Ch 1 John

John 1

1:1 Yn y dechreuad yr oedd y Gair, ac yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair.
1:2 Yr oedd gyda Duw yn y dechrau.
1:3 Pob peth i fod trwyddo Ef, ac nid oes dim a wnaed ei wneud heb Fo.
1:4 Roedd bywyd yn ynddo Ef, ac roedd Bywyd ngoleuni dynion.
1:5 Ac mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid oedd y tywyllwch yn deall ei.
1:6 Yr oedd dyn wedi ei anfon gan Dduw, a'i enw Ioan.
1:7 Cyrhaeddodd fel tyst i gynnig tystiolaeth am y Goleuni, fel y byddai pob gredu trwyddo ef.
1:8 Nid oedd y Goleuni, ond roedd yn cynnig tystiolaeth am y Goleuni.
1:9 Y gwir Golau, sy'n goleuo pob dyn, yn dod i'r byd hwn.
1:10 Yr oedd yn y byd, a'r byd gwnaed trwyddo ef, ac nid oedd y byd yn ei adnabod ef.
1:11 Aeth i ei ben ei hun, ac nid yw ei hun yn derbyn iddo.
1:12 Eto pwy bynnag wnaeth ei dderbyn, rhai oedd yn credu yn ei enw, rhoddodd y pŵer i ddod yn blant Duw hwy.
1:13 Mae'r rhain yn cael eu geni, nid o waed, nac o ewyllys cnawd, nac o ewyllys dyn, ond o Dduw.
1:14 A daeth y Gair gnawd, a bu'n byw yn ein plith, a gwelsom ei ogoniant, gogoniant fel 'na o unig-anedig fab oddi wrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.
1:15 Mae John yn cynnig tystiolaeth am dano, ac efe a crio allan, gan ddweud: "Dyma'r un yr wyf yn ei ddweud am: 'Ef sydd i ddod ar fy ôl, wedi cael ei osod o fy mlaen, oherwydd ei fod yn bodoli ger fy mron. ' "
1:16 Ac o'i gyflawnder, yr ydym i gyd wedi derbyn, hyd yn oed gras am ras.
1:17 Ar gyfer y gyfraith a roddwyd er Moses, ond daeth gras a gwirionedd, trwy Iesu Grist.
1:18 Nid oes unrhyw un erioed wedi gweld Duw; yr unig-anedig Fab, sydd ym mynwes y Tad, ef ei hun wedi disgrifio iddo.
1:19 And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to him, so that they might ask him, “Who are you?"
1:20 And he confessed it and did not deny it; and what he confessed was: “I am not the Christ.”
1:21 A hwy a holwyd ef: “Then what are you? Are you Elijah?"Ac efe a ddywedodd, “I am not.” “Are you the Prophet?"Ac efe a atebodd, “No.”
1:22 Felly, dywedasant wrtho: “Who are you, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?"
1:23 Dywedodd, “I am a voice crying out in the desert, ‘Make straight the way of the Lord,’ just as the prophet Isaiah said.”
1:24 And some of those who had been sent were from among the Pharisees.
1:25 And they questioned him and said to him, “Then why do you baptize, if you are not the Christ, and not Elijah, and not the Prophet?"
1:26 John answered them by saying: “I baptize with water. But in your midst stands one, whom you do not know.
1:27 The same is he who is to come after me, who has been placed ahead of me, the laces of whose shoes I am not worthy to loosen.”
1:28 These things happened in Bethania, ar draws yr Iorddonen, where John was baptizing.
1:29 On the next day, John saw Jesus coming toward him, and so he said: "Wele, Oen Duw. Wele, he who takes away the sin of the world.
1:30 This is the one about whom I said, ‘After me arrives a man, who has been placed ahead of me, because he existed before me.’
1:31 And I did not know him. Yet it is for this reason that I come baptizing with water: so that he may be made manifest in Israel.”
1:32 And John offered testimony, gan ddweud: “For I saw the Spirit descending from heaven like a dove; and he remained upon him.
1:33 And I did not know him. But he who sent me to baptize with water said to me: ‘He over whom you will see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes with the Holy Spirit.’
1:34 Ac mi a welais, and I gave testimony: that this one is the Son of God.”
1:35 The next day again, John was standing with two of his disciples.
1:36 And catching sight of Jesus walking, dywedodd, "Wele, the Lamb of God.”
1:37 And two disciples were listening to him speaking. And they followed Jesus.
1:38 Yna yr Iesu, turning around and seeing them following him, Meddai wrthynt, “What are you seeking?” And they said to him, "Rabbi (which means in translation, Athrawon), where do you live?"
1:39 Meddai wrthynt, “Come and see.” They went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. Now it was about the tenth hour.
1:40 And Andrew, brawd Simon Pedr, was one of the two who had heard about him from John and had followed him.
1:41 Yn gyntaf, he found his brother Simon, ac efe a ddywedodd wrtho, “We have found the Messiah," (which is translated as the Christ).
1:42 And he led him to Jesus. A'r Iesu, syllu arno, Dywedodd: “You are Simon, son of Jonah. You shall be called Cephas," (which is translated as Peter).
1:43 On the next day, he wanted to go into Galilee, and he found Philip. Dywedodd Iesu wrtho, "Dilyn fi."
1:44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
1:45 Cafodd Philip Nathanael, ac efe a ddywedodd wrtho, "Rydym wedi dod o hyd i'r un am yr ysgrifennodd Moses yn y Gyfraith a'r proffwydi: Iesu, mab Joseff, o Nasareth. "
1:46 A dywedodd Nathanael wrtho, "A all unrhyw beth da fod o Nasareth?"Meddai Philip wrtho, "Dewch i weld."
1:47 Welodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato, ac efe a ddywedodd amdano, "Wele, Israeliad yn wir yn yr hwn nid oes twyll. "
1:48 Dywedodd Nathanael wrtho, "O ble ydych chi'n gwybod i mi?"Iesu wedi ymateb ac meddai wrtho, "Cyn i Philip dy alw di, pan oeddech o dan y ffigysbren, Gwelais i chi. "
1:49 Atebodd Nathanael ato a dweud: "Rabbi, chi yw Mab Duw. Yr ydych yn Brenin Israel. "
1:50 Ymatebodd yr Iesu a dweud wrtho: "Gan fy mod yn dweud wrthych fy mod yn gweld chi o dan y ffigysbren, ydych yn credu. Pethau mwy na hyn, byddwch yn gweld. "
1:51 Ac efe a ddywedodd wrtho, "Amen, amen, Rwy'n dweud wrthych, byddwch yn gweld agor y nef, ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn dros y Mab y dyn. "