Sirarch

Sirag Prologue

P:1 Die wysheid van baie groot dinge het deur die wet aan ons geopenbaar, en die profete, en die ander boeke wat hierdie gevolg. Met betrekking tot hierdie dinge, Israel behoort te word geprys, as gevolg van leer en wysheid. Want dit nodig is, nie net vir diegene wat praat, maar selfs vir buitestanders, ervare te wees, beide in gesproke en geskrewe, so as baie geleer te word.
P:2 My oupa Jesus, nadat hy het homself ten volle aan 'n ywerige lesing van die wet, en die profete, en die ander boeke wat deur ons voorouers af oorhandig aan ons, ook wou iets self te skryf, oor die dinge wat betrekking het op die leer en wysheid, sodat diegene wat wil om te leer en te vaardig geword in hierdie dinge sou meer en meer aandag in gedagte wees, en sal versterk word om te lewe volgens die wet.
P:3 En so, Vermaan ek julle om nader met welwillendheid, en om die lesing met aandag studie uit te voer, en om kwaad kan verdra in hierdie dinge wees, wanneer ons mag lyk, terwyl die voortsetting van die beeld van wysheid, kort om te val in die samestelling van woorde.
P:4 Vir die Hebreeuse woorde is gebrekkig wanneer hulle is vertaal in 'n ander taal.
P:5 En nie net hierdie woorde, maar ook die wet self, en die profete, en die res van die boeke, het geen klein verskil van wanneer hulle in hul eie taal gepraat is.
P:6 Want in die tyd van koning Ptolemeus Euergetes, in die agt en dertigste jaar nadat ek in Egipte aangekom het, nadat ek daar vir 'n lang tyd daar was, ek het gevind, agtergelaat daar, boeke met 'n leer nie klein nie werd nie.
P:7 En so het ek van mening dat dit beide goed en nodig wees vir my om 'n paar belangrike ywer en arbeid toe te pas om hierdie boek te vertaal.
P:8 Toe, Na baie aandag aan die leer oor 'n lengte van tyd, Ek het tot 'n einde die dinge wat oorweeg, ten einde hierdie boek bied vir diegene wat bereid is om hul gedagtes toe te pas en te leer hoe hulle behoort hul leefwyse voer,
P:9 vir diegene wat besluit het om hul lewe in ooreenstemming te vorm met die wet van die Here.

Sirag 1

1:1 Alle wysheid van die Here God, en was nog altyd saam met hom was, en is voor alle tye.
1:2 Wie het die sand van die see getel, en die druppels van die reën, en die dae van die wêreld? Wie het die hoogte van die hemele gemeet, en die breedte van die aarde, en die diepte van die afgrond?
1:3 Wie het die wysheid van God ondersoek, wat alles voorafgaan?
1:4 Wysheid geskep voor alle dinge, en die begrip van omsigtigheid is voor alle tye.
1:5 Die Woord van God op 'n hoë is die bron van wysheid, wie se stappe is die ewige gebooie.
1:6 Aan wie het die wortel van wysheid is geopenbaar, en wat haar skerpsinnigheid erken?
1:7 Aan wie het die tug van die wysheid is geopenbaar en openbaar gemaak? En wat het die veelheid van haar stappe verstaan?
1:8 Die meeste hoë almagtige Skepper is Een, en hy is die magtige Koning, en hy is uiters gedug, sien sit op sy troon, en hy is die soewereine God.
1:9 Hy geskep wysheid deur die Heilige Gees, en hy het haar, en genommer haar, en gemeet haar.
1:10 Toe giet hy haar oor al sy werke, en oor al die vlees, om die omvang van sy guns, en hy het haar aangebied word aan diegene wat Hom liefhet.
1:11 Die vrees van die Here is die heerlikheid, en eer, en hulle verbly, en 'n kroon van gejubel.
1:12 Die vrees van die Here sal die hart verlustig, en hy sal blydskap en verheuging vir jou en lengte van dae gee.
1:13 Dit sal goed wees, in die bitter einde, vir hom wat die Here vrees, en op die dag dat hy sterf, Hy sal geseën.
1:14 Die liefde van God is eerbare wysheid.
1:15 En diegene aan wie sy sal verskyn vir hul oorweging is lief vir haar as gevolg van wat hulle sien en weet van haar groot werke.
1:16 Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, en is geskep met die gelowiges in die baarmoeder, en loop met verkose vroue, en is bekend deur die net en die getroue.
1:17 Die vrees van die Here is die heiligheid van kennis.
1:18 Heiligheid sal waak en regverdig die hart, en sal geluk en vreugde skenk.
1:19 Dit sal goed wees met hom wat die Here vrees, en by die voleinding van sy dae, Hy sal geseën.
1:20 Om te vrees God is die volheid van wysheid, en dit is 'n volheid van sy vrugte.
1:21 Sy sal haar hele huis vul van haar nageslag, en skure van haar skatte.
1:22 Die vrees van die Here is die kroon van wysheid, die voltooiing van vrede, en die vrugte van redding.
1:23 En die vrees van die Here gesien het en genommer wysheid; maar beide is geskenke van God.
1:24 Wysheid sal kennis en 'n begrip van omsigtigheid versprei; en sy verhef die heerlikheid van diegene wat vashou aan haar.
1:25 Die wortel van wysheid is aan die Here vrees, en sy ranke is langlewende.
1:26 In die skatte van wysheid is die verstaan ​​en die heiligheid van die kennis. Maar om sondaars, wysheid is 'n gruwel.
1:27 Die vrees van die Here skei sonde.
1:28 Want hy wat sonder vrees is nie in staat om regverdig te wees. Vir die vervreemding van sy gees is sy ondergang.
1:29 Diegene wat geduldig sal ly vir 'n kort tyd, en daarna, geluk sal terugkeer.
1:30 A edele gees sy woorde weg te steek vir 'n kort tyd, en dan die lippe van vele sal sy verstand te verklaar.
1:31 Onder die skatte van wysheid is die uiterlike teken van dissipline.
1:32 Maar vir diegene wat die sonde, die aanbidding van God is 'n gruwel.
1:33 seun, As jy wil wysheid, waarneem geregtigheid, en dan sal God haar bied aan jou.
1:34 Vir die vrees van die Here is wysheid en dissipline.
1:35 En wat wil hom is geloof en sagmoedigheid. So moet hy dit voltooi sy skatte.
1:36 Jy moet nie ongelowig aan die vrees van die Here wees. En jy moet nie nader aan hom met 'n dubbel hart.
1:37 Jy moet nie 'n huigelaar in die oë van die mense wees. En jy moet nie struikelblok met jou lippe.
1:38 Aandag te gee aan hierdie dinge, anders sal jy dalk val en bring oneer aan jou siel.
1:39 En dan God kan jou geheime te ontbloot, en hy mag jy jou neer kragtig in die midde van die gemeente.
1:40 Vir jou nader kom om die Here goddeloos, en jou hart is gevul met bedrog en valsheid.

Sirag 2

2:1 seun, wanneer jy jouself van toepassing op die diens van God, staan ​​in geregtigheid en in vrees, en voor te berei jou siel vir die versoeking.
2:2 Nederig jou hart, en volhard. Neig julle oor, en aanvaar woorde van insig te. En jy moet nie weg haas in die tyd van nood.
2:3 Verduur onwrikbaar vir God. Aan te sluit jouself aan God, en volhard, sodat jou lewe kan toeneem in die bitter einde.
2:4 Aanvaar alles wat met jou gebeur het, en volhard in jou smart, en het geduld in jou vernedering.
2:5 Vir goud en silwer is getoets in 'n vuur, nog waarlik, aanvaarbare mans getoets in die oond van vernedering.
2:6 glo God, en hy sal jou gesond. En reguit jou manier, en op Hom hoop. Neem waar sy vrees, en oud in dit.
2:7 Julle wat die Here vrees, wag, want sy goedertierenheid. En moenie wegdraai van hom, sodat jy val.
2:8 Julle wat die Here vrees, glo in hom. En julle loon sal nie weggeneem word.
2:9 Julle wat die Here vrees, hoop in hom. En genade sal jy nader, om jou vreugde.
2:10 Julle wat die Here vrees, lief vir hom. En jou hart sal verlig.
2:11 my seuns, kyk na die nasies van die mensdom, en weet dat nie een van hulle het gehoop in die Here en was in die war.
2:12 Want wie het in sy bevel gebly en in die steek gelaat? Of wat het 'n beroep op hom, en nog verag hy hom?
2:13 Want God is regverdig en genadig, en hy sal die sondes te vergewe in die dag van verdrukking. En hy is die beskermer aan almal wat Hom soek in waarheid.
2:14 Wee die dubbel hart, en tot die goddelose lippe, en om die hande wat doen wat verkeerd is, en om die sondaar wat die aarde wandel deur twee maniere!
2:15 Wee die losbandige in hart, wat God nie vertrou! Vir, as gevolg daarvan, hulle sal nie beskerm word deur hom.
2:16 Wee die vroue wat uithouvermoë verloor, en wat regop maniere verlate, en wat afgewyk om verdorwe maniere!
2:17 En wat sal hulle doen wanneer die Here begin om hulle te ondersoek?
2:18 Diegene wat die Here vrees, sal nie ongelowige na sy Woord. En die wat Hom liefhet sal hou om sy pad.
2:19 Diegene wat die Here vrees, sal die dinge wat welbehaaglik om hom te soek. En dié wat Hom liefhet, sal vervul word met sy wet.
2:20 Diegene wat die Here vrees, sal hulle harte voor te berei, en hulle sal hul siele heilig in sy oë.
2:21 Diegene wat die Here vrees sy gebooie bewaar, en hulle sal geduld het selfs tot en met sy ondersoek,
2:22 sê: "As ons nie boetedoening doen, dan sal ons val in die hande van die Here, en nie in die hande van die mense. "
2:23 Vir volgens sy grootheid, so ook is sy genade met hom.

Sirag 3

3:1 Die seuns van wysheid is die Kerk van die net: en hulle geslag is gehoorsaamheid en liefde.
3:2 Seuns, luister na die uitspraak van jou vader, en daarvolgens op te tree, sodat jy gered kan word.
3:3 Want God het die vader vereer in die seuns, en, wanneer op soek na die oordeel van die moeder, Hy het dit bevestig in die kinders.
3:4 Hy wat God liefhet, sal saam met hom te pleit namens sondes, en sal hom weg te hou van die sonde, en sal ag geslaan in die gebede van sy dae.
3:5 En, soos een wat skatte vergader, so ook is hy wat sy moeder eer.
3:6 Wie sy vader eer sal geluk vind in sy eie kinders, en hy sal ag geslaan het op die dag van sy gebed.
3:7 Wie sy vader eer sal 'n lang lewe te lei. En hy wat sy vader gehoorsaam sal 'n lafenis om sy ma te wees.
3:8 Hy wat die Here vrees vereer sy ouers, en hy sal hulle dien as meesters, want dit is hulle wat hom verwek.
3:9 In woord en daad, en in alle dinge, eer jou vader met geduld,
3:10 sodat 'n seën vir julle kan kom van hom af, en sodat sy seën vir die bitter einde kan bly.
3:11 Die seën van die vader versterk die huise van die kinders; maar die vloek van die moeder ontwortel selfs sy stigting.
3:12 Moenie roem in die skande van jou vader; vir sy skaamte is nie jou eer.
3:13 Want die heerlikheid van 'n man is uit die eer van sy vader, en 'n pa ongeëerd is 'n oneer aan die seun.
3:14 seun, ondersteun jou pa op sy oudag, en hom nie treur in sy lewe.
3:15 En as sy gedagte moet misluk, bewys guns; en hom nie verag as jy in jou sterkte. Vir aalmoese aan die vader sal nooit vergeet word nie.
3:16 Want ook in ruil vir die sonde van die moeder, goeie terugbetaal sal word om jou.
3:17 En jy sal opgebou word in geregtigheid, en jy sal onthou word in die dag van verdrukking. En julle sondes sal ontbind soos ys in warm weer.
3:18 Wat 'n bose vorm het hy wat versaak sy vader! En elkeen exasperates sy ma is vervloek deur God.
3:19 seun, voer jou werke in sagmoedige, en jy sal lief buite die heerlikheid van die mens.
3:20 Maar groot jy kan wees, verneder jouself in alles, en jy sal genade vind in die teenwoordigheid van God.
3:21 Vir net die krag van God is groot, en hy is vereer deur die nederige.
3:22 Jy moet nie die dinge wat te hoog is vir jou soek, en jy moet nie die dinge wat buite jou vermoë te ondersoek. Maar as vir die dinge wat God aan jou toevertrou het, oorweeg hierdie altyd. Maar jy moet nie nuuskierig wees in te veel van sy werke.
3:23 Want dit is nie nodig vir jou om te sien met jou eie oë die dinge wat verborge.
3:24 In onnodige sake, nie kies om 'n ondersoeker van baie verskillende dinge wees, en jy moet nie nuuskierig oor te veel van sy werke.
3:25 Vir baie dinge is aan jou geopenbaar, buite die begrip van mense.
3:26 Nog onsekerheid in hierdie dinge het ook ondermyn baie persone en het hulle gedagtes aangehou in nietigheid.
3:27 'N verharde hart sal vol teëspoed was in die bitter einde, en hy wat lief gevaar sal vergaan in dit.
3:28 'N Hart bevordering in twee rigtings sal nie sukses het, en die verdorwe hart sal verstom op hierdie manier.
3:29 'N slegte hart sal belas word met smarte, en 'n sondaar sal verdere sondes voeg.
3:30 Die sinagoge van die arrogante sal nie gesond word. Vir die steel van sondigheid sal wortel skiet in hulle, en dit sal nie verstaan ​​word.
3:31 Die hart van die wyse is na verneem word deur wysheid, en 'n goeie oor sal na wysheid luister met al sy begeerte.
3:32 'N Wyse en verstandige hart sal onthou van sondes, en sukses in werke van geregtigheid sal hê.
3:33 Water dooft 'n brandende vuur, en aalmoese bestand sondes.
3:34 En God is die wag vir hom wat 'n guns terugbetaal. Hy onthou hom daarna, en in die tyd van sy val, Hy sal 'n stewige ondersteuning vind.

Sirag 4

4:1 seun, jy moet nie bedrieg die arme uit `n aalmoes, nie moet jy voorkom jou oë van 'n arm man.
4:2 Jy moet die hongerige siel nie verag, en jy moet nie vererger 'n arm man in sy behoefte.
4:3 Jy moet die hart van die behoeftiges nie verdruk, en jy moet 'n aanbod nie versuim om iemand in angs.
4:4 Jy moet nie versoeke van iemand wat baie ontsteld maak, en jy moet nie voorkom jou gesig uit die behoeftige.
4:5 Jy moet nie jou oë te voorkom van die behoeftige uit woede. En jy moet nie laat vaar diegene wat hulp te soek van jou, sodat hulle praat vloeke agter jou rug.
4:6 Vir die pleitstukke van hom wat vloeke van jou praat, in die bitterheid van sy siel, sal ag geslaan. Vir die Een wat hom laat gaan hom ag slaan op.
4:7 Maak vir jouself 'n vriend aan die gemeente van die armes, en verneder jou siel voor 'n ouderling, en verneder jou kop voor die groot.
4:8 Neig u oor, sonder hartseer na die armes, en terug te betaal jou skuld, en reageer op hom vreedsaam in sagmoedigheid.
4:9 Bevry hom wat 'n besering ly aan die hand van die arrogante, en nie vyandigheid voer in jou siel.
4:10 in die beoordeling van, wees genadig die weeskind, soos 'n vader, en wees barmhartig wees oor hulle ma, soos 'n man.
4:11 En dan sal jy wees soos 'n gehoorsame seun van die Allerhoogste, en hy sal jammer te neem op jou meer as 'n ma sou.
4:12 Wysheid asemhaal lewe in haar seuns, en sy verhef diegene wat haar soek, en sy sal hulle vooraf in die weg van geregtigheid.
4:13 En hy wat haar lief is lief vir die lewe. En diegene wat kyk vir haar sal haar genot te omhels.
4:14 Diegene wat vashou aan haar sal lewe beërwe. En wat ook al plek waar sy gaan, God sal seën.
4:15 Diegene wat haar bedien sal toegee aan wat heilig is. En God is lief vir diegene wat lief is wysheid.
4:16 Wie na haar luister sal die nasies oordeel. En hy wat tuur oor hom veilig bly.
4:17 As hy glo in haar, Hy sal haar besit, en alles wat spruit uit hom sal bevestig word.
4:18 Want sy loop met hom deur versoeking, en sy verkies hom van die begin af.
4:19 Sy sal vrees lei en vrees en proewe oor hom, en sy sal hom kruisig met die verdrukking van haar leer, totdat sy hom in sy gedagtes het getoets en kan sy vertrou in sy siel.
4:20 En dan sal sy hom versterk, en lei hom op 'n reguit pad, en bly in Hom.
4:21 En sy sal haar geheime openbaar aan hom, en sy sal slaan skatte, van die kennis en begrip van geregtigheid, in hom.
4:22 Maar as hy het verdwaal, Sy sal hom agterlaat, en sy sal hom red in die hande van sy vyand.
4:23 seun, wees voortdurend oplettend, en bly weg van die kwaad.
4:24 Ter wille van jou siel, jy moet nie skaam om die waarheid te praat nie.
4:25 Want daar is 'n skande dat die sonde bring, en daar is 'n skande dat die heerlikheid en genade bring.
4:26 Jy moet 'n gesig in stryd met jou eie gesig nie aanvaar, nie moet jy aanvaar 'n leuen in teenstelling met jou eie siel.
4:27 Jy moet nie geniet die val van jou naaste.
4:28 Nie moet jy woorde te weerhou by 'n geleentheid vir verlossing. Jy moet nie verberg jou wysheid in haar skoonheid.
4:29 Want wysheid is beoordeel binne toespraak. En begrip en kennis en leer beoordeel in die woorde van diegene wat verstaan ​​en deur hul standvastigheid in die werke van geregtigheid.
4:30 Jy moet 'n woord van die waarheid nie weerspreek in enige manier. Anders, deur 'n leuen gebore uit onkunde, jy sal die skande kom.
4:31 Jy moet nie skaam om jou sondes bely wees, maar moenie jouself te onderwerp aan iemand as gevolg van sonde.
4:32 Kies nie teen die gesig van die kragtige te staan, vir jou moet nie twis teen die stroom van die rivier.
4:33 Ly vir geregtigheid, namens jou siel, en stryd, selfs tot die dood toe, namens geregtigheid, en God sal veg teen julle vyande namens jou.
4:34 Kies nie vinnig met jou woorde te wees, nie onproduktiewe of nalatig in jou werke.
4:35 Kies nie om te wees soos 'n leeu in jou huis, ontstellend diegene van u huishouding, en onderdruk diegene wat hulle aan julle onderwerp.
4:36 Moenie toelaat dat jou hand oop wees wanneer die ontvangs van, maar toe wanneer gee.

Sirag 5

5:1 Kies nie op 'n bedrieglike besittings te soek, en jy moet sê nie: "Ek het alles wat ek nodig het in die lewe." Want dit van geen nut sal wees om jou in die tyd van vergelding en die duisternis.
5:2 Jy moet nie na te streef, in jou sterkte, die begeertes van jou hart.
5:3 En jy moet sê nie: "Hoe kragtig is ek?"of, "Wie sal my neer te werp as gevolg van my dade?"Want God sal verdedig met wraak.
5:4 Jy moet nie sê, "Ek het gesondig, en wat hartseer het my oorgekom?"Vir die Allerhoogste is 'n pasiënt recompensor.
5:5 Moet nie bereid is om te wees sonder vrees met betrekking tot 'n vergewe sonde, en jy nie meer die sonde te voeg op die sonde.
5:6 En jy moet sê nie: "Die liefde vir die Here is groot; Hy sal jammer te neem op die menigte van my sondes. "
5:7 Vir beide genade en toorn vinnig uitgaan, en sy toorn stel sy blik oor sondaars.
5:8 Jy moet nie vertraag word omgeskakel na die Here, en jy moet nie ter syde te stel dit van dag tot dag.
5:9 Vir sy toorn sal skielik nader, en in die tyd van regverdiging, Hy sal jou vernietig.
5:10 Kies nie angstig vir onregverdige rykdom te wees. Want hierdie dinge sal jy nie voordeel trek in die dag van duisternis en straf.
5:11 Jy moet nie wan in elke wind, en jy moet nie uitgaan in elke pad. Want so is dit elke sondaar bewys deur sy bedrieglike tong.
5:12 Wees standvastig in die weg van die Here en in die waarheid van jou begrip en kennis, en laat woorde van vrede en geregtigheid jou inhaal.
5:13 Wees sagmoedig wanneer luister na 'n woord, sodat jy kan verstaan. En bied 'n ware reaksie in wysheid.
5:14 As jy verstaan, beantwoord dan jou naaste. Maar as jy dit nie doen nie, dan laat julle hand wees oor jou mond, sodat jy nie gevang word deur 'n onbekwame woord, en dan die skande kom.
5:15 Eer en heerlikheid is in die woorde van diegene wat verstaan, nog waarlik, die tong van die onverstandig man is sy ondergang.
5:16 Jy moet nie 'n kwaadstoker genoem, en jy moet nie gevang deur jou eie tong, en dan die skande kom.
5:17 Vir verwarring en berou is oor 'n dief, en 'n slegte punt op die twee monde spreek nie; maar vir die kwaadstoker, daar is haat en vyandigheid en skande.
5:18 Regverdig die klein en die groot insgelyks.

Sirag 6

6:1 Moet nie bereid is om 'n vyand in plaas van 'n vriend geword om jou buurman wees. Vir 'n slegte mens nie sal beërwe nie verwyt en skande, en so ook elke sondaar wat jaloers en twee monde spreek nie.
6:2 Jy moet jouself nie, vul, soos 'n bul, in die gedagtes van jou siel, nie miskien u sterkte af kan gooi deur dwaasheid,
6:3 wat jou blare sal verteer, en vernietig jou vrugte, en laat jy agter soos 'n droë boom in die woestyn.
6:4 Vir 'n slegte siel sal die een vernietig wat dit. Want dit bied graag vyande om hom, en dit sal hom lei om die lot van die oortreders.
6:5 A soet woord vermeerder vriende en verlaag vyande. En dankbaar woorde in oorvloed in 'n goeie man.
6:6 Laat baie om in vrede met jou, maar laat een uit 'n duisend aan jou raadgewer wees.
6:7 As jy 'n vriend sou kry, toets hom voor jy hom aanvaar, en hom nie geredelik vertrou.
6:8 Want daar is 'n vriend volgens sy eie tyd, maar hy sal nie in die dag van verdrukking bly.
6:9 En daar is 'n vriend wat kan verander word om vyandigheid. En daar is 'n vriend wat haat en bespotting en beledigings sal openbaar.
6:10 En daar is 'n vriend wat 'n metgesel aan tafel, maar hy sal nie in 'n dag van nood bly.
6:11 N vriend, indien hy bly standvastig, sal wees vir jou as jy vir jouself, en hy sal optree met getrouheid onder diegene van u huishouding.
6:12 As hy homself verneder voor jou en verberg hom uit jou gesig, jy sal 'n edele en harmonieuse vriendskap het.
6:13 Distansieer jouself van jou vyande, en aandag te gee aan jou vriende.
6:14 'N Betroubare vriend is 'n sterk skuiling, en elkeen het gevind een het 'n skat gevind.
6:15 Niks is vergelykbaar met 'n getroue vriend, en geen gewig van silwer of goud werd is meer as die goedheid van sy getrouheid.
6:16 'N Betroubare vriend is 'n medisyne vir die lewe en die onverderflikheid; en diegene wat die Here vrees, sal een vind.
6:17 Hy wat God vrees, 'n soortgelyke goeie vriendskap het, omdat sy vriend sal wees soos hy.
6:18 seun, van jou jeug tugtiging aan te neem, en dan sal jy wysheid vind, selfs na jou grysheid.
6:19 Benadering wysheid soos een wat ploeg en saai, en dan wag vir haar goeie vrugte.
6:20 Vir te doen haar werk, jy sal arbeid 'n bietjie, maar jy sal gou eet uit haar produkte.
6:21 Hoe baie harde is wysheid om ongeleerde manne! En so, die stupide sal nie bly met haar.
6:22 Sy sal vir hulle soos 'n groot klip van beproewing, en hulle sal haar verstoot uit hulle sonder versuim.
6:23 Want die wysheid van leer is in ooreenstemming met haar naam, en sy is nie duidelik vir baie. Maar sy gaan voort met diegene deur wie sy erken, selfs in die oë van God.
6:24 luister, seun, en aanvaar 'n begrip raad, vir wat jy moet my raad nie weggooi.
6:25 Stel jou voete in haar voetboeie en jou nek in haar kettings.
6:26 Neig julle skouer, en dra haar, want jy sal nie bedroef deur haar bindings.
6:27 Benader haar met jou hele siel, en dien haar maniere met al jou krag.
6:28 ondersoek haar, en sy sal aan jou geopenbaar, en wanneer jy haar gekry het, jy moet haar nie laat vaar.
6:29 Vir, in die bitter einde, julle sal rus vind in haar, en sy sal op sy beurt in jou vreugde.
6:30 Dan sal haar voetboeie 'n sterk beskerming en 'n stewige fondament vir jou, en haar kettings sal 'n kleed van heerlikheid wees.
6:31 Want in haar is die skoonheid van die lewe, en haar bindings is 'n genesing verband.
6:32 Jy sal hom beklee met haar as met 'n kleed van heerlikheid, en jy sal haar laat sit op jou kop soos 'n kroon van roem.
6:33 seun, as jy my luister, jy sal leer. En as jy jou verstand aan te pas, jy sal wys wees.
6:34 As jy neig jou oor, jy sal leer ontvang. En as jy lief is om te luister, jy sal wys wees.
6:35 Staan onder die skare van omsigtige ouderlinge, en sluit jouself om hul wysheid van die hart, sodat jy in staat kan wees om elke diskoers oor God hoor, en sodat die spreuke van lof kan nie vlug van jou.
6:36 En as jy sien 'n man van verstand, staan ​​horlosie vir hom, en laat jou voete dra af die trappe van sy deure.
6:37 Stel jou gedagtes op die bevele van God, en wees heeltemal konstante in sy gebooie. En hy sal hom 'n hart vir jou gee, en die begeerte van wysheid sal aan jou gegee word.

