Ch 2 John

John 2

2:1 And on the third day, a wedding was held in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
2:2 Now Jesus was also invited to the wedding, with his disciples.
2:3 And when the wine was failing, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.”
2:4 And Jesus said to her: “What is that to me and to you, woman? My hour has not yet arrived.”
2:5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”
2:6 Now in that place, there were six stone water jars, for the purification ritual of the Jews, containing two or three measures each.
2:7 Meddai Iesu wrthynt, “Fill the water jars with water.” And they filled them to the very top.
2:8 Dywedodd Iesu wrthynt, “Now draw from it, and carry it to the chief steward of the feast.” And they took it to him.
2:9 Yna, when the chief steward had tasted the water made into wine, since he did not know where it was from, for only the servants who had drawn the water knew, the chief steward called the groom,
2:10 ac efe a ddywedodd wrtho: “Every man offers the good wine first, ac yna, when they have become inebriated, he offers what is worse. But you have kept the good wine until now.”
2:11 This was the beginning of the signs that Jesus accomplished in Cana of Galilee, and it manifested his glory, and his disciples believed in him.
2:12 Ar ôl hyn, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Ac y Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac felly yr Iesu esgyn i Jerwsalem.
2:14 Ac efe a dod o hyd, eistedd yn y deml, gwerthwyr o ychen a defaid a cholomennod, a'r moneychangers.
2:15 Ac wedi iddo wneud rhywbeth fel chwip allan o cordyn bach, efe a'u gyrrodd hwynt oll allan o'r deml, gan gynnwys y defaid a'r ychen. Ac efe a dywalltodd y darnau arian pres y moneychangers, ac efe a wrth-drowyd eu tablau.
2:16 Ac i'r rhai oedd yn gwerthu colomennod, dywedodd: "Cymerwch y pethau hyn allan o'r yma, ac nid ydynt yn gwneud tŷ fy Nhad i mewn i dŷ masnach. "
2:17 Ac yn wir, ei ddisgyblion Atgoffwyd y mae yn ysgrifenedig: "Zeal ar gyfer eich tŷ yn defnyddio mi."
2:18 Yna yr Iddewon wedi ymateb ac meddai wrtho, "Pa arwydd allwch chi ddangos i ni, y gallech wneud y pethau hyn?"
2:19 Ymatebodd yr Iesu a ddywedodd wrthynt, "Dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau fe'i codaf i fyny. "
2:20 Yna y dywedodd yr Iddewon, "Mae hyn yn deml wedi cael ei adeiladu i fyny dros pedwar deg chwech o flynyddoedd, a byddwch yn codi i fyny mewn tridiau?"
2:21 Eto yr oedd yn siarad am y Deml ei gorff.
2:22 Felly, wedi iddo atgyfodi oddi wrth y meirw, ei ddisgyblion Atgoffwyd ei fod wedi dweud hyn, ac eu bod yn credu yn yr Ysgrythyrau, ac yn y gair fod Iesu wedi siarad.
2:23 Now while he was at Jerusalem during the Passover, on the day of the feast, many trusted in his name, seeing his signs that he was accomplishing.
2:24 But Jesus did not trust himself to them, because he himself had knowledge of all persons,
2:25 and because he had no need of anyone to offer testimony about a man. For he knew what was within a man.