Ch 20 John

John 20

20:1 Yna, ar y Saboth cyntaf, Aeth Mair Magdalen at y bedd yn gynnar, tra oedd hi eto'n dywyll, a gwelodd fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd.
20:2 Felly, hi'n rhedeg ac aeth i Simon Pedr, ac i'r disgybl arall, Iesu'n ei garu pwy, a hi a ddywedodd wrthynt, "Maen nhw wedi cymryd yr Arglwydd i ffwrdd oddi wrth y bedd, ac nid ydym yn gwybod ble maen nhw wedi ei roi i orwedd. "
20:3 Felly, Peter ymadawodd â'r disgybl arall, a hwy a aethant at y bedd.
20:4 Erbyn hyn maent yn rhedeg at ei gilydd, ond rhedodd y disgybl arall yn gyflymach, flaen Peter, ac felly mae'n cyrraedd y bedd gyntaf.
20:5 A phan ymgrymu, gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid oedd yn mynd i mewn eto.
20:6 Yna cyrhaeddodd Simon Pedr, ei ddilyn, ac aeth y bedd, ac efe a welodd y llieiniau yn gorwedd yno,
20:7 a'r brethyn ar wahân a oedd wedi bod dros ei ben, Nid leoli gyda'r llieiniau, ond mewn man ar wahân, lapio fyny ei ben ei hun.
20:8 Yna y disgybl arall, a oedd wedi cyrraedd gyntaf yn y bedd, hefyd gofnodi. Ac efe a welodd ac yn credu.
20:9 Am hyd yn hyn nad oeddent yn deall yr Ysgrythur, bod angen iddo godi eto oddi wrth y meirw.
20:10 Then the disciples went away again, each by himself.
20:11 Ond Mair yn sefyll y tu allan i'r bedd, wylo. Yna, tra oedd hi'n wylo, hi ymgrymu ac yn syllu i mewn i'r bedd.
20:12 A hi a welodd dau Angels mewn gwyn, sitting where the body of Jesus had been placed, one at the head, and one at the feet.
20:13 They say to her, "Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have placed him.”
20:14 When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus.
20:15 Jesus said to her: "Woman, why are you weeping? Who are you seeking?” Considering that it was the gardener, meddai wrtho, "Syr, if you have moved him, tell me where you have placed him, and I will take him away.”
20:16 Jesus said to her, "Mary!” And turning, meddai wrtho, “Rabboni!" (pa fodd, Athrawon).
20:17 Jesus said to her: “Do not touch me. For I have not yet ascended to my Father. But go to my brothers and tell them: ‘I am ascending to my Father and to your Father, to my God and to your God.’ ”
20:18 Mary Magdalene went, announcing to the disciples, “I have seen the Lord, and these are the things that he said to me.”
20:19 Yna, pan oedd yn hwyr ar yr un diwrnod, ar y cyntaf o'r Sabbaths, ac mae'r drysau wedi eu cau pan oedd y disgyblion yn cael eu casglu, rhag ofn yr Iddewon, Daeth Iesu a safodd yn eu plith, ac efe a ddywedodd wrthynt: "Heddwch i chi."
20:20 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo ac ochr. Y disgyblion gan gladdened pan welsant yr Arglwydd.
20:21 Felly, meddai wrthynt eto: "Heddwch i chi. Fel y mae'r Tad wedi fy anfon, felly yr wyf yn anfon i chi. "
20:22 Pan ddywedodd hyn, efe a anadlodd arnynt. Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Derbyniwch yr Ysbryd Glân.
20:23 Rhai y mae eu pechodau Rhaid i chi faddau, maent yn cael eu maddau iddynt, a'r rhai y mae eu pechodau Rhaid i chi gadw, maent yn cael eu cadw. "
20:24 Nawr Thomas, un o'r deuddeg, a elwir y Twin, Nid oedd gyda nhw pan gyrhaeddodd Iesu.
20:25 Felly, Dywedodd y disgyblion eraill wrtho, "Rydym wedi gweld yr Arglwydd." Ond dywedodd wrthynt, "Oni bai Byddaf yn gweld yn ei ddwylo y marc yr hoelion a rhowch fy mys i mewn i'r lle yr hoelion, a rhowch fy llaw yn ei ystlys, ni chredaf fi byth. "
20:26 Ac ar ôl wyth diwrnod, eto yr oedd y disgyblion yn, a Thomas gyda hwy. cyrhaeddodd Iesu, er bod y drysau wedi eu cau, ac efe a safodd yn eu plith, a dywedodd, "Heddwch i chi."
20:27 Nesaf, dywedodd wrth Thomas: "Edrych ar fy nwylo, a rhowch eich bys yma; a dewch â'ch llaw yn agos, a'i osod ar fy ochr. A pheidiwch â dewis bod yn anghrediniol, ond yn ffyddlon. "
20:28 Ymatebodd Thomas a dweud wrtho, "Fy Arglwydd fy Nuw."
20:29 Dywedodd Iesu wrtho: "Rydych wedi fy ngweld, Thomas, felly eich bod wedi credu. Gwyn eu byd y rhai nad ydynt wedi gweld ac eto wedi credu. "
20:30 Jesus also accomplished many other signs in the sight of his disciples. These have not been written in this book.
20:31 But these things have been written, so that you may believe that Jesus is the Christ, Mab Duw, ac fel y, in believing, you may have life in his name.