Sirag 7

7:1 Kies nie om kwaad te doen, en kwaad sal nie in die hande van u.
7:2 Onttrek van die onregverdige, en kwaad sal onttrek van jou.
7:3 seun, moenie kwaad nie saai uit in die vore van onreg, en jy sal nie maai hulle sewevoudig.
7:4 Moet nie 'n rol van leierskap van die Here nie soek, en nie 'n setel van eer uit die koning soek.
7:5 Jy moet jouself nie regverdig voor God, want Hy is die Kenner van harte. En geensins indien u wyse te lyk voor die koning.
7:6 Moenie probeer om 'n regter te word, tensy jy genoeg krag om ongeregtighede verbrysel. Anders, jy dalk bang vir die aangesig van die kragtige, en so vestig 'n skandaal in jou integriteit.
7:7 Jy moet nie aan die menigte van 'n stad, nie moet jy gooi jouself teen die mense.
7:8 En jy moet twee sondes nie saam bind. Want ook in een sin, jy sal nie ongestraf bly nie.
7:9 Moenie laf in jou siel wees.
7:10 Jy moet nie onwillig om te bedel wees, nie om aalmoese te gee.
7:11 Jy moet nie sê: "God sal kyk met guns op die menigte van my geskenke, en toe ek maak 'n offer aan die allerhoogste God, Hy sal my geskenk aanvaar. "
7:12 Jy moet 'n mens nie spot met bitterheid van siel. Want daar is Een wat verneder en wat verhef: die alsiende God.
7:13 Moenie lief vir 'n leuen teen jou broer, nie moet jy optree dieselfde teenoor jou vriend.
7:14 Moet nie bereid is om 'n leuen van enige aard bedink word. Vir die praktyk van leuens is nie goed.
7:15 Moenie kies om te verbose onder 'n menigte van ouderlinge, en jy moet nie die woorde van jou gebede herhaal.
7:16 Jy moet nie moeisame werke haat, nie die landelike lewe geskep deur die Allerhoogste.
7:17 Jy moet nie beskou jouself te wees onder die skare van die ongedissiplineerde.
7:18 onthou toorn. Want dit sal nie vertraag.
7:19 Nederig jou gees baie. Vir die vergelding teen die vlees van die oortreders is met vuur en wurms.
7:20 Moenie verraai jou vriend ter wille van geld, en jy moet jou geliefde broer nie verag ter wille van goud.
7:21 Kies nie af te wyk van 'n goeie en begrip vrou, wie jy is toegeken in die vrees van die Here. Vir die genade van haar beskeidenheid is meer as goud.
7:22 Jy moet nie skade aan die dienaar sy werke is eerlik, nie die huurling wat sy lewe vertrou om jou te.
7:23 Laat 'n begrip dienaar wees geliefd deur wat jy wil jou eie siel. Jy moet hom nie bedrieg uit vryheid, nie laat vaar om hom te armoede.
7:24 Is beeste joune? Geneig is om hulle. En as hulle is nuttig, laat hulle saam met jou bly.
7:25 Kinders is joune? opdrag gee hulle, en buig hulle uit hul kinderjare.
7:26 Is dogters joune? Waak oor hul liggame. En jy moet 'n lighartige houding teenoor hulle nie vertoon.
7:27 Gee jou dogter in die huwelik, en haar gee om 'n begrip man, en jy sal doen 'n groot werk.
7:28 As 'n vrou in ooreenstemming met jou siel is joune, jy moet haar nie verwerp. Maar moenie jouself toe te vertrou aan haar wat haatlik.
7:29 Met jou hele hart, eer jou vader. En jy moet nie die klagtes van jou moeder vergeet.
7:30 Onthou dat jy nie sou gewees gebore behalwe deur hulle. En so, gee terug na hulle as hulle ook vir jou gedoen het.
7:31 Met jou hele siel, vrees die Here, en oorweeg sy priesters heilig te wees.
7:32 Met al jou krag, lief vir hom wat jy gemaak, en jy moet nie sy ministers te laat vaar.
7:33 Eer God uit jou hele siel, en verleen eer op die priesters, en voort te gaan om jouself te reinig met jou sterkte.
7:34 Gee hulle deel, net soos dit is beveel julle, uit die eerstelinge en die voorbereiding geduur. En vir jou onkundig oortredings, reinig jouself met 'n kleiner aanbod.
7:35 Jy moet aan die HERE die gawe van jou krag, en die offer van heiligmaking, en die eerstelinge van wat heilig is.
7:36 En reik uit jou hand aan die armes, sodat jou versoening en jou seën kan vervolmaak.
7:37 'N Geskenk het genade in die oë van die hele lewe, maar jy moet nie genade vir die dood te verbied.
7:38 Jy moet nie versuim om te troos diegene wat huil, nie om te loop met diegene wat rou.
7:39 Moenie toelaat dat jou wees traag om die siekes te besoek. In hierdie manier, jy sal bevestig word in die liefde.
7:40 In al julle werke, onthou jou baie einde, en so sal jy nie sonde, tot in ewigheid.

Sirag 8

8:1 Jy moet nie twis met 'n kragtige man, nie miskien u kan val in sy hande.
8:2 Jy moet nie twis met 'n ryk man, nie miskien kan hy 'n aksie teen jou bring.
8:3 Vir goud en silwer het baie vernietig, en bereik en beskadig selfs die harte van konings.
8:4 Jy moet nie twis met 'n man wat vol is van woorde, vir jou moet nie hout werp op sy vuur.
8:5 Jy moet nie vertrou in 'n onkundige man, sodat hy mense belaster oor jou familie.
8:6 Jy moet 'n mens nie verag wat homself draai weg van sonde, nie verwyt hom daarmee. Onthou dat ons almal onderworpe aan regstelling.
8:7 Jy moet 'n mens nie verag in sy oudag. Want ons is almal onderworpe aan oud.
8:8 Moet nie bereid om te juig by die dood van jou vyand wees, wetende dat ons almal sterf, en dat ons nie wil hê dat ander juig oor ons.
8:9 Jy moet nie gering geag het die diskoers van diegene wat oud en wys; plaas, bepeins hul spreuke.
8:10 Want van hulle, sal jy leer wysheid en intelligente leer, ten einde die grotes nie sonder blaam te dien.
8:11 Moenie toelaat dat die diskoers van julle oudstes na jou verbygaan. Vir hulle geleer het uit hul vaders.
8:12 En uit hulle, jy sal leer verstaan, en jy sal leer wat reaksie te gee in 'n tyd van nood.
8:13 Jy moet nie die kole van sondaars aansteek deur aan te voer met hulle. Vir jou kan verskroei deur die vlam van die vuur van hulle sondes.
8:14 Jy moet nie staan ​​teen die gesig van 'n minagtende persoon, anders kan hy gaan sit asof wag in 'n hinderlaag teen jou woorde.
8:15 Jy moet nie leen aan 'n man wat is sterker as wat jy. Maar as jy leen, oorweeg dit verloor.
8:16 Jy moet nie belowe buite jou vermoë. Maar as jy belowe, kyk hoe om dit te vervul.
8:17 Jy moet nie oordeel nie teen 'n regter. Want hy oordeel volgens wat net.
8:18 Jy moet nie uitgaan op die pad met 'n gewaagde man, nie miskien kan hy beswaar nie met sy euwels. Want hy gaan voortbring volgens sy eie wil, en jy sal verlore gaan saam met hom in sy dwaasheid.
8:19 Jy moet 'n konflik nie begin met 'n driftige man, en jy moet nie in die woestyn gaan met 'n gewaagde man. Vir beurtkrag bloed is niks om hom, en in 'n plek waar daar geen hulp vir jou, Hy sal julle omver te werp.
8:20 Jy moet nie raad hou met die dwase. Want hulle is nie in staat om enigiets behalwe wat hulle wil lief.
8:21 Jy moet nie 'n plan uitvoer in die oë van 'n buitestaander. Omdat julle nie weet wat hy volgende gaan doen.
8:22 Jy moet jou hart nie openbaar aan elkeen, nie miskien kan hy 'n valse liefde aan te bied, en dan kwaad te spreek nie van julle.

Sirag 9

9:1 Jy moet nie jaloers op die vrou van jou skoot wees, sodat sy openbaar, as gevolg van jou, die boosheid van die goddelose les.
9:2 Jy moet nie gesag gee oor julle siel daarop om 'n vrou, sodat sy kry jou krag, en dan sal jy beskaamd staan.
9:3 Jy moet nie kyk met genade op 'n vrou met baie begeertes, nie miskien u kan val in haar strikke.
9:4 Jy moet nie voortdurend in die behoefte van vermaak, nie moet jy nie oortuig word deur dit, nie miskien u kan vergaan deur sy doeltreffendheid.
9:5 Jy moet nie kyk na 'n maagd, nie miskien u kan aanstoot deur haar skoonheid.
9:6 Jy moet jou siel nie gee, op enige manier, om hoereerders, sodat jy jouself en jou erfenis te vernietig.
9:7 Kies nie om rond te kyk in die strate van die stad, nie moet jy dwaal langs die strate.
9:8 Voorkom jou gesig uit 'n versierde vrou, vir jou moet nie aanskou vreemde skoonheid.
9:9 Baie mense het omgekom as gevolg van die skoonheid van 'n vrou; en deur hierdie, begeerte ontvlam soos 'n vuur.
9:10 Elke vrou wat 'n hoereerder sal af vertrap, soos uitvaagsels in die straat.
9:11 baie, deur die skoonheid van die vrou van 'n ander bewonder, het geword ongeskik. Vir bekendheid met haar fakkels up soos 'n vuur.
9:12 Jy moet nie sit glad met 'n ander man se vrou, nie hellingshoek met haar op 'n rusbank.
9:13 En jy moet nie argumenteer met haar oor wyn, nie miskien jou hart kan draai in die rigting van haar, en deur jou emosie, jy sou omver in die verderf.
9:14 Jy moet 'n ou vriend nie laat vaar. Vir 'n nuwe een nie soortgelyk aan hom sal wees.
9:15 'N Nuwe vriend is soos mos. Dit sal groei ou, en dan sal jy geniet drink dit.
9:16 Jy moet die eer en rykdom van 'n sondaar nie beny. Omdat julle nie weet watter mag sy ondergang in die toekoms wees.
9:17 Die besering van die onregverdige moet jy nie tevrede, wetende dat, totdat hulle in die hel, die oortreders sal nie tevrede.
9:18 Hou jouself ver van 'n man met die krag om dood te maak, en dan sal jy nie het die vrees vir die dood geskors oor jou.
9:19 Maar as jy dit doen benader hom, doen niks om aanstoot, nie miskien kan hy dit wegneem jou lewe.
9:20 Weet dat dit 'n gemeenskap met die dood. Vir jou sal toetrede tot die middel van die strikke, en al wandelende op die arms van die bedroefde.
9:21 Volgens jou vermoë, wees versigtig van jou naaste, en behandel hom soos die wyse, en sou verstandig.
9:22 Laat net mense wees jou metgeselle, en laat u heerlikheid in die vrees van God.
9:23 En laat die gedagte van God wees in jou gedagtes, en laat al jou diskoers wees op die voorskrifte van die Allerhoogste.
9:24 Werke sal geprys vir die hande van die kunstenaars, en 'n leier van die mense sal geprys vir die wysheid van sy woorde, nog waarlik, die woord van die ouderlinge sal geprys vir sy begrip.
9:25 'N Man vol van woorde is 'n voorwerp van skrik vir sy stad, maar een wat onverskillig praat sal gehaat wees vir sy woord.

Sirag 10

10:1 'N Wyse regter sal aan sy volk reg, en die leierskap van 'n begrip man sal standvastig wees.
10:2 As die regter van die mense is, so ook is sy assistente. En watter soort man die heerser van 'n stad is, van so 'n aard is ook diegene wat daarin woon.
10:3 'N Dwase koning sal die ondergang van sy volk wees. Vir stede sal bewoon word deur die begrip van diegene met mag.
10:4 Mag oor die aarde is in die hand van God, en, mettertyd, Hy sal hef 'n nuttige leier oor die aarde.
10:5 Die welvaart van 'n man is in die hand van God, en hy sal sy eer te plaas bo die gesig van die skrywer.
10:6 Jy moet al besering aan jou gedoen deur jou buurman vergeet, en jy moet niks doen onder die werke van besering.
10:7 Arrogansie is haatlik in die oë van God en van die mense. En al ongeregtigheid onder die nasies is 'n gruwel.
10:8 'N Koninkryk is oorgedra van een volk na 'n ander as gevolg van onreg, en beserings, en minagting, en elke soort bedrog.
10:9 Maar niks is slegter as 'n gulsige man. Hoekom moet dit wat die aarde en as wees arrogant?
10:10 Daar is niks meer onregverdige as om geld te lief. Vir so 'n het 'n een selfs sy eie siel verkoop. Want in sy lewe, Hy gooi eenkant sy binneste.
10:11 Alle mag is van korte lewe. 'N Uitgerekte siekte is van ernstige kommer vir 'n dokter.
10:12 'N dokter veroorsaak 'n siekte te verkort. So ook, 'n koning is hier vandag, en môre sal hy sterf.
10:13 Want wanneer 'n mens sterf, Hy sal beërwe slange, en wilde diere, en wurms.
10:14 Die begin van die arrogansie van die mens is afvalligheid van God.
10:15 Want hy was van die Een wat hom gemaak het onttrek. Vir arrogansie is die begin van alle sonde. Elkeen hou om dit, gevul sal word met die bose woorde, en dit sal hom omver te werp op die ou end.
10:16 As gevolg van hierdie, die Here het die byeenkomste van die bose gedishonoreer, en hy het hulle vernietig, af tot by die einde.
10:17 God het die sitplekke van arrogant leiers vernietig, en hy het die sagmoedige laat sit in die plek daarvan.
10:18 Die wortels van arrogant nasies, God het opgedroog, en die nederige onder dié nasies, Hy het geplant.
10:19 Die Here het die lande van die heidene omvergewerp, en hy het geheel en al vernietig het, selfs na hul stigting.
10:20 Hy het opgedroog sommige van hulle, en hy het geheel en al vernietig het, en hy het hulle geheue af te wyk van die aarde veroorsaak.
10:21 God het die geheue van die arrogante afgeskaf, en hy het agter gelaat net die geheue van diegene wat nederig in gedagte.
10:22 Arrogansie is nie geskep vir mans, nie is 'n woedende temperament geskep vir die geslag van vroue.
10:23 Diegene wat God vrees onder die nageslag van die mense sal vereer. Maar diegene onder die nageslag wat die gebooie van die Here te ignoreer sal oneer aangedoen.
10:24 Te midde van sy broers, 'n vors het eer. En diegene wat die Here vrees sal eer in sy oë het.
10:25 Die vrees van God is die heerlikheid van die ryk, en van die eerbare, en van die arm.
10:26 Moenie kies om 'n regverdige man verag wat arm, en nie kies om 'n sondige man wat ryk is groot.
10:27 Die groot man, en die regter, en die kragtige hê eer. Maar niemand is groter as hy wat God vrees.
10:28 Diegene wat vry is, sal 'n begrip kneg dien. En 'n omsigtige en gedissiplineerde man sal nie murmureer by regstelling. Maar 'n onkundige man sal nie vereer.
10:29 Kies nie om jouself te vul om dit te doen jou werk, en nie onproduktief gedurende die tyd van benoudheid wees.
10:30 Hy wat werk, en so volop in alle dinge, is beter as hy wat spog, en so het nie brood.
10:31 seun, bewaar jou siel in sagmoedigheid, en gee dit eer volgens sy verdienste.
10:32 Wie sal een regverdig wat sondes in sy siel? En wat een sal eer wat sy siel oneer?
10:33 Die arme man is verheerlik deur sy dissipline en vrees. En daar is 'n man wat vereer as gevolg van sy stof.
10:34 Maar as iemand verheerlik in armoede, hoeveel te meer in stof? En elkeen wat verheerlik in stof, laat hom armoede vrees.

Sirag 11

11:1 Die wysheid van 'n mens wat nederig sal sy kop verhef, en sal hom laat sit in die middel van die grotes.
11:2 Jy moet nie loof 'n man vir sy skoonheid, en jy moet nie verag 'n man vir sy verskynings.
11:3 Die bye is klein onder vlieënde dinge, maar sy vrugte hou die top van soetheid.
11:4 Jy moet nie roem in klere te eniger tyd, en jy moet nie laat jou geprys in die dag van jou eer. Vir die werke van die Allerhoogste alleen is wonderbaarlike; en heerlike en verborge en onsigbare is sy werke.
11:5 Baie tiranne het daarop gaan sit 'n troon, en een wat niemand sou bewonder 'n pragtige krans uitgewerk.
11:6 Baie kragtige mans is kragtig neergewerp, en die roemryke is oorhandig in die hande van ander.
11:7 Voordat jy navraag, moet jy nie te plaas blaam op iemand; en wanneer jy navraag gedoen, berispe regverdig.
11:8 Voordat jy luister, moet jy nie reageer 'n woord; en jy moet onderbreek nie in die middel van 'n diskoers.
11:9 Jy moet nie twis in 'n saak wat jy nie aangaan, en jy moet nie sit in die gereg saam met sondaars.
11:10 seun, moet jy nie betrokke wees in baie sake. En as jy ryk geword, jy sal nie vry van oortreding wees. Want as jy jaag, jy sal nie vang; en as jy hardloop vooruit, jy sal nie ontsnap.
11:11 Daar is 'n goddelose man wat 'n groot ywer en haas en treur, maar des te meer sal hy wees sonder oorvloed.
11:12 Daar is 'n verswakte man in die behoefte van herstel, wat ontbreek in sterkte en groot van armoede.
11:13 Tog is die oog van God het gekyk met guns aan hom vir sy voordeel, en hy het hom verhef uit sy vernedering, en hy het sy hoof verhef. En baie het gewonder by hom, en hulle het God vereer.
11:14 Goeie dinge en ongeluk, lewe en dood, armoede en rykdom, is van God.
11:15 Wysheid, en dissipline, en kennis van die wet is met God. Lief te hê en die maniere van goeie dinge is daar by Hom.
11:16 Fout en duisternis geskep deur sondaars. En diegene wat jubel in die bose, oud in die bose.
11:17 Die geskenk van God bly met die regverdige man, en sy bevordering sal sukses tot in ewigheid nie.
11:18 Daar is een wat verryk deur die besteding spaarsamig, en dit is die omvang van sy beloning.
11:19 Oor hierdie, sê hy: "Ek het rus gevind vir myself, en nou kan ek alleen sal eet uit my goed. "
11:20 Maar hy weet nie hoeveel tyd sal verbygaan voordat dood benaderings, en dan moet hy alles agterlaat vir ander en sterf.
11:21 Staan dan vas in jou verbond, en vertroud te raak met dit, en oud in die werk van u gebooie.
11:22 Jy moet nie tyd te spandeer in die werke van sondaars. Plaas, vertrou in God en in jou eie plek bly.
11:23 Want dit is maklik, in die oë van God, 'n armlastige skielik ryk maak.
11:24 Die seën van God haas om die regverdige te beloon, en in 'n vlietende uur sy bevordering dra vrugte.
11:25 Jy moet nie sê: "Wat het ek nodig?"of, "Wat 'n goeie sal daar wees vir my in hierdie?"
11:26 Jy moet nie sê: "Ek het genoeg vir myself,"of, "Wat kan erger wees as dit wees?"
11:27 In 'n dag van goeie dinge, jy moet nie vergeet van teëspoed wees. En in 'n dag van teëspoed, jy moet nie vergeet van die goeie verkondig word.
11:28 Want dit is maklik, in die oë van God, op die dag van 'n mens se afsterwe, elkeen vergeld volgens sy weë.
11:29 Die ellende van 'n uur laat een vir groot genot vergeet, en in die einde van 'n man is die blootlegging van sy werke.
11:30 Jy moet 'n mens nie loof voor die dood. Vir 'n man is bekend deur sy kinders.
11:31 Jy moet nie bring, elkeen na jou huis. Vir baie is die strikke van die bedrieglike.
11:32 Want soos 'n maag met 'n slegte reuk braak, en as 'n patrys word gelei in 'n hok, en soos 'n gemsbok gelei in 'n strik, so ook is die hart van die arrogante. En dit is soos 'n omstander kyk na sy naaste val.
11:33 Want dit lê in 'n hinderlaag, en dan draai goed in die ongeluk, en dit sal die blaam op die uitverkore plaas.
11:34 Van een vonk, 'n groot vuur groei; en van die een man wat verdruk,, baie bloed vloei. Maar 'n baie sondige man lê in 'n hinderlaag vir bloed.
11:35 Aandag skenk aan jouself voor 'n skadelike man, want hy fabriseer euwels. Anders, Hy kan lei oor julle 'n gefluister verwyt onophoudelik.
11:36 Ontvang 'n vreemdeling vir jouself, en hy sal jou omver te werp met 'n warrelwind, en hy sal jou te vervreem van wat is jou eie.

Sirag 12

12:1 As jy goed doen, weet aan wie jy dit doen, en daar sal baie dankie vir julle goeie werke.
12:2 Doen goed aan die net, en jy sal 'n groot beloning kry, en indien dit nie van hom, beslis van die Here.
12:3 Want daar is geen goed vir iemand wat altyd in die bose beset, of wat nie aalmoese gee. Vir die Allerhoogste hou haat vir sondaars, maar hy neem ontferm oor die berouvolle.
12:4 Gee aan die barmhartige, en jy moet nie help die sondaar. Vir die oortreders en die sondaars sal terugbetaal word met die wraak gehou vir hulle op die dag van vergelding.
12:5 Gee aan die goeie, maar jy moet nie ontvang van 'n sondaar.
12:6 Doen goed aan die nederige, maar jy moet nie aan die oortreders; weerhou jou brood, doen dit nie vir hom gee, anders kan hy jou oorweldig met dit.
12:7 Want jy sal twee keer die bose vind vir al die goeie wat jy sal gedoen het om hom. Vir die Allerhoogste het ook haat vir sondaars, en hy sal wraak terug te betaal aan die oortreders.
12:8 'N Vriend sal nie in goeie tye bekend word, en 'n vyand sal nie weggesteek in nood.
12:9 Deur die geluk van 'n man, sy vyande gegrief; en deur sy ongeluk, 'n vriend geopenbaar.
12:10 Jy moet nooit vertrou jou vyand. Vanweë sy goddeloosheid roes soos 'n koper pot.
12:11 En as hy homself verneder en gaan oor neergebuig, verhoog jou paraatheid en waak jouself van hom.
12:12 Jy moet nie sit oral in die buurt hom, nie moet jy hom toelaat om te sit aan jou regterhand, Hy miskien kan draai in die rigting van jou plek, en soek jou sitplek, en dan, in die bitter einde, jy sal my woorde verstaan ​​en word gesteek deur my preek.
12:13 Wie sal jammer te neem op 'n besweerder getref deur 'n slang, of op iemand wat nader aan die wilde? En so is dit met een wat maatskappy hou met 'n slegte mense en is betrokke by sy sondes.
12:14 Vir 'n uur, Hy sal by julle te bly. Maar as jy begin om weg te draai, Hy sal nie toelaat dat dit.
12:15 'N vyand praat soet met sy lippe, maar in sy hart, Hy wag in 'n hinderlaag, sodat Hy julle kan gooi in 'n put.
12:16 'N vyand het trane in sy oë. Maar as hy hom kry 'n geleentheid, Hy sal nie tevrede wees met bloed.
12:17 En as teëspoed gebeur op jou, jy sal hom daar vind eerste.
12:18 'N vyand het trane in sy oë, maar terwyl voorgee om jou te help, Hy sal grawe onder jou voete.
12:19 Hy sal sy kop skud, en klap sy hande, en fluister veel, en verander sy uitdrukking.

Sirag 13

13:1 En elkeen wat aan kolfblad sal besmet deur dit. En elkeen wat assosieer met die arrogante sal beklee word met arrogansie.
13:2 Elkeen assosieer met diegene wat waardiger is as hy stel 'n las op homself. En so, moet jy nie gemeenskap met iemand wat ryker as jy.
13:3 Wat sal die kookpot in gemeen het met die erdepot? En wanneer hulle bots met mekaar, een sal gebreek.
13:4 Die ryk man het geen onreg gely, en nog dampe hy. Maar die arme man, alhoewel hy is gewond, sal swyg.
13:5 As jy 'n ruim, Hy sal julle opneem; en wanneer jy niks, Hy sal julle verstoot.
13:6 As jy in besit te neem, Hy sal saam fees hou, en hy sal jou leegmaak, en hy sal nie treur oor jou.
13:7 As hy moet van jou, Hy sal julle mislei; en terwyl glimlag, Hy sal julle hoop. Hy sal gesels met jou aangenaam, en hy sal sê: "Wat is dit wat jy nodig het?"
13:8 En hy sal jou te beïndruk met sy kos, totdat Hy julle twee of drie keer het gedreineer, en in die einde, Hy sal jou bespot. en daarna, wanneer hy jou sien, Hy sal julle laat vaar, en hy sal sy kop skud oor jou.
13:9 Verneder jouself voor God, en wag vir sy hande.
13:10 Wees versigtig. Anders, nadat verlei in dwaasheid, jy sal verneder.
13:11 Kies nie lae in jou wysheid te wees, anders, nadat swak, jy sal verlei in dwaasheid.
13:12 As jy word uitgenooi deur iemand wat sterker is as jy, jy moet daal. Anders, Hy sal julle nooi al die meer.
13:13 Jy kan nie onbeskof met hom wees, sodat jy weg gestoot. En jy kan nie ver afwyk van hom, dat jy nie vergeet.
13:14 Jy kan 'n gesprek met hom nie hou as met 'n gelyke. Jy moet nie vertrou sy baie woorde. Want uit baie praatwerk, Hy sal jou ondersoek, en terwyl glimlag, Hy sal jou vraag oor jou geheime.
13:15 Sy wrede gees stoor jou woorde; en Hy sal julle nie gered van die ellende, nie uit die tronk.
13:16 Wees versigtig van jouself, en woon ywerig om wat jy hoor. Vir jou loop in die rigting van jou eie ondergang.
13:17 Tog werklik, terwyl jy luister na hierdie dinge, oorweeg dit asof dit 'n droom, en jy sal ontwaak.
13:18 God lief vir jou hele lewe, en 'n beroep op hom vir jou redding.
13:19 Elke dier is lief vir sy eie soort; so ook elke man is lief vir die mense naaste aan homself.
13:20 Alle vlees sal aansluit met alles wat soortgelyk aan homself, en elkeen sal assosieer met wie is soortgelyk aan homself.
13:21 As 'n wolf sal te eniger tyd het ons gemeenskap met 'n lam, so ook sal 'n sondaar het ons gemeenskap met die net.
13:22 Watter deelgenootskap het 'n heilige man het met 'n hond? Of watter deel doen die rykes het met die armes?
13:23 In die woestyn, die wilde donkie is die prooi van die leeu. So ook is die arm van die weiding van die ryk.
13:24 En net so nederigheid is 'n gruwel vir die arrogante, so ook nie die ryk man het 'n afsku van die arm man.
13:25 Wanneer 'n ryk man is geskud, Hy is versterk deur sy vriende. Maar wanneer 'n nederige man het geval, Hy is selfs geskors word deur diegene wat hom goed ken.
13:26 Wanneer 'n ryk man is mislei, baie sal help om hom te herstel; Hy het arrogant gepraat, en tog het hulle regverdig hom.
13:27 Wanneer 'n arm man is mislei, benewens hy bestraf; Hy het gepraat met begrip, en geen plek is aan hom gegee.
13:28 Die ryk man het gepraat, en al stilbly, en hulle herhaal sy woorde, selfs na die wolke.
13:29 Die arme man het gepraat, en hulle sê: "Wie is hierdie?"En as hy struikel, hulle sal hom omver te werp.
13:30 Stof is goed vir hom wat geen sonde op sy gewete. En armoede staan ​​bekend as baie bose deur die mond van die goddelose.
13:31 Die hart van 'n man verander sy gesig, óf vir 'n beter of vir slegter.
13:32 Jy sal vind, met moeite en baie arbeid, die teken van 'n goeie hart en 'n goeie gesig.

