Actau'r Apostolion

The Acts of the Apostles appear in chapters that are subpages to this page. Mae ganddynt glws “gwlithod” fel /bible/acts/ch-1. (We’re about halfway into separating the chapters as 11-28 appear in Ch 11.) Fodd bynnag, the entire book is presented below, hefyd.

Actau'r Apostolion 1

1:1 Yn sicr, O Theophilus, I composed the first discourse about everything that Jesus began to do and to teach,
1:2 instructing the Apostles, whom he had chosen through the Holy Spirit, even until the day on which he was taken up.
1:3 He also presented himself alive to them, after his Passion, appearing to them throughout forty days and speaking about the kingdom of God with many elucidations.
1:4 And dining with them, he instructed them that they should not depart from Jerusalem, but that they should wait for the Promise of the Father, “about which you have heard," dwedodd ef, “from my own mouth.
1:5 For John, yn wir, baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit, not many days from now.”
1:6 Felly, those who had assembled together questioned him, gan ddweud, "Arglwydd, is this the time when you will restore the kingdom of Israel?"
1:7 Ond meddai ef wrthynt: “It is not yours to know the times or the moments, which the Father has set by his own authority.
1:8 But you shall receive the power of the Holy Spirit, passing over you, and you shall be witnesses for me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth.”
1:9 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, while they were watching, he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
1:10 And while they were watching him going up to heaven, wele, two men stood near them in white vestments.
1:11 A hwy a ddywedasant: “Men of Galilee, why do you stand here looking up toward heaven? Mae'r Iesu, who has been taken up from you into heaven, shall return in just the same way that you have seen him going up to heaven.”
1:12 Then they returned to Jerusalem from the mountain, which is called Olivet, which is next to Jerusalem, within a Sabbath day’s journey.
1:13 And when they had entered into the cenacle, they ascended to the place where Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James of Alphaeus and Simon the Zealot, a Jude Iago, were staying.
1:14 All these were persevering with one accord in prayer with the women, and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers.
1:15 Yn y dyddiau hynny, peter, yn codi i fyny yn nghanol y brodyr, Dywedodd (yn awr y dorf o ddynion yn gyfan gwbl oedd tua cant dau ddeg):
1:16 "Brodyr Noble, mae'n rhaid i'r Ysgrythur gael ei chyflawni, y mae'r Ysbryd Glân a ragwelir trwy enau Dafydd am Jwdas, pwy oedd arweinydd y rhai a arestiwyd Iesu.
1:17 Roedd wedi cael ei rhifo yn ein plith, a dewiswyd ef gan lawer am weinidogaeth hon.
1:18 And this man certainly possessed an estate from the wages of iniquity, ac felly, having been hanged, he burst open in the middle and all his internal organs poured out.
1:19 And this became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that this field was called in their language, Akeldama, hynny yw, ‘Field of Blood.’
1:20 Am ei fod wedi cael ei ysgrifennu yn llyfr y Salmau: 'Bydded eu lle annedd yn anghyfannedd ac efallai na fydd un sy'n trigo ynddo,'A' Gadewch arall gymryd ei esgobion. '
1:21 Felly, mae'n angenrheidiol bod, allan o'r dynion hyn sydd wedi bod yn cydosod gyda ni drwy gydol yr amser cyfan a aeth yr Arglwydd Iesu i mewn ac allan yn ein plith,
1:22 gan ddechrau o fedydd Ioan, hyd y dydd pan cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, un o'r rhain yn cael ei wneud yn dyst gyda ni o'i Atgyfodiad. "
1:23 Ac maent yn penodi dau: Joseph, a elwid Barsabbas, a gyfenwid Jwstus, a Mathias.
1:24 ac yn gweddïo, maent yn dweud: "Mai chi, O Arglwydd, sy'n gwybod calon pawb, datgelu pa un o'r ddau hyn rydych wedi ei ddewis,
1:25 i gymryd lle yn y weinidogaeth a'r apostolaeth hon, o ba prevaricated Jwdas, er mwyn iddo fynd i'w le ei hun. "
1:26 Bwriasant goelbrennau sy'n ymwneud â nhw, a syrthiodd y coelbren ar Mathias. Ac efe a gyfrifwyd gyda'r un apostol ar ddeg.

Actau'r Apostolion 2

2:1 A phan y dyddiau y Pentecost Cwblhawyd, eu bod i gyd gyda'i gilydd yn yr un lle.
2:2 ac yn sydyn, y daeth sŵn o'r nef, fel bod o wynt agosáu dreisgar, ac fe lanwodd y tŷ cyfan lle'r oeddent yn eistedd.
2:3 Ac roedd yn ymddangos iddynt dafodau wahân, fel pe bai o dân, oedd yn setlo ar bob un ohonynt.
2:4 A hwy a lanwyd oll o'r Ysbryd Glân. Ac maent yn dechrau siarad mewn amrywiaeth o ieithoedd, yn union fel yr Ysbryd Glân roddir huodledd atynt.
2:5 Erbyn hyn, roedd Iddewon yn aros yn Jerwsalem, ddynion duwiol o bob cenedl sydd dan y nef.
2:6 A phan ddigwyddodd hyn yn swnio'n, Daeth tyrfa ynghyd ac wedi drysu mewn golwg, oherwydd bod gan bob un oedd yn gwrando arnyn nhw yn siarad yn ei iaith ei hun.
2:7 Yna i gyd yn synnu, ac maent yn meddwl tybed, gan ddweud: "Wele, yn nid yw pob un o'r rhain sydd yn siarad Galileaid?
2:8 A sut yw hi ein bod wedi bob yn eu clywed yn ein hiaith ein hunain, yn yr ydym yn eu geni?
2:9 Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a'r rhai sy'n byw Mesopotamia, Jwdea a Cappadocia, Pontus ac Asia,
2:10 Phrygia a Pamffylia, Yr Aifft a pharthau Libya sydd tua Cyrene, a newydd-ddyfodiaid y Rhufeiniaid,
2:11 yn yr un modd Iddewon a trosi newydd, Cretans a Arabiaid: yr ydym wedi clywed hwy yn llefaru yn ein hieithoedd y gweithredoedd nerthol Duw ei hun. "
2:12 And they were all astonished, ac maent yn meddwl tybed, saying to one another: “But what does this mean?"
2:13 But others mockingly said, “These men are full of new wine.”
2:14 ond Pedr, standing up with the eleven, lifted up his voice, and he spoke to them: “Men of Judea, and all those who are staying in Jerusalem, let this be known to you, and incline your ears to my words.
2:15 For these men are not inebriated, as you suppose, for it is the third hour of the day.
2:16 But this is what was spoken of by the prophet Joel:
2:17 ‘And this shall be: in the last days, medd yr Arglwydd, I will pour out, from my Spirit, upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. And your youths shall see visions, and your elders shall dream dreams.
2:18 Ac yn sicr, upon my men and women servants in those days, I will pour out from my Spirit, and they shall prophesy.
2:19 And I will bestow wonders in heaven above, and signs on earth below: blood and fire and the vapor of smoke.
2:20 The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the great and manifest day of the Lord arrives.
2:21 A hyn a fydd: whoever shall invoke the name of the Lord will be saved.’
2:22 Men of Israel, hear these words: Jesus the Nazarene is a man confirmed by God among you through the miracles and wonders and signs that God accomplished through him in your midst, just as you also know.
2:23 This man, under the definitive plan and foreknowledge of God, was delivered by the hands of the unjust, afflicted, and put to death.
2:24 And he whom God has raised up has broken the sorrows of Hell, for certainly it was impossible for him to be held by it.
2:25 For David said about him: ‘I foresaw the Lord always in my sight, for he is at my right hand, so that I may not be moved.
2:26 Oherwydd hyn, my heart has rejoiced, and my tongue has exulted. Ar ben hynny, my flesh shall also rest in hope.
2:27 For you will not abandon my soul to Hell, nor will you allow your Holy One to see corruption.
2:28 You have made known to me the ways of life. You will completely fill me with happiness by your presence.’
2:29 Noble brothers, permit me to speak freely to you about the Patriarch David: for he passed away and was buried, and his sepulcher is with us, even to this very day.
2:30 Felly, he was a prophet, for he knew that God had sworn an oath to him about the fruit of his loins, about the One who would sit upon his throne.
2:31 Foreseeing this, he was speaking about the Resurrection of the Christ. For he was neither left behind in Hell, nor did his flesh see corruption.
2:32 Mae'r Iesu, Duw a gyfododd drachefn, ac o hyn yr ydym i gyd yn dystion.
2:33 Felly, yn cael ei exalted i ddeheulaw Duw, ac wedi derbyn oddi wrth y Tad Addewid yr Ysbryd Glân, efe a dywalltodd hyn allan, yn union fel yr ydych yn awr yn gweld a chlywed.
2:34 For David did not ascend into heaven. But he himself said: ‘The Lord said to my Lord: Sit at my right hand,
2:35 until I make your enemies your footstool.’
2:36 Felly, efallai y bydd y tŷ cyfan Israel yn gwybod yn sicr fod Duw wedi gwneud yr un Iesu, groeshoeliasoch chwi, yn Arglwydd ac yn Grist. "
2:37 Nawr, pan glywsant y pethau hyn, eu bod yn edifeiriol o galon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill: "Beth ddylem ei wneud, brodyr nobl?"
2:38 Eto wirioneddol, Meddai Pedr wrthynt: "Ydych penance; a bedyddier, pob un ohonoch, yn enw Iesu Grist, er maddeuant eich pechodau. A bydd y byddwch yn derbyn y rhodd yr Ysbryd Glân.
2:39 Ar gyfer yr Addewid ar eich cyfer chi ac ar gyfer eich meibion, ac i bawb sydd ymhell i ffwrdd: am bwy bynnag fydd yr Arglwydd ein Duw wedi galw. "
2:40 Ac wedyn, gyda llawer iawn o geiriau eraill, efe dystiolaethu a bu'n annog, gan ddweud, "Dihangwch rhag y genhedlaeth llygredig hwn."
2:41 Felly, y rhai a derbyn ei disgwrs a fedyddiwyd. Ac ynghylch tair mil o eneidiau eu hychwanegu ar y diwrnod hwnnw.
2:42 Now they were persevering in the doctrine of the Apostles, and in the communion of the breaking of the bread, and in the prayers.
2:43 And fear developed in every soul. hefyd, many miracles and signs were accomplished by the Apostles in Jerusalem. And there was a great awe in everyone.
2:44 And then all who believed were together, and they held all things in common.
2:45 They were selling their possessions and belongings, and dividing them to all, just as any of them had need.
2:46 hefyd, they continued, bob dydd, to be of one accord in the temple and to break bread among the houses; and they took their meals with exultation and simplicity of heart,
2:47 praising God greatly, and holding favor with all the people. And every day, the Lord increased those who were being saved among them.

Actau'r Apostolion 3

3:1 Pedr ac Ioan a aethant i fyny i'r deml yn y nawfed awr weddi.
3:2 Ac yr oedd rhyw ddyn, a oedd yn gloff o groth ei fam, yn cael ei gario mewn. Byddent yn gosod iddo bob dydd wrth borth y deml, a elwir yn Beautiful, er mwyn iddo ofyn elusen gan y rhai sy'n mynd i mewn i'r deml.
3:3 Ac mae hyn yn dyn, pan oedd wedi gweld Pedr ac Ioan yn dechrau i fynd i mewn i'r deml, yn cardota, er mwyn iddo dderbyn elusen.
3:4 Yna Pedr ac Ioan, syllu arno, Dywedodd, "Edrychwch ar ni."
3:5 Ac efe a edrychodd astud arnynt, gan obeithio y gallai fod yn derbyn rhywbeth oddi wrthynt.
3:6 Ond dywedodd Pedr: "Nid yw Arian ac aur yw pwll. Ond yr hyn yr wyf wedi, Yr wyf yn rhoi i chi. Yn enw Iesu Grist o Nasareth, yn codi i fyny a cherdded. "
3:7 A chymryd gafael yn ei law dde, iddo godi ef i fyny. Ac yn ebrwydd ei coesau a thraed eu cryfhau.
3:8 Ac yn neidio i fyny, safodd a cherdded o gwmpas. Ac efe a aeth gyda hwynt i'r deml, cerdded a neidio a moli Duw.
3:9 A'r holl bobl gwelodd ef yn cerdded ac yn moli Duw.
3:10 Ac maent yn ei adnabod, mai ef oedd yr un un a oedd yn eistedd i elusen yn y Borth Prydferth y deml. A hwy a llenwi â barchedig ofn a syndod at yr hyn oedd wedi digwydd iddo.
3:11 Yna, wrth iddo gynnal i Pedr ac Ioan, rhedodd yr holl bobl atynt yn y portico, a elwir Solomon, yn syndod.
3:12 ond Pedr, gweld hyn, ymateb i'r bobl: "Mae dynion Israel, pam ydych chi'n meddwl ar hyn? Neu pam ydych chi'n syllu ar ein, fel pe bai'n gan ein cryfder neu bŵer ei hun i ni achosodd y dyn hwn i gerdded?
3:13 Mae Duw Abraham a Duw Isaac a Duw Jacob, Duw ein tadau, wedi gogoneddu ei Fab Iesu, yr ydych yn, yn wir, drosglwyddo a gwadodd cyn wyneb Pilat, pan oedd yn rhoi dyfarniad i ryddhau iddo.
3:14 Yna byddwch yn methu â chael y Sanctaidd a Chyfiawn One, a deisebu i ddyn mileinig gael ei roi i chi.
3:15 Yn wir, roedd y Awdur Bywyd yr ydych roi i farwolaeth, gyfododd Duw oddi wrth y meirw bwy, i bwy yr ydym yn dystion.
3:16 A thrwy ffydd yn ei enw ef, y dyn hwn, yr ydych wedi ei weld ac yn hysbys, wedi cadarnhau ei enw. A ffydd trwyddo ef wedi rhoi dyn hwn iechyd cyflawn yng ngolwg chi i gyd.
3:17 Ac yn awr, brodyr, Gwn eich bod yn gwneud hyn trwy anwybodaeth, yn union fel y gwnaeth hefyd eich arweinwyr.
3:18 Ond yn y modd hwn mae Duw wedi cyflawni'r pethau y mae gyhoeddwyd ymlaen llaw drwy'r geg yr holl Proffwydi: y byddai ei Meseia ddioddef.
3:19 Felly, edifarhau ac yn cael eu trosi, fel y gall eich pechodau yn cael eu sychu i ffwrdd.
3:20 Ac wedyn, pryd y bydd y cyfnod o gysur wedi cyrraedd o bresenoldeb yr Arglwydd, bydd yn anfon yr un a oedd yn darogan i chi, Iesu Grist,
3:21 y mae y nefoedd yn sicr mae'n rhaid cymryd, tan yr adeg adfer pob peth, y mae Duw wedi siarad am trwy enau ei broffwydi sanctaidd, oesoedd cynt.
3:22 Yn wir, Dywedodd Moses: 'Er yr Arglwydd dy Dduw yn codi i fyny Broffwyd ar eich cyfer gan eich brodyr, un fel fi; Bydd yr un peth i chi wrando ar ôl popeth o gwbl y bydd yn siarad â chi.
3:23 A hyn a fydd: rhaid i bob enaid na fydd yn gwrando ar y Proffwyd yn cael ei difa gan y bobl. '
3:24 A'r holl broffwydi sydd wedi siarad, o Samuel ac ar ôl hynny, wedi cyhoeddi y dyddiau hyn.
3:25 Rydych yn meibion ​​y proffwydi ac y testament mae Duw wedi penodi ar gyfer ein tadau, dweud wrth Abraham: 'A thrwy dy ddisgynyddion bydd holl deuluoedd y ddaear fod yn bendithio.'
3:26 Duw a gyfododd ei Fab a'i anfon ef yn gyntaf i chi, i bendithia chi, fel y gall pob un yn troi ei hun i ffwrdd oddi wrth ei ddrygioni. "

