al die pad na die oorvloed.
3:11 En Ek sal vir julle afweer die sprinkaan, en hy sal nie korrup die vrugte van jou land. Nie sal die wynstok op die land wees dorre, sê die HERE van die leërskare.
3:12 En al die nasies sal julle gelukkig prys. Vir jou 'n kosbare land wees, sê die HERE van die leërskare.
3:13 Jou woorde het krag versamel oor my, sê die Here.
3:14 En jy het gesê, "Wat het ons gepraat teen jou?"Jy het gesê, "Hy vermoei tevergeefs wat God dien,"En, "Wat baat dit ons om sy bevele bewaar, en dat ons hartseer in die oë van die Here van die leërskare gestap?
3:15 Daarom, Ons noem die arrogante geseënde, asof diegene wat goddeloosheid werk opgebou, en asof hulle God het Hom versoek en was gered. "
3:16 Dan moet die wat die Here vrees het, elkeen met sy naaste. En die Here aandag en ag geslaan. En 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe in, vir diegene wat die Here vrees en vir diegene wat sy naam te oorweeg.
3:17 En hulle sal my spesiale besitting wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag dat ek optree. En Ek sal met hulle medelyde, net soos 'n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
3:18 En julle sal omgeskakel word, en jy sal die verskil tussen die regverdige en die goddelose sien, en tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien.

Maleagi 4

4:1 Vir, kyk, die dag sal kom, ontvlam soos 'n oond, en al die arrogante en almal wat goddelooslik optree stoppels sal wees. En die naderende dag sal hulle aanblaas, sê die HERE van die leërskare; dit sal agterlaat vir hulle geen wortel, nie spruit.
4:2 Maar vir julle, wat my Naam vrees, die son van geregtigheid sal opstaan, en gesondheid sal wees in sy vleuels. En jy sal uittrek en huppel soos kalwers van die trop.
4:3 En jy sal vertrap die oortreders, terwyl hulle sal soos stof wees onder julle voetsool, op die dag dat ek optree, sê die HERE van die leërskare.
4:4 Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel op Horeb vir die hele Israel, die voorskrifte en die verordeninge.
4:5 Kyk, Ek uitstuur om julle die profeet Elia, voor die aankoms van die groot en vreeslike dag van die Here.
4:6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek kom en die land met 'n vervloeking.