Sirag 14

14:1 Welgeluksalig is die man wat nie het gegly as gevolg van 'n woord uit sy mond, en wat nog nie teruggekeer met hartseer as gevolg van 'n oortreding.
14:2 Gelukkig is hy wat nie hartseer het in sy gedagtes, en wat nie weg van sy hoop gedaal.
14:3 Stof is sinneloos vir 'n gulsige en suinig man. En wat sou 'n moedswillig man doen met goud?
14:4 Elkeen verkry onregverdig, volgens sy eie gemoed, versamel vir ander. Vir 'n ander sal sy besittings uitbundig spandeer.
14:5 Wie skuldige om homself, Na wie sal hy goed wees? Want Hy sal nie genot sal neem in sy eie goedere.
14:6 Elkeen het siek wil na homself, niks is meer waardeloos as hy. Maar so is die beloning van sy goddeloosheid.
14:7 En as hy dit doen goeie, hy doen dit onwetend en onwillig. En in die einde, Hy besef sy eie boosheid.
14:8 Die oog van die moedswillig man is boos, en hy averts sy gesig en verag sy eie siel.
14:9 Die oog van die gulsige man is onversadigbaar in sy gedeelte van ongeregtigheid. Hy sal nie tevrede wees totdat hy sy eie siel verteer, aftakeling dit weg.
14:10 Afguns is gerig op slegte dinge. En hy sal nie tevrede wees met brood; plaas, Hy sal behoeftige en hartseer by sy eie tafel wees.
14:11 seun, as jy iets, doen goed aan jouself, en bied waardig offers aan God.
14:12 Onthou dat die dood is nie vertraag, en dat die verbond van die graf is aan jou geopenbaar. Vir die verbond van hierdie wêreld sal verbygaan in die dood.
14:13 Doen goed aan jou vriend voor jy sterf. En volgens jou vermoë, uit te brei jou hand en gee dit aan die armes.
14:14 Moenie jouself te kul uit 'n goeie dag, en moenie toelaat dat die kleinste goeie gif jou verbygaan.
14:15 Moet jy dit nie laat ander om jou smarte en arbeid verdeel deur die lot?
14:16 Gee, en ontvang, en regverdig jou siel.
14:17 Voor jou afsterwe, bereik geregtigheid. Want in die dood, daar is geen kos te vinde.
14:18 Alle vlees oud word soos gras, en soos die blare wat uit spruit uit 'n groen boom.
14:19 Sommige opspring, en ander wegval. Dit is die geslag van vlees en bloed. Een daarvan is klaar, en 'n ander is gebore.
14:20 Elke verganklike werk sal misluk in die einde. En sy werker sal daarmee saamgaan.
14:21 Maar elke goeie werk sal geregverdig word. En elkeen wat gewerk sal vereer word deur dit.
14:22 Welgeluksalig is die man wat sal bly in wysheid, En wie sal bepeins haar geregtigheid, en wie, in sy gedagtes, sal die omsigtigheid van God te oorweeg.
14:23 Hy is van mening haar maniere in sy hart, en hy vind begrip in haar geheime. Hy gaan na haar toe soos 'n ondersoeker, en hy is konstant in haar weë.
14:24 Hy kyk deur haar vensters, en hy luister na haar deur.
14:25 Hy rus langs haar huis, en, bevestiging n pen in haar mure, Hy stel sy huisie by haar hande. En so, goeie dinge sal rus vind in sy huisie met verloop van tyd.
14:26 Hy sal stasie sy seuns onder haar bedekking, en hy sal vernag in haar takke.
14:27 Hy sal beskerm word deur haar bedekking van die hitte, en hy sal rus in haar heerlikheid.

Sirag 15

15:1 Elkeen vrees God sal goed doen. En elkeen wat in besit te geregtigheid sal dit verkry.
15:2 En soos 'n eerbare moeder, Sy sal hom tegemoet, en soos 'n maagd bruid, Sy sal hom ontvang.
15:3 Sy sal hom voed met die brood van die lewe en begrip. En sy gee hom om te drink uit die water van verlossende wysheid. En sy sal bevestig word in hom, en hy sal nie wankel.
15:4 En sy sal hou om hom, en hy sal nooit beskaam word nie. En sy sal hom verhef, saam met die mense naaste aan hom.
15:5 En in die midde van die Kerk, sy sal sy mond oop te maak, en sy sal hom vul met die gees van wysheid en verstand, en sy sal hom beklee met 'n kleed van heerlikheid.
15:6 Sy sal stoor in hom 'n skat van blydskap en vreugde, en sy sal hom laat 'n ewige naam erf.
15:7 Maar die dwase mense tot sal nie in die hande van haar te neem. En al verstaan ​​mense sal haar ontmoet, dwase mense sal nie uit die oog van haar te vang. Want sy is ver van arrogansie en bedrog.
15:8 Lê mans sal versigtig vir haar wees. Maar die mense wat die waarheid praat sal gevind word met haar, en hulle sal sukses hê, selfs wanneer ondersoek deur God.
15:9 Lof is nie mooi in die mond van 'n sondaar.
15:10 Vir wysheid deur God gestuur. En lof sal voor die wysheid van God staan, en lof vermeerder word in die mond van die getroue, en die soewereine Here sal tot eer van wysheid gee.
15:11 Jy moet nie sê: "Dit is as gevolg van God wat wysheid is afwesig." Vir wat jy moet nie doen wat hy haat.
15:12 Jy moet nie sê: "Hy het my verlei." Vir die oortreders is van geen nut vir hom.
15:13 Die Here haat al gruwelike fout, en die wat Hom vrees, sal nie sulke dinge is lief vir.
15:14 God ingestel man van die begin af, en hy het hom in die hand van sy eie raad.
15:15 Hy het bygevoeg sy gebooie en voorskrifte.
15:16 As jy kies om die gebooie te onderhou, en as, hulle het gekies, jy hulle vervul met ewige trou, hulle sal jou bewaar.
15:17 Hy het 'water en vuur voor jy. Uit te brei jou hand na wat ook al een wat jy sou kies.
15:18 Voordat die mens is lewe en dood, goed en kwaad. Wat ook al een wat hy kies, sal aan hom gegee word.
15:19 Want die wysheid van God is manifold. En hy is sterk in krag, alles sien sonder ophou.
15:20 Die oë van die Here is op die wat Hom vrees, en hy weet elkeen van die werke van die mens.
15:21 Hy het niemand om goddelooslik optree beveel, en hy het niemand toestemming om sonde gegee.
15:22 Want hy het nie 'n menigte van ontrou en nutteloos seuns begeer.

Sirag 16

16:1 Jy moet nie bly in oortreders kinders, indien hulle suksesvol; nie moet jy verlustig in hulle, as die vrees van God is nie in hulle.
16:2 Jy moet nie goedkeur van hul lewe, nie moet jy kyk met genade op hulle arbeid.
16:3 Vir een kind wat God vrees, is beter as 'n duisend oortreders kinders.
16:4 En dit is beter om sonder kinders sterf, as om agter oortreders kinders.
16:5 Deur middel een persoon met begrip, 'n land sal bewoon word. Die stam van die oortreders sal 'n wildernis geword het.
16:6 Baie sulke dinge my oë gesien het, en 'n groter dinge sien as dit my oor gehoor.
16:7 In die sinagoge van sondaars, 'n vuur sal brand uit; en te midde van 'n ongelowige mense, toorn sal opvlam.
16:8 Die reuse van ouds nie kwytskelding te verkry vir hulle sondes; hulle is verdelg by te vertrou in hul eie vermoëns.
16:9 En hy het nie die plek van verblyf Lot se spaar, en hy het 'n afsku van hulle as gevolg van die arrogansie van hul woorde.
16:10 Hy het medelye nie op hulle, die vernietiging van 'n hele volk, wat selfs geprys hulself oor hulle sondes.
16:11 En dit so was ses honderd duisend man, wat saamgekom het in die hardheid van hulle harte. En as selfs 'n enkele hardnekkige persoon ongestraf ontsnap het, dit sou 'n wonder wees.
16:12 Om genade en van die toorn is saam met hom. Hy is 'n kragtige in vergifnis, en hy skink uit woede.
16:13 Soos sy genade, so ook is sy korreksie; Hy oordeel 'n man volgens sy werke.
16:14 die sondaar, in sy oortredings, sal nie ontsnap; maar die geduld van die Een wat toon genade sal nie verminder.
16:15 Elke genade sal 'n plek vir elke mens maak, volgens die meriete van sy werke, en volgens die begrip van sy verblyf.
16:16 Jy moet nie sê: "Ek verborge God,"of, "Wie, uit die hoogte, sal kennis neem van my?"
16:17 of, "Onder 'n groot aantal mense, Ek sal nie opgemerk. Want wat is my siel te midde van so 'n groot skepping?"
16:18 Kyk: die hemel, en die hemel van die hemele, die afgrond, en die hele aarde, en die dinge wat binne hierdie, sal geskud deur sy blik,
16:19 saam met berge en heuwels, en die fondamente van die aarde. Wanneer God gooi sy blik op hulle, hulle sal word getref met bewende.
16:20 En met betrekking tot al hierdie dinge, die hart is sonder verstand; maar elke hart verstaan ​​deur hom.
16:21 En wie sal sy weë te verstaan, of die storm, wat geen oog van die mens sal sien?
16:22 Vir baie van sy werke is verborge. Maar wat sal die werke van sy geregtigheid te kondig? Of wat sal hulle verduur? Vir die testament is ver van 'n paar persone, en die ondersoek van elke ding is in sy einde.
16:23 Elkeen verminder die hart, dink leë gedagtes. Vir die onverstandig en dwalendes man dink up dwaasheid.
16:24 Luister vir my, seun, en leer die dissipline van begrip, en aandag te gee aan my woorde in jou hart.
16:25 En Ek sal met reg oor dissipline praat, en Ek sal daarna streef om wysheid te kondig. So luister na my woorde in jou hart, en Ek sal met reg van gees praat, oor die deugde wat God gestel het binne sy werke van ewigheid af, en Ek sal sy kennis in waarheid aan te kondig.
16:26 Met die oordeel van God, sy werke is gedoen van die begin af; en van hul instelling, hy homself onderskei hul dele en stel hulle begin, in hulle soorte.
16:27 Hy het hulle werke tot in ewigheid versier. Hulle het nie honger, nie gearbei, en hulle het nie opgehou het met hul werke.
16:28 Nie sal enige een van hulle veroorsaak angs vir sy naaste, vir ewig.
16:29 Jy moet nie ongelowig volgens sy uitspraak wees.
16:30 daarna, God het met guns op die aarde, en hy maak dit vol sy goedheid.
16:31 Die siel van al die lewende wesens gebring woord van sy aangesig, en hulle terugkeer weer is om hom.

Sirag 17

17:1 God het die mens geskape uit die aarde, en hy het hom volgens sy eie beeld.
17:2 En hy het teruggekeer hom weer tot dit, en hy trek Hom 'n uit hoofde volgens hom.
17:3 Hy het hom die getal en tyd van sy dae, en hy het hom gesag gegee oor al die dinge wat op die aarde is.
17:4 Hy opgeslaan het die skrik vir hom oor alle vlees, en hy het geheers oor wilde diere en vlieënde dinge.
17:5 Hy geskep uit hom 'n hulp, soortgelyk aan homself. Hy het hulle raad, en taal, en oë, en die gehoor, en 'n hart, ten einde te dink. En hy opgevul met die dissipline van begrip.
17:6 Hy geskep binne hulle die kennis van die gees. Hy vervul hulle hart met begrip, en hy het hulle gewys beide goed en kwaad.
17:7 Hy het ook sy oog op hulle harte, om aan hulle openbaar die grootheid van sy werke,
17:8 sodat hulle hoogs kan loof die naam van heiligmaking, en gee eer aan sy wonders, sodat hulle die grootheid van sy werke kan verklaar.
17:9 Daarbenewens, Hy het hulle dissipline en die wet van die lewe, as hulle erfenis.
17:10 Hy het 'n ewige verbond met hulle, en hy aan hulle geopenbaar sy geregtigheid en oordeel.
17:11 En hul oë het die grootheid van sy eer, en hulle ore hoor die eer van sy stem, en hy het aan hulle gesê:: "Pasop vir alle ongeregtigheid."
17:12 En hy het beveel dat elkeen oor sy buurman.
17:13 Hul weë is altyd in sy oë; hulle nie verborge sy oë.
17:14 Oor elke volk, Hy het 'n regeerder aangestel.
17:15 En Israel is gemaak om die openbaar gedeelte van God wees.
17:16 En in die oë van God, al hul werke is soos die son. En sy oë, sonder ophou, inspekteer al hul weë.
17:17 Die verbonde is nie weggesteek deur hulle ongeregtigheid, en al hulle ongeregtighede is in die oë van God.
17:18 Die gee van aalmoese van 'n man is soos 'n seëlring op hom, wat sal die genade van 'n man te waak soos die leerling van 'n oog.
17:19 en daarna, dit sal opstaan ​​en betaal hulle hul loon weg, elkeen op sy hoof, en dit sal terugkeer na die verborge plekke van die aarde.
17:20 Nou, om die berouvolle, Hy het die pad van geregtigheid gegee, en hy het versterk die gebrek aan geduld, en hy het hulle vasgemaak aan 'n lot van die waarheid.
17:21 Skakel na die Here, en laat vaar jou sondes.
17:22 Smeek voor die aangesig van die Here, en verminder jou oortredings.
17:23 Terug te keer na die Here, en wegdraai van jou onreg, en het geweldige haat vir 'n gruwel.
17:24 En erken die regters en die verordeninge van God, en staan ​​vas in die stel voor jy omstandighede en in gebed na God, die Allerhoogste.
17:25 Gaan na die kant van die heilige geslag, aan diegene wat in orde te lewe tot eer van God gee.
17:26 Jy moet nie talm in die fout van die oortreders; bely voor die dood. Belydenis vergaan uit die dood asof dit niks.
17:27 Bely terwyl die lewe; moet jy loof terwyl jy nog lewe en gesond. En jy moet God en eer U in sy medelye.
17:28 Hoe groot is die genade van die Here, en sy vergifnis, vir diegene wat omskep om hom!
17:29 Vir nie alles kan wees in mans, want die Seun van die mens is nie onsterflik, en omdat hulle tevrede met die leegheid van ondeug.
17:30 Wat is helderder as die son? Tog is dit sal misluk. Of wat is slegter as wat vlees en bloed het uitgevind? En dit sal bestraf.
17:31 Hy sien die krag van die hoogtes van die hemel. En al die mense is die aarde en as.

Sirag 18

18:1 Die Een wat woon in die ewigheid alles geskape saam. God alleen geregverdig sal word nie, en hy bly 'n onoorwinlike koning vir ewig.
18:2 Wat in staat is om sy werke te verklaar?
18:3 Vir wie sy grootheid kan ondersoek?
18:4 En wie sal die krag van sy grootte aan te kondig? Of wat sal in staat wees om sy genade te beskryf?
18:5 Daar is geen verminderde, en geen verhoging, en daar is geen ontdek, die grootheid van God.
18:6 Wanneer mens die einde bereik het, dan sal hy begin. En toe hy ophou, Hy sal in nood.
18:7 Wat is die mens, en wat is sy genade? En wat is sy goeie, of wat is sy kwaad?
18:8 Die getal dae van mans is soveel as 'n honderd jaar. Soos 'n druppel water in die see, sodat hulle beskou as. En soos 'n sandkorrel op die strand, so moenie hierdie paar jaar te vergelyk met die dae van alle tye.
18:9 Om hierdie rede, God is geduldig met hulle, en hy gooi sy genade uit oor hulle.
18:10 Hy het gesien dat die vermoede van hul hart is boos, en hy weet dat hulle opstandigheid is slegte.
18:11 Daarom, Hy het sy vergifnis aan hulle bewys het, en hy het die weg van aandele aan hulle geopenbaar.
18:12 Die deernis van 'n mens is in die rigting van die mense naaste aan hom. Maar die genade van God is op alle vlees.
18:13 Hy is genadig, en hy leer en reghelp, soos 'n herder met sy skape.
18:14 Hy neem ontferm oor diegene wat die leer van deernis aanvaar, en hy geld sy verordeninge stiptelik.
18:15 seun, in julle goeie werke, jy moet nie kla, en in enigiets te gee, jy moet nie hartseer met bose woorde veroorsaak.
18:16 Hitte nie verkwik deur die dou? ook so 'n goeie woord beter as 'n geskenk.
18:17 Kyk, is 'n woord nie groter as 'n geskenk? Maar beide is met 'n geregverdig man.
18:18 Die dwase plek blaam skerp. En 'n geskenk van die ongedissiplineerde veroorsaak dat die oë om te misluk.
18:19 Voordat jy regter, sit geregtigheid ten einde binne jouself, en voordat jy praat, leer.
18:20 Voordat jy siek geword, verkry medisyne. En voordat jy regter, ondersoek jouself. En dan sal jy vergifnis vind in die oë van God.
18:21 Voordat jy swak geword, verneder jouself; en in 'n tyd van swakheid, wys jou leefwyse.
18:22 Laat niks belemmer jou uit te bid altyd. En dan sal jy nie skrik om regverdig te wees, selfs tot die dood toe. Vir die beloning van God woon in die ewigheid.
18:23 Voordat jy bid, voor te berei jou siel. En moenie kies om te wees soos 'n man wat God verlei.
18:24 Onthou die toorn wat sal wees op die dag van voleinding, en onthou die tyd van vergelding, toe hy weg sal draai sy gesig.
18:25 Onthou armoede in 'n tyd van oorvloed, en onthou die tekort van armoede in 'n dag van rykdom.
18:26 Van oggend tot die aand, die tyd sal verander, en al hierdie is vinnig in die oë van God.
18:27 'N Wyse man sal versigtig in alles wees, en in 'n tyd van baie misdade, Hy sal luister teen late wees.
18:28 Enigiemand wat slim erken wysheid, en hy sal enigiemand erken wat vind dit.
18:29 Diegene wat begrip toon met woorde ook oordeelkundig hulself opgetree, en hulle het die waarheid en geregtigheid verstaan, en hulle het spreuke en verordeninge volbring.
18:30 Jy moet nie agter jou begeertes; plaas, wegdraai van jou eie wil.
18:31 As jy bied jou begeertes vir jou siel, Dit sal veroorsaak dat jy 'n plesier om jou vyande geword.
18:32 Neem geen behae in wanordelike byeenkomste, of groot of klein. Vir hul kommissie van oortredings is onophoudelike.
18:33 Jy moet nie verminder word deur die twis van lenings, selfs al is daar niks in jou beursie. Vir jou sal stry teen jou eie lewe.

Sirag 19

19:1 'N dronk werker sal nie ryk wees. En wie verag klein nie sal 'n bietjie val op 'n slag.
19:2 Wyn en vroue veroorsaak wyse manne te laat inval, en dan sal hulle 'n klagte teen diegene wat verstaan.
19:3 En elkeen sluit homself aan hoereerders sal bose geword. Verval en wurms sal hom in besit, en hy sal die kaak gestel as die groter voorbeeld, en sy siel sal afgetrek word van die aantal.
19:4 Elkeen is vinnig om te glo 'n triviale hart en sal verminder. En elkeen wat aanstoot teen sy eie siel sal selfs minder het.
19:5 Elkeen verbly in ongeregtigheid nie, sal veroordeel. En wie haat regstelling sal minder in die lewe te hê. Maar elkeen wat haat oormatige praat dooft kwaad.
19:6 Elkeen wat sondig teen sy eie siel sal gestraf word. En elkeen wat bly is in boosheid, sal veroordeel word.
19:7 Jy moet nie herhaal 'n bose en harde woord, en dan sal jy nie verminder.
19:8 Moenie jou gedagtes nie openbaar aan vriend of vyand. En as daar is 'n sonde in jou, nie bekend dit.
19:9 Want hy sal julle gebede verhoor en kyk jy, en terwyl voorgee om jou sonde te verdedig, Hy sal julle verag, en so sal hy wees wanneer hy met jou.
19:10 Het jy al gehoor 'n woord teen jou naaste? Laat dit in jou sterf, vertrou dat dit nie weer sal bars uit jou.
19:11 Voor die aangesig van 'n woord, 'n dwase man arbeid, soos 'n vrou kreun as sy gee geboorte aan 'n kind.
19:12 Soos 'n pyl in die vlees van die heup vas, so is 'n woord in die hart van 'n dwaas.
19:13 Reg te stel 'n vriend, alhoewel miskien was daar 'n misverstand, en hy kan sê, "Ek het dit nie gedoen nie." Of, as hy dit doen dit, reg te stel hom, sodat hy kan dit nie weer te doen.
19:14 Reg te stel jou naaste, Want miskien is hy het nie gesê dit. Maar as hy dit sê dit, reg te stel hom, sodat hy dit nie weer kan sê.
19:15 Reg te stel jou vriend. Vir dikwels 'n fout begaan is.
19:16 En moenie glo elke woord. Daar is een wat gly met sy woord, maar nie met sy hart.
19:17 Want wie is daar wat nie aanstoot met sy woorde? Reg te stel jou naaste voor jy hom berispe.
19:18 En maak 'n plek vir die vrees van die Allerhoogste. Vir alle wysheid is die vrees van God, en dit is wys om God te vrees, en in al die wysheid is die ordelike rangskikking van die wet.
19:19 Maar die dissipline van boosheid is nie die wysheid. En daar is geen verstand in die gedagtes van sondaars.
19:20 Daar is 'n bose, en in dit is daar 'n gruwel. En daar is 'n dwase man wat verminder het in wysheid.
19:21 Beter is 'n man wat verminder het in wysheid, want sy gees is die versuim, maar met die vrees van God, as hy wat tot barstens toe in intelligensie, maar met oortreding teen die wet van die Allerhoogste.
19:22 Daar is 'n sekere wysheid, en dit is onregverdig.
19:23 En daar is een wat 'n versigtige woord uiter, verduidelik weg van die waarheid. Daar is een wat homself goddeloos verneder, vir sy binneland is gevul met bedrog.
19:24 En daar is een wat homself uitermate verlaag met 'n groot vernedering. En daar is een wat sy gesig ondertoe neig, en voorgee asof hy nie sien wat nog nie bekend gemaak.
19:25 En as hy verhoed word sonde deur 'n gebrek aan vermoë, en vind dan 'n geleentheid vir goddeloosheid, Hy sal doen wat verkeerd is.
19:26 'N Man word erken deur sy verskynings. Maar wanneer jy aan 'n begrip man, Hy word erken deur sy gesig.
19:27 Die klere van die liggaam, en die gelag van die tande, en die loop van 'n man, gee 'n verslag oor hom.
19:28 Daar is 'n leuen regstelling in die woede van 'n minagtende man. En daar is 'n oordeel wat nie bewys om goed te wees. Maar daar is een wat swyg, en dit is verstandig.