Actau'r Apostolion 4

4:1 Ond er eu bod yn siarad â'r bobl, yr offeiriaid a'r ynad y deml a'r Sadwceaid yn eu llethu,
4:2 cael flin eu bod yn dysgu'r bobl ac yn cyhoeddi yn Iesu yr atgyfodiad oddi wrth y meirw.
4:3 Ac maent yn gosod dwylo arnynt, ac maent yn eu rhoi o dan gard tan y diwrnod nesaf. Canys yn awr gyda'r nos.
4:4 Ond mae llawer o'r rhai oedd wedi clywed y gair yn credu. Ac mae nifer y dynion oedd bum mil.
4:5 Ac mae'n digwydd ar y diwrnod nesaf bod eu arweinwyr a henuriaid ac ysgrifenyddion wedi ymgasglu yn Jerwsalem,
4:6 gan gynnwys Annas, yr archoffeiriad, a Caiaffas, a John ac Alexander, a chynifer ag oedd o deulu offeiriadol.
4:7 Ac yn eu LLEOLI yn y canol, maent yn eu cwestiynu: "Trwy ba nerth, neu yn ei enw, ydych chi wedi gwneud hyn?"
4:8 yna Pedr, llenwi â'r Ysbryd Glân, Meddai wrthynt: "Mae arweinwyr y bobl a'r henuriaid, gwrando.
4:9 Os ydym heddiw yn cael eu beirniadu gan weithred dda ddyn eiddil, y mae ef wedi ei wneud i gyd,
4:10 gadael iddo fod yn hysbys i chi gyd ac i holl bobl Israel, fod yn enw ein Harglwydd Iesu Grist o Nasareth, groeshoeliasoch chwi, y mae Duw wedi codi oddi wrth y meirw, ganddo, y dyn yn sefyll cyn i chi, iach.
4:11 Ef yw garreg, a gafodd ei wrthod gan chi, yr adeiladwyr, sydd wedi dod yn bennaeth y gornel.
4:12 Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canys nid oes enw arall dan y nef a roddir i ddynion, erbyn pryd y mae angen i ni fod yn gadwedig. "
4:13 Yna, seeing the constancy of Peter and John, having verified that they were men without letters or learning, they wondered. And they recognized that they had been with Jesus.
4:14 hefyd, seeing the man who had been cured standing with them, they were unable to say anything to contradict them.
4:15 But they ordered them to withdraw outside, away from the council, and they conferred among themselves,
4:16 gan ddweud: “What shall we do to these men? For certainly a public sign has been done through them, before all the inhabitants of Jerusalem. It is manifest, and we cannot deny it.
4:17 But lest it spread further among the people, let us threaten them not to speak anymore in this name to any man.”
4:18 And calling them in, they warned them not to speak or teach at all in the name of Jesus.
4:19 Eto wirioneddol, Peter and John said in response to them: “Judge whether it is just in the sight of God to listen to you, rather than to God.
4:20 For we are unable to refrain from speaking the things that we have seen and heard.”
4:21 ond maent yn, threatening them, sent them away, having not found a way that they might punish them because of the people. For all were glorifying the things that had been done in these events.
4:22 For the man in whom this sign of a cure had been accomplished was more than forty years old.
4:23 Yna, having been released, they went to their own, and they reported in full what the leaders of the priests and the elders had said to them.
4:24 And when they had heard it, with one accord, they lifted up their voice to God, ac maent yn dweud: "Arglwydd, you are the One who made heaven and earth, the sea and all that is in them,
4:25 pwy, by the Holy Spirit, through the mouth of our father David, dy was, Dywedodd: ‘Why have the Gentiles been seething, and why have the people been pondering nonsense?
4:26 The kings of the earth have stood up, and the leaders have joined together as one, against the Lord and against his Christ.’
4:27 For truly Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, joined together in this city against your holy servant Jesus, whom you anointed
4:28 to do what your hand and your counsel had decreed would be done.
4:29 Ac yn awr, O Arglwydd, look upon their threats, and grant to your servants that they may speak your word with all confidence,
4:30 by extending your hand in cures and signs and miracles, to be done through the name of your holy Son, Jesus.”
4:31 And when they had prayed, the place in which they were gathered was moved. A hwy a lanwyd oll o'r Ysbryd Glân. And they were speaking the Word of God with confidence.
4:32 Then the multitude of believers were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things that he possessed were his own, but all things were common to them.
4:33 And with great power, the Apostles were rendering testimony to the Resurrection of Jesus Christ our Lord. And great grace was in them all.
4:34 And neither was anyone among them in need. For as many as were owners of fields or houses, selling these, were bringing the proceeds of the things that they were selling,
4:35 and were placing it before the feet of the Apostles. Then it was divided to each one, just as he had need.
4:36 Now Joseph, who the Apostles surnamed Barnabas (which is translated as ‘son of consolation’), who was a Levite of Cyprian descent,
4:37 since he had land, he sold it, and he brought the proceeds and placed these at the feet of the Apostles.

Actau'r Apostolion 5

5:1 But a certain man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a field,
5:2 and he was deceitful about the price of the field, with his wife’s consent. And bringing only part of it, he placed it at the feet of the Apostles.
5:3 Ond dywedodd Pedr: “Ananias, why has Satan tempted your heart, so that you would lie to the Holy Spirit and be deceitful about the price of the land?
5:4 Did it not belong to you while you retained it? And having sold it, was it not in your power? Why have you set this thing in your heart? You have not lied to men, ond i Dduw!"
5:5 Then Ananias, upon hearing these words, fell down and expired. And a great fear overwhelmed all who heard of it.
5:6 And the young men rose up and removed him; and carrying him out, they buried him.
5:7 Then about the space of three hours passed, and his wife entered, not knowing what had happened.
5:8 And Peter said to her, "Dywedwch wrthyf, woman, if you sold the field for this amount?” And she said, "Ie, for that amount.”
5:9 And Peter said to her: “Why have you agreed together to test the Spirit of the Lord? Wele, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they shall carry you out!"
5:10 Immediately, she fell down before his feet and expired. Then the young men entered and found her dead. And they carried her out and buried her next to her husband.
5:11 And a great fear came over the entire Church and over all who heard these things.
5:12 And through the hands of the Apostles many signs and wonders were accomplished among the people. And they all met with one accord at Solomon’s portico.
5:13 And among the others, no one dared to join himself to them. But the people magnified them.
5:14 Now the multitude of men and women who believed in the Lord was ever increasing,
5:15 so much so that they laid the infirm in the streets, placing them on beds and stretchers, fel bod, as Peter arrived, at least his shadow might fall upon any one of them, and they would be freed from their infirmities.
5:16 But a multitude also hurried to Jerusalem from the neighboring cities, carrying the sick and those troubled by unclean spirits, who were all healed.
5:17 Then the high priest and all those who were with him, hynny yw, the heretical sect of the Sadducees, rose up and were filled with jealousy.
5:18 And they laid hands on the Apostles, and they placed them in the common prison.
5:19 But in the night, an Angel of the Lord opened the doors of the prison and led them out, gan ddweud,
5:20 “Go and stand in the temple, speaking to the people all these words of life.”
5:21 And when they had heard this, they entered the temple at first light, and they were teaching. Then the high priest, a'r rhai oedd gydag ef, approached, and they called together the council and all the elders of the sons of Israel. And they sent to the prison to have them brought.
5:22 But when the attendants had arrived, ac, upon opening the prison, had not found them, they returned and reported to them,
5:23 gan ddweud: “We found the prison certainly locked up with all diligence, and the guards standing before the door. But upon opening it, we found no one within.”
5:24 Yna, when the magistrate of the temple and the chief priests heard these words, they were uncertain about them, as to what should happen.
5:25 But someone arrived and reported to them, "Wele, the men whom you placed in prison are in the temple, standing and teaching the people.”
5:26 Then the magistrate, with the attendants, went and brought them without force. For they were afraid of the people, lest they be stoned.
5:27 And when they had brought them, they stood them before the council. And the high priest questioned them,
5:28 a dywedodd: “We strongly order you not to teach in this name. Ar gyfer wele, you have filled Jerusalem with your doctrine, and you wish to bring the blood of this man upon us.”
5:29 But Peter and the Apostles responded by saying: “It is necessary to obey God, more so than men.
5:30 The God of our fathers has raised up Jesus, whom you put to death by hanging him on a tree.
5:31 It is he whom God has exalted at his right hand as Ruler and Savior, so as to offer repentance and the remission of sins to Israel.
5:32 And we are witnesses of these things, with the Holy Spirit, whom God has given to all who are obedient to him.”
5:33 When they had heard these things, they were deeply wounded, and they were planning to put them to death.
5:34 But someone in the council, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law honored by all the people, rose up and ordered the men to be put outside briefly.
5:35 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Mae dynion Israel, you should be careful in your intentions about these men.
5:36 For before these days, Theudas stepped forward, asserting himself to be someone, and a number of men, about four hundred, joined with him. But he was killed, and all who believed in him were scattered, and they were reduced to nothing.
5:37 Ar ôl hyn yn un, Judas the Galilean stepped forward, in the days of the enrollment, and he turned the people toward himself. But he also perished, and all of them, as many as had joined with him, were dispersed.
5:38 And now therefore, Rwy'n dweud wrthych, withdraw from these men and leave them alone. For if this counsel or work is of men, it will be broken.
5:39 Eto wirioneddol, if it is of God, you will not be able to break it, and perhaps you might be found to have fought against God.” And they agreed with him.
5:40 And calling in the Apostles, having beaten them, they warned them not to speak at all in the name of Jesus. And they dismissed them.
5:41 ac yn wir, they went forth from the presence of the council, rejoicing that they were considered worthy to suffer insult on behalf of the name of Jesus.
5:42 And every day, in the temple and among the houses, they did not cease to teach and to evangelize Christ Jesus.

Actau'r Apostolion 6

6:1 Yn y dyddiau hynny, as the number of disciples was increasing, there occurred a murmuring of the Greeks against the Hebrews, because their widows were treated with disdain in the daily ministration.
6:2 And so the twelve, calling together the multitude of the disciples, Dywedodd: “It is not fair for us to leave behind the Word of God to serve at tables also.
6:3 Felly, brodyr, search among yourselves for seven men of good testimony, filled with the Holy Spirit and with wisdom, whom we may appoint over this work.
6:4 Eto wirioneddol, we will be continually in prayer and in the ministry of the Word.”
6:5 And the plan pleased the entire multitude. And they chose Stephen, a man filled with faith and with the Holy Spirit, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicolas, a new arrival from Antioch.
6:6 These they set before the sight of the Apostles, and while praying, they imposed hands on them.
6:7 And the Word of the Lord was increasing, and the number of disciples in Jerusalem was multiplied exceedingly. And even a large group of the priests were obedient to the faith.
6:8 Then Stephen, filled with grace and fortitude, wrought great signs and miracles among the people.
6:9 But certain ones, from the synagogue of the so-called Libertines, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those who were from Cilicia and Asia rose up and were disputing with Stephen.
6:10 But they were not able to resist the wisdom and the Spirit with which he was speaking.
6:11 Then they suborned men who were to claim that they had heard him speaking words of blasphemy against Moses and against God.
6:12 And thus did they stir up the people and the elders and the scribes. And hurrying together, they seized him and brought him to the council.
6:13 And they set up false witnesses, a ddywedodd: “This man does not cease to speak words against the holy place and the law.
6:14 For we have heard him saying that this Jesus the Nazarene will destroy this place and will change the traditions, which Moses handed down to us.”
6:15 And all those who were sitting in the council, syllu arno, saw his face, as if it had become the face of an Angel.

Deddfau

Actau'r Apostolion 7

7:1 Then the high priest said, “Are these things so?"
7:2 And Stephen said: “Noble brothers and fathers, gwrando. The God of glory appeared to our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he stayed in Haran.
7:3 And God said to him, ‘Depart from your country and from your kindred, and go into the land that I will show to you.’
7:4 Then he went away from the land of the Chaldeans, and he lived at Haran. And later, after his father was dead, God brought him into this land, in which you now dwell.
7:5 And he gave him no inheritance in it, not even the space of one step. But he promised to give it to him as a possession, and to his offspring after him, though he did not have a son.
7:6 Then God told him that his offspring would be a settler in a foreign land, and that they would subjugate them, and treat them badly, for four hundred years.
7:7 ‘And the nation whom they will serve, I will judge,’ said the Lord. ‘And after these things, they shall depart and shall serve me in this place.’
7:8 And he gave him the covenant of circumcision. And so he conceived Isaac and circumcised him on the eighth day. Ac Isaac Jacob feichiogodd, a Jacob, the twelve Patriarchs.
7:9 And the Patriarchs, being jealous, sold Joseph into Egypt. But God was with him.
7:10 And he rescued him from all his tribulations. And he gave him grace and wisdom in the sight of Pharaoh, the king of Egypt. And he appointed him as governor over Egypt and over all his house.
7:11 Then a famine occurred in all of Egypt and Canaan, and a great tribulation. And our fathers did not find food.
7:12 But when Jacob had heard that there was grain in Egypt, he sent our fathers first.
7:13 And on the second occasion, Joseph was recognized by his brothers, and his ancestry was made manifest to Pharaoh.
7:14 Then Joseph sent for and brought his father Jacob, with all his kindred, seventy-five souls.
7:15 And Jacob descended into Egypt, and he passed away, and so did our fathers.
7:16 And they crossed over into Shechem, and they were placed in the sepulcher which Abraham bought for a sum of money from the sons of Hamor, the son of Shechem.
7:17 And when the time of the Promise that God had revealed to Abraham drew near, the people increased and were multiplied in Egypt,
7:18 even until another king, who did not know Joseph, rose up in Egypt.
7:19 Mae hyn yn un, encompassing our kindred, afflicted our fathers, so that they would expose their infants, lest they be kept alive.
7:20 In the same time, Moses was born. And he was in the grace of God, and he was nourished for three months in the house of his father.
7:21 Yna, having been abandoned, the daughter of Pharaoh took him in, and she raised him as her own son.
7:22 And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. And he was mighty in his words and in his deeds.
7:23 But when forty years of age were completed in him, it rose up in his heart that he should visit his brothers, the sons of Israel.
7:24 And when he had seen a certain one suffering injury, he defended him. And striking the Egyptian, he wrought a retribution for him who was enduring the injury.
7:25 Now he supposed that his brothers would understand that God would grant them salvation through his hand. But they did not understand it.
7:26 felly yn wir, ar y diwrnod canlynol, he appeared before those who were arguing, and he would have reconciled them in peace, gan ddweud, ‘Men, you are brothers. So why would you harm one another?'
7:27 But he who was causing the injury to his neighbor rejected him, gan ddweud: ‘Who has appointed you as leader and judge over us?
7:28 Could it be that you want to kill me, in the same way that you killed the Egyptian yesterday?'
7:29 Yna, at this word, Moses fled. And he became a foreigner in the land of Midian, where he produced two sons.
7:30 And when forty years were completed, there appeared to him, in the desert of Mount Sinai, an Angel, in a flame of fire in a bush.
7:31 And upon seeing this, Moses was amazed at the sight. And as he drew near in order to gaze at it, the voice of the Lord came to him, gan ddweud:
7:32 ‘I am the God of your fathers: the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’ And Moses, being made to tremble, did not dare to look.
7:33 But the Lord said to him: ‘Loosen the shoes from your feet. For the place in which you stand is holy ground.
7:34 Yn sicr, I have seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their groaning. Ac felly, I am coming down to free them. Ac yn awr, go forth and I will send you into Egypt.’
7:35 This Moses, whom they rejected by saying, ‘Who has appointed you as leader and judge?’ is the one God sent to be leader and redeemer, by the hand of the Angel who appeared to him in the bush.
7:36 This man led them out, accomplishing signs and wonders in the land of Egypt, and at the Red Sea, and in the desert, for forty years.
7:37 This is Moses, who said to the sons of Israel: ‘God will raise up for you a prophet like me from your own brothers. You shall listen to him.’
7:38 This is he who was in the Church in the wilderness, with the Angel who was speaking to him on Mount Sinai, and with our fathers. It is he who received the words of life to give to us.
7:39 It is he whom our fathers were not willing to obey. Yn lle hynny, they rejected him, and in their hearts they turned away toward Egypt,
7:40 saying to Aaron: 'Make dduwiau i ni, which may go before us. Y Moses yma, a oedd yn arwain ni i ffwrdd o dir yr Aifft, we do not know what has happened to him.’
7:41 And so they fashioned a calf in those days, and they offered sacrifices to an idol, and they rejoiced in the works of their own hands.
7:42 Then God turned, and he handed them over, to subservience to the armies of heaven, just as it was written in the Book of the Prophets: ‘Did you not offer victims and sacrifices to me for forty years in the desert, Tŷ Israel?
7:43 And yet you took up for yourselves the tabernacle of Moloch and the star of your god Rephan, figures which you yourselves formed in order to adore them. And so I will carry you away, beyond Babylon.’
7:44 The tabernacle of the testimony was with our fathers in the desert, just as God ordained for them, speaking to Moses, so that he would make it according to the form that he had seen.
7:45 But our fathers, receiving it, also brought it, with Joshua, into the land of the Gentiles, whom God expelled before the face of our fathers, even until the days of David,
7:46 who found grace before God and who asked that he might obtain a tabernacle for the God of Jacob.
7:47 But it was Solomon who built a house for him.
7:48 Yet the Most High does not live in houses built by hands, just as he said through the prophet:
7:49 ‘Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house would you build for me? medd yr Arglwydd. And which is my resting place?
7:50 Has not my hand made all these things?'
7:51 Stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you ever resist the Holy Spirit. Just as your fathers did, so also do you do.
7:52 Which of the Prophets have your fathers not persecuted? And they killed those who foretold the advent of the Just One. And you have now become the betrayers and murderers of him.
7:53 You received the law by the actions of Angels, and yet you have not kept it.”
7:54 Yna, wrth glywed y pethau hyn, they were deeply wounded in their hearts, and they gnashed their teeth at him.
7:55 ond mae'n, being filled with the Holy Spirit, and gazing intently toward heaven, saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Ac efe a ddywedodd, "Wele, I see the heavens opened, and the Son of man standing at the right hand of God.”
7:56 Then they, crying out with a loud voice, blocked their ears and, with one accord, rushed violently toward him.
7:57 And driving him out, beyond the city, they stoned him. And witnesses placed their garments beside the feet of a youth, who was called Saul.
7:58 And as they were stoning Stephen, he called out and said, “Lord Jesus, receive my spirit.”
7:59 Yna, having been brought to his knees, he cried out with a loud voice, gan ddweud, "Arglwydd, do not hold this sin against them.” And when he had said this, he fell asleep in the Lord. And Saul was consenting to his murder.

