Kerk

Hoekom is die Katolieke Kerk die een, ware kerk?

Eerste, dit is die moeite werd te vra: wat doen Christene bedoel wanneer hulle sê dat die een, ware kerk?

'N beeld van die triomf van die Kerk deur Andrea di Bonaiuto da Firenze

Die triomf van die Kerk deur Andrea di Bonaiuto da Firenze

Breed, bedoel ons diegene wat in die Heilige Drie-eenheid glo–God die Vader; Jesus, die Seun van God; en die Heilige Gees–en die beginsels wat Jesus gedurende Sy bediening geleer. Maar ons het om versigtig te wees, want daar is groepe mense wat hulself as Christene beskou, maar wat hulle eie interpretasies en idees wat veel verder gaan as enigiets Jesus geleer bygevoeg.

So, “Die Kerk” sluit diegene wat Jesus oorspronklike leerstellings volg (om verskillende grade), maar is dit wat Jesus bedoel? Om die vraag te beantwoord, is dit nodig om die Skrifte te ondersoek.

In Matteus (16:18) Jesus sê vir Petrus, "Ek sê vir julle, Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die magte van die hel sal dit nie oorweldig nie. "Later in Matthew 28:20, Jesus verseker sy volgelinge Hy sal by hulle altyd bly ", tot aan die einde van die wêreld. "Net so, in Evangelie van Johannes, Jesus belowe dat die Heilige Gees vir ewig sal wees met die Kerk (14:16).

Daar is talle Skrifgedeeltes wat die Here vestiging behels "n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie." (Byvoorbeeld, sien die Boek van Daniël (2:44), Jesaja (9:7) en die Evangelie van Matteus (13:24).)

Vir daardie redes, kan ons seker wees dat die Kerk Jesus founded-die een, ware Kerk-Kennis Nooit geval het en het voortdurend gestaan ​​van Saint Peter's dag tot vandag en sal teenwoordig bly "om al die geslagte, vir ewig en altyd " (as St. Paulus skryf in sy Brief aan die Efesiërs 3:21).

Dit beteken dat die kerk se leringe oorleef ongeskonde omdat hulle deur Christus self Wie het gesê is aan haar gegee, "Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan " (sien Matthew 24:35 en die profeet Jesaja 40:8).

In sy Eerste Brief aan Timoteus (3:15), Saint Paul gaan so ver as om die Kerk noem " 'n pilaar en skans van die waarheid." Omdat Sy Kerk is belydende dieselfde lering vir byna 2,000 jaar, daar is 'n ononderbroke historiese roete die koppeling van die oorspronklike gemeenskap van Jesus se dissipels na die hedendaagse self. So, dit moet moontlik wees om die leringe van een van die kontemporêre Christelike liggame spoor terug deur die tyd na die dae van die Apostels.

Apostoliese Opvolging

Van alle van vandag se veelvuldige en uiteenlopende Christelike gemeenskappe, slegs die Rooms-Katolieke Kerk in staat is om haar eise van egtheid staaf deur Apostoliese Opvolging, of die ononderbroke lyn van biskoppe wat getrou leringe van die apostels uit die eerste eeu gedra het, tot vandag toe. Hierdie waarheid word ondersteun deur die liggaam van die ou historiese geskrifte-die geskrifte van die vroeë kerkvaders Christenskap se–wat begin met letters saamgestel deur mense wat die geloof direk van die Apostels geleer. Hierdie geskrifte is geredelik beskikbaar aanlyn of by enige goeie biblioteek of boekwinkel.

Nie-Katolieke ontken dikwels die behoefte aan 'n gesaghebbende, onderrig Kerk, en lyk oor die algemeen om die Bybel as sy eensame bron van die waarheid, glo dat die Bybel self-verklarende wees.

Ironies, die idee is weerlê deur die Skrif, self. Sien Saint Petrus se Tweede Brief (1:20-21).

Verder, dit ondermyn deur die feit dat daar menigte van "enigste Bybel-" sektes wat fundamenteel verskil oor wat die Bybel leer! As 'n mens se private interpretasie van Christus se leerstellings is feilbare (en om die interpretasie van 'n menslike, dit sou wees) dan historiese Kerk geskrifte is van onskatbare waarde om insig te verkry in die wyse waarop die Apostels en hul opvolgers geïnterpreteer Heilige Skrif en geleef het uit die geloof.

'N beeld van die lewe van Saint Stephen: Koördinering en die gee van aalmoese deur Fra Angelico bygestaan ​​deur Benozzo Gozzoli

Lewe van Saint Stephen: Koördinering en die gee van aalmoese deur Fra Angelico bygestaan ​​deur Benozzo Gozzoli

Hierdie geskrifte van hierdie Vroeë Kerkvaders stewig illustreer die Katolieke Kerk se leer kontinuïteit, wat is gehandhaaf ten spyte menslike foute en sonde, vervolging, en kulturele druk wat 'n gewone instelling sou veroorsaak het om sy kern beginsels laat vaar lank gelede. Hernasien op die kontinuïteit van die Rooms-Katolieke Kerk (en spesifiek van die Kerk van Rome) in die tweede eeu, Saint Irenaeus van Lyons het haar "die grootste en mees antieke Kerk om al die bekende" in Teen partyskap 3:3:2.