Sirag 20

20:1 Hoeveel beter is dit om te bestraf?, as om kwaad geword, sodat dit nie aan hom wat mag bely in gebed verhinder.
20:2 Die begeerte van 'n hofdienaar sal 'n jong meisie onteren;
20:3 soortgelyk is hy wat deur geweld 'n onregverdige oordeel gee.
20:4 Hoe goed is dit, wanneer jy reggemaak, om berou te toon! In hierdie manier, jy sal doelbewuste sonde ontsnap.
20:5 Daar is een wat, deur stil te bly, gevind om verstandig te wees. En daar is 'n ander wat haatlik en wat ontlok deur die uitspreek.
20:6 Daar is een wat, nie met die verstand om te praat, bly stil. En daar is 'n ander wat stil bly, wetende dat die regte tyd.
20:7 'N Wyse man sal swyg totdat die regte tyd. Maar 'n ongebreidelde en onverstandig persoon sal nie ag slaan op die tye.
20:8 Elkeen gebruik baie woorde sal sy eie siel wond. En elkeen wat onregverdig neem gesag oor homself sal gehaat.
20:9 Daar is vooruitgang in die kwaad vir 'n ongedissiplineerde man, en daar is 'n plan wat draai tot sy nadeel.
20:10 Daar is 'n geskenk wat nie nuttig, en daar is 'n geskenk, die terugbetaling vir wat is dubbel.
20:11 Daar is 'n verlies vir die ontwil van roem, en daar is een wat sal sy hoof opgehef uit nederigheid.
20:12 Daar is een wat baie koop vir 'n klein prys, en wie betaal dit terug sewevoudig.
20:13 Enigiemand wyse in woorde maak hom liefgehad. Maar die genades van die dwase sal weg is, uitgestort word.
20:14 'N Geskenk van die onwyse sal jy nie voordeel trek. Vir sy blik is verdeel, sewevoudig.
20:15 Hy sal bietjie gee, en verwyt veel. En die opening van sy mond is soos 'n brandende vlam.
20:16 Daar is een wat vandag leen en eis terugbetaling môre. 'N Man soos hierdie is haatlik.
20:17 'N Dwase mens sal nie 'n vriend, en daar sal geen dankie vir sy goeie dade.
20:18 Vir diegene wat sy brood eet 'n valse tong. Hoe dikwels en hoeveel is diegene wat sal hom spot!
20:19 Vir wat hy besit, hy nie versprei met die korrekte begrip. En hy tree op soortgelyke wyse met wat hy nie besit.
20:20 Die glip van 'n valse tong is soos iemand wat op die sypaadjie val. So 'n daling vir die goddelose sal vinnig kom.
20:21 A onaangename man is soos 'n sin fabel; dit sal altyddeur in die mond van die ongedissiplineerde.
20:22 'N Gelykenis van die mond van 'n dwaas sal verwerp. Want hy dit nie te praat op die regte tyd.
20:23 Daar is een wat verhinder sonde deur armoede, en in sy rus, Hy sal verskrik.
20:24 Daar is een wat sy eie lewe sal verloor as gevolg van pretensie, en hy sal dit verloor deur 'n voorbeeld van onversigtigheid. Want uit op soek na die goedkeuring van 'n ander, Hy sal homself vernietig.
20:25 Daar is een wat, ter wille van wat ander se think, maak 'n belofte aan 'n vriend, en so kry hy hom as 'n vyand vir geen rede.
20:26 A leuen is 'n bose skande vir 'n man, en nog leuens sal altyddeur in die monde van diegene sonder dissipline.
20:27 'N Dief is beter as 'n man wat voortdurend lê. Maar beide van hulle sal die verderf erf.
20:28 Die gewoontes van 'n leuen mans is ongeëerd. En hulle skande by hulle sonder ophou.
20:29 'N Wyse man sal homself bevoordeel deur sy eie woorde, maar 'n verstandige man sal die kragtige asseblief.
20:30 Elkeen werk sy land sal 'n hoë 'n voorraad van graan in te samel. En elkeen wat werk geregtigheid sal homself hoë opgewek. Tog werklik, Wie wil die kragtige sal onregverdige behandeling ontsnap.
20:31 Geskenke en gawes verblind die oë van regters, en stil te maak hulle monde, draai hulle afwyk van hul taak van regstelling.
20:32 wysheid verborge, en koester onsigbare: van watter nut is een van hierdie?
20:33 Wie sy dwaasheid skuil is beter as 'n man wat sy wysheid verberg.

Sirag 21

21:1 seun, het jy gesondig? Jy moet nie verder sondes voeg. dan ook, vir jou vorige sondes, bid sodat hulle jou kan vergewe word.
21:2 Vlug van sonde, asof uit die gesig van 'n slang. Want as jy hulle nader, hulle sal in die hande van u.
21:3 Hul tande is soos die tande van 'n leeu, bring die dood aan die siele van die mense.
21:4 Alle ongeregtigheid is soos 'n tweesnydende spies; daar is geen genesing in sy wond.
21:5 Verwyt en besering sal hulpbronne nutteloos maak. En 'n huis wat baie ryk sal magteloos deur trots geword. Op hierdie manier, die hulpbronne van die arrogante sal uitgeroei word.
21:6 Smekinge uit die mond van die armlastige sal al die pad te reik na die ore van God, en oordeel sal vinnig na hom toe kom.
21:7 Elkeen haat regstelling loop in die gange van 'n sondaar. Maar elkeen wat God vrees, omskep in sy hart.
21:8 Hy wat mag het deur middel van 'n vet tong sal bekend staan ​​van ver af. Maar 'n begrip man weet te glip by hom verby.
21:9 Elkeen het sy huis gebou, betaal deur 'n ander, is soos een wat sy boustene versamel in die winter.
21:10 Die sinagoge van sondaars is soos 'n stoppel opgestapel; vir die einde van hulle albei 'n brandende vuur.
21:11 Die weg van die sondaars is geplavei en vlak, en by hulle einde is die hel en duisternis en straf.
21:12 Elkeen waarneem geregtigheid sal 'n begrip daarvan te verkry.
21:13 Aan die einde van die vrees van God is wysheid en begrip.
21:14 Een wat nie wys in goedheid sal nie aanvaar instruksie.
21:15 Nou is daar 'n wysheid wat volop in die bose. Maar daar is geen verstand waar daar bitterheid.
21:16 Die kennis van die wyse sal toeneem soos 'n vloed, en sy raad sal voortgaan soos 'n fontein van die lewe.
21:17 Die hart van die dwase is soos 'n gebreekte skip, want dit enige wysheid nie sal hou.
21:18 A kundige man sal enige wyse woord prys hy hoor, en hy sal dit van toepassing wees op homself. Die self-welwillend man het dit gehoor, en dit mishaag hom, en so het hy gooi dit agter sy rug.
21:19 Die praatjie van die dwase is soos 'n las op 'n reis. Maar in die lippe van die begrip, genade sal vind.
21:20 Die mond van die skrandere is gesoek in die Kerk, en hulle sal sy woorde oorweeg in hul harte.
21:21 Soos 'n huis wat gesloop is, so is wysheid vir die dwase. En die kennis van die onwyse is soos betekenislose woorde.
21:22 Lering om die sinnelose is soos voetboeie op die voete, en soos kettings aan die regterhand.
21:23 'N Dwase mens verhef sy stem in die lag. Maar 'n wyse man bring nie eens rustig lag vir homself.
21:24 Leer is om die omsigtige soos 'n goue sieraad, en soos 'n armband op die regterarm.
21:25 Die voete van die dwase stap maklik in die huis van sy naaste. Maar 'n ervare man sal bekommerd in die teenwoordigheid van die kragtige wees.
21:26 A sinnelose man sal staar deur die venster in die huis. Maar 'n man wat reeds goed geleer sal buite staan.
21:27 Dit is dom vir 'n man om by die deur te luister. Maar 'n verstandige man sal bedroef wees by hierdie skande.
21:28 Die lippe van die onverstandig sal sinnelose dinge te beskryf. Maar die woorde van die omsigtige sal opgeweeg word op 'n balans.
21:29 Die hart van die dwase is in hul monde. Maar die mond van die wyse manne is met hulle harte.
21:30 Wanneer die oortreders vervloek die duiwel, hulle vervloek hul eie siel.
21:31 Diegene wat beskuldigings fluister verontreinig hul eie siele, en hulle sal deur almal gehaat word. En elkeen wat bly saam met hulle sal haatlike wees. Die stil en begrip man sal vereer.

Sirag 22

22:1 Die luiaard is bestook met 'n vuil klip, en almal sal praat oor sy verwerping.
22:2 Die luiaard is bestook met die mis van beeste, en almal wat Hom aan te raak, sal borsel hul hande.
22:3 'N ongedissiplineerde seun is die skaamte van sy vader, maar 'n ongedissiplineerde dogter sal wees om sy agteruitgang.
22:4 'N Skrander dogter bring 'n erfenis aan haar man. Maar sy wat veroorsaak skaamte sal 'n skande wees om hom wat haar verwek.
22:5 Sy wat vet shames haar vader en haar man, en sy sal nie minder offensief om die oortreders te wees. Want sy het in oneer sal gehou word deur beide.
22:6 'N ontydige verklaring is soos musiek in 'n tyd van rou. Maar die skerp regstelling en leer van wysheid is ooit tydige.
22:7 Elkeen leer die dwase is soos iemand wat saam gom 'n gebreekte pot.
22:8 Elkeen verduidelik 'n woord na iemand wat nie luister is soos iemand wat skielik wakker 'n slapende persoon uit 'n diep slaap.
22:9 Elkeen verduidelik wysheid om die sinnelose is soos een praat om 'n slapende persoon. En aan die einde van die verduideliking, sê hy: "Wie is hierdie?"
22:10 Huil oor die dood, vir sy lig in gebreke gebly het. En huil oor die dwase, vir sy begrip in gebreke gebly het.
22:11 Huil net 'n bietjie meer as die dood, want hy is in rus.
22:12 Maar die goddelose lewe van 'n slegte dwaas is erger as die dood.
22:13 Die rou oor die dood is sewe dae; maar vir die dwase en die oortreders, dit is dan al die dae van sy lewe.
22:14 Jy moet nie praat op 'n afstand met die dwase, en jy moet nie saam met die sinnelose.
22:15 Hou jouself van hom, sodat jy kan nie probleme hê, en sodat jy sal nie besoedel deur sy sonde.
22:16 Draai weg van hom, en julle sal rus vind, en jy sal nie moedeloos word nie deur sy dwaasheid.
22:17 Wat is swaarder as lood? En wat anders kan hy genoem word, maar dwase?
22:18 sand, en sout, en 'n yster gewig is elke makliker om te dra as 'n onverstandig man, wat beide dwase en oortreders.
22:19 'N bossie hout saam gegord in die fondament van 'n gebou sal nie losgemaak. En soortgelyke is die hart wat is versterk deur deurdagte raad.
22:20 Die gedagtes van iemand wat verstaan, sal nie deur vrees beskadig in 'n situasie.
22:21 Net soos kaf in 'n hoë plek, of 'n muur van mortier sonder klippe binne stel, sal nie voortgaan teen die gesig van die wind,
22:22 so ook 'n skugter hart, en die gedagtes van die sinnelose, sal nie kan weerstaan ​​die forcefulness van vrees.
22:23 Ten spyte van 'n lafhartige hart, die gedagtes van die dwase sal enige situasie nie vrees; nog nie een wat altyd bly in die voorskrifte van God.
22:24 Wie 'n oog jabs produseer trane. En hy wat die hart jabs produseer begrip.
22:25 Wie gooi 'n klip teen voëls sal hulle wegry. So ook, hy wat sy vriend beskuldig los die vriendskap.
22:26 Maar as jy 'n swaard teen 'n vriend getrek, jy moet nie moed opgee nie; want daar 'n pad terug kan wees.
22:27 As jy 'n harde mond oopgemaak het teen 'n vriend, jy moet nie bang wees; want daar kan 'n versoening wees. Maar, indien daar beskuldigings, of misbruik, of arrogansie, of die onthulling van geheime, of 'n wond van verleiding, in al hierdie gevalle, 'n vriend sal miskien vlug.
22:28 Hou aan getrouheid met 'n vriend in sy armoede, sodat jy ook kan wees in sy voorspoed.
22:29 In die tyd van sy verdrukking, bly getrou aan hom, sodat jy ook 'n erfgenaam saam met hom kan wees in sy erfenis.
22:30 Net soos die stoom uit 'n oond, of die rook van 'n brand, opstaan ​​voor 'n vlam, so ook doen vloeke en beledigings en dreigemente opstaan ​​bloedvergieting.
22:31 Ek sal nie skaam om 'n vriend te groet wees, nie sal ek my verberg sy gesig. En as teëspoed tref my ter wille van hom, Ek sal verdra.
22:32 Enigiemand wat dit hoor hiervan sal versigtig rondom hom wees.
22:33 Wie sal 'n bewaarder vir my mond, en 'n betroubare seël oor my lippe, sodat ek nie kan val as gevolg van hulle, en sodat my tong nie my vernietig?

Sirag 23

23:1 Here, Vader en Heerser van my lewe: kan jy my nie laat vaar om hulle raad, nie toelaat dat my om te val deur hulle.
23:2 Hulle sou 'n angel lê oor my gedagtes en oor die tug van die wysheid in my hart. En hulle sal my nie spaar van hul ignorances, nie sou hulle toelaat dat hul eie oortredings te duidelik geword.
23:3 En hulle van plan is dat my ignorances sal toeneem, en my oortredings word vermenigvuldig, en my sondes in oorvloed. En so sal ek voor die oë van my teëstanders val, en oor word verheug deur my vyand.
23:4 Here, Vader en God van my lewe: kan jy my nie laat vaar om hul planne.
23:5 Moet my nie verlaat met die verheffing van my oë. En voorkom al begeerte van my.
23:6 Neem die begeerte van die liggaam van my, en moenie toelaat dat seksuele begeerte om in die hande te neem van my, en nie 'n oneerbiedige en sinnelose gedagte toelaat binne my.
23:7 die klanke: luister na die leer van my mond. Vir diegene wat in ag te neem dat dit nie omkom deur die lippe, nie aanstoot neem in die bose werke.
23:8 'N Sondaar is gehou deur sy eie leegheid. En die arrogante en sal hulle wat kwaad spreek aanstoot neem deur hierdie dinge.
23:9 Moenie toelaat dat jou mond om gewoond te vloek eed geword. In hierdie, daar is baie slaggate.
23:10 Waarlik, moenie toelaat dat die benaming van God voortdurend in jou mond, en nie behandel asof algemene name van die heiliges. Want jy sal nie ontsnap nie straf deur hulle.
23:11 Net soos 'n slaaf, voortdurend ondervra, sal nie sonder 'n kneusplek, sodat almal wat eed sweer en neem God se naam sal nie heeltemal vry van sonde wees.
23:12 'N Man wat baie eed sweer sal vol wees van ongeregtigheid, en 'n angel sal nie wyk uit sy huis.
23:13 En indien hy versuim om dit na te kom, sy oortreding sal wees oor hom, en as hy voorgee vervul hy dit, Hy beledig dubbeld.
23:14 En as hy sweer 'n eed insincerely, Hy sal nie geregverdig. Vir sy huis sal vol wees van vergelding vir hom.
23:15 Daar is nog 'n soort van gesprek wat dood in die gesig staar; Dit mag nie gevind in die erfenis van Jakob.
23:16 Vir al hierdie dinge weg geneem sal word van die barmhartige, en hulle sal nie neerslaan in oortredings.
23:17 Moenie toelaat dat jou mond te gewoond aan ongedissiplineerde spraak geword. In hierdie, daar is 'n sonde van woorde.
23:18 Wanneer jy sit in die middel van die grotes, onthou jou vader en moeder.
23:19 Anders, God jy kan vergeet, wanneer jy in hul oë, en dan sal jy herhaaldelik bespot en sal skande ly, en jy kan wens dat jy nooit gebore was, en jy kan die dag van jou geboorte vervloek.
23:20 Die man wat gewoond is aan 'n skande woorde sal nie aanvaar instruksie, al die dae van sy lewe.
23:21 Twee soorte van persone in oorvloed in sondes, en 'n derde voeg toorn en die verderf.
23:22 A soekers siel is soos 'n brandende vuur, dit sal nie uitgeblus word nie, totdat dit verteer iets.
23:23 En 'n man wat bose is in die begeertes van sy vlees sal nie ophou totdat hy 'n vuur het ontvlam.
23:24 Om 'n man van hoerery, alle brood is soet; Hy sal nie moeg van oortreding, tot die einde.
23:25 Elkeen wat sy eie bed oortree het minagting vir sy eie siel. En so het hy: "Wie kan my sien?
23:26 Duisternis rondom my, en die mure omsluit my, en niemand vang oë van my. Wie sou ek vrees? Die Allerhoogste sal nie my oortredings onthou. "
23:27 En hy het nie verstaan ​​dat God se oog sien alles. Uit vrees binne 'n man soos hierdie dryf weg van hom beide die vrees van God en die oë van die manne wat God vrees.
23:28 En hy het nie erken dat die oë van die Here is baie helderder as die son, hou waak oor al die weë van die mense, selfs na die dieptes van die afgrond, en kyk in die harte van die mense, selfs na die mees verborge dele.
23:29 Vir alles, voordat hulle geskape, Dit is bekend dat die Here God. En selfs nadat hul voltooiing, hy sien alles.
23:30 Hierdie man sal gestraf word in die strate van die stad, en hy sal gejaag soos 'n jong perd. En in 'n plek wat hy nie vermoed, Hy sal vasgevang.
23:31 En omdat hy nie die vrees van die Here het verstaan, Hy sal in die skande voor alle mense,
23:32 as sal elke vrou wees, te, wat laat vaar haar man en stel 'n erfenis deur die huwelik na 'n ander man.
23:33 vir die eerste keer, Sy was ongelowige van die wet van die Allerhoogste. Tweede, sy aanstoot teen haar man. derde, sy gehoereer deur egbreuk, en so tot stand haar kinders deur 'n ander man.
23:34 Hierdie vrou sal gelei word in die vergadering, en sy sal staar na haar kinders.
23:35 Haar kinders sal nie wortel skiet, en sy ranke sal nie produseer vrugte.
23:36 Sy sal agterlaat haar geheue as 'n vloek, en haar eerloos sal nie uitgewis word nie.
23:37 En diegene wat agterbly sal erken dat daar niks beters is as die vrees van God, en dat daar niks soeter as om respek vir die gebooie van die Here het.
23:38 Dit is 'n groot eer om die Here te volg. Want dit sal lengte van dae sal ontvang van hom.

Sirag 24

24:1 Wysheid sal haar eie gedagtes loof, en sy sal vereer word deur God, en sy sal My verheerlik in die midde van haar mense.
24:2 En sy sal haar mond oop te maak in die kerke van die Allerhoogste, en sy sal My verheerlik in die oë van sy grond.
24:3 En in die midde van haar eie mense, Sy sal verhoog word. En sy sal bewonder deur die heilige vergadering.
24:4 En sy sal lof het in die menigte van die uitverkore. En sy sal geseën word onder die geseënde. En sy sal sê:
24:5 "Ek het uitgegaan uit die mond van die Allerhoogste, as die eersgeborene voor alle skepsels.
24:6 Ek veroorsaak 'n onfeilbare lig om op te staan ​​in die hemel. En ek bedek die hele aarde soos 'n wolk.
24:7 Ek woon in die hoogste plekke, en my troon is in die n wolkkolom.
24:8 Ek het alleen die kring van die hemel omsingel, en het deurgedring na die dieptes van die afgrond, en geloop het op die golwe van die see,
24:9 en het gestaan ​​op die hele aarde. En onder elke volk,
24:10 en in elke nasie, Ek het gehou voorrang.
24:11 En uit hoofde, Ek het betree die harte van almal, die groot en die nederige. En ek het my rus gesoek in almal van hulle. En ek sal voortgaan, as die erfenis van die Here.
24:12 Toe die Skepper van alle dinge onderrig en met my gespreek. En die Een wat my geskep het in my tent.
24:13 En hy het vir my gesê: Laat jou woonplek wees met Jacob, en laat jou erfenis in Israel, want jy sal wortel skiet onder my uitverkorenes. "
24:14 Van die begin af, en voor die wêreld, Ek is geskep. En tot by die toekomstige wêreld, Ek sal nie ophou om te bestaan. Want ek voor Hom gedien in die heilige woning.
24:15 En op hierdie manier, Ek is gestig in Zion. en so ook, in die heilige stad, Ek het gevind dat res. En my gesag was in Jerusalem.
24:16 En ek posgevat onder 'n eerbare mense, binne die gedeelte van my God, binne sy erfenis. En so my woning is in die volle raad van die heiliges.
24:17 Ek was hoog soos 'n seder op die Líbanon en hou 'n sipres op die berg Sion.
24:18 Ek was hoog soos 'n palm boom in Kades en soos 'n roosboom in Jericho.
24:19 Ek was hoog soos 'n pragtige olyfboom in die vlaktes, en soos 'n wildevyeboom langs die waters langs 'n wye pad.
24:20 Ek het uit 'n aromatiese geur soos kaneel of balsem. Ek het 'n lieflike geur soos die beste mirre.
24:21 En ek besprinkel my woonplek met soet gom, en balsemgom, en blomblare, en aalwyn, sowel as die beste sederhout van die Líbanon. En my geur is soos onverdunde balsem.
24:22 Ek het my takke uitgebrei soos 'n terpentynboom, en my takke is van eer en genade.
24:23 Soos die wingerdstok, Ek het die vrugte van 'n lieflike geur gebore. En my blomme is die vrug van eer en integriteit.
24:24 Ek is die ma van die skoonheid van liefde, en van vrees, en van kennis, en van die heilige hoop.
24:25 Alle genade van die pad en die waarheid is in my. Alle hoop van die lewe en van die grond is in my.
24:26 Reis na my, almal wat my wil, en word gevul deur my oes.
24:27 Vir my gees is soeter as heuning, en my erfenis is beter as heuning en heuningstroop.
24:28 My geheue is vir die geslagte van alle ouderdomme.
24:29 Elkeen het my verteer sal honger nog. En elkeen wat drink my sal steeds dors.
24:30 Wat na my luister nie, sal beskaamd staan. En elkeen wat optree in my nie moet sondig.
24:31 Elkeen belig my sal die ewige lewe hê. "
24:32 Dit alles is 'n boek van die lewe, en 'n verbond van die Allerhoogste, en 'n erkenning van die waarheid.
24:33 Toe het Moses die wet deur die voorskrifte van geregtigheid, en 'n erfenis in die huis van Jakob, en die beloftes aan Israel.
24:34 God aangestel Dawid as sy dienaar, ten einde in te samel van hom 'n baie magtige Koning, wat op die troon van eer vir ewig sou sit.
24:35 Dit is hy wat wysheid vervul, soos die rivier Phison en die Tigrisrivier in die eerste dae.
24:36 Dit is hy wat insig vervul, soos die Eufraatrivier. Dit is hy wat insig vermeerder, soos die Jordaanrivier in die tyd van die oes.
24:37 Hy stuur dissipline uit soos die lig, en hy staan ​​uit soos die rivier Gehon in die tyd van die oesjaar.
24:38 Hy moes eers volmaakte kennis van haar, vir 'n swakker een sal nie soek vir haar.
24:39 Vir haar gedagtes in oorvloed soos die see, en haar planne in oorvloed soos die groot afgrond.
24:40 "Ek, wysheid, het uitgestort riviere weer.
24:41 Ek sal wees soos 'n spruit wat lei tot 'n suiwer rivier van die geweldige waters. Ek sal wees soos 'n kanaal vloei van 'n rivier. En ek het uitgegaan uit die Paradys soos 'n akwaduk.
24:42 ek het gesê: Ek sal my tuin van aanplantings te besproei, en Ek sal deeglik nat te maak die vrugte van my veld.
24:43 En kyk, my spruit geword oorloop, en my rivier naby die see.
24:44 Want ek verlig leer om al, soos die eerste lig. En Ek sal leer aan te kondig, selfs vir diegene wat ver.
24:45 Ek sal reik na al die onderste dele van die aarde, en Ek sal aanskou almal wat slaap, en Ek sal almal wat hoop in die Here te verlig.
24:46 Selfs nou, Ek gooi weer leer soos profesie. En selfs nou, Ek bemaak leer om diegene wat wysheid soek. En Ek sal nie ophou nie uit hul nageslag, af tot by die heilige tyd.
24:47 Kyk hoe ek nie alleen aan gewerk het vir myself, maar vir almal wat op soek is na die waarheid!"

Sirag 25

25:1 My gees is tevrede met drie dinge; hierdie is goedgekeur in die oë van God en die mense:
25:2 die harmonie van broers, en die liefde van bure, en 'n man en vrou te stem goed saam.
25:3 My siel haat drie soorte dinge; en ek is baie benoud oor hul siele:
25:4 'n arrogante armlastige, 'n ryk leuenaar, 'n dwase en sinlose ouderling.
25:5 Die dinge wat jy nie in jou jeug verwerf, hoe sal jy dit vind in jou oudag?
25:6 Hoe mooi is dit vir 'n grys kop te oordeel hê, en vir ouderlinge om raad weet!
25:7 Hoe mooi is dit vir diegene wat tussen die ouderdomme van wysheid het, en vir diegene wat die eer om begrip en raad het!
25:8 Wonderlike ervaring is die kroon van die bejaardes, en die vrees van God is hulle heerlikheid.
25:9 Ek het nege dinge groot gemaak, oor die hoof gesien deur die hart; en 'n tiende, Ek sal verklaar om mense met my tong:
25:10 'n man wat vreugde vind in sy kinders, en een wat woon aan die ondergang van sy vyande sien.
25:11 Salig is hy wat saam met 'n wyse vrou, en hy wat nie gegly met sy tong, en hy wat nie dié onwaardig van homself bedien.
25:12 Salig is hy wat 'n ware vriend bevind, en hy wat geregtigheid beskryf om 'n aandagtig geluister.
25:13 Hoe groot is hy wat wysheid en kennis vind! Maar daar is niemand bo hom wat die Here vrees.
25:14 Die vrees van God het homself bo alles.
25:15 Welgeluksalig is die man aan wie dit gegee is om die vrees van God het. Wie hou om dit, aan wie hy kan vergelyk word?
25:16 Die vrees van God is die begin van sy liefde; en die begin van die geloof het nou al aangesluit om dieselfde.
25:17 Die hartseer van die hart is elke wond. En die goddeloosheid van 'n vrou is elke ondeug.
25:18 En 'n man sal enige wond kies, maar die wond van die hart,
25:19 en enige onreg, maar die boosheid van 'n vrou,
25:20 en enige hindernis, maar die hindernis van diegene wat hom haat,
25:21 en enige regverdiging, maar die regverdiging van sy vyande.
25:22 Daar is geen kop erger as die hoof van 'n slang,
25:23 en daar is geen woede bo die toorn van 'n vrou. Dit sou meer aangenaam wees om te hou met 'n leeu of 'n draak, as om te lewe met 'n slegte vrou.
25:24 'N Stoute vrou verander haar gesig. En sy donker haar aangesig soos 'n beer. En sy gee dit soos 'n roukleed. Te midde van haar bure,
25:25 haar man kreun, en die gehoor van hierdie, Hy sug 'n bietjie.
25:26 Alle boosheid is kort in vergelyking met die boosheid van 'n vrou. Laat die lot van die sondaars val op haar!
25:27 As klim oor sand is om die voete van die bejaardes, so is 'n spraaksaam vrou na 'n stil man.
25:28 Jy moet nie ten gunste van 'n vrou se skoonheid, en jy moet nie wil 'n vrou vir haar skoonheid.
25:29 Die woede en minagting en 'n skande van 'n vrou kan groot wees.
25:30 die vrou, as sy primaat, is ingestel teen haar man.
25:31 'N Stoute vrou debases die hart, en hartseer die gesig, en wonde die hart.
25:32 'N Vrou wat nie haar man gelukkig maak enfeebles die hande en verswak die knieë.
25:33 Die begin van sonde kom uit 'n vrou; en deur haar, ons almal sterf.
25:34 Jy moet nie 'n afrit na jou water, nie eens 'n bietjie; nie moet jy toestemming gee vir 'n slegte vrou aan die oorskry.
25:35 As sy nie in die ruimte wandel jou hand, dan sal dit jou verwar in die oë van jou vyande.
25:36 Skeur haar weg van jou liggaam, sodat sy misbruik jy voortdurend.

