Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, ac efe a ddywedodd wrtho: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Ymatebodd yr Iesu a dweud wrtho, "Amen, amen, Rwy'n dweud wrthych, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Siawns, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Ymatebodd yr Iesu: "Amen, amen, Rwy'n dweud wrthych, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Ymatebodd yr Iesu a dweud wrtho: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Rwy'n dweud wrthych, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Ac nid oes neb wedi esgyn i'r nef, heblaw yr un a ddisgynnodd o'r nef: Mab y dyn sydd yn y nefoedd.
3:14 Ac yn union fel y dyrchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly hefyd rhaid i Fab y Dyn gael ei ddyrchafu,
3:15 fel bod pwy bynnag sy'n credu ynddo ef yn efallai na ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol.
3:16 Ar gyfer felly y carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig-anedig Fab, fel na efallai pob un sy'n credu ynddo ef i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol.
3:17 Am nad anfonodd Duw ei Fab i'r byd, er i farnu'r byd, ond er y gall y byd gael ei achub trwyddo ef.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Ar ôl y pethau hyn, Aeth Iesu a'i ddisgyblion i wlad Jwdea. Ac yr oedd yn byw yno gyda hwy ac yn bedyddio.
3:23 Nawr Ioan hefyd yn bedyddio, yn Aenon ger Salim, gan nad oedd llawer o ddwr yn y lle hwnnw. Ac maent yn cyrraedd ac yn cael eu bedyddio.
3:24 I Ioan heb eu bwrw i mewn i garchar eto.
3:25 Yna digwyddodd anghydfod rhwng disgyblion Ioan a'r Iddewon, am puro.
3:26 Ac aethant i John a dweud wrtho: "Rabbi, yr un a oedd gyda chi ar draws yr Iorddonen, am bwy ydych yn cynnig tystiolaeth: wele, ei fod yn bedyddio a phawb yn mynd iddo. "
3:27 Ymatebodd John a dywedodd: "Nid yw dyn yn gallu derbyn unrhyw beth, oni bai ei fod wedi cael ei roi iddo o'r nef.
3:28 Rydych eich hunain yn cynnig tystiolaeth i mi fod y dywedais, 'Nid wyf yn y Meseia,'Ond yr wyf wedi cael eu hanfon o'i flaen.
3:29 Ef sy'n dal y briodferch yw'r priodfab. Ond mae'r cyfaill y priodfab, sydd yn sefyll ac yn gwrando iddo, llawenhau yn llawen yn y llais y priodfab. Ac felly, hwn, fy llawenydd, wedi cael ei gyflawni.
3:30 Rhaid iddo gynyddu, er bod yn rhaid i mi leihau.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”