Let daarop dat 'n verskeidenheid van teorieë is saamgeflans het oor die jare aan die kant van die teenstanders van die Kerk om te probeer om haar te verduidelik oorsprong-of verduidelik dit weg 'n mens kan sê. Die mees algemene so 'n teorie beweer Katolisisme tot stand in die vierde eeu het, rondom die tyd van die Keiser Konstantyn die Grote gewettig Christenskap regdeur die Romeinse Ryk. Hierdie teorie hou dat 'n groot gedeelte van die Christelike Kerk uiteindelik beskadig deur heidense invloede weens 'n groot instroming van bekeerlinge. Natuurlik, die onoorkomelike struikelblok vir hierdie teorie is die teenwoordigheid van die Katolieke leerstelling in die kerklike geskrifte wat Konstantyn ouer, en die historiese geskrifte van die vroeë Kerkvaders demonstreer dit in 'n kragtige manier.

'N beeld van die lewe van Saint Stephen: Uitsetting en Steniging deur Fra Angelico bygestaan ​​deur Benozzo Gozzoli

Lewe van Saint Stephen: Uitsetting en Steniging deur Fra Angelico bygestaan ​​deur Benozzo Gozzoli

Die openlike katolisiteit van die antieke skrywers Christenskap is onweerlegbare.

Oorweeg, byvoorbeeld, Saint Ignatius van Antiogië, wat rondom die jaar gesterf het 107. Ignatius was 'n leerling van die Apostels Petrus en Johannes en gebruik Eucharistiese onderrig die Kerk se ketters wat die menswording ontken bestry.

Hy het die onderskeiding dat dit die vroegste skrywer op rekord om die term "katoliek" as 'n behoorlike naam vir die Kerk. "Waar die biskop verskyn, laat die mense daar,"Het hy geskryf; "Net soos waar Jesus Christus is, daar is die Rooms-Katolieke Kerk. "

Toevallig, Antiochíë, Ignatius 'bisdom, gebeur ook na die plek waar die volgelinge van Christus was die eerste keer "Christene" genoem word (sien die Handelinge van die Apostels 11:26).

'N beeld van die Aanbidding van die Heilige Drie-eenheid deur Albrecht Durer

Aanbidding van die Heilige Drie-eenheid deur Albrecht Durer

Die vroegste geskrewe gebruik van die woord "Drie-eenheid" kom van Antiochië, te. Verskyn in 'n brief van 'n ander biskop, Saint Theophilus, in ongeveer 181 (sien Om Autolycus 2:15), Saint Irenaeus skryf, "As die Here is van ander as die Vader, hoe kan Hy het tereg brood, wat is van dieselfde skepping as ons eie, en bely dit aan sy liggaam wees, en bevestig dat die mengsel in die beker is Sy ?" (sien Ketterye 4:33:2).1

So, hoe kan ander hul minagting vir die Kerk van Rome met Ignatius 'n erkenning van haar eerste kan versoen? Hy het haar "die Kerk wat die presidentskap in die plek van die land van die Romeine het ...;"En het om te sê, "Jy het niemand beny, maar ander het jy geleer. Ek wil net dat dit wat jy in jou beveel instruksies krag kan bly " (Romeine, Adres; 3:1).

Irenaeus gelys die biskoppe van Rome af na sy tyd, kommentaar, "In hierdie orde, en deur die leer van die apostels oorgelewer in die Kerk, die verkondiging van die waarheid af na ons toe kom " (sien Ketterye 3:3:3).

Sommige mag verskrik Ignatius 'melding van Marian leer in dieselfde asem as die kruisiging? "Die maagdelikheid van Maria,"Het hy geskryf, "Haar gee geboorte, en ook die dood van die Here, is verborge vir die owerste van hierdie wêreld:Drie-geheime hard uitgeroep, maar ons het in die stilte van God " (sien Efesiërs 19:1).

Net so, Hy skryf, "Mary, verloof aan 'n man, maar tog nog 'n maagd, gehoorsaam, is die oorsaak van verlossing vir haarself en vir die hele menslike ras. ... So, die knoop van Eva se ongehoorsaamheid losgeraak deur die gehoorsaamheid van Maria " (sien partyskap 3:22:4).

Vandag, wat sou die Katolieke en nie-Katolieke noem 'n persoon wat die Eucharistie as die vlees van Christus, vol lof vir die Kerk van Rome vir haar onderrig meerderwaardigheid, en vereer die geheim van Maria se maagdelikheid?

Hoekom moet 'n mens aflei niks anders oor 'n man en sy eensgesinde tydgenote wat gesê en gedoen het dieselfde dinge negentien eeue gelede?

  1. Irenaeus’ onderwyser was Saint Polycarpus, wat ook 'n dissipel van Johannes se.