Sirag 26

26:1 Gelukkig is die man van 'n goeie vrou. Vir die getal van sy jare is verdubbel.
26:2 'N Goeie vrou genot haar man, en sy sal vul die jare van sy lewe met vrede.
26:3 'N Goeie vrou is 'n goeie gedeelte. Sy sal die deel van hulle wat God vrees gegee, soos 'n man wat goeie dade gedoen.
26:4 Maar, ryk of arm, met 'n goeie hart, sy aangesig sal vrolik te alle tye.
26:5 Van drie dinge, my hart het bang was, en by 'n vierde, my aangesig het getoon vrees:
26:6 'n beskuldiging gemaak deur 'n stad, en die versameling van 'n bende,
26:7 en 'n bedrieglike afgepers. Al hierdie is meer ernstig as die dood.
26:8 'N Jaloerse vrou is 'n hartseer en 'n rou vir die hart.
26:9 In 'n jaloerse vrou, daar is 'n plaag van die tong, wat kommunikeer met almal.
26:10 Soos 'n paar beeste word uitgelok, so ook is 'n slegte vrou. Wie hou van haar het, is soos een wat in die hande geneem het van 'n skerpioen.
26:11 'N dronk vrou is 'n groot toorn. En haar skande en onsedelikheid sal nie gedek word.
26:12 Die hoerery van 'n vrou sal bekend geword deur die verheffing van haar oë en haar ooglede.
26:13 Sodat haar dogter sal nie ook wegdraai, hou 'n streng horlosie; anders, 'n geleentheid gevind het, sy kan geniet haarself.
26:14 Wees versigtig vir die oneerbiedigheid van haar oë, en jy moet nie wonder of sy jou kan ignoreer.
26:15 Soos 'n dorstige reisiger, Sy sal haar mond oopmaak om die fontein, en sy sal nabygeleë drink uit elke water, en sy sal gaan sit langs elke fencepost, en sy sal haar pylkoker oopmaak om elke pyl, totdat sy raak moeg.
26:16 Die genade van 'n aandagtig vrou sal haar man verlustig, en sal sy bene vet.
26:17 Haar dissipline is 'n geskenk van God.
26:18 So is 'n begrip en stil vrou. Want daar is geen vervanging van 'n goed-opdrag siel.
26:19 'N Heilige en verslae vrou is genade op genade.
26:20 En geen bedrag geld is gelyk aan die waarde van 'n siel met selfbeheersing.
26:21 Soos die son opkom oor die hele wêreld in die hoogtes van God, so die skoonheid van 'n goeie vrou is die versiering van haar huis.
26:22 Soos 'n lamp skyn bo op 'n heilige kandelaar, so is die skoonheid van 'n gesig in die volwasse stadium van die lewe.
26:23 Soos goue pilare basisse van silwer, so is die firma voete van 'n volwasse vrou op die sole van haar voete.
26:24 Soos die ewige fondamente op 'n soliede rots, so is die gebooie van God in die hart van 'n heilige vrou.
26:25 Deur twee dinge, my hart is baie hartseer, en by 'n derde, woede oorweldig my:
26:26 'n krygsman versuim as gevolg van die dringende behoefte, en 'n begrip man met minagting behandel,
26:27 en enigeen wat meer as kruise van geregtigheid vir die sonde. God het so 'n mens vir die spies voorberei.
26:28 Twee soorte van dinge moeilik en gevaarlik om my voorgekom: 'n handelaar sal nie maklik bevry van sy nalatigheid, en 'n winkelier sal nie geregverdig word uit die sondes van sy lippe.

Sirag 27

27:1 As gevolg van die behoefte, baie gesondig. En elkeen wat daarop gemik is om te verryk, averts sy oog.
27:2 Soos 'n pos in die middel van aangrensende klippe vaste, so ook sal sonde hoe ingewig tussen verkoop en koop.
27:3 Sonde sal verpletter met die een wat die sonde.
27:4 As jy jouself nie standvastig nie vashou aan die vrees van die Here, jou huis sal vinnig tot 'n val.
27:5 Net soos die stof bly wanneer 'n mens 'n sif skud, so sal die twyfel van 'n man bly in sy gedagtes.
27:6 Die oond toetse erdegoed, en die verhoor van die verdrukking toets net mans.
27:7 As die snoei van 'n boom openbaar sy vrugte, so nie 'n woord te openbaar die gedagtes in die hart van 'n man.
27:8 Jy moet nie loof 'n man voor hy praat; vir so is die toets van die mense.
27:9 As jy streef geregtigheid, jy sal dit kry. En jy sal hom beklee met geregtigheid, as met 'n lang kleed van eer. En jy sal lewe met geregtigheid. En geregtigheid sal jy voortdurend beskerm. En op die dag van afrekening, jy sal 'n sterk fondament vind.
27:10 Voëls stroom na hul eie soort. En waarheid sal terugkeer na diegene wat dit beoefen.
27:11 Die leeu lê in die wag vir sy prooi voortdurend. So ook doen sonde lê en loer vir diegene wat die ongeregtigheid werk!.
27:12 'N Heilige man bly in wysheid soos die son. Maar 'n sinnelose man verander soos die maan.
27:13 Te midde van die sinnelose, behou 'n woord vir die regte tyd. Maar wees voortdurend in die midde diegene wat deurdagte.
27:14 Die besprekings van die sondaars is haatlik, en hulle lag is 'n vreugde in sonde.
27:15 Die toespraak wat baie eed sweer sal veroorsaak dat die hare van die hoof om regop te staan; en sy oneerbiedig sal die ore laat geblokkeer.
27:16 Bloedvergieting is in die twis van die arrogante; en hulle bose praat is moeilik is om te hoor.
27:17 Elkeen openbaar die geheim van 'n vriend breek geloof; en hy sal 'n vriend vir sy siel nie vind.
27:18 Wees lief vir jou naaste, en verenig met hom getrou.
27:19 Maar as jy sy geheime openbaar, jy moet nie voortgaan om te volg na hom.
27:20 Vir soos 'n man wat sy vriend vernietig, so ook is hy wat die vriendskap van sy naaste vernietig.
27:21 En soos iemand wat die vrystelling van 'n voël uit die hand, so het jy jou naaste verlate, en jy sal hom nie weer kry.
27:22 Jy moet hom nie meer te soek, want hy is nou ver; Hy het gevlug soos 'n gemsbok-deer van 'n strik. Vir sy siel is gewond.
27:23 Jy sal nie meer in staat wees om sy wond bind. Want daar 'n versoening van die vloek kan wees.
27:24 Maar om die geheime van 'n vriend openbaar is die hopelose daad van 'n ongelukkige siel.
27:25 Een wat knip met die oog fabriseer ongeregtigheid, en daar sal vir hom verstoot.
27:26 In die oë van jou oë, Hy sal sy mond versoet, en hy sal jou praatjie bewonder. Maar aan die einde, Hy sal sy mond verdraai, en hy sal 'n skandaal bied vanaf jou eie woorde.
27:27 Ek het baie dinge gehaat, maar ek het nie gedoen soos hy gedoen het, en die Here sal hom haat.
27:28 Elkeen gooi 'n klip regop sal vind dat dit val op sy eie kop. En 'n bedrieglike wond sal terugkeer na die bedrieglike wond.
27:29 En elkeen wat 'n kuil grawe, sal daarin val. En elkeen wat posisioneer 'n klip teen sy naaste sal struikel oor dit. En elkeen wat lê 'n strik vir 'n ander sal vergaan deur dit.
27:30 Elkeen sit in beweging 'n bose plan sal vind dat dit terug gedraai oor hom, en hy sal nie weet van watter rigting dit sal aankom.
27:31 Bespotting en 'n spot geword is van die arrogante, en wraak sal lê en loer op hulle, soos 'n leeu.
27:32 Elkeen geniet die val van die sal net vergaan in 'n strik, en verdriet sal hulle verteer voor hulle sterf.
27:33 Woede en woede is beide 'n gruwel, en die sondige mens sal gehou word deur hulle.

Sirag 28

28:1 Elkeen wil om wraak sal wraak verkry van die Here, en hy sal sekerlik aandag aan sy sondes.
28:2 Vergewe jou naaste, En as hy jou benadeel, en dan sal julle sondes vergewe word wanneer jy bid.
28:3 'N Man het na woede teen 'n ander man, en hy soek dan 'n middel van God?
28:4 Hy het geen genade vir 'n man soos homself, en hy dan bid vir sy eie sondes?
28:5 Wie is maar vlees hou op om kwaad, en hy dan vra vergifnis van God? Wie kan kwytskelding kry vir sy sondes in hierdie manier?
28:6 Onthou jou einde, en laat vyandigheid ophou.
28:7 Vir korrupsie en dood is geskors oor sy gebooie.
28:8 Onthou die vrees van God, en nie kwaad vir jou buurman wees.
28:9 Dink aan die verbond van die Allerhoogste, en kyk uit op die onkundige oortredings van jou naaste.
28:10 Weerhou van twis, en jy sal jou sondes verminder.
28:11 Vir 'n humeurige man enflames konflik, en 'n sondige man pla sy vriende, en hy gooi vyandigheid in die midde van hulle wat vrede hê.
28:12 Vir die vuur brand na gelang van die hout van die bos. Daarom het die toorn van 'n man brand volgens die krag van die man. En volgens sy hulpbronne, Hy sal sy toorn verhef.
28:13 'N haastige bewering steek 'n vuur. En 'n haastige rusie werp bloed. En 'n beskuldigende tong bring dit die dood.
28:14 As jy blaas op 'n vonk, dit sal verhoog word tot 'n vuur. Maar as jy spoeg op dit, dit sal geblus. Beide van hierdie voort uit die mond.
28:15 Die twee monde spreek nie kwaadstoker is vervloek. Want hy het versteur baie mense wat vrede gehad.
28:16 'N Derde tong het baie opgewek, en het hulle verstrooi het van nasie tot nasie.
28:17 Dit het die ommuurde stede van die ryk vernietig, en het die huise van die groot ondermyn.
28:18 Dit het kap die deugde van die mense, en het magtige nasies verbreek.
28:19 'N Derde tong het neergewerp deugsame vroue, en het hulle ontneem van hul arbeid.
28:20 Elkeen bevoordeel dit sal nie rus, nie sal hy het 'n vriend in wie hy vrede kan vind.
28:21 Die wond van 'n sweep veroorsaak 'n kneusplek, maar die wond van die tong sal die bene vermorsel.
28:22 Baie het gedaal met die skerpte van die swaard, maar nie soveel as omgekom deur hul eie tong.
28:23 Salig is hy wat is beskerm teen 'n bose tong, wat nie gegaan het oor sy toorn, en het nie getrek sy juk, en is nie gebind deur sy kettings.
28:24 Vir sy juk is 'n ysterjuk. En sy kettings is koperkettings.
28:25 Sy dood is 'n baie slegte dood. En die hel is meer nuttig as dit is.
28:26 Sy voortbestaan ​​sal nie permanent wees, maar dit sal hou van die weë van die onregverdige neem. En die regverdige sal nie verbrand word deur sy vlam.
28:27 Diegene wat God laat vaar sal val deur dit, en dit sal brand binne hulle en nie uitgeblus word nie. En dit sal gestuur word op hulle, soos 'n leeu, en dit sal hulle verbrysel, soos 'n luiperd.
28:28 Verskans jou ore met dorings. Moet nie bereid is om 'n slegte tong te luister. En maak deure en bars vir jou mond.
28:29 Smelt jou goud en silwer. En maak 'n skaal vir jou woorde, en 'n regop toom vir jou mond.
28:30 En luister, nie miskien u kan glip met jou tong, en val in die oë van jou vyande, wat lê en wag vir jou, en dan jou val kan ongeneeslike tot die dood toe nie.

Sirag 29

29:1 Hy toon genade wat leen om sy buurman, want hy hou die gebooie deur Hom versterk.
29:2 Leen aan jou naaste in sy tyd van nood, en ontvang dit weer uit jou buurman in sy tyd.
29:3 Hou jou woord, en tree getrou met hom, en dan sal jy vind wat jy nodig het in elke tyd.
29:4 Baie mense het 'n lening soos gevind geld behandel, en hulle het moeite gedoen om diegene wat hulle gehelp.
29:5 Totdat hulle ontvang, hulle soen die hande van die gewer, en hulle verneder hul stem in beloftes.
29:6 Maar op die tyd van die terugbetaling, hulle sal vra vir meer tyd, en hulle sal irriterende en kla woorde te spreek, en hulle sal verskonings vir die tyd te maak.
29:7 Toe, indien hy in staat is om terug te betaal, Hy sal wegdraai. Hy sal skaars 'n halwe betaal, en hy sal dit oorweeg asof hy dit gevind het.
29:8 Maar indien nie, dan sal hy hom bedrieg van sy geld, en hy sal hom het soos 'n vyand sonder oorsaak.
29:9 En hy sal hom terug te betaal met beskuldigings en vloeke, en hy sal hom terug te betaal met minagting, in plaas van met eer en vriendelikheid.
29:10 Baie het geweier om uit te leen, nie as gevolg van boosheid, maar omdat hulle bang was om te bedrieg sonder oorsaak.
29:11 Tog werklik, meer standvastig in die rigting van die nederige, en jy moet nie te vertraag in dade van genade teenoor hulle.
29:12 Help die armes as gevolg van die gebod. En jy moet hom nie stuur met leë hande weggestuur as gevolg van sy groot behoefte.
29:13 Verloor jou geld vir jou broer en jou vriend. Vir jou is dit nie moet wegkruip onder 'n klip te verloor.
29:14 Laat jou skat wees in die voorskrifte van die Allerhoogste, en dit sal jy meer as goud baat.
29:15 Hou jou aalmoese in die harte van die armes, en dit sal help verkry vir jou teen alle kwaad.
29:16 Beter as die skild of die lans van 'n kragtige man,
29:17 dit sal vir julle stry teen jou vyand.
29:18 'N Goeie man bied krediet ter wille van sy naaste. Maar 'n mens wat hom laat vaar om homself sal vergaan in skaamte.
29:19 Jy moet nie vergeet van die liefde van jou weldoener. Want Hy laat sy lewe het aangebied namens jou.
29:20 Die sondaar en die onreine vlug van sulke beloftes.
29:21 'N Sondaar skryf aan homself goed van sy lening. En 'n ondankbare gees die een wat hom bevry laat vaar.
29:22 'N Man bied krediet vir sy naaste. Maar toe hy sal verlore aansien te hê, Hy sal hom laat vaar.
29:23 'N Stoute belofte het baie vernietig wat goeie bedoelings gehad, en het hulle geteister soos 'n golf oor die oseaan.
29:24 Dit het veroorsaak dat 'n kragtige manne om rond te reis, en hulle het gedwaal te midde van buitelandse nasies.
29:25 'N Sondaar oortreding van die gebod van die Here sal val in 'n bose belofte. En hy wat onderneem baie dinge gaan na die gereg val.
29:26 Help jou buurman om te herstel volgens jou vermoë, maar aandag te gee aan jouself, sodat ook val jy.
29:27 Die primêre behoefte in die lewe van 'n man is water en brood, en klere, en 'n huis vir beskeidenheid beskerm.
29:28 se 'n armlastige kos onder 'n dak van planke is beter as 'n wonderlike fees op 'n verblyf weg van die huis.
29:29 Laat jouself tevrede wees met min in plaas van baie, en jy sal die smaad van wat weg van die huis nie hoor.
29:30 Dit is 'n bose lewe te gaan van huis tot huis as 'n gas. Vir waar hy 'n gas, Hy sal nie met selfvertroue op te tree, nie sy mond wyd oop.
29:31 Hy sal vermaak, en voer, en drink aan die ondankbare, en daarna hierdie, hy bitter woorde sal luister:
29:32 "Gaan, my gas, en sit die tafel, en laat ander eet uit wat jy in jou hand. "
29:33 "Gaan weg van die vereer gesig van my vriende. Want dit het vir my huis uitkom my broer in plaas gasheer nodig geword. "
29:34 Hierdie dinge is moeilik is om 'n man met begrip: om voordeel te trek uit 'n huishouding, en verwyt 'n man wat uitleen.

Sirag 30

30:1 Wie sy seun lief sal gereeld gekasty het, sodat hy gelukkig in die einde kan wees, en nie tas rond langs die deure van sy bure.
30:2 Wie beveel sy seun sal geprys oor hom en wil roem hom, in die midde van sy huisgesin.
30:3 Wie sy seun leer sal sy vyand jaloers maak, en in die midde van sy vriende, Hy sal eer in hom.
30:4 Toe sy pa gesterf het, dit sal wees asof hy dood was nie. Want hy agter iemand sal verlaat wie is soos homself.
30:5 In sy lewe, Hy het gesien hoe hy en hulle in Hom. En by sy afsterwe, Hy was nie in pyn, of was hy die skande kom in die oë van sy vyande.
30:6 Vir het hy agter hom 'n verdediger van sy huis teen sy vyande, en iemand wat sy vriende sal vergeld met vriendelikheid.
30:7 Ter wille van die siele van sy seuns, Hy sal verbind sy wonde, en by elke stem, sy ingewande sal word geroer.
30:8 'N ongetemde perd word hardkoppig, en 'n seun wat aan homself raak roekeloos.
30:9 Koester 'n seun, en hy sal julle skrikmaak. Speel saam met hom, en Hy sal julle bedroef maak.
30:10 Jy moet nie lag saam met hom; anders sal jy dalk hartseer het, en op die ou end, jou tande word gebalde.
30:11 Jy moet hom nie in staat gee in sy jeug, maar jy moet nie sy gedagtes verwerp.
30:12 Buig sy nek in sy jeug, en klap sy kante terwyl hy 'n kind is, nie miskien kan hy hardkoppig geword, en dan sal hy jou nie vertrou, en so sal hy hartseer bring aan jou siel.
30:13 Opdrag gee jou seun, en saam met hom, sodat jy aanstoot te gee deur sy skandelike gedrag.
30:14 Beter is 'n gesonde armlastige met 'n sterk konstitusie, as 'n ryk man wat swak en ellendig deur dies.
30:15 'N Gesonde siel met die heiligheid van geregtigheid is beter as al die goud en silwer. En 'n gesonde liggaam is beter as groot inkomste.
30:16 Daar is geen inkomste bo die inkomste van 'n gesonde liggaam. En daar is geen vreugde bo 'n vreugdevolle hart.
30:17 Die dood is beter as 'n bitter lewe. En ewige rus is beter as voortdurende siekte.
30:18 Goeie dinge wat verborge was in 'n geslote mond is soos sitplekke op 'n fees geplaas om 'n graf.
30:19 Watter voordeel is daar in 'n offer aan 'n afgod? Want dit kan nie eet, nie ruik.
30:20 So is hy wat vlug vir die Here, uitvoering van die lone van sy eie oortreding ontvang.
30:21 Hy sien met sy oë en kreun, soos 'n hofdienaar wat 'n maagd en versugtinge omhels.
30:22 Jy moet jou siel te hartseer nie gee, en jy moet jouself nie te bedwing deur jou eie raad.
30:23 Die vreugde van die hart is die lewe van 'n man, en dit is 'n skat van heiligheid sonder gebrek. En die gejubel van 'n man is lengte van die lewe.
30:24 Ontferm U oor u eie siel deur verblydend God, en wys selfbeheersing. Versamel jou hart in sy heiligheid, en ry hartseer ver weg van jouself.
30:25 Vir hartseer doodgemaak baie, en daar is geen nut daarin.
30:26 Afguns en woede sal jou dae verminder, en pensiveness sal oudag te bring voor sy tyd.
30:27 'N Vrolike en goeie hart het soos 'n fees. En sy feeste word gevorm deur ywer.

Sirag 31

31:1 Kyk na rykdom verorber die vlees, en dink oor wat dit neem weg slaap.
31:2 Afwagting in gedagte aandag die gedagte, en 'n swaar swakheid maak die siel sober.
31:3 Die ryk man het gearbei in die insameling van rykdom, en in sy rus, Hy sal vol wees van sy goedere.
31:4 Die arme man het gearbei in sy nederige manier, en op die ou end, Hy kan nog steeds 'n behoefte.
31:5 Elkeen wat leuens liefhet goud sal nie geregverdig. En elkeen wat streef na verbruik sal verteer word deur dit.
31:6 Baie is laat val as gevolg van goud, en dit het hulle ondergang deur sy skoonheid.
31:7 Gold is 'n struikelblok vir diegene wat offer vir dit. Wee diegene wat dit gretig na te streef, vir al die onverstandig sal vergaan deur dit.
31:8 Gelukkig is die ryk man wat bevind word sonder gebrek. En salig is elkeen wat nie het gegaan na goud, nie geplaas sy hoop in geld of skatte.
31:9 Wie is hy? Vir ons hom sou loof. Want hy het wonderlike dinge gedoen in sy lewe.
31:10 Hy is getoets deur dit, en het perfekte geword; Hy sal die ewige heerlikheid het. Hy was in staat om te oortree, maar hy het nie oortree. Hy was in staat om kwaad te doen, maar hy het nie gedoen wat verkeerd is.
31:11 Daarom, sy goeie dinge tot stand in die Here, en die hele Kerk van die heiliges sal sy aalmoese verkondig.
31:12 Is jy sit op 'n groot tafel? Jy moet nie jou mond eers oopmaak oor dit.
31:13 Jy moet nie op hierdie manier spreek: "Daar is baie dinge wat daarop is."
31:14 Onthou dat 'n bose oog verkeerd.
31:15 Wat is slegter as die oog gemaak? Daarom, wanneer dit sien, dit sal trane gestort oor die hele gesig.
31:16 Jy moet nie eers uit te brei jou hand, want dan, nadat beskadig deur afguns, jy skaam sou wees.
31:17 Jy moet nie druk vorentoe op 'n fees.
31:18 Verstaan ​​wat dinge van jou naaste en nie jou eie is.
31:19 Maak gebruik van die dinge wat hulle vir julle voorsit, net soos 'n sober man sou. Anders, as jy baie eet, julle sal gehaat wees.
31:20 Ophou eerste eet, ter wille van dissipline. En moenie eet om oortollige, sodat jy struikel.
31:21 En as jy sit in die middel van baie, jy moet jou hand nie langer voor hulle doen, en jy moet nie die eerste wees om te vra vir 'n drankie.
31:22 Hoe voldoende is 'n bietjie wyn vir 'n goed-onderrig man! Vir die slaap, jy sal nie arbeid as gevolg van dit, en jy sal nie voel pyn.
31:23 bekommer, en siekte, en marteling is met 'n onmatig man.
31:24 'N Gesonde slaap is met 'n gematigde man. Hy sal slaap tot die volgende oggend, en sy siel sal bly wees saam met hom.
31:25 En as jy is mislei in die eet van te veel, staan ​​op, gaan buitentoe, en braaksel. En dit sal jou verfris, en jy sal nie bring siekte op jou liggaam.
31:26 Luister vir my, seun, vir jou moet my nie verag. En in die einde, jy sal my woorde te ontdek.
31:27 In al julle werke, wees vinnige, en dan geen swakheid sal jy oorkom.
31:28 Die lippe van die meeste van die pragtige in brood seën. Want die getuienis van sy waarheid is getrou.
31:29 Die stad sal murmureer teen die bose in brood. Want die getuienis teen sy goddeloosheid is waar.
31:30 Kies nie vir diegene wat lief wyn lok. Vir wyn het baie vernietig.
31:31 Vuur toets die hardheid van die yster; insgelyks, wyn gedrink tot dronkenskap sal die harte van die arrogante bestraf.
31:32 Wyn te drink in ingetoënheid gee 'n gelukkige lewe vir die mense. As jy dit drink in moderering, jy sal nugter wees.
31:33 Wat is die lewe vir hom wat verminder deur wyn?
31:34 Wat kan hom kul van sy lewe? dood.
31:35 Van die begin af, wyn is gemaak vir blymoedigheid, maar nie vir dronkenskap.
31:36 Wyn geneem in matigheid oplig die gees en die hart.
31:37 Nugter drink is gesond om gees en liggaam.
31:38 Wyn geneem in oormaat verwek konflik en woede, en bring baie na ondergang.
31:39 Wyn geneem in oormaat is bitter vir die siel.
31:40 Die gevolge van dronkenskap is 'n struikelblok vir die onverstandig, dalende krag en veroorsaak wonde.
31:41 Jy moet nie argumenteer met jou naaste tydens 'n banket van wyn. En jy moet hom nie verag in sy blymoedigheid.
31:42 Jy moet nie woorde van verwyt met hom praat. En jy moet hom nie druk met herhaalde versoeke.

