Wat is die Vastyd & Hoekom Moet Katolieke Fast?

Wat is die Vastyd?

Geleen is 'n tydperk van gebed en vas dat Paasfees voorafgaan. Dit afgelope veertig dae, maar Sondae word nie gereken as dae, sodat Lydenstyd begin oor 46 dae voor Paasfees. Vir Rooms-Katolieke, Geleen begin op Aswoensdag en eindig by 3:00 PM op Goeie Vrydag–twee dae voor Paassondag. Dit is 'n bietjie anders vir die Ortodokse Katolieke.

Dwarsdeur die grootste deel van die Westerse wêreld, Dit staan ​​bekend as geleen, wat Latyn vir "die veertig dae lank." In die Verenigde State van Amerika, egter, dit word genoem geleen na die Ou Engelse woord vir lente.

So, Wat is die Ashes oor?

In die Bybel, om as 'n mens se kop te kenne dat rou en berou (sien Job 42:6, et al.).

Wys terug na God se woorde aan Adam in Gen. 3:19, "Jy is stof, en tot stof sal jy terugkeer,"As 'n kragtige herinnering aan ons van ons eie sterflikheid en nodig het om weg van ons sondes te draai. Natuurlik, die teken van die kruis op ons voorkop simboliseer dat ons aan Jesus Christus deur die doop, en dit is ons hoop dat ons sal deel in Sy opstanding (sien Paulus se Brief aan die Romeine 8:11).

Bybelse presedent vir die teken van die kruis kan gevind word in die Boek van Openbaring 7:3, wat praat van die getroue ontvangs van 'n beskermende merk op hulle voorhoof. Vroeg-Christelike historiese geskrifte verwys na die teken van die kruis en. Tertullianus, rondom 200 NC, geskryf, "In al die gewone aksies van die daaglikse lewe, Ons spoor op die voorkop die teken " (die Crown 3).

Hoekom dink Katolieke Vas gedurende Lydenstyd?

Die gebruik van 'n 40-dae tydperk van gebed en vas nie volg die voorbeeld van Jesus, wat 40y dae deurgebring vas en bid in die woestyn, in die voorbereiding vir Sy aardse bediening, sien Mattheus 4:2.

Op Aswoensdag en elke Vrydag tydens Lent, die getroue is geroep om 'n vinnige. dit is, Katolieke wat in 'n goeie gesondheid en tussen die ouderdomme van 18 en 59 verwag om net een volle maaltyd en twee klein maaltye te eet (wat sou saam nie 'n volledige maaltyd gelyk).

Die verbruik van water en medisyne, natuurlik, is nie ingesluit in die vinnige.

Vas is 'n geestelike oefening wat ontwerp is om die vlees in die voorlegging te bring. As Saint Paul skryf in sy Eerste Brief aan die Korintiërs, "Ek stompen my liggaam en onderwerp dit, sodat na preek ek vir ander myself moet gediskwalifiseer word. "

Daar is 'n bonatuurlike krag wat verband hou met vas wanneer dit uit liefde gedoen word, want God. In Matthew 6:4 en 18, Jesus aangeraai Sy volgelinge om te vas en gee aalmoese, nie vir die goedkeuring van mense nie, maar van God "wat in die verborgene sien en sal jou beloon." Toe die leerlinge hom gevra hoekom hulle nie in staat is om uit te dryf 'n bose gees was, hy het geantwoord, "Hierdie soort kan nie uit gedryf word deur enigiets anders as gebed en vas nie" (Mark 9:29). Die engel verskyn aan Cornelius in Handelinge van die Apostels, 10:4 aan hom geopenbaar, "Jou gebede en jou aalmoese het opgetrek soos voor God in gedagtenis."

Hoekom dink Katolieke Onthou julle van die eet van vleis op Vrydae in Lydenstyd?

Op Aswoensdag en elke Vrydag tydens Lent, Katolieke 14 jaar oud en ouer is geroep uit die eet van vleis te onthou. Volgens Canon Law, in werklikheid, Katolieke geroep van vleis te onthou (of uit te voer 'n soortgelyke daad van boetedoening) op elke Vrydag deur die jaar.1

owerheid die kerk se wette bindend op die getroue maak kom van Christus self, wat gesê het die Apostels in Mattheus 18:18, "Wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde; wat jy ook op die aarde mag ontbind word; in die hemel. " (Hy het gesê dit aan Petrus, ook.)

Soos met al die wette van die Kerk, onthouding van vleis op Vrydag is nie gestig om 'n las vir ons wees, maar om ons nader aan Jesus te bring. Dit herinner ons dat dié dag van die week waarop Jesus gely en gesterf het vir ons sondes.

In sy Eerste Brief aan Timoteus 4:3, Saint Paul aan die kaak gestel diegene "wat die huwelik verbied en beveel in onthouding van voedsel." Sommige het hierdie vers tot die Katolieke praktyke van selibaatheid en onthouding veroordeel van vleis misbruik.

In hierdie gedeelte, al, Paulus het verwys na die Gnostici, wat neer kyk op die huwelik en kos omdat hulle geglo het die fisiese wêreld wat verkeerd was. Katolieke, aan die ander kant, glo nie dat die fisiese wêreld is boos. Sekere Katolieke doen praktyk selibaatheid, Maar as almal Katolieke beoefen selibaatheid, sou daar geen Katolieke het 'n lang tyd gelede–soos die Shakers.

Tot die teendeel, sien ons sulke selfbeheersing as 'n geskenk van God as Paulus skryf in die volgende vers van dieselfde brief (4:4). Tog het ons onthou van hulle op sekere tye en onder sekere omstandighede aan te toon dat ons God liefhet in die eerste plek bo alles geskape dinge.

vas, onthouding en die ander klein offers te bring wat ons tydens die vas, is nie straf, maar geleenthede vir ons om weg van die wêreld en meer volledig te draai na God–aan te bied om hom tot 'n lof en danksegging ons hele self, liggaam en gees.

  1. Code of Canon Law 1250: "Al Vrydae deur die jaar en die tyd van Lydenstyd is boetedoening dae en tye deur die hele Kerk."