Нашата мисия

st-andrew-the-first-called-Duccio-di-BuoninsegnaНашата мисия е проста: да защитава католическата вяра чрез разума и остроумие и енергия.

Като набляга на това как католицизма е в съответствие с Писанията–че изглежда почти глупаво за нас да напише колкото изглежда толкова очевидна–искаме да използваме технологии и привлекателен сайт, за да служи като класически католическите апологети: да обори и разорение недобре обосновано, анти-католическа Витролово в интернет. (За съжаление, тя съществува.)

Надяваме се (и се молете) че нашите усилия ще укрепят вярата на читателите–както тези, запознати и тези, по-малко запознати с християнството, общо взето, и католицизма, в частност.

Jesus Appears to the Disciples on Lake TiberiasНашето намерение е да защитава положително и обясни католицизма–вместо да атакува нападателите. Ние не искаме нашите методи, за да отблъснат или разубедят тези, които търсят истината и начина,–дали са съгласни с нас, или не.

В този смисъл, Надяваме се за риби за мъже и жени, които търсят Бога, и ние се надяваме да предоставят тази услуга на света с много ограничени ресурси–колкото Исус условие много с пет хляба и 2риба.