Sirag 32

32:1 Het hulle aangestel jy as 'n leier? Moet nie bereid is om te geprys word. Onder hulle as een van hulle.
32:2 Het kommer vir hulle, en op hierdie manier gaan sit met hulle, en wanneer jy al jou bekommernisse het verduidelik, terugsit.
32:3 Dan kan jy bly as gevolg van hulle, en jy kan 'n kroon ontvang as 'n versiering van genade, en so kry die waardigheid van die vergadering.
32:4 praat, julle wat 'n groter deur geboorte. Want dit pas jou
32:5 om die eerste woord met versigtig kennis praat. Maar jy moet die musiek nie verhinder.
32:6 Waar niemand luister, jy moet nie uitgiet woorde. En moenie kies om onbehoorlik word geprys vir jou wysheid.
32:7 A edelsteen van granaat is ingestel te midde van 'n ornament van goud, en 'n konsert van musiek is ingestel te midde van 'n wynmaaltyd.
32:8 Net soos 'n seëlring van smarag is ingestel te midde van 'n werk van goud, so is 'n melodie van musiek versameling te midde van pragtige en matige wyn.
32:9 luister in stilte, en vir jou eerbied, goeie genades sal vir julle bygevoeg word.
32:10 jong man, praat in jou eie saak net teësinnig.
32:11 As jy het twee keer gevra, Laat jou antwoord wees bondige.
32:12 In baie sake, asof jy nie kennis, en luister in stilte asook aandagtig.
32:13 Te midde van die grotes, jy moet nie arrogant wees. En waar die ouderlinge teenwoordig, jy moet nie veel praat.
32:14 Weerlig gaan voor 'n haelstorm, en genade gaan voor beskeidenheid. En so, vir jou eerbied, goeie genades sal vir julle bygevoeg word.
32:15 En op die uur vir stygende, jy moet nie laks wees. Later, wees die eerste om voort te hardloop na jou huis, en daar trek, en daar neem jou tydverdryf.
32:16 En tree volgens jou bedoelings, maar nie in die sonde en nie in arrogant toespraak.
32:17 En vir al hierdie dinge, seën die Here, wat jy gemaak, en wat jy vul tot oorlopens toe met al sy goeie dinge.
32:18 Elkeen vrees die Here sal sy leer te aanvaar. En elkeen wat horlosies vir hom ywerig sal 'n seën te vind.
32:19 Elkeen wat probeer die wet sal gevul word uit die wet. Maar elkeen wat optree met verraad sal verstom deur verraad.
32:20 Diegene wat die Here vrees, sal net oordeel vind, en hulle sal geregtigheid aansteek soos 'n lig.
32:21 'N sondige man sal regstelling vermy, en hy sal 'n rasionalisering in ooreenstemming te vind met sy eie wil.
32:22 'N Man van raad sal nie verwerp begrip. 'N Vreemde en arrogant man sal nie versteur word deur vrees.
32:23 Selfs so, nadat hy opgetree het uit vrees en sonder raad, Hy sal bestraf deur sy eie kritiek.
32:24 seun, moet jy niks doen sonder raad, en dan sal jy nie spyt wees wat jy gedoen.
32:25 Jy moet nie in die pad van ondergang, en jy dan nie sal struikel op klippe. Jy moet jouself nie verbind tot 'n moeisame pad; anders, jy kan die opstel van 'n skandaal teen jou eie siel.
32:26 En wees versigtig met betrekking tot jou eie seuns. En luister na dié van jou eie huis.
32:27 In al jou werke, vertrou jou siel tot geloof. Want dit is die onderhouding van die gebooie.
32:28 Elkeen wat glo God sien om na die gebooie. En elkeen wat in Hom glo, sal nie verminder.

Sirag 33

33:1 Geen euwels sal een wat die Here vrees oorkom. Plaas, God sal hom bewaar tydens versoeking en sal hom bevry van euwels.
33:2 'N Wyse man nie die gebooie en die regters haat, en so het hy sal nie met geweld rondgegooi, soos 'n skip in 'n storm.
33:3 N man van verstand sit sy geloof in die wet van God, en so die wet is getrou aan hom.
33:4 Elkeen sal 'n dispuut sal 'n woord voor te berei op te los, en so, ná gebed, Hy sal hoor. En hy sal dissipline waarneem, en dan sal hy reageer.
33:5 Die hart van 'n dwaas is soos die wiel van 'n wa. En sy gedagtes is soos 'n draai Axel.
33:6 'N Vriend wat 'n kwaadstoker is soos 'n ongetemde perd: Hy runnik onder almal wat sit op hom.
33:7 Waarom dag volg na dag, en lig volg ander eers agterna lig, en jaar opvolg na jaar, in ooreenstemming met die son?
33:8 Deur die kennis van die Here, hulle gereël, nadat die son gemaak, in ooreenstemming met sy opdrag.
33:9 En so, die seisoene verander, met hul feesdae. En volgens hulle, hulle viering van die feesdae, in hul uur.
33:10 Sommige van hulle, God verhef en groot gemaak. En sommige van hulle, Hy het ook te midde van die gewone dae. En al die mense is van die grond af, en van die aarde, waaruit Adam geskep.
33:11 Met 'n mulititude van dissiplines, die Here het hulle onderskei en hul maniere gediversifiseerde.
33:12 Sommige van hulle, Hy geseën en verhewe. En sommige van hulle het hy geheilig en geplaas naby aan homself. En sommige van hulle, Hy het gevloek en weggesink, en hy het hulle terugbring van hul stasie.
33:13 Net soos die klei is in die hand van die pottebakker, so as om te vorm en om dit te vorm,
33:14 so is al sy weë in ooreenstemming met sy bedeling, en so is die mens in die hand van die een wat hom gemaak. En hy sal hom dit vergeld volgens sy oordeel.
33:15 Goed is teen die bose, en die lewe is teen die dood; so ook 'n sondaar is teen 'n regverdige man. En so moet jy kyk na al die werke van die Allerhoogste: twee en twee, en die een teen die ander.
33:16 En ek wakker heel aan die einde, en ek was soos een wat druiwe versamel nadat die druiwesnyers.
33:17 Ek, te, het gehoop in die seën van God. En ek het die parskuip soos een wat druiwe versamel gevul.
33:18 Aanskou dat ek nie alleen aan gewerk het vir myself, maar vir almal wat op soek is na dissipline.
33:19 Luister vir my, jy grotes, met al die volke. En neig julle oor, jy regeerders van die kerk.
33:20 Jy moet nie gesag oor jouself te gee aan 'n seun of vrou, 'n broer of vriend, in jou lewe. En jy moet jou boedel aan geen ander gee nie, nie miskien u kan dit spyt, en dan sal jy word bedel vir dieselfde.
33:21 Terwyl jy nog leef en asem te haal, Laat niemand onder alle vlees verandering jy.
33:22 Want dit is beter as jou kinders petisie jy, as wanneer jy kyk na die hande van jou kinders.
33:23 In al julle werke, vooraf vooraanstaande.
33:24 Jy moet 'n gebrek aan julle eer nie toelaat. Op die dag van die voleinding van die dae van jou lewe, ten tyde van jou afsterwe, versprei jou erfenis.
33:25 Voer en 'n stok en 'n las is vir 'n donkie; brood en dissipline en werk is vir 'n kneg.
33:26 Hy werk onder dissipline, en hy wil rus. Laat sy hande na idle wees, en hy wil vryheid.
33:27 Die juk en die band buig 'n stywe nek, en voortdurende arbeid buig 'n dienaar.
33:28 Marteling en kettings is vir 'n kwaadwillig kneg; stuur hom om te werk, sodat hy nie ledig mag wees.
33:29 Vir luiheid het baie gedoen wat verkeerd geleer.
33:30 Aanstel hom 'n taak. Vir hierdie pas hom. En as hy nie luister, buig hom met kettings. Maar jy moet nie meer as enige vlees kan dra nie. Waarlik, moet jy niks ernstig te doen sonder oordeel.
33:31 As jy 'n getroue dienaar, laat hom vir jou wees soos jou eie siel. Behandel hom soos 'n broer. Vir u hom gekry het deur die bloed van jou siel.
33:32 As jy hom leed aan te doen onregverdig, Hy sal wegdraai en vlug.
33:33 En toe, toe hy lig hom op en vertrek, jy sal nie weet wie om te vra, of op watter wyse om hom te soek.

Sirag 34

34:1 Die hoop op 'n sinnelose man is leeg en vals; en drome, vul die onverstandig.
34:2 Soos een wat 'n skaduwee jaag en streef na die wind, so ook is iemand wat aandag aan lê visioene.
34:3 In die visie van drome, een ding verteenwoordig 'n ander, as wanneer 'n masker is voor die aangesig van 'n mens.
34:4 Wat kan gereinig word deur die onrein? En wat waarheid kan word gepraat van 'n leuen?
34:5 Foutiewe meer drywe en vals tekens en die drome van die kwaaddoeners is leegheid.
34:6 Vir jou hart ly aan verbeelding, soos 'n vrou wat ly in geboorte. Tensy dit 'n besoek gestuur van die Allerhoogste, jy moet jou hart daarop sit nie.
34:7 Vir drome het veroorsaak dat baie laat dwaal, en diegene wat gehoop het in hulle het weggeval.
34:8 Die woord van die wet vervul sal word sonder 'n leuen, en wysheid sal vlakte word in die mond van die getroue.
34:9 Hy wat nie getoets, wat beteken hy weet? 'N Man met baie ervaring sal baie dinge oorweeg. En elkeen het baie sal verduidelik met begrip geleer.
34:10 Hy wat geen ervaring het weet min. En hy wat baie dinge gedoen het baie foute gemaak.
34:11 Hy wat nie getoets, watter soort dinge kan hy weet? Wie mislei het sal meer geslepe wees.
34:12 Ek het baie by omswerwinge gesien, en die gewoontes van baie dinge.
34:13 Met tye, Ek het selfs in gevaar van die dood as gevolg van hierdie dinge is, maar ek is bevry deur die genade van God.
34:14 Die gees van diegene wat God vrees verlang, en hulle sal geseën word deur sy voorsienigheid.
34:15 Vir hulle hoop is in hom wat hulle slaan, en die oë van God is op die wat Hom liefhet.
34:16 Diegene wat die Here vrees sal bewe niks, en hulle sal nie laat skrik. Want hy is hul hoop.
34:17 Die siel van hom wat die Here vrees is geseënd.
34:18 Aan wie behoort hy kyk, en wat is sy krag?
34:19 Die oë van die Here is op die wat Hom vrees. Hy is 'n kragtige Beskermer, 'n uitspansel van grond, 'n skuiling teen die hitte, en 'n dekkleed van die middagson,
34:20 'n voog van oortredings, en 'n Helper val, wat verhoog die siel en verlig die oë, en wat die gesondheid en die lewe en seën gee.
34:21 'N opoffering van ongeregtigheid is 'n lood offer, en die derisions van die onregverdige is nie welbehaaglik.
34:22 Die Here is net vir diegene wat volhard vir hom in die weg van die waarheid en geregtigheid.
34:23 Die Allerhoogste nie goedkeur van die gawes van die onregverdige. Nie hy het baie respek vir die offers van die onregverdige; nie sal hy hulle sondes vergewe, want die menigte van hulle slagoffers.
34:24 Elkeen bied 'n offer uit die stof van die armes is soos een wat die seun offer voor die oë van sy vader.
34:25 Die brood van die hulpbehoewende is die lewe van die armes. Elkeen cheats hulle daaruit is 'n man van bloed.
34:26 Elkeen wegneem die brood van sweet is soos een wat sy naaste doodmaak.
34:27 Wie bloed werp, en hy wat cheats die huurling uit sy lone, is broers.
34:28 Wanneer 'n mens bou en 'n ander verniel, watter voordeel het hulle uit hul arbeid?
34:29 Wanneer 'n mens bid en ander vloeke, wie se stem sal God julle in ag?
34:30 Hy wat homself spoel na die dood raak, en dan raak hom weer, wat tot voordeel van sy wasgoed?
34:31 Net so, 'n man wat vas vir sy sondes, en dan doen weer dieselfde, wat tot voordeel van sy verneder homself? Wie sal sy gebed luister?

Sirag 35

35:1 Elkeen neem die wet vermeerder offers.
35:2 Dit is 'n heilsame offer om aandag te gee aan die gebooie en om te onttrek van alle ongeregtigheid.
35:3 En om af te wyk van onreg is om 'n soenoffer vir onreg en 'n gebed vir die sonde te bring.
35:4 Elkeen wat danksy, bied 'n geskenk van fynmeel, en elkeen wat optree met genade, bied 'n offer.
35:5 Om te onttrek van ongeregtigheid is goed lus vir die Here. En om te onttrek van onreg is 'n smeking vir sondes.
35:6 Jy moet nie verskyn leë voor die oë van die Here.
35:7 Vir al hierdie dinge gedoen moet word as gevolg van die gebod van God.
35:8 Die offer van die net fattens die altaar, en is 'n geur van soet in die oë van die Allerhoogste.
35:9 Die offer van die net is aanvaarbaar, en die Here sal nooit vergeet die gedenkoffer daarvan.
35:10 Lewer aan God die eer met 'n goeie hart. En jy moet nie die eerstelinge van jou hande te verminder.
35:11 Met elke geskenk, 'n vrolike gesig, en heilig julle tiendes met gejubel.
35:12 Gee aan die Allerhoogste volgens sy gawes aan julle, en tree met 'n goeie oog op die skeppings van jou hande.
35:13 Vir die Here gee vergelding, en Hy sal julle terug te betaal sewe keer soveel.
35:14 Moet nie bereid is om korrupte geskenke aan te bied. Want hy het hulle nie sal aanvaar.
35:15 En moenie bereid is om 'n onregverdige offer oorweeg word. Vir die Here is die regter, en saam met hom is daar geen voortrekkery teenoor iemand.
35:16 Die Here sal nie aanvaar begunstiging teen die armes, maar hy het tot die gebed van wie benadeel het ag.
35:17 Hy sal nie die gebede van die weeskind minag, of uit die weduwee, as sy uiter 'n gekerm klagte.
35:18 Moenie trane 'n weduwee se nie aanrol haar wang? En sal haar geskreeu nie hul ondergang veroorsaak?
35:19 Want van haar wang, haar trane klim selfs na die hemel. En die Here, die Een wat luister, sal vreugde nie in hulle.
35:20 Elkeen aanbid God met vreugde sal aanvaar word nie, en sy gebed sal selfs te reik na die wolke.
35:21 Die gebed van iemand wat homself verneder, sal die wolke steek. En dit sal nie troos totdat dit naby trek; en dit sal nie onttrek totdat die Allerhoogste aanskou.
35:22 En die Here sal nie vertraag, en hy sal oordeel vir diegene wat net, en hy sal oordeel te bereik. En die Almagtige is, sal nie geduld met hulle hê, sodat hy kan hulle terug te onderdruk.
35:23 En hy sal wraak terug te betaal aan die heidene, totdat hy weg geneem het die menigte van die arrogante, en verbreek die septers van die onregverdige,
35:24 totdat hy gelewer het om die mense volgens hul dade, en volgens die werke van Adam, en volgens sy vermoede,
35:25 totdat hy die oordeel van sy mense het geoordeel. En hy sal die net verlustig met sy genade.
35:26 Die genade van God is pragtig in die tyd van verdrukking, soos 'n reën wolk in die tyd van droogte.

Sirag 36

36:1 O God van alle, kry ons jammer, en kyk met genade op ons, en wys ons die lig van u medelye.
36:2 En stuur jou vrees oor die nasies, wat jy nie gesoek, sodat hulle kan erken dat daar geen God behalwe jy, en sodat hulle kan jou groot dade verklaar.
36:3 Hef op julle hand oor ongelowige nasies, sodat hulle jou krag kan sien.
36:4 Want soos, voor hulle oë, jy is heilig in ons, so ook, in ons oë, jy groot gemaak sal word in hulle.
36:5 So kan hulle weet jy, as ons aan julle ook bekend. Want daar is geen God behalwe vir jou, O Here.
36:6 Hernu jou tekens, en werk nuwe wonders.
36:7 Verheerlik u hand en u regterarm.
36:8 Wek jou woede, gooi jou woede.
36:9 Wegneem ons teenstander, en hulle verneder ons vyand.
36:10 Gou die tyd, en onthou die einde, sodat hulle jou wonderwerke kan verklaar.
36:11 Laat diegene wat ontsnap verteer word deur die toorn van 'n brand. En laat diegene wat teister jou mense vind verderf.
36:12 Geliefdes die hoof van die leiers van die vyande, want hulle sê: "Daar is geen ander buiten ons."
36:13 Versamel al die stamme van Jakob, sodat hulle kan erken dat daar geen God behalwe jy, en sodat hulle kan jou groot dade verklaar. En jy sal hulle beërwe, vanaf die begin.
36:14 Ontferm U oor u volk, oor wie u Naam is opgeroep, en op Israel, wie jy behandel as jou eersgeborene.
36:15 Ontferm U oor Jerusalem, die stad van jou heiligmaking, die stad van rus.
36:16 Vul Sion met jou onuitspreeklike woorde, en vul jou mense met jou heerlikheid.
36:17 Gee getuienis aan diegene wat jou skeppings gewees van die begin af, en verhef die profesieë wat die vroeëre profete gepraat in jou naam.
36:18 Gee 'n beloning aan diegene wat verduur vir jou, sodat julle profete te vinde om getrou te wees. En ag slaan op die gebede van u dienaars,
36:19 in ooreenstemming met die seën van Aaron oor jou mense. En rig ons in die pad van geregtigheid, en laat almal wat die aarde bewoon weet dat jy God is, the Beholder van alle ouderdomme.
36:20 Die maag kan enige kos verteer, nog een maal is beter as 'n ander.
36:21 Die verhemelte toets die vleis van wilde diere, en die begrip hart toets valse woorde.
36:22 A korrupte hart sal bedroef, en 'n man van ervaring sal dit weerstaan.
36:23 'N Vrou kan enige manlike ontvang, nog een dogter is beter as 'n ander.
36:24 Die skoonheid van 'n vrou cheers die gesig van haar man, en styg bo sy begeerte, bo al die begeertes van die mens.
36:25 As sy bied genesing woorde, dan sy beide geriewe en toon genade; en so haar man is nie soos ander mense.
36:26 Wie het 'n goeie vrou vestig as 'n besitting. Sy is 'n helper in ooreenkoms met hom, en sy is 'n pilaar van rus.
36:27 Waar daar geen heining, 'n besitting sal vertrap word. En waar daar geen vrou, Hy sal haar afwesigheid treur.
36:28 Wie sal een wat geen nes het vertrou, en wie homself verberg waar sy loop hom kan neem, soos 'n goed toegeruste rower wat van die een stad na?

Sirag 37

37:1 Elke vriend sal sê: "Ek is ook 'n goeie vriend." Maar daar is 'n vriend wat 'n vriend in die naam van slegs. Is dit nie 'n hartseer tot die dood toe?
37:2 Maar 'n metgesel en vriend kan omskep in 'n vyand.
37:3 O bose vermoede! Van wat het jy geskep dat jy die droë grond met jou boosheid en verleiding sou dek?
37:4 'N metgesel bly kan wees met sy vriend in goeie tye, maar in 'n tyd van verdrukking, Hy sal 'n teenstander wees.
37:5 Daar is 'n metgesel wat commiserates met 'n vriend ter wille van die maag, maar hy sal homself te beskerm teen die vyand.
37:6 Jy moet nie vergeet om jou vriend in jou siel, en jy moet nie nie onthou van hom wees in jou rykdom.
37:7 Kies nie om te konsulteer met iemand wat wag in 'n hinderlaag vir jou. En verberg u raad van diegene wat jy kan teenstaan.
37:8 Elke berader bied advies, maar sommige is beraders net vir hulself.
37:9 Waak jou siel van 'n berader. En vooraf te weet wat sy belange is. Want hy sal gedagtes van sy eie siel te vorm.
37:10 Anders, Hy kan 'n bordjie wat in die grond, en hy vir jou kan sê:
37:11 "Jou eie manier goed is." Maar dan sal hy op 'n afstand bly staan ​​om te sien wat jy oorkom.
37:12 Moenie bespreek heiligheid met 'n ongodsdienstig man, nie reg met een wat onreg doen. Jy moet nie met 'n vrou oor haar wat 'n teenstander te praat, nie met 'n lafaard oor oorlog, nie met 'n handelaar oor oordrywing, nie met 'n koper oor die verkoop van, nie met 'n moedswillig man oor dank,
37:13 nie met die oortreders oor vroomheid, nie met die oneerlike oor eerlikheid, nie met die veldwerker oor ander vorme van werk,
37:14 nie met 'n werker gehuur vir 'n jaar oor die einde van die jaar, nie met 'n lui kneg oor groot werke. Jy moet geen aandag te gee aan hierdie persone in enige saak van raad.
37:15 Maar wees voortdurend met 'n heilige man, met iemand wie jy weet dat die vrees van God waarneem,
37:16 wie se siel is in ooreenstemming met jou eie siel, en wie, wanneer jy wankel in die donker, sal jou smarte deel.
37:17 En 'n hart van goeie raad binne jouself. Want daar is niks van 'n groter nut vir jou as dit.
37:18 Enige tyd, die siel van 'n heilige man verklaar meer waarhede as sewe waaksaam wagte sit in 'n hoë plek.
37:19 Maar aangaande alles leer, bid vir die Allerhoogste, sodat hy jou pad in waarheid gelas.
37:20 In al julle werke, Laat 'n ware woord wat jy voorafgaan, met standvastig raad voor elke daad.
37:21 'N Stoute woord kan die hart verander. Uit die hart vier soorte dinge ontstaan: goed en kwaad, lewe en dood. Die tong is ook voortdurend oor hulle geheers. Daar is 'n man wat 'n slim onderwyser van baie, en tog is dit nutteloos om sy eie lewe.
37:22 'N Man van ervaring het baie geleer, en dit is lekker om sy eie siel.
37:23 Elkeen wat spreek blote retoriek is haatlik; Hy mislei sal word in elke saak.
37:24 Genade is nie aan hom gegee uit die Here. Want hy is beroof van alle wysheid.
37:25 Daar is 'n wyse man wat wys is in sy eie siel, en die vrug van sy verstand is prysenswaardig.
37:26 'N Wyse man opdrag sy eie mense, en die vrug van sy verstand is getrou.
37:27 'N Wyse man sal gevul met seëninge, en diegene wat sien sal Hom prys.
37:28 Die lewe van 'n man is in die getal van sy dae. Maar die dae van Israel is ontelbare.
37:29 'N Wyse man sal eer beërwe onder die mense, en sy naam sal woon in die ewigheid.
37:30 seun, toets jou eie gemoed in jou lewe, en indien dit ontbreek, jy moet nie gee dit gesag.
37:31 Vir nie alles is geskik vir alle persone, en nie elke soort van ding is aangenaam om elke siel.
37:32 Kies nie gretig gedurende enige fees te wees, en jy moet nie optree met 'n oormaat na enige voedsel.
37:33 Want in oormatige eetgewoontes sal daar swakheid wees, en gierigheid sal voortgaan tot siekte.
37:34 Deur drankmisbruik, baie het verbygegaan. Maar hy wat eet nie sal bydra tot sy lewe.

Sirag 38

38:1 Eer die dokter as gevolg van noodsaaklikheid, en omdat die Allerhoogste geskep hom.
38:2 Vir alle genesing is uit God, en so sal hy geskenke ontvang van die Koning.
38:3 Die kundigheid van die dokter sal sy hoof opgehef, en in die oë van die grotes, Hy sal geprys.
38:4 Die Allerhoogste het medisyne geskep uit die aarde, maar 'n verstandige man sal hulle geen afsku hê nie.
38:5 Is nie bitter water soet met hout gemaak?
38:6 Die voordele van hierdie dinge word erken deur die mense, en die Allerhoogste het hierdie kennis aan die mense gegee, sodat hy kan vereer in sy wonders.
38:7 Deur hierdie dinge, Hy sal genees of hul lyding te versag, en die apteker sal strelende salf maak, en hy sal vorm genesing medisyne, en daar geen einde aan sy werke sal wees.
38:8 Vir die vrede van God is op die oppervlak van die aarde.
38:9 seun, in jou swakheid, jy moet jouself afskeep nie, maar bid tot die Heer, en hy sal jou te genees.
38:10 Wegdraai van sonde, en rig jou hande, en reinig jou hart van elke oortreding.
38:11 Gee 'n soet offer, en 'n gedenkteken van fynmeel, en vet jou offer, maar ook 'n plek om die dokter te gee.
38:12 Vir die Here hom geskape. En so, nie laat hom skei van jou, vir sy werk nodig.
38:13 Want daar is 'n tyd wanneer jy kan val in die hande.
38:14 Waarlik, hulle sal die Here vermaan, sodat hy hulle behandelings en kure gelas, ter wille van hul leefwyse.
38:15 Hy wat die sonde in die oë van die Een wat hom laat gaan in die hande van die geneesheer val.
38:16 seun, trane oor die dood, en begin om te huil, asof jy vreeslik gely. En volgens die oordeel, dek sy liggaam, en jy moet sy begrafnis nie nalaat.
38:17 En al wat jy sal sink af na bitterheid, dra sy rou voedsel vir een dag, en dan word getroos in jou hartseer.
38:18 En uit te voer sy rou, volgens sy verdienste, vir een of twee dae as gevolg van hierdie verlies.
38:19 Nog hartseer verhaas dood en oorweldig krag, en die verdriet van die hart buig die nek.
38:20 Wanneer 'n mens weggeneem word, hartseer oorblyfsels. Maar die hulpbronne van 'n behoeftige man is gevind in sy hart.
38:21 Jy moet nie jou hart oor te gee aan hartseer, maar stoot dit weg van jou af. En onthou die einde.
38:22 Moet nie bereid is om hierdie vergeet wees; want daar is geen omdraaikans. Anders, dit sal julle nie ten goede, en jy sal groot skade aan jouself veroorsaak.
38:23 Bel vir my reg omgee. Want so sal dit wees vir jou ook. Gister is myne, en vandag is joune.
38:24 Wanneer die oorledene is in rus, Laat sy geheue res ook. En troos hom by die vertrek van sy gees.
38:25 Die wysheid van 'n skrywer is gevind in sy tyd van ontspanning. So wie het minder te doen sal wysheid te verkry.
38:26 Met watter wysheid sal iemand gevul wat die ploeg hou, en wat spog met van die vee prod dat die osse vorentoe dryf, en wat in beslag geneem word in hierdie arbeid, en wie se enigste gesprek is oor die nageslag van bulle?
38:27 Hy sal sy gedagtes oor te gee aan die ploeg van slote, en sy waaksaamheid aan die afronding van die koeie.
38:28 Net so, elke vakman en vakman, wat handwerk in die nag, sowel as in die dag, wat boet gesnede robbe, en wie, deur sy ywer, wissel die beeld, sal sy gedagtes oor te gee aan die beeld van die beeld. En hy sal die werk voltooi deur sy waaksaamheid.
38:29 die smid, sit by sy aambeeld en die oorweging van 'n werk van yster, soortgelyk. Die stoom van die vuur Singes sy vlees, en hy sukkel teen die hitte van die oond.
38:30 Die stem van die hamer is ooit in sy ore, en sy oë is op die patroon van die ysterwerk.
38:31 Hy gee sy hart gerig om die voltooiing van sy werk, en sy waaksaamheid versier dit tot perfeksie.
38:32 die pottebakker, sit by sy werk en draai die wiel met sy voete, soortgelyk. Hy het gevestig in 'n voortdurende bekommernis vir sy werk, en daar is 'n ritme in alles wat hy doen.
38:33 Hy vorm die klei met sy arm, en hy buig sy krag oor sy voete.
38:34 Hy sal sy hart oor die voltooiing van die glas gee, en sy waaksaamheid aan die reiniging van die oond.
38:35 Al hierdie persone vertrou in hul eie hande, en elkeen is wys in sy eie kuns.
38:36 Sonder hierdie persone, 'n stad is nie gebou.
38:37 Maar hulle sal nie bewoon nie rond te loop in die stad. En hulle sal nie oor gaan na die kerk.
38:38 Hulle sal nie sit op die stoele van regters, en hulle sal 'n bevel van oordeel nie verstaan. En hulle sal duidelik dissipline en oordeel nie, en hulle sal nie gevind word om gelykenisse verstaan.
38:39 Maar hulle sal die toestand van die wêreld te versterk, en hulle gebed sal wees in hul kunswerke, die toepassing van hul siel, en soek die wet van die Allerhoogste.