Actau'r Apostolion 8

8:1 Nawr yn y dyddiau hynny, there occurred a great persecution against the Church at Jerusalem. And they were all dispersed throughout the regions of Judea and Samaria, except the Apostles.
8:2 But God-fearing men arranged for Stephen’s funeral, and they made a great mourning over him.
8:3 Then Saul was laying waste to the Church by entering throughout the houses, and dragging away men and women, and committing them to prison.
8:4 Felly, those who had been dispersed were traveling around, evangelizing the Word of God.
8:5 Now Philip, descending to a city of Samaria, was preaching Christ to them.
8:6 And the crowd was listening intently and with one accord to those things which were being said by Philip, and they were watching the signs which he was accomplishing.
8:7 For many of them had unclean spirits, ac, crying out with a loud voice, these departed from them.
8:8 And many of the paralytics and the lame were cured.
8:9 Felly, there was great gladness in that city. Now there was a certain man named Simon, who formerly had been a magician in that city, seducing the people of Samaria, claiming himself to be someone great.
8:10 And to all those who would listen, from the least even to the greatest, he was saying: “Here is the power of God, which is called great.”
8:11 And they were attentive to him because, am amser hir, he had deluded them with his magic.
8:12 Eto wirioneddol, once they had believed Philip, who was evangelizing the kingdom of God, both men and women were baptized in the name of Jesus Christ.
8:13 Then Simon himself also believed and, when he had been baptized, he adhered to Philip. Ac yn awr, seeing also the greatest signs and miracles being wrought, he was amazed and stupefied.
8:14 Now when the Apostles who were in Jerusalem had heard that Samaria had received the Word of God, they sent Peter and John to them.
8:15 And when they had arrived, they prayed for them, so that they might receive the Holy Spirit.
8:16 For he had not yet come to any among them, since they were only baptized in the name of the Lord Jesus.
8:17 Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit.
8:18 But when Simon had seen that, by the imposition of the hands of the Apostles, the Holy Spirit was given, he offered them money,
8:19 gan ddweud, “Give this power to me also, so that on whomever I will lay my hands, he may receive the Holy Spirit.” But Peter said to him:
8:20 “Let your money be with you in perdition, for you have supposed that a gift of God might be possessed by money.
8:21 There is no part or place for you in this matter. For your heart is not upright in the sight of God.
8:22 Ac felly, repent from this, your wickedness, and beg God, so that perhaps this plan of your heart might be forgiven you.
8:23 For I perceive you to be in the gall of bitterness and in the bond of iniquity.”
8:24 Then Simon responded by saying, “Pray for me to the Lord, so that nothing of what you have said may happen to me.”
8:25 ac yn wir, after testifying and speaking the Word of the Lord, dychwelsant i Jerwsalem, and they evangelized the many regions of the Samaritans.
8:26 Now an Angel of the Lord spoke to Philip, gan ddweud, “Rise up and go toward the south, to the way which descends from Jerusalem into Gaza, where there is a desert.”
8:27 Ac yn codi i fyny, aeth. Ac wele, an Ethiopian man, a eunuch, powerful under Candace, the queen of the Ethiopians, who was over all her treasures, had arrived in Jerusalem to worship.
8:28 And while returning, he was sitting upon his chariot and reading from the prophet Isaiah.
8:29 Then the Spirit said to Philip, “Draw near and join yourself to this chariot.”
8:30 And Philip, hurrying, heard him reading from the prophet Isaiah, ac efe a ddywedodd, “Do you think that you understand what you are reading?"
8:31 Ac efe a ddywedodd, “But how can I, unless someone will have revealed it to me?” And he asked Philip to climb up and sit with him.
8:32 Now the place in Scripture that he was reading was this: “Like a sheep he was led to the slaughter. And like a lamb silent before his shearer, so he opened not his mouth.
8:33 He endured his judgment with humility. Who of his generation shall describe how his life was taken away from the earth?"
8:34 Then the eunuch responded to Philip, gan ddweud: "Rwy'n erfyn i chi, about whom is the prophet saying this? About himself, or about someone else?"
8:35 yna Philip, opening his mouth and beginning from this Scripture, evangelized Jesus to him.
8:36 And while they were going along the way, they arrived at a certain water source. And the eunuch said: “There is water. What would prevent me from being baptized?"
8:37 Then Philip said, “If you believe from your whole heart, it is permitted.” And he responded by saying, “I believe the Son of God to be Jesus the Christ.”
8:38 And he ordered the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch descended into the water. And he baptized him.
8:39 And when they had ascended from the water, the Spirit of the Lord took Philip away, and the eunuch did not see him anymore. Then he went on his way, llawenhau.
8:40 Now Philip was found in Azotus. And continuing on, he evangelized all the cities, until he arrived in Caesarea.

Actau'r Apostolion 9

9:1 Now Saul, still breathing threats and beatings against the disciples of the Lord, went to the high priest,
9:2 and he petitioned him for letters to the synagogues in Damascus, fel bod, if he found any men or women belonging to this Way, he could lead them as prisoners to Jerusalem.
9:3 And as he made the journey, it happened that he was approaching Damascus. ac yn sydyn, a light from heaven shone around him.
9:4 And falling to the ground, he heard a voice saying to him, “Saul, saul, why are you persecuting me?"
9:5 Ac efe a ddywedodd, “Who are you, Lord?” And he: “I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goad.”
9:6 ac efe, trembling and astonished, Dywedodd, "Arglwydd, what do you want me to do?"
9:7 A dywedodd yr Arglwydd wrtho, “Rise up and go into the city, and there you will be told what you ought to do.” Now the men who were accompanying him were standing stupefied, hearing indeed a voice, but seeing no one.
9:8 Then Saul rose up from the ground. And upon opening his eyes, he saw nothing. So leading him by the hand, they brought him into Damascus.
9:9 And in that place, he was without sight for three days, and he neither ate nor drank.
9:10 Now there was a certain disciple at Damascus, named Ananias. And the Lord said to him in a vision, “Ananias!"Ac efe a ddywedodd, "Dwi yma, Arglwydd. "
9:11 A dywedodd yr Arglwydd wrtho: “Rise up and go into the street that is called Straight, and seek, in the house of Judas, the one named Saul of Tarsus. Ar gyfer wele, he is praying.”
9:12 (And Paul saw a man named Ananias entering and imposing hands upon him, so that he might receive his sight.)
9:13 But Ananias responded: "Arglwydd, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem.
9:14 And he has authority here from the leaders of the priests to bind all who invoke your name.”
9:15 Then the Lord said to him: "Ewch, for this one is an instrument chosen by me to convey my name before nations and kings and the sons of Israel.
9:16 For I will reveal to him how much he must suffer on behalf of my name.”
9:17 And Ananias departed. And he entered the house. And laying his hands upon him, dywedodd: “Brother Saul, the Lord Jesus, he who appeared to you on the way by which you arrived, sent me so that you would receive your sight and be filled with the Holy Spirit.”
9:18 Ac yn y man, it was as if scales had fallen from his eyes, and he received his sight. Ac yn codi i fyny, he was baptized.
9:19 And when he had taken a meal, he was strengthened. Now he was with the disciples who were at Damascus for some days.
9:20 And he was continuously preaching Jesus in the synagogues: that he is the Son of God.
9:21 And all who heard him were astonished, ac maent yn dweud, “Is this not the one who, yn Jerwsalem, was fighting against those invoking this name, and who came here for this: so that he might lead them away to the leaders of the priests?"
9:22 But Saul was increasing to a greater extent in ability, and so he was confounding the Jews who lived at Damascus, by affirming that he is the Christ.
9:23 And when many days were completed, the Jews took counsel as one, so that they might put him to death.
9:24 But their treachery became known to Saul. Now they were also watching the gates, day and night, so that they might put him to death.
9:25 But the disciples, taking him away by night, sent him over the wall by letting him down in a basket.
9:26 Ac wedi iddo gyrraedd Jerwsalem, ceisiodd ymuno ei hun i ddisgyblion. Ac roedden nhw i gyd yn ofni ef, Nid yw credu ei fod yn ddisgybl.
9:27 Ond cymerodd Barnabas ef o'r neilltu ac arweiniodd ef i'r Apostolion. Ac eglurodd wrthynt sut yr oedd wedi gweld yr Arglwydd, ac ei fod wedi siarad ag ef, a sut, yn Damascus, ei fod wedi gweithredu'n ffyddlon yn enw Iesu.
9:28 Ac efe a fu gyda nhw, mynd i mewn ac yn gadael Jerwsalem, a gweithredu'n ffyddlon yn enw'r Arglwydd.
9:29 Roedd hefyd yn siarad gyda'r Cenhedloedd a dadlau gyda'r Groegiaid. Ond maent yn ceisio ei ladd.
9:30 A phan y brodyr wedi sylweddoli hyn, hwy a'i dygasant ef i Cesarea a anfonodd ef ymaith at Tarsus.
9:31 Yn sicr, Roedd gan yr Eglwys heddwch trwy holl Jwdea a Galilea a Samaria, ac yr oedd yn cael ei adeiladu i fyny, tra'n rodio yn ofn yr Arglwydd, ac roedd yn cael ei lenwi gyda diddanwch yr Ysbryd Glân.
9:32 Then it happened that Peter, as he traveled around everywhere, came to the saints who were living at Lydda.
9:33 But he found there a certain man, named Aeneas, who was a paralytic, who had lain in bed for eight years.
9:34 And Peter said to him: “Aeneas, the Lord Jesus Christ heals you. Rise up and arrange your bed.” And immediately he rose up.
9:35 And all who were living in Lydda and Sharon saw him, and they were converted to the Lord.
9:36 Now in Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which in translation is called Dorcas. She was filled with the good works and almsgiving that she was accomplishing.
9:37 Ac mae'n digwydd bod, yn y dyddiau hynny, she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room.
9:38 Now since Lydda was close to Joppa, the disciples, upon hearing that Peter was there, sent two men to him, asking him: “Do not be slow in coming to us.”
9:39 yna Pedr, yn codi i fyny, went with them. Ac wedi iddo gyrraedd, they led him to an upper room. And all the widows were standing around him, weeping and showing him the tunics and garments that Dorcas had made for them.
9:40 And when they had all been sent outside, peter, penlinio i lawr, prayed. And turning to the body, dywedodd: “Tabitha, arise.” And she opened her eyes and, upon seeing Peter, sat up again.
9:41 And offering her his hand, he lifted her up. And when he had called in the saints and the widows, he presented her alive.
9:42 Now this became known throughout all of Joppa. And many believed in the Lord.
9:43 And it happened that he resided for many days in Joppa, with a certain Simon, a tanner.

Actau'r Apostolion 10

10:1 Now there was a certain man in Caesarea, named Cornelius, a centurion of the cohort which is called Italian,
10:2 a devout man, fearing God with all his house, giving many alms to the people, and praying to God continually.
10:3 This man saw in a vision clearly, at about the ninth hour of the day, the Angel of God entering to him and saying to him: “Cornelius!"
10:4 ac efe, syllu arno, was seized by fear, ac efe a ddywedodd, “What is it, arglwydd?” And he said to him: “Your prayers and your almsgiving have ascended as a memorial in the sight of God.
10:5 Ac yn awr, send men to Joppa and summon a certain Simon, who is surnamed Peter.
10:6 This man is a guest with a certain Simon, a tanner, whose house is beside the sea. He will tell you what you must do.”
10:7 And when the Angel who was speaking to him had departed, he called, out of those who were subject to him, two of his household servants and a soldier who feared the Lord.
10:8 And when he had explained everything to them, he sent them to Joppa.
10:9 Yna, ar y diwrnod canlynol, while they were making the journey and approaching the city, Peter ascended to the upper rooms, er mwyn iddo weddïo, at about the sixth hour.
10:10 And since he was hungry, he wanted to enjoy some food. Yna, as they were preparing it, an ecstasy of mind fell over him.
10:11 And he saw heaven opened, and a certain container descending, as if a great linen sheet were let down, by its four corners, from heaven to earth,
10:12 on which were all four-footed beasts, and the crawling things of the earth and the flying things of the air.
10:13 And a voice came to him: "Cyfod, peter! Kill and eat.”
10:14 Ond dywedodd Pedr: “Far be it from me, arglwydd. For I have never eaten anything common or unclean.”
10:15 And the voice, again a second time to him: “What God has purified, you shall not call common.”
10:16 Now this was done three times. And immediately the container was taken up to heaven.
10:17 Now while Peter was still hesitant within himself as to what the vision, which he had seen, might mean, wele, the men who had been sent from Cornelius stood at the gate, inquiring about Simon’s house.
10:18 And when they had called out, they asked if Simon, who is surnamed Peter, was a guest in that place.
10:19 Yna, as Peter was thinking about the vision, the Spirit said to him, "Wele, three men seek you.
10:20 Ac felly, rise up, disgyn, and go with them, doubting nothing. For I have sent them.”
10:21 yna Pedr, descending to the men, Dywedodd: "Wele, I am the one whom you seek. What is the reason for which you have arrived?"
10:22 A hwy a ddywedasant: “Cornelius, a centurion, a just and God-fearing man, who has good testimony from the entire nation of the Jews, received a message from a holy Angel to summon you to his house and to listen to words from you.”
10:23 Felly, leading them in, he received them as guests. Yna, on following the day, yn codi i fyny, he set out with them. And some of the brothers from Joppa accompanied him.
10:24 And on the next day, he entered Caesarea. Ac yn wir, Cornelius was waiting for them, having called together his family and closest friends.
10:25 Ac mae'n digwydd bod, when Peter had entered, Cornelius went to meet him. And falling before his feet, he reverenced.
10:26 Eto wirioneddol, peter, lifting him up, Dywedodd: "Cyfod, for I also am only a man.”
10:27 And speaking with him, he entered, and he found many who had gathered together.
10:28 Ac efe a ddywedodd wrthynt: “You know how abominable it would be for a Jewish man to be joined with, or to be added to, a foreign people. But God has revealed to me to call no man common or unclean.
10:29 Because of this and without doubt, I came when summoned. Felly, Yr wyf yn gofyn i chi, for what reason have you summoned me?"
10:30 And Cornelius said: “It is now the fourth day, to this very hour, since I was praying in my house at the ninth hour, ac wele, a man stood before me in a white vestment, ac efe a ddywedodd:
10:31 ‘Cornelius, your prayer has been heard and your almsgiving has been remembered in the sight of God.
10:32 Felly, send to Joppa and summon Simon, who is surnamed Peter. This man is a guest in the house of Simon, a tanner, near the sea.’
10:33 Ac felly, I promptly sent for you. And you have done well in coming here. Felly, all of us are now present in your sight to hear all the things that were taught to you by the Lord.”
10:34 Yna, peter, agor ei geg, Dywedodd: "Rwyf wedi dod i'r casgliad mewn gwirionedd nad yw Duw yn dderbyniwr wyneb.
10:35 Ond o fewn pob cenedl, pwy bynnag ofnau ef ac yn gweithio cyfiawnder yn dderbyniol iddo.
10:36 anfonodd Duw Gair i feibion ​​Israel, cyhoeddi heddwch trwy Iesu Grist, canys efe yw Arglwydd yr holl.
10:37 Rydych yn gwybod bod y Gair wedi ei gwneud yn hysbys trwy holl Jwdea. I ddechrau o Galilea, wedi'r bedydd a bregethodd John,
10:38 Iesu o Nasareth, Duw eneinio â'r Ysbryd Glân ac â nerth phwy, Teithiodd o gwmpas yn gwneud yn dda ac yn iacháu pawb ormes y diafol. Ar gyfer Duw gydag ef.
10:39 Ac yr ydym ni'n dystion o'r hyn oll a wnaeth efe yn y rhanbarth Jwdea ac yn Jerwsalem, ef y maent ladd gan ei grogi ar goeden.
10:40 cyfododd Duw ef ar y trydydd dydd, ac y caniateir iddo gael ei wneud yn amlwg,
10:41 nid i'r holl bobl, ond i'r tystion preordained gan Dduw, i'r rhai ohonom oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef wedi ei atgyfodi ef o feirw.
10:42 Ac efe a cyfarwyddo i ni bregethu i'r bobl, a thystiolaethu mai ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr y byw a'r meirw.
10:43 Iddo ef yr holl proffwydi yn cynnig tystiolaeth bod trwy ei enw bawb sy'n credu ynddo ef yn derbyn maddeuant pechodau. "
10:44 While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell over all of those who were listening to the Word.
10:45 And the faithful of the circumcision, who had arrived with Peter, were astonished that the grace of the Holy Spirit was also poured out upon the Gentiles.
10:46 For they heard them speaking in tongues and magnifying God.
10:47 Then Peter responded, “How could anyone prohibit water, so that those who have received the Holy Spirit would not be baptized, just as we also have been?"
10:48 And he ordered them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then they begged him to remain with them for some days.

