2il Llythyr Paul at y Thesaloniaid

2 Thesaloniaid 1

1:1 Paul a Sylvanus a Timothy, at yr eglwys y Thesaloniaid, yn Nuw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:2 Gras a thangnefedd i chwi, oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:3 Dylem ddiolch yn wastad i Dduw ar eich rhan, brodyr, mewn modd addas, oherwydd bod eich ffydd yn cynyddu'n ddirfawr, ac oherwydd bod yr elusen o bob un ohonoch tuag at ei gilydd yn doreithiog,
1:4 gymaint fel ein bod ni ein hunain hyd yn oed ogoniant yn eich plith eglwysi Duw, oherwydd eich amynedd a ffydd yn eich holl erlidiau a'r gorthrymderau yr ydych yn goddef,
1:5 sydd yn arwydd o farn gyfiawn Duw, er mwyn i chi yn cael ei gynnal yn deilwng o deyrnas Dduw, yr ydych hefyd yn dioddef.
1:6 Am sicr, it is just for God to repay trouble to those who trouble you,
1:7 and to repay you, who are being troubled, with a repose with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with the Angels of his virtue,
1:8 granting vindication, by a flame of fire, against those who do not know God and who are not obedient to the Gospel of our Lord Jesus Christ.
1:9 These shall be given the eternal punishment of destruction, apart from the face of the Lord and apart from the glory of his virtue,
1:10 when he arrives to be glorified in his saints, and to become a wonder in all those who have believed, yn y dydd, because our testimony has been believed by you.
1:11 Oherwydd hyn, hefyd, rydym bob amser yn gweddo ar eich cyfer, fel y gall ein Duw yn gwneud i chi yn deilwng o'i alwad, a gall gwblhau pob gweithred o ei ddaioni, yn ogystal â'i waith o ffydd yn rhinwedd,
1:12 er mwyn i enw ein Harglwydd Iesu yn cael ei ogoneddu ynoch chwi, ac yr ydych ynddo ef, yn unol â gras ein Duw a'r Arglwydd Iesu Grist.

2 Thesaloniaid 2

2:1 Ond rydym yn gofyn i chi, brodyr, yn ymwneud â dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist ac yn ein casglu ato,
2:2 nad ydych yn tarfu neu ofn yn eich meddyliau yn rhwydd, gan unrhyw ysbryd, neu air, neu epistol, anfonwyd honnir oddi wrthym, gan honni bod y dydd yr Arglwydd yn agos gan.
2:3 Gadewch neb yn eich twyllo mewn unrhyw ffordd. Ar gyfer hyn ni all fod, oni bai y bydd y apostasy wedi cyrraedd yn gyntaf, a bydd y dyn pechod wedi cael eu datgelu, yn fab i perdition,
2:4 who is an adversary to, and who is lifted up above, all that is called God or that is worshipped, so much so that he sits in the temple of God, presenting himself as if he were God.
2:5 Do you not recall that, when I was still with you, I told you these things?
2:6 And now you know what it is that holds him back, so that he may be revealed in his own time.
2:7 For the mystery of iniquity is already at work. And only one now holds back, and will continue to hold back, until he is taken from our midst.
2:8 And then that iniquitous one shall be revealed, the one whom the Lord Jesus shall bring to ruin with the spirit of his mouth, and shall destroy at the brightness of his return:
2:9 him whose advent is accompanied by the works of Satan, with every kind of power and signs and false miracles,
2:10 and with every seduction of iniquity, toward those who are perishing because they have not accepted the love of truth, er mwyn iddynt gael eu hachub. Am y rheswm hwn, God will send to them works of deception, so that they may believe in lies,
2:11 in order that all those who have not believed in the truth, but who have consented to iniquity, may be judged.
2:12 Yet we must always give thanks to God for you, brodyr, beloved of God, because God has chosen you as first-fruits for salvation, by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth.
2:13 He has also called you into truth through our Gospel, unto the acquisition of the glory of our Lord Jesus Christ.
2:14 Ac felly, brodyr, sefyll yn gadarn, a dal i draddodiadau rydych chi wedi'u dysgu, p'un ai drwy air neu trwy ein epistol.
2:15 Felly gall ein Harglwydd Iesu Grist ei hun, a Duw ein Tad, sydd wedi ein caru ni ac sydd wedi rhoi cysur tragwyddol a gobaith da mewn ras i ni,
2:16 gynghori eich calonnau a'ch cadarnhau ym mhob gair a gweithred dda.

2 Thesaloniaid 3

3:1 Concerning other things, brodyr, pray for us, so that the Word of God may advance and be glorified, just as it is among you,
3:2 and so that we may be freed from pertinacious and evil men. For not everyone is faithful.
3:3 Ond mae Duw yn ffyddlon. He will strengthen you, and he will guard you from evil.
3:4 And we have confidence about you in the Lord, that you are doing, and will continue to do, just as we have instructed.
3:5 And may the Lord direct your hearts, in the charity of God and with the patience of Christ.
3:6 Ond rydym rhybudd gryf eich, brodyr, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, i dynnu eich hunain i ffwrdd oddi wrth bob brawd sydd yn cerdded o anhrefn ac nid yn ôl y traddodiad a gawsant oddi wrthym.
3:7 I chi eich hunain yn gwybod y modd y dylech fod dynwared ni. Canys nid oeddem yn afreolus yn eich plith.
3:8 Nid oedd rydym yn ei fwyta fara oddi wrth unrhyw un am ddim, ond yn hytrach, buom yn gweithio nos a dydd, mewn caledi a blinder, fel nad ydynt i fod yn feichus i chi.
3:9 Nid oedd fel pe bai gennym unrhyw awdurdod, ond roedd hyn yn fel y gallem gyflwyno ein hunain fel enghraifft i chi, er mwyn dynwared ni.
3:10 Yna, hefyd, tra oeddem yn eich plith, rydym yn mynnu ar hyn i chi: os nad oedd unrhyw un yn barod i weithio, ni ddylid bwyta.
3:11 Ar gyfer yr ydym wedi clywed bod rhai yn eich plith sy'n gweithredu yn stwrllyd, ddim yn gweithio o gwbl, ond yn eiddgar gwleidyddion yn busnesu.
3:12 Nawr rydym yn codi tâl y rheini sy'n gweithredu yn y modd hwn, ac yr ydym yn eu cardota yn yr Arglwydd Iesu Grist, eu bod yn gweithio yn dawel ac yn bwyta eu bara eu hunain.
3:13 A ydych yn, brodyr, do not grow weak in doing good.
3:14 But if anyone does not obey our word by this epistle, take note of him and do not keep company with him, so that he may be ashamed.
3:15 But do not be willing to consider him as an enemy; yn lle hynny, correct him as a brother.
3:16 Yna gall yr Arglwydd tangnefedd ei hun roi tangnefedd tragwyddol chi, ym mhob man. Bydded yr Arglwydd gyda phob un ohonoch.
3:17 Mae cyfarchiad Paul gyda fy llaw hun, sef y sêl ym mhob epistol. Felly ydw i'n ysgrifennu.
3:18 Bydded i ras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi oll. Amen.