Sirag 39

39:1 'N Wyse man sal die wysheid van al die ou mense soek, en hy sal beset in die profete.
39:2 Hy sal die woorde van bekende mans bewaar, en hy sal saam met hulle te gaan na die subtiliteite van gelykenisse.
39:3 Hy sal soek na die verborge betekenis van spreuke, en hy sal vertroud is met die geheime van gelykenisse word.
39:4 Hy sal minister in die midde van die grotes, en hy sal verskyn in die oë van die voorste leier.
39:5 Hy sal deur die land van buitelandse nasies te slaag. Want hy goed en kwaad onder die mense sal toets.
39:6 Met die eerste lig, sal hy sy hart aan te bied met waaksaamheid aan die Here wat hom gemaak, en hy sal voor die oë van die Allerhoogste bid.
39:7 Hy sal sy mond oop te maak in gebed, en hy sal smeek vir sy oortredings.
39:8 Want as die groot Heer is bereid, Hy sal hom vul met die Gees van begrip.
39:9 En hy sal uitstuur die welsprekendheid van sy wysheid soos reënbuie, en in sy gebed, Hy sal bely die Here.
39:10 En hy sal sy raad en sy dissipline te rig, en hy oordink sy geheime.
39:11 Hy sal die dissipline van sy leer duidelik maak, en hy sal heerlikheid in die wet van die verbond van die Here.
39:12 Baie persone sal saam loof sy wysheid, en dit sal nooit afgeskaf, vir alle ouderdomme.
39:13 Die geheue van hom sal nie verdwyn, en sy naam sal gesoek word van geslag tot geslag.
39:14 Die mense sal sy wysheid te verklaar, en die Kerk sal sy lof te kondig.
39:15 Terwyl hy bly, Hy laat 'n naam van meer as 'n duisend, en toe hy sal rus, dit sal wees om sy voordeel.
39:16 Ek sal verder oordink, sodat ek kan verduidelik. Want ek is gevul met 'n passie.
39:17 In 'n stem, sê hy: Luister vir my, goddelike vrugte. Jy sal vrugte dra;, soos rose langs strome van water geplant.
39:18 Jy sal 'n lieflike geur hê, soos die seders van die Líbanon.
39:19 Blossom met blomme, soos die lelie, en versprei 'n geur, en spruit blare in genade, en gee lof met hooglied, en seën die Here in sy werke.
39:20 Gee heerlikheid aan sy naam, en bely om hom met die stem van jou lippe en met die hooglied van jou mond en met snaarinstrumente. En in hom so geprys, jy sal bely:
39:21 Al die werke van die Here is baie goed.
39:22 Volgens sy uitspraak, die waters het stilgestaan, asof saam gestapel. En by die woorde van sy mond, die waters vervat, asof in komme van water.
39:23 Want dit verblydend is gemaak deur sy gebod, en daar is geen afname in sy heil.
39:24 Die werke van alle vlees is in sy oë, en daar is niks weggesteek uit sy oë.
39:25 Sy blik is van ewigheid tot ewigheid, en niks is 'n wonder in sy oë.
39:26 Dit mag nie sê: "Wat is hierdie?"of, "Wat is dit?"Vir alles sal gesoek word in hul tyd.
39:27 Sy seën is oorstroom soos 'n rivier.
39:28 Op dieselfde wyse dat 'n vloed oorspoel die droë grond, so ook sal sy toorn beërf die mense wat hom nie soek.
39:29 Op dieselfde wyse dat hy nuuskierig die waters verander in droë land, en hy het die aarde droog, en net so het sy weë gerig is vir hul reis, so ook sal sondaars struikel voor sy toorn.
39:30 Van die begin af, goeie dinge geskape vir diegene wat 'n goeie, en insgelyks, goeie en slegte dinge is vir diegene wat bose is.
39:31 Die skoolhoof dinge wat nodig is vir die lewe van die mense is: water, vuur, en yster, sout, melk, en meel vir brood, en heuning, en die druiwe cluster, en olie, en klere.
39:32 Al hierdie dinge sal gebruik word vir 'n goeie deur diegene wat heilig, maar hulle sal verander word om die bose gebruik deur die oortreders en deur sondaars.
39:33 Daar is geeste wat geskep is vir wraak, en hulle versterk hul smarte was deur hul woede.
39:34 In die tyd van die voleinding, hulle sal uitstort hul krag. En hulle sal die woede van die Een wat hulle gemaak paai.
39:35 vuur, hael, hongersnood, en die dood: al hierdie geskape vir wraak.
39:36 Die tande van wilde diere, en skerpioene, en slange, en die spies: al hierdie wraak neem op die oortreders, vir banvloek.
39:37 Op sy bevel, hulle sal smul. En hulle sal bereid wees om op die aarde totdat dit benodig word. En in hul tyd, hulle sal sy woord nie ignoreer.
39:38 Om hierdie rede, van die begin af, Ek het hom versterk, en ek het nagedink, en ek het oorweeg, en ek het hierdie dinge op skrif te stel.
39:39 Al die werke van die Here is 'n goeie, en hy sal vir elke werk in sy eie uur.
39:40 Dit mag nie sê: "Dit is erger as dit." Vir alles sal getoets word in hul tyd.
39:41 En nou, met die hele hart en mond, loof hom, en seën die naam van die Here.

Sirag 40

40:1 'N Groot beroep is geskep vir alle mense, en 'n swaar juk is oor die kinders van Adam, vanaf die dag van hul vertrek uit die moederskoot af, selfs tot op die dag van hul begrafnis in die moeder van alle:
40:2 hulle gedagtes, en die vrese van hul hart, hulle gedink verwagtinge, en die dag van hul einde,
40:3 van hom wat sit oor 'n eretroon, naamlik aan Hom wat is verneder in die aarde en as,
40:4 van hom wat dra hiasint en dra 'n kroon, naamlik aan Hom wat bedek is met growwe linne: toorn, afguns, rumoer, rusteloosheid, en die vrees vir die dood, voortdurende woede en twis.
40:5 En in die tyd van rus op sy bed, die slaap van die nag verander sy kennis.
40:6 Daar is min of geen rus, en slaap is geneem uit hom, asof op 'n dag van waghou.
40:7 Hy is ontsteld oor 'n visie van sy hart, asof hy in 'n dag van oorlogvoering ontsnap het. In die tyd van sy redding, Hy het opgestaan ​​en Hom verbaas dat daar geen vrees.
40:8 Dit is so oor alle vlees, van 'n mens selfs by beeste, maar oor sondaars is dit sewe keer so groot.
40:9 Voeg daarby: dood, bloedvergieting, twis, en die spies, onderdrukking, hongersnood, en ellende, en 'n angel.
40:10 Al hierdie dinge is as gevolg van ongeregtigheid, en dit is te danke aan die ongeregtigheid wat die groot vloed gemaak.
40:11 Alles wat van die aarde sal terugkeer na die aarde, en al waters sal terugkeer na die see.
40:12 Alle omkopery en ongeregtigheid sal uitgewis word, maar die geloof sal dit vir ewig bestaan.
40:13 Die stof van die onregverdige sal opdroog soos 'n rivier, en sal verbygaan met 'n geraas soos harde donderslag in 'n reënstorm.
40:14 Toe hy maak sy hande, Hy verheug Hom. So sal oortreders verbygaan by die voleinding.
40:15 Die afstammelinge van die oortreders sal nie baie takke te produseer, want hulle kan vergelyk word met 'n vuil wortels op die rand van 'n rots.
40:16 die onkruid, wat groei bo elke water en langs die oewers van die rivier, sal ontwortel voor al die gras.
40:17 Genade is soos 'n paradys van seëninge, en genade nog steeds vir ewig.
40:18 Die lewe van 'n werker, wanneer tevrede met wat voldoende is, sal soet geword, en daarin sal jy 'n skat te vind.
40:19 Seuns, en die bou van 'n stad, sal 'n naam te vestig, maar 'n onberispelike vrou sal ingedeel word bo hierdie dinge.
40:20 Wyn en musiek verbly die hart, maar die liefde van wysheid is meer hulle albei.
40:21 Die fluit en die harp maak 'n soet melodie, maar 'n aangename woord is bo hulle altwee.
40:22 Jou oog begeer elegansie en skoonheid, maar groen velde is bo hierdie dinge.
40:23 'N Vriendin en 'n metgesel ontmoet mekaar in die tyd, maar bo hulle altwee is 'n vrou met haar man.
40:24 Broers is 'n hulp in tyd van verdrukking, maar genade sal bevry, meer so as wat hulle wil.
40:25 Goud en silwer verskaf 'n stewige posisie vir die voete, maar goed gesproke raad is bo hulle altwee.
40:26 Vermoë en krag verhef die hart, maar die vrees van die Here is bokant hierdie dinge.
40:27 Daar is geen verlies in die vrees van die Here, en dit het nie nodig om te vra vir hulp.
40:28 Die vrees van die Here is soos 'n paradys van seëninge, en hulle het dit gedek bo alles eer.
40:29 seun, in jou leeftyd moet jy nie hulpbehoewende wees, want dit is beter om te sterwe as behoeftige te wees.
40:30 Die lewe van hom wat lyk na tafel 'n ander man se moet nie van word gedink as 'n manier van lewe. Want hy voed sy lewe met 'n ander man se kos.
40:31 Maar 'n gedissiplineerde en goed geleer man sal sorg vir homself te neem.
40:32 Skaarste sal soet lyk na die opening van die onverstandig, maar 'n vuur sal brand in sy maag.

Sirag 41

41:1 dood, hoe bitter is die geheue van u: 'n man wat vrede het in sy stof,
41:2 na 'n stil man, en om hom wie se weë is behoorlik gerig in alles, en wat nog die krag om voedsel te neem.
41:3 dood, jou oordeel is goed om die behoeftige man, en om hom wie se krag het afgeneem,
41:4 wat versuim te danke aan die ouetehuis, en wat is bekommerd oor alles, en om die ongelowige man wat geduld verloor.
41:5 Kies nie na die oordeel van die dood vrees. Onthou die dinge wat plaasgevind het voordat jy, en die dinge wat sal gebeur nadat jy. Hierdie uitspraak is van die Here op alle vlees.
41:6 En wat sal gebeur met jou is goed lus vir die Allerhoogste, hetsy in tien, of honderd, of 'n duisend jaar.
41:7 Want die dood is nie aanklag van lewe.
41:8 Die seuns van sondaars, en diegene wat hul tyd om te slaag in die wyse van die huise van die oortreders, geword seuns van gruwels.
41:9 Die erfenis van die seuns van sondaars sal vergaan, en voortdurende skande sal wees met hul spruite.
41:10 Die seuns van 'n goddelose pa sal kla, want hulle is in die skande gekom oor Hom.
41:11 Wee julle, oortreders mans, wat die wet van die Allerhoogste Here verlaat!
41:12 En wanneer jy gebore, jy sal gebore word in 'n vloek; en wanneer jy sterf, jou deel sal wees in 'n vloek.
41:13 Alles wat uit die aarde sal terugkeer na die aarde. Net so, die oortreders sal voortgaan van 'n vloek vir die verderf.
41:14 Die bedroefde van mans is in hul liggaam, maar die naam van die goddelose sal uitgewis word.
41:15 Het kommer vir jou goeie naam. Vir hierdie sal voortgaan met jou, meer as 'n duisend kosbare en groot skatte.
41:16 'N Goeie lewe het sy aantal dae, maar 'n goeie naam vir ewig sal aanhou.
41:17 Seuns, praktyk dissipline vreedsaam. Want wat gebruik is daar in óf versteekte wysheid, of onontdekte skatte?
41:18 Beter is die man wat sy dwaasheid huide as die man wat sy wysheid verberg.
41:19 Tog werklik, respek vir hierdie dinge wat uit my mond.
41:20 Want dit is nie goed om elke eerbied waarneem. En alles nie alle persone asseblief in hul oortuigings.
41:21 Het skande van hierdie dinge: van hoerery voor pa en ma, en van 'n leuen voor die eerste leier en die kragtige,
41:22 van 'n misdaad voor 'n liniaal of 'n regter, van ongeregtigheid voor 'n vergadering of 'n volk,
41:23 van onreg voor 'n metgesel of 'n vriend, en van die plek waar jy woon,
41:24 van diefstal, en van die waarheid voor God, en van die verbond, van tafel om brood te eet, en van verleiding in die gee of ontvang,
41:25 van stilte voor die wat vir julle te groet, van soek op 'n vrou van hoerery, en van die afwend jou gesig van 'n familielid.
41:26 Jy moet nie voorkom jou gesig uit jou buurman, nie moet jy weg te neem 'n gedeelte en nie herstel.
41:27 Jy moet nie kyk na 'n ander man se vrou, en of sy diensmaagd streef, nie nader haar bed.
41:28 Vermy verwytende toesprake voor vriende, en wanneer jy gee, moet jy nie te plaas blaam.

Sirag 42

42:1 Jy moet 'n eis gehoor van die onthulling van 'n versteekte woord nie herhaal. En toe, waarlik, jy sal wees sonder skaamte, en jy sal guns vind in die oë van alle mense. Jy moet nie aanvaar die reputasie van iemand, sodat jy sou sondig, nie moet jy beskaamd staan ​​in enige van die volgende dinge:
42:2 in die wet van die Allerhoogste en sy verbond, of deur die gee van 'n vonnis van die oortreders te regverdig;
42:3 in 'n woord onder metgeselle en medereisigers, of deur die verspreiding van die erfenis van vriende;
42:4 in die regverdigheid van skale en gewigte, of in die verkryging van baie of min;
42:5 deur die korrupsie van die koop en onderhandeling, of in die ruim dissipline van kinders, of in wat veroorsaak dat die kant van 'n slegte dienskneg te bloei.
42:6 A seël is goed oor 'n slegte vrou.
42:7 Waar daar baie hande, verseël en alles te lewer volgens getal en gewig; en werklik, gee en alles op skrif ontvang.
42:8 Jy moet nie skaam het in die regstelling van die sinnelose, die dwase, en dié jeugdiges wat sou hulle ouderlinge te oordeel. En so sal jy wees goed opgelei in al die dinge en goed goedgekeur in die oë van die hele lewe.
42:9 Die oplettendheid van 'n pa vir sy dogter is verborge, en sy besorgdheid oor haar wegneem sy slaap. Want miskien, in haar adolessensie, Sy kan in die volwasse lewe gebring. En toe sy saam met haar man, Sy kan haatlike geword.
42:10 In haar maagdelikheid, Sy sou verontreinig nie, en dan mag sy gevind word swanger in die huis van haar vader te wees. of miskien, toe sy saam met haar man, Sy kan dwaal, of ten minste dorre geword.
42:11 Hou 'n wakende oog oor 'n self-welwillend dogter. Anders, op 'n sekere tyd, Sy kan julle bring in die skande voor jou vyande, en in oneer in die stad, en in smaad onder die mense, en so kan sy jou laat skrik die menigte van die volk.
42:12 Sy moet nie kies om te blik op die skoonheid van elkeen, en sy moet nie kies om haar tyd te spandeer in die midde van getroude vroue.
42:13 Vir 'n mot gaan uit klere, en ongeregtigheid oor 'n man gaan uit 'n vrou.
42:14 Nog ongeregtigheid oor 'n man is beter vir haar as wanneer 'n getroude vrou, op soek na haar voordeel, plaas lei haar in verwarring en skande.
42:15 En nou, Ek dink aan die dade van die Here onthou, en Ek sal aankondig wat ek gesien het. Die woorde van die Here is in sy werke.
42:16 Die son verlig en oorweeg alle dinge, en sy werk toon die volheid van die heerlikheid van die Here.
42:17 Het nie die Here het veroorsaak dat die heiliges te hou al sy wonderwerke beskryf, wat die almagtige Here stewig gevestig in sy heerlikheid?
42:18 Hy het die afgrond en die harte van die mense ondersoek. En hy het hulle skerpsinnigheid beskou.
42:19 Vir die Here begrip van al die kennis, en hy het kyk op die tekens van die tye: aankondiging van die dinge van die verlede, sowel as die dinge van die toekoms, en die onthulling van die spore van die verborge dinge.
42:20 Sonder om te dink verby hom ongesiens, en geen woord kan self te verberg van hom.
42:21 Hy het die pragtige werke van sy wysheid versier. Hy is voor die ewigheid en selfs tot in ewigheid. En niks kan bygevoeg word,
42:22 en niks kan weggeneem word. En hy het geen behoefte van enige berader.
42:23 O hoe wenslik is al sy werke! En alles wat ons dink is maar 'n vonk.
42:24 Al hierdie werke bestaan, en hulle bly in die huidige ouderdom, en hulle het almal gehoorsaam hom in elke doel.
42:25 Alles is tweeledig, een in die gesig staar 'n ander, en hy het niks om te ontbreek gemaak.
42:26 Hy het elke ding so goed bevestig. En wat sou band van die oë op sy eer?

Sirag 43

43:1 Die uitspansel op 'n hoë is sy skoonheid; dit is die skoonheid van die hemel in 'n visie van die heerlikheid.
43:2 die son, by sy verskyning, kondig sy reis; dit is 'n instrument van wonder, 'n werk van die Allerhoogste.
43:3 in die middag, dit skroei die aarde. En in die teenwoordigheid van sy hitte, wat in staat was om te verduur sou wees? Dit is soos die bewaarder van 'n oond in sy werke van hitte.
43:4 Op drie maniere, die son dade: skroei die berge, afgee vurige strale, en skyn met sy balke wat kan die oë verblind.
43:5 Groot is die Here wat dit gedoen het, en volgens sy uitspraak, dit haas op sy reis.
43:6 En die maan, in al sy fases, dien om die seisoene te merk en 'n teken van die tye.
43:7 Van die maan is die teken van 'n feesdag; dit is 'n lig wat verminder by sy voleinding.
43:8 'N Maand is vernoem na gelang van sy fases, toenemende wonderlik op sy hoogtepunt.
43:9 Dit is 'n instrument van die leërs op 'n hoë, skyn daar heerlikheid wees aan die uitspansel van die hemel.
43:10 Die heerlikheid van die sterre is die skoonheid van die hemel; die Here verlig die wêreld uit die hoogte.
43:11 By die woorde van die Heilige, hulle staan ​​vir die oordeel, en hulle sal nooit faal in hul waaksaamheid.
43:12 Kyk na die reënboog, en seën die Een wat dit gedoen het; dit is baie mooi in sy prag.
43:13 Dit sluit die hemele met die sirkel van sy heerlikheid; die hande van die Allerhoogste het dit verskyn.
43:14 Deur sy bevel, Hy verhaas die sneeu, en hy spore op die weerlig om sy oordeel uit te spreek.
43:15 Op dieselfde manier, sy skure oopgemaak, en die wolke vlieg uit soos voëls.
43:16 Deur sy grootheid, Hy het die wolke geplaas, en die hael het gebreek.
43:17 Op sy oogopslag, die berge sal geskud, en deur sy wil, die suidewind waai.
43:18 Die stem van sy donder sal weergalm deur die aarde, deur 'n storm uit die noorde, en deur 'n byeenkoms van die warrelwind.
43:19 En soos die voëls landing in 'n kudde op die aarde, Hy stuur af in die sneeu; en sy afkoms is soos die aankoms van 'n swerm sprinkane.
43:20 Die oog is in verwondering oor die skoonheid van sy witheid, en die hart is verbaas oor sy omval.
43:21 Hy sal uitstort ryp soos sout op die aarde. En wanneer dit vries, dit sal word soos die boonste van 'distels.
43:22 Die koue noorde wind waai, en die water vries in kristalle; dit sal rus op elke byeenkoms van water, en dit sal die water beklee soos 'n pantser.
43:23 En dit sal die berge verteer, en verbrand die woestyn, en blus die groen, soos 'n vuur.
43:24 Verligting vir almal is in die haastige koms van 'n wolk. En die nederige dou sal kom om die hitte te ontmoet en oorweldig dit.
43:25 Volgens sy uitspraak, die wind groei stil, en deur sy denke, Hy paai die afgrond, want die Here het geplant eilande in dit.
43:26 Laat diegene wat die see navigeer beskryf sy gevare. En toe ons dit hoor met ons ore, ons sal wonder.
43:27 Daar is roemryke en wonders: die verskillende soorte van wilde diere, en allerhande beeste, en die groot wesens van die see.
43:28 deur hom, die einde van hul reis bevestig, en deur sy woord, alles pas bymekaar.
43:29 Ons kan sê veel, en nog steeds 'n gebrek vir woorde. Maar aan die einde van ons woorde is dit: Hy is in alles.
43:30 Wat sou ons in staat wees om te doen om hom te verheerlik? Want die Almagtige is homself bo alles sy eie werke.
43:31 Die Here is verskriklik, en baie groot, en sy krag is wonderlik.
43:32 Verheerlik die Here so veel as jy in staat is, nog steeds sal hy ver hierdie oorskry. Vir sy heerlikheid is verby wonder.
43:33 Seën die Here en Hom verhoog, soveel as jy in staat is. Maar hy is bo alle lof.
43:34 As jy hom verhef, Gebruik al jou vermoë, en moenie ophou in hierdie arbeid. Vir u hom nooit kan begryp.
43:35 Wie sal hom sien en te verduidelik? En wie sal hom groot maak, as hy van die begin af?
43:36 Daar is baie dinge, verborge ons, wat groter is as hierdie dinge. Want ons het gesien, maar 'n paar van sy werke.
43:37 Maar die Here het alles gemaak, en hy het wysheid gegee aan diegene wat optree met vroomheid.

Sirag 44

44:1 Kom ons loof die manne van eer, en ons voorouers in hul generasie.
44:2 Die Here het 'n groot eer gedoen, deur sy eie heerlikheid, vanaf die antieke tyd.
44:3 Daar is diegene wat met hul gesag te regeer, manne van groot grond, wat 'n gawe met omsigtigheid. Daar is diegene wat onder die profete aan te kondig, met die waardigheid van profete.
44:4 En daar is diegene wat meer as die huidige geslag regeer, deur die hoofde van omsigtigheid, met 'n baie heilige woorde vir die mense.
44:5 Daar is diegene wat, deur hul vaardigheid, komponeer musikale temas, so as om die verse van die Skrif na musiek te stel.
44:6 Daar is mense wat ryk is in grond, wat maak 'n studie van skoonheid, wat in rustigheid in hul huise woon.
44:7 Al hierdie verkry heerlikheid in hulle geslagte, en hulle het lof in hulle dae.
44:8 Hulle het agter 'n naam vir diegene wat van hulle gebore is, sodat hulle lof kan beskryf.
44:9 Maar vir sommige van hulle, daar is geen gedenkteken. Hulle het verbygegaan asof hulle nooit bestaan ​​het nie; en hulle het geword asof hulle nooit gebore, en hulle seuns saam met hulle.
44:10 Maar hierdie manne genade, wie se vrome dade het nie misluk.
44:11 Goeie dinge voort te gaan met hul spruite.
44:12 Hul afstammelinge is 'n heilige erfenis, en hulle nageslag vas te staan ​​in die verbonde.
44:13 En as gevolg van hulle, hulle seuns bly selfs tot in ewigheid. Hulle nageslag en hulle heerlikheid sal nie verlaat.
44:14 Hul lyke is begrawe in vrede, en hul naam leef voort, van geslag tot geslag.
44:15 Laat die mense verklaar hulle wysheid, en laat die Kerk aan te kondig hul lof.
44:16 Enoch God behaag, en hy is oorgeplaas na die Paradys, sodat hy kan bied bekering aan die nasies.
44:17 Noag was gevind perfek te wees en net, en so, in die tyd van die toorn, Hy het 'n versoening.
44:18 As 'n resultaat, daar was 'n oorblyfsel oorbly vir die aarde, wanneer die groot vloed gemaak.
44:19 Die verbonde van die wêreld geplaas is saam met hom, sodat alle vlees sal nie weg gevee deur die groot vloed.
44:20 Abraham was die groot vader van 'n menigte van nasies, en niemand was gevind word soos hy in heerlikheid. Hy waargeneem die wet van die Allerhoogste, en hy gevorm n verbond met hom.
44:21 In sy vlees, Hy het die verbond te staan, en wanneer getoets, Hy het Hom getrou te wees.
44:22 Daarom, deur 'n eed, Hy het eer aan hom te midde van sy volk, so as om hom te verhoog soos die stof van die aarde,
44:23 en sy nageslag soos die sterre verhef, en om 'n erfenis te gee om hulle van see tot see, en van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde.
44:24 En hy opgetree het op soortgelyke wyse in die rigting van Isak, as gevolg van sy vader Abraham.
44:25 Die Here het die seën van al die nasies aan hom, en hy het bevestig sy verbond op die hoof van Jakob.
44:26 Hy erken hom in sy seëninge, en hy het 'n erfenis aan hom, en hy versprei om hom die gedeelte van die twaalf stamme.
44:27 En hy bewaar vir hom manne van genade, wat gevind is om genade te hê voor die oë van al die vlees.