 

Actau'r Apostolion 11

11:1 Now the Apostles and brothers who were in Judea heard that the Gentiles had also received the Word of God.
11:2 Yna, when Peter had gone up to Jerusalem, those who were of the circumcision argued against him,
11:3 gan ddweud, “Why did you enter to uncircumcised men, and why did you eat with them?"
11:4 And Peter began to explain to them, yn drefnus, gan ddweud:
11:5 “I was in the city of Joppa praying, a gwelais, in an ecstasy of mind, a vision: a certain container descending, like a great linen sheet being let down from heaven by its four corners. And it drew near to me.
11:6 And looking into it, I considered and saw the four-footed beasts of the earth, a'r anifeiliaid gwyllt, and the reptiles, and the flying things of the air.
11:7 Then I also heard a voice saying to me: 'Cyfod, peter. Kill and eat.’
11:8 But I said: ‘Never, arglwydd! For what is common or unclean has never entered into my mouth.’
11:9 Then the voice responded a second time from heaven, ‘What God has cleansed, you shall not call common.’
11:10 Now this was done three times. And then everything was taken up again into heaven.
11:11 Ac wele, immediately there were three men standing near the house where I was, having been sent to me from Caesarea.
11:12 Then the Spirit told me that I should go with them, doubting nothing. And these six brothers went with me also. And we entered into the house of the man.
11:13 And he described for us how he had seen an Angel in his house, standing and saying to him: ‘Send to Joppa and summon Simon, who is surnamed Peter.
11:14 And he shall speak to you words, by which you shall be saved with your whole house.’
11:15 And when I had begun to speak, the Holy Spirit fell upon them, just as upon us also, in the beginning.
11:16 Then I remembered the words of the Lord, just as he himself said: ‘John, yn wir, baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.’
11:17 Felly, if God gave them the same grace, as also to us, who have believed in the Lord Jesus Christ, who was I, that I would be able to prohibit God?"
11:18 Having heard these things, they were silent. And they glorified God, gan ddweud: “So has God also given to the Gentiles repentance unto life.”
11:19 And some of them, having been dispersed by the persecution that had occurred under Stephen, traveled around, even to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the Word to no one, except to Jews only.
11:20 But some of these men from Cyprus and Cyrene, when they had entered into Antioch, were speaking also to the Greeks, announcing the Lord Jesus.
11:21 And the hand of the Lord was with them. And a great number believed and were converted to the Lord.
11:22 Now the news came to the ears of the Church at Jerusalem about these things, and they sent Barnabas as far as Antioch.
11:23 And when he had arrived there and had seen the grace of God, he was gladdened. And he exhorted them all to continue in the Lord with a resolute heart.
11:24 For he was a good man, and he was filled with the Holy Spirit and with faith. And a great multitude was added to the Lord.
11:25 Then Barnabas set out for Tarsus, so that he might seek Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch.
11:26 And they were conversing there in the Church for an entire year. And they taught such a great multitude, that it was at Antioch that the disciples were first known by the name of Christian.
11:27 Now in these days, prophets from Jerusalem went over to Antioch.
11:28 Ac un ohonynt, named Agabus, yn codi i fyny, signified through the Spirit that there was going to be a great famine over the entire world, which did happen under Claudius.
11:29 Then the disciples declared, according to what each one possessed, what they would offer to be sent to the brothers living in Judea.
11:30 And so they did, sending it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

Actau'r Apostolion 12

12:1 Nawr ar yr un pryd, ymestyn y brenin Herod ei law, er mwyn cystuddiwch rhai o'r Eglwys.
12:2 Yna efe a laddodd James, y brawd John, â'r cleddyf.
12:3 A gweld ei fod yn plesio'r Iddewon, nododd nesaf i ddal Pedr hefyd. Nawr ei fod yn y dyddiau y Bara Croyw.
12:4 Felly wedi iddo ddal ef, efe a anfonodd ef i garchar, trosglwyddo ef drosodd i ofal pedwar grŵp o bedwar milwr, bwriadu cynhyrchu ef i'r bobl ar ôl y Pasg.
12:5 Ac felly Pedr ei gadw yn y carchar. Ond gweddïau yn cael eu gwneud yn ddi-baid, gan yr Eglwys, i Dduw ar ei ran.
12:6 A phan oedd Herod yn barod i gynhyrchu iddo, yn yr un noson, oedd Pedr yn cysgu rhwng dau filwr, a chafodd ei rwymo â dwy gadwyn. Ac yr oedd gwarchodwyr o flaen y drws, gwarchod y carchar.
12:7 Ac wele, Angel yr Arglwydd yn sefyll ger, a goleuni shined allan yn y gell. Ac yn tapio Pedr ar yr ochr, efe a deffro ef, gan ddweud, "Cyfod, syrthiodd yn gyflym. "Ac mae'r cadwyni o'i ddwylo.
12:8 Yna y dywedodd yr Angel wrtho: "Gwisgwch eich hun, a'i roi ar eich esgidiau. "Ac efe a wnaeth hynny. Ac efe a ddywedodd wrtho, "Lapiwch eich dilledyn o gwmpas eich hun a dilyn fi."
12:9 Ac yn mynd allan, efe yn ei ddilyn. Ac nid oedd yn gwybod y gwirionedd hwn: bod hyn yn cael ei wneud gan Angel. Er ei fod yn credu ei fod yn gweld gweledigaeth.
12:10 A phasio gan y gwarchodwyr cyntaf a'r ail, daethant at y porth haearn oedd yn arwain i mewn i'r ddinas; ac agorodd iddynt ei ben ei hun. ac yn gadael, maent yn parhau ar hyd ochr y stryd benodol. Ac yn sydyn Angel gadawodd ef.
12:11 A Peter, dychwelyd i ei hun, Dywedodd: "Nawr rwy'n gwybod, wirioneddol, anfonodd yr Arglwydd ei Angel, ac iddo achub fi o law Herod a rhag popeth bod y bobl yr Iddewon oedd yn rhagweld. "
12:12 And as he was considering this, he arrived at the house of Mary, the mother of John, who was surnamed Mark, where many were gathered and were praying.
12:13 Yna, as he knocked at the door of the gate, a girl went out to answer, whose name was Rhoda.
12:14 And when she recognized the voice of Peter, out of joy, she did not open the gate, ond yn lle hynny, running in, she reported that Peter stood before the gate.
12:15 But they said to her, “You are crazy.” But she reaffirmed that this was so. Then they were saying, “It is his angel.”
12:16 But Peter was persevering in knocking. And when they had opened, they saw him and were astonished.
12:17 But motioning to them with his hand to be silent, he explained how the Lord had led him away from prison. Ac efe a ddywedodd, “Inform James and those brothers.” And going out, he went away to another place.
12:18 Yna, when daylight came, there was no small commotion among the soldiers, as to what had happened concerning Peter.
12:19 And when Herod had requested him and did not obtain him, having had the guards interrogated, he ordered them led away. And descending from Judea into Caesarea, he lodged there.
12:20 Now he was angry with those of Tyre and Sidon. But they came to him with one accord, ac, having persuaded Blastus, who was over the bedchamber of the king, they petitioned for peace, because their regions were supplied with food by him.
12:21 Yna, ar y diwrnod penodedig, Herod was clothed in kingly apparel, and he sat in the judgment seat, and he gave a speech to them.
12:22 Then the people were crying out, “The voice of a god, and not of a man!"
12:23 Ac yn y man, an Angel of the Lord struck him down, because he had not given honor to God. And having been consumed by worms, he expired.
12:24 But the word of the Lord was increasing and multiplying.
12:25 Then Barnabas and Saul, having completed the ministry, returned from Jerusalem, bringing with them John, who was surnamed Mark.

Actau'r Apostolion 13

13:1 Now there were, in the Church at Antioch, prophets and teachers, among whom were Barnabas, a Simon, who was called the Black, and Lucius of Cyrene, and Manahen, who was the foster brother of Herod the tetrarch, and Saul.
13:2 Now as they were ministering for the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them: “Separate Saul and Barnabas for me, for the work for which I have selected them.”
13:3 Yna, fasting and praying and imposing their hands upon them, they sent them away.
13:4 And having been sent by the Holy Spirit, they went to Seleucia. And from there they sailed to Cyprus.
13:5 And when they had arrived at Salamis, they were preaching the Word of God in the synagogues of the Jews. And they also had John in the ministry.
13:6 And when they had traveled throughout the entire island, even to Paphos, they found a certain man, a magician, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-Jesu.
13:7 And he was with the proconsul, Sergius Paulus, a prudent man. This man, summoning Barnabas and Saul, wanted to hear the Word of God.
13:8 But Elymas the magician (for so his name is translated) stood against them, seeking to turn the proconsul away from the Faith.
13:9 Then Saul, who is also called Paul, having been filled with the Holy Spirit, looked intently at him,
13:10 ac efe a ddywedodd: “So full of every deceit and of all falsehoods, son of the devil, enemy of all justice, you never cease to subvert the righteous ways of the Lord!
13:11 Ac yn awr, wele, the hand of the Lord is upon you. And you will be blinded, not seeing the sun for a length of time.” And immediately a fog and a darkness fell over him. And wandering around, he was seeking someone who might lead him by the hand.
13:12 Then the proconsul, when he had seen what was done, believed, being in wonder over the doctrine of the Lord.
13:13 And when Paul and those who were with him had sailed from Paphos, they arrived at Perga in Pamphylia. Then John departed from them and returned to Jerusalem.
13:14 Eto wirioneddol, maent, traveling on from Perga, arrived at Antioch in Pisidia. And upon entering the synagogue on the Sabbath day, they sat down.
13:15 Yna, after the reading from the Law and the Prophets, the leaders of the synagogue sent to them, gan ddweud: "Brodyr Noble, if there is in you any word of exhortation to the people, speak.”
13:16 Then Paul, rising up and motioning for silence with his hand, Dywedodd: “Men of Israel and you who fear God, listen closely.
13:17 The God of the people of Israel chose our fathers, and exalted the people, when they were settlers in the land of Egypt. And with an exalted arm, he led them away from there.
13:18 And throughout a time of forty years, he endured their behavior in the desert.
13:19 And by destroying seven nations in the land of Canaan, he divided their land among them by lot,
13:20 after about four hundred and fifty years. Ac ar ôl y pethau hyn, he gave them judges, even until the prophet Samuel.
13:21 And later on, they petitioned for a king. And God gave them Saul, the son of Kish, a man from the tribe of Benjamin, for forty years.
13:22 And having removed him, he raised up for them king David. And offering testimony about him, dywedodd, ‘I have found David, the son of Jesse, to be a man according to my own heart, who will accomplish all that I will.’
13:23 From his offspring, according to the Promise, God has brought Jesus the Savior to Israel.
13:24 John was preaching, before the face of his advent, a baptism of repentance to all the people of Israel.
13:25 Yna, when John completed his course, he was saying: ‘I am not the one you consider me to be. Ar gyfer wele, one arrives after me, the shoes of whose feet I am not worthy to loosen.’
13:26 Noble brothers, sons of the stock of Abraham, and those among you who fear God, it is to you the Word of this salvation has been sent.
13:27 For those who were living in Jerusalem, and its rulers, heeding neither him, nor the voices of the Prophets that are read on every Sabbath, fulfilled these by judging him.
13:28 And although they found no case for death against him, they petitioned Pilate, so that they might put him to death.
13:29 And when they had fulfilled everything that had been written about him, taking him down from the tree, they placed him in a tomb.
13:30 Eto wirioneddol, God raised him up from the dead on the third day.
13:31 And he was seen for many days by those who went up with him from Galilee to Jerusalem, who even now are his witnesses to the people.
13:32 And we are announcing to you that the Promise, which was made to our fathers,
13:33 has been fulfilled by God for our children by raising up Jesus, just as it has been written in the second Psalm also: ‘You are my Son. This day I have begotten you.’
13:34 Nawr, since he raised him from the dead, so as to no longer return to corruption, he has said this: ‘I will give to you the holy things of David, the faithful one.’
13:35 And also then, in another place, mae'n dweud: ‘You will not allow your Holy One to see corruption.’
13:36 For David, when he had ministered to his generation in accordance with the will of God, fell asleep, and he was placed next to his fathers, and he saw corruption.
13:37 Eto wirioneddol, he whom God has raised from the dead has not seen corruption.
13:38 Felly, gadael iddo fod yn hysbys i chi, brodyr nobl, that through him is announced to you remission from sins and from everything by which you were not able to be justified in the law of Moses.
13:39 Ynddo ef, all who believe are justified.
13:40 Felly, be careful, lest what was said by the Prophets may overwhelm you:
13:41 ‘You despisers! Look, and wonder, and be scattered! For I am working a deed in your days, a deed which you would not believe, even if someone were to explain it to you.’ ”
13:42 Yna, as they were departing, they asked them if, on the following Sabbath, they might speak these words to them.
13:43 And when the synagogue had been dismissed, many among the Jews and the new worshipers were following Paul and Barnabas. And they, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.
13:44 Eto wirioneddol, on the following Sabbath, nearly the entire city came together to hear the Word of God.
13:45 Yna yr Iddewon, gweld y torfeydd, were filled with envy, ac maent yn, blaspheming, contradicted the things that were being said by Paul.
13:46 Then Paul and Barnabas said firmly: “It was necessary to speak the Word of God first to you. But because you reject it, and so judge yourselves unworthy of eternal life, wele, we turn to the Gentiles.
13:47 For so has the Lord instructed us: ‘I have set you as a light to the Gentiles, so that you may bring salvation to the ends of the earth.’ ”
13:48 Yna y Cenhedloedd, ar ôl clywed hyn, were gladdened, and they were glorifying the Word of the Lord. And as many as believed were preordained to eternal life.
13:49 Now the word of the Lord was disseminated throughout the entire region.
13:50 But the Jews incited some devout and honest women, and the leaders of the city. And they stirred up a persecution against Paul and Barnabas. And they drove them away from their parts.
13:51 ond maent yn, shaking the dust from their feet against them, went on to Iconium.
13:52 The disciples were likewise filled with gladness and with the Holy Spirit.

Actau'r Apostolion 14

14:1 Now it happened in Iconium that they entered together into the synagogue of the Jews, and they spoke in such a way that a copious multitude of both Jews and Greeks believed.
14:2 Eto wirioneddol, the Jews who were unbelieving had incited and enflamed the souls of the Gentiles against the brothers.
14:3 Ac felly, they remained for a long time, acting faithfully in the Lord, offering testimony to the Word of his grace, providing signs and wonders done by their hands.
14:4 Then the multitude of the city was divided. Ac yn sicr, some were with the Jews, yet truly others were with the Apostles.
14:5 Now when an assault had been planned by the Gentiles and the Jews with their leaders, so that they might treat them with contempt and stone them,
14:6 maent, realizing this, fled together to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the entire surrounding region. And they were evangelizing in that place.
14:7 And a certain man was sitting at Lystra, disabled in his feet, lame from his mother’s womb, who had never walked.
14:8 This man heard Paul speaking. And Paul, gazing at him intently, and perceiving that he had faith, so that he might be healed,
14:9 said with a loud voice, “Stand upright upon your feet!” And he leaped up and walked around.
14:10 But when the crowds had seen what Paul had done, they lifted up their voice in the Lycaonian language, gan ddweud, “The gods, having taken the likenesses of men, have descended to us!"
14:11 And they called Barnabas, ‘Jupiter,’ yet truly they called Paul, ‘Mercury,’ because he was the lead speaker.
14:12 hefyd, the priest of Jupiter, who was outside the city, in front of the gate, bringing in oxen and garlands, was willing to offer sacrifice with the people.
14:13 And as soon as the Apostles, Barnabas and Paul, wedi clywed hyn, tearing their tunics, they leapt into the crowd, gweiddi
14:14 ac yn dweud: “Men, why would you do this? We also are mortals, men like yourselves, preaching to you to be converted, from these vain things, to the living God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them.
14:15 In previous generations, he permitted all nations to walk in their own ways.
14:16 But certainly, he did not leave himself without testimony, doing good from heaven, giving rains and fruitful seasons, filling their hearts with food and gladness.”
14:17 And by saying these things, they were barely able to restrain the crowds from immolating to them.
14:18 Now certain Jews from Antioch and Iconium arrived there. And having persuaded the crowd, they stoned Paul and dragged him outside of the city, thinking him to be dead.
14:19 But as the disciples were standing around him, he got up and entered the city. A'r diwrnod nesaf, he set out with Barnabas for Derbe.
14:20 And when they had evangelized that city, and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and to Antioch,
14:21 strengthening the souls of the disciples, and exhorting them that they should remain always in the faith, and that it is necessary for us to enter into the kingdom of God through many tribulations.
14:22 And when they had established priests for them in each church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, in whom they believed.
14:23 And traveling by way of Pisidia, they arrived in Pamphylia.
14:24 And having spoken the word of the Lord in Perga, they went down into Attalia.
14:25 And from there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had now accomplished.
14:26 And when they had arrived and had gathered together the church, they related what great things God had done with them, and how he had opened the door of faith to the Gentiles.
14:27 And they remained for no small amount of time with the disciples.

