Ch 13 Luke

Luke 13

13:1 Ac yr oedd yn bresennol, ar yr union adeg, rhai a oedd yn adrodd am y Galileaid, eu gwaed Pilat gymysgu gyda'u ebyrth.
13:2 Ac ymateb, dywedodd wrthynt: "A ydych yn credu ei bod yn rhaid Galileaid hyn wedi pechu yn fwy na'r holl Galileaid eraill, am eu bod yn dioddef cymaint?
13:3 Na, Rwy'n dweud wrthych. Ond oni bai eich bod yn edifarhau, bydd pob un ohonoch ddifethir un modd.
13:4 A deunaw y rhai y cyflwynir y twr Siloam syrthiodd a'u lladd, yn eich barn chi eu bod hefyd yn fwy troseddwyr na holl ddynion sy'n byw yn Jerwsalem?
13:5 Na, Rwy'n dweud wrthych. Ond os nad ydych yn edifarhau, bydd pob un ohonoch ddifethir un modd. "
13:6 Ac efe hefyd wrth y ddameg hon: "Yr oedd gan ŵr ffigysbren, a blannwyd yn ei winllan. Ac efe a ddaeth ceisio ffrwyth arno, ond canfu na fydd unrhyw un.
13:7 Yna meddai wrth y cultivator y winllan: 'Wele, am y tair blynedd y deuthum yn ceisio ffrwyth ar y ffigysbren, ac yr wyf wedi dod o hyd dim. Felly, dorri i lawr. Ar gyfer pam y dylai hyd yn oed feddiannu'r tir?'
13:8 Ond mewn ymateb, dywedodd wrtho: 'Lord, gadael iddo fod ar gyfer y flwyddyn hon hefyd, yn ystod yr amser y byddaf yn cloddio o'i amgylch ac ychwanegu gwrtaith.
13:9 A, yn wir, dylai ddwyn ffrwyth. Ond os nad, yn y dyfodol, Rhaid i chi dorri i lawr. '"
13:10 Nawr ei fod yn dysgu yn eu synagog ar y Saboth.
13:11 Ac wele, roedd gwraig oedd â ysbryd o wendid am ddeunaw mlynedd. A hi a oedd yn plygu drosodd; ac nad oedd yn gallu edrych i fyny ar bob.
13:12 A phan welodd Iesu ei, ef hi alw i ei hun, ac efe a ddywedodd wrthi, "Woman, cewch eich rhyddhau oddi wrth eich gwendid. "
13:13 Ac efe ei ddwylo arni, ac ar unwaith ei bod yn sythu, a hi a gogoneddu Duw.
13:14 Yna, fel canlyniad, yr arweinydd y synagog yn ddig daeth fod Iesu wedi iacháu ar y Saboth, ac efe a ddywedodd wrth y dorf: "Mae yna chwe diwrnod y dylech weithio. Felly, dewch i ei wella ar y rhai, ac nid ar y dydd y Saboth. "
13:15 Yna y dywedodd yr Arglwydd wrtho ef mewn ymateb: "Dych chi mor ddauwynebog! Nid yw'n bob un ohonoch, ar y Saboth, rhyddhau ei ych neu asyn oddi wrth y stondin, ac yn arwain at ddŵr?
13:16 Felly, yna, Ni ddylai merch hon Abraham, y mae Satan wedi rhwymo ar gyfer lo y ddeunaw mlynedd, yn cael ei ryddhau o'r ataliad hwn ar ddiwrnod y Saboth?"
13:17 Ac fel yr oedd yn dweud y pethau hyn, ei holl wrthwynebwyr oedd gywilydd. A'r holl bobl a lawenychasant ym mhopeth a oedd yn cael ei wneud yn ogoneddus ganddo.
13:18 Ac felly dywedodd: "I ba yw teyrnas Dduw tebyg, ac i ba ffigur y byddaf gymharu?