Sirag 45

45:1 Moses was geliefde deur God en die mense. Die herinnering aan hom is 'n seën.
45:2 Hy het hom aangestel as die heiliges in heerlikheid, en hy groot gemaak hom deur die vrees van sy vyande, en hy bedaar groot tekens deur sy woorde.
45:3 Hy verheerlik hom in die oë van die konings, en hy het gebooie hom in die oë van sy mense, en hy openbaar sy heerlikheid om hom.
45:4 Hy het hom heilig deur sy geloof en sagmoedigheid, en Hy het hom uit al vlees.
45:5 Want hy het gehoor hom en sy stem, En toe hy hom in 'n wolk.
45:6 En hy het hom voorskrifte in sy teenwoordigheid, met 'n wet van die lewe en dissipline, ten einde Jakob leer sy verbond en Israel as sy verordeninge.
45:7 Hy verhef sy broer Aaron en diegene wat na hom uit die stam van Levi soortgelyke was.
45:8 Hy het 'n ewige verbond met hom, en hy het hom die priesterskap van die mense, en hy het hom geseën te word in heerlikheid.
45:9 En hy omring hom met 'n heerlike gordel, en hy trek Hom 'n mantel van heerlikheid, en hy gekroon hom met deugsame drag.
45:10 Hy opgeslaan het op hom 'n kleed aan die voete, en broek, en 'n skouerkleed, en hy Hom toegedraai rondom met baie min goue klokkies,
45:11 sodat daar 'n geluid by sy aankoms sou wees, en sodoende 'n geluid wat in die tempel sou laat hoor maak, as 'n aandenking vir die kinders van sy volk.
45:12 Hy voorsien hom met 'n heilige kleed van goud en hiasinte en pers, 'n wewerswerk, vir 'n wyse man van die oordeel en die waarheid,
45:13 'n werk van gedraaide rooi, die werk van 'n kunstenaar, met edelgesteentes, sny en in goud vasgesit, en gegraveer deur die werk van 'n juwelier, as 'n aandenking volgens die getal van die stamme van Israel.
45:14 Hy voorsien hom met 'n goue krans op sy hooftooisel, op wat 'n simbool van heiligheid geskryf, 'n punt van eer. Dit was 'n werk van grond en 'n lus was vir die oë in sy skoonheid.
45:15 Voor hom, daar was niemand van so 'n skoonheid, selfs van die begin af.
45:16 Geen buitelander is ooit beklee met hierdie dinge, maar net sy seuns en sy afstammelinge alleen, vir al die tyd.
45:17 Sy slagoffers omgekom deur 'n brand daagliks.
45:18 Moses vervul sy hande en salf hom met heilige olie.
45:19 'N ewige verbond gemaak, saam met hom en met sy nageslag, soos die dae van die hemel, om die kantoor van die priesterskap uit te voer, en te loof en aan sy volk eer, in sy naam.
45:20 Hy het verkies om hom uit alle lewende mense aan te bied aan God offer, speserye, en 'n aangename geur, as 'n aandenking van verligting namens sy mense.
45:21 En hy het Hom mag gegee deur sy gebooie, in die verbonde van sy uitsprake, om Jakob leer sy getuienisse, en om lig te gee deur sy wet aan Israel.
45:22 Toe staan ​​vreemdelinge teen hom, en, as gevolg van afguns, die manne wat saam met Datan en Abíram was omring hom in die woestyn, saam met die gemeente van Korag, in hul woede.
45:23 Die Here God het dit gesien, en dit het hom nie tevrede, en so hulle omgekom het deur die krag van sy woede.
45:24 Hy gewerk het groot tekens onder hulle, en hy het hulle verteer met 'n vuurvlam.
45:25 En hy het bygevoeg eer aan Aaron, en hy het hom as 'n erfenis, en hy aan hom toegeken die eerstelinge van die aarde.
45:26 Hy het vir hulle die beste brood vir volheid. En hulle sal ook eet van die offers van die Here, wat hy het vir hom en sy nageslag.
45:27 En tog sal hy nie 'n erfdeel ontvang onder die mense van die land, en hy het geen aandeel onder die mense. Want die Here self is sy deel en sy erfenis.
45:28 Pínehas, die seun van Eleásar,, is derde in heerlikheid, deur hom navolg in die vrees van die Here.
45:29 En hy het naamlik opgetree teen die skandelikheid van die mense. Deur die goedheid en responsiwiteit van sy siel, Hy bedaar God namens Israel.
45:30 Om hierdie rede, Hy het vir hom 'n verbond van vrede, 'n leier van die heiligdom en van sy mense, sodat die waardigheid van die priesterskap met hom en met sy nageslag tot in ewigheid sal bly.
45:31 En hy het 'n verbond met koning Dawid, die seun van Isai uit die stam van Juda, 'n erfenis vir hom en vir sy nageslag, sodat hy wysheid kan gee vir ons harte, ten einde sy mense in geregtigheid te oordeel, sodat hulle goeie dinge afgeskaf. En hy het hulle heerlikheid binne hul nasie tot ewigheid wees.

Sirag 46

46:1 Josua, die seun van Nun, was magtig in oorlogvoering; Hy was die opvolger van Moses onder die profete. Hy was 'n groot in ooreenstemming met sy naam,
46:2 baie groot in die redding van die uitverkorenes van God. Hy het geveg teen die oproerig vyande, sodat hy die erfenis vir Israel te kan verkry.
46:3 Wat 'n groot eer hy verseker, deur sy hande opgehef en gooi sy spies teen die stede!
46:4 Wat voor hom so vas gestaan ​​het? Vir die Here gelei homself vorentoe die vyande.
46:5 Was nie die son gestop deur sy toorn, en een dag gemaak asof twee?
46:6 Hy roep die Allerhoogste Power, wanneer die vyande aangeval hom van alle kante. En die groot en heilige God het hom geantwoord met hael van buitengewoon groot krag.
46:7 Hy het 'n gewelddadige aanranding teen 'n vyandige nasie, en by sy afkoms, Hy vernietig sy vyande,
46:8 sodat die nasies sy krag sal erken: dat dit nie maklik is om te veg teen God. En hy het die Almagtige.
46:9 En in die dae van Moses, Hy volbring 'n werk van genade. Hy en Kaleb, die seun van Jephuneh, staan ​​teen die vyand, en verbied die mense van sonde, en breek hul verkeerde murmurering.
46:10 En hierdie twee, Na sy aangestel, bevry van gevaar, uit voetsoldate nommer ses honderd, so as om hulle te lei in hul erfenis, na 'n land wat oorloop van melk en heuning.
46:11 En die Here het krag aan Kaleb ook, en sy krag gebly selfs in sy oudag, sodat hy opgevaar het na die hoogtes van die land, en sy nageslag verkry dit as 'n erfenis.
46:12 Dit was so dat al die kinders van Israel sou sien dat dit goed is om die heilige God gehoorsaam.
46:13 Dan was daar die beoordelaars, elkeen met hul name genoem, wie se hart is nie korrup. Hulle het nie afgewyk van die Here,
46:14 sodat hulle geheue kan word geseën, en hulle bene kan uitspruit uit hul plek,
46:15 en hul naam kan vir ewig bly, voortgesette in hul seuns, heilige mense van heerlikheid.
46:16 Samuel, profeet van die Here, geliefde deur die Here sy God, 'n nuwe regering, en hy gesalf leiers oor sy mense.
46:17 Deur die wet van die Here, hy het die gemeente, en die God van Jakob merk dit, en so, deur sy getrouheid, Hy is bewys dat 'n profeet wees.
46:18 En hy was bekend getrou in sy woorde te wees. Want hy het gesien die God van lig.
46:19 En wanneer die stryd teen die vyande, wat teen hom is van alle kante staan, Hy het die Naam van die Almagtige Here, en 'n geskenk van 'n ongeskonde lam.
46:20 En die Here 'n donderslag uit die hemel, en met 'n groot gedruis, Hy het sy stem laat hoor.
46:21 En hy verbrysel die leiers van die Tiriërs, en al die bevelvoerders van die Filistyne.
46:22 En voor die tyd van die einde van sy lewe in die wêreld, hy het getuienis in die oë van die Here en van sy Christus, dat hy nie 'n geskenk geneem het van enige vlees, selfs nie soseer as 'n skoen, en dat niemand het 'n aanklag teen Hom.
46:23 En ná hierdie dinge, terwyl hy slaap. Hy het ook aan die koning bekend en aan hom geopenbaar aan die einde van sy lewe. En hy het sy stem verhef uit die aarde in profesie, om die goddeloosheid van die mense af te skaf.

Sirag 47

47:1 Ná hierdie dinge, Natan, die profeet opgestaan, in die dae van Dawid.
47:2 En net so vet is geskei van vleis, so is David geskei van die kinders van Israel.
47:3 Hy het met leeus, asof met lammers, en hy opgetree het insgelyks met bere, asof hulle lammers van die kleinvee, in sy jeug.
47:4 Het hy nie die reuse-slag, en neem die smaad weg van sy mense?
47:5 Deur die opheffing van sy hand, met 'n klip in 'n slinger, Hy gooi die roem van Goliat.
47:6 Vir roep hy op die Almagtige Here, en hy het gesweer by sy regterhand op die magtige krygsman wegneem, en om die horing vir sy volk verhef.
47:7 So verheerlik hy hom midde van tienduisend, en hy vol lof vir hom tegemoet met seëninge van die Here, deur hom wat 'n kroon van heerlikheid.
47:8 Want hy verbrysel die vyande van alle kante, en hy uitgeroei sy teëstanders, die Filistyne, selfs tot vandag. Hy het hulle horing, selfs vir alle tye.
47:9 In al sy werke, Hy het te danke aan die Heilige, aan die Allerhoogste, met woorde van heerlikheid.
47:10 Met sy hele hart, Hy het die Here en hy God liefgehad, verwerp wat hom gemaak het en wat vir hom krag teen sy vyande.
47:11 En hy aangestel sangers oorkant die altaar te staan, en deur hul stemme op voorwaarde dat hy soet musiek.
47:12 En hy voorsien word sieraad vir die vieringe, en hy het om die tye, selfs tot aan die einde van sy lewe, sodat hulle die heilige Naam van die HERE loof, en maak die heiligheid van God, vanaf vroegoggend.
47:13 Die Here versoen sy sondes, en Hy Hom verhef sy horing ewig. En Hy het hom die verbond van die koninkryk, en 'n eretroon in Israel.
47:14 ná hom, 'n begrip seun het opgestaan. En deur middel van hom, Hy buig hom neer al die krag van die vyand.
47:15 Salomo het in dae van vrede, en God onderwerp, al sy vyande hom, sodat hy 'n huis kan bou in sy naam, en voor te berei 'n heiligdom vir alle tye. O hoe goed geleer jy was in jou jeug!
47:16 En jy is vol van wysheid soos 'n rivier, en jou gedagtes blootgestel die wêreld.
47:17 En jy verduidelik verborgenhede deur middel van gelykenisse. Jou naam het bekend geword aan ver eilande, en jy was geliefde vir jou vrede.
47:18 Maar die aarde was in verwondering oor jou hooglied, en spreuke, en gelykenisse, en interpretasies,
47:19 en oor die naam van die Here God, wat bekend staan ​​as die God van Israel.
47:20 Jy versamel goud soos koper, en julle vermenigvuldig silwer soos lood.
47:21 Maar jy gebuig jou heup na vroue, en jy is gehou deur die krag van jou liggaam.
47:22 Jy het 'n vlek op jou heerlikheid, en jy ontheilig jou saad, ten einde 'n toorn oor julle kinders te bring, en om jou dwaasheid aanhits,
47:23 sodat julle die koninkryk sal laat verdeel, en 'n hardnekkige koninkryk te regeer uit Efraim.
47:24 Maar God sal sy goedertierenheid nie laat vaar, nie sal hy korrup of sy eie werke af te skaf. En hy sal nie verlore mag die voorraad van die afstammelinge van sy uitverkore. En hy sal die nageslag van hom wat die Here liefhet nie vernietig.
47:25 Daarom, Hy het agter 'n oorblyfsel vir Jakob en vir Dawid, uit dieselfde voorraad.
47:26 Verder het Salomo sy einde met sy vaders.
47:27 En hy het agter hom 'n paar van sy nageslag, as die dwaasheid van die nasie:
47:28 beide Rehabeam, wat min verstand gehad, en hulle het die volk het deur sy raad,
47:29 en Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig, en wat 'n manier van die sonde aan Efraim. En aan hulle sondes is buitengewoon vermeerder.
47:30 Hulle deeglik draai hulle weg van hul eie land.
47:31 En hulle het probeer allerhande ongeregtigheid, selfs tot straf oorweldig hulle, en bevry hulle van elke soort sonde.

Sirag 48

48:1 En die profeet Elia opgestaan ​​soos 'n vuur, en sy woord verbrand soos 'n fakkel.
48:2 Hy het 'n hongersnood oor hulle, en diegene wat hom in hul afguns uitgelok het min. Want hulle nie die voorskrifte van die Here kan dra.
48:3 Deur die woord van die Here, Hy maak die hemele, en hy het vuur uit die hemel drie keer.
48:4 Op hierdie manier, Elia is groot gemaak in sy wonders. So wat kan sê dat hy is soortgelyk aan wat jy in heerlikheid?
48:5 Hy opgewek 'n dooie man uit die graf, van die lot van die dood, deur die woord van die Here God.
48:6 Hy neergegooi konings tot verderf, en hy maklik verpletter hul krag en spog met van sy bed.
48:7 Hy ag gegee op die oordeel by Sinaï, en die verordeninge van straf by Horeb.
48:8 Hy gesalf konings tot bekering, en Hy het die profete wat agter hom aan sou volg.
48:9 Hy ontvang in 'n warrelwind van vuur, in 'n vinnige wa met vurige perde.
48:10 Hy staan ​​in die oordeel van die tye, sodat die toorn van die Here te verminder, om die hart van die Vader te versoen met die seun, en om die stamme van Jakob te herstel.
48:11 Geseënd is dié wat jy sien, en wat is versier met jou vriendskap.
48:12 Want ons leef net in ons lewe, en ná die dood, ons naam sal nie dieselfde wees.
48:13 Sekerlik, Elia was gedek deur die warrelwind, en sy gees in Elisa voltooi. In sy dae, Hy was nie bang vir die regeerder, en geen krag verslaan hom.
48:14 Geen woord oorweldig hom, en ná die dood, sy liggaam geprofeteer.
48:15 In sy lewe, Hy het groot tekens, en in die dood, Hy gewerk het wonders.
48:16 In al hierdie dinge, die mense het hul nie bekeer, en hulle het nie onttrek van hulle sondes, selfs tot hulle uit hulle land uitgeruk gegooi, en is die hele aarde versprei.
48:17 En daar is agtergelaat n volk baie min in getal, maar met 'n leier in die huis van Dawid.
48:18 Sommige van hierdie het gedoen wat God behaag. Maar ander verbind baie sondes.
48:19 Hiskia versterkte sy stad, en hy het water in sy midde, en hy gegrawe in rock met 'n yster, en hy het 'n goed vir water.
48:20 In sy dae, Sanherib het opgestaan, en hy het die rábsake, en hy het sy hand teen hulle, en hy steek sy hand uit teen Zion, en hy het arrogant in sy krag.
48:21 Toe hulle harte en hande geskud. En hulle was in pyn, soos vroue wat geboorte skenk.
48:22 En hulle roep die barmhartige Here. En hulle het hulle hande gegryp en hulle na die hemel. En die heilige Here God gehoor vinnig hul stem.
48:23 Hy was nie bewus van hul sondes, en hy het hulle nie oorgee om hul vyande. Plaas, Hy gesuiwer hulle aan die hand van Jesaja, die heilige profeet.
48:24 Hy gooi die leër van die Assiriërs, en die Engel van die Here het hulle verbrysel.
48:25 Vir Hiskia het gedoen wat God behaag, en hy het met dapperheid in die weg van sy vader Dawid, net soos hy is beveel deur Jesaja, 'n profeet groot en getrou was in die oë van God.
48:26 In sy dae, die son het agteruit, en hy bygevoeg aan die lewe van die koning.
48:27 Met 'n groot gees sien hy die finale dinge. En hy getroos die roubeklaers in Zion.
48:28 Hy onthul die toekoms, selfs die verre toekoms, en verborge dinge voordat hulle plaasgevind.

Sirag 49

49:1 Die geheue van Josía is soos 'n versnit van geure saamgestel deur die werk van 'n apteker.
49:2 Sy gedagtenis sal soet soos heuning in elke mond wees, en soos musiek by 'n banket van wyn.
49:3 Hy is deur God gerig vir die bekering van die nasie, en hy neem die gruwels van goddeloosheid.
49:4 En hy gelei sy hart na die Here. En in die dae van sondaars, Hy versterk vroomheid.
49:5 Behalwe David, en Hiskía, en Josía, almal verbind sonde.
49:6 Vir die konings van Juda laat vaar die wet van die Allerhoogste, en hulle het minagting vir die vrees van God.
49:7 Want hulle het hul koninkryk aan buitelanders, en hulle heerlikheid tot 'n vreemde mense.
49:8 Hulle brand gesteek die gekose stad van heiligheid, en hulle het sy strate verwoes, in ooreenstemming met die hand van Jeremia.
49:9 Want hulle het hom goddeloos behandel, alhoewel hy ingewy as 'n profeet van die skoot van sy moeder: omver te werp, en uit te roei, en om te vernietig, en ook om weer op te bou en te hernu.
49:10 Dit was Ezekiel wat 'n visie van heerlikheid gesien, wat aan hom geopenbaar is met die wa van die gérubs.
49:11 Want dit genoem na die vyande onder die figuur van reën omgee, goed aan die wat die regverdige weë het aan die lig gebring om te doen.
49:12 En mag die bene van die twaalf profete opstaan ​​uit hul plek. Want hulle versterk Jacob, en hulle verlos hulself met 'n deugsame geloof.
49:13 Hoe sal ons groot Serubbábel? want hy, te, was soos 'n seëlring op die regterhand.
49:14 So ook was Jesus, die seun van Jósadak, wat in hulle dae het die huis, en opgewek 'n heilige tempel vir die Here, as 'n voorbereiding vir die ewige heerlikheid.
49:15 En mag Nehemia onthou word vir 'n lang tyd. Hy opgewek vir ons die mure wat was afgebreek. Hy het ook ferm die hekke en die bars. Hy opgewek ons ​​huise.
49:16 Niemand is gebore op die aarde soos Henog. En hy is ook opgeneem van die aarde.
49:17 En daar was niemand soos Josef, wat 'n mens gebore voorste onder sy broers, die uitspansel van sy clan, vind sy broers, die steunpilaar van sy mense.
49:18 En sy bene is besoek, en ná die dood, hulle geprofeteer.
49:19 Sem en Seth verkry heerlikheid onder die mense. En al die siel, aan die begin, was Adam.

Sirag 50

50:1 Simon, die hoëpriester, seun van Onias: in sy lewe, Hy gestut die huis, en in sy dae, Hy versterk die tempel.
50:2 Selfs die hoogte van die tempel is gestig deur hom: die dubbele gebou en die hoë mure van die tempel.
50:3 In sy dae, waters gevloei uit die putte, en dit was vol uitermate, soos die see.
50:4 Hy versorg sy volk, en hy bevry dit uit die verderf.
50:5 hy geheers, ten einde die stad te vergroot. En hy verkry eer deur sy gedrag onder die mense. En hy vergroot die ingang van die huis en van die atrium.
50:6 Hy skyn in sy dae soos die môrester in die middel van 'n wolk, en soos die volmaan.
50:7 En hy het in ligglans verskyn in die tempel van God op hierdie wyse: soos die son wanneer dit helder skyn,
50:8 en soos 'n reënboog skyn te midde van wolke van heerlikheid, en soos blom rose in die dae van die lente, en soos lelies langs die waterkant, en soos soet reuk wierook in die dae van die somer,
50:9 soos 'n vuur helder skyn, en soos wierook brand binne 'n vuur,
50:10 soos 'n ding van soliede goud, versier met allerhande edelgesteentes,
50:11 soos 'n olyfboom vervaardiging knoppe, en soos 'n sipres boom lig self op 'n hoë, toe hy het die mantel van die heerlikheid en is beklee met die voleinding van grond.
50:12 Hy het eer aan die gewaad van heiligheid, Toe Hy opgevaar het na die heilige altaar.
50:13 Toe, toe hy ontvang die gedeeltes uit die hande van die priesters, staan ​​Jesus self langs die altaar. En om hom was die kroon van sy broers, soos 'n seder geplant op 'n berg van Libanon.
50:14 En hulle het gaan staan ​​om hom soos palmtakke, en al was seuns van Aäron op hulle heerlikheid.
50:15 Toe die offer van die Here was met hulle saamgeneem, voor die oë van die hele sinagoge van Israel. En die voltooiing van sy diens by die altaar, sodat die offer aan die Allerhoogste Koning groot,
50:16 Hy verleng sy hand aan 'n drankoffer maak, en hy het aan die bloed van die druiwe.
50:17 Aan die onderkant van die altaar, Hy uitgegooi n goddelike geur aan die Allerhoogste Prince.
50:18 Toe skreeu die seuns van Aäron; hulle het geklink fyn gemaak trompette, en hulle het 'n groot geraas, as 'n aandenking in die oë van God.
50:19 Dan sal al die mense op een slag gou vorentoe, en hulle val op die grond op hul gesigte, om die HERE hulle God aanbid, en om gebede te bied aan die Almagtige God, die Allerhoogste.
50:20 En die sangers van die Psalms het hul stemme, en 'n volle soet klank toegeneem in die groot huis.
50:21 En die mense versoekskrif die Allerhoogste Here in gebed, selfs tot die eer van die Here is voltooi, en hulle klaar bied hul geskenke.
50:22 Toe, neerdaal, Hy verleng sy hande oor die hele vergadering van die kinders van Israel, om die eer gee aan God uit sy lippe, en om nie beroem op sy naam.
50:23 En hy herhaal sy gebed, wil die hoofde van God te openbaar.
50:24 En nou, bid tot die God van alle, wat groot dinge oor die hele aarde tot stand gebring, wat ons dae toegeneem het van die skoot van ons moeder se, en wat opgetree het in die rigting van ons in ooreenstemming met sy genade.
50:25 Mag hy gee ons vreugde in die hart, en kan daar vrede in ons dae, in Israel vir oneindige dae,
50:26 sodat Israel die genade van God kan vertrou om saam met ons, ten einde ons te bevry in sy dae.
50:27 Twee nasies my siel haat, en 'n derde, wat Ek haat, is nie 'n nasie:
50:28 diegene wat op die gebergte Seïr sit, en die Filistyne, en 'n dwase volk wat by Sigem woon.
50:29 Jesus, die seun van Sirag, van Jerusalem, wat wysheid hernude van sy hart, het die leer van wysheid en dissipline in hierdie boek.
50:30 Salig is hy wat die lewe deur hierdie goeie dinge. Elkeen plaas hierdie dinge in sy hart sal altyd wys wees.
50:31 Want as hy dit doen hierdie dinge, Hy sal heers in alle dinge. Vir die lig van God is op sy voetspore.

Sirag 51

51:1 Die gebed van Jesus, die seun van Sirag: Ek sal bely aan julle, O Heer en Koning, en Ek sal loof u, O God, my Saligmaker;.
51:2 Ek sal jou naam te erken. Vir jou my Helper en Beskermer gewees.
51:3 En jy het my liggaam bevry van die verderf, uit die net van die onregverdige tong, en van die lippe vloei van die wat leuens bewerk. En jy het my Helper is in die oë van diegene wat in die omgewing staan.
51:4 En jy het my bevry volgens die menigte van die genade van jou naam: van diegene wat brul en bereid is om te eet,
51:5 uit die hande van diegene wat my lewe gesoek, en uit die poorte van die verdrukking wat my omring,
51:6 uit die onderdrukking van die vlamme wat my omring, en so is ek nie verbrand in die midde van die vuur,
51:7 uit die dieptes van die put van die hel, en van die onrein geword tong, en van leuentaal, uit 'n onregverdige koning, en uit 'n onregverdige tong.
51:8 My siel sal die Here loof, selfs tot die dood toe.
51:9 Vir my lewe is nader aan die hel onder.
51:10 En hulle het my omsingel, aan alle kante. En daar was niemand wat my sou help. Ek kyk rond vir die hulp van die mense, en daar was niemand.
51:11 Toe onthou ek jou genadig, O Here, en jou werke, wat van die begin af.
51:12 Vir jou red diegene wat volhard vir jou, O Here, en jy bevry hulle uit die hand van die heidene.
51:13 Jy verhewe my woning op die aarde, en ek gesmeek dat die dood weg sou slaag.
51:14 Ek roep die Here, die Vader van my Here, sodat hy my nie sal laat vaar in die dag van my verdrukking, nie in die tyd van arrogansie sonder hulp.
51:15 Ek sal jou naam onophoudelik loof, en Ek sal dit loof met danksegging, Want my gebed is gehoor.
51:16 En jy my bevry van die verderf, en jy my gered uit die tyd van ongeregtigheid.
51:17 As gevolg van hierdie, Ek sal dank en lof aan jou gee, en Ek sal die Naam van die Here seën.
51:18 Toe ek nog jonk, voordat ek gedwaal verdwaal, Ek het probeer wysheid openlik in my gebed.
51:19 Ek het gevra vir haar voor die tempel, en selfs tot die bitter einde, Ek sal navraag doen na haar. En sy het floreer soos 'n nuut-ryp druiwe.
51:20 My hart het hom verheug in haar. My voete loop in die regte pad. Van my jeug af, Ek agtervolg haar.
51:21 Ek buig my oor 'n bietjie en aanvaar haar.
51:22 Ek het gevind dat baie wysheid binne myself, en ek daarby gebaat by haar.
51:23 Ek sal heerlikheid aan Hom wat wysheid gee vir my gee.
51:24 Want ek het besluit dat ek moet optree volgens die wysheid. Ek ywer oor wat goed is nie, en so sal ek nie beskaamd staan.
51:25 My siel het gesukkel vir wysheid, en sodoende, Ek is bevestig.
51:26 Ek verleng my hande omhoog, en ek het getreur my onkunde van haar.
51:27 Ek gerig my siel na haar, en ek het haar binne kennis.
51:28 Van die begin af, Ek het my hart gerig het om wysheid. As gevolg van hierdie, Ek sal nie verlaat.
51:29 My maag is opgewek terwyl op soek na haar. As gevolg van haar, Ek sal 'n goeie besit te hou.
51:30 Die Here het vir my 'n tong soos my loon gegee, en sal ek Hom prys met dit.
51:31 Nader tot my, julle wat ongeleerde, en versamel julle tot die huis van dissipline.
51:32 Hoekom is jy huiwerig? En wat het jy te sê het oor hierdie dinge? Julle siele is baie dors!
51:33 Ek het my mond geopen, en ek het gepraat. Koop wysheid vir julle sonder silwer,
51:34 en onderwerp jou nek om haar juk, en laat jou siel aanvaar haar dissipline. Want sy is naby genoeg te vinde.
51:35 Sien met jou eie oë hoe ek net 'n bietjie aan gewerk het, en het baie rus gevind vir myself.
51:36 Neem dissipline, asof dit 'n groot som geld, en beskik oor 'n oorvloed van goud in haar.
51:37 Laat jou siel juig in sy genade. Vir jou nie sal beskaamd staan ​​deur sy lof.
51:38 Bereik jou werk voor die tyd. En Hy sal julle julle loon gee in sy tyd.