Actau'r Apostolion 15

15:1 A rhai rhai, disgyn o Jwdea, yn addysgu y brodyr, "Oni bai eich bod yn enwaedu yn ôl defod Moses, Ni allwch fod yn gadwedig. "
15:2 Felly, pan wnaeth Paul a Barnabas dim gwrthryfel bach yn eu herbyn, maent yn penderfynu bod Paul a Barnabas, ac mae rhai o'r ochr arall, Dylai mynd i fyny at yr Apostolion a'r offeiriaid yn Jerwsalem y cwestiwn hwn yn ymwneud â.
15:3 Felly, cael ei arwain gan yr eglwys, maent yn teithio trwy Phoenicia a Samaria, disgrifio trawsnewid y Cenhedloedd. Ac maent yn pharasant lawenydd mawr ymysg yr holl brodyr.
15:4 Ac wedi iddynt gyrraedd Jerwsalem, iddynt gael eu derbyn gan yr eglwys a'r Apostolion a'r henuriaid, adrodd pa pethau mawr Duw wedi ei wneud gyda hwy.
15:5 Ond mae rhai o sect y Phariseaid, y rhai a oedd credinwyr, cododd dweud, "Mae angen iddynt gael eu enwaedu ac i gael eu cyfarwyddo i gadw Cyfraith Moses."
15:6 A daeth yr Apostolion a'r henuriaid at ei gilydd i ofalu am y mater hwn.
15:7 And after a great contention had taken place, Peter rose up and said to them: "Brodyr Noble, you know that, in recent days, God has chosen from among us, by my mouth, Gentiles to hear the word of the Gospel and to believe.
15:8 And God, who knows hearts, offered testimony, by giving the Holy Spirit to them, just as to us.
15:9 And he distinguished nothing between us and them, purifying their hearts by faith.
15:10 Yn awr, felly,, why do you tempt God to impose a yoke upon the necks of the disciples, which neither our fathers nor we have been able to bear?
15:11 But by the grace of the Lord Jesus Christ, we believe in order to be saved, in the same manner also as them.”
15:12 Then the entire multitude was silent. And they were listening to Barnabas and Paul, describing what great signs and wonders God had wrought among the Gentiles through them.
15:13 And after they had been silent, James responded by saying: "Brodyr Noble, listen to me.
15:14 Simon has explained in what manner God first visited, so as to take from the Gentiles a people to his name.
15:15 And the words of the Prophets are in agreement with this, yn union fel yr oedd yn ysgrifenedig:
15:16 ‘After these things, I will return, and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. And I will rebuild its ruins, and I will raise it up,
15:17 so that the rest of men may seek the Lord, along with all the nations over whom my name has been invoked, medd yr Arglwydd, who does these things.’
15:18 To the Lord, his own work has been known from eternity.
15:19 Oherwydd hyn, I judge that those who were converted to God from among the Gentiles are not to be disturbed,
15:20 but instead that we write to them, that they should keep themselves from the defilement of idols, and from fornication, and from whatever has been suffocated, and from blood.
15:21 For Moses, from ancient times, has had in each city those who preach him in the synagogues, where he is read on every Sabbath.”
15:22 Then it pleased the Apostles and elders, with the whole Church, to choose men from among them, and to send to Antioch, with Paul and Barnabas, and Judas, who was surnamed Barsabbas, and Silas, preeminent men among the brothers,
15:23 what was written by their own hands: “The Apostles and elders, brodyr, to those who are at Antioch and Syria and Cilicia, brothers from the Gentiles, cyfarchion.
15:24 Since we have heard that some, going out from among us, have troubled you with words, subverting your souls, to whom we gave no commandment,
15:25 it pleased us, being assembled as one, to choose men and to send them to you, with our most beloved Barnabas and Paul:
15:26 men who have handed over their lives on behalf of the name of our Lord Jesus Christ.
15:27 Felly, we have sent Judas and Silas, who themselves also will, with the spoken word, reaffirm to you the same things.
15:28 For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to impose no further burden upon you, other than these necessary things:
15:29 that you abstain from things immolated to idols, and from blood, and from what has been suffocated, and from fornication. You will do well to keep yourselves from these things. Farewell.”
15:30 Ac felly, having been dismissed, they went down to Antioch. And gathering the multitude together, they delivered the epistle.
15:31 And when they had read it, they were gladdened by this consolation.
15:32 But Judas and Silas, being also prophets themselves, consoled the brothers with many words, and they were strengthened.
15:33 Yna, after spending some more time there, they were dismissed with peace, by the brothers, to those who had sent them.
15:34 But it seemed good to Silas to remain there. So Judas alone departed to Jerusalem.
15:35 And Paul and Barnabas remained at Antioch, with many others, teaching and evangelizing the Word of the Lord.
15:36 Yna, after some days, Paul said to Barnabas, “Let us return to visit the brothers throughout all the cities in which we have preached the Word of the Lord, to see how they are.”
15:37 And Barnabas wanted to take John, who was surnamed Mark, with them also.
15:38 But Paul was saying that he ought not to be received, since he withdrew from them at Pamphylia, and he had not gone with them in the work.
15:39 And there occurred a dissension, to such an extent that they departed from one another. And Barnabas, indeed taking Mark, sailed to Cyprus.
15:40 Eto wirioneddol, Paul, choosing Silas, gosod allan, being delivered by the brothers to the grace of God.
15:41 And he traveled through Syria and Cilicia, confirming the Churches, instructing them to keep the precepts of the Apostles and the elders.

Actau'r Apostolion 16

16:1 Then he arrived at Derbe and Lystra. Ac wele, a certain disciple named Timothy was there, the son of a faithful Jewish woman, his father a Gentile.
16:2 The brothers who were at Lystra and Iconium rendered good testimony to him.
16:3 Paul wanted this man to travel with him, and taking him, he circumcised him, because of the Jews who were in those places. For they all knew that his father was a Gentile.
16:4 And as they were traveling through the cities, they delivered to them the dogmas to be kept, which were decreed by the Apostles and elders who were at Jerusalem.
16:5 Ac yn sicr, the Churches were being strengthened in faith and were increasing in number every day.
16:6 Yna, while crossing through Phrygia and the region of Galatia, they were prevented by the Holy Spirit from speaking the Word in Asia.
16:7 But when they had arrived in Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus would not permit them.
16:8 Yna, when they had crossed through Mysia, they descended to Troas.
16:9 And a vision in the night was revealed to Paul of a certain man of Macedonia, standing and pleading with him, ac yn dweud: “Cross into Macedonia and help us!"
16:10 Yna, after he saw the vision, immediately we sought to set out for Macedonia, having been assured that God had called us to evangelize to them.
16:11 And sailing from Troas, taking a direct path, we arrived at Samothrace, and on the following day, at Neapolis,
16:12 and from there to Philippi, which is the preeminent city in the area of Macedonia, a colony. Now we were in this city some days, conferring together.
16:13 Yna, ar y dydd Saboth, we were walking outside the gate, beside a river, where there seemed to be a prayer gathering. Ac eistedd i lawr, we were speaking with the women who had assembled.
16:14 A rhyw wraig, named Lydia, a seller of purple in the city of Thyatira, a worshiper of God, listened. And the Lord opened her heart to be receptive to what Paul was saying.
16:15 And when she had been baptized, with her household, she pleaded with us, gan ddweud: “If you have judged me to be faithful to the Lord, enter into my house and lodge there.” And she convinced us.
16:16 Yna, mae'n digwydd bod, as we were going out to prayer, a certain girl, having a spirit of divination, met with us. She was a source of great profit to her masters, through her divining.
16:17 This girl, following Paul and us, was crying out, gan ddweud: “These men are servants of the Most High God! They are announcing to you the way of salvation!"
16:18 Now she behaved in this way for many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, “I command you, yn enw Iesu Grist, to go out from her.” And it went away in that same hour.
16:19 But her masters, seeing that the hope of their profit went away, apprehended Paul and Silas, and they brought them to the rulers at the courthouse.
16:20 And presenting them to the magistrates, maent yn dweud: “These men are disturbing our city, since they are Jews.
16:21 And they are announcing a way which is not lawful for us to accept or to observe, since we are Romans.”
16:22 And the people rushed together against them. And the magistrates, tearing their tunics, ordered them to be beaten with staffs.
16:23 And when they had inflicted many scourges on them, they cast them into prison, instructing the guard to watch them diligently.
16:24 And since he had received this kind of order, he cast them into the interior prison cell, and he restricted their feet with stocks.
16:25 Yna, in the middle of the night, Paul and Silas were praying and praising God. And those who were also in custody were listening to them.
16:26 Eto wirioneddol, there was a sudden earthquake, so great that the foundations of the prison were moved. And immediately all the doors were opened, and the bindings of everyone were released.
16:27 Then the prison guard, having been jarred awake, and seeing the doors of the prison open, drew his sword and intended to kill himself, supposing that the prisoners had fled.
16:28 But Paul cried out with a loud voice, gan ddweud: “Do no harm to yourself, for we are all here!"
16:29 Then calling for a light, he entered. And trembling, he fell before the feet of Paul and Silas.
16:30 And bringing them outside, dywedodd, “Sirs, what must I do, so that I may be saved?"
16:31 So they said, “Believe in the Lord Jesus, and then you will be saved, with your household.”
16:32 And they spoke the Word of the Lord to him, along with all those who were in his house.
16:33 ac efe, taking them in the same hour of the night, washed their scourges. And he was baptized, and next his entire household.
16:34 And when he had brought them into his own house, he set a table for them. And he was joyous, with his entire household, believing in God.
16:35 A phan golau dydd wedi cyrraedd, the magistrates sent the attendants, gan ddweud, “Release those men.”
16:36 But the prison guard reported these words to Paul: “The magistrates have sent to have you released. Yn awr, felly,, depart. Go in peace.”
16:37 But Paul said to them: “They have beaten us publicly, though we were not condemned. They have cast men who are Romans into prison. And now they would drive us away secretly? Not so. Yn lle hynny, let them come forward,
16:38 and let us drive them away.” Then the attendants reported these words to the magistrates. And upon hearing that they were Romans, eu bod yn ofni.
16:39 ac yn cyrraedd, they pleaded with them, and leading them out, they begged them to depart from the city.
16:40 And they went away from the prison and entered into the house of Lydia. And having seen the brothers, they consoled them, and then they set out.

Actau'r Apostolion 17

17:1 Now when they had walked through Amphipolis and Apollonia, they arrived at Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.
17:2 Then Paul, yn ôl arfer, entered to them. And for three Sabbaths he disputed with them about the Scriptures,
17:3 interpreting and concluding that it was necessary for the Christ to suffer and to rise again from the dead, and that “this is the Jesus Christ, whom I am announcing to you.”
17:4 And some of them believed and were joined to Paul and Silas, and a great number of these were from the worshipers and the Gentiles, and not a few were noble women.
17:5 Ond dyma'r Iddewon, being jealous, and joining with certain evildoers among the common men, caused a disturbance, and they stirred up the city. And taking up a position near the house of Jason, they sought to lead them out to the people.
17:6 And when they had not found them, they dragged Jason and certain brothers to the rulers of the city, gweiddi: “For these are the ones who have stirred up the city. And they came here,
17:7 and Jason has received them. And all these men act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus.”
17:8 And they incited the people. And the rulers of the city, wrth glywed y pethau hyn,
17:9 and having received an explanation from Jason and the others, released them.
17:10 Eto wirioneddol, the brothers promptly sent Paul and Silas away by night to Beroea. And when they had arrived, they entered the synagogue of the Jews.
17:11 But these were more noble than those who were at Thessalonica. They received the Word with all enthusiasm, daily examining the Scriptures to see if these things were so.
17:12 ac yn wir, many believed among them, as well as not a few among the honorable Gentile men and women.
17:13 Yna, when the Jews of Thessalonica had realized that the Word of God was also preached by Paul at Beroea, they went there also, stirring up and disturbing the multitude.
17:14 And then the brothers quickly sent Paul away, so that he might travel by sea. But Silas and Timothy remained there.
17:15 Then those who were leading Paul brought him as far as Athens. And having received an order from him to Silas and Timothy, that they should come to him quickly, they set out.
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred up within him, seeing the city given over to idolatry.
17:17 Ac felly, he was disputing with the Jews in the synagogue, and with the worshipers, and in public places, throughout each day, with whomever was there.
17:18 Now certain Epicurean and Stoic philosophers were arguing with him. And some were saying, “What does this sower of the Word want to say?” Yet others were saying, “He seems to be an announcer for new demons.” For he was announcing to them Jesus and the Resurrection.
17:19 Ac arestio ef, they brought him to the Areopagus, gan ddweud: “Are we able to know what this new doctrine is, about which you speak?
17:20 For you bring certain new ideas to our ears. And so we would like to know what these things mean.”
17:21 (Now all the Athenians, and arriving visitors, were occupying themselves with nothing other than speaking or hearing various new ideas.)
17:22 But Paul, standing in the middle of the Areopagus, Dywedodd: “Men of Athens, I perceive that in all things you are rather superstitious.
17:23 For as I was passing by and noticing your idols, I also found an altar, on which was written: TO THE UNKNOWN GOD. Felly, what you worship in ignorance, this is what I am preaching to you:
17:24 the God who made the world and all that is in it, the One who is the Lord of heaven and earth, who does not live in temples made with hands.
17:25 Neither is he served by the hands of men, as if in need of anything, since it is he who gives to all things life and breath and all else.
17:26 And he has made, out of one, every family of man: to live upon the face of the entire earth, determining the appointed seasons and the limits of their habitation,
17:27 so as to seek God, if perhaps they may consider him or find him, though he is not far from each one of us.
17:28 ‘For in him we live, and move, and exist.’ Just as some of your own poets have said. ‘For we are also of his family.’
17:29 Felly, since we are of the family of God, we must not consider gold or silver or precious stones, or the engravings of art and of the imagination of man, to be a representation of what is Divine.
17:30 ac yn wir, Duw, having looked down to see the ignorance of these times, has now announced to men that everyone everywhere should do penance.
17:31 For he has appointed a day on which he will judge the world in equity, through the man whom he has appointed, offering faith to all, by raising him from the dead.”
17:32 And when they had heard about the Resurrection of the dead, yn wir, some were derisive, while others said, “We will listen to you about this again.”
17:33 So Paul departed from their midst.
17:34 Eto wirioneddol, certain men, adhering to him, did believe. Among these were also Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Actau'r Apostolion 18

18:1 Ar ôl y pethau hyn, having departed from Athens, he arrived at Corinth.
18:2 And upon finding a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with Priscilla his wife, (because Claudius had ordered all Jews to depart from Rome,) he met with them.
18:3 And because he was of the same trade, he lodged with them and was working. (Now they were tentmakers by trade.)
18:4 And he was arguing in the synagogue on every Sabbath, introducing the name of the Lord Jesus. And he was persuading Jews and Greeks.
18:5 And when Silas and Timothy had arrived from Macedonia, Paul stood firm in the Word, testifying to the Jews that Jesus is the Christ.
18:6 But since they were contradicting him and blaspheming, he shook out his garments and said to them: “Your blood is on your own heads. I am clean. O hyn ymlaen, I will go to the Gentiles.”
18:7 And moving from that place, he entered into the house of a certain man, named Titus the Just, a worshiper of God, whose house was adjoined to the synagogue.
18:8 Now Crispus, a leader of the synagogue, believed in the Lord, gyda'i tŷ cyfan. And many of the Corinthians, upon hearing, believed and were baptized.
18:9 Then the Lord said to Paul, through a vision in the night: "Peidiwch â bod ofn. Yn lle hynny, speak out and do not be silent.
18:10 Yr wyf fi gyda chi. And no one will take hold of you, so as to do you harm. For many of the people in this city are with me.”
18:11 Then he settled there for a year and six months, teaching the Word of God among them.
18:12 But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews rose up with one accord against Paul. And they brought him to the tribunal,
18:13 gan ddweud, “He persuades men to worship God contrary to the law.”
18:14 Yna, when Paul was beginning to open his mouth, Gallio said to the Jews: “If this were some matter of injustice, or a wicked deed, O noble Jews, I would support you, as is proper.
18:15 Yet if truly these are questions about a word and names and your law, you should see to it yourselves. I will not be the judge of such things.”
18:16 And he ordered them from the tribunal.
18:17 ond maent yn, apprehending Sosthenes, a leader of the synagogue, beat him in front of the tribunal. And Gallio showed no concern for these things.
18:18 Eto wirioneddol, Paul, after he had remained for many more days, having said goodbye to the brothers, sailed into Syria, and with him were Priscilla and Aquila. Now he had shaved his head in Cenchreae, for he had made a vow.
18:19 And he arrived at Ephesus, and he left them behind there. Eto wirioneddol, he himself, entering into the synagogue, was disputing with the Jews.
18:20 Yna, although they were asking him to remain for a longer time, he would not agree.
18:21 Yn lle hynny, saying goodbye and telling them, “I will return to you again, God willing,” he set out from Ephesus.
18:22 And after going down to Caesarea, he went up to Jerusalem, and he greeted the Church there, and then he descended to Antioch.
18:23 And having spent some length of time there, efe a nodir, and he walked in order through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples.
18:24 Now a certain Jew named Apollo, born at Alexandria, an eloquent man who was powerful with the Scriptures, Cyrhaeddodd yn Effesus.
18:25 He was learned in the Way of the Lord. And being fervent in spirit, he was speaking and teaching the things that are of Jesus, but knowing only the baptism of John.
18:26 Ac felly, he began to act faithfully in the synagogue. And when Priscilla and Aquila had heard him, they took him aside and expounded the Way of the Lord to him more thoroughly.
18:27 Yna, since he wanted to go to Achaia, the brothers wrote an exhortation to the disciples, so that they might accept him. Ac wedi iddo gyrraedd, he held many discussions with those who had believed.
18:28 For he was vehemently and publicly reproving the Jews, by revealing through the Scriptures that Jesus is the Christ.

Actau'r Apostolion 19

19:1 Nawr mae'n digwydd bod, tra oedd Apollo yn Corinth, Paul, wedi iddo teithiodd drwy'r rhanbarthau uchaf, Cyrhaeddodd yn Effesus. Ac cyfarfu â rhai disgyblion.
19:2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Ar ôl credu, ydych chi wedi derbyn yr Ysbryd Glân?"Ond dywedasant wrtho, "Nid ydym wedi clywed hyd yn oed fod yna Ysbryd Glân."
19:3 Eto wirioneddol, dywedodd, "Yna, gyda beth ydych chi wedi bod bedyddio?"A dywedasant, "Gyda bedydd Ioan."
19:4 Yna dywedodd Paul: "Mae John bedyddio y bobl sydd â bedydd edifeirwch, gan ddweud y dylent gredu yn yr un sydd i ddod ar ei ôl ef, hynny yw, yn Iesu. "
19:5 Ar ôl clywed y pethau hyn, hwy a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd Iesu.
19:6 Ac wedi i Paul gosod ei ddwylo arnynt, daeth yr Ysbryd Glân arnynt. Ac yr oeddent yn siarad mewn tafodau a proffwydo.
19:7 Nawr bod y dynion yn tua deuddeg ym mhob.
19:8 Yna, ar fynd i mewn i'r synagog, ei fod yn siarad yn ffyddlon am dri mis, dadlau ac yn eu perswadio am deyrnas Dduw.
19:9 But when certain ones became hardened and would not believe, cursing the Way of the Lord in the presence of the multitude, Paul, withdrawing from them, separated the disciples, disputing daily in a certain school of Tyrannus.
19:10 Now this was done throughout two years, so that all who were living in Asia listened to the Word of the Lord, both Jews and Gentiles.
19:11 And God was accomplishing powerful and uncommon miracles by the hand of Paul,
19:12 so much so that even when small cloths and wrappings were brought from his body to the sick, the illnesses withdrew from them and the wicked spirits departed.
19:13 Yna, even some of the traveling Jewish exorcists had attempted to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, gan ddweud, “I bind you by oath through Jesus, whom Paul preaches.”
19:14 And there were certain Jews, the seven sons of Sceva, leaders among the priests, who were acting in this way.
19:15 But a wicked spirit responded by saying to them: “Jesus I know, and Paul I know. But who are you?"
19:16 And the man, in whom there was a wicked spirit, leaping at them and getting the better of them both, prevailed against them, so that they fled from that house, naked and wounded.
19:17 Ac felly, this became known to all the Jews and Gentiles who were living at Ephesus. And a fear fell over them all. And the name of the Lord Jesus was magnified.
19:18 And many believers were arriving, confessing, and announcing their deeds.
19:19 Then many of those who had followed odd sects brought together their books, and they burned them in the sight of all. And after determining the value of these, they found the price to be fifty thousand denarii.
19:20 Yn y ffordd hon, the Word of God was increasing strongly and was being confirmed.
19:21 Yna, when these things were completed, Paul decided in the Spirit, after crossing through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, gan ddweud, “Then, after I have been there, it is necessary for me to see Rome also.”
19:22 But sending two of those who were ministering to him, Timothy and Erastus, into Macedonia, he himself remained for a time in Asia.
19:23 Now at that time, there occurred no small disturbance concerning the Way of the Lord.
19:24 For a certain man named Demetrius, a silversmith making silver shrines for Diana, was providing no small profit to craftsmen.
19:25 And calling them together, with those who were employed in the same way, dywedodd: “Men, you know that our income is from this craft.
19:26 And you are seeing and hearing that this man Paul, by persuasion, has turned away a great multitude, not only from Ephesus, but from nearly all of Asia, gan ddweud, ‘These things are not gods which have been made by hands.’
19:27 Felly, not only is this, our occupation, in danger of being brought into repudiation, but also the temple of the great Diana will be reputed as nothing! Then even her majesty, whom all of Asia and the world worships, will begin to be destroyed.”
19:28 Upon hearing this, they were filled with anger, and they cried out, gan ddweud, “Great is Diana of the Ephesians!"
19:29 And the city was filled with confusion. And having seized Gaius and Aristarchus of Macedonia, companions of Paul, they rushed violently, with one accord, into the amphitheatre.
19:30 Yna, when Paul wanted to enter to the people, the disciples would not permit him.
19:31 And some of the leaders from Asia, who were his friends, also sent to him, requesting that he not present himself in the amphitheatre.
19:32 But others were crying out various things. For the assembly was in confusion, and most did not know the reason they had been called together.
19:33 So they dragged Alexander from the crowd, while the Jews were propelling him forward. And Alexander, gesturing with his hand for silence, wanted to give the people an explanation.
19:34 But as soon as they realized him to be a Jew, all with one voice, for about two hours, were crying out, “Great is Diana of the Ephesians!"
19:35 And when the scribe had calmed the crowds, dywedodd: “Men of Ephesus, now what man is there who does not know that the city of the Ephesians is in the service of the great Diana and of the offspring of Jupiter?
19:36 Felly, since these things are not able to be contradicted, it is necessary for you to be calm and to do nothing rash.
19:37 For you have brought forward these men, who are neither sacrilegious nor blasphemers against your goddess.
19:38 But if Demetrius and the craftsmen who are with him have a case against anyone, they can convene in the courts, and there are proconsuls. Let them accuse one another.
19:39 But if you would inquire about other things, this can be decided in a lawful assembly.
19:40 For now we are in peril of being convicted of sedition over today’s events, since there is no one guilty (against whom we are able to provide evidence) in this gathering.” And when he had said this, he dismissed the assembly.

Actau'r Apostolion 20

20:1 Yna, after the tumult ceased, Paul, calling the disciples to himself and exhorting them, said farewell. And he set out, so that he might go into Macedonia.
20:2 And when he had walked through those areas and had exhorted them with many sermons, he went into Greece.
20:3 After he had spent three months there, treacheries were planned against him by the Jews, just as he was about to sail into Syria. And having been advised of this, he return through Macedonia.
20:4 Now those accompanying him were Sopater, the son of Pyrrhus from Beroea; and also the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, a Timothy; and also Tychicus and Trophimus from Asia.
20:5 Mae'r rhain yn, after they had gone ahead, waited for us at Troas.
20:6 Eto wirioneddol, we sailed from Philippi, after the days of Unleavened Bread, and in five days we went to them at Troas, where we stayed for seven days.
20:7 Yna, on the first Sabbath, when we had assembled together to break bread, Paul discoursed with them, intending to set out the next day. But he prolonged his sermon into the middle of the night.
20:8 Now there were plenty of lamps in the upper room, where we were gathered.
20:9 And a certain adolescent named Eutychus, sitting on the window sill, was being weighed down by a heavy drowsiness (for Paul was preaching at length). Yna, as he went to sleep, he fell from the third floor room downward. And when he was lifted up, he was dead.
20:10 When Paul had gone down to him, he laid himself over him and, embracing him, Dywedodd, “Do not worry, for his soul is still within him.”
20:11 Ac felly, mynd i fyny, and breaking bread, and eating, and having spoken well on until daylight, he then set out.
20:12 Now they had brought the boy in alive, and they were more than a little consoled.
20:13 Then we climbed aboard the ship and sailed to Assos, where we were to take in Paul. For so he himself had decided, since he was making the journey by land.
20:14 And when he had joined us at Assos, we took him in, and we went to Mitylene.
20:15 And sailing from there, ar y diwrnod canlynol, we arrived opposite Chios. And next we landed at Samos. And on the following day we went to Miletus.
20:16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not be delayed in Asia. For he was hurrying so that, if it were possible for him, he might observe the day of Pentecost at Jerusalem.
20:17 Yna, anfon o Miletus i Effesus, galwodd y rhai mwy trwy enedigaeth yn yr eglwys.
20:18 Ac wedi iddynt ddod ato a oedd gyda'i gilydd, dywedodd wrthynt: "Rydych yn gwybod bod o'r diwrnod cyntaf pan fyddaf yn ymrwymo i Asia, Rwyf wedi bod gyda chi, am y tro cyfan, yn y modd hwn:
20:19 yn gwasanaethu yr Arglwydd, gyda phob gostyngeiddrwydd ac er gwaethaf y dagrau a threialon a oedd ddigwyddodd i fi rhag treacheries yr Iddewon,
20:20 sut yr wyf yn dal yn ôl unrhyw beth a oedd o werth, pa mor dda yr wyf wedi pregethu i chi, ac yr wyf wedi dysgu i chi yn gyhoeddus a thrwy gydol y tai,
20:21 dystiolaethu ddau i Iddewon ac i genhedloedd eraill am edifeirwch yn Nuw a ffydd yn ein Harglwydd Iesu Grist.
20:22 Ac yn awr, wele, orfod mewn ysbryd, Yr wyf yn mynd i Jerwsalem, heb wybod beth fydd yn digwydd i mi yno,
20:23 ac eithrio bod yr Ysbryd Glân, drwy gydol mhob dinas, wedi rhybuddio i mi, gan ddweud bod cadwyni a helynt aros i mi yn Jerwsalem.
20:24 Ond yr wyf yn gas yr un o'r pethau hyn. Nid ydw i'n ystyried fy mywyd i fod yn fwy gwerthfawr am ei fod yn fy mhen fy hun, ar yr amod bod mewn rhyw ffordd efallai y byddaf yn cwblhau fy nghwrs eu hunain a gweinidogaeth y Gair, a dderbyniais gan yr Arglwydd Iesu, i dystio i'r Efengyl gras Duw.
20:25 Ac yn awr, wele, Gwn y byddwch yn mwyach yn gweld fy wyneb, pob un yn eich plith yr hwn yr wyf wedi teithio, pregethu teyrnas Dduw.
20:26 Am y rheswm hwn, Yr wyf yn eich galw fel tystion ar y diwrnod hwn iawn: fy mod yn lân oddi wrth waed i gyd.
20:27 Am nad wyf wedi troi o'r neilltu yn y lleiaf o gyhoeddi bob cyngor Duw i chi.
20:28 Cymerwch ofal o'ch hunain ac y praidd cyfan, y mae gan yr Ysbryd Glân wedi eich lleoli fel Esgobion i reol Eglwys Dduw, y mae ef wedi prynu trwy ei waed ei hun.
20:29 Gwn y bydd bleiddiaid ravenous ar ôl fy ymadawiad rhowch eich mysg, Nid gynnil y praidd.
20:30 Ac o blith eich hunain, Bydd dynion yn codi i fyny, pethau gwrthnysig siarad er mwyn denu disgyblion ar eu hôl.
20:31 Oherwydd hyn, fod ar eu gwyliadwriaeth, cadw mewn cof bod drwy gydol tair blynedd Doeddwn i ddim yn dod i ben, nos a dydd, gyda dagrau, i geryddu pob un ohonoch.
20:32 Ac yn awr, Ydwyf yn eich gorchymyn i Dduw ac i air ei ras. Mae ganddo'r pŵer i adeiladu, a rhoi etifeddiaeth i bawb sy'n cael eu sancteiddio.
20:33 Rwyf wedi chwenychais nac arian ac aur, nac dillad,
20:34 wrth i chi eich hunain yn gwybod. Ar gyfer hyn a oedd ei angen gennyf fi a chan y rhai sydd gyda mi, dwylo hyn wedi darparu.
20:35 Rwyf wedi datgelu popeth i chi, oherwydd trwy llafurio yn y modd hwn, mae'n angenrheidiol i gefnogi'r gwan ac i gofio geiriau yr Arglwydd Iesu, sut dywedodd, 'Mae'n Dedwyddach yw rhoi na derbyn.' "
20:36 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, penlinio i lawr, efe a weddïodd gyda phob un ohonynt.
20:37 Yna cafwyd wylo mawr ymhlith nhw i gyd. A, syrthio ar wddf Paul, maent gusanu,
20:38 yn flin ganddo yn bennaf oll dros y gair a oedd wedi dweud, y byddent byth yn gweld ei wyneb eto. A hwy a'i dygasant ef i'r llong.