13:19 Mae fel hedyn mwstard, a gymerodd dyn ac a deflir yn ei ardd. Ac mae'n tyfu, a daeth coeden fawr, ac adar yr awyr gorffwys yn ei changhennau. "
13:20 Ac unwaith eto, dywedodd: "I ba ffigur byddaf yn cymharu deyrnas Dduw?
13:21 Mae fel lefain, a gymerodd gwraig ac a'i cuddiodd mewn tri mesur o flawd gwenith cain, nes iddo gael ei lefeinio yn gyfan gwbl. "
13:22 Ac efe a oedd yn teithio trwy'r dinasoedd a threfi, addysgu a gwneud ei ffordd i Jerwsalem.
13:23 A rhywun a ddywedodd wrtho, "Arglwydd, a ydynt yn rhai sy'n cael eu hachub?"Ond meddai ef wrthynt:
13:24 "Ymdrechu i fynd i mewn trwy'r porth cyfyng. I lawer, Rwy'n dweud wrthych, yn ceisio i fynd i mewn ac na fyddant yn gallu.
13:25 Yna, pryd y bydd y tad y teulu wedi mynd a chau'r drws, byddwch yn dechrau sefyll y tu allan ac i guro wrth y drws, gan ddweud, 'Lord, agor i ni. 'Ac mewn ymateb, bydd yn dweud i chi, 'Nid wyf yn gwybod lle rydych yn dod.'
13:26 Yna byddwch yn dechrau dweud, 'Rydym yn bwyta ac yn yfed yn eich presenoldeb, ac rydych yn eu dysgu yn ein strydoedd. '
13:27 A bydd yn dweud wrthych: 'Dwi ddim yn gwybod lle rydych yn dod o. Gadael oddi wrthyf, chi i gyd weithredwyr anwiredd!'
13:28 Yn y lle hwnnw, Bydd yno wylo a rhincian dannedd, pan fyddwch yn gweld Abraham, ac Isaac, a Jacob, a'r holl broffwydi, yn nheyrnas Dduw, eto yr ydych eich hunain yn cael eu diarddel y tu allan.
13:29 A byddant yn cyrraedd o'r Dwyrain, a Gorllewin, a'r Gogledd, a De; a byddant yn orwedd wrth y bwrdd yn nheyrnas Dduw.
13:30 Ac wele, Bydd y rhai sydd yn olaf yn flaenaf, a bydd y rhai sydd yn gyntaf fod diwethaf. "
13:31 Ar yr un diwrnod, rhai o'r Phariseaid cysylltu, gan ddweud wrtho: "Gadael, ac yn mynd i ffwrdd o fan hyn. Ar gyfer Herod yn dymuno eich lladd. "
13:32 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Ewch a dywedwch wrth y llwynog: 'Wele, Yr wyf yn bwrw allan gythreuliaid a chyflawni iacháu, heddiw ac yfory. Ac ar y trydydd dydd yr wyf yn cyrraedd y diwedd. '
13:33 Eto wirioneddol, mae angen i mi gerdded heddiw ac yfory a'r diwrnod canlynol. Am nad yw'n disgyn i'r proffwyd i ddifethir y tu hwnt i Jerwsalem.
13:34 Jerwsalem, Jerwsalem! Rydych yn lladd y proffwydi, ac yr ydych garreg rhai sy'n cael eu hanfon atoch. Daily, Roeddwn i eisiau i gasglu at ei gilydd eich plant, yn y dull o aderyn gyda'i nyth o dan ei hadenydd, ond nid ydych yn fodlon!
13:35 Wele, Bydd eich tŷ yn cael ei adael yn anghyfannedd i chi. Ond yr wyf yn dweud i chi, na fydd byddwch yn fy ngweld, hyd nes y bydd yn digwydd eich bod yn dweud: 'Bendigedig yw'r hwn sy'n wedi cyrraedd yn enw'r Arglwydd.' "