Actau'r Apostolion 21

21:1 And after these things had happened, having reluctantly parted from them, we sailed a direct course, arriving at Cos, and on following the day at Rhodes, and from there to Patara.
21:2 And when we had found a ship sailing across to Phoenicia, climbing aboard, we set sail.
21:3 Yna, after we had caught sight of Cyprus, keeping it to the left, we sailed on to Syria, and we arrived at Tyre. For the ship was going to unload its cargo there.
21:4 Yna, having found the disciples, we lodged there for seven days. And they were saying to Paul, trwy'r Ysbryd, that he should not go up to Jerusalem.
21:5 And when the days were completed, setting out, we went on; and they all accompanied us with their wives and children, until we were outside of the city. And we kneeled down at the shore and prayed.
21:6 And when we had said farewell to one another, we climbed aboard the ship. And they returned to their own.
21:7 Eto wirioneddol, having completed our journey by boat from Tyre, we descended to Ptolemais. And greeting the brothers, we lodged with them for one day.
21:8 Yna, after setting out the next day, we arrived at Caesarea. And upon entering into the house of Philip the evangelist, who was one of the seven, we stayed with him.
21:9 Now this man had four daughters, virgins, who were prophesying.
21:10 And while we were delayed for some days, a certain prophet from Judea, named Agabus, arrived.
21:11 ac efe, when he had come to us, took Paul’s belt, and binding his own feet and hands, dywedodd: “Thus says the Holy Spirit: The man whose belt this is, the Jews will bind in this way at Jerusalem. And they will deliver him into the hands of the Gentiles.”
21:12 And when we had heard this, both we and those who were from that place begged him not to go up to Jerusalem.
21:13 Then Paul responded by saying: “What do you accomplish by weeping and afflicting my heart? For I am prepared, not only to be bound, but also to die in Jerusalem, for the name of the Lord Jesus.”
21:14 And since we were not able to persuade him, we quieted, gan ddweud: “May the will of the Lord be done.”
21:15 Yna, ar ôl y dyddiau hynny, having made preparations, we ascended to Jerusalem.
21:16 Now some of the disciples from Caesarea also went with us, bringing with them a certain Cypriot named Mnason, a very old disciple, whose guests we would be.
21:17 And when we had arrived at Jerusalem, the brothers received us willingly.
21:18 Yna, ar y diwrnod canlynol, Paul entered with us to James. And all the elders were assembled.
21:19 And when he had greeted them, he explained each thing that God had accomplished among the Gentiles through his ministry.
21:20 And they, upon hearing it, magnified God and said to him: “You understand, brawd, how many thousands there are among the Jews who have believed, and they are all zealous for the law.
21:21 Now they have heard about you, that you are teaching those Jews who are among the Gentiles to withdraw from Moses, telling them that they should not circumcise their sons, nor act according to custom.
21:22 Beth yw nesaf? The multitude ought to be convened. For they will hear that you have arrived.
21:23 Felly, do this thing that we ask of you: We have four men, who are under a vow.
21:24 Take these and sanctify yourself with them, and require them to shave their heads. And then everyone will know that the things that they have heard about you are false, but that you yourself walk in keeping with the law.
21:25 Ond, about those Gentiles who have believed, we have written a judgment that they should keep themselves from what has been immolated to idols, and from blood, and from what has been suffocated, and from fornication.”
21:26 Then Paul, taking the men on the next day, was purified with them, and he entered the temple, announcing the process of the days of purification, until an oblation would be offered on behalf of each one of them.
21:27 But when the seven days were reaching completion, those Jews who were from Asia, when they had seen him in the temple, incited all the people, and they laid hands on him, gweiddi:
21:28 "Mae dynion Israel, help! This is the man who is teaching, everyone, everywhere, against the people and the law and this place. Ymhellach, he has even brought Gentiles into the temple, and he has violated this holy place.”
21:29 (For they had seen Trophimus, an Ephesian, in the city with him, and they supposed that Paul had brought him into the temple.)
21:30 And the entire city was stirred up. And it happened that the people ran together. And apprehending Paul, they dragged him outside of the temple. And immediately the doors were closed.
21:31 Yna, as they were seeking to kill him, it was reported to the tribune of the cohort: “All Jerusalem is in confusion.”
21:32 Ac felly, immediately taking soldiers and centurions, he rushed down to them. And when they had seen the tribune and the soldiers, they ceased to strike Paul.
21:33 Then the tribune, nesáu, apprehended him and ordered that he be bound with two chains. And he was asking who he was and what he had done.
21:34 Then they were crying out various things within the crowd. And since he could not understand anything clearly because of the noise, he ordered him to be brought into the fortress.
21:35 And when he had arrived at the stairs, it happened that he was carried up by the soldiers, because of the threat of violence from the people.
21:36 For the multitude of the people were following and crying out, "Cymerwch ef ymaith!"
21:37 And as Paul was beginning to be brought into the fortress, he said to the tribune, “Is it permissible for me to say something to you?"Ac efe a ddywedodd, “You know Greek?
21:38 Felly, yna, are you not that Egyptian who before these days incited a rebellion and led out into the desert four thousand murderous men?"
21:39 But Paul said to him: “I am a man, indeed a Jew, from Tarsus in Cilicia, a citizen of a well-known city. So I petition you, permit me to speak to the people.”
21:40 And when he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned with his hand to the people. And when a great silence occurred, he spoke to them in the Hebrew language, gan ddweud:

Actau'r Apostolion 22

22:1 “Noble brothers and fathers, listen to the explanation that I now give to you.”
22:2 And when they heard him speaking to them in the Hebrew language, they offered a greater silence.
22:3 Ac efe a ddywedodd: “I am a Jewish man, born at Tarsus in Cilicia, but raised in this city beside the feet of Gamaliel, taught according to the truth of the law of the fathers, zealous for the law, just as all of you also are to this day.
22:4 I persecuted this Way, hyd angau, binding and delivering into custody both men and women,
22:5 just as the high priest and all those greater by birth bear witness to me. Having received letters from them to the brothers, I journeyed to Damascus, so that I might lead them bound from there to Jerusalem, so that they might be punished.
22:6 But it happened that, as I was traveling and was approaching Damascus at midday, suddenly from heaven a great light shone around me.
22:7 And falling to the ground, I heard a voice saying to me, ‘Saul, saul, why are you persecuting me?'
22:8 And I responded, ‘Who are you, Lord?’ And he said to me, ‘I am Jesus the Nazarene, whom you are persecuting.’
22:9 And those who were with me, yn wir, saw the light, but they did not hear the voice of him who was speaking with me.
22:10 A dywedais, 'Beth ddylwn i ei wneud, Lord?’ Then the Lord said to me: 'Cyfod, and go to Damascus. Ac yna, you shall be told all that you must do.’
22:11 And since I could not see, because of the brightness of that light, I was led by the hand by my companions, and I went to Damascus.
22:12 Then a certain Ananias, a man in accord with the law, having the testimony of all the Jews who were living there,
22:13 drawing near to me and standing close by, dywedodd wrthyf, ‘Brother Saul, gweld!’ And in that same hour, I looked upon him.
22:14 Ond dywedodd: ‘The God of our fathers has preordained you, so that you would come to know his will and would see the Just One, and would hear the voice from his mouth.
22:15 For you shall be his witness to all men about those things which you have seen and heard.
22:16 Ac yn awr, why do you delay? Cyfod, a bedyddier, a golchi ymaith dy bechodau, by invoking his name.’
22:17 Yna, mae'n digwydd bod, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, a mental stupor came over me,
22:18 and I saw him saying to me: ‘Hurry! Depart quickly from Jerusalem! For they will not accept your testimony about me.’
22:19 A dywedais: 'Lord, they know that I am beating and enclosing in prison, throughout every synagogue, those who have believed in you.
22:20 And when the blood of your witness Stephen was poured out, I stood nearby and was consenting, and I watched over the garments of those who put him to death.’
22:21 Ac efe a ddywedodd wrthyf, ‘Go forth. For I am sending you to far away nations.’ ”
22:22 Now they were listening to him, until this word, and then they lifted up their voice, gan ddweud: “Take this kind away from the earth! For it is not fitting for him to live!"
22:23 And while they were shouting, and tossing aside their garments, and casting dust into the air,
22:24 the tribune ordered him to be brought into the fortress, and to be scourged and tortured, in order to discover the reason that they were crying out in this way against him.
22:25 And when they had tied him with straps, Paul said to the centurion who was standing near him, “Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman and has not been condemned?"
22:26 Upon hearing this, the centurion went to the tribune and reported it to him, gan ddweud: “What do you intend to do? For this man is a Roman citizen.”
22:27 And the tribune, agosáu, dywedodd wrtho: "Dywedwch wrthyf. Are you a Roman?"Felly meddai, "Ie."
22:28 And the tribune responded, “I obtained this citizenship at great cost.” And Paul said, “But I was born to it.”
22:29 Felly, those who were going to torture him, immediately withdrew from him. The tribune was similarly afraid, after he realized that he was a Roman citizen, for he had bound him.
22:30 Ond ar y diwrnod nesaf, sydd am ganfod mwy ddyfal beth oedd y rheswm ei fod ei gyhuddo gan yr Iddewon, rhyddhaodd ef, a gorchmynnodd yr offeiriaid i gynnull, gyda'r cyngor cyfan. A, cynhyrchu Paul, efe gorsafu ef yn eu plith.

Actau'r Apostolion 23

23:1 Then Paul, gazing intently at the council, Dywedodd, "Brodyr Noble, I have spoken with all good conscience before God, even to this present day.”
23:2 And the high priest, Ananias, instructed those who were standing nearby to strike him on the mouth.
23:3 Then Paul said to him: “God shall strike you, you whitewashed wall! For would you sit and judge me according to the law, pryd, contrary to the law, you order me to be struck?"
23:4 And those who were standing nearby said, “Are you speaking evil about the high priest of God?"
23:5 And Paul said: “I did not know, brodyr, that he is the high priest. Y mae'n ysgrifenedig: ‘You shall not speak evil of the leader of your people.’ ”
23:6 Nawr Paul, gan wybod bod un grŵp yn Sadwceaid ac roedd y llall Phariseaid, exclaimed yn y cyngor: "Brodyr Noble, Pharisead wyf fi, mab Phariseaid! Mae'n dros y obaith ac atgyfodiad y meirw yr wyf yn cael eu barnu. "
23:7 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, bu anghydfod rhwng y Phariseaid a'r Sadwceaid. A rhannwyd y lliaws.
23:8 Ar gyfer y Sadwceaid yn honni nad oes atgyfodiad, ac nid angylion, nac gwirodydd. Ond y Phariseaid yn cyfaddef y ddau o'r rhain.
23:9 Yna mae digwyddodd clebar mawr. Ac mae rhai o'r Phariseaid, yn codi i fyny, yn ymladd, gan ddweud: "Rydym yn dod o hyd i unrhyw beth drwg yn y dyn hwn. Beth os yw ysbryd wedi siarad ag ef, neu angel?"
23:10 Ac ers ymryson mawr wedi cael ei wneud, y Tribune, gan ofni y gallai Paul yn cael ei rhwygo gan eu, gorchymyn y milwyr i lawr ac i atafaelu ef o'u plith, ac i ddod ag ef i mewn i'r gaer.
23:11 Yna, ar y noson ganlynol, safodd yr Arglwydd yn agos ato a dweud: "Byddwch yn gyson. Am ddim ond fel yr ydych wedi tystio amdanaf fi yn Jerwsalem, felly hefyd mae angen i chi ei dystiolaethu yn Rhufain. "
23:12 And when daylight arrived, some of the Jews gathered together and bound themselves with an oath, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul.
23:13 Now there were more than forty men who had taken this oath together.
23:14 And they approached the leaders of the priests, and the elders, ac maent yn dweud: “We have sworn ourselves by an oath, so that we will taste nothing, until we have killed Paul.
23:15 Felly, with the council, you should now give notice to the tribune, so that he may bring him to you, as if you intended to determine something else about him. But before he approaches, we have made preparations to put him to death.”
23:16 But when Paul’s sister’s son had heard of this, about their treachery, he went and entered into the fortress, and he reported it to Paul.
23:17 And Paul, calling to him one of the centurions, Dywedodd: “Lead this young man to the tribune. For he has something to tell him.”
23:18 ac yn wir, he took him and led him to the tribune, ac efe a ddywedodd, “Paul, the prisoner, asked me to lead this young man to you, since he has something to say to you.”
23:19 Then the tribune, cymryd gafael yn ei law, withdrew with him by themselves, and he asked him: “What is it that you have to tell me?"
23:20 Yna dywedodd: “The Jews have met to ask you to bring Paul tomorrow to the council, as if they intended to question him about something else.
23:21 ond yn wir, you should not believe them, for they would ambush him with more than forty men from among them, who have bound themselves by an oath neither to eat, nor to drink, until they have put him to death. And they are now prepared, hoping for an affirmation from you.”
23:22 And then the tribune dismissed the young man, instructing him not to tell anyone that he had made known these things to him.
23:23 Yna, having called two centurions, dywedodd wrthynt: “Prepare two hundred soldiers, so that they may go as far as Caesarea, and seventy horsemen, and two hundred spearmen, for the third hour of the night.
23:24 And prepare beasts of burden to carry Paul, so that they may lead him safely to Felix, the governor.”
23:25 For he was afraid, lest perhaps the Jews might seize him and kill him, and that afterwards he would be falsely accused, as if he had accepted a bribe. And so he wrote a letter containing the following:
23:26 “Claudius Lysias, to the most excellent governor, Felix: cyfarchion.
23:27 This man, having been apprehended by the Jews and being about to be put to death by them, I rescued, overwhelming them with soldiers, since I realized that he is a Roman.
23:28 And wanting to know the reason that they objected to him, I brought him into their council.
23:29 And I discovered him to be accused about questions of their law. Eto wirioneddol, nothing deserving of death or imprisonment was within the accusation.
23:30 And when I had been given news of ambushes, which they had prepared against him, I sent him to you, notifying his accusers also, so that they may plead their accusations before you. Farewell.”
23:31 Therefore the soldiers, taking Paul according to their orders, brought him by night to Antipatris.
23:32 A'r diwrnod nesaf, sending the horsemen to go with him, they returned to the fortress.
23:33 And when they had arrived at Caesarea and had delivered the letter to the governor, they also presented Paul before him.
23:34 And when he had read it and had asked which province he was from, realizing that he was from Cilicia, dywedodd:
23:35 “I will hear you, when your accusers have arrived.” And he ordered him to be kept in the praetorium of Herod.

Actau'r Apostolion 24

24:1 Yna, after five days, the high priest Ananias came down with some of the elders and a certain Tertullus, a speaker. And they went to the governor against Paul.
24:2 And having summoned Paul, Tertullus began to accuse him, gan ddweud: “Most excellent Felix, since we have much peace through you, and many things may be corrected by your providence,
24:3 we acknowledge this, always and everywhere, with acts of thanksgiving for everything.
24:4 But lest I speak at too great a length, Erfyniaf arnoch, by your clemency, to listen to us briefly.
24:5 We have found this man to be pestilent, to be inciting seditions among all the Jews in the entire world, and to be the author of the sedition of the sect of the Nazarenes.
24:6 And he has even been attempting to violate the temple. And having apprehended him, we wanted him to be judged according to our law.
24:7 But Lysias, y Tribune, overwhelming us with great violence, snatched him away from our hands,
24:8 ordering his accusers to come to you. From them, you yourself will be able, by judging about all these things, to understand the reason that we accuse him.”
24:9 And then the Jews interjected, saying that these things were so.
24:10 Yna, since the governor had motioned for him to speak, Paul responded: “Knowing that you have been the judge over this nation for many years, I will give an explanation of myself with an honest soul.
24:11 Ar gyfer, as you may realize, it has only been twelve days since I went up to worship in Jerusalem.
24:12 And they did not find me in the temple arguing with anyone, nor causing a rally of the people: neither in the synagogues, nor in the city.
24:13 And they are not able to prove to you the things about which they now accuse me.
24:14 But I confess this to you, that according to that sect, which they call a heresy, so do I serve my God and Father, believing all that is written in the Law and the Prophets,
24:15 having a hope in God, which these others themselves also expect, that there will be a future resurrection of the just and the unjust.
24:16 And in this, I myself always strive to have a conscience that is lacking in any offence toward God and toward men.
24:17 Yna, after many years, I went to my nation, bringing alms and offerings and vows,
24:18 through which I obtained purification in the temple: neither with a crowd, nor with a commotion.
24:19 But certain Jews out of Asia are the ones who should have appeared before you to accuse me, if they have anything against me.
24:20 Or let these ones here say if they have found in me any iniquity, while standing before the council.
24:21 For while standing among them, I spoke out solely about this one matter: about the resurrection of the dead. It is about this that I am being judged today by you.”
24:22 Then Felix, after having ascertained much knowledge about this Way, kept them waiting, drwy ddweud, “When Lysias the tribune has arrived, I will give you a hearing.”
24:23 And he ordered a centurion to guard him, and to take rest, and not to prohibit any of his own from ministering to him.
24:24 Yna, after some days, Felix, arriving with his wife Drusilla who was a Jew, called for Paul and listened to him about the faith that is in Christ Jesus.
24:25 And after he discoursed about justice and chastity, and about the future judgment, Felix was trembling, and he responded: “For now, mynd, but remain under guard. Yna, at an opportune time, I will summon you.”
24:26 He was also hoping that money might be given to him by Paul, and because of this, he frequently summoned him and spoke with him.
24:27 Yna, when two years had passed, Felix was succeeded by Portius Festus. And since Felix wanted to show particular favor to the Jews, he left Paul behind as a prisoner.

Actau'r Apostolion 25

25:1 Ac felly, when Festus had arrived in the province, after three days, he ascended to Jerusalem from Caesarea.
25:2 Ac arweinwyr yr offeiriaid, and those first among the Jews, went to him against Paul. And they were petitioning him,
25:3 asking for favor against him, so that he would order him to be led to Jerusalem, where they were maintaining an ambush in order to kill him along the way.
25:4 But Festus responded that Paul was to be kept in Caesarea, and that he himself would soon go there.
25:5 "Felly," dwedodd ef, “let those among you who are able, descend at the same time, and if there is any guilt in the man, they may accuse him.”
25:6 Yna, having stayed among them no more than eight or ten days, he descended to Caesarea. And on the next day, he sat in the judgment seat, and he ordered Paul to be led in.
25:7 And when he had been brought, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him, throwing out many serious accusations, none of which they were able to prove.
25:8 Paul offered this defense: “Neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I offended in any matter.”
25:9 But Festus, wanting to show greater favor to the Jews, responded to Paul by saying: “Are you willing to ascend to Jerusalem and to be judged there about these things before me?"
25:10 But Paul said: “I stand in Caesar’s tribunal, which is where I ought to be judged. I have done no harm to the Jews, as you well know.
25:11 For if I have harmed them, or if I have done anything deserving of death, I do not object to dying. But if there is nothing to these things about which they accuse me, no one is able to deliver me to them. I appeal to Caesar.”
25:12 Then Festus, having spoken with the council, responded: “You have appealed to Caesar, to Caesar you shall go.”
25:13 A phan rhai dyddiau wedi mynd heibio, Brenin Agripa a Bernice disgyn i Cesarea, i gyfarch Ffestus.
25:14 Ac ers iddynt aros yno am ddyddiau lawer, Siaradodd Ffestus at y brenin am Paul, gan ddweud: "Roedd rhyw ddyn oedd yn gadael ar ôl fel carcharor gan Felix.
25:15 Pan oeddwn i yn Jerwsalem, Daeth arweinwyr yr offeiriaid a henuriaid yr Iddewon i mi amdano, gofyn am gondemniad yn ei erbyn.
25:16 Atebais hwy nad yw'n arfer y Rhufeiniaid i gondemnio unrhyw ddyn, cyn iddo gael ei wynebu gan ei gyhuddwyr sy'n cael ei gyhuddo ac wedi derbyn y cyfle i amddiffyn ei hun, fel ag i glirio ei hun o'r taliadau.
25:17 Felly, pan fyddant wedi cyrraedd yma, heb unrhyw oedi, ar y diwrnod canlynol, eistedd yn y sedd dyfarniad, I archebu y dyn i gael ei ddwyn.
25:18 Ond pan fydd y gyhuddwyr wedi sefyll i fyny, nid oeddent yn cyflwyno unrhyw gyhuddiad amdano lle byddwn i'n amau ​​drwg.
25:19 Yn lle hynny, hwy a'i dygasant ef yn erbyn rhai anghydfodau ynghylch eu ofergoeliaeth hunain ac am yr Iesu penodol, a oedd wedi marw, ond y mae Paul yn honni i fod yn fyw.
25:20 Felly, bod mewn amheuaeth am y math hwn o gwestiwn, Gofynnais iddo os oedd yn fodlon mynd i Jerwsalem ac i gael eu barnu yno am y pethau hyn.
25:21 Ond ers Paul yn apelio at eu cadw am benderfyniad cyn Augustus, Dw i wedi gorchymyn iddo gael ei gadw, hyd nes y gallwn anfon ef at Gesar. "
25:22 Then Agrippa said to Festus: “I myself also want to hear the man.” “Tomorrow," dwedodd ef, “you shall hear him.”
25:23 And on the next day, when Agrippa and Bernice had arrived with great ostentation and had entered into the auditorium with the tribunes and the principal men of the city, Paul was brought in, at the order of Festus.
25:24 And Festus said: “King Agrippa, and all who are present together with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews disturbed me at Jerusalem, petitioning and clamoring that he should not be allowed to live any longer.
25:25 Yn wir, I have discovered nothing brought forth against him that is worthy of death. But since he himself has appealed to Augustus, it was my judgment to send him.
25:26 But I have not determined what to write to the emperor about him. Oherwydd hyn, I have brought him before you all, and especially before you, O king Agrippa, fel bod, once an inquiry has occurred, I may have something to write.
25:27 For it seems to me unreasonable to send a prisoner and not to indicate the accusations set against him.”

Actau'r Apostolion 26

26:1 Eto wirioneddol, Agrippa said to Paul, “It is permitted for you to speak for yourself.” Then Paul, extending his hand, began to offer his defense.
26:2 “I consider myself blessed, O king Agrippa, that I am to give my defense today before you, about everything of which I am accused by the Jews,
26:3 especially since you know everything that pertains to the Jews, both customs and questions. Oherwydd hyn, I beg you to listen to me patiently.
26:4 Ac yn sicr, all the Jews know about my life from my youth, which had its beginning among my own people in Jerusalem.
26:5 They knew me well from the beginning, (if they would be willing to offer testimony) for I lived according to the most determined sect of our religion: as a Pharisee.
26:6 Ac yn awr, it is in the hope of the Promise which was made by God to our fathers that I stand subject to judgment.
26:7 It is the Promise that our twelve tribes, worshiping night and day, hope to see. About this hope, O frenin, I am accused by the Jews.
26:8 Why should it be judged so unbelievable with you all that God might raise the dead?
26:9 Ac yn sicr, I myself formerly considered that I ought to act in many ways which are contrary to the name of Jesus the Nazarene.
26:10 This is also how I acted at Jerusalem. Ac felly, I enclosed many holy persons in prison, having received authority from the leaders of the priests. And when they were to be killed, I brought the sentence.
26:11 And in every synagogue, frequently while punishing them, I compelled them to blaspheme. And being all the more maddened against them, I persecuted them, even to foreign cities.
26:12 Wedi hynny, as I was going to Damascus, with authority and permission from the high priest,
26:13 at midday, O frenin, I and those who were also with me, saw along the way a light from heaven shining around me with a splendor greater than that of the sun.
26:14 And when we had all fallen down to the ground, I heard a voice speaking to me in the Hebrew language: ‘Saul, saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goad.’
26:15 Yna dywedais, ‘Who are you, Lord?’ And the Lord said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting.
26:16 But rise up and stand on your feet. For I appeared to you for this reason: so that I may establish you as a minister and a witness concerning the things that you have seen, and concerning the things that I will show to you:
26:17 rescuing you from the people and the nations to which I am now sending you,
26:18 in order to open their eyes, so that they may be converted from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive the remission of sins and a place among the saints, through the faith that is in me.’
26:19 From then on, O king Agrippa, I was not unbelieving to the heavenly vision.
26:20 But I preached, first to those who are at Damascus and at Jerusalem, and then to the entire region of Judea, ac i'r Cenhedloedd, so that they would repent and convert to God, doing the works that are worthy of repentance.
26:21 It was for this reason that the Jews, having apprehended me when I was in the temple, attempted to kill me.
26:22 But having been aided by the help of God, hyd yn oed heddiw, I stand witnessing to the small and the great, saying nothing beyond what the Prophets and Moses have said would be in the future:
26:23 that the Christ would suffer, and that he would be the first from the resurrection of the dead, and that he would bring light to the people and to the nations.”
26:24 While he was speaking these things and presenting his defense, Festus said with a loud voice: “Paul, you are insane! Too much studying has turned you to insanity.”
26:25 And Paul said: “I am not insane, most excellent Festus, but rather I am speaking words of truth and sobriety.
26:26 For the king knows about these things. To him also, I am speaking with constancy. For I think that none of these things are unknown to him. And neither were these things done in a corner.
26:27 Do you believe the Prophets, O king Agrippa? I know that you believe.”
26:28 Then Agrippa said to Paul, “To some extent, you persuade me to become a Christian.”
26:29 And Paul said, “I hope to God that, both to a small extent and to a great extent, not only you, but also all those who hear me this day will become just as I also am, except for these chains.”
26:30 And the king rose up, and the governor, and Bernice, and those who were sitting with them.
26:31 And when they had withdrawn, they were speaking among themselves, gan ddweud, “This man has done nothing worthy of death, nor of imprisonment.”
26:32 Then Agrippa said to Festus, “This man could have been released, if he had not appealed to Caesar.”

Actau'r Apostolion 27

27:1 Then it was decided to send him by ship to Italy, and that Paul, with the others in custody, should be delivered to a centurion named Julius, of the cohort of Augusta.
27:2 After climbing aboard a ship from Adramyttium, we set sail and began to navigate along the ports of Asia, with Aristarchus, the Macedonian from Thessalonica, joining us.
27:3 And on the following day, we arrived at Sidon. And Julius, treating Paul humanely, permitted him to go to his friends and to look after himself.
27:4 And when we had set sail from there, we navigated below Cyprus, because the winds were contrary.
27:5 And navigating though the sea of Cilicia and Pamphylia, we arrived at Lystra, which is in Lycia.
27:6 And there the centurion found a ship from Alexandria sailing to Italy, and he transferred us to it.
27:7 And when we had sailed slowly for many days and had barely arrived opposite Cnidus, for the wind was hindering us, we sailed to Crete, near Salmone.
27:8 And barely being able to sail past it, we arrived at a certain place, which is called Good Shelter, next to which was the city of Lasea.
27:9 Yna, after much time had passed, and since sailing would no longer be prudent because the Fast Day had now passed, Paul consoled them,
27:10 ac efe a ddywedodd wrthynt: “Men, I perceive that the voyage is now in danger of injury and much damage, not only to the cargo and the ship, but also to our own lives.”
27:11 But the centurion put more trust in the captain and the navigator of the ship, than in the things being said by Paul.
27:12 And since it was not a fitting port in which to winter, the majority opinion was to sail from there, so that somehow they might be able to arrive at Phoenicia, in order to winter there, at a port of Crete, which looks out toward the southwest and northwest.
27:13 And since the south wind was blowing gently, they thought that they might reach their goal. And after they had set out from Asson, they weighed anchor at Crete.
27:14 But not long afterward, a violent wind came against them, which is called the Northeast Wind.
27:15 And once the ship had been caught in it and was not able to strive against the wind, giving over the ship to the winds, we were driven along.
27:16 Yna, being forced along a certain island, which is called the Tail, we were barely able to hold on to the ship’s lifeboat.
27:17 When this was taken up, they used it to assist in securing the ship. For they were afraid that they might run aground. And having lowered the sails, they were being driven along in this way.
27:18 Yna, since we were being tossed about strongly by the tempest, ar y diwrnod canlynol, they threw the heavy items overboard.
27:19 And on the third day, with their own hands, they threw the equipment of the ship overboard.
27:20 Yna, when neither sun nor stars appeared for many days, and no end to the storm was imminent, all hope for our safety was now taken away.
27:21 And after they had fasted for a long time, Paul, standing in their midst, Dywedodd: "Yn sicr, men, you should have listened to me and not set out from Crete, so as to cause this injury and loss.
27:22 Ac yn awr, let me persuade you to be courageous in soul. For there shall be no loss of life among you, but only of the ship.
27:23 For an Angel of God, who is assigned to me and whom I serve, stood beside me this night,
27:24 gan ddweud: ‘Do not be afraid, Paul! It is necessary for you to stand before Caesar. Ac wele, God has given to you all those who are sailing with you.’
27:25 Oherwydd hyn, men, be courageous in soul. For I trust God that this will happen in the same way that it has been told to me.
27:26 But it is necessary for us to arrive at a certain island.”
27:27 Yna, after the fourteenth night arrived, as we were navigating in the sea of Adria, about the middle of the night, the sailors believed that they saw some portion of the land.
27:28 And upon dropping a weight, they found a depth of twenty paces. And some distance from there, they found a depth of fifteen paces.
27:29 Yna, fearing that we might happen upon rough places, they cast four anchors out of the stern, and they were hoping for daylight to arrive soon.
27:30 Eto wirioneddol, the sailors were seeking a way to flee from the ship, for they had lowered a lifeboat into the sea, on the pretext that they were attempting to cast anchors from the bow of the ship.
27:31 So Paul said to the centurion and to the soldiers, “Unless these men remain in the ship, you will not be able to be saved.”
27:32 Then the soldiers cut the ropes to the lifeboat, and they allowed it to fall.
27:33 And when it began to be light, Paul requested that they all take food, gan ddweud: “This is the fourteenth day that you have been waiting and continuing to fast, taking nothing.
27:34 Am y rheswm hwn, I beg you to accept food for the sake of your health. For not a hair from the head of any of you shall perish.”
27:35 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, taking bread, he gave thanks to God in the sight of them all. And when he had broken it, he began to eat.
27:36 Then they all became more peaceful in soul. And they also took food.
27:37 Yn wir, we were two hundred and seventy-six souls on the ship.
27:38 And having been nourished with food, they lightened the ship, casting the wheat into the sea.
27:39 And when day had arrived, they did not recognize the landscape. Eto wirioneddol, they caught sight of a certain narrow inlet having a shore, into which they thought it might be possible to force the ship.
27:40 And when they had taken up the anchors, they committed themselves to the sea, at the same time loosing the restraints of the rudders. Ac felly, raising the mainsail to the gusting wind, they pressed on toward the shore.
27:41 And when we happened upon a place open to two seas, they ran the ship aground. ac yn wir, the bow, being immobilized, remained fixed, but truly the stern was broken by the violence of the sea.
27:42 Then the soldiers were in agreement that they should kill the prisoners, lest anyone, after escaping by swimming, might flee.
27:43 But the centurion, wanting to save Paul, prohibited it from being done. And he ordered those who were able to swim to jump in first, and to escape, and to get to the land.
27:44 And as for the others, some they carried on boards, and others on those things that belonged to the ship. And so it happened that every soul escaped to the land.

Actau'r Apostolion 28

28:1 And after we had escaped, we then realized that the island was called Malta. Eto wirioneddol, the natives offered us no small amount of humane treatment.
28:2 For they refreshed us all by kindling a fire, because rain was imminent and because of the cold.
28:3 But when Paul had gathered together a bundle of twigs, and had placed them on the fire, a viper, which had been drawn to the heat, fastened itself to his hand.
28:4 Ac yn wir, when the natives saw the beast hanging from his hand, they were saying to one another: "Yn sicr, this man must be a murderer, for though he escaped from the sea, vengeance will not permit him to live.”
28:5 But shaking off the creature into the fire, he indeed suffered no ill effects.
28:6 But they were supposing that he would soon swell up, and then would suddenly fall down and die. But having waited a long time, and seeing no ill effects in him, they changed their minds and were saying that he was a god.
28:7 Now among these places were estates owned by the ruler of the island, named Publius. ac efe, taking us in, showed us kind hospitality for three days.
28:8 Then it happened that the father of Publius lay ill with a fever and with dysentery. Paul entered to him, and when he had prayed and had laid his hands on him, he saved him.
28:9 Pan fydd hyn wedi'i wneud, all who had diseases on the island approached and were cured.
28:10 And then they also presented us with many honors. And when we were ready to set sail, they gave us whatever we needed.
28:11 Ac felly, after three months, we sailed in a ship from Alexandria, whose name was ‘the Castors,’ and which had wintered at the island.
28:12 And when we had arrived at Syracuse, we were delayed there for three days.
28:13 oddi yno, sailing close to the shore, we arrived at Rhegium. And after one day, with the south wind blowing, we arrived on the second day at Puteoli.
28:14 Mae, after locating the brothers, we were asked to remain with them for seven days. And then we went on to Rome.
28:15 Ac yna, when the brothers had heard of us, they went to meet us as far as the Forum of Appius and the Three Taverns. And when Paul had seen them, giving thanks to God, he took courage.
28:16 A phan fyddwn wedi cyrraedd yn Rhufain, Roedd Paul ganiatâd i aros ei ben ei hun, gyda milwr i'w warchod.
28:17 Ac ar ôl y trydydd dydd, galwodd ynghyd arweinwyr yr Iddewon. Ac wedi iddynt ymgynnull, dywedodd wrthynt: "Brodyr Noble, Rwyf wedi gwneud dim yn erbyn y bobl, nac yn erbyn arferion y tadau, ac eto yr wyf yn ei gyflwyno yn garcharor o Jerwsalem i ddwylo'r Rhufeiniaid.
28:18 Ac wedi iddynt gynnal gwrandawiad amdanaf, byddent wedi rhyddhau i mi, gan nad oedd unrhyw achos dros farwolaeth yn fy erbyn.
28:19 Ond gyda'r Iddewon siarad yn fy erbyn, Mi a yrrwyd i apelio at Gesar, er nad oedd mor oedd gen i unrhyw fath o gyhuddiad yn erbyn fy nghenedl.
28:20 Ac felly, oherwydd hyn, Gofynnais am eich gweld a siarad â chi. I mae oherwydd gobaith Israel fy mod amgylchynu â'r gadwyn hon. "
28:21 Ond maent yn dweud wrtho: “We have not received letters about you from Judea, nor have any of the other new arrivals among the brothers reported or spoken anything evil against you.
28:22 But we are asking to hear your opinions from you, for concerning this sect, we know that it is being spoken against everywhere.”
28:23 And when they had appointed a day for him, very many persons went to him at his guest quarters. And he discoursed, testifying to the kingdom of God, and persuading them about Jesus, using the law of Moses and the Prophets, from morning until evening.
28:24 And some believed the things that he was saying, yet others did not believe.
28:25 And when they could not agree among themselves, hwy a aethant ymaith, while Paul was speaking this one word: “How well did the Holy Spirit speak to our fathers through the prophet Isaiah,
28:26 gan ddweud: ‘Go to this people and say to them: Hearing, you shall hear and not understand, a gweld, you shall see and not perceive.
28:27 For the heart of this people has grown dull, and they have listened with reluctant ears, and they have closed their eyes tightly, lest perhaps they might see with the eyes, and hear with the ears, and understand with the heart, and so be converted, and I would heal them.’
28:28 Felly, gadael iddo fod yn hysbys i chi, that this salvation of God has been sent to the Gentiles, and they shall listen to it.”
28:29 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, the Jews went away from him, though they still had many questions among themselves.
28:30 Yna bu am ddwy flynedd gyfan yn ei lety ar rent ei hun. Ac efe a dderbyniodd bawb a aeth i mewn iddo,
28:31 pregethu teyrnas Dduw a dysgu pethau sydd oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist, gyda phob ffyddlondeb, heb